Remove ABS, MAX, and MIN - they cause more problems than they solve
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for GNU libc.
2 # Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
3 # Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>, 1997.
4 #
5 # Thanks to:
6 # Petr Kolar <Petr.Kolar@vslib.cz>
7 # Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
8 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2007.
9 #
10 # Describe of some function:
11 # error(status, errnum, "message") => "progname: message: error_message"
12 # perror("message") => "message: error_message"
13 #
14 # Notes:
15 # host, name, hostname - jméno, název, označení?
16 # Untranslated: netid, nettype
17 # Translations of "socket" => "soket",
18 # byte => bajt, "out of memory" => "nedostatek paměti"
19 # collation something => ???
20 # ellipsis range => ???
21 #
22 msgid ""
23 msgstr ""
24 "Project-Id-Version: libc 2.6.1\n"
25 "POT-Creation-Date: 2007-08-04 11:37+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2007-08-29 22:15+0200\n"
27 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
28 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: argp/argp-help.c:228
34 #, c-format
35 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
36 msgstr "%.*s: Parametr ARGP_HELP_FMT vyžaduje hodnotu"
37
38 #: argp/argp-help.c:238
39 #, c-format
40 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
41 msgstr "%.*s: Neznámý parametr ARGP_HELP_FMT"
42
43 # Garbage -> nesmysly
44 #: argp/argp-help.c:251
45 #, c-format
46 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
47 msgstr "Smetí v ARGP_HELP_FMT: %s"
48
49 #: argp/argp-help.c:1215
50 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
51 msgstr "Argumenty požadované dlouhými přepínači jsou také požadovány jejich krátkými formami."
52
53 #: argp/argp-help.c:1601
54 msgid "Usage:"
55 msgstr "Použití:"
56
57 #: argp/argp-help.c:1605
58 msgid "  or: "
59 msgstr "  nebo: "
60
61 #: argp/argp-help.c:1617
62 msgid " [OPTION...]"
63 msgstr " [PŘEPÍNAČ…]"
64
65 #: argp/argp-help.c:1644
66 #, c-format
67 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
68 msgstr "Více informací získáte příkazy „%s --help“ nebo „%s --usage“.\n"
69
70 #: argp/argp-help.c:1672
71 #, c-format
72 msgid "Report bugs to %s.\n"
73 msgstr ""
74 "Chyby v programu oznamujte na adrese %s (pouze anglicky),\n"
75 "připomínky k překladu zasílejte na adresu\n"
76 "<translation-team-cs@lists.sourceforge.net> (česky).\n"
77
78 #: argp/argp-parse.c:102
79 msgid "Give this help list"
80 msgstr "Vypíše tuto nápovědu"
81
82 #: argp/argp-parse.c:103
83 msgid "Give a short usage message"
84 msgstr "Vypíše krátký návod na použití"
85
86 #: argp/argp-parse.c:104
87 msgid "Set the program name"
88 msgstr "Nastaví název programu"
89
90 #: argp/argp-parse.c:106
91 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
92 msgstr "Počkání SECS sekund (implicitně 3600)"
93
94 #: argp/argp-parse.c:167
95 msgid "Print program version"
96 msgstr "Vypíše označení verze programu"
97
98 #: argp/argp-parse.c:183
99 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
100 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Neznámá verze!?"
101
102 #: argp/argp-parse.c:623
103 #, c-format
104 msgid "%s: Too many arguments\n"
105 msgstr "%s: Příliš mnoho argumentů\n"
106
107 #: argp/argp-parse.c:766
108 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
109 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Přepínač měl být rozpoznán!?"
110
111 #: assert/assert-perr.c:57
112 #, c-format
113 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
114 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeočekávaná chyba: %s.\n"
115
116 #: assert/assert.c:57
117 #, c-format
118 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
119 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPředpoklad „%s“ nesplněn.\n"
120
121 #: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:97 nss/makedb.c:61
122 msgid "NAME"
123 msgstr "NÁZEV"
124
125 # See "gencat --help" output for better understadning why leading space is
126 # needed.
127 #: catgets/gencat.c:111
128 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
129 msgstr " Vytvoří hlavičkový soubor NÁZEV pro jazyk C obsahující definice symbolů"
130
131 #: catgets/gencat.c:113
132 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
133 msgstr " Nepoužívá existující katalog, vytvoří nový výstupní soubor"
134
135 #: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
136 msgid "Write output to file NAME"
137 msgstr "Zapsání výstup do souboru SOUBOR"
138
139 #: catgets/gencat.c:119
140 msgid ""
141 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
142 "is -, output is written to standard output.\n"
143 msgstr ""
144 "Generuje katalog zpráv.\vJe-li VSTUPNÍ_SOUBOR -, vstup bude načten ze standardního vstupu.\n"
145 "Je-li VÝSTUPNÍ_SOUBOR -, výstup bude zapsán na standardní výstup.\n"
146
147 #: catgets/gencat.c:124
148 msgid ""
149 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
150 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
151 msgstr ""
152 "-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…\n"
153 "[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…]"
154
155 #: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:411
156 #: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
157 #: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
158 msgid ""
159 "For bug reporting instructions, please see:\n"
160 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
161 msgstr ""
162 "Rady, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
163 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
164
165 #: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:287
166 #: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
167 #: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
168 #: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
169 #: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:406 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
170 #: posix/getconf.c:1012
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
174 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
175 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
176 msgstr ""
177 "Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
178 "Toto je volné programové vybavení; podmínky pro kopírování a rozšiřování\n"
179 "naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
180 "a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL.\n"
181
182 #: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:292 elf/sprof.c:361
183 #: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
184 #: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
185 #: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
186 #, c-format
187 msgid "Written by %s.\n"
188 msgstr "Autor: %s.\n"
189
190 #: catgets/gencat.c:282
191 msgid "*standard input*"
192 msgstr "*standardní vstup*"
193
194 #: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:158 iconv/iconv_prog.c:298
195 #: nss/makedb.c:170
196 #, c-format
197 msgid "cannot open input file `%s'"
198 msgstr "vstupní soubor „%s“ nelze otevřít"
199
200 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
201 msgid "illegal set number"
202 msgstr "nepovolené číslo sady"
203
204 #: catgets/gencat.c:444
205 msgid "duplicate set definition"
206 msgstr "duplicitní definice sady"
207
208 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
209 msgid "this is the first definition"
210 msgstr "toto je první definice"
211
212 #: catgets/gencat.c:522
213 #, c-format
214 msgid "unknown set `%s'"
215 msgstr "neznámá sada „%s“"
216
217 #: catgets/gencat.c:563
218 msgid "invalid quote character"
219 msgstr "chybný znak s uvozovkami"
220
221 #: catgets/gencat.c:576
222 #, c-format
223 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
224 msgstr "neznámá direktiva „%s“: řádek ignorován"
225
226 #: catgets/gencat.c:621
227 msgid "duplicated message number"
228 msgstr "duplicitní číslo zprávy"
229
230 #: catgets/gencat.c:674
231 msgid "duplicated message identifier"
232 msgstr "duplicitní identifikátor zprávy"
233
234 #: catgets/gencat.c:731
235 msgid "invalid character: message ignored"
236 msgstr "chybný znak: zpráva ignorována"
237
238 #: catgets/gencat.c:774
239 msgid "invalid line"
240 msgstr "chybný řádek"
241
242 #: catgets/gencat.c:828
243 msgid "malformed line ignored"
244 msgstr "deformovaný řádek bude ignorován"
245
246 #: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
247 #, c-format
248 msgid "cannot open output file `%s'"
249 msgstr "výstupní soubor „%s“ nelze otevřít"
250
251 #: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
252 msgid "invalid escape sequence"
253 msgstr "chybná escape sekvence"
254
255 #: catgets/gencat.c:1217
256 msgid "unterminated message"
257 msgstr "neukončená zpráva"
258
259 #: catgets/gencat.c:1241
260 #, c-format
261 msgid "while opening old catalog file"
262 msgstr "během otvírání starého katalogu"
263
264 #: catgets/gencat.c:1332
265 #, c-format
266 msgid "conversion modules not available"
267 msgstr "převodní modul není dostupný"
268
269 #: catgets/gencat.c:1358
270 #, c-format
271 msgid "cannot determine escape character"
272 msgstr "nelze určit escapovací znak"
273
274 #: debug/pcprofiledump.c:52
275 msgid "Don't buffer output"
276 msgstr "Nebufferovat výstup"
277
278 #: debug/pcprofiledump.c:57
279 msgid "Dump information generated by PC profiling."
280 msgstr "Vypíše informace získané při profilování přes PC."
281
282 #: debug/pcprofiledump.c:60
283 msgid "[FILE]"
284 msgstr "[SOUBOR]"
285
286 #: debug/pcprofiledump.c:100
287 #, c-format
288 msgid "cannot open input file"
289 msgstr "vstupní soubor nelze otevřít"
290
291 #: debug/pcprofiledump.c:106
292 #, c-format
293 msgid "cannot read header"
294 msgstr "hlavičku nelze přečíst"
295
296 #: debug/pcprofiledump.c:170
297 #, c-format
298 msgid "invalid pointer size"
299 msgstr "neplatná velikost ukazatele"
300
301 #: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
302 msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
303 msgstr "Použití: xtrace [PŘEPÍNAČ]… PROGRAM [PŘEPÍNAČ_PROGRAMU]…\\n"
304
305 #: debug/xtrace.sh:33
306 msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
307 msgstr "Pro více informací zkuste příkaz „xtrace --help“.\\n"
308
309 #: debug/xtrace.sh:39
310 msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
311 msgstr "xtrace: přepínač „$1“ vyžaduje argument.\\n"
312
313 #: debug/xtrace.sh:46
314 msgid ""
315 "Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
316 "\n"
317 "     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
318 "\n"
319 "   -?,--help              Print this help and exit\n"
320 "      --usage             Give a short usage message\n"
321 "   -V,--version           Print version information and exit\n"
322 "\n"
323 "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
324 "short options.\n"
325 "\n"
326 "For bug reporting instructions, please see:\n"
327 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
328 msgstr ""
329 "Sleduje běh programu a vypisuje právě prováděné funkce.\n"
330 "\n"
331 "     --data=SOUBOR        Nespustí program, jen vypíše data ze SOUBORU.\n"
332 "\n"
333 "   -?,--help              Vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
334 "      --usage             Vrátí krátký návod k použití\n"
335 "   -V,--version           Vypíše informace o verzi a skončí\n"
336 "\n"
337 "Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících\n"
338 "krátkých přepínačů.\n"
339 "\n"
340 "Návod, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
341 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
342
343 # Říká, že žádný přepínač takového jména nebyl nalezen.
344 #: debug/xtrace.sh:125
345 msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
346 msgstr "xtrace: nerozpoznaný přepínač „$1“\\n"
347
348 #: debug/xtrace.sh:138
349 msgid "No program name given\\n"
350 msgstr "Nezadán žádný název programu\\n"
351
352 #: debug/xtrace.sh:146
353 #, sh-format
354 msgid "executable \\`$program' not found\\n"
355 msgstr "spustitelný program „$program“ nenalezen\\n"
356
357 #: debug/xtrace.sh:150
358 #, sh-format
359 msgid "\\`$program' is no executable\\n"
360 msgstr "„$program“ není spustitelný\\n"
361
362 #: dlfcn/dlinfo.c:64
363 msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
364 msgstr "RTLD_SELF je použito pro kód, který není dynamicky zaveden"
365
366 #: dlfcn/dlinfo.c:73
367 msgid "unsupported dlinfo request"
368 msgstr "nepodporovaný požadavek dlinfo"
369
370 #: dlfcn/dlmopen.c:64
371 msgid "invalid namespace"
372 msgstr "neplatný jmenný prostor"
373
374 #: dlfcn/dlmopen.c:69
375 msgid "invalid mode"
376 msgstr "neplatný režim"
377
378 #: dlfcn/dlopen.c:64
379 msgid "invalid mode parameter"
380 msgstr "neplatný parametr režimu"
381
382 #: elf/cache.c:68
383 msgid "unknown"
384 msgstr "neznámý"
385
386 #: elf/cache.c:111
387 msgid "Unknown OS"
388 msgstr "Neznámý OS"
389
390 #: elf/cache.c:116
391 #, c-format
392 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
393 msgstr ", ABI OS: %s %d.%d.%d"
394
395 #: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1236
396 #, c-format
397 msgid "Can't open cache file %s\n"
398 msgstr "Soubor s keší %s nelze otevřít\n"
399
400 #: elf/cache.c:154
401 #, c-format
402 msgid "mmap of cache file failed.\n"
403 msgstr "mmap na souboru s keší selhala.\n"
404
405 #: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
406 #, c-format
407 msgid "File is not a cache file.\n"
408 msgstr "Soubor neobsahuje keš.\n"
409
410 #: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
411 #, c-format
412 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
413 msgstr "V keši „%2$s“ nalezeno knihoven: %1$d\n"
414
415 #: elf/cache.c:410
416 #, c-format
417 msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
418 msgstr "Starý dočasný soubor s keší „%s“ nelze odstranit"
419
420 #: elf/cache.c:417
421 #, c-format
422 msgid "Can't create temporary cache file %s"
423 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor s keší %s"
424
425 #: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:443
426 #, c-format
427 msgid "Writing of cache data failed"
428 msgstr "Zápis kešovaných dat selhal"
429
430 #: elf/cache.c:450
431 #, c-format
432 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
433 msgstr "Změna přístupových práv k %s na %#o se nezdařila"
434
435 #: elf/cache.c:455
436 #, c-format
437 msgid "Renaming of %s to %s failed"
438 msgstr "Přejmenování z %s na %s selhalo"
439
440 #: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
441 msgid "cannot create scope list"
442 msgstr "seznam rozsahů nelze vytvořit"
443
444 #: elf/dl-close.c:724
445 msgid "shared object not open"
446 msgstr "sdílený objekt není otevřen"
447
448 #: elf/dl-deps.c:112
449 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
450 msgstr "V SUID/SGID programech není DST povoleno"
451
452 #: elf/dl-deps.c:125 elf/dl-open.c:282
453 msgid "empty dynamic string token substitution"
454 msgstr "prázdné nahrazená dynamického řetězcového dílku (DST)"
455
456 #: elf/dl-deps.c:131
457 #, c-format
458 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
459 msgstr "pomocnou „%s“ nelze načíst kvůli prázdnému nahrazení dynamických řetězcových dílků\n"
460
461 #: elf/dl-deps.c:472
462 msgid "cannot allocate dependency list"
463 msgstr "dynamický seznam nelze alokovat"
464
465 #: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
466 msgid "cannot allocate symbol search list"
467 msgstr "seznam pro vyhledávání symbolů nelze alokovat"
468
469 #: elf/dl-deps.c:545
470 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
471 msgstr "Filtry s LD_TRACE_PRELINKING nejsou podporovány"
472
473 #: elf/dl-error.c:77
474 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
475 msgstr "CHYBA DYNAMICKÉHO LINKERU!!!"
476
477 #: elf/dl-error.c:124
478 msgid "error while loading shared libraries"
479 msgstr "chyba během načítání sdílených knihoven"
480
481 #: elf/dl-fptr.c:88
482 msgid "cannot map pages for fdesc table"
483 msgstr "stránky pro tabulku fdesc nelze namapovat"
484
485 #: elf/dl-fptr.c:192
486 msgid "cannot map pages for fptr table"
487 msgstr "stránky pro tabulku fptr nelze namapovat"
488
489 #: elf/dl-fptr.c:221
490 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
491 msgstr "vnitřní chyba: symidx mimo rozsah tabulky fptr"
492
493 #: elf/dl-load.c:372
494 msgid "cannot allocate name record"
495 msgstr "nelze alokovat paměť pro záznam jména"
496
497 #: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
498 msgid "cannot create cache for search path"
499 msgstr "keš pro vyhledávací cestu nelze vytvořit"
500
501 #: elf/dl-load.c:565
502 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
503 msgstr "nelze vytvořit kopii RUNPATH/RPATH"
504
505 #: elf/dl-load.c:653
506 msgid "cannot create search path array"
507 msgstr "nelze vytvořit pole vyhledávacích cest"
508
509 #: elf/dl-load.c:864
510 msgid "cannot stat shared object"
511 msgstr "nelze získat informace o sdíleném objektu"
512
513 #: elf/dl-load.c:934
514 msgid "cannot open zero fill device"
515 msgstr "nulami vyplněné zařízení (zero) nelze otevřít"
516
517 #: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2224
518 msgid "cannot create shared object descriptor"
519 msgstr "deskriptor sdíleného objektu nelze vytvořit"
520
521 #: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1656 elf/dl-load.c:1748
522 msgid "cannot read file data"
523 msgstr "data ze souboru nelze načíst"
524
525 #: elf/dl-load.c:1042
526 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
527 msgstr "Zarovnání kódu zavaděče formátu ELF nelícuje se stránkou"
528
529 #: elf/dl-load.c:1049
530 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
531 msgstr "Adresa/ofset kódu zavaděče formátu ELF není správně zarovnána"
532
533 #: elf/dl-load.c:1132
534 msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
535 msgstr "Datové struktury TLS prvního vlákna nelze alokovat"
536
537 #: elf/dl-load.c:1155
538 msgid "cannot handle TLS data"
539 msgstr "nelze zpracovat data TLS"
540
541 #: elf/dl-load.c:1174
542 msgid "object file has no loadable segments"
543 msgstr "objektový soubor nemá žádné nahratelné segmenty"
544
545 #: elf/dl-load.c:1210
546 msgid "failed to map segment from shared object"
547 msgstr "namapování segmentu ze sdíleného objektu se nepodařilo"
548
549 #: elf/dl-load.c:1236
550 msgid "cannot dynamically load executable"
551 msgstr "spustitelný kód nelze dynamicky nahrát"
552
553 # s/z
554 #: elf/dl-load.c:1298
555 msgid "cannot change memory protections"
556 msgstr "ochranu paměti nelze změnit"
557
558 #: elf/dl-load.c:1317
559 msgid "cannot map zero-fill pages"
560 msgstr "nulami vyplněné stránky nelze mapovat"
561
562 #: elf/dl-load.c:1331
563 msgid "object file has no dynamic section"
564 msgstr "objektový soubor nemá žádnou dynamickou sekci"
565
566 #: elf/dl-load.c:1354
567 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
568 msgstr "sdílený objekt nebylo možné načíst funkcí dlopen()"
569
570 #: elf/dl-load.c:1367
571 msgid "cannot allocate memory for program header"
572 msgstr "nelze alokovat paměť pro hlavičku programu"
573
574 #: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
575 msgid "invalid caller"
576 msgstr "nepřípustný kód volání"
577
578 #: elf/dl-load.c:1423
579 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
580 msgstr "nemohu povolit spustitelnost zásobníku, jak vyžaduje sdílený objekt"
581
582 #: elf/dl-load.c:1436
583 msgid "cannot close file descriptor"
584 msgstr "deskriptor souboru nelze zavřít"
585
586 #: elf/dl-load.c:1478
587 msgid "cannot create searchlist"
588 msgstr "vyhledávací seznam nelze vytvořit"
589
590 #: elf/dl-load.c:1656
591 msgid "file too short"
592 msgstr "soubor je příliš krátký"
593
594 #: elf/dl-load.c:1685
595 msgid "invalid ELF header"
596 msgstr "neplatný hlavička ELF"
597
598 #: elf/dl-load.c:1697
599 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
600 msgstr "Kódování dat souboru ELF nemá velkou endianitu"
601
602 #: elf/dl-load.c:1699
603 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
604 msgstr "Kódování dat souboru ELF nemá malou endianitu"
605
606 #: elf/dl-load.c:1703
607 msgid "ELF file version ident does not match current one"
608 msgstr "ident verze souboru ELF se neshoduje se současnou"
609
610 #: elf/dl-load.c:1707
611 msgid "ELF file OS ABI invalid"
612 msgstr "Chybné ABI OS souboru ELF"
613
614 #: elf/dl-load.c:1709
615 msgid "ELF file ABI version invalid"
616 msgstr "Chybná verze ABI souboru ELF"
617
618 #: elf/dl-load.c:1712
619 msgid "internal error"
620 msgstr "vnitřní chyba"
621
622 #: elf/dl-load.c:1719
623 msgid "ELF file version does not match current one"
624 msgstr "Verze souboru ELD se neshoduje se současnou"
625
626 #: elf/dl-load.c:1727
627 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
628 msgstr "jen ET_DYN a ET_EXEC mohou být nahráni"
629
630 #: elf/dl-load.c:1733
631 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
632 msgstr "phentsize souboru ELF má neočekávanou velikost"
633
634 #: elf/dl-load.c:2240
635 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
636 msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS64"
637
638 #: elf/dl-load.c:2241
639 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
640 msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS32"
641
642 #: elf/dl-load.c:2244
643 msgid "cannot open shared object file"
644 msgstr "sdílený objektový soubor nelze otevřít"
645
646 #: elf/dl-lookup.c:261
647 msgid "relocation error"
648 msgstr "chyba při přemisťování"
649
650 #: elf/dl-lookup.c:289
651 msgid "symbol lookup error"
652 msgstr "chyba při vyhledávání symbolu"
653
654 #: elf/dl-open.c:114
655 msgid "cannot extend global scope"
656 msgstr "globální rozsah nelze rozšířit"
657
658 #: elf/dl-open.c:512
659 msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
660 msgstr "Čítač generátoru TLS oříznut! Prosím, tuto skutečnost nahlaste."
661
662 #: elf/dl-open.c:549
663 msgid "invalid mode for dlopen()"
664 msgstr "neplatný mód pro dlopen()"
665
666 #: elf/dl-open.c:566
667 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
668 msgstr "pro dlmopen() již není dostupný žádný další jmenný prostor"
669
670 #: elf/dl-open.c:579
671 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
672 msgstr "neplatný cílový jmenný prostor v dlmopen()"
673
674 #: elf/dl-reloc.c:54
675 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
676 msgstr "nelze alokovat paměť uvnitř statického bloku TLS"
677
678 #: elf/dl-reloc.c:196
679 msgid "cannot make segment writable for relocation"
680 msgstr "segment nelze kvůli přemístění učinit zapisovatelný"
681
682 #: elf/dl-reloc.c:277
683 #, c-format
684 msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
685 msgstr "%s: v objektu %s nenalezen žádný PLTREL\n"
686
687 #: elf/dl-reloc.c:288
688 #, c-format
689 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
690 msgstr "%s: pro uložení výsledků přemístění %s není dost paměti\n"
691
692 #: elf/dl-reloc.c:304
693 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
694 msgstr "segment prot nelze po reloc obnovit"
695
696 #: elf/dl-reloc.c:329
697 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
698 msgstr "po přemístění nelze nelze uplatnit dodatečnou ochranu paměti"
699
700 #: elf/dl-sym.c:161
701 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
702 msgstr "RTLD_NEXT je použito pro kód, který není dynamicky zaveden"
703
704 #: elf/dl-sysdep.c:474 elf/dl-sysdep.c:486
705 msgid "cannot create capability list"
706 msgstr "nelze vytvořit seznam kvalifikací"
707
708 #: elf/dl-tls.c:825
709 msgid "cannot create TLS data structures"
710 msgstr "datové struktury TLS nelze vytvořit"
711
712 #: elf/dl-version.c:303
713 msgid "cannot allocate version reference table"
714 msgstr "tabulku odkazů na verze nelze alokovat"
715
716 #: elf/ldconfig.c:135
717 msgid "Print cache"
718 msgstr "Vypsat keš"
719
720 #: elf/ldconfig.c:136
721 msgid "Generate verbose messages"
722 msgstr "Vypisuje podrobné zprávy"
723
724 #: elf/ldconfig.c:137
725 msgid "Don't build cache"
726 msgstr "Nevybuduje keš"
727
728 #: elf/ldconfig.c:138
729 msgid "Don't generate links"
730 msgstr "Nevygeneruje odkazy"
731
732 #: elf/ldconfig.c:139
733 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
734 msgstr "Přepne se do a použije KOŘEN jako kořenový adresář"
735
736 #: elf/ldconfig.c:139
737 msgid "ROOT"
738 msgstr "KOŘEN"
739
740 #: elf/ldconfig.c:140
741 msgid "CACHE"
742 msgstr "KEŠ"
743
744 #: elf/ldconfig.c:140
745 msgid "Use CACHE as cache file"
746 msgstr "Použije KEŠ jako soubor s keší"
747
748 #: elf/ldconfig.c:141
749 msgid "CONF"
750 msgstr "KONFIG"
751
752 #: elf/ldconfig.c:141
753 msgid "Use CONF as configuration file"
754 msgstr "Použije KONFIG jako konfigurační soubor"
755
756 #: elf/ldconfig.c:142
757 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
758 msgstr "Zpracuje jen adresáře uvedené na příkazovém řádku. Nevybuduje keš."
759
760 #: elf/ldconfig.c:143
761 msgid "Manually link individual libraries."
762 msgstr "Ručně odkazuje jednotlivé knihovny."
763
764 #: elf/ldconfig.c:144
765 msgid "FORMAT"
766 msgstr "FORMÁT"
767
768 #: elf/ldconfig.c:144
769 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
770 msgstr "Který formát použije: „new“ (nový), „old“ (starý) nebo „compat“ (kompatibilní)"
771
772 #: elf/ldconfig.c:152
773 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
774 msgstr "Nastaví vazby dynamického linkeru pro dobu běhu"
775
776 #: elf/ldconfig.c:310
777 #, c-format
778 msgid "Path `%s' given more than once"
779 msgstr "Cesta „%s“ zadána více krát"
780
781 #: elf/ldconfig.c:350
782 #, c-format
783 msgid "%s is not a known library type"
784 msgstr "%s není knihovna známého typu"
785
786 #: elf/ldconfig.c:375
787 #, c-format
788 msgid "Can't stat %s"
789 msgstr "Nelze získat informace o %s"
790
791 #: elf/ldconfig.c:449
792 #, c-format
793 msgid "Can't stat %s\n"
794 msgstr "Nelze získat informace o %s\n"
795
796 #: elf/ldconfig.c:459
797 #, c-format
798 msgid "%s is not a symbolic link\n"
799 msgstr "%s není symbolický odkaz\n"
800
801 #: elf/ldconfig.c:478
802 #, c-format
803 msgid "Can't unlink %s"
804 msgstr "Nelze smazat odkaz na %s"
805
806 #: elf/ldconfig.c:484
807 #, c-format
808 msgid "Can't link %s to %s"
809 msgstr "Odkaz na %2$s z %1$s nelze vytvořit"
810
811 #: elf/ldconfig.c:490
812 msgid " (changed)\n"
813 msgstr " (změněno)\n"
814
815 #: elf/ldconfig.c:492
816 msgid " (SKIPPED)\n"
817 msgstr " (PŘESKOČENO)\n"
818
819 #: elf/ldconfig.c:547
820 #, c-format
821 msgid "Can't find %s"
822 msgstr "%s nezle nalézt"
823
824 #: elf/ldconfig.c:563 elf/ldconfig.c:737 elf/ldconfig.c:784
825 #, c-format
826 msgid "Cannot lstat %s"
827 msgstr "Informace o symbolickém odkazu %s nelze získat"
828
829 #: elf/ldconfig.c:570
830 #, c-format
831 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
832 msgstr "Soubor %s ignorován, neb se nejedná o obyčejný soubor."
833
834 #: elf/ldconfig.c:578
835 #, c-format
836 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
837 msgstr "Protože nebyl nalezen název sdílené knihovny (soname) %s, žádný odkaz nebyl vytvořeni."
838
839 #: elf/ldconfig.c:669
840 #, c-format
841 msgid "Can't open directory %s"
842 msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
843
844 #: elf/ldconfig.c:749
845 #, c-format
846 msgid "Cannot stat %s"
847 msgstr "Informace o %s nelze získat"
848
849 #: elf/ldconfig.c:806 elf/readlib.c:91
850 #, c-format
851 msgid "Input file %s not found.\n"
852 msgstr "Vstupní soubor %s nebyl nalezen.\n"
853
854 #: elf/ldconfig.c:857
855 #, c-format
856 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
857 msgstr "libc5 knihovna %s je ve špatném adresáři"
858
859 #: elf/ldconfig.c:860
860 #, c-format
861 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
862 msgstr "libc6 knihovna %s je ve špatném adresáři"
863
864 #: elf/ldconfig.c:863
865 #, c-format
866 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
867 msgstr "libc4 knihovna %s je ve špatném adresáři"
868
869 #: elf/ldconfig.c:890
870 #, c-format
871 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
872 msgstr "knihovny %s a %s z adresáře %s mají stejný název (soname), ale rozdílný typ."
873
874 #: elf/ldconfig.c:997
875 #, c-format
876 msgid "Can't open configuration file %s"
877 msgstr "Konfigurační soubor %s nelze otevřít"
878
879 #: elf/ldconfig.c:1061
880 #, c-format
881 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
882 msgstr "%s:%u: chybná syntaxe na řádku hwcap"
883
884 #: elf/ldconfig.c:1067
885 #, c-format
886 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
887 msgstr "%s:%u: index hwcap %lu přesáhl maximum %u"
888
889 #: elf/ldconfig.c:1074 elf/ldconfig.c:1082
890 #, c-format
891 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
892 msgstr "%s:%u: index hwcap %lu již definován jako %s"
893
894 #: elf/ldconfig.c:1085
895 #, c-format
896 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
897 msgstr "%s:%u: duplicitní hwcap %lu %s"
898
899 #: elf/ldconfig.c:1107
900 #, c-format
901 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
902 msgstr "Při použití -r je třeba zadat absolutní jméno konfiguračního souboru"
903
904 #: elf/ldconfig.c:1114 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
905 #: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
906 #, c-format
907 msgid "memory exhausted"
908 msgstr "paměť vyčerpána"
909
910 #: elf/ldconfig.c:1144
911 #, c-format
912 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
913 msgstr "%s:%u: adresář %s nelze načíst"
914
915 #: elf/ldconfig.c:1189
916 #, c-format
917 msgid "relative path `%s' used to build cache"
918 msgstr "pro vybudování keše byla použita relativní cesta „%s“"
919
920 #: elf/ldconfig.c:1215
921 #, c-format
922 msgid "Can't chdir to /"
923 msgstr "Nelze se přepnout do adresáře /"
924
925 #: elf/ldconfig.c:1257
926 #, c-format
927 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
928 msgstr "Adresář %s se soubory keší nelze otevřít\n"
929
930 #: elf/ldd.bash.in:43
931 msgid "Written by %s and %s.\n"
932 msgstr "Napsali %s a %s.\n"
933
934 #: elf/ldd.bash.in:48
935 msgid ""
936 "Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
937 "      --help              print this help and exit\n"
938 "      --version           print version information and exit\n"
939 "  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
940 "  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
941 "  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
942 "  -v, --verbose           print all information\n"
943 "For bug reporting instructions, please see:\n"
944 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
945 msgstr ""
946 "Použití: ldd [PŘEPÍNAČ]… SOUBOR…\n"
947 "      --help              vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
948 "      --version           vypíše informace o verzi a skončí\n"
949 "  -d, --data-relocs       provede přemístění dat\n"
950 "  -r, --function-relocs   provede přemístění dat a funkcí\n"
951 "  -u, --unused            vypíše nepoužité přímé závislosti\n"
952 "  -v, --verbose           vypíše všechny informace\n"
953 "Návod, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
954 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
955
956 #: elf/ldd.bash.in:80
957 msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
958 msgstr "ldd: přepínač „$1“ není jednoznačný"
959
960 # Říká, že žádný přepínač takového jména nebyl nalezen.
961 #: elf/ldd.bash.in:87
962 msgid "unrecognized option"
963 msgstr "nerozpoznaný přepínač"
964
965 #: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
966 msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
967 msgstr "Více informací získáte příkazem „ldd --help“."
968
969 #: elf/ldd.bash.in:125
970 msgid "missing file arguments"
971 msgstr "postrádám souborové argumenty"
972
973 # Adresář nebo soubor neexistuje
974 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
975 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
976 #. TRANS expected to already exist.
977 #: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
978 msgid "No such file or directory"
979 msgstr "není souborem ani adresářem"
980
981 #: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
982 msgid "not regular file"
983 msgstr "není obyčejným souborem"
984
985 #: elf/ldd.bash.in:154
986 msgid "warning: you do not have execution permission for"
987 msgstr "varování: nemáte práva ke spuštení"
988
989 #: elf/ldd.bash.in:183
990 msgid "\tnot a dynamic executable"
991 msgstr "\tnení dynamickým spustitelným kódem"
992
993 #: elf/ldd.bash.in:191
994 msgid "exited with unknown exit code"
995 msgstr "skončil s neznám výstupním kódem"
996
997 #: elf/ldd.bash.in:196
998 msgid "error: you do not have read permission for"
999 msgstr "chyba: nemáte oprávnění číst"
1000
1001 #: elf/readelflib.c:35
1002 #, c-format
1003 msgid "file %s is truncated\n"
1004 msgstr "soubor %s je zkrácen\n"
1005
1006 #: elf/readelflib.c:67
1007 #, c-format
1008 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
1009 msgstr "%s je 32bitový soubor typu ELF.\n"
1010
1011 #: elf/readelflib.c:69
1012 #, c-format
1013 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
1014 msgstr "%s je 64bitový souboru typu ELF.\n"
1015
1016 #: elf/readelflib.c:71
1017 #, c-format
1018 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
1019 msgstr "Neznámá ELFCLASS v souboru %s.\n"
1020
1021 #: elf/readelflib.c:78
1022 #, c-format
1023 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
1024 msgstr "%s není sdíleným objektovým souborem (typ: %d).\n"
1025
1026 #: elf/readelflib.c:109
1027 #, c-format
1028 msgid "more than one dynamic segment\n"
1029 msgstr "více jak jeden dynamický segment\n"
1030
1031 #: elf/readlib.c:97
1032 #, c-format
1033 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
1034 msgstr "O souboru %s nelze získat informace službou fstat().\n"
1035
1036 #: elf/readlib.c:108
1037 #, c-format
1038 msgid "File %s is empty, not checked."
1039 msgstr "Soubor %s je prázdný, nezkontrolováno."
1040
1041 #: elf/readlib.c:114
1042 #, c-format
1043 msgid "File %s is too small, not checked."
1044 msgstr "Soubor %s je příliš malý, nezkontrolováno."
1045
1046 #: elf/readlib.c:124
1047 #, c-format
1048 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
1049 msgstr "Soubor %s nelze namapovat.\n"
1050
1051 #: elf/readlib.c:162
1052 #, c-format
1053 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
1054 msgstr "%s není soubor typu ELF – na svém začátku má chybné magické bajty.\n"
1055
1056 #: elf/sprof.c:77
1057 msgid "Output selection:"
1058 msgstr "Výběr výstupu:"
1059
1060 #: elf/sprof.c:79
1061 msgid "print list of count paths and their number of use"
1062 msgstr "vypíše seznam symbolů a počet jejich použití"
1063
1064 #: elf/sprof.c:81
1065 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
1066 msgstr "vytvoří jednoduchý profil s počty a tiky"
1067
1068 #: elf/sprof.c:82
1069 msgid "generate call graph"
1070 msgstr "vytvoří graf volání"
1071
1072 #: elf/sprof.c:89
1073 msgid ""
1074 "Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
1075 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
1076 msgstr ""
1077 "Načte a zobrazí profilovací data sdíleného objektu.\vNávod, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
1078 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
1079
1080 #: elf/sprof.c:94
1081 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
1082 msgstr "SDÍLENÝ_OBJEKT [PROF_DATA]"
1083
1084 #: elf/sprof.c:400
1085 #, c-format
1086 msgid "failed to load shared object `%s'"
1087 msgstr "sdílený objekt „%s“ se nepodařilo zavést"
1088
1089 #: elf/sprof.c:409
1090 #, c-format
1091 msgid "cannot create internal descriptors"
1092 msgstr "interní deskriptory nelze vytvořit"
1093
1094 #: elf/sprof.c:528
1095 #, c-format
1096 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
1097 msgstr "Znovuotevření sdíleného objektu „%s“ nebylo úspěšné"
1098
1099 #: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
1100 #, c-format
1101 msgid "reading of section headers failed"
1102 msgstr "chyba při čttení hlaviček sekcí"
1103
1104 #: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
1105 #, c-format
1106 msgid "reading of section header string table failed"
1107 msgstr "chyba při načítání tabulky řetězců z hlavičky sekce"
1108
1109 #: elf/sprof.c:569
1110 #, c-format
1111 msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
1112 msgstr "*** Nelze přečíst název souboru s ladícími informaci: %m\n"
1113
1114 #: elf/sprof.c:589
1115 #, c-format
1116 msgid "cannot determine file name"
1117 msgstr "název souboru nelze určit"
1118
1119 #: elf/sprof.c:622
1120 #, c-format
1121 msgid "reading of ELF header failed"
1122 msgstr "chyba při čtení hlavičky ELF"
1123
1124 #: elf/sprof.c:658
1125 #, c-format
1126 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
1127 msgstr ""
1128 "*** Ze souboru „%s“ byly odstraněny ladící informace: podrobná analýza\n"
1129 "není možná\n"
1130
1131 #: elf/sprof.c:688
1132 #, c-format
1133 msgid "failed to load symbol data"
1134 msgstr "data symbolů se nepodařila načíst"
1135
1136 #: elf/sprof.c:755
1137 #, c-format
1138 msgid "cannot load profiling data"
1139 msgstr "profilovací data nelze načíst"
1140
1141 #: elf/sprof.c:764
1142 #, c-format
1143 msgid "while stat'ing profiling data file"
1144 msgstr "během funkce stat() na soubor profilovacích informací"
1145
1146 #: elf/sprof.c:772
1147 #, c-format
1148 msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
1149 msgstr "profilovací data „%s“ nesouhlasí se sdíleným objektem „%s“"
1150
1151 #: elf/sprof.c:783
1152 #, c-format
1153 msgid "failed to mmap the profiling data file"
1154 msgstr "soubor profilovacích dat se nepodařilo namapovat mmapem"
1155
1156 #: elf/sprof.c:791
1157 #, c-format
1158 msgid "error while closing the profiling data file"
1159 msgstr "chyba během uzavírání souboru profilovacích dat"
1160
1161 #: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
1162 #, c-format
1163 msgid "cannot create internal descriptor"
1164 msgstr "interní deskriptor nelze vytvořit"
1165
1166 #: elf/sprof.c:846
1167 #, c-format
1168 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
1169 msgstr "„%s“ nejsou správná profilovací data pro „%s“"
1170
1171 #: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
1172 #, c-format
1173 msgid "cannot allocate symbol data"
1174 msgstr "paměť pro symboly nelze alokovat"
1175
1176 #: iconv/iconv_charmap.c:176 iconv/iconv_prog.c:316
1177 #, c-format
1178 msgid "error while closing input `%s'"
1179 msgstr "chyba během uzavírání vstupu „%s“"
1180
1181 #: iconv/iconv_charmap.c:450
1182 #, c-format
1183 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
1184 msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %Zd"
1185
1186 #: iconv/iconv_charmap.c:469 iconv/iconv_prog.c:526
1187 #, c-format
1188 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
1189 msgstr "nekompletní znak nebo shift sekvence na konci vyrovnávací paměti"
1190
1191 #: iconv/iconv_charmap.c:514 iconv/iconv_charmap.c:550 iconv/iconv_prog.c:569
1192 #: iconv/iconv_prog.c:605
1193 #, c-format
1194 msgid "error while reading the input"
1195 msgstr "chyba během čtení vstupu"
1196
1197 #: iconv/iconv_charmap.c:532 iconv/iconv_prog.c:587
1198 #, c-format
1199 msgid "unable to allocate buffer for input"
1200 msgstr "vyrovnávací paměť pro vstup nelze alokovat"
1201
1202 #: iconv/iconv_prog.c:60
1203 msgid "Input/Output format specification:"
1204 msgstr "Zadání vstupně/výstupního formátu:"
1205
1206 #: iconv/iconv_prog.c:61
1207 msgid "encoding of original text"
1208 msgstr "kódování vstupního textu"
1209
1210 #: iconv/iconv_prog.c:62
1211 msgid "encoding for output"
1212 msgstr "výstupní kódování"
1213
1214 #: iconv/iconv_prog.c:63
1215 msgid "Information:"
1216 msgstr "Informace:"
1217
1218 #: iconv/iconv_prog.c:64
1219 msgid "list all known coded character sets"
1220 msgstr "vypíše všechny známé znakové sady"
1221
1222 #: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
1223 msgid "Output control:"
1224 msgstr "Řízení výstupu:"
1225
1226 #: iconv/iconv_prog.c:66
1227 msgid "omit invalid characters from output"
1228 msgstr "vynechá nepřípustné znaky na výstupu"
1229
1230 #: iconv/iconv_prog.c:67
1231 msgid "output file"
1232 msgstr "výstupní soubor"
1233
1234 #: iconv/iconv_prog.c:68
1235 msgid "suppress warnings"
1236 msgstr "potlačí varování"
1237
1238 #: iconv/iconv_prog.c:69
1239 msgid "print progress information"
1240 msgstr "vypisuje informace o průběhu"
1241
1242 #: iconv/iconv_prog.c:74
1243 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
1244 msgstr "Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého."
1245
1246 #: iconv/iconv_prog.c:78
1247 msgid "[FILE...]"
1248 msgstr "[SOUBOR…]"
1249
1250 #: iconv/iconv_prog.c:200
1251 #, c-format
1252 msgid "cannot open output file"
1253 msgstr "výstupní soubor nelze otevřít"
1254
1255 #: iconv/iconv_prog.c:242
1256 #, c-format
1257 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
1258 msgstr "konverze z „%s“ a do „%s“ není podporována"
1259
1260 #: iconv/iconv_prog.c:247
1261 #, c-format
1262 msgid "conversion from `%s' is not supported"
1263 msgstr "konverze z „%s“ není podporována"
1264
1265 #: iconv/iconv_prog.c:254
1266 #, c-format
1267 msgid "conversion to `%s' is not supported"
1268 msgstr "konverze do „%s“ není podporována"
1269
1270 #: iconv/iconv_prog.c:258
1271 #, c-format
1272 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
1273 msgstr "konverze z „%s“ do „%s“ není podporována"
1274
1275 #: iconv/iconv_prog.c:268
1276 #, c-format
1277 msgid "failed to start conversion processing"
1278 msgstr "konverze se nezdařila"
1279
1280 #: iconv/iconv_prog.c:362
1281 #, c-format
1282 msgid "error while closing output file"
1283 msgstr "chyba během uzavírání výstupního souboru"
1284
1285 #: iconv/iconv_prog.c:471 iconv/iconv_prog.c:497
1286 #, c-format
1287 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
1288 msgstr "konverze zastavena kvůli problému při zápisu výstupu"
1289
1290 #: iconv/iconv_prog.c:522
1291 #, c-format
1292 msgid "illegal input sequence at position %ld"
1293 msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %ld"
1294
1295 #: iconv/iconv_prog.c:530
1296 #, c-format
1297 msgid "internal error (illegal descriptor)"
1298 msgstr "vnitřní chyba (nepřípustný deskriptor)"
1299
1300 #: iconv/iconv_prog.c:533
1301 #, c-format
1302 msgid "unknown iconv() error %d"
1303 msgstr "neznámá chyba funkce iconv() (%d)"
1304
1305 #: iconv/iconv_prog.c:779
1306 msgid ""
1307 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
1308 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
1309 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
1310 "listed with several different names (aliases).\n"
1311 "\n"
1312 "  "
1313 msgstr ""
1314 "Následující seznam obsahuje všechny známé znakové sady. To nutně neznamená,\n"
1315 "že všechny kombinace těchto názvů mohou být použity pro argumenty Z a DO.\n"
1316 "Jedna znaková sada může být uvedena pod vícerými názvy (přezdívkami).\n"
1317 "\n"
1318 "  "
1319
1320 #: iconv/iconvconfig.c:110
1321 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
1322 msgstr "Vytvoří konfigurační soubor modulu iconv pro rychlé načítání"
1323
1324 #: iconv/iconvconfig.c:114
1325 msgid "[DIR...]"
1326 msgstr "[ADRESÁŘ…]"
1327
1328 #: iconv/iconvconfig.c:127
1329 msgid "Prefix used for all file accesses"
1330 msgstr "Předpona použitá pro přístup ke každému souboru"
1331
1332 #: iconv/iconvconfig.c:128
1333 msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
1334 msgstr "Výstup uloží do SOUBORU na místo cílového místa instalace (--prefix se nevztahuje na SOUBOR)"
1335
1336 #: iconv/iconvconfig.c:132
1337 msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
1338 msgstr "Neprohledává standardní adresáře, jen ty z příkazové řádky"
1339
1340 #: iconv/iconvconfig.c:301
1341 #, c-format
1342 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
1343 msgstr "Za použití --nostdlib je třeba zadat adresářové argumenty"
1344
1345 #: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
1346 #, c-format
1347 msgid "no output file produced because warnings were issued"
1348 msgstr "výstupní soubor nebyl vytvořen, protože se vyskytla varování"
1349
1350 #: iconv/iconvconfig.c:429
1351 #, c-format
1352 msgid "while inserting in search tree"
1353 msgstr "během vkládání do vyhledávacího stromu"
1354
1355 #: iconv/iconvconfig.c:1238
1356 #, c-format
1357 msgid "cannot generate output file"
1358 msgstr "výstupní soubor nelze vytvořit"
1359
1360 #: inet/rcmd.c:157
1361 msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
1362 msgstr "rcmd: Nelze alokovat paměť\n"
1363
1364 #: inet/rcmd.c:172
1365 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
1366 msgstr "rcmd: soket: Volný port nebyl nalezen\n"
1367
1368 # připojen na adresu %s:
1369 # spojení s adresou %s:
1370 #: inet/rcmd.c:200
1371 #, c-format
1372 msgid "connect to address %s: "
1373 msgstr "připojení na adresou %s: "
1374
1375 #: inet/rcmd.c:213
1376 #, c-format
1377 msgid "Trying %s...\n"
1378 msgstr "Zkouší se %s…\n"
1379
1380 #: inet/rcmd.c:249
1381 #, c-format
1382 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
1383 msgstr "rcmd: write (nastavování stderr): %m\n"
1384
1385 #: inet/rcmd.c:265
1386 #, c-format
1387 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
1388 msgstr "rcmd: poll (nastavování stderr): %m\n"
1389
1390 #: inet/rcmd.c:268
1391 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
1392 msgstr "poll: chyba protokolu během přípravy okruhu\n"
1393
1394 #: inet/rcmd.c:301
1395 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
1396 msgstr "soket: chyba protokolu při přípravě okruhu\n"
1397
1398 #: inet/rcmd.c:325
1399 #, c-format
1400 msgid "rcmd: %s: short read"
1401 msgstr "rcmd: %s: krátce načteno"
1402
1403 #: inet/rcmd.c:481
1404 msgid "lstat failed"
1405 msgstr "funkce lstat() skončila s chybou"
1406
1407 #: inet/rcmd.c:488
1408 msgid "cannot open"
1409 msgstr "nelze otevřít"
1410
1411 #: inet/rcmd.c:490
1412 msgid "fstat failed"
1413 msgstr "funkce fstat() skončila s chybou"
1414
1415 #: inet/rcmd.c:492
1416 msgid "bad owner"
1417 msgstr "chybný vlastník"
1418
1419 #: inet/rcmd.c:494
1420 msgid "writeable by other than owner"
1421 msgstr "zapisovatelný nejen pro vlastníka"
1422
1423 # někde existuje pevný odkaz
1424 #: inet/rcmd.c:496
1425 msgid "hard linked somewhere"
1426 msgstr "na soubor se odkazuje více pevných odkazů"
1427
1428 #: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
1429 msgid "out of memory"
1430 msgstr "nedostatek paměti"
1431
1432 #: inet/ruserpass.c:184
1433 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1434 msgstr "Chyba: soubor .netrc je čitelný i pro ostatní."
1435
1436 #: inet/ruserpass.c:185
1437 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
1438 msgstr "Odstraňte heslo nebo zakažte čtení souboru ostatním."
1439
1440 #: inet/ruserpass.c:277
1441 #, c-format
1442 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
1443 msgstr "Neznámé klíčové slovo v .netrc: %s"
1444
1445 #: libidn/nfkc.c:464
1446 msgid "Character out of range for UTF-8"
1447 msgstr "Znak mimo povolený rozsah UTF-8"
1448
1449 #: locale/programs/charmap-dir.c:58
1450 #, c-format
1451 msgid "cannot read character map directory `%s'"
1452 msgstr "adresář „%s“ znakových sad nelze načíst"
1453
1454 #: locale/programs/charmap.c:138
1455 #, c-format
1456 msgid "character map file `%s' not found"
1457 msgstr "soubor „%s“ znakové sady nebyl nalezen"
1458
1459 #: locale/programs/charmap.c:195
1460 #, c-format
1461 msgid "default character map file `%s' not found"
1462 msgstr "implicitní soubor „%s“ znakové sady nebyl nalezen"
1463
1464 #: locale/programs/charmap.c:258
1465 #, c-format
1466 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
1467 msgstr "znaková sada „%s“ není kompatibilní s ASCII, národní prostředí nebude v souladu s ISO C\n"
1468
1469 #: locale/programs/charmap.c:337
1470 #, c-format
1471 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
1472 msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být větší než <mb_cur_min>\n"
1473
1474 #: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
1475 #: locale/programs/repertoire.c:175
1476 #, c-format
1477 msgid "syntax error in prolog: %s"
1478 msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
1479
1480 #: locale/programs/charmap.c:358
1481 msgid "invalid definition"
1482 msgstr "chybná definice"
1483
1484 #: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
1485 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
1486 msgid "bad argument"
1487 msgstr "chybný argument"
1488
1489 #: locale/programs/charmap.c:403
1490 #, c-format
1491 msgid "duplicate definition of <%s>"
1492 msgstr "duplicitní definice <%s>"
1493
1494 #: locale/programs/charmap.c:410
1495 #, c-format
1496 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
1497 msgstr "hodnota pro <%s> musí být 1 nebo větší"
1498
1499 #: locale/programs/charmap.c:422
1500 #, c-format
1501 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
1502 msgstr "hodnota <%s> musí být větší nebo rovna hodnotě <%s>"
1503
1504 #: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:184
1505 #, c-format
1506 msgid "argument to <%s> must be a single character"
1507 msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
1508
1509 #: locale/programs/charmap.c:471
1510 msgid "character sets with locking states are not supported"
1511 msgstr "znakové sady se uzamykacími stavy nejsou podporovány"
1512
1513 #: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
1514 #: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
1515 #: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
1516 #: locale/programs/charmap.c:815
1517 #, c-format
1518 msgid "syntax error in %s definition: %s"
1519 msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
1520
1521 #: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
1522 #: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:231
1523 msgid "no symbolic name given"
1524 msgstr "žádné symbolické jméno nebylo zadáno"
1525
1526 #: locale/programs/charmap.c:553
1527 msgid "invalid encoding given"
1528 msgstr "zadáno nepřípustné kódování"
1529
1530 #: locale/programs/charmap.c:562
1531 msgid "too few bytes in character encoding"
1532 msgstr "v kódu znaku je příliš málo bajtů"
1533
1534 #: locale/programs/charmap.c:564
1535 msgid "too many bytes in character encoding"
1536 msgstr "v kódu znaku je příliš mnoho bajtů"
1537
1538 #: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
1539 #: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:297
1540 msgid "no symbolic name given for end of range"
1541 msgstr "žádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
1542
1543 #: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
1544 #: locale/programs/ld-collate.c:2677 locale/programs/ld-collate.c:3828
1545 #: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
1546 #: locale/programs/ld-identification.c:452
1547 #: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
1548 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
1549 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
1550 #: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
1551 #: locale/programs/repertoire.c:314
1552 #, c-format
1553 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
1554 msgstr "%1$s: definice nekončí na „END %1$s“"
1555
1556 #: locale/programs/charmap.c:643
1557 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
1558 msgstr "definici CHARMAP mohou následovat pouze definice WIDTH"
1559
1560 #: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
1561 #, c-format
1562 msgid "value for %s must be an integer"
1563 msgstr "hodnota pro %s musí být celé číslo"
1564
1565 #: locale/programs/charmap.c:842
1566 #, c-format
1567 msgid "%s: error in state machine"
1568 msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
1569
1570 #: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
1571 #: locale/programs/ld-collate.c:2674 locale/programs/ld-collate.c:3844
1572 #: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
1573 #: locale/programs/ld-identification.c:468
1574 #: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
1575 #: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
1576 #: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
1577 #: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
1578 #: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:325
1579 #, c-format
1580 msgid "%s: premature end of file"
1581 msgstr "%s: předčasný konec souboru"
1582
1583 #: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
1584 #, c-format
1585 msgid "unknown character `%s'"
1586 msgstr "neznámý znak „%s“"
1587
1588 #: locale/programs/charmap.c:888
1589 #, c-format
1590 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
1591 msgstr "počet bajtů sekvence pro počátek a konec rozsahu není stejný: %d vs. %d"
1592
1593 #: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2957
1594 #: locale/programs/repertoire.c:420
1595 msgid "invalid names for character range"
1596 msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znaků"
1597
1598 #: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:432
1599 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
1600 msgstr "šestnáctkový formát rozsahu by měl používat jen velká písmena"
1601
1602 #: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:450
1603 #, c-format
1604 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1605 msgstr "<%s> a <%s> nejsou platné názvy pro rozsah"
1606
1607 #: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:457
1608 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
1609 msgstr "horní mez rozsahu je menší než dolní mez"
1610
1611 #: locale/programs/charmap.c:1087
1612 msgid "resulting bytes for range not representable."
1613 msgstr "výsledné bajty rozsahu nejsou reprezentovatelné."
1614
1615 #: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1536
1616 #: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
1617 #: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
1618 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
1619 #: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
1620 #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
1621 #, c-format
1622 msgid "No definition for %s category found"
1623 msgstr "Žádná definice kategorie %s nebyla nalezena"
1624
1625 #: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
1626 #: locale/programs/ld-address.c:200 locale/programs/ld-address.c:229
1627 #: locale/programs/ld-address.c:301 locale/programs/ld-address.c:320
1628 #: locale/programs/ld-address.c:333 locale/programs/ld-identification.c:146
1629 #: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
1630 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
1631 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
1632 #: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
1633 #: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
1634 #: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
1635 #: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
1636 #: locale/programs/ld-time.c:196
1637 #, c-format
1638 msgid "%s: field `%s' not defined"
1639 msgstr "%s: položka „%s“ není definována"
1640
1641 #: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:208
1642 #: locale/programs/ld-address.c:238 locale/programs/ld-address.c:276
1643 #: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
1644 #, c-format
1645 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
1646 msgstr "%s: položka „%s“ nesmí být prázdná"
1647
1648 #: locale/programs/ld-address.c:168
1649 #, c-format
1650 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
1651 msgstr "%s: chybná escape sekvence „%%%c“ v položce „%s“"
1652
1653 #: locale/programs/ld-address.c:219
1654 #, c-format
1655 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
1656 msgstr "%s: názvoslovný kód jazyka „%s“ není definován"
1657
1658 #: locale/programs/ld-address.c:244
1659 #, c-format
1660 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
1661 msgstr "%s: položka „%s“ nesmí být definována"
1662
1663 #: locale/programs/ld-address.c:258 locale/programs/ld-address.c:287
1664 #, c-format
1665 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
1666 msgstr "%s: zkratka jazyka „%s“ není definována"
1667
1668 #: locale/programs/ld-address.c:265 locale/programs/ld-address.c:293
1669 #: locale/programs/ld-address.c:327 locale/programs/ld-address.c:339
1670 #, c-format
1671 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
1672 msgstr "%s: hodnota „%s“ nesouhlasí s hodnotou „%s“"
1673
1674 #: locale/programs/ld-address.c:312
1675 #, c-format
1676 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
1677 msgstr "%s: číselný kód země „%d“ není platný"
1678
1679 #: locale/programs/ld-address.c:508 locale/programs/ld-address.c:545
1680 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:2608
1681 #: locale/programs/ld-identification.c:364
1682 #: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
1683 #: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
1684 #: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
1685 #: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
1686 #: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
1687 #: locale/programs/ld-time.c:1168
1688 #, c-format
1689 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
1690 msgstr "%s: položka „%s“ deklarována více krát"
1691
1692 #: locale/programs/ld-address.c:512 locale/programs/ld-address.c:550
1693 #: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
1694 #: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
1695 #: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
1696 #: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
1697 #: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
1698 #, c-format
1699 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
1700 msgstr "%s: neznámý znak v položce „%s“"
1701
1702 #: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3826
1703 #: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
1704 #: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
1705 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
1706 #: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
1707 #: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
1708 #, c-format
1709 msgid "%s: incomplete `END' line"
1710 msgstr "%s: neúplný řádek „END“"
1711
1712 #: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:522
1713 #: locale/programs/ld-collate.c:574 locale/programs/ld-collate.c:870
1714 #: locale/programs/ld-collate.c:883 locale/programs/ld-collate.c:2664
1715 #: locale/programs/ld-collate.c:3835 locale/programs/ld-ctype.c:1960
1716 #: locale/programs/ld-ctype.c:2219 locale/programs/ld-ctype.c:2806
1717 #: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-identification.c:459
1718 #: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
1719 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
1720 #: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
1721 #: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
1722 #, c-format
1723 msgid "%s: syntax error"
1724 msgstr "%s: chyba syntaxe"
1725
1726 #: locale/programs/ld-collate.c:397
1727 #, c-format
1728 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
1729 msgstr "„%.*s“ již definováno v mapě znaků"
1730
1731 #: locale/programs/ld-collate.c:406
1732 #, c-format
1733 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
1734 msgstr "„%.*s“ již definováno v repertoáru"
1735
1736 #: locale/programs/ld-collate.c:413
1737 #, c-format
1738 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
1739 msgstr "„%.*s“ již definovaná jako řadicí symbol"
1740
1741 #: locale/programs/ld-collate.c:420
1742 #, c-format
1743 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
1744 msgstr "„%.*s“ již definováno jako řadicí prvek"
1745
1746 #: locale/programs/ld-collate.c:451 locale/programs/ld-collate.c:477
1747 #, c-format
1748 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
1749 msgstr "%s: pořadí řazení „forward“ (dopředné) a „backward“ (zpětné) se navzájem vylučují"
1750
1751 #: locale/programs/ld-collate.c:461 locale/programs/ld-collate.c:487
1752 #: locale/programs/ld-collate.c:503
1753 #, c-format
1754 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
1755 msgstr "%s: “%s“ zmíněno v definici o váze %d více krát"
1756
1757 #: locale/programs/ld-collate.c:559
1758 #, c-format
1759 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
1760 msgstr "%s: příliš mnoho pravidel, jen první položka jich má %d"
1761
1762 #: locale/programs/ld-collate.c:595
1763 #, c-format
1764 msgid "%s: not enough sorting rules"
1765 msgstr "%s: nedostatek řadicích pravidel"
1766
1767 # prázdné jméno váhy - řádek ignorován
1768 #: locale/programs/ld-collate.c:760
1769 #, c-format
1770 msgid "%s: empty weight string not allowed"
1771 msgstr "%s: řetězec s prázdnou váhou není povolen"
1772
1773 #: locale/programs/ld-collate.c:855
1774 #, c-format
1775 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
1776 msgstr "%s: váhy musí používat stejný symbol výpustky jako jméno"
1777
1778 #: locale/programs/ld-collate.c:911
1779 #, c-format
1780 msgid "%s: too many values"
1781 msgstr "%s: příliš mnoho hodnot"
1782
1783 #: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
1784 #, c-format
1785 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
1786 msgstr "pořadí „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
1787
1788 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
1789 #, c-format
1790 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
1791 msgstr "%s: počáteční a koncový symbol rozsahu musí být znakem"
1792
1793 #: locale/programs/ld-collate.c:1108
1794 #, c-format
1795 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
1796 msgstr "%s: sekvence bajtů prvního a posledního znaku musí mít stejnou délku"
1797
1798 #: locale/programs/ld-collate.c:1150
1799 #, c-format
1800 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
1801 msgstr "%s: sekvence bajtů prvního znaku z rozsahu není menší než sekvence posledního znaku"
1802
1803 #: locale/programs/ld-collate.c:1275
1804 #, c-format
1805 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
1806 msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí následovat hned za „order_start“"
1807
1808 #: locale/programs/ld-collate.c:1279
1809 #, c-format
1810 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
1811 msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí být přímo následovány „order_end“"
1812
1813 #: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1477
1814 #, c-format
1815 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
1816 msgstr "„%s“ a „%.*s“ nejsou platné názvy pro symbolický rozsah"
1817
1818 #: locale/programs/ld-collate.c:1349 locale/programs/ld-collate.c:3763
1819 #, c-format
1820 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
1821 msgstr "%s: pořadí pro „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
1822
1823 #: locale/programs/ld-collate.c:1358
1824 #, c-format
1825 msgid "%s: `%s' must be a character"
1826 msgstr "%s: „%s“ musí být znak"
1827
1828 #: locale/programs/ld-collate.c:1552
1829 #, c-format
1830 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
1831 msgstr "%s: „position“ (pozice) musí být použita pro určitou úrověn ve všech sekcích, nebo v žádných"
1832
1833 #: locale/programs/ld-collate.c:1577
1834 #, c-format
1835 msgid "symbol `%s' not defined"
1836 msgstr "symbol „%s“ nedefinován"
1837
1838 #: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
1839 #, c-format
1840 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
1841 msgstr "symbol „%s“ má stejné kódování jako"
1842
1843 #: locale/programs/ld-collate.c:1657 locale/programs/ld-collate.c:1763
1844 #, c-format
1845 msgid "symbol `%s'"
1846 msgstr "symbol „%s“"
1847
1848 #: locale/programs/ld-collate.c:1805
1849 #, c-format
1850 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
1851 msgstr "chybí definice symbolu „UNDEFINED“"
1852
1853 #: locale/programs/ld-collate.c:1834
1854 #, c-format
1855 msgid "too many errors; giving up"
1856 msgstr "příliš mnoho chyb, vzdávám to"
1857
1858 #: locale/programs/ld-collate.c:2762
1859 #, c-format
1860 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
1861 msgstr "%s: duplicitní definice „%s“"
1862
1863 #: locale/programs/ld-collate.c:2798
1864 #, c-format
1865 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
1866 msgstr "%s: duplicitní deklarace sekce „%s“"
1867
1868 #: locale/programs/ld-collate.c:2937
1869 #, c-format
1870 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
1871 msgstr "%s: neznámý znak v názvu řadicího symbolu"
1872
1873 #: locale/programs/ld-collate.c:3069
1874 #, c-format
1875 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
1876 msgstr "%s: neznámý znak ve jméně definice rovnocennosti"
1877
1878 #: locale/programs/ld-collate.c:3082
1879 #, c-format
1880 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
1881 msgstr "%s: neznámý znak v hodnotě definice rovnocennosti"
1882
1883 #: locale/programs/ld-collate.c:3092
1884 #, c-format
1885 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
1886 msgstr "%s: neznámý symbol „%s“ v definici rovnocennosti"
1887
1888 #: locale/programs/ld-collate.c:3101
1889 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
1890 msgstr "chyba při přidávání rovnocenného řadicího symbolu"
1891
1892 #: locale/programs/ld-collate.c:3131
1893 #, c-format
1894 msgid "duplicate definition of script `%s'"
1895 msgstr "duplicitní definice skriptu „%s“"
1896
1897 #: locale/programs/ld-collate.c:3179
1898 #, c-format
1899 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
1900 msgstr "%s: jméno sekce „%.*s“ není známo"
1901
1902 #: locale/programs/ld-collate.c:3208
1903 #, c-format
1904 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
1905 msgstr "%s: násobná definice pořadí pro sekci „%s“"
1906
1907 #: locale/programs/ld-collate.c:3233
1908 #, c-format
1909 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
1910 msgstr "%s: neplatné číslo řadicího pravidla"
1911
1912 #: locale/programs/ld-collate.c:3260
1913 #, c-format
1914 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
1915 msgstr "%s: násobná definice pořadí pro nepojmenovanou sekci"
1916
1917 #: locale/programs/ld-collate.c:3314 locale/programs/ld-collate.c:3442
1918 #: locale/programs/ld-collate.c:3804
1919 #, c-format
1920 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
1921 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „order_end“"
1922
1923 #: locale/programs/ld-collate.c:3375
1924 #, c-format
1925 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
1926 msgstr "%s: pořadí pro řadicí symbol %.*s nebylo ještě definováno"
1927
1928 #: locale/programs/ld-collate.c:3393
1929 #, c-format
1930 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
1931 msgstr "%s: pořadí pro řadicí prvek %.*s nebylo ještě definováno"
1932
1933 #: locale/programs/ld-collate.c:3404
1934 #, c-format
1935 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
1936 msgstr "%s: po %.*s nelze změnit pořadí: symbol není znám"
1937
1938 #: locale/programs/ld-collate.c:3456 locale/programs/ld-collate.c:3816
1939 #, c-format
1940 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
1941 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-end“"
1942
1943 #: locale/programs/ld-collate.c:3490 locale/programs/ld-collate.c:3688
1944 #, c-format
1945 msgid "%s: section `%.*s' not known"
1946 msgstr "%s: sekce „%.*s“ není známa"
1947
1948 #: locale/programs/ld-collate.c:3555
1949 #, c-format
1950 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
1951 msgstr "%s: chybný symbol <%.*s>"
1952
1953 #: locale/programs/ld-collate.c:3751
1954 #, c-format
1955 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
1956 msgstr "%s: nemohu mít „%s“ jako konec výpustkového rozsahu"
1957
1958 #: locale/programs/ld-collate.c:3800
1959 #, c-format
1960 msgid "%s: empty category description not allowed"
1961 msgstr "%s: prázdný popis kategorie není dovolen"
1962
1963 #: locale/programs/ld-collate.c:3819
1964 #, c-format
1965 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
1966 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-sections-end“"
1967
1968 #: locale/programs/ld-ctype.c:439
1969 #, c-format
1970 msgid "No character set name specified in charmap"
1971 msgstr "V mapě znaků není určena znaková sada"
1972
1973 #: locale/programs/ld-ctype.c:468
1974 #, c-format
1975 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
1976 msgstr "znak L'\\u%0*x' ve třídě „%s“ musí být ve třídě „%s“"
1977
1978 #: locale/programs/ld-ctype.c:483
1979 #, c-format
1980 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
1981 msgstr "znak L'\\u%0*x' ve třídě „%s“ nesmí být ve třídě „%s“"
1982
1983 #: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
1984 #, c-format
1985 msgid "internal error in %s, line %u"
1986 msgstr "vnitřní chyba ve funkci %s na řádku %u"
1987
1988 #: locale/programs/ld-ctype.c:526
1989 #, c-format
1990 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
1991 msgstr "znak „%s“ ve třídě „%s“ musí být ve třídě „%s“"
1992
1993 #: locale/programs/ld-ctype.c:542
1994 #, c-format
1995 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
1996 msgstr "znak „%s“ ve třídě „%s“ nesmí být ve třídě „%s“"
1997
1998 #: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
1999 #, c-format
2000 msgid "<SP> character not in class `%s'"
2001 msgstr "znak <SP> ve třídě „%s“ není"
2002
2003 #: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
2004 #, c-format
2005 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
2006 msgstr "znak <SP> nesmí ve třídě „%s“ být"
2007
2008 #: locale/programs/ld-ctype.c:599
2009 #, c-format
2010 msgid "character <SP> not defined in character map"
2011 msgstr "znak <SP> není ve znakové sadě definován"
2012
2013 #: locale/programs/ld-ctype.c:714
2014 #, c-format
2015 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
2016 msgstr "kategorie „digit“ (číslice) nemá položky ve skupinách po deseti"
2017
2018 #: locale/programs/ld-ctype.c:763
2019 #, c-format
2020 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
2021 msgstr "nedefinovány žádné vstupní číslice a žádná standardní jména v mapě znaků"
2022
2023 #: locale/programs/ld-ctype.c:828
2024 #, c-format
2025 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
2026 msgstr "ne všechny znaky použité v „outdigit“ (výstupní číslice) jsou dostupné v mapě znaků"
2027
2028 #: locale/programs/ld-ctype.c:845
2029 #, c-format
2030 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
2031 msgstr "ne všechny znaky použité v „outdigit“ (výstupní číslice) jsou dostupné v repertoáru"
2032
2033 #: locale/programs/ld-ctype.c:1245
2034 #, c-format
2035 msgid "character class `%s' already defined"
2036 msgstr "třída znaků „%s“ již je definována"
2037
2038 #: locale/programs/ld-ctype.c:1251
2039 #, c-format
2040 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
2041 msgstr "implementační omezení: maximální počet tříd znaků je %Zd"
2042
2043 #: locale/programs/ld-ctype.c:1277
2044 #, c-format
2045 msgid "character map `%s' already defined"
2046 msgstr "znaková sada „%s“ již je definována"
2047
2048 #: locale/programs/ld-ctype.c:1283
2049 #, c-format
2050 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
2051 msgstr "implementační omezení: maximální počet znakových sad je %d"
2052
2053 #: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
2054 #: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
2055 #: locale/programs/ld-ctype.c:3467
2056 #, c-format
2057 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
2058 msgstr "%s: pole „%s“ neobsahuje přesně deset položek"
2059
2060 #: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
2061 #, c-format
2062 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
2063 msgstr "horní mez rozsahu <U%0*X> je menší než dolní mez <U%0*X>"
2064
2065 #: locale/programs/ld-ctype.c:1703
2066 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
2067 msgstr "úvodní a závěrečná sekvence znaků rozsahu musí mít stejnou délku"
2068
2069 #: locale/programs/ld-ctype.c:1710
2070 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
2071 msgstr "sekvence znaků horní meze je menší než sekvence dolní meze"
2072
2073 #: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
2074 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
2075 msgstr "předčasný konec definice „translit_ignore“"
2076
2077 #: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
2078 #: locale/programs/ld-ctype.c:2169
2079 msgid "syntax error"
2080 msgstr "chyba syntaxe"
2081
2082 #: locale/programs/ld-ctype.c:2303
2083 #, c-format
2084 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
2085 msgstr "%s: syntaktická chyba v definici nové třídy znaků"
2086
2087 #: locale/programs/ld-ctype.c:2318
2088 #, c-format
2089 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
2090 msgstr "%s: syntaktická chyba v definici nové znakové sady"
2091
2092 #: locale/programs/ld-ctype.c:2493
2093 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
2094 msgstr "výpustkový rozsah musí být vyznačen dvěma operandy stejného typu"
2095
2096 #: locale/programs/ld-ctype.c:2502
2097 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
2098 msgstr "s hodnotami symbolického jmenného rozsahu nelze použit absolutní výpustku „...“"
2099
2100 #: locale/programs/ld-ctype.c:2517
2101 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
2102 msgstr "spolu s hodnotami UCS rozsahu se musí použít šestnáctková symbolická výpustka „..“"
2103
2104 #: locale/programs/ld-ctype.c:2531
2105 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
2106 msgstr "spolu s hodnotami rozsahu kódů znaku se misí použít absolutní výpustka „...“"
2107
2108 #: locale/programs/ld-ctype.c:2682
2109 #, c-format
2110 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
2111 msgstr "duplicitní definice mapovaní „%s“"
2112
2113 #: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
2114 #, c-format
2115 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
2116 msgstr "%s: sekce „translit_start“ nekončí na „translit_end“"
2117
2118 #: locale/programs/ld-ctype.c:2863
2119 #, c-format
2120 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
2121 msgstr "%s: duplicitní definice „default_missing“"
2122
2123 #: locale/programs/ld-ctype.c:2868
2124 msgid "previous definition was here"
2125 msgstr "předchozí definice byla zde"
2126
2127 #: locale/programs/ld-ctype.c:2890
2128 #, c-format
2129 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
2130 msgstr "%s: nenalezena žádná reprezentovatelná definice „default_missing“"
2131
2132 #: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
2133 #: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
2134 #: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
2135 #: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
2136 #: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
2137 #: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
2138 #, c-format
2139 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
2140 msgstr "%s: znak „%s“ potřebný jako implicitní hodnota není definován"
2141
2142 #: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
2143 #: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
2144 #: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
2145 #: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
2146 #: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
2147 #, c-format
2148 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
2149 msgstr "%s: znak „%s“ z mapy znaků není reprezentovatelný jedním bajtem"
2150
2151 #: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
2152 #, c-format
2153 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
2154 msgstr "%s: znak „%s“ potřebný jako implicitní hodnota není reprezentovatelný jedním bajtem"
2155
2156 #: locale/programs/ld-ctype.c:3489
2157 #, c-format
2158 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
2159 msgstr "nedefinovány žádné výstupní číslice a žádná standardní jména v mapě znaků"
2160
2161 #: locale/programs/ld-ctype.c:3780
2162 #, c-format
2163 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
2164 msgstr "%s: přepisovací data pro národní prostřední „%s“ nejsou dostupná"
2165
2166 #: locale/programs/ld-ctype.c:3881
2167 #, c-format
2168 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
2169 msgstr "%s: tabulka pro třídu „%s“: %lu bajtů\n"
2170
2171 #: locale/programs/ld-ctype.c:3950
2172 #, c-format
2173 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
2174 msgstr "%s: tabulka pro mapu „%s“: %lu bajtů\n"
2175
2176 #: locale/programs/ld-ctype.c:4083
2177 #, c-format
2178 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
2179 msgstr "%s: tabulka se šířkou: %lu bajtů\n"
2180
2181 #: locale/programs/ld-identification.c:170
2182 #, c-format
2183 msgid "%s: no identification for category `%s'"
2184 msgstr "%s: kategorii „%s“ chybí identifikace"
2185
2186 #: locale/programs/ld-identification.c:435
2187 #, c-format
2188 msgid "%s: duplicate category version definition"
2189 msgstr "%s: duplicitní definice verze kategorie"
2190
2191 #: locale/programs/ld-measurement.c:113
2192 #, c-format
2193 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
2194 msgstr "%s: neplatná hodnota položky „%s“"
2195
2196 #: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
2197 #, c-format
2198 msgid "%s: field `%s' undefined"
2199 msgstr "%s: položka „%s“ není definována"
2200
2201 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
2202 #: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
2203 #, c-format
2204 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
2205 msgstr "%s: hodnota položky „%s“ nesmí být prázdný řetězec"
2206
2207 #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
2208 #, c-format
2209 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
2210 msgstr "%s: pro položku „%s“ není korektní regulární výraz: %s"
2211
2212 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
2213 #, c-format
2214 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
2215 msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ má chybnou délku"
2216
2217 #: locale/programs/ld-monetary.c:237
2218 #, c-format
2219 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
2220 msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ neodpovídá platnému jménu dle ISO 4217"
2221
2222 #: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
2223 #, c-format
2224 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
2225 msgstr "%s: hodnota položky „%s“ musí být v rozsahu %d–%d"
2226
2227 #: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
2228 #, c-format
2229 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
2230 msgstr "%s: hodnota položku „%s“ musí být jednoznaková"
2231
2232 #: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
2233 #, c-format
2234 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
2235 msgstr "%s: „-1“ musí být posledním údajem v položce „%s“"
2236
2237 #: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
2238 #, c-format
2239 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
2240 msgstr "%s: hodnoty položky „%s“ musí být menší než 127"
2241
2242 #: locale/programs/ld-monetary.c:909
2243 msgid "conversion rate value cannot be zero"
2244 msgstr "hodnota převodního poměru nesmí být nula"
2245
2246 #: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
2247 #: locale/programs/ld-telephone.c:149
2248 #, c-format
2249 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
2250 msgstr "%s: chybná escape-sekvence v položce „%s“"
2251
2252 #: locale/programs/ld-time.c:247
2253 #, c-format
2254 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
2255 msgstr "%s: příznak směru v řetězci (%Zd) položky není „+“ ani „-“"
2256
2257 #: locale/programs/ld-time.c:258
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
2260 msgstr "%s: příznak směru v řetězci (%Zd) položky „era“ není jednoznakový"
2261
2262 #: locale/programs/ld-time.c:271
2263 #, c-format
2264 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
2265 msgstr "%s: chybná hodnota posunutí v řetězci (%Zd) položky „era“"
2266
2267 #: locale/programs/ld-time.c:279
2268 #, c-format
2269 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
2270 msgstr "%s: smetí na konci hodnoty posunutí v řetězci %Zd položky „era“"
2271
2272 #: locale/programs/ld-time.c:330
2273 #, c-format
2274 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
2275 msgstr "%s: neplatné počáteční datum v řetězci %Zd položky „era“"
2276
2277 #: locale/programs/ld-time.c:339
2278 #, c-format
2279 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
2280 msgstr "%s: smetí na konci počátečního data v řetězci %Zd položky „era“"
2281
2282 #: locale/programs/ld-time.c:358
2283 #, c-format
2284 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
2285 msgstr "%s: nepovolené počáteční datum v řetězci %Zd položky „era“"
2286
2287 #: locale/programs/ld-time.c:407
2288 #, c-format
2289 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
2290 msgstr "%s: neplatné koncové datum v řetězci %Zd položky „era“"
2291
2292 #: locale/programs/ld-time.c:416
2293 #, c-format
2294 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
2295 msgstr "%s: smetí na konci koncového data v řetězci %Zd položky „era“"
2296
2297 #: locale/programs/ld-time.c:435
2298 #, c-format
2299 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
2300 msgstr "%s: nepovolené koncové datum v řetězci %Zd položky „era“"
2301
2302 #: locale/programs/ld-time.c:444
2303 #, c-format
2304 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
2305 msgstr "%s: řetězec %Zd položky „era“ neobsahuje jméno éry"
2306
2307 #: locale/programs/ld-time.c:456
2308 #, c-format
2309 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
2310 msgstr "%s: řetězec %Zd položky „era“ neobsahuje formát éry"
2311
2312 #: locale/programs/ld-time.c:497
2313 #, c-format
2314 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
2315 msgstr "%s: třetí operand hodnoty pole „%s“ nesmí být větší než %d"
2316
2317 #: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
2318 #: locale/programs/ld-time.c:521
2319 #, c-format
2320 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
2321 msgstr "%s: hodnoty položky „%s“ nesmí být větší než %d"
2322
2323 #: locale/programs/ld-time.c:1004
2324 #, c-format
2325 msgid "%s: too few values for field `%s'"
2326 msgstr "%s: příliš málo hodnot pro položku „%s“"
2327
2328 #: locale/programs/ld-time.c:1049
2329 msgid "extra trailing semicolon"
2330 msgstr "středník přebývající na konci"
2331
2332 #: locale/programs/ld-time.c:1052
2333 #, c-format
2334 msgid "%s: too many values for field `%s'"
2335 msgstr "%s: příliš mnoho hodnot pro položku „%s“"
2336
2337 #: locale/programs/linereader.c:130
2338 msgid "trailing garbage at end of line"
2339 msgstr "smetí na konci řádku"
2340
2341 #: locale/programs/linereader.c:298
2342 msgid "garbage at end of number"
2343 msgstr "smetí na konci čísla"
2344
2345 #: locale/programs/linereader.c:410
2346 msgid "garbage at end of character code specification"
2347 msgstr "smetí na konci specifikace kódu znaku"
2348
2349 #: locale/programs/linereader.c:496
2350 msgid "unterminated symbolic name"
2351 msgstr "neukončené symbolické jméno"
2352
2353 #: locale/programs/linereader.c:623
2354 msgid "illegal escape sequence at end of string"
2355 msgstr "chybná escape-sekvence na konci řetězce"
2356
2357 #: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
2358 msgid "unterminated string"
2359 msgstr "neukončený řetězec"
2360
2361 #: locale/programs/linereader.c:669
2362 msgid "non-symbolic character value should not be used"
2363 msgstr "hodnota nesymbolického znaku by neměla být používána"
2364
2365 #: locale/programs/linereader.c:816
2366 #, c-format
2367 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
2368 msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě znaků"
2369
2370 #: locale/programs/linereader.c:837
2371 #, c-format
2372 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
2373 msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě repertoárů"
2374
2375 #: locale/programs/locale.c:74
2376 msgid "System information:"
2377 msgstr "Systémové informace:"
2378
2379 #: locale/programs/locale.c:76
2380 msgid "Write names of available locales"
2381 msgstr "Vypíše názvy dostupných národních prostředí"
2382
2383 #: locale/programs/locale.c:78
2384 msgid "Write names of available charmaps"
2385 msgstr "Vypíše názvy dostupných znakových sad"
2386
2387 #: locale/programs/locale.c:79
2388 msgid "Modify output format:"
2389 msgstr "Změna výstupního formátu:"
2390
2391 #: locale/programs/locale.c:80
2392 msgid "Write names of selected categories"
2393 msgstr "Vypíše názvy vybraných kategorií"
2394
2395 #: locale/programs/locale.c:81
2396 msgid "Write names of selected keywords"
2397 msgstr "Vypíše názvy vybraných klíčových slov"
2398
2399 #: locale/programs/locale.c:82
2400 msgid "Print more information"
2401 msgstr "Vypisuje další informace"
2402
2403 #: locale/programs/locale.c:87
2404 msgid ""
2405 "Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
2406 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2407 msgstr ""
2408 "Vrátí informace o národním prostředí.\vNávod, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
2409 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2410
2411 #: locale/programs/locale.c:92
2412 msgid ""
2413 "NAME\n"
2414 "[-a|-m]"
2415 msgstr ""
2416 "NÁZEV\n"
2417 "[-a|-m]"
2418
2419 #: locale/programs/locale.c:193
2420 #, c-format
2421 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
2422 msgstr "LC_CTYPE nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
2423
2424 #: locale/programs/locale.c:195
2425 #, c-format
2426 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
2427 msgstr "LC_MESSAGES nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
2428
2429 #: locale/programs/locale.c:208
2430 #, c-format
2431 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
2432 msgstr "LC_COLLATE nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
2433
2434 #: locale/programs/locale.c:224
2435 #, c-format
2436 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
2437 msgstr "LC_ALL nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
2438
2439 #: locale/programs/locale.c:500
2440 #, c-format
2441 msgid "while preparing output"
2442 msgstr "během přípravy výstupu"
2443
2444 #: locale/programs/localedef.c:120
2445 msgid "Input Files:"
2446 msgstr "Vstupní soubory:"
2447
2448 #: locale/programs/localedef.c:122
2449 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
2450 msgstr "Symbolické názvy znaků budou čteny ze SOUBORU (znakové sady)"
2451
2452 #: locale/programs/localedef.c:123
2453 msgid "Source definitions are found in FILE"
2454 msgstr "Načte zdrojovou definici národního prostředí ze SOUBORU"
2455
2456 #: locale/programs/localedef.c:125
2457 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
2458 msgstr "SOUBOR obsahující mapování symbolických názvů na UCS4 hodnoty"
2459
2460 #: locale/programs/localedef.c:129
2461 msgid "Create output even if warning messages were issued"
2462 msgstr "Vytvoří výstupní soubor i při výskytu varování"
2463
2464 #: locale/programs/localedef.c:130
2465 msgid "Create old-style tables"
2466 msgstr "Vytvoří tabulky ve starém stylu"
2467
2468 #: locale/programs/localedef.c:131
2469 msgid "Optional output file prefix"
2470 msgstr "Volitelná předpona výstupních souborů"
2471
2472 #: locale/programs/localedef.c:132
2473 msgid "Be strictly POSIX conform"
2474 msgstr "Přesný soulad s POSIX"
2475
2476 #: locale/programs/localedef.c:134
2477 msgid "Suppress warnings and information messages"
2478 msgstr "Potlačí varovné a informační zprávy"
2479
2480 # Verbose
2481 #: locale/programs/localedef.c:135
2482 msgid "Print more messages"
2483 msgstr "Vypíše více informací o průběhu"
2484
2485 #: locale/programs/localedef.c:136
2486 msgid "Archive control:"
2487 msgstr "Řízení archivace:"
2488
2489 #: locale/programs/localedef.c:138
2490 msgid "Don't add new data to archive"
2491 msgstr "Do archivu nová data do nepřidá"
2492
2493 #: locale/programs/localedef.c:140
2494 msgid "Add locales named by parameters to archive"
2495 msgstr "Do archivu přidá nová národní prostředí dle parametrů"
2496
2497 #: locale/programs/localedef.c:141
2498 msgid "Replace existing archive content"
2499 msgstr "Existující obsah archivu bude nahrazen"
2500
2501 #: locale/programs/localedef.c:143
2502 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
2503 msgstr "Z archivu odstraní národní prostředí dle parametrů"
2504
2505 #: locale/programs/localedef.c:144
2506 msgid "List content of archive"
2507 msgstr "Vypíše obsah archivu"
2508
2509 #: locale/programs/localedef.c:146
2510 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
2511 msgstr "Soubor locale.alias, který bude použit při vytváření archivu"
2512
2513 #: locale/programs/localedef.c:151
2514 msgid "Compile locale specification"
2515 msgstr "Kompiluje definice národního prostředí."
2516
2517 #: locale/programs/localedef.c:154
2518 msgid ""
2519 "NAME\n"
2520 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
2521 "--list-archive [FILE]"
2522 msgstr ""
2523 "JMÉNO\n"
2524 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] SOUBOR…\n"
2525 "--list-archive [SOUBOR]"
2526
2527 #: locale/programs/localedef.c:232
2528 #, c-format
2529 msgid "cannot create directory for output files"
2530 msgstr "adresář pro výstupní soubory nelze vytvořit"
2531
2532 #: locale/programs/localedef.c:243
2533 #, c-format
2534 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
2535 msgstr "FATÁLNÍ CHYBA: systém nedefinuje „_POSIX2_LOCALEDEF“"
2536
2537 #: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
2538 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
2539 #, c-format
2540 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
2541 msgstr "soubor „%s“ definice národního prostředí nelze otevřít"
2542
2543 #: locale/programs/localedef.c:285
2544 #, c-format
2545 msgid "cannot write output files to `%s'"
2546 msgstr "výstupní soubory nelze do „%s“ zapsat"
2547
2548 #: locale/programs/localedef.c:366
2549 #, c-format
2550 msgid ""
2551 "System's directory for character maps : %s\n"
2552 "                       repertoire maps: %s\n"
2553 "                       locale path    : %s\n"
2554 "%s"
2555 msgstr ""
2556 "Systémový adresář pro znakové sady:       : %s\n"
2557 "                      repertoáry znaků    : %s\n"
2558 "                      lokalizační soubory : %s\n"
2559 "%s"
2560
2561 #: locale/programs/localedef.c:567
2562 #, c-format
2563 msgid "circular dependencies between locale definitions"
2564 msgstr "kruhové závislosti mezi definicemi národního prostředí"
2565
2566 #: locale/programs/localedef.c:573
2567 #, c-format
2568 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
2569 msgstr "již načtené národní prostředí „%s“ nelze po druhé přidat"
2570
2571 #: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
2572 #, c-format
2573 msgid "cannot create temporary file"
2574 msgstr "dočasný soubor nelze vytvořit"
2575
2576 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
2577 #, c-format
2578 msgid "cannot initialize archive file"
2579 msgstr "soubor s archivem nelze inicializovat"
2580
2581 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
2582 #, c-format
2583 msgid "cannot resize archive file"
2584 msgstr "souboru s archivem nelze změnit velikost "
2585
2586 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
2587 #: locale/programs/locarchive.c:527
2588 #, c-format
2589 msgid "cannot map archive header"
2590 msgstr "hlavičku ze souboru s archivem nelze namapovat"
2591
2592 #: locale/programs/locarchive.c:156
2593 #, c-format
2594 msgid "failed to create new locale archive"
2595 msgstr "vytvoření nového archivu národního prostředí selhalo"
2596
2597 #: locale/programs/locarchive.c:168
2598 #, c-format
2599 msgid "cannot change mode of new locale archive"
2600 msgstr "přístupová práva k novému archivu národního prostředí nelze změnit"
2601
2602 #: locale/programs/locarchive.c:255
2603 #, c-format
2604 msgid "cannot map locale archive file"
2605 msgstr "soubor národního prostředí nelze namapovat"
2606
2607 #: locale/programs/locarchive.c:331
2608 #, c-format
2609 msgid "cannot lock new archive"
2610 msgstr "nový archiv nelze zamknout"
2611
2612 #: locale/programs/locarchive.c:396
2613 #, c-format
2614 msgid "cannot extend locale archive file"
2615 msgstr "soubor s archivem národního prostředí nelze rozšířit"
2616
2617 #: locale/programs/locarchive.c:405
2618 #, c-format
2619 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
2620 msgstr "přístupová práva změněného archivu národního prostředí nelze změnit"
2621
2622 #: locale/programs/locarchive.c:413
2623 #, c-format
2624 msgid "cannot rename new archive"
2625 msgstr "nový archiv nelze přejmenovat"
2626
2627 #: locale/programs/locarchive.c:466
2628 #, c-format
2629 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
2630 msgstr "soubor „%s“ národního prostředí nelze otevřít"
2631
2632 #: locale/programs/locarchive.c:471
2633 #, c-format
2634 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
2635 msgstr "nelze vykonat stat() pro archiv národního prostředí „%s“"
2636
2637 #: locale/programs/locarchive.c:490
2638 #, c-format
2639 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
2640 msgstr "archiv „%s“ národního prostředí nelze zamknout"
2641
2642 #: locale/programs/locarchive.c:513
2643 #, c-format
2644 msgid "cannot read archive header"
2645 msgstr "hlavičku archivu nelze přečíst"
2646
2647 #: locale/programs/locarchive.c:573
2648 #, c-format
2649 msgid "locale '%s' already exists"
2650 msgstr "národní prostředí „%s“ již existuje"
2651
2652 #: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
2653 #: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
2654 #: locale/programs/locfile.c:344
2655 #, c-format
2656 msgid "cannot add to locale archive"
2657 msgstr "do archivu národního prostředí nelze přidávat"
2658
2659 #: locale/programs/locarchive.c:998
2660 #, c-format
2661 msgid "locale alias file `%s' not found"
2662 msgstr "soubor „%s“ s přezdívkami národních prostředí není k nalezení"
2663
2664 #: locale/programs/locarchive.c:1142
2665 #, c-format
2666 msgid "Adding %s\n"
2667 msgstr "Přidávám %s\n"
2668
2669 #: locale/programs/locarchive.c:1148
2670 #, c-format
2671 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
2672 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s: ignorováno"
2673
2674 #: locale/programs/locarchive.c:1154
2675 #, c-format
2676 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
2677 msgstr "„%s“ není adresářem: ignorováno"
2678
2679 #: locale/programs/locarchive.c:1161
2680 #, c-format
2681 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
2682 msgstr "adresář „%s“ nelze otevřít: %s: ignorováno"
2683
2684 #: locale/programs/locarchive.c:1233
2685 #, c-format
2686 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
2687 msgstr "neúplná sada souborů národních prostředí v „%s“"
2688
2689 #: locale/programs/locarchive.c:1297
2690 #, c-format
2691 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
2692 msgstr "všechny soubory v „%s“ nelze přečíst: ignorováno"
2693
2694 #: locale/programs/locarchive.c:1367
2695 #, c-format
2696 msgid "locale \"%s\" not in archive"
2697 msgstr "národní prostředí „%s“ není v archivu"
2698
2699 #: locale/programs/locfile.c:132
2700 #, c-format
2701 msgid "argument to `%s' must be a single character"
2702 msgstr "argument pro „%s“ musí být jednoznakový"
2703
2704 #: locale/programs/locfile.c:252
2705 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
2706 msgstr "syntaktická chyba: není uvnitř sekce pro definici národního prostředí"
2707
2708 #: locale/programs/locfile.c:626
2709 #, c-format
2710 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
2711 msgstr "výstupní soubor „%s“ pro kategorii „%s“ nelze otevřít"
2712
2713 #: locale/programs/locfile.c:650
2714 #, c-format
2715 msgid "failure while writing data for category `%s'"
2716 msgstr "chyba během zápisu dat kategorie „%s“"
2717
2718 #: locale/programs/locfile.c:746
2719 #, c-format
2720 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
2721 msgstr "výstupní soubor „%s“ pro kategorii „%s“ nelze vytvořit"
2722
2723 #: locale/programs/locfile.c:782
2724 msgid "expect string argument for `copy'"
2725 msgstr "jako argument pro „copy“ očekáván řetězec"
2726
2727 #: locale/programs/locfile.c:786
2728 msgid "locale name should consist only of portable characters"
2729 msgstr "jméno národního prostředí by mělo být tvořeno jen přenositelnými znaky"
2730
2731 #: locale/programs/locfile.c:805
2732 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
2733 msgstr "při použití „copy“ není dovoleno použít žádné jiné klíčové slovo"
2734
2735 #: locale/programs/locfile.c:819
2736 #, c-format
2737 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
2738 msgstr "Definice „%1$s“ nekončí „END %1$s“"
2739
2740 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
2741 #: locale/programs/repertoire.c:296
2742 #, c-format
2743 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
2744 msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znaků: %s"
2745
2746 #: locale/programs/repertoire.c:272
2747 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
2748 msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
2749
2750 #: locale/programs/repertoire.c:332
2751 #, c-format
2752 msgid "cannot save new repertoire map"
2753 msgstr "nový repertoár znaků nelze uložit"
2754
2755 #: locale/programs/repertoire.c:343
2756 #, c-format
2757 msgid "repertoire map file `%s' not found"
2758 msgstr "soubor „%s“ repertoáru znaků nebyl nalezen"
2759
2760 #: login/programs/pt_chown.c:74
2761 #, c-format
2762 msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
2763 msgstr "Nastaví vlastníka, skupinu a přístupová práva podřízenému pseudoterminálu, který přísluší nadřízenému pseudoterminálu, na základě deskriptoru souboru „%d“. Toto je pomocný program pro funkci „grantpt“ a není určen pro přímé volání z příkazové řádky.\n"
2764
2765 #: login/programs/pt_chown.c:84
2766 #, c-format
2767 msgid ""
2768 "The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
2769 "\n"
2770 "%s"
2771 msgstr ""
2772 "Vlastník bude nastaven podle současného uživatele, skupina na „%s“ a přístupová práva na „%o“.\n"
2773 "\n"
2774 "%s"
2775
2776 #: login/programs/pt_chown.c:161
2777 #, c-format
2778 msgid "too many arguments"
2779 msgstr "příliš mnoho argumentů"
2780
2781 #: login/programs/pt_chown.c:169
2782 #, c-format
2783 msgid "needs to be installed setuid `root'"
2784 msgstr "je třeba být nainstalován se SUID bitem a vlastníkem „root“"
2785
2786 #: malloc/mcheck.c:330
2787 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
2788 msgstr "paměť je konzistentní, knihovna je chybná\n"
2789
2790 #: malloc/mcheck.c:333
2791 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
2792 msgstr "paměť před začátkem přiděleného bloku přepsána\n"
2793
2794 #: malloc/mcheck.c:336
2795 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
2796 msgstr "paměť za koncem přiděleného bloku přepsána\n"
2797
2798 #: malloc/mcheck.c:339
2799 msgid "block freed twice\n"
2800 msgstr "blok uvolněn dvakrát\n"
2801
2802 #: malloc/mcheck.c:342
2803 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
2804 msgstr "pochybný mcheck_status, knihovna je chybná\n"
2805
2806 #: malloc/memusage.sh:27
2807 msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
2808 msgstr "Více informací získáte příkazem „memusage --help“."
2809
2810 #: malloc/memusage.sh:33
2811 msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
2812 msgstr "memusage: přepínač „$1“ vyžaduje argument"
2813
2814 #: malloc/memusage.sh:39
2815 msgid ""
2816 "Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
2817 "Profile memory usage of PROGRAM.\n"
2818 "\n"
2819 "   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
2820 "   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
2821 "   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
2822 "   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
2823 "   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
2824 "      --no-timer          Don't collect additional information through timer\n"
2825 "   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
2826 "\n"
2827 "   -?,--help              Print this help and exit\n"
2828 "      --usage             Give a short usage message\n"
2829 "   -V,--version           Print version information and exit\n"
2830 "\n"
2831 " The following options only apply when generating graphical output:\n"
2832 "   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
2833 "   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
2834 "      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
2835 "   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
2836 "   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
2837 "\n"
2838 "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
2839 "short options.\n"
2840 "\n"
2841 "For bug reporting instructions, please see:\n"
2842 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
2843 msgstr ""
2844 "Použití: memusage [PŘEPÍNAČ]… PROGRAM [PŘEPÍNAČE_PROGRAMU]…\n"
2845 "Vyšetří využití paměti PROGRAMEM.\n"
2846 "\n"
2847 "   -n,--progname=JMÉNO    Jméno souboru s programem, který se má vyšetřit\n"
2848 "   -p,--png=SOUBOR        Generuje PNG obrázek a uloží jej do SOUBORU\n"
2849 "   -d,--data=SOUBOR       Generuje binární data uloží je do SOUBORU\n"
2850 "   -u,--unbuffered        Nebufferuje výstup\n"
2851 "   -b,--buffer=VELIKOST   Posbírá VELIKOST položek dříve, než je vypíše\n"
2852 "      --no-timer          Další informace neshromažďuje za použití časovače\n"
2853 "   -m,--mmap              Také sleduje mmap() a podobné\n"
2854 "\n"
2855 "   -?,--help              Vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
2856 "      --usage             Vrátí krátký návod na použití\n"
2857 "   -V,--version           Vypíše informace o verzi a skončí\n"
2858 "\n"
2859 " Následující přepínače mají smysl jen při grafickém výstupu:\n"
2860 "   -t,--time-based        Udělá graf lineární v čase\n"
2861 "   -T,--total             Vykreslí také graf celkového využití paměti\n"
2862 "      --title=ŘETĚZEC     Jako nadpis grafu se použije ŘETĚZEC\n"
2863 "   -x,--x-size=VELIKOST   Šířka obrázku v pixelech\n"
2864 "   -y,--y-size=VELIKOST   Výška obrázku v pixelech\n"
2865 "\n"
2866 "Argumenty povinné u dlouhých přepínačů jsou také povinné u jejich\n"
2867 "krátkých forem\n"
2868 "\n"
2869 "Návod, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
2870 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
2871
2872 #: malloc/memusage.sh:99
2873 msgid ""
2874 "Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
2875 "            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
2876 "            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
2877 "            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
2878 msgstr ""
2879 "Syntaxe: memusage [--data=SOUBOR] [--progname=JMÉNO] [--png=SOUBOR]\n"
2880 "            [--unbuffered] [--buffer=VELIKOST] [--no-timer] [--time-based]\n"
2881 "            [--total] [--title=ŘETĚZEC] [--x-size=VELIKOST] [--y-size=VELIKOST]\n"
2882 "            PROGRAM [PŘEPÍNAČ_PROGRAMU]…"
2883
2884 #: malloc/memusage.sh:191
2885 msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
2886 msgstr "memusage: přepínač „${1##*=}“ není jednoznačný"
2887
2888 #: malloc/memusage.sh:200
2889 msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
2890 msgstr "memusage: nerozpoznaný přepínač „$1“"
2891
2892 #: malloc/memusage.sh:213
2893 msgid "No program name given"
2894 msgstr "Nezadán žádný název programu"
2895
2896 #: malloc/memusagestat.c:54
2897 msgid "Name output file"
2898 msgstr "Název výstupního souboru"
2899
2900 #: malloc/memusagestat.c:55
2901 msgid "Title string used in output graphic"
2902 msgstr "Text nadpisu použitý ve výstupní grafice"
2903
2904 #: malloc/memusagestat.c:56
2905 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
2906 msgstr "Vytvoří výstup lineární v čase (implicitní chování je linearita vzhledem k počtu volání funkce) "
2907
2908 #: malloc/memusagestat.c:58
2909 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
2910 msgstr "Vykreslí také graf celkové spotřeby paměti"
2911
2912 #: malloc/memusagestat.c:59
2913 msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
2914 msgstr "Vytvoří výstupní grafiku širokou VELIKOST pixelů"
2915
2916 #: malloc/memusagestat.c:60
2917 msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
2918 msgstr "Vytvoří výstupní grafiku vysokou VELIKOST pixelů"
2919
2920 #: malloc/memusagestat.c:65
2921 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
2922 msgstr "Vykreslí obrázek na základě dat z šetření"
2923
2924 #: malloc/memusagestat.c:68
2925 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
2926 msgstr "DATOVÝ_SOUBOR [VÝSTUPNÍ_SOUBOR]"
2927
2928 #: misc/error.c:118 timezone/zic.c:417
2929 msgid "Unknown system error"
2930 msgstr "Neznámá chyba systému"
2931
2932 #: nis/nis_callback.c:189
2933 msgid "unable to free arguments"
2934 msgstr "argumenty nelze uvolnit"
2935
2936 #: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
2937 #: sysdeps/gnu/errlist.c:20
2938 msgid "Success"
2939 msgstr "Úspěch"
2940
2941 #: nis/nis_error.h:2
2942 msgid "Probable success"
2943 msgstr "Pravděpodobně úspěch"
2944
2945 #: nis/nis_error.h:3
2946 msgid "Not found"
2947 msgstr "Nebylo nalezeno"
2948
2949 #: nis/nis_error.h:4
2950 msgid "Probably not found"
2951 msgstr "Pravděpodobně nebylo nalezeno"
2952
2953 #: nis/nis_error.h:5
2954 msgid "Cache expired"
2955 msgstr "Životnost cache vypršela"
2956
2957 #: nis/nis_error.h:6
2958 msgid "NIS+ servers unreachable"
2959 msgstr "NIS+ server není dostupný"
2960
2961 #: nis/nis_error.h:7
2962 msgid "Unknown object"
2963 msgstr "Neznámý objekt"
2964
2965 #: nis/nis_error.h:8
2966 msgid "Server busy, try again"
2967 msgstr "Server je zaneprázdněn, zkuste to znovu"
2968
2969 #: nis/nis_error.h:9
2970 msgid "Generic system error"
2971 msgstr "Obecná chyba systému"
2972
2973 #: nis/nis_error.h:10
2974 msgid "First/next chain broken"
2975 msgstr "První další řetězec porušen"
2976
2977 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
2978 #: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
2979 msgid "Permission denied"
2980 msgstr "Přístup odmítnut"
2981
2982 #: nis/nis_error.h:12
2983 msgid "Not owner"
2984 msgstr "Není vlastníkem"
2985
2986 # Chyba NIS_NOT_ME
2987 #: nis/nis_error.h:13
2988 msgid "Name not served by this server"
2989 msgstr "Jméno není tímto serverem obsluhováno"
2990
2991 #: nis/nis_error.h:14
2992 msgid "Server out of memory"
2993 msgstr "Paměť serveru byla vyčerpána"
2994
2995 #: nis/nis_error.h:15
2996 msgid "Object with same name exists"
2997 msgstr "Objekt se stejným názvem již existuje"
2998
2999 #: nis/nis_error.h:16
3000 msgid "Not master server for this domain"
3001 msgstr "Není hlavní server pro tuto doménu"
3002
3003 #: nis/nis_error.h:17
3004 msgid "Invalid object for operation"
3005 msgstr "Neplatný objekt pro operaci"
3006
3007 #: nis/nis_error.h:18
3008 msgid "Malformed name, or illegal name"
3009 msgstr "Chybně formovaný nebo nepřípustný název"
3010
3011 #: nis/nis_error.h:19
3012 msgid "Unable to create callback"
3013 msgstr "Zpětné volání nelze vytvořit"
3014
3015 #: nis/nis_error.h:20
3016 msgid "Results sent to callback proc"
3017 msgstr "Výsledky zaslány proceduře zpětného volání"
3018
3019 #: nis/nis_error.h:21
3020 msgid "Not found, no such name"
3021 msgstr "Nebylo nalezeno, takový název neexistuje"
3022
3023 #: nis/nis_error.h:22
3024 msgid "Name/entry isn't unique"
3025 msgstr "Jméno/záznam nejsou jednoznačné"
3026
3027 # Modifikace selhala
3028 # Chyba NIS_IBMODERROR
3029 #: nis/nis_error.h:23
3030 msgid "Modification failed"
3031 msgstr "Změna nebyla provedena"
3032
3033 #: nis/nis_error.h:24
3034 msgid "Database for table does not exist"
3035 msgstr "Databáze pro tabulku neexistuje"
3036
3037 #: nis/nis_error.h:25
3038 msgid "Entry/table type mismatch"
3039 msgstr "Typ záznamu/tabulky nesouhlasí"
3040
3041 #: nis/nis_error.h:26
3042 msgid "Link points to illegal name"
3043 msgstr "Odkaz odkazuje na nedovolený název"
3044
3045 #: nis/nis_error.h:27
3046 msgid "Partial success"
3047 msgstr "Částečný úspěch"
3048
3049 #: nis/nis_error.h:28
3050 msgid "Too many attributes"
3051 msgstr "Příliš mnoho atributů"
3052
3053 #: nis/nis_error.h:29
3054 msgid "Error in RPC subsystem"
3055 msgstr "Chyba v subsystému RPC"
3056
3057 #: nis/nis_error.h:30
3058 msgid "Missing or malformed attribute"
3059 msgstr "Chybějící nebo chybně formovaný atribut"
3060
3061 #: nis/nis_error.h:31
3062 msgid "Named object is not searchable"
3063 msgstr "Pojmenovaný objekt není prohledávatelný"
3064
3065 #: nis/nis_error.h:32
3066 msgid "Error while talking to callback proc"
3067 msgstr "Chyba během komunikace s procedurou zpětného volání"
3068
3069 # Zaznamenán prostor názvů mimo NIS+
3070 #: nis/nis_error.h:33
3071 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
3072 msgstr "Spatřen prostor názvů mimo NIS+"
3073
3074 #: nis/nis_error.h:34
3075 msgid "Illegal object type for operation"
3076 msgstr "Nedovolený typ objektu pro operaci"
3077
3078 #: nis/nis_error.h:35
3079 msgid "Passed object is not the same object on server"
3080 msgstr "Došlý objekt není na serveru tímtéž objektem"
3081
3082 # Chyba NIS_MODFAIL
3083 #: nis/nis_error.h:36
3084 msgid "Modify operation failed"
3085 msgstr "Operace změny nebyla provedena úspěšně"
3086
3087 #: nis/nis_error.h:37
3088 msgid "Query illegal for named table"
3089 msgstr "Zakázaná otázka pro danou tabulku"
3090
3091 #: nis/nis_error.h:38
3092 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
3093 msgstr "Pokus o odstranění neprázdné tabulky"
3094
3095 #: nis/nis_error.h:39
3096 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
3097 msgstr "Chyba při přístupu k souboru studeného startu NIS+. Je NIS+ nainstalováno?"
3098
3099 #: nis/nis_error.h:40
3100 msgid "Full resync required for directory"
3101 msgstr "Adresář vyžaduje úplnou resynchronizaci"
3102
3103 #: nis/nis_error.h:41
3104 msgid "NIS+ operation failed"
3105 msgstr "NIS+ operace nebyla provedena úspěšně"
3106
3107 #: nis/nis_error.h:42
3108 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
3109 msgstr "Služba NIS+ není dostupná nebo nainstalovaná"
3110
3111 #: nis/nis_error.h:43
3112 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3113 msgstr "Ano, 42 je smysl života"
3114
3115 #: nis/nis_error.h:44
3116 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
3117 msgstr "Totožnost NIS+ serveru nelze ověřit"
3118
3119 #: nis/nis_error.h:45
3120 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
3121 msgstr "Totožnost NIS+ klienta nelze ověřit"
3122
3123 #: nis/nis_error.h:46
3124 msgid "No file space on server"
3125 msgstr "Na serveru není místo pro soubory"
3126
3127 #: nis/nis_error.h:47
3128 msgid "Unable to create process on server"
3129 msgstr "Na serveru nelze vytvořit proces"
3130
3131 #: nis/nis_error.h:48
3132 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
3133 msgstr "Hlavní server je zaneprázdněn, úplný přenos byl přeplánován."
3134
3135 #: nis/nis_local_names.c:122
3136 #, c-format
3137 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
3138 msgstr "LOKÁLNÍ záznam pro UID %d v adresáři %s není unikátní\n"
3139
3140 #: nis/nis_print.c:51
3141 msgid "UNKNOWN"
3142 msgstr "NEZNÁMÝ"
3143
3144 #: nis/nis_print.c:109
3145 msgid "BOGUS OBJECT\n"
3146 msgstr "POCHYBNÝ OBJEKT\n"
3147
3148 #: nis/nis_print.c:112
3149 msgid "NO OBJECT\n"
3150 msgstr "ŽÁDNÝ OBJEKT\n"
3151
3152 #: nis/nis_print.c:115
3153 msgid "DIRECTORY\n"
3154 msgstr "ADRESÁŘ\n"
3155
3156 #: nis/nis_print.c:118
3157 msgid "GROUP\n"
3158 msgstr "SKUPINA\n"
3159
3160 #: nis/nis_print.c:121
3161 msgid "TABLE\n"
3162 msgstr "TABULKA\n"
3163
3164 #: nis/nis_print.c:124
3165 msgid "ENTRY\n"
3166 msgstr "ZÁZNAM\n"
3167
3168 #: nis/nis_print.c:127
3169 msgid "LINK\n"
3170 msgstr "ODKAZ\n"
3171
3172 #: nis/nis_print.c:130
3173 msgid "PRIVATE\n"
3174 msgstr "SOUKROMÝ\n"
3175
3176 #: nis/nis_print.c:133
3177 msgid "(Unknown object)\n"
3178 msgstr "(Neznámý objekt)\n"
3179
3180 #: nis/nis_print.c:167
3181 #, c-format
3182 msgid "Name : `%s'\n"
3183 msgstr "Název : „%s“\n"
3184
3185 #: nis/nis_print.c:168
3186 #, c-format
3187 msgid "Type : %s\n"
3188 msgstr "Typ  : %s\n"
3189
3190 #: nis/nis_print.c:173
3191 msgid "Master Server :\n"
3192 msgstr "Hlavní server:\n"
3193
3194 # Replika   :
3195 #: nis/nis_print.c:175
3196 msgid "Replicate :\n"
3197 msgstr "Kopie:\n"
3198
3199 #: nis/nis_print.c:176
3200 #, c-format
3201 msgid "\tName       : %s\n"
3202 msgstr "\tNázev         : %s\n"
3203
3204 #: nis/nis_print.c:177
3205 msgid "\tPublic Key : "
3206 msgstr "\tVeřejný klíč  : "
3207
3208 #: nis/nis_print.c:181
3209 msgid "None.\n"
3210 msgstr "Žádný.\n"
3211
3212 #: nis/nis_print.c:184
3213 #, c-format
3214 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
3215 msgstr "Diffie-Hellmann (bitů: %d)\n"
3216
3217 #: nis/nis_print.c:189
3218 #, c-format
3219 msgid "RSA (%d bits)\n"
3220 msgstr "RSA (bitů: %d)\n"
3221
3222 #: nis/nis_print.c:192
3223 msgid "Kerberos.\n"
3224 msgstr "Kerberos.\n"
3225
3226 #: nis/nis_print.c:195
3227 #, c-format
3228 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
3229 msgstr "Neznámý (typ = %d, bitů = %d)\n"
3230
3231 #: nis/nis_print.c:206
3232 #, c-format
3233 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
3234 msgstr "\tUniverzální adresy (%u)\n"
3235
3236 #: nis/nis_print.c:228
3237 msgid "Time to live : "
3238 msgstr "Životnost    : "
3239
3240 #: nis/nis_print.c:230
3241 msgid "Default Access rights :\n"
3242 msgstr "Implicitní příst. práva :\n"
3243
3244 #: nis/nis_print.c:239
3245 #, c-format
3246 msgid "\tType         : %s\n"
3247 msgstr "\tTyp             : %s\n"
3248
3249 #: nis/nis_print.c:240
3250 msgid "\tAccess rights: "
3251 msgstr "\tPřístupová práva: "
3252
3253 #: nis/nis_print.c:254
3254 msgid "Group Flags :"
3255 msgstr "Příznaky skupiny :"
3256
3257 #: nis/nis_print.c:257
3258 msgid ""
3259 "\n"
3260 "Group Members :\n"
3261 msgstr ""
3262 "\n"
3263 "Členové skupin :\n"
3264
3265 #: nis/nis_print.c:269
3266 #, c-format
3267 msgid "Table Type          : %s\n"
3268 msgstr "Typ tabulky         : %s\n"
3269
3270 #: nis/nis_print.c:270
3271 #, c-format
3272 msgid "Number of Columns   : %d\n"
3273 msgstr "Počet sloupců       : %d\n"
3274
3275 #: nis/nis_print.c:271
3276 #, c-format
3277 msgid "Character Separator : %c\n"
3278 msgstr "Oddělovač znaků     : %c\n"
3279
3280 #: nis/nis_print.c:272
3281 #, c-format
3282 msgid "Search Path         : %s\n"
3283 msgstr "Prohledávací cesta  : %s\n"
3284
3285 #: nis/nis_print.c:273
3286 msgid "Columns             :\n"
3287 msgstr "Sloupce             :\n"
3288
3289 #: nis/nis_print.c:276
3290 #, c-format
3291 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
3292 msgstr "\t[%d]\tNázev            : %s\n"
3293
3294 #: nis/nis_print.c:278
3295 msgid "\t\tAttributes    : "
3296 msgstr "\t\tAtributy         : "
3297
3298 #: nis/nis_print.c:280
3299 msgid "\t\tAccess Rights : "
3300 msgstr "\t\tPřístupová práva : "
3301
3302 #: nis/nis_print.c:290
3303 msgid "Linked Object Type : "
3304 msgstr "Typ odkazovaného objektu : "
3305
3306 #: nis/nis_print.c:292
3307 #, c-format
3308 msgid "Linked to : %s\n"
3309 msgstr "Odkazuje na : %s\n"
3310
3311 #: nis/nis_print.c:302
3312 #, c-format
3313 msgid "\tEntry data of type %s\n"
3314 msgstr "\tVstupní data typu %s\n"
3315
3316 #: nis/nis_print.c:305
3317 #, c-format
3318 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
3319 msgstr "\t[%u] - [%u bajtů] "
3320
3321 #: nis/nis_print.c:308
3322 msgid "Encrypted data\n"
3323 msgstr "Šifrovaná data\n"
3324
3325 #: nis/nis_print.c:310
3326 msgid "Binary data\n"
3327 msgstr "Binární data\n"
3328
3329 #: nis/nis_print.c:326
3330 #, c-format
3331 msgid "Object Name   : %s\n"
3332 msgstr "Název objektu   : %s\n"
3333
3334 #: nis/nis_print.c:327
3335 #, c-format
3336 msgid "Directory     : %s\n"
3337 msgstr "Adresář         : %s\n"
3338
3339 #: nis/nis_print.c:328
3340 #, c-format
3341 msgid "Owner         : %s\n"
3342 msgstr "Vlastník        : %s\n"
3343
3344 #: nis/nis_print.c:329
3345 #, c-format
3346 msgid "Group         : %s\n"
3347 msgstr "Skupina         : %s\n"
3348
3349 #: nis/nis_print.c:330
3350 msgid "Access Rights : "
3351 msgstr "Přístupová práva: "
3352
3353 #: nis/nis_print.c:332
3354 #, c-format
3355 msgid ""
3356 "\n"
3357 "Time to Live  : "
3358 msgstr ""
3359 "\n"
3360 "Životnost       : "
3361
3362 #: nis/nis_print.c:335
3363 #, c-format
3364 msgid "Creation Time : %s"
3365 msgstr "Čas vytvoření   : %s"
3366
3367 #: nis/nis_print.c:337
3368 #, c-format
3369 msgid "Mod. Time     : %s"
3370 msgstr "Čas změny       : %s"
3371
3372 #: nis/nis_print.c:338
3373 msgid "Object Type   : "
3374 msgstr "Typ objektu     : "
3375
3376 #: nis/nis_print.c:358
3377 #, c-format
3378 msgid "    Data Length = %u\n"
3379 msgstr "    Délka dat = %u\n"
3380
3381 #: nis/nis_print.c:372
3382 #, c-format
3383 msgid "Status            : %s\n"
3384 msgstr "Stav              : %s\n"
3385
3386 #: nis/nis_print.c:373
3387 #, c-format
3388 msgid "Number of objects : %u\n"
3389 msgstr "Počet objektů     : %u\n"
3390
3391 #: nis/nis_print.c:377
3392 #, c-format
3393 msgid "Object #%d:\n"
3394 msgstr "Objekt #%d:\n"
3395
3396 #: nis/nis_print_group_entry.c:117
3397 #, c-format
3398 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
3399 msgstr "Záznam skupiny pro skupinu „%s.%s“:\n"
3400
3401 #: nis/nis_print_group_entry.c:125
3402 msgid "    Explicit members:\n"
3403 msgstr "    Explicitní členové:\n"
3404
3405 #: nis/nis_print_group_entry.c:130
3406 msgid "    No explicit members\n"
3407 msgstr "    Žádní explicitní členové\n"
3408
3409 #: nis/nis_print_group_entry.c:133
3410 msgid "    Implicit members:\n"
3411 msgstr "    Implicitní členové:\n"
3412
3413 #: nis/nis_print_group_entry.c:138
3414 msgid "    No implicit members\n"
3415 msgstr "    Žádní implicitní členové\n"
3416
3417 #: nis/nis_print_group_entry.c:141
3418 msgid "    Recursive members:\n"
3419 msgstr "    Rekurzivní členové:\n"
3420
3421 #: nis/nis_print_group_entry.c:146
3422 msgid "    No recursive members\n"
3423 msgstr "    Žádní rekurzivní členové\n"
3424
3425 #: nis/nis_print_group_entry.c:149
3426 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
3427 msgstr "    Explicitní nečlenové:\n"
3428
3429 #: nis/nis_print_group_entry.c:154
3430 msgid "    No explicit nonmembers\n"
3431 msgstr "    Žádní explicitní nečlenové\n"
3432
3433 #: nis/nis_print_group_entry.c:157
3434 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
3435 msgstr "    Implicitní nečlenové:\n"
3436
3437 #: nis/nis_print_group_entry.c:162
3438 msgid "    No implicit nonmembers\n"
3439 msgstr "    Žádní implicitní nečlenové\n"
3440
3441 #: nis/nis_print_group_entry.c:165
3442 msgid "    Recursive nonmembers:\n"
3443 msgstr "    Rekurzivní nečlenové:\n"
3444
3445 #: nis/nis_print_group_entry.c:170
3446 msgid "    No recursive nonmembers\n"
3447 msgstr "    Žádní rekurzivní nečlenové\n"
3448
3449 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
3450 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
3451 #, c-format
3452 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
3453 msgstr "DES záznam pro síťové jméno %s není jednoznačný\n"
3454
3455 # zpráva vyjadřuje, že v %s má být seznam id skupin, ale není tomu tak
3456 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
3457 #, c-format
3458 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
3459 msgstr "netname2user: v „%s“ není seznam id skupin."
3460
3461 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
3462 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
3463 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
3464 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
3465 #, c-format
3466 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
3467 msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
3468
3469 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
3470 #, c-format
3471 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
3472 msgstr "netname2user: DES záznam pro %s v adresáři %s není jednoznačný"
3473
3474 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
3475 #, c-format
3476 msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
3477 msgstr "netname2user: hlavní (principal) název „%s“ je příliš dlouhý"
3478
3479 # netname2user: LOCAL záznam pro %s v adresáři %s není jednoznačný
3480 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
3481 #, c-format
3482 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
3483 msgstr "netname2user: LOKÁLNÍ záznam pro %s v adresáři %s není jednoznačný"
3484
3485 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
3486 msgid "netname2user: should not have uid 0"
3487 msgstr "netname2user: neměl bych mít uid 0"
3488
3489 #: nis/ypclnt.c:825
3490 msgid "Request arguments bad"
3491 msgstr "Chybné argumenty žádosti"
3492
3493 #: nis/ypclnt.c:828
3494 msgid "RPC failure on NIS operation"
3495 msgstr "Selhal RPC při NIS operaci"
3496
3497 #: nis/ypclnt.c:831
3498 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
3499 msgstr "K serveru obsluhujícímu tuto doménu se nelze připojit"
3500
3501 #: nis/ypclnt.c:834
3502 msgid "No such map in server's domain"
3503 msgstr "Tato mapa se v doméně serveru nenachází"
3504
3505 #: nis/ypclnt.c:837
3506 msgid "No such key in map"
3507 msgstr "Tento klíč v mapě neexistuje"
3508
3509 #: nis/ypclnt.c:840
3510 msgid "Internal NIS error"
3511 msgstr "Vnitřní chyba NIS"
3512
3513 #: nis/ypclnt.c:843
3514 msgid "Local resource allocation failure"
3515 msgstr "Chyba při přidělování místních prostředků"
3516
3517 # V NIS databázi již nejsou další záznamy
3518 #: nis/ypclnt.c:846
3519 msgid "No more records in map database"
3520 msgstr "Žádné další záznamy v map databázi"
3521
3522 #: nis/ypclnt.c:849
3523 msgid "Can't communicate with portmapper"
3524 msgstr "S portmapperem nelze komunikovat"
3525
3526 #: nis/ypclnt.c:852
3527 msgid "Can't communicate with ypbind"
3528 msgstr "S ypbind nelze komunikovat"
3529
3530 #: nis/ypclnt.c:855
3531 msgid "Can't communicate with ypserv"
3532 msgstr "S ypserv nelze komunikovat"
3533
3534 #: nis/ypclnt.c:858
3535 msgid "Local domain name not set"
3536 msgstr "Jméno místní domény není nastaveno"
3537
3538 #: nis/ypclnt.c:861
3539 msgid "NIS map database is bad"
3540 msgstr "NIS map databáze je chybná"
3541
3542 #: nis/ypclnt.c:864
3543 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
3544 msgstr "Rozdílné verze NIS klienta a serveru - službu nelze poskytnout"
3545
3546 #: nis/ypclnt.c:870
3547 msgid "Database is busy"
3548 msgstr "Databáze je používána"
3549
3550 #: nis/ypclnt.c:873
3551 msgid "Unknown NIS error code"
3552 msgstr "Neznámý chybový kód služby NIS"
3553
3554 #: nis/ypclnt.c:913
3555 msgid "Internal ypbind error"
3556 msgstr "Vnitřní chyba ypbind"
3557
3558 #: nis/ypclnt.c:916
3559 msgid "Domain not bound"
3560 msgstr "Doména není připojena"
3561
3562 #: nis/ypclnt.c:919
3563 msgid "System resource allocation failure"
3564 msgstr "Přidělení systémového prostředku nebylo úspěšné"
3565
3566 #: nis/ypclnt.c:922
3567 msgid "Unknown ypbind error"
3568 msgstr "Neznámá chyba ypbind"
3569
3570 #: nis/ypclnt.c:963
3571 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
3572 msgstr "yp_update: název počítače nelze konvertovat na síťový název\n"
3573
3574 #: nis/ypclnt.c:981
3575 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
3576 msgstr "yp_update: adresu serveru nelze zjistit\n"
3577
3578 #: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:462
3579 #, c-format
3580 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
3581 msgstr "„%s“ nebylo v cache paměti pro počítače nalezeno!"
3582
3583 #: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:464
3584 #, c-format
3585 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
3586 msgstr "Znovu načítám „%s“ do keše pro jména počítačů!"
3587
3588 #: nscd/cache.c:146
3589 #, c-format
3590 msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
3591 msgstr "přidat novou položku „%s“ typu %s pro %s fo keše%s"
3592
3593 #: nscd/cache.c:148
3594 msgid " (first)"
3595 msgstr " (první)"
3596
3597 #: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:786
3598 #, c-format
3599 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
3600 msgstr "na soubor „%s“ nelze vykonat stat(): %s"
3601
3602 #: nscd/cache.c:285
3603 #, c-format
3604 msgid "pruning %s cache; time %ld"
3605 msgstr "čistím keš %s, čas %ld"
3606
3607 #: nscd/cache.c:312
3608 #, c-format
3609 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
3610 msgstr "zvažuji %s-položku „%s“, životnost %<PRIu64>"
3611
3612 #: nscd/connections.c:505 nscd/connections.c:517 nscd/connections.c:529
3613 #: nscd/connections.c:548
3614 #, c-format
3615 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
3616 msgstr "chybný soubor „%s“ s trvalou databází: %s"
3617
3618 #: nscd/connections.c:519
3619 msgid "header size does not match"
3620 msgstr "velikost hlavičky nesouhlasí"
3621
3622 #: nscd/connections.c:531
3623 msgid "file size does not match"
3624 msgstr "velikost souboru nesouhlasí"
3625
3626 #: nscd/connections.c:550
3627 msgid "verification failed"
3628 msgstr "ověření selhalo"
3629
3630 #: nscd/connections.c:564
3631 #, c-format
3632 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
3633 msgstr "navrhovaná velikost tabulky pro databázi %s je větší než tabulka trvalých databází"
3634
3635 #: nscd/connections.c:574 nscd/connections.c:655
3636 #, c-format
3637 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
3638 msgstr "deskriptor jen-pro-čtení „%s“ nelze vytvořit: žádný mmap"
3639
3640 #: nscd/connections.c:634
3641 #, c-format
3642 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
3643 msgstr "Databáze pro %s je poškozena nebo vícenásobně používána. Je-li třeba, ručně odstraňte %s a restartuje."
3644
3645 #: nscd/connections.c:641
3646 #, c-format
3647 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
3648 msgstr "%s nelze vytvořit, žádná trvalá databáze nebude použita"
3649
3650 #: nscd/connections.c:644
3651 #, c-format
3652 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
3653 msgstr "%s nelze vytvořit, sdílení není možno"
3654
3655 #: nscd/connections.c:715
3656 #, c-format
3657 msgid "cannot write to database file %s: %s"
3658 msgstr "do databázového soubor %s nelze zapsat: %s"
3659
3660 #: nscd/connections.c:749
3661 #, c-format
3662 msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
3663 msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s, vypínám paranoidní režim"
3664
3665 #: nscd/connections.c:799
3666 #, c-format
3667 msgid "cannot open socket: %s"
3668 msgstr "soket nelze otevřít: %s"
3669
3670 #: nscd/connections.c:816
3671 #, c-format
3672 msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
3673 msgstr "soket nelze přepnout do neblokujícího režimu: %s"
3674
3675 #: nscd/connections.c:824
3676 #, c-format
3677 msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
3678 msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s"
3679
3680 #: nscd/connections.c:835
3681 #, c-format
3682 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
3683 msgstr "soket nemůže přijímat spojení: %s"
3684
3685 #: nscd/connections.c:926
3686 #, c-format
3687 msgid "provide access to FD %d, for %s"
3688 msgstr "poskytnout přístup na deskriptor souboru %d pro %s"
3689
3690 #: nscd/connections.c:938
3691 #, c-format
3692 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
3693 msgstr "žádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
3694
3695 #: nscd/connections.c:980 nscd/connections.c:1033
3696 #, c-format
3697 msgid "cannot write result: %s"
3698 msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
3699
3700 #: nscd/connections.c:1116
3701 #, c-format
3702 msgid "error getting caller's id: %s"
3703 msgstr "chyba při zjišťování id volajícího: %s"
3704
3705 #: nscd/connections.c:1175
3706 #, c-format
3707 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
3708 msgstr "/proc/self/cmdline nelze otevřít: %s, vypínám paranoidní režim"
3709
3710 #: nscd/connections.c:1189
3711 #, c-format
3712 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
3713 msgstr "/proc/self/cmdline nelze načíst: %s, vypínám paranoidní režim"
3714
3715 #: nscd/connections.c:1229
3716 #, c-format
3717 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
3718 msgstr "nelze se přepnout do starého UID: %s. vypínám paranoidní režim"
3719
3720 #: nscd/connections.c:1239
3721 #, c-format
3722 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
3723 msgstr "nelze se přepnout do starého GID: %s, vypínám paranoidní režim"
3724
3725 #: nscd/connections.c:1252
3726 #, c-format
3727 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
3728 msgstr "nelze se přepnout do starého pracovního adresáře: %s. vypínám paranoidní režim"
3729
3730 #: nscd/connections.c:1280
3731 #, c-format
3732 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
3733 msgstr "znovuspuštění selhalo: %s, vypínám paranoidní režim"
3734
3735 #: nscd/connections.c:1289
3736 #, c-format
3737 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
3738 msgstr "současný pracovní adresář nelze změnit na „/“: %s"
3739
3740 #: nscd/connections.c:1407
3741 #, c-format
3742 msgid "short read while reading request: %s"
3743 msgstr "neúplné čtení žádosti: „%s“"
3744
3745 #: nscd/connections.c:1438
3746 #, c-format
3747 msgid "key length in request too long: %d"
3748 msgstr "délka klíče v žádosti je příliš dlouhá: %d"
3749
3750 #: nscd/connections.c:1451
3751 #, c-format
3752 msgid "short read while reading request key: %s"
3753 msgstr "neúplné čtení klíče žádosti: %s"
3754
3755 #: nscd/connections.c:1460
3756 #, c-format
3757 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
3758 msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d) od PID %ld"
3759
3760 #: nscd/connections.c:1465
3761 #, c-format
3762 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
3763 msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d)"
3764
3765 #: nscd/connections.c:1826
3766 #, c-format
3767 msgid "could only start %d threads; terminating"
3768 msgstr "spustit mohu jen %d vláken, končím"
3769
3770 #: nscd/connections.c:1874 nscd/connections.c:1875 nscd/connections.c:1892
3771 #: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:1919 nscd/connections.c:1930
3772 #: nscd/connections.c:1941
3773 #, c-format
3774 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
3775 msgstr "Spuštění nscd pod uživatelem „%s“ selhalo"
3776
3777 #: nscd/connections.c:1893
3778 #, c-format
3779 msgid "initial getgrouplist failed"
3780 msgstr "prvotní získání seznamu skupin (getgrouplist) selhalo"
3781
3782 #: nscd/connections.c:1902
3783 #, c-format
3784 msgid "getgrouplist failed"
3785 msgstr "getgrouplist (získej seznam skupin) selhalo"
3786
3787 #: nscd/connections.c:1920
3788 #, c-format
3789 msgid "setgroups failed"
3790 msgstr "funkce setgroups() selhala"
3791
3792 #: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:412 nscd/initgrcache.c:412
3793 #: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:342
3794 #, c-format
3795 msgid "short write in %s: %s"
3796 msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
3797
3798 #: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:78
3799 #, c-format
3800 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
3801 msgstr "„%s“ nebylo v cache paměti pro skupiny nalezeno!"
3802
3803 #: nscd/grpcache.c:447 nscd/initgrcache.c:80
3804 #, c-format
3805 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
3806 msgstr "Znovunahrávám „%s“ do keše skupin!"
3807
3808 #: nscd/grpcache.c:524
3809 #, c-format
3810 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
3811 msgstr "Chybná číselné GID „%s“!"
3812
3813 #: nscd/mem.c:383
3814 #, c-format
3815 msgid "freed %zu bytes in %s cache"
3816 msgstr "z keše %2$s uvolněno %1$zu bajtů"
3817
3818 #: nscd/mem.c:512
3819 #, c-format
3820 msgid "no more memory for database '%s'"
3821 msgstr "Žádná další paměť pro databázi „%s“"
3822
3823 #: nscd/nscd.c:98
3824 msgid "Read configuration data from NAME"
3825 msgstr "Načtení údajů o konfiguraci ze souboru NÁZEV"
3826
3827 #: nscd/nscd.c:100
3828 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
3829 msgstr "Nespouští samostatný proces a vypisuje zprávy na aktuálním terminálu"
3830
3831 #: nscd/nscd.c:101
3832 msgid "NUMBER"
3833 msgstr "POČET"
3834
3835 #: nscd/nscd.c:101
3836 msgid "Start NUMBER threads"
3837 msgstr "Spustí POČET vláken"
3838
3839 #: nscd/nscd.c:102
3840 msgid "Shut the server down"
3841 msgstr "Zastavení serveru"
3842
3843 #: nscd/nscd.c:103
3844 msgid "Print current configuration statistic"
3845 msgstr "Vypíše statistiky aktuální konfigurace"
3846
3847 #: nscd/nscd.c:104
3848 msgid "TABLE"
3849 msgstr "TABULKA"
3850
3851 #: nscd/nscd.c:105
3852 msgid "Invalidate the specified cache"
3853 msgstr "Zneplatnění zadané cache"
3854
3855 #: nscd/nscd.c:106
3856 msgid "TABLE,yes"
3857 msgstr "TABULKA,yes"
3858
3859 #: nscd/nscd.c:107
3860 msgid "Use separate cache for each user"
3861 msgstr "Použije oddělenou cache pro každého uživatele"
3862
3863 #: nscd/nscd.c:112
3864 msgid "Name Service Cache Daemon."
3865 msgstr "NSC (Name Service Cache) démon [pro kešování jmenných služeb]."
3866
3867 #: nscd/nscd.c:144 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
3868 #, c-format
3869 msgid "wrong number of arguments"
3870 msgstr "chybný počet argumentů"
3871
3872 #: nscd/nscd.c:154
3873 #, c-format
3874 msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
3875 msgstr "chyba při načítání konfiguračního souboru, toto je fatální"
3876
3877 #: nscd/nscd.c:163
3878 #, c-format
3879 msgid "already running"
3880 msgstr "již běží"
3881
3882 #: nscd/nscd.c:178 nscd/nscd.c:233
3883 #, c-format
3884 msgid "cannot fork"
3885 msgstr "nelze vytvořit potomka pomocí fork()"
3886
3887 #: nscd/nscd.c:241
3888 #, c-format
3889 msgid "cannot change current working directory to \"/\""
3890 msgstr "nelze změnit současný pracovní adresář na „/“"
3891
3892 #: nscd/nscd.c:249
3893 msgid "Could not create log file"
3894 msgstr "Soubor s protokolem nelze vytvořit"
3895
3896 #: nscd/nscd.c:302 nscd/nscd.c:327 nscd/nscd_stat.c:172
3897 #, c-format
3898 msgid "Only root is allowed to use this option!"
3899 msgstr "Tento přepínač je dostupný pouze superuživateli!"
3900
3901 #: nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:191
3902 #, c-format
3903 msgid "write incomplete"
3904 msgstr "neúplný zápis"
3905
3906 #: nscd/nscd.c:375
3907 #, c-format
3908 msgid "cannot read invalidate ACK"
3909 msgstr "zneplatněný ACK (potvrzení) nelze načíst"
3910
3911 #: nscd/nscd.c:381
3912 #, c-format
3913 msgid "invalidation failed"
3914 msgstr "zneplatnění selhalo"
3915
3916 #: nscd/nscd.c:391
3917 #, c-format
3918 msgid "secure services not implemented anymore"
3919 msgstr "bezpečné služby již nejsou implementovány"
3920
3921 #: nscd/nscd_conf.c:57
3922 #, c-format
3923 msgid "database %s is not supported"
3924 msgstr "databáze %s není podporována"
3925
3926 #: nscd/nscd_conf.c:108
3927 #, c-format
3928 msgid "Parse error: %s"
3929 msgstr "Chyba analýzy: %s"
3930
3931 #: nscd/nscd_conf.c:193
3932 #, c-format
3933 msgid "Must specify user name for server-user option"
3934 msgstr "U volby server-user musíte uvést jméno uživatele"
3935
3936 #: nscd/nscd_conf.c:200
3937 #, c-format
3938 msgid "Must specify user name for stat-user option"
3939 msgstr "U volby stat-user musíte uvést jméno uživatele"
3940
3941 #: nscd/nscd_conf.c:244
3942 #, c-format
3943 msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
3944 msgstr "neplatná hodnota pro „reload-count“: %u"
3945
3946 #: nscd/nscd_conf.c:259
3947 #, c-format
3948 msgid "Must specify value for restart-interval option"
3949 msgstr "U volby restart-interval musíte uvést hodnotu"
3950
3951 # Volba na řádku v nscd.conf nenalezena
3952 #: nscd/nscd_conf.c:273
3953 #, c-format
3954 msgid "Unknown option: %s %s %s"
3955 msgstr "Neznámá volba: %s %s %s"
3956
3957 #: nscd/nscd_conf.c:286
3958 #, c-format
3959 msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
3960 msgstr "nelze získat název současného pracovního adresáře: %s, vypínám paranoidní režim"
3961
3962 #: nscd/nscd_conf.c:306
3963 #, c-format
3964 msgid "maximum file size for %s database too small"
3965 msgstr "maximální velikost souboru pro databázi %s je příliš malá"
3966
3967 #: nscd/nscd_stat.c:141
3968 #, c-format
3969 msgid "cannot write statistics: %s"
3970 msgstr "statistiku nelze zapsat: %s"
3971
3972 #: nscd/nscd_stat.c:156
3973 msgid "yes"
3974 msgstr "ano"
3975
3976 #: nscd/nscd_stat.c:157
3977 msgid "no"
3978 msgstr "ne"
3979
3980 #: nscd/nscd_stat.c:168
3981 #, c-format
3982 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
3983 msgstr "Tento přepínač je dostupný pouze uživateli root nebo %s!"
3984
3985 #: nscd/nscd_stat.c:179
3986 #, c-format
3987 msgid "nscd not running!\n"
3988 msgstr "nscd neběží!\n"
3989
3990 #: nscd/nscd_stat.c:203
3991 #, c-format
3992 msgid "cannot read statistics data"
3993 msgstr "statistické údaje nelze načíst"
3994
3995 #: nscd/nscd_stat.c:206
3996 #, c-format
3997 msgid ""