fix crash, and improve makefile
[7seg/.git] / .gitignore
1 *.s#*
2 *.b#*
3 *.pdf
4 *.job
5 *.pro