Updated init script.
[dtbartle/bnbt.git] / util.h
1 //\r
2 // Copyright (C) 2003-2004 Trevor Hogan\r
3 //\r
4 \r
5 #ifndef UTIL_H\r
6  #define UTIL_H\r
7 \r
8 void UTIL_LogPrint( const char *format, ... );\r
9 void UTIL_AccessLogPrint( string strIP, string strUser, string strRequest, int iStatus, int iBytes );\r
10 \r
11 //\r
12 // shamelessly stolen from wget source code\r
13 //\r
14 \r
15 struct bnbttv\r
16 {\r
17 #ifdef WIN32\r
18         ULARGE_INTEGER wintime;\r
19 #else\r
20         long int sec;\r
21         long int usec;\r
22 #endif\r
23 };\r
24 \r
25 struct bnbttv UTIL_CurrentTime( );\r
26 long UTIL_ElapsedTime( struct bnbttv btvStart, struct bnbttv btvEnd );\r
27 string UTIL_ElapsedTimeStr( struct bnbttv btvStart, struct bnbttv btvEnd );\r
28 \r
29 // string conversion routines\r
30 \r
31 string UTIL_EscapedToString( const string &strEscape );\r
32 string UTIL_HashToString( const string &strHash );\r
33 string UTIL_BytesToString( int64 iBytes );\r
34 string UTIL_SecondsToString( unsigned long iSeconds );\r
35 //addition by labarks\r
36 string UTIL_IntToString( int intInt );\r
37 int UTIL_StringToInt( string strInt );\r
38 unsigned long UTIL_FileSize( const char *szFile );\r
39 string UTIL_FileSizeToString( const char *szFile );\r
40 string UTIL_LongToString( unsigned long iLong );\r
41 string UTIL_Date( );\r
42 string UTIL_AddedToDate( string strAdded );\r
43 string addzero( unsigned long iLong );\r
44 string UTIL_URLEncode( const string &strString );\r
45 //end addition\r
46 string UTIL_StringToEscaped( const string &strString );\r
47 string UTIL_StringToEscapedStrict( const string &strString );\r
48 string UTIL_StringToHash( const string &strString );\r
49 string UTIL_AccessToString( int iAccess );\r
50 \r
51 int64 UTIL_StringTo64( const char *sz64 );\r
52 \r
53 string UTIL_InfoHash( CAtom *pTorrent );\r
54 \r
55 // file routines\r
56 \r
57 bool UTIL_CheckFile( const char *szFile );\r
58 void UTIL_MakeFile( const char *szFile, string strContents );\r
59 void UTIL_DeleteFile( const char *szFile );\r
60 void UTIL_MoveFile( const char *szFile, const char *szDest );\r
61 string UTIL_ReadFile( const char *szFile );\r
62 \r
63 // string routines\r
64 \r
65 string UTIL_ToLower( string strUpper );\r
66 string UTIL_StripPath( string strPath );\r
67 string UTIL_RemoveHTML( string strHTML );\r
68 \r
69 // misc routines\r
70 \r
71 string UTIL_FailureReason( string strFailureReason );\r
72 \r
73 CAtomList *UTIL_DecodeHTTPPost( string strPost );\r
74 \r
75 #endif\r