06a2fd75bda781683f393e025ef2826118220702
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / fi.po
1 # Finnish messages for GNU libc.
2 # Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002, 2003.
4 # Thanks to:
5 # * Timo Laine <tila at surfeu.fi> for suggestions
6 #
7 # "locale" on suomennettu uudella sanalla "maa-asetusto".
8 #
9 # Pitäisikö signaalien nimien olla aktiivissa vai passiivissa?
10 # esim. Terminated = Päättynyt vai Päätetty?
11 # Aborted = Keskeytynyt vai Keskeytetty?
12
13 #
14 # (parempia) suomennosehdotuksia kaivataan sanoille:
15 # exchange -- vaihto? (mitä ihmettä?)
16 # ellipsis -- sanankatkaisu?  ATK-sanakirja sanoo näin.
17 # map -- kartoittaa?? vai kuvata? vai jotain muuta?
18 #
19 msgid ""
20 msgstr ""
21 "Project-Id-Version: libc 2.3.2\n"
22 "POT-Creation-Date: 2003-02-22 15:34-0800\n"
23 "PO-Revision-Date: 2003-03-08 21:53+0200\n"
24 "Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
25 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29
30 #: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
31 msgid "Hangup"
32 msgstr "Linjankatkaisu"
33
34 #: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
35 msgid "Interrupt"
36 msgstr "Keskeytys"
37
38 #: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
39 msgid "Quit"
40 msgstr "Lopetettu"
41
42 #: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
43 msgid "Illegal instruction"
44 msgstr "Virheellinen käsky"
45
46 #: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
47 msgid "Trace/breakpoint trap"
48 msgstr "Jäljitys/katkaisupisteansa"
49
50 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
51 msgid "Aborted"
52 msgstr "Keskeytetty"
53
54 #: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
55 msgid "Floating point exception"
56 msgstr "Liukulukupoikkeus"
57
58 #: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
59 msgid "Killed"
60 msgstr "Tapettu"
61
62 #: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
63 msgid "Bus error"
64 msgstr "Väylävirhe"
65
66 #: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
67 msgid "Segmentation fault"
68 msgstr "Muistialueen ylitys"
69
70 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
71 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
72 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
73 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
74 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
75 #: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
76 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
77 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
78 msgid "Broken pipe"
79 msgstr "Katkennut putki"
80
81 #: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
82 msgid "Alarm clock"
83 msgstr "Herätyskello"
84
85 #: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
86 msgid "Terminated"
87 msgstr "Päätetty"
88
89 #: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
90 msgid "Urgent I/O condition"
91 msgstr "Kiireellinen I/O-tilanne"
92
93 #: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
94 msgid "Stopped (signal)"
95 msgstr "Pysäytetty (signaali)"
96
97 #: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
98 msgid "Stopped"
99 msgstr "Pysäytetty"
100
101 #: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
102 msgid "Continued"
103 msgstr "Jatkettu"
104
105 #: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
106 msgid "Child exited"
107 msgstr "Lapsi lopetti"
108
109 #: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
110 msgid "Stopped (tty input)"
111 msgstr "Pysäytetty (päätteen syöte)"
112
113 #: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
114 msgid "Stopped (tty output)"
115 msgstr "Pysäytetty (päätteen tuloste)"
116
117 #: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
118 msgid "I/O possible"
119 msgstr "I/O mahdollista"
120
121 #: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
122 msgid "CPU time limit exceeded"
123 msgstr "Suoritinaikaraja ylittynyt"
124
125 #: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
126 msgid "File size limit exceeded"
127 msgstr "Tiedoston kokoraja ylitetty"
128
129 #: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
130 msgid "Virtual timer expired"
131 msgstr "Virtuaaliajastin vanhentunut"
132
133 #: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
134 msgid "Profiling timer expired"
135 msgstr "Profilointiajastin vanhentunut"
136
137 #: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
138 msgid "Window changed"
139 msgstr "Ikkuna vaihtunut"
140
141 #: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
142 msgid "User defined signal 1"
143 msgstr "Käyttäjän määrittelemä signaali 1"
144
145 #: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
146 msgid "User defined signal 2"
147 msgstr "Käyttäjän määrittelemä signaali 2"
148
149 #: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
150 msgid "EMT trap"
151 msgstr "EMT-ansa"
152
153 #: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
154 msgid "Bad system call"
155 msgstr "Virheellinen järjestelmäkutsu"
156
157 #: sysdeps/generic/siglist.h:66
158 msgid "Stack fault"
159 msgstr "Pinovirhe"
160
161 #: sysdeps/generic/siglist.h:69
162 msgid "Information request"
163 msgstr "Tietopyyntö"
164
165 #: sysdeps/generic/siglist.h:71
166 msgid "Power failure"
167 msgstr "Sähkökatko"
168
169 #: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
170 msgid "Resource lost"
171 msgstr "Resurssi menetetty"
172
173 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
174 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
175 msgid "Error in unknown error system: "
176 msgstr "Virhe tuntemattomassa virhejärjestelmässä: "
177
178 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
179 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
180 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
181 msgid "Unknown error "
182 msgstr "Tuntematon virhe "
183
184 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
185 #, c-format
186 msgid "cannot open `%s'"
187 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata"
188
189 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
190 #, c-format
191 msgid "cannot read header from `%s'"
192 msgstr "tiedoston \"%s\" otsaketta ei voi lukea"
193
194 #: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:293 catgets/gencat.c:288
195 #, c-format
196 msgid "cannot open input file `%s'"
197 msgstr "syötetiedostoa \"%s\" ei voi avata"
198
199 #: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:311
200 #, c-format
201 msgid "error while closing input `%s'"
202 msgstr "virhe suljettaessa syötettä \"%s\""
203
204 #: iconv/iconv_charmap.c:443
205 #, c-format
206 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
207 msgstr "virheellinen syötesarja kohdassa %Zd"
208
209 #: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:503
210 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
211 msgstr "epätäydellinen merkki- tai siirtosarja puskurin lopussa"
212
213 #: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:546
214 #: iconv/iconv_prog.c:582
215 msgid "error while reading the input"
216 msgstr "virhe luettaessa syötettä"
217
218 #: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:564
219 msgid "unable to allocate buffer for input"
220 msgstr "muistin varaaminen syötepuskurille ei onnistu"
221
222 #: iconv/iconv_prog.c:61
223 msgid "Input/Output format specification:"
224 msgstr "Syöte/tulostemuodon määrittely:"
225
226 #: iconv/iconv_prog.c:62
227 msgid "encoding of original text"
228 msgstr "alkuperäisen tekstin koodaus"
229
230 #: iconv/iconv_prog.c:63
231 msgid "encoding for output"
232 msgstr "tulosteen koodaus"
233
234 #: iconv/iconv_prog.c:64
235 msgid "Information:"
236 msgstr "Tietoa:"
237
238 #: iconv/iconv_prog.c:65
239 msgid "list all known coded character sets"
240 msgstr "luettele kaikki tunnetut koodatut merkistöt"
241
242 #: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
243 msgid "Output control:"
244 msgstr "Tulosteen hallinta:"
245
246 #: iconv/iconv_prog.c:67
247 msgid "omit invalid characters from output"
248 msgstr "jätä virheelliset merkit pois tulosteesta"
249
250 #: iconv/iconv_prog.c:68
251 msgid "output file"
252 msgstr "tulostiedosto"
253
254 #: iconv/iconv_prog.c:69
255 msgid "suppress warnings"
256 msgstr "vaienna varoitukset"
257
258 #: iconv/iconv_prog.c:70
259 msgid "print progress information"
260 msgstr "näytä tieto etenemisestä"
261
262 #: iconv/iconv_prog.c:75
263 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
264 msgstr "Muunna annetun tiedoston koodaus toiseksi."
265
266 #: iconv/iconv_prog.c:79
267 msgid "[FILE...]"
268 msgstr "[TIEDOSTO...]"
269
270 #: iconv/iconv_prog.c:199
271 msgid "cannot open output file"
272 msgstr "tulostiedostoa ei voi avata"
273
274 #: iconv/iconv_prog.c:241
275 #, c-format
276 msgid "conversion from `%s' and to `%s' are not supported"
277 msgstr "muunnos \"%s\" <-> \"%s\" ei ole tuettu"
278
279 #: iconv/iconv_prog.c:246
280 #, c-format
281 msgid "conversion from `%s' is not supported"
282 msgstr "muunnos merkistöstä \"%s\" ei ole tuettu"
283
284 #: iconv/iconv_prog.c:253
285 #, c-format
286 msgid "conversion to `%s' is not supported"
287 msgstr "muunnos merkistöön \"%s\" ei ole tuettu"
288
289 #: iconv/iconv_prog.c:257
290 #, c-format
291 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
292 msgstr "muunnos \"%s\" -> \"%s\" ei ole tuettu"
293
294 #: iconv/iconv_prog.c:263
295 msgid "failed to start conversion processing"
296 msgstr "muunnoksen aloittaminen epäonnistui"
297
298 #: iconv/iconv_prog.c:358
299 msgid "error while closing output file"
300 msgstr "virhe suljettaessa tulostiedostoa"
301
302 #: iconv/iconv_prog.c:407 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:274
303 #: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
304 #: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
305 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
306 msgstr ""
307 "Ilmoita ohjelmistovirheistä \"glibcbug\"-skriptillä (englanniksi) osoitteeseen <bugs@gnu.org>.\n"
308 "Suomennoksen virheistä voit ilmoittaa listalle <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>.\n"
309
310 #: iconv/iconv_prog.c:421 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:287
311 #: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:910
312 #: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:271
313 #: elf/sprof.c:349
314 #, c-format
315 msgid ""
316 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
317 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
318 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
319 msgstr ""
320 "Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
321 "Tämä on vapaa ohjelmisto; katso kopiointiehdot lähdekoodista. Takuuta EI\n"
322 "ole, ei edes KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.\n"
323
324 #: iconv/iconv_prog.c:426 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:292
325 #: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:915
326 #: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:335 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:276
327 #: elf/sprof.c:355
328 #, c-format
329 msgid "Written by %s.\n"
330 msgstr "Kirjoittanut %s.\n"
331
332 #: iconv/iconv_prog.c:456 iconv/iconv_prog.c:482
333 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
334 msgstr "muunnos pysäytettiin tulosteen kirjoitusongelman takia"
335
336 #: iconv/iconv_prog.c:499
337 #, c-format
338 msgid "illegal input sequence at position %ld"
339 msgstr "virheellinen syötesarja kohdassa %ld"
340
341 #: iconv/iconv_prog.c:507
342 msgid "internal error (illegal descriptor)"
343 msgstr "sisäinen virhe (virheellinen kahva)"
344
345 #: iconv/iconv_prog.c:510
346 #, c-format
347 msgid "unknown iconv() error %d"
348 msgstr "tuntematon iconv()-virhe %d"
349
350 #: iconv/iconv_prog.c:753
351 msgid ""
352 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
353 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
354 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
355 "listed with several different names (aliases).\n"
356 "\n"
357 "  "
358 msgstr ""
359 "Seuraavassa listassa ovat kaikki tunnetut koodatut merkistöt. Se ei\n"
360 "kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikkia näiden nimien\n"
361 "yhdistelmiä voidaan käyttää FROM- ja TO-komentoriviparametreina. Yksi\n"
362 "koodattu merkistö voi olla listalla useilla eri nimillä (aliaksilla).\n"
363 "\n"
364 "  "
365
366 #: iconv/iconvconfig.c:110
367 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
368 msgstr "Luo nopeasti latautuva iconv-moduuliasetustiedosto."
369
370 #: iconv/iconvconfig.c:114
371 msgid "[DIR...]"
372 msgstr "[HAKEMISTO...]"
373
374 #: iconv/iconvconfig.c:126
375 msgid "Prefix used for all file accesses"
376 msgstr "Jokaisen tiedoston käsittelyssä käytettävä etuliite"
377
378 #: iconv/iconvconfig.c:327 locale/programs/localedef.c:292
379 msgid "no output file produced because warning were issued"
380 msgstr "tulostiedostoa ei tuotettu varoituksen takia"
381
382 #: iconv/iconvconfig.c:405
383 msgid "while inserting in search tree"
384 msgstr "lisättäessä hakupuuhun"
385
386 #: iconv/iconvconfig.c:1204
387 msgid "cannot generate output file"
388 msgstr "tulostiedostoa ei voi luoda"
389
390 #: locale/programs/charmap-dir.c:59
391 #, c-format
392 msgid "cannot read character map directory `%s'"
393 msgstr "merkistökarttahakemistoa \"%s\" ei voi lukea"
394
395 #: locale/programs/charmap.c:135
396 #, c-format
397 msgid "character map file `%s' not found"
398 msgstr "merkistökarttatiedostoa \"%s\" ei löydy"
399
400 #: locale/programs/charmap.c:193
401 #, c-format
402 msgid "default character map file `%s' not found"
403 msgstr "oletusmerkistökarttatiedostoa \"%s\" ei löydy"
404
405 #: locale/programs/charmap.c:255
406 #, c-format
407 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
408 msgstr "merkistökartta \"%s\" ei ole ASCII-yhteensopiva, maa-asetusto ei ole ISO C -yhteensopiva\n"
409
410 #: locale/programs/charmap.c:332
411 #, c-format
412 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
413 msgstr "%s: <mb_cur_max> on oltava suurempi kuin <mb_cur_min>\n"
414
415 #: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/charmap.c:369
416 #: locale/programs/repertoire.c:175
417 #, c-format
418 msgid "syntax error in prolog: %s"
419 msgstr "syntaksivirhe \"prolog\":issa: %s"
420
421 #: locale/programs/charmap.c:353
422 msgid "invalid definition"
423 msgstr "virheellinen määrittely"
424
425 #: locale/programs/charmap.c:370 locale/programs/locfile.c:126
426 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
427 msgid "bad argument"
428 msgstr "virheellinen argumentti"
429
430 #: locale/programs/charmap.c:398
431 #, c-format
432 msgid "duplicate definition of <%s>"
433 msgstr "kaksinkertainen <%s>:n määrittely"
434
435 #: locale/programs/charmap.c:405
436 #, c-format
437 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
438 msgstr "<%s>:n arvon on oltava 1 tai suurempi"
439
440 #: locale/programs/charmap.c:417
441 #, c-format
442 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
443 msgstr "<%s>:n arvon on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin <%s>:n arvo"
444
445 #: locale/programs/charmap.c:440 locale/programs/repertoire.c:184
446 #, c-format
447 msgid "argument to <%s> must be a single character"
448 msgstr "argumentin <%s>:lle on oltava yksittäinen merkki"
449
450 #: locale/programs/charmap.c:466
451 msgid "character sets with locking states are not supported"
452 msgstr "lukitustiloja sisältäviä merkistöjä ei tueta"
453
454 #: locale/programs/charmap.c:493 locale/programs/charmap.c:547
455 #: locale/programs/charmap.c:579 locale/programs/charmap.c:673
456 #: locale/programs/charmap.c:728 locale/programs/charmap.c:769
457 #: locale/programs/charmap.c:810
458 #, c-format
459 msgid "syntax error in %s definition: %s"
460 msgstr "syntaksivirhe %s-määrittelyssä: %s"
461
462 #: locale/programs/charmap.c:494 locale/programs/charmap.c:674
463 #: locale/programs/charmap.c:770 locale/programs/repertoire.c:231
464 msgid "no symbolic name given"
465 msgstr "symbolista nimeä ei ole annettu"
466
467 #: locale/programs/charmap.c:548
468 msgid "invalid encoding given"
469 msgstr "annettu koodaus on virheellinen"
470
471 #: locale/programs/charmap.c:557
472 msgid "too few bytes in character encoding"
473 msgstr "liian vähän tavuja merkkikoodauksessa"
474
475 #: locale/programs/charmap.c:559
476 msgid "too many bytes in character encoding"
477 msgstr "liian monta tavua merkkikoodauksessa"
478
479 #: locale/programs/charmap.c:581 locale/programs/charmap.c:729
480 #: locale/programs/charmap.c:812 locale/programs/repertoire.c:297
481 msgid "no symbolic name given for end of range"
482 msgstr "välin lopulle ei ole annettu symbolista nimeä"
483
484 #: locale/programs/charmap.c:605 locale/programs/locfile.h:96
485 #: locale/programs/repertoire.c:314
486 #, c-format
487 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
488 msgstr "\"%1$s\"-määrittelyn lopusta puuttuu \"END %1$s\""
489
490 #: locale/programs/charmap.c:638
491 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
492 msgstr "CHARMAP-määrittelyn jälkeen vain WIDTH-määrittelyt ovat sallittuja"
493
494 #: locale/programs/charmap.c:646 locale/programs/charmap.c:709
495 #, c-format
496 msgid "value for %s must be an integer"
497 msgstr "%s:n arvon on oltava kokonaisluku"
498
499 #: locale/programs/charmap.c:837
500 #, c-format
501 msgid "%s: error in state machine"
502 msgstr "%s: virhe tilakoneessa"
503
504 #: locale/programs/charmap.c:845 locale/programs/ld-address.c:605
505 #: locale/programs/ld-collate.c:2635 locale/programs/ld-collate.c:3793
506 #: locale/programs/ld-ctype.c:2216 locale/programs/ld-ctype.c:2977
507 #: locale/programs/ld-identification.c:469
508 #: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
509 #: locale/programs/ld-monetary.c:952 locale/programs/ld-name.c:324
510 #: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
511 #: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1217
512 #: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
513 #, c-format
514 msgid "%s: premature end of file"
515 msgstr "%s: ennenaikainen tiedoston loppu"
516
517 #: locale/programs/charmap.c:864 locale/programs/charmap.c:875
518 #, c-format
519 msgid "unknown character `%s'"
520 msgstr "tuntematon merkki \"%s\""
521
522 #: locale/programs/charmap.c:883
523 #, c-format
524 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
525 msgstr "välin alku- ja lopputavusarjojen tavumäärä ei ole sama: %d vs %d"
526
527 #: locale/programs/charmap.c:987 locale/programs/ld-collate.c:2915
528 #: locale/programs/repertoire.c:420
529 msgid "invalid names for character range"
530 msgstr "virheelliset nimet merkkivälille"
531
532 #: locale/programs/charmap.c:999 locale/programs/repertoire.c:432
533 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
534 msgstr "heksadesimaalisessa muodossa tulee käyttää vain isoja kirjaimia"
535
536 #: locale/programs/charmap.c:1017
537 #, c-format
538 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
539 msgstr "<%s> ja <%s> ovat virheellisiä nimiä välille"
540
541 #: locale/programs/charmap.c:1023
542 msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
543 msgstr "välin yläraja ei ole suurempi kuin alaraja"
544
545 #: locale/programs/charmap.c:1081
546 msgid "resulting bytes for range not representable."
547 msgstr "välin tulostavut eivät ole esitettävissä"
548
549 #: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1519
550 #: locale/programs/ld-ctype.c:416 locale/programs/ld-identification.c:134
551 #: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
552 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
553 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
554 #: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
555 #, c-format
556 msgid "No definition for %s category found"
557 msgstr "Kategorian %s määrittelyä ei löytynyt"
558
559 #: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
560 #: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
561 #: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
562 #: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
563 #: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
564 #: locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
565 #: locale/programs/ld-monetary.c:272 locale/programs/ld-name.c:106
566 #: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
567 #: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
568 #: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
569 #: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
570 #: locale/programs/ld-time.c:197
571 #, c-format
572 msgid "%s: field `%s' not defined"
573 msgstr "%s: kenttää \"%s\" ei ole määritelty"
574
575 #: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
576 #: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
577 #: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
578 #, c-format
579 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
580 msgstr "%s: kenttä \"%s\" ei saa olla tyhjä"
581
582 #: locale/programs/ld-address.c:169
583 #, c-format
584 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
585 msgstr "%s: virheellinen ohjaussarja \"%%%c\" kentässä \"%s\""
586
587 #: locale/programs/ld-address.c:220
588 #, c-format
589 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
590 msgstr "%s: terminologiakielikoodia \"%s\" ei ole määritelty"
591
592 #: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
593 #, c-format
594 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
595 msgstr "%s: kielilyhennettä \"%s\" ei ole määritelty"
596
597 #: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
598 #: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
599 #, c-format
600 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
601 msgstr "%s: \"%s\"-arvo ei vastaa \"%s\"-arvoa"
602
603 #: locale/programs/ld-address.c:301
604 #, c-format
605 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
606 msgstr "%s: numeerinen maakoodi \"%d\" ei kelpaa"
607
608 #: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
609 #: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2592
610 #: locale/programs/ld-identification.c:365
611 #: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
612 #: locale/programs/ld-monetary.c:694 locale/programs/ld-monetary.c:729
613 #: locale/programs/ld-monetary.c:770 locale/programs/ld-name.c:281
614 #: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
615 #: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1106
616 #: locale/programs/ld-time.c:1148
617 #, c-format
618 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
619 msgstr "%s: kenttä \"%s\" määritelty useammin kuin kerran"
620
621 #: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
622 #: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
623 #: locale/programs/ld-monetary.c:698 locale/programs/ld-monetary.c:733
624 #: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
625 #: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1000
626 #: locale/programs/ld-time.c:1069 locale/programs/ld-time.c:1111
627 #, c-format
628 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
629 msgstr "%s: tuntematon merkki kentässä \"%s\""
630
631 #: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3775
632 #: locale/programs/ld-ctype.c:2957 locale/programs/ld-identification.c:450
633 #: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
634 #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:306
635 #: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
636 #: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1199
637 #, c-format
638 msgid "%s: incomplete `END' line"
639 msgstr "%s: epätäydellinen \"END\"-rivi"
640
641 #: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2638
642 #: locale/programs/ld-collate.c:3777 locale/programs/ld-ctype.c:2219
643 #: locale/programs/ld-ctype.c:2960 locale/programs/ld-identification.c:453
644 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
645 #: locale/programs/ld-monetary.c:936 locale/programs/ld-name.c:308
646 #: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
647 #: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1201
648 #, c-format
649 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
650 msgstr "%1$s: määrittelyn lopusta puuttuu \"END %1$s\""
651
652 #: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:520
653 #: locale/programs/ld-collate.c:572 locale/programs/ld-collate.c:869
654 #: locale/programs/ld-collate.c:882 locale/programs/ld-collate.c:2625
655 #: locale/programs/ld-collate.c:3784 locale/programs/ld-ctype.c:1947
656 #: locale/programs/ld-ctype.c:2206 locale/programs/ld-ctype.c:2782
657 #: locale/programs/ld-ctype.c:2968 locale/programs/ld-identification.c:460
658 #: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
659 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:315
660 #: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
661 #: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1208
662 #, c-format
663 msgid "%s: syntax error"
664 msgstr "%s: syntaksivirhe"
665
666 #: locale/programs/ld-collate.c:395
667 #, c-format
668 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
669 msgstr "\"%.*s\" on jo määritelty merkistökartassa"
670
671 #: locale/programs/ld-collate.c:404
672 #, c-format
673 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
674 msgstr "\"%.*s\" on jo määritelty valikoimassa"
675
676 #: locale/programs/ld-collate.c:411
677 #, c-format
678 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
679 msgstr "\"%.*s\" on jo määritelty vertailusymboliksi"
680
681 #: locale/programs/ld-collate.c:418
682 #, c-format
683 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
684 msgstr "\"%.*s\" on jo määritelty vertailuelementiksi"
685
686 #: locale/programs/ld-collate.c:449 locale/programs/ld-collate.c:475
687 #, c-format
688 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
689 msgstr "%s: \"forward\" ja \"backward\" sulkevat toisensa pois"
690
691 #: locale/programs/ld-collate.c:459 locale/programs/ld-collate.c:485
692 #: locale/programs/ld-collate.c:501
693 #, c-format
694 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
695 msgstr "%s: \"%s\" mainittu useammin kuin kerran painon %d määrittelyssä"
696
697 #: locale/programs/ld-collate.c:557
698 #, c-format
699 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
700 msgstr "%s: liian monta sääntöä; ensimmäisellä merkinnällä oli vain %d"
701
702 #: locale/programs/ld-collate.c:593
703 #, c-format
704 msgid "%s: not enough sorting rules"
705 msgstr "%s: ei riittävästi lajittelusääntöjä"
706
707 #: locale/programs/ld-collate.c:759
708 #, c-format
709 msgid "%s: empty weight string not allowed"
710 msgstr "%s: tyhjiä painomerkkijonoja ei sallita"
711
712 #: locale/programs/ld-collate.c:854
713 #, c-format
714 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
715 msgstr "%s: painojen on käytettävä samaa sanankatkaisusymbolia kuin nimen"
716
717 #: locale/programs/ld-collate.c:910
718 #, c-format
719 msgid "%s: too many values"
720 msgstr "%s: liian monta arvoa"
721
722 #: locale/programs/ld-collate.c:1023 locale/programs/ld-collate.c:1194
723 #, c-format
724 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
725 msgstr "järjestys \"%.*s\":lle on jo määritelty paikassa %s:%Zu"
726
727 #: locale/programs/ld-collate.c:1073
728 #, c-format
729 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
730 msgstr "%s: välin alku- ja loppusymbolien tulee edustaa merkkejä"
731
732 #: locale/programs/ld-collate.c:1100
733 #, c-format
734 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
735 msgstr "%s: ensimmäisen ja viimeisen merkin tavusarjojen on oltava saman pituiset"
736
737 #: locale/programs/ld-collate.c:1142
738 #, c-format
739 msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
740 msgstr "%s: sarjan ensimmäisen merkin tavusarja ei ole matalampi kuin viimeisen"
741
742 #: locale/programs/ld-collate.c:1263
743 #, c-format
744 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
745 msgstr "%s: symbolisen välin sanankatkaisu ei saa suoraan seurata sanaa \"order_start\""
746
747 #: locale/programs/ld-collate.c:1267
748 #, c-format
749 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
750 msgstr "%s: symbolisen välin sanankatkaisua ei saa suoraan seurata \"order_end\""
751
752 #: locale/programs/ld-collate.c:1287 locale/programs/ld-ctype.c:1467
753 #, c-format
754 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
755 msgstr "\"%s\" ja \"%.*s\" eivät ole kelvollisia nimiä symboliselle välille"
756
757 #: locale/programs/ld-collate.c:1333 locale/programs/ld-collate.c:3712
758 #, c-format
759 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
760 msgstr "%s: järjestys \"%.*s\":lle on jo määritelty kohdassa %s:%Zu"
761
762 #: locale/programs/ld-collate.c:1342
763 #, c-format
764 msgid "%s: `%s' must be a character"
765 msgstr "%s: \"%s\" on oltava merkki"
766
767 #: locale/programs/ld-collate.c:1535
768 #, c-format
769 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
770 msgstr "%s: \"position\" on käytetävä tietylle tasolle kaikissa osissa tai ei yhdessäkään"
771
772 #: locale/programs/ld-collate.c:1560
773 #, c-format
774 msgid "symbol `%s' not defined"
775 msgstr "symbolia \"%s\" ei ole määritelty"
776
777 #: locale/programs/ld-collate.c:1636 locale/programs/ld-collate.c:1742
778 #, c-format
779 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
780 msgstr "symbolilla \"%s\" on sama koodaus kuin"
781
782 #: locale/programs/ld-collate.c:1640 locale/programs/ld-collate.c:1746
783 #, c-format
784 msgid "symbol `%s'"
785 msgstr "symboli \"%s\""
786
787 #: locale/programs/ld-collate.c:1788
788 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
789 msgstr "\"UNDEFINED\" ei ole määritelty"
790
791 #: locale/programs/ld-collate.c:1817
792 msgid "too many errors; giving up"
793 msgstr "liian monta virhettä; luovutetaan"
794
795 #: locale/programs/ld-collate.c:2720
796 #, c-format
797 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
798 msgstr "%s: kaksinkertainen määrittely \"%s\""
799
800 #: locale/programs/ld-collate.c:2756
801 #, c-format
802 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
803 msgstr "%s: kaksinkertainen määrittely osalle \"%s\""
804
805 #: locale/programs/ld-collate.c:2895
806 #, c-format
807 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
808 msgstr "%s: tuntematon merkki vertailusymbolin nimessä"
809
810 #: locale/programs/ld-collate.c:3027
811 #, c-format
812 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
813 msgstr "%s: tuntematon merkki yhtäläisyysmäärittelyn nimessä"
814
815 #: locale/programs/ld-collate.c:3040
816 #, c-format
817 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
818 msgstr "%s: tuntematon merkki yhtäläisyysmäärittelyn arvossa"
819
820 #: locale/programs/ld-collate.c:3050
821 #, c-format
822 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
823 msgstr "%s: tuntematon symboli \"%s\" yhtäläisyysmäärittelyssä"
824
825 #: locale/programs/ld-collate.c:3059
826 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
827 msgstr "virhe lisättäessä yhtäläisyysvertailusymbolia"
828
829 #: locale/programs/ld-collate.c:3089
830 #, c-format
831 msgid "duplicate definition of script `%s'"
832 msgstr "kaksinkertainen skriptin \"%s\" määrittely"
833
834 #: locale/programs/ld-collate.c:3137
835 #, c-format
836 msgid "%s: unknown section name `%s'"
837 msgstr "%s: tuntematon osan nimi \"%s\""
838
839 #: locale/programs/ld-collate.c:3165
840 #, c-format
841 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
842 msgstr "%s: useita järjestysmäärittelyjä osalle \"%s\""
843
844 #: locale/programs/ld-collate.c:3190
845 #, c-format
846 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
847 msgstr "%s: virheellinen määrä lajittelusääntöjä"
848
849 #: locale/programs/ld-collate.c:3217
850 #, c-format
851 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
852 msgstr "%s: useita järjestysmäärittelyjä nimettömälle osalle"
853
854 #: locale/programs/ld-collate.c:3271 locale/programs/ld-collate.c:3394
855 #: locale/programs/ld-collate.c:3753
856 #, c-format
857 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
858 msgstr "%s: avainsana \"order_end\" puuttuu"
859
860 #: locale/programs/ld-collate.c:3329
861 #, c-format
862 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
863 msgstr "%s: vertailusymbolin %.*s järjestystä ei ole vielä määritelty"
864
865 #: locale/programs/ld-collate.c:3345
866 #, c-format
867 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
868 msgstr "%s: vertailuelementin %.*s järjestystä ei ole vielä määritelty"
869
870 #: locale/programs/ld-collate.c:3356
871 #, c-format
872 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
873 msgstr "%s: uudelleenjärjestys kohdan %.*s jälkeen ei onnistu: tuntematon symboli"
874
875 #: locale/programs/ld-collate.c:3408 locale/programs/ld-collate.c:3765
876 #, c-format
877 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
878 msgstr "%s: avainsana \"reorder-end\" puuttuu"
879
880 #: locale/programs/ld-collate.c:3442 locale/programs/ld-collate.c:3637
881 #, c-format
882 msgid "%s: section `%.*s' not known"
883 msgstr "%s: osaa \"%.*s\" ei tunneta"
884
885 #: locale/programs/ld-collate.c:3507
886 #, c-format
887 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
888 msgstr "%s: virheellinen symboli <%.*s>"
889
890 #: locale/programs/ld-collate.c:3700
891 #, c-format
892 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
893 msgstr "%s: \"%s\" ei voi olla sanankatkaisuvälin loppuna"
894
895 #: locale/programs/ld-collate.c:3749
896 #, c-format
897 msgid "%s: empty category description not allowed"
898 msgstr "%s: tyhjää kategoriakuvausta ei sallita"
899
900 #: locale/programs/ld-collate.c:3768
901 #, c-format
902 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
903 msgstr "%s: avainsana \"reorder-sections-end\" puuttuu"
904
905 #: locale/programs/ld-ctype.c:435
906 msgid "No character set name specified in charmap"
907 msgstr "Merkistön nimeä ei ole määritelty merkistökartassa"
908
909 #: locale/programs/ld-ctype.c:464
910 #, c-format
911 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
912 msgstr "merkin L'\\u%0*x' luokassa \"%s\" on oltava luokassa \"%s\""
913
914 #: locale/programs/ld-ctype.c:479
915 #, c-format
916 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
917 msgstr "merkki L'\\u%0*x' luokassa \"%s\" ei saa olla luokassa \"%s\""
918
919 #: locale/programs/ld-ctype.c:493 locale/programs/ld-ctype.c:551
920 #, c-format
921 msgid "internal error in %s, line %u"
922 msgstr "sisäinen virhe tiedostossa %s, rivillä %u"
923
924 #: locale/programs/ld-ctype.c:522
925 #, c-format
926 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
927 msgstr "merkin '%s' luokassa \"%s\" on oltava luokassa \"%s\""
928
929 #: locale/programs/ld-ctype.c:538
930 #, c-format
931 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
932 msgstr "merkin '%s' luokassa \"%s\" ei saa olla luokassa \"%s\""
933
934 #: locale/programs/ld-ctype.c:568 locale/programs/ld-ctype.c:606
935 #, c-format
936 msgid "<SP> character not in class `%s'"
937 msgstr "<SP>-merkki ei ole luokassa \"%s\""
938
939 #: locale/programs/ld-ctype.c:580 locale/programs/ld-ctype.c:617
940 #, c-format
941 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
942 msgstr "<SP>-merkki ei saa olla luokassa \"%s\""
943
944 #: locale/programs/ld-ctype.c:595
945 msgid "character <SP> not defined in character map"
946 msgstr "merkkiä <SP> ei ole määritelty merkistökartassa"
947
948 #: locale/programs/ld-ctype.c:709
949 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
950 msgstr "\"digit\"-kategorian merkinnät eivät ole kymmenen ryhmissä"
951
952 #: locale/programs/ld-ctype.c:758
953 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
954 msgstr "syötenumeroita ei ole määritelty, eikä merkistökartassa ole standardinimiä"
955
956 #: locale/programs/ld-ctype.c:823
957 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
958 msgstr "kaikki \"outdigit\":in merkit eivät ole käytettävissä merkistökartassa"
959
960 #: locale/programs/ld-ctype.c:840
961 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
962 msgstr "kaikki \"outditit\":in merkit eivät ole käytettävissä valikoimassa"
963
964 #: locale/programs/ld-ctype.c:1235
965 #, c-format
966 msgid "character class `%s' already defined"
967 msgstr "merkkiluokka \"%s\" on jo määritelty"
968
969 #: locale/programs/ld-ctype.c:1241
970 #, c-format
971 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
972 msgstr "toteutuksen rajoitus: korkeintaan %Zd merkkiluokkaa sallittu"
973
974 #: locale/programs/ld-ctype.c:1267
975 #, c-format
976 msgid "character map `%s' already defined"
977 msgstr "merkistökartta \"%s\" on jo määritelty"
978
979 #: locale/programs/ld-ctype.c:1273
980 #, c-format
981 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
982 msgstr "toteutuksen rajoitus: korkeintaan %d merkistökarttaa sallittu"
983
984 #: locale/programs/ld-ctype.c:1538 locale/programs/ld-ctype.c:1663
985 #: locale/programs/ld-ctype.c:1769 locale/programs/ld-ctype.c:2455
986 #: locale/programs/ld-ctype.c:3443
987 #, c-format
988 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
989 msgstr "%s: kenttä \"%s\" ei sisällä tasan kymmentä merkintää"
990
991 #: locale/programs/ld-ctype.c:1566 locale/programs/ld-ctype.c:2137
992 #, c-format
993 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
994 msgstr "välin to-arvo <U%0*X> on pienempi kuin from-arvo <U%0*X>"
995
996 #: locale/programs/ld-ctype.c:1693
997 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
998 msgstr "välin aloitus- ja lopetusmerkkisarjojen on oltava saman pituiset"
999
1000 #: locale/programs/ld-ctype.c:1700
1001 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
1002 msgstr "to-arvon merkkisarja on pienempi kuin from-arvon sarja"
1003
1004 #: locale/programs/ld-ctype.c:2057 locale/programs/ld-ctype.c:2108
1005 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
1006 msgstr "ennenaikainen \"translit_ignore\"-määrittelyn loppu"
1007
1008 #: locale/programs/ld-ctype.c:2063 locale/programs/ld-ctype.c:2114
1009 #: locale/programs/ld-ctype.c:2156
1010 msgid "syntax error"
1011 msgstr "syntaksivirhe"
1012
1013 #: locale/programs/ld-ctype.c:2287
1014 #, c-format
1015 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
1016 msgstr "%s: syntaksivirhe uuden merkkiluokan määrittelyssä"
1017
1018 #: locale/programs/ld-ctype.c:2302
1019 #, c-format
1020 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
1021 msgstr "%s: syntaksivirhe uuden merkistökartan määrittelyssä"
1022
1023 #: locale/programs/ld-ctype.c:2477
1024 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
1025 msgstr "sanankatkaisuväliä on merkittävä kahdella saman tyyppisellä operandilla"
1026
1027 #: locale/programs/ld-ctype.c:2486
1028 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
1029 msgstr "absoluuttista sanankatkaisua \"...\" ei saa käyttää symbolisen nimivälin arvojen kanssa"
1030
1031 #: locale/programs/ld-ctype.c:2501
1032 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
1033 msgstr "UCS-välin arvojen kanssa on käytettävä heksadesimaalista symbolista sanankatkaisua \"..\""
1034
1035 #: locale/programs/ld-ctype.c:2515
1036 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
1037 msgstr "merkkikoodivälin arvojen kanssa on käytettävä absoluuttista sanankatkaisua \"...\""
1038
1039 #: locale/programs/ld-ctype.c:2666
1040 #, c-format
1041 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
1042 msgstr "kaksinkertainen määrittely kartoitukselle \"%s\""
1043
1044 #: locale/programs/ld-ctype.c:2744 locale/programs/ld-ctype.c:2888
1045 #, c-format
1046 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
1047 msgstr "%s: \"translit_start\"-osa ei lopu tekstiin \"translit_end\""
1048
1049 #: locale/programs/ld-ctype.c:2839
1050 #, c-format
1051 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
1052 msgstr "%s: kaksinkertainen \"default_missing\"-määrittely"
1053
1054 #: locale/programs/ld-ctype.c:2844
1055 msgid "previous definition was here"
1056 msgstr "edellinen määrittely oli täällä"
1057
1058 #: locale/programs/ld-ctype.c:2866
1059 #, c-format
1060 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
1061 msgstr "%s: esitettävissä olevaa \"default_missing\"-määrittelyä ei löytynyt"
1062
1063 #: locale/programs/ld-ctype.c:3019
1064 #, c-format
1065 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
1066 msgstr "%s: oletusarvona tarvittavaa merkkiä \"%s\" ei ole määritelty merkistökartassa"
1067
1068 #: locale/programs/ld-ctype.c:3024 locale/programs/ld-ctype.c:3108
1069 #: locale/programs/ld-ctype.c:3128 locale/programs/ld-ctype.c:3149
1070 #: locale/programs/ld-ctype.c:3170 locale/programs/ld-ctype.c:3191
1071 #: locale/programs/ld-ctype.c:3212 locale/programs/ld-ctype.c:3252
1072 #: locale/programs/ld-ctype.c:3273 locale/programs/ld-ctype.c:3340
1073 #, c-format
1074 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
1075 msgstr "%s: merkistökartan merkki \"%s\" ei ole esitettävissä yhdellä tavulla"
1076
1077 #: locale/programs/ld-ctype.c:3103 locale/programs/ld-ctype.c:3123
1078 #: locale/programs/ld-ctype.c:3165 locale/programs/ld-ctype.c:3186
1079 #: locale/programs/ld-ctype.c:3207 locale/programs/ld-ctype.c:3247
1080 #: locale/programs/ld-ctype.c:3268 locale/programs/ld-ctype.c:3335
1081 #: locale/programs/ld-ctype.c:3377 locale/programs/ld-ctype.c:3402
1082 #, c-format
1083 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
1084 msgstr "%s: oletusarvona tarvittavaa merkkiä \"%s\" ei ole määritelty"
1085
1086 #: locale/programs/ld-ctype.c:3144
1087 #, c-format
1088 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
1089 msgstr "oletusarvona tarvittavaa merkkiä \"%s\" ei ole määritelty"
1090
1091 #: locale/programs/ld-ctype.c:3384 locale/programs/ld-ctype.c:3409
1092 #, c-format
1093 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
1094 msgstr "%s: oletusarvona tarvittava merkki \"%s\" ei ole esitettävissä yhdellä tavulla"
1095
1096 #: locale/programs/ld-ctype.c:3464
1097 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
1098 msgstr "tulostenumeroita ei ole määritelty, eikä merkistökartassa ole standardinimiä"
1099
1100 #: locale/programs/ld-ctype.c:3755
1101 #, c-format
1102 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
1103 msgstr "%s: translitterointidata maa-asetustosta \"%s\" ei ole käytettävissä"
1104
1105 #: locale/programs/ld-ctype.c:3851
1106 #, c-format
1107 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
1108 msgstr "%s: taulukko luokalle \"%s\": %lu tavua\n"
1109
1110 #: locale/programs/ld-ctype.c:3920
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
1113 msgstr "%s: taulukko kartalle \"%s\": %lu tavua\n"
1114
1115 #: locale/programs/ld-ctype.c:4053
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
1118 msgstr "%s: taulukko leveydelle: %lu tavua\n"
1119
1120 #: locale/programs/ld-identification.c:171
1121 #, c-format
1122 msgid "%s: no identification for category `%s'"
1123 msgstr "%s: ei tunnistetta kategorialle \"%s\""
1124
1125 #: locale/programs/ld-identification.c:436
1126 #, c-format
1127 msgid "%s: duplicate category version definition"
1128 msgstr "%s: kaksinkertainen kategorian versiomäärittely"
1129
1130 #: locale/programs/ld-measurement.c:114
1131 #, c-format
1132 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
1133 msgstr "%s: virheellinen arvo kentälle \"%s\""
1134
1135 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
1136 #, c-format
1137 msgid "%s: field `%s' undefined"
1138 msgstr "%s: kenttä \"%s\" on määrittelemätön"
1139
1140 #: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
1141 #, c-format
1142 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
1143 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvo ei saa olla tyhjä merkkijono"
1144
1145 #: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
1146 #, c-format
1147 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
1148 msgstr "%s: ei kelvollista säännöllistä ilmausta kentälle \"%s\": %s"
1149
1150 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
1151 #, c-format
1152 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
1153 msgstr "%s: kentän \"int_curr_symbol\" arvo on väärän pituinen"
1154
1155 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
1156 #, c-format
1157 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
1158 msgstr "%s: kentän \"int_curr_symbol\" arvo ei vastaa kelvollista nimeä ISO 4217:ssä"
1159
1160 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
1161 #, c-format
1162 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
1163 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvo ei saa olla tyhjä merkkijono"
1164
1165 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-monetary.c:308
1166 #, c-format
1167 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
1168 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvon on oltava välillä %d...%d"
1169
1170 #: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-numeric.c:275
1171 #, c-format
1172 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
1173 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvon on oltava yksittäinen merkki"
1174
1175 #: locale/programs/ld-monetary.c:837 locale/programs/ld-numeric.c:319
1176 #, c-format
1177 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
1178 msgstr "%s: \"-1\" on oltava viimeinen merkintä kentässä \"%s\""
1179
1180 #: locale/programs/ld-monetary.c:859 locale/programs/ld-numeric.c:340
1181 #, c-format
1182 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
1183 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvojen on oltava pienempiä kuin 127"
1184
1185 #: locale/programs/ld-monetary.c:902
1186 msgid "conversion rate value cannot be zero"
1187 msgstr "muuntokerroin ei voi olla nolla"
1188
1189 #: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
1190 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
1191 #, c-format
1192 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
1193 msgstr "%s: virheellinen ohjaussarja kentässä \"%s\""
1194
1195 #: locale/programs/ld-time.c:248
1196 #, c-format
1197 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
1198 msgstr "%s: suuntalippu merkkijonossa %Zd kentässä \"era\" ei ole '+' eikä '-'"
1199
1200 #: locale/programs/ld-time.c:259
1201 #, c-format
1202 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
1203 msgstr "%s: suuntalippu merkkijonossa %Zd kentässä \"era\" ei ole yksittäinen merkki"
1204
1205 #: locale/programs/ld-time.c:272
1206 #, c-format
1207 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
1208 msgstr "%s: virheellinen arvo siirtymälle merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1209
1210 #: locale/programs/ld-time.c:280
1211 #, c-format
1212 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
1213 msgstr "%s: roskaa siirtymäarvon lopussa merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1214
1215 #: locale/programs/ld-time.c:331
1216 #, c-format
1217 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
1218 msgstr "%s: virheellinen aloituspäivä merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1219
1220 #: locale/programs/ld-time.c:340
1221 #, c-format
1222 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
1223 msgstr "%s: roskaa aloituspäivän lopussa merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1224
1225 #: locale/programs/ld-time.c:359
1226 #, c-format
1227 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
1228 msgstr "%s: aloituspäivä on virheellinen merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1229
1230 #: locale/programs/ld-time.c:408
1231 #, c-format
1232 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
1233 msgstr "%s: virheellinen lopetuspäivä merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1234
1235 #: locale/programs/ld-time.c:417
1236 #, c-format
1237 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
1238 msgstr "%s: roskaa lopetuspäivän lopussa merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1239
1240 #: locale/programs/ld-time.c:436
1241 #, c-format
1242 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
1243 msgstr "%s: lopetuspäivä on virheellinen merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1244
1245 #: locale/programs/ld-time.c:445
1246 #, c-format
1247 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
1248 msgstr "%s: puuttuva aikakauden nimi merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1249
1250 #: locale/programs/ld-time.c:457
1251 #, c-format
1252 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
1253 msgstr "%s: puuttuva aikakausimuoto merkkijonossa %Zd kentässä \"era\""
1254
1255 #: locale/programs/ld-time.c:486
1256 #, c-format
1257 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
1258 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvon kolmas operandi ei saa olla suurempi kuin %d"
1259
1260 #: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
1261 #, c-format
1262 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
1263 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvot eivät saa olla suurempia kuin %d"
1264
1265 #: locale/programs/ld-time.c:510
1266 #, c-format
1267 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
1268 msgstr "%s: kentän \"%s\" arvot eivät saa olla suurempia kuin %d"
1269
1270 #: locale/programs/ld-time.c:984
1271 #, c-format
1272 msgid "%s: too few values for field `%s'"
1273 msgstr "%s: liian vähän arvoja kentälle \"%s\""
1274
1275 #: locale/programs/ld-time.c:1029
1276 msgid "extra trailing semicolon"
1277 msgstr "ylimääräinen puolipiste lopussa"
1278
1279 #: locale/programs/ld-time.c:1032
1280 #, c-format
1281 msgid "%s: too many values for field `%s'"
1282 msgstr "%s: liian monta arvoa kentälle \"%s\""
1283
1284 #: locale/programs/linereader.c:275
1285 msgid "garbage at end of number"
1286 msgstr "roskaa lukuarvon lopussa"
1287
1288 #: locale/programs/linereader.c:387
1289 msgid "garbage at end of character code specification"
1290 msgstr "roskaa merkkikoodimäärittelyn lopussa"
1291
1292 #: locale/programs/linereader.c:473
1293 msgid "unterminated symbolic name"
1294 msgstr "päättämätön symbolinen nimi"
1295
1296 #: locale/programs/linereader.c:537 catgets/gencat.c:1195
1297 msgid "invalid escape sequence"
1298 msgstr "virheellinen ohjaussarja"
1299
1300 #: locale/programs/linereader.c:600
1301 msgid "illegal escape sequence at end of string"
1302 msgstr "virheellinen ohjaussarja merkkijonon lopussa"
1303
1304 #: locale/programs/linereader.c:604 locale/programs/linereader.c:832
1305 msgid "unterminated string"
1306 msgstr "päättämätön merkkijono"
1307
1308 #: locale/programs/linereader.c:646
1309 msgid "non-symbolic character value should not be used"
1310 msgstr "epäsymbolista merkkiarvoa ei pidä käyttää"
1311
1312 #: locale/programs/linereader.c:793
1313 #, c-format
1314 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
1315 msgstr "symboli \"%.*s\" ei ole merkistökartassa"
1316
1317 #: locale/programs/linereader.c:814
1318 #, c-format
1319 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
1320 msgstr "symboli \"%.*s\" ei ole valikoimakartassa"
1321
1322 #: locale/programs/linereader.h:162
1323 msgid "trailing garbage at end of line"
1324 msgstr "roskaa rivin lopussa"
1325
1326 #: locale/programs/locale.c:75
1327 msgid "System information:"
1328 msgstr "Tietoa järjestelmästä:"
1329
1330 #: locale/programs/locale.c:77
1331 msgid "Write names of available locales"
1332 msgstr "Näytä käytettävissä olevien maa-asetustojen nimet"
1333
1334 #: locale/programs/locale.c:79
1335 msgid "Write names of available charmaps"
1336 msgstr "Näytä käytettävissä olevien merkistökarttojen nimet"
1337
1338 #: locale/programs/locale.c:80
1339 msgid "Modify output format:"
1340 msgstr "Muuta tulostemuotoa:"
1341
1342 #: locale/programs/locale.c:81
1343 msgid "Write names of selected categories"
1344 msgstr "Näytä valittujen kategorioiden nimet"
1345
1346 #: locale/programs/locale.c:82
1347 msgid "Write names of selected keywords"
1348 msgstr "Näytä valittujen avainsanojen nimet"
1349
1350 #: locale/programs/locale.c:83
1351 msgid "Print more information"
1352 msgstr "Näytä lisää tietoa"
1353
1354 #: locale/programs/locale.c:88
1355 msgid "Get locale-specific information."
1356 msgstr "Hae maa-asetustokohtaiset tiedot."
1357
1358 #: locale/programs/locale.c:91
1359 msgid ""
1360 "NAME\n"
1361 "[-a|-m]"
1362 msgstr ""
1363 "NIMI\n"
1364 "[-a|-m]"
1365
1366 #: locale/programs/locale.c:512
1367 msgid "while preparing output"
1368 msgstr "valmisteltaessa tulostetta"
1369
1370 #: locale/programs/localedef.c:121
1371 msgid "Input Files:"
1372 msgstr "Syötetiedostot:"
1373
1374 #: locale/programs/localedef.c:123
1375 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
1376 msgstr "Symboliset merkkien nimet annettu TIEDOSTOssa"
1377
1378 #: locale/programs/localedef.c:124
1379 msgid "Source definitions are found in FILE"
1380 msgstr "Lähdemäärittelyt löytyvät TIEDOSTOsta"
1381
1382 #: locale/programs/localedef.c:126
1383 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1384 msgstr "TIEDOSTO sisältää kartoituksen symbolisista nimistä UCS4-arvoiksi"
1385
1386 #: locale/programs/localedef.c:130
1387 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1388 msgstr "Luo tuloste varoituksista huolimatta"
1389
1390 #: locale/programs/localedef.c:131
1391 msgid "Create old-style tables"
1392 msgstr "Luo vanhantyyliset taulukot"
1393
1394 #: locale/programs/localedef.c:132
1395 msgid "Optional output file prefix"
1396 msgstr "Valinnainen tulostiedoston pääte"
1397
1398 #: locale/programs/localedef.c:133
1399 msgid "Be strictly POSIX conform"
1400 msgstr "Noudata tarkasti POSIXia"
1401
1402 #: locale/programs/localedef.c:135
1403 msgid "Suppress warnings and information messages"
1404 msgstr "Vaienna varoitukset ja tiedotukset"
1405
1406 #: locale/programs/localedef.c:136
1407 msgid "Print more messages"
1408 msgstr "Näytä lisää viestejä"
1409
1410 #: locale/programs/localedef.c:137
1411 msgid "Archive control:"
1412 msgstr "Arkiston hallinta:"
1413
1414 #: locale/programs/localedef.c:139
1415 msgid "Don't add new data to archive"
1416 msgstr "Älä lisää uutta dataa arkistoon"
1417
1418 #: locale/programs/localedef.c:141
1419 msgid "Add locales named by parameters to archive"
1420 msgstr "Lisää parametrina annetut maa-asetustot arkistoon"
1421
1422 #: locale/programs/localedef.c:142
1423 msgid "Replace existing archive content"
1424 msgstr "Korvaa olemassaoleva arkiston sisältö"
1425
1426 #: locale/programs/localedef.c:144
1427 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
1428 msgstr "Poista parametrina annetut maa-asetustot arkistosta"
1429
1430 #: locale/programs/localedef.c:145
1431 msgid "List content of archive"
1432 msgstr "Listaa arkiston sisältö"
1433
1434 #: locale/programs/localedef.c:147
1435 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
1436 msgstr "Arkistoa luotaessa käytettävä locale.alias-tiedosto"
1437
1438 #: locale/programs/localedef.c:152
1439 msgid "Compile locale specification"
1440 msgstr "Käännä maa-asetustomäärittelyt"
1441
1442 #: locale/programs/localedef.c:155
1443 msgid ""
1444 "NAME\n"
1445 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
1446 "--list-archive [FILE]"
1447 msgstr ""
1448 "NIMI\n"
1449 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] TIEDOSTO...\n"
1450 "--list-archive [TIEDOSTO]"
1451
1452 #: locale/programs/localedef.c:233
1453 msgid "cannot create directory for output files"
1454 msgstr "tulostiedostoille ei voi luoda hakemistoa"
1455
1456 #: locale/programs/localedef.c:244
1457 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1458 msgstr "VAKAVAA: \"_POSIX2_LOCALEDEF\" ei ole määritelty järjestelmässä"
1459
1460 #: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
1461 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
1462 #, c-format
1463 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
1464 msgstr "maa-asetustotiedostoa \"%s\" ei voi avata"
1465
1466 #: locale/programs/localedef.c:286
1467 #, c-format
1468 msgid "cannot write output files to `%s'"
1469 msgstr "tulostiedostoja ei voi kirjoittaa hakemistoon \"%s\""
1470
1471 #: locale/programs/localedef.c:367
1472 #, c-format
1473 msgid ""
1474 "System's directory for character maps : %s\n"
1475 "                       repertoire maps: %s\n"
1476 "                       locale path    : %s\n"
1477 "%s"
1478 msgstr ""
1479 "Järjestelmän hakemisto merkistökartoille : %s\n"
1480 "                       valikoimakartoille: %s\n"
1481 "                       maa-asetustopolku : %s\n"
1482 "%s"
1483
1484 #: locale/programs/localedef.c:567
1485 msgid "circular dependencies between locale definitions"
1486 msgstr "kehäriippuvuuksia maa-asetustomäärittelyissä"
1487
1488 #: locale/programs/localedef.c:573
1489 #, c-format
1490 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
1491 msgstr "luettua maa-asetustoa \"%s\" ei voi lisätä toista kertaa"
1492
1493 #: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
1494 msgid "cannot create temporary file"
1495 msgstr "tilapäistä tiedostoa ei voi luoda"
1496
1497 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:305
1498 msgid "cannot initialize archive file"
1499 msgstr "arkistotiedostoa ei voi alustaa"
1500
1501 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:312
1502 msgid "cannot resize archive file"
1503 msgstr "arkistotiedoston kokoa ei voi muuttaa"
1504
1505 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:321
1506 #: locale/programs/locarchive.c:511
1507 msgid "cannot map archive header"
1508 msgstr "arkiston otsaketta ei voi kartoittaa"
1509
1510 #: locale/programs/locarchive.c:156
1511 msgid "failed to create new locale archive"
1512 msgstr "uuden maa-asetustoarkiston luominen epäonnistui"
1513
1514 #: locale/programs/locarchive.c:168
1515 msgid "cannot change mode of new locale archive"
1516 msgstr "uuden maa-asetustoarkiston tilaa ei voi muuttaa"
1517
1518 #: locale/programs/locarchive.c:253
1519 msgid "cannot map locale archive file"
1520 msgstr "maa-asetustoarkistoa \"%s\" ei voi kartoittaa"
1521
1522 #: locale/programs/locarchive.c:329
1523 msgid "cannot lock new archive"
1524 msgstr "uutta arkistoa ei voi lukita"
1525
1526 #: locale/programs/locarchive.c:380
1527 msgid "cannot extend locale archive file"
1528 msgstr "maa-asetustoarkistoa ei voi laajentaa"
1529
1530 #: locale/programs/locarchive.c:389
1531 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
1532 msgstr "maa-asetustoarkiston tilaa ei voi muuttaa"
1533
1534 #: locale/programs/locarchive.c:397
1535 msgid "cannot rename new archive"
1536 msgstr "uutta arkistoa ei voi nimetä uudelleen"
1537
1538 #: locale/programs/locarchive.c:450
1539 #, c-format
1540 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
1541 msgstr "maa-asetustoarkistoa \"%s\" ei voi avata"
1542
1543 #: locale/programs/locarchive.c:455
1544 #, c-format
1545 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
1546 msgstr "maa-asetustoarkiston \"%s\" tilaa ei voi lukea"
1547
1548 #: locale/programs/locarchive.c:474
1549 #, c-format
1550 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
1551 msgstr "maa-asetustoarkistoa \"%s\" ei voi lukita"
1552
1553 #: locale/programs/locarchive.c:497
1554 msgid "cannot read archive header"
1555 msgstr "arkiston otsaketta ei voi lukea"
1556
1557 #: locale/programs/locarchive.c:557
1558 #, c-format
1559 msgid "locale '%s' already exists"
1560 msgstr "maa-asetusto \"%s\" on jo olemassa"
1561
1562 #: locale/programs/locarchive.c:788 locale/programs/locarchive.c:803
1563 #: locale/programs/locarchive.c:815 locale/programs/locarchive.c:827
1564 #: locale/programs/locfile.c:343
1565 msgid "cannot add to locale archive"
1566 msgstr "ei voi lisätä maa-asetustoarkistoon"
1567
1568 #: locale/programs/locarchive.c:982
1569 #, c-format
1570 msgid "locale alias file `%s' not found"
1571 msgstr "maa-asetustojen aliastiedostoa \"%s\" ei löydy"
1572
1573 #: locale/programs/locarchive.c:1126
1574 #, c-format
1575 msgid "Adding %s\n"
1576 msgstr "Listätään %s\n"
1577
1578 #: locale/programs/locarchive.c:1132
1579 #, c-format
1580 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
1581 msgstr "tiedoston \"%s\" tilan lukeminen epäonnistui: %s: ei huomioida"
1582
1583 #: locale/programs/locarchive.c:1138
1584 #, c-format
1585 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
1586 msgstr "\"%s\" ei ole hakemisto: ei huomioida"
1587
1588 #: locale/programs/locarchive.c:1145
1589 #, c-format
1590 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
1591 msgstr "hakemistoa \"%s\" ei voi avata: %s: ei huomioida"
1592
1593 #: locale/programs/locarchive.c:1217
1594 #, c-format
1595 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
1596 msgstr "epätäydellinen valikoima maa-asetustotiedostoja hakemistossa \"%s\""
1597
1598 #: locale/programs/locarchive.c:1281
1599 #, c-format
1600 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
1601 msgstr "kaikkia tiedostoja hakemistossa \"%s\" ei voi lukea: ei huomioida"
1602
1603 #: locale/programs/locarchive.c:1351
1604 #, c-format
1605 msgid "locale \"%s\" not in archive"
1606 msgstr "maa-asetusto \"%s\" ei ole arkistossa"
1607
1608 #: locale/programs/locfile.c:132
1609 #, c-format
1610 msgid "argument to `%s' must be a single character"
1611 msgstr "argumentin \"%s\":lle on oltava yksittäinen merkki"
1612
1613 #: locale/programs/locfile.c:251
1614 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
1615 msgstr "syntaksivirhe: ei ole maa-asetustomäärittelyosan sisällä"
1616
1617 #: locale/programs/locfile.c:625
1618 #, c-format
1619 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
1620 msgstr "kategorian \"%2$s\" tulostiedostoa \"%1$s\" ei voi avata"
1621
1622 #: locale/programs/locfile.c:649
1623 #, c-format
1624 msgid "failure while writing data for category `%s'"
1625 msgstr "virhe kirjoitettaessa kategorian \"%s\" dataa"
1626
1627 #: locale/programs/locfile.c:745
1628 #, c-format
1629 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
1630 msgstr "kategorialle \"%2$s\" ei voi luoda tulostiedostoa \"%1$s\""
1631
1632 #: locale/programs/locfile.h:59
1633 msgid "expect string argument for `copy'"
1634 msgstr "\"copy\" vaatii merkkijonoargumentin"
1635
1636 #: locale/programs/locfile.h:63
1637 msgid "locale name should consist only of portable characters"
1638 msgstr "maa-asetuston nimessä saa olla vain siirrettäviä merkkejä"
1639
1640 #: locale/programs/locfile.h:82
1641 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
1642 msgstr "muita avainsanoja ei tule antaa käytettäessä toimintoa \"copy\""
1643
1644 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
1645 #: locale/programs/repertoire.c:296
1646 #, c-format
1647 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
1648 msgstr "syntaksivirhe valikoimakartan määrittelyssä: %s"
1649
1650 #: locale/programs/repertoire.c:272
1651 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
1652 msgstr "ei <Uxxxx>- tai <Uxxxxxxxx>-arvoa annettu"
1653
1654 #: locale/programs/repertoire.c:332
1655 msgid "cannot safe new repertoire map"
1656 msgstr "uutta valikoimakarttaa ei voi turvata"
1657
1658 #: locale/programs/repertoire.c:343
1659 #, c-format
1660 msgid "repertoire map file `%s' not found"
1661 msgstr "valikoimakarttatiedostoa \"%s\" ei löydy"
1662
1663 #: locale/programs/repertoire.c:450
1664 #, c-format
1665 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1666 msgstr "<%s> ja <%s> ovat virheellisiä nimiä välille"
1667
1668 #: locale/programs/repertoire.c:457
1669 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
1670 msgstr "välin yläraja ei ole pienempi kuin alaraja"
1671
1672 #: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
1673 #: posix/getconf.c:1002
1674 msgid "memory exhausted"
1675 msgstr "muisti lopussa"
1676
1677 #: assert/assert-perr.c:57
1678 #, c-format
1679 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
1680 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOdottamaton virhe: %s.\n"
1681
1682 #: assert/assert.c:56
1683 #, c-format
1684 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
1685 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sAssert-makro \"%s\" ei pidä paikkaansa.\n"
1686
1687 # Katso lähdekoodia ennen kuin valitat tästä.
1688 #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
1689 msgid "cheese"
1690 msgstr "leipä"
1691
1692 #: intl/tst-gettext2.c:37
1693 msgid "First string for testing."
1694 msgstr "Ensimmäinen merkkijono testausta varten."
1695
1696 #: intl/tst-gettext2.c:38
1697 msgid "Another string for testing."
1698 msgstr "Toinen merkkijono testausta varten"
1699
1700 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:84
1701 msgid "NAME"
1702 msgstr "NIMI"
1703
1704 #: catgets/gencat.c:112
1705 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
1706 msgstr "Luo C-otsikkotiedosto NAME, joka sisältää symbolimäärittelyt"
1707
1708 #: catgets/gencat.c:114
1709 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1710 msgstr "Älä käytä olemassaolevaa katalogia, tee uusi tulostiedosto"
1711
1712 #: catgets/gencat.c:115
1713 msgid "Write output to file NAME"
1714 msgstr "Kirjoita tuloste tiedostoon NIMI"
1715
1716 #: catgets/gencat.c:120
1717 msgid ""
1718 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1719 "is -, output is written to standard output.\n"
1720 msgstr ""
1721 "Luo viestikatalogi.\vJos SYÖTETIEDOSTO on -, syöte luetaan vakiosyötteestä.  Jos TULOSTIEDOSTO\n"
1722 "on -, tuloste kirjoitetaan vakiotulosteeseen.\n"
1723
1724 #: catgets/gencat.c:125
1725 msgid ""
1726 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1727 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
1728 msgstr ""
1729 "-o TULOSTIEDOSTO [SYÖTETIEDOSTO]...\n"
1730 "[TULOSTIEDOSTO [SYÖTETIEDOSTO]...]"
1731
1732 #: catgets/gencat.c:282
1733 msgid "*standard input*"
1734 msgstr "*vakiosyöte*"
1735
1736 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
1737 msgid "illegal set number"
1738 msgstr "virheellinen viestijoukon numero"
1739
1740 #: catgets/gencat.c:444
1741 msgid "duplicate set definition"
1742 msgstr "kaksinkertainen joukon määrittely"
1743
1744 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
1745 msgid "this is the first definition"
1746 msgstr "tämä on ensimmäinen määrittely"
1747
1748 #: catgets/gencat.c:522
1749 #, c-format
1750 msgid "unknown set `%s'"
1751 msgstr "tuntematon joukko \"%s\""
1752
1753 #: catgets/gencat.c:563
1754 msgid "invalid quote character"
1755 msgstr "virheellinen lainausmerkki"
1756
1757 #: catgets/gencat.c:576
1758 #, c-format
1759 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
1760 msgstr "tuntematon direktiivi \"%s\": riviä ei huomioida"
1761
1762 #: catgets/gencat.c:621
1763 msgid "duplicated message number"
1764 msgstr "kaksinkertainen viestinumero"
1765
1766 #: catgets/gencat.c:674
1767 msgid "duplicated message identifier"
1768 msgstr "kaksinkertainen viestitunniste"
1769
1770 #: catgets/gencat.c:731
1771 msgid "invalid character: message ignored"
1772 msgstr "virheellinen merkki: viestiä ei huomioida"
1773
1774 #: catgets/gencat.c:774
1775 msgid "invalid line"
1776 msgstr "virheellinen rivi"
1777
1778 #: catgets/gencat.c:828
1779 msgid "malformed line ignored"
1780 msgstr "väärän muotoinen rivi jätetty huomioimatta"
1781
1782 #: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033
1783 #, c-format
1784 msgid "cannot open output file `%s'"
1785 msgstr "tulostiedostoa \"%s\" ei voi avata"
1786
1787 #: catgets/gencat.c:1217
1788 msgid "unterminated message"
1789 msgstr "päättämätön viesti"
1790
1791 #: catgets/gencat.c:1241
1792 msgid "while opening old catalog file"
1793 msgstr "avattaessa vanhaa katalogitiedostoa"
1794
1795 #: catgets/gencat.c:1332
1796 msgid "conversion modules not available"
1797 msgstr "muunnosmoduulit eivät ole käytettävissä"
1798
1799 #: catgets/gencat.c:1358
1800 msgid "cannot determine escape character"
1801 msgstr "ohjausmerkkiä ei voi määrittää"
1802
1803 #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
1804 msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
1805 msgstr "makecontext: ei osaa käsitellä yli kahdeksaa argumenttia\n"
1806
1807 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:133
1808 #: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:787 nis/ypclnt.c:861
1809 msgid "Success"
1810 msgstr "Onnistui"
1811
1812 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
1813 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
1814 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
1815 msgid "Operation not permitted"
1816 msgstr "Toiminto ei ole sallittu"
1817
1818 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1819 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1820 #. TRANS expected to already exist.
1821 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
1822 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
1823 msgid "No such file or directory"
1824 msgstr "Tiedostoa tai hakemistoa ei ole"
1825
1826 #. TRANS No process matches the specified process ID.
1827 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
1828 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
1829 msgid "No such process"
1830 msgstr "Prosessia ei ole"
1831
1832 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
1833 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
1834 #. TRANS again.
1835 #. TRANS
1836 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
1837 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
1838 #. TRANS Primitives}.
1839 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
1840 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
1841 msgid "Interrupted system call"
1842 msgstr "Keskeytetty järjestelmäkutsu"
1843
1844 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
1845 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
1846 msgid "Input/output error"
1847 msgstr "I/O-virhe"
1848
1849 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
1850 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
1851 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
1852 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
1853 #. TRANS computer.
1854 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
1855 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
1856 msgid "No such device or address"
1857 msgstr "Laitetta tai osoitetta ei ole"
1858
1859 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
1860 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
1861 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
1862 #. TRANS GNU system.
1863 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
1864 msgid "Argument list too long"
1865 msgstr "Argumenttilista on liian pitkä"
1866
1867 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1868 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1869 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
1870 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
1871 msgid "Exec format error"
1872 msgstr "Käynnistettävän tiedoston muoto virheellinen"
1873
1874 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
1875 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
1876 #. TRANS versa).
1877 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
1878 msgid "Bad file descriptor"
1879 msgstr "Virheellinen tiedostokahva"
1880
1881 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
1882 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
1883 #. TRANS to manipulate.
1884 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
1885 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
1886 msgid "No child processes"
1887 msgstr "Ei lapsiprosesseja"
1888
1889 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
1890 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
1891 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
1892 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
1893 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
1894 msgid "Resource deadlock avoided"
1895 msgstr "Resurssiumpikuja vältetty"
1896
1897 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
1898 #. TRANS because its capacity is full.
1899 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
1900 msgid "Cannot allocate memory"
1901 msgstr "Muistin varaaminen ei onnistu"
1902
1903 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
1904 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
1905 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
1906 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:817
1907 msgid "Permission denied"
1908 msgstr "Lupa evätty"
1909
1910 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
1911 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
1912 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
1913 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
1914 msgid "Bad address"
1915 msgstr "Virheellinen osoite"
1916
1917 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
1918 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
1919 #. TRANS system in Unix gives this error.
1920 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
1921 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1922 msgid "Block device required"
1923 msgstr "Lohkolaite vaaditaan"
1924
1925 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1926 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1927 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1928 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
1929 msgid "Device or resource busy"
1930 msgstr "Laite tai resurssi varattu"
1931
1932 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1933 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1934 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
1935 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
1936 msgid "File exists"
1937 msgstr "Tiedosto on olemassa"
1938
1939 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
1940 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
1941 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
1942 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
1943 msgid "Invalid cross-device link"
1944 msgstr "Virheellinen laitteiden välinen linkki"
1945
1946 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1947 #. TRANS particular sort of device.
1948 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
1949 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
1950 msgid "No such device"
1951 msgstr "Laitetta ei ole"
1952
1953 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
1954 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
1955 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
1956 msgid "Not a directory"
1957 msgstr "Ei ole hakemisto"
1958
1959 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
1960 #. TRANS or create or remove hard links to it.
1961 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
1962 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
1963 msgid "Is a directory"
1964 msgstr "On hakemisto"
1965
1966 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
1967 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
1968 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
1969 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
1970 msgid "Invalid argument"
1971 msgstr "Virheellinen argumentti"
1972
1973 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
1974 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
1975 #. TRANS
1976 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
1977 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
1978 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
1979 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
1980 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
1981 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
1982 msgid "Too many open files"
1983 msgstr "Liian monta avointa tiedostoa"
1984
1985 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
1986 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
1987 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
1988 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
1989 msgid "Too many open files in system"
1990 msgstr "Liian monta avointa tiedostoa järjestelmässä"
1991
1992 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
1993 #. TRANS modes on an ordinary file.
1994 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
1995 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
1996 msgid "Inappropriate ioctl for device"
1997 msgstr "Laitteelle sopimaton ioctl"
1998
1999 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
2000 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
2001 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
2002 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
2003 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
2004 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
2005 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
2006 msgid "Text file busy"
2007 msgstr "Tekstitiedosto varattu"
2008
2009 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
2010 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
2011 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
2012 msgid "File too large"
2013 msgstr "Liian suuri tiedosto"
2014
2015 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
2016 #. TRANS disk is full.
2017 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
2018 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
2019 msgid "No space left on device"
2020 msgstr "Laitteella ei ole tilaa jäljellä"
2021
2022 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
2023 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
2024 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2025 msgid "Illegal seek"
2026 msgstr "Virheellinen siirto"
2027
2028 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
2029 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
2030 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
2031 msgid "Read-only file system"
2032 msgstr "Kirjoitussuojattu tiedostojärjestelmä"
2033
2034 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2035 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2036 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2037 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
2038 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
2039 msgid "Too many links"
2040 msgstr "Liian monta linkkiä"
2041
2042 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2043 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2044 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
2045 msgid "Numerical argument out of domain"
2046 msgstr "Numeerinen argumentti ei kuulu määrittelyjoukkoon"
2047
2048 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2049 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2050 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
2051 msgid "Numerical result out of range"
2052 msgstr "Numeerinen tulos on sallitun välin ulkopuolella"
2053
2054 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2055 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2056 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2057 #. TRANS
2058 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2059 #. TRANS
2060 #. TRANS @itemize @bullet
2061 #. TRANS @item
2062 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2063 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2064 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2065 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2066 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2067 #. TRANS
2068 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2069 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2070 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2071 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2072 #. TRANS
2073 #. TRANS @item
2074 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2075 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2076 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2077 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2078 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2079 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2080 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2081 #. TRANS and return to its command loop.
2082 #. TRANS @end itemize
2083 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
2084 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
2085 msgid "Resource temporarily unavailable"
2086 msgstr "Resurssi ei tilapäisesti ole käytettävissä"
2087
2088 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2089 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2090 #. TRANS
2091 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2092 #. TRANS separate error code.
2093 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
2094 msgid "Operation would block"
2095 msgstr "Toiminto pysähtyisi"
2096
2097 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2098 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2099 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2100 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2101 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2102 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2103 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2104 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2105 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
2106 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2107 msgid "Operation now in progress"
2108 msgstr "Toiminto on nyt käynnissä"
2109
2110 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2111 #. TRANS mode selected.
2112 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
2113 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2114 msgid "Operation already in progress"
2115 msgstr "Toiminto on jo käynnissä"
2116
2117 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2118 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
2119 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
2120 msgid "Socket operation on non-socket"
2121 msgstr "Pistoketoiminto muulle kuin pistokkeelle"
2122
2123 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2124 #. TRANS maximum size.
2125 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
2126 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2127 msgid "Message too long"
2128 msgstr "Liian pitkä viesti"
2129
2130 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2131 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
2132 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2133 msgid "Protocol wrong type for socket"
2134 msgstr "Protokollan tyyppi on väärä pistokkeelle"
2135
2136 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2137 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2138 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
2139 msgid "Protocol not available"
2140 msgstr "Protokolla ei ole käytettävissä"
2141
2142 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2143 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2144 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2145 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
2146 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2147 msgid "Protocol not supported"
2148 msgstr "Protokolla ei ole tuettu"
2149
2150 #. TRANS The socket type is not supported.
2151 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
2152 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
2153 msgid "Socket type not supported"
2154 msgstr "Pistoketyyppi ei ole tuettu"
2155
2156 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2157 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2158 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2159 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2160 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2161 #. TRANS nothing to do for that call.
2162 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
2163 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
2164 msgid "Operation not supported"
2165 msgstr "Toiminto ei ole tuettu"
2166
2167 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2168 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
2169 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
2170 msgid "Protocol family not supported"
2171 msgstr "Protokollaperhe ei ole tuettu"
2172
2173 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
2174 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
2175 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
2176 msgid "Address family not supported by protocol"
2177 msgstr "Protokolla ei tue osoiteperhettä"
2178
2179 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
2180 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
2181 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
2182 msgid "Address already in use"
2183 msgstr "Osoite on jo käytössä"
2184
2185 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
2186 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
2187 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
2188 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
2189 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
2190 msgid "Cannot assign requested address"
2191 msgstr "Pyydettyä osoitetta ei voi asettaa"
2192
2193 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2194 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
2195 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
2196 msgid "Network is down"
2197 msgstr "Verkko on poissa käytöstä"
2198
2199 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2200 #. TRANS was unreachable.
2201 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
2202 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
2203 msgid "Network is unreachable"
2204 msgstr "Verkkoa ei tavoiteta"
2205
2206 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2207 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
2208 msgid "Network dropped connection on reset"
2209 msgstr "Verkko sulki yhteyden vastapään takia."
2210
2211 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2212 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
2213 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
2214 msgid "Software caused connection abort"
2215 msgstr "Ohjelmisto aiheutti yhteyden katkaisun"
2216
2217 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
2218 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
2219 #. TRANS protocol violation.
2220 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
2221 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
2222 msgid "Connection reset by peer"
2223 msgstr "Vastapää sulki yhteyden"
2224
2225 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2226 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2227 #. TRANS other from network operations.
2228 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
2229 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2230 msgid "No buffer space available"
2231 msgstr "Puskuritilaa ei ole vapaana"
2232
2233 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2234 #. TRANS @xref{Connecting}.
2235 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
2236 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
2237 msgid "Transport endpoint is already connected"
2238 msgstr "Siirron vastapää on jo yhdistetty"
2239
2240 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2241 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2242 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2243 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2244 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
2245 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
2246 msgid "Transport endpoint is not connected"
2247 msgstr "Siirron vastapää ei ole yhdistetty"
2248
2249 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
2250 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
2251 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
2252 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
2253 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
2254 msgid "Destination address required"
2255 msgstr "Kohdeosoite vaaditaan"
2256
2257 #. TRANS The socket has already been shut down.
2258 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
2259 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
2260 msgstr "Siirron vastapään sulkemisen jälkeen ei voi lähettää"
2261
2262 #. TRANS ???
2263 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
2264 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
2265 msgid "Too many references: cannot splice"
2266 msgstr "Liian monta viittausta: ei voi yhdistellä"
2267
2268 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
2269 #. TRANS the timeout period.
2270 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
2271 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
2272 msgid "Connection timed out"
2273 msgstr "Yhteys aikakatkaistu"
2274
2275 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
2276 #. TRANS it is not running the requested service).
2277 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
2278 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
2279 msgid "Connection refused"
2280 msgstr "Yhteys torjuttu"
2281
2282 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2283 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2284 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
2285 msgid "Too many levels of symbolic links"
2286 msgstr "Liian monta symbolisten linkkien tasoa"
2287
2288 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
2289 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
2290 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
2291 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
2292 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
2293 msgid "File name too long"
2294 msgstr "Liian pitkä tiedostonimi"
2295
2296 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2297 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
2298 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
2299 msgid "Host is down"
2300 msgstr "Isäntä on alhaalla"
2301
2302 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2303 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
2304 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2305 msgid "No route to host"
2306 msgstr "Reititystä isäntään ei ole"
2307
2308 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
2309 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
2310 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
2311 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
2312 msgid "Directory not empty"
2313 msgstr "Hakemisto ei ole tyhjä"
2314
2315 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2316 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2317 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2318 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
2319 msgid "Too many processes"
2320 msgstr "Liian monta prosessia"
2321
2322 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2323 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2324 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
2325 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
2326 msgid "Too many users"
2327 msgstr "Liian monta käyttäjää"
2328
2329 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
2330 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
2331 msgid "Disk quota exceeded"
2332 msgstr "Levykiintiö ylittynyt"
2333
2334 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2335 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2336 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2337 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2338 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
2339 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
2340 msgid "Stale NFS file handle"
2341 msgstr "Vanhentunut NFS-tiedostokahva"
2342
2343 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2344 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2345 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2346 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2347 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
2348 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
2349 msgid "Object is remote"
2350 msgstr "Tiedosto on etätiedosto"
2351
2352 #. TRANS ???
2353 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
2354 msgid "RPC struct is bad"
2355 msgstr "RPC-rakenne on virheellinen"
2356
2357 #. TRANS ???
2358 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
2359 msgid "RPC version wrong"
2360 msgstr "RPC-versio on väärä"
2361
2362 #. TRANS ???
2363 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
2364 msgid "RPC program not available"
2365 msgstr "RPC-ohjelma ei ole käytettävissä"
2366
2367 #. TRANS ???
2368 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
2369 msgid "RPC program version wrong"
2370 msgstr "RPC-ohjelman versio on väärä"
2371
2372 #. TRANS ???
2373 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
2374 msgid "RPC bad procedure for program"
2375 msgstr "RPC: väärä proseduuri ohjelmalle"
2376
2377 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
2378 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
2379 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
2380 #. TRANS operating system.
2381 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
2382 msgid "No locks available"
2383 msgstr "Lukkoja ei ole käytettävissä"
2384
2385 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
2386 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
2387 #. TRANS
2388 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
2389 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
2390 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
2391 msgid "Inappropriate file type or format"
2392 msgstr "Sopimaton tiedostotyyppi tai -muoto"
2393
2394 #. TRANS ???
2395 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
2396 msgid "Authentication error"
2397 msgstr "Todennusvirhe"
2398
2399 #. TRANS ???
2400 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
2401 msgid "Need authenticator"
2402 msgstr "Tarvitaan todentaja"
2403
2404 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
2405 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
2406 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
2407 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
2408 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
2409 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
2410 msgid "Function not implemented"
2411 msgstr "Funktion toteutus puuttuu"
2412
2413 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2414 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2415 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2416 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2417 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2418 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2419 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2420 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2421 #. TRANS values.
2422 #. TRANS
2423 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2424 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2425 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
2426 msgid "Not supported"
2427 msgstr "Ei ole tuettu"
2428
2429 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
2430 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
2431 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
2432 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
2433 msgstr "Virheellinen tai epätäydellinen monitavumerkki tai leveä merkki"
2434
2435 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
2436 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
2437 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
2438 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
2439 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
2440 #. TRANS for information on process groups and these signals.
2441 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
2442 msgid "Inappropriate operation for background process"
2443 msgstr "Taustaprosessille sopimaton toiminto"
2444
2445 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
2446 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
2447 #. TRANS up, before it has connected to the file.
2448 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
2449 msgid "Translator died"
2450 msgstr "Kääntäjä kuoli"
2451
2452 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
2453 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
2454 #. TRANS @c Don't change it.
2455 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
2456 msgid "?"
2457 msgstr "?"
2458
2459 #. TRANS You did @strong{what}?
2460 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
2461 msgid "You really blew it this time"
2462 msgstr "Tällä kertaa todella sotkit asiat"
2463
2464 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
2465 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
2466 msgid "Computer bought the farm"
2467 msgstr "Tietokone osti maatilan"
2468
2469 #. TRANS This error code has no purpose.
2470 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
2471 msgid "Gratuitous error"
2472 msgstr "Tarpeeton virhe"
2473
2474 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
2475 msgid "Bad message"
2476 msgstr "Virheellinen viesti"
2477
2478 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
2479 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
2480 msgid "Identifier removed"
2481 msgstr "Tunniste poistettu"
2482
2483 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
2484 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
2485 msgid "Multihop attempted"
2486 msgstr "Yritettiin suorittaa \"multihop\""
2487
2488 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
2489 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2490 msgid "No data available"
2491 msgstr "Dataa ei ole käytettävissä"
2492
2493 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
2494 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
2495 msgid "Link has been severed"
2496 msgstr "Linkki on vahingoittunut"
2497
2498 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
2499 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
2500 msgid "No message of desired type"
2501 msgstr "Halutun tyyppisiä viestejä ei ole"
2502
2503 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
2504 msgid "Out of streams resources"
2505 msgstr "Virtaresurssit lopussa"
2506
2507 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
2508 msgid "Device not a stream"
2509 msgstr "Laite ei ole virta"
2510
2511 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
2512 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
2513 msgid "Value too large for defined data type"
2514 msgstr "Arvo on liian suuri annetulle tietotyypille"
2515
2516 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
2517 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
2518 msgid "Protocol error"
2519 msgstr "Protokollavirhe"
2520
2521 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
2522 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
2523 msgid "Timer expired"
2524 msgstr "Ajastin vanhentunut"
2525
2526 #. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
2527 #. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
2528 #. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
2529 #. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
2530 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
2531 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2532 msgid "Operation canceled"
2533 msgstr "Toiminto peruutettu"
2534
2535 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
2536 msgid "Interrupted system call should be restarted"
2537 msgstr "Keskeytetty järjestelmäkutsu on suoritettava uudestaan"
2538
2539 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
2540 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
2541 msgid "Channel number out of range"
2542 msgstr "Kanavan numero on sallitun välin ulkopuolella"
2543
2544 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
2545 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
2546 msgid "Level 2 not synchronized"
2547 msgstr "Taso 2 ei ole synkronoitu"
2548
2549 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
2550 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
2551 msgid "Level 3 halted"
2552 msgstr "Taso 3 pysäytetty"
2553
2554 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
2555 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
2556 msgid "Level 3 reset"
2557 msgstr "Taso 3 alustettu"
2558
2559 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
2560 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2561 msgid "Link number out of range"
2562 msgstr "Linkin numero on sallitun välin ulkopuolella"
2563
2564 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
2565 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
2566 msgid "Protocol driver not attached"
2567 msgstr "Protokolla-ajuri ei ole kytketty"
2568
2569 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
2570 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
2571 msgid "No CSI structure available"
2572 msgstr "CSI-rakennetta ei ole käytettävissä"
2573
2574 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
2575 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
2576 msgid "Level 2 halted"
2577 msgstr "Taso 2 pysäytetty"
2578
2579 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
2580 msgid "Invalid exchange"
2581 msgstr "Virheellinen vaihto"
2582
2583 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
2584 msgid "Invalid request descriptor"
2585 msgstr "Virheellinen pyyntökahva"
2586
2587 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
2588 msgid "Exchange full"
2589 msgstr "Vaihto täynnä"
2590
2591 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
2592 msgid "No anode"
2593 msgstr "Ei anode"
2594
2595 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
2596 msgid "Invalid request code"
2597 msgstr "Virheellinen pyyntökoodi"
2598
2599 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
2600 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
2601 msgid "Invalid slot"
2602 msgstr "Virheellinen viipale"
2603
2604 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
2605 msgid "File locking deadlock error"
2606 msgstr "Umpikuja tiedoston lukinnassa -virhe"
2607
2608 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
2609 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
2610 msgid "Bad font file format"
2611 msgstr "Virheellinen kirjasintiedoston muoto"
2612
2613 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
2614 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2615 msgid "Machine is not on the network"
2616 msgstr "Kone ei ole verkossa"
2617
2618 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
2619 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2620 msgid "Package not installed"
2621 msgstr "Pakettia ei ole asennettu"
2622
2623 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
2624 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
2625 msgid "Advertise error"
2626 msgstr "Ilmoitusvirhe"
2627
2628 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
2629 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
2630 msgid "Srmount error"
2631 msgstr "Srmount-virhe"
2632
2633 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
2634 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
2635 msgid "Communication error on send"
2636 msgstr "Yhteysvirhe lähetettäessä"
2637
2638 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
2639 msgid "RFS specific error"
2640 msgstr "RFS:n virhe"
2641
2642 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
2643 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
2644 msgid "Name not unique on network"
2645 msgstr "Nimi ei ole ainutkertainen verkossa"
2646
2647 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
2648 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
2649 msgid "File descriptor in bad state"
2650 msgstr "Tiedostokahva on virheellisessä tilassa"
2651
2652 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
2653 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
2654 msgid "Remote address changed"
2655 msgstr "Etäosoite muuttunut"
2656
2657 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
2658 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
2659 msgid "Can not access a needed shared library"
2660 msgstr "Tarvittavaa jaettua kirjastoa ei voi käyttää"
2661
2662 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
2663 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
2664 msgid "Accessing a corrupted shared library"
2665 msgstr "Käytetään turmeltunutta jaettua kirjastoa"
2666
2667 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
2668 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
2669 msgid ".lib section in a.out corrupted"
2670 msgstr "a.out:in .lib-osa on turmeltunut"
2671
2672 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
2673 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
2674 msgstr "Yritetään linkittää liian monta jaettua kirjastoa"
2675
2676 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
2677 msgid "Cannot exec a shared library directly"
2678 msgstr "Jaettua kirjastoa ei voi käynnistää suoraan"
2679
2680 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
2681 msgid "Streams pipe error"
2682 msgstr "Virtaputkivirhe"
2683
2684 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
2685 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
2686 msgid "Structure needs cleaning"
2687 msgstr "Rakenne vaatii puhdistusta"
2688
2689 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
2690 msgid "Not a XENIX named type file"
2691 msgstr "Ei ole XENIXin nimetty tyyppitiedosto"
2692
2693 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
2694 msgid "No XENIX semaphores available"
2695 msgstr "XENIX-semaforeja ei ole käytettävissä"
2696
2697 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
2698 msgid "Is a named type file"
2699 msgstr "On nimetty tyyppitiedosto"
2700
2701 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
2702 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
2703 msgid "Remote I/O error"
2704 msgstr "Vastapään I/O-virhe"
2705
2706 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
2707 msgid "No medium found"
2708 msgstr "Mediaa ei löydy"
2709
2710 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
2711 msgid "Wrong medium type"
2712 msgstr "Väärä mediatyyppi"
2713
2714 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
2715 msgid "Signal 0"
2716 msgstr "Signaali 0"
2717
2718 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
2719 msgid "IOT trap"
2720 msgstr "IOT-ansa"
2721
2722 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
2723 msgid "Error 0"
2724 msgstr "Virhe 0"
2725
2726 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2727 #: nis/nis_error.c:40
2728 msgid "Not owner"
2729 msgstr "Ei ole omistaja"
2730
2731 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
2732 msgid "I/O error"
2733 msgstr "I/O-virhe"
2734
2735 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
2736 msgid "Arg list too long"
2737 msgstr "Argumenttilista on liian pitkä"
2738
2739 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
2740 msgid "Bad file number"
2741 msgstr "Virheellinen tiedostonumero"
2742
2743 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2744 msgid "Not enough space"
2745 msgstr "Ei ole riittävästi tilaa"
2746
2747 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
2748 msgid "Device busy"
2749 msgstr "Laite on varattu"
2750
2751 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
2752 msgid "Cross-device link"
2753 msgstr "Laitteidenvälinen linkki"
2754
2755 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
2756 msgid "File table overflow"
2757 msgstr "Tiedostotaulukon ylivuoto"
2758
2759 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
2760 msgid "Argument out of domain"
2761 msgstr "Argumentti ei kuulu määrittelyjoukkoon"
2762
2763 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
2764 msgid "Result too large"
2765 msgstr "Liian suuri tulos"
2766
2767 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
2768 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
2769 msgstr "Umpikujaan johtava tilanne havaittu ja vältetty"
2770
2771 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2772 msgid "No record locks available"
2773 msgstr "Tietuelukkoja ei ole käytettävissä"
2774
2775 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
2776 msgid "Disc quota exceeded"
2777 msgstr "Levykiintiö ylittynyt"
2778
2779 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
2780 msgid "Bad exchange descriptor"
2781 msgstr "Virheellinen vaihtokahva"
2782
2783 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
2784 msgid "Bad request descriptor"
2785 msgstr "Virheellinen pyyntökahva"
2786
2787 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
2788 msgid "Message tables full"
2789 msgstr "Viestitaulukot täysiä"
2790
2791 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
2792 msgid "Anode table overflow"
2793 msgstr "Anode-taulukon ylivuoto"
2794
2795 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
2796 msgid "Bad request code"
2797 msgstr "Virheellinen pyyntökoodi"
2798
2799 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
2800 msgid "File locking deadlock"
2801 msgstr "Umpikuja tiedoston lukinnassa"
2802
2803 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
2804 msgid "Error 58"
2805 msgstr "Virhe 58"
2806
2807 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
2808 msgid "Error 59"
2809 msgstr "Virhe 59"
2810
2811 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
2812 msgid "Not a stream device"
2813 msgstr "Ei ole virtalaite"
2814
2815 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
2816 msgid "Out of stream resources"
2817 msgstr "Virtaresurssit lopussa"
2818
2819 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
2820 msgid "Error 72"
2821 msgstr "Virhe 72"
2822
2823 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
2824 msgid "Error 73"
2825 msgstr "Virhe 73"
2826
2827 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
2828 msgid "Error 75"
2829 msgstr "Virhe 75"
2830
2831 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
2832 msgid "Error 76"
2833 msgstr "Virhe 76"
2834
2835 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
2836 msgid "Not a data message"
2837 msgstr "Ei ole dataviesti"
2838
2839 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
2840 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
2841 msgstr "Yritetään linkittää järjestelmärajaa enemmän jaettuja kirjastoja"
2842
2843 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
2844 msgid "Can not exec a shared library directly"
2845 msgstr "Jaettua kirjastoa suoraan ei voi käynnistää suoraan"
2846
2847 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2848 msgid "Illegal byte sequence"
2849 msgstr "Virheellinen tavusarja"
2850
2851 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2852 msgid "Operation not applicable"
2853 msgstr "Toiminto ei ole soveltuva"
2854
2855 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
2856 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2857 msgstr "Symbolisten linkkien määrä ylittää arvon MAXSYMLINKS"
2858
2859 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
2860 msgid "Error 91"
2861 msgstr "Virhe 91"
2862
2863 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
2864 msgid "Error 92"
2865 msgstr "Virhe 92"
2866
2867 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
2868 msgid "Option not supported by protocol"
2869 msgstr "Protokolla ei tue valitsinta"
2870
2871 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
2872 msgid "Error 100"
2873 msgstr "Virhe 100"
2874
2875 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
2876 msgid "Error 101"
2877 msgstr "Virhe 101"
2878
2879 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
2880 msgid "Error 102"
2881 msgstr "Virhe 102"
2882
2883 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
2884 msgid "Error 103"
2885 msgstr "Virhe 103"
2886
2887 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
2888 msgid "Error 104"
2889 msgstr "Virhe 104"
2890
2891 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
2892 msgid "Error 105"
2893 msgstr "Virhe 105"
2894
2895 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
2896 msgid "Error 106"
2897 msgstr "Virhe 106"
2898
2899 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
2900 msgid "Error 107"
2901 msgstr "Virhe 107"
2902
2903 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
2904 msgid "Error 108"
2905 msgstr "Virhe 108"
2906
2907 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
2908 msgid "Error 109"
2909 msgstr "Virhe 109"
2910
2911 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
2912 msgid "Error 110"
2913 msgstr "Virhe 110"
2914
2915 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
2916 msgid "Error 111"
2917 msgstr "Virhe 111"
2918
2919 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
2920 msgid "Error 112"
2921 msgstr "Virhe 112"
2922
2923 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
2924 msgid "Error 113"
2925 msgstr "Virhe 113"
2926
2927 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
2928 msgid "Error 114"
2929 msgstr "Virhe 114"
2930
2931 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
2932 msgid "Error 115"
2933 msgstr "Virhe 115"
2934
2935 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
2936 msgid "Error 116"
2937 msgstr "Virhe 116"
2938
2939 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
2940 msgid "Error 117"
2941 msgstr "Virhe 117"
2942
2943 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
2944 msgid "Error 118"
2945 msgstr "Virhe 118"
2946
2947 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
2948 msgid "Error 119"
2949 msgstr "Virhe 119"
2950
2951 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2952 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2953 msgstr "Siirron vastapää ei tue toimintoa"
2954
2955 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
2956 msgid "Address family not supported by protocol family"
2957 msgstr "Protokollaperhe ei tue osoiteperhettä"
2958
2959 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2960 msgid "Network dropped connection because of reset"
2961 msgstr "Verkko sulki yhteyden vastapään takia"
2962
2963 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
2964 msgid "Error 136"
2965 msgstr "Virhe 136"
2966
2967 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2968 msgid "Not a name file"
2969 msgstr "Ei ole nimitiedosto"
2970
2971 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
2972 msgid "Not available"
2973 msgstr "Ei ole käytettävissä"
2974
2975 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2976 msgid "Is a name file"
2977 msgstr "On nimitiedosto"
2978
2979 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
2980 msgid "Reserved for future use"
2981 msgstr "Varattu tulevaan käyttöön"
2982
2983 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
2984 msgid "Error 142"
2985 msgstr "Virhe 142"
2986
2987 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
2988 msgid "Cannot send after socket shutdown"
2989 msgstr "Pistokkeen sulkemisen jälkeen ei voi lähettää"
2990
2991 #: stdio-common/psignal.c:63
2992 #, c-format
2993 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
2994 msgstr "%s%sTuntematon signaali %d\n"
2995
2996 #: malloc/mcheck.c:346
2997 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
2998 msgstr "muisti on yhtenäinen, kirjastossa on ohjelmistovirheitä\n"
2999
3000 #: malloc/mcheck.c:349
3001 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
3002 msgstr "muisti kärsinyt ennen varattuja lohkoja\n"
3003
3004 #: malloc/mcheck.c:352
3005 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
3006 msgstr "muisti kärsinyt varattujen lohkojen jälkeen\n"
3007
3008 #: malloc/mcheck.c:355
3009 msgid "block freed twice\n"
3010 msgstr "lohko vapautettu kahdesti\n"
3011
3012 #: malloc/mcheck.c:358
3013 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
3014 msgstr "väärä mcheck_status, kirjastossa on ohjelmavirhe\n"
3015
3016 #: malloc/memusagestat.c:53
3017 msgid "Name output file"
3018 msgstr "Nimeä tulostiedosto"
3019
3020 #: malloc/memusagestat.c:54
3021 msgid "Title string used in output graphic"
3022 msgstr "Tulostekaavion otsikkomerkkijono"
3023
3024 #: malloc/memusagestat.c:55
3025 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
3026 msgstr "Luo tuloste ajan suhteen lineaariseksi (oletus on lineaarisuus suhteessa funktiokutsujen määrään)"
3027
3028 #: malloc/memusagestat.c:57
3029 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
3030 msgstr "Piirrä myös kaavio kokonaismuistinkulutuksesta"
3031
3032 #: malloc/memusagestat.c:58
3033 msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
3034 msgstr "aseta tulostekaavio VALUE pikseliä leveäksi"
3035
3036 #: malloc/memusagestat.c:59
3037 msgid "make output graphic VALUE pixel high"
3038 msgstr "aseta tulostekaavio VALUE pikseliä korkeaksi"
3039
3040 #: malloc/memusagestat.c:64
3041 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
3042 msgstr "Luo kaavio muistin profilointidatasta"
3043
3044 #: malloc/memusagestat.c:67
3045 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
3046 msgstr "DATATIEDOSTO [TULOSTIEDOSTO]"
3047
3048 #: string/strerror.c:43 posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
3049 msgid "Unknown error"
3050 msgstr "Tuntematon virhe"
3051
3052 #: string/strsignal.c:69
3053 #, c-format
3054 msgid "Real-time signal %d"
3055 msgstr "Reaaliaikasignaali %d"
3056
3057 #: string/strsignal.c:73
3058 #, c-format
3059 msgid "Unknown signal %d"
3060 msgstr "Tuntematon signaali %d"
3061
3062 #: timezone/zdump.c:175
3063 #, c-format
3064 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
3065 msgstr "%s: käyttö: %s [ -v ] [ -c katkaisu ] vyöhykenimi ...\n"
3066
3067 #: timezone/zdump.c:268
3068 msgid "Error writing standard output"
3069 msgstr "Virhe kirjoitettaessa vakiotulosteeseen"
3070
3071 #: timezone/zic.c:365
3072 #, c-format
3073 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
3074 msgstr "%s: Muisti lopussa: %s\n"
3075
3076 #: timezone/zic.c:390 misc/error.c:127 misc/error.c:155
3077 msgid "Unknown system error"
3078 msgstr "Tuntematon järjestelmävirhe"
3079
3080 #: timezone/zic.c:424
3081 #, c-format
3082 msgid "\"%s\", line %d: %s"
3083 msgstr "\"%s\", rivi %d: %s"
3084
3085 #: timezone/zic.c:427
3086 #, c-format
3087 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
3088 msgstr " (sääntö tiedostosta \"%s\", riviltä %d)"
3089
3090 #: timezone/zic.c:439
3091 msgid "warning: "
3092 msgstr "varoitus: "
3093
3094 #: timezone/zic.c:449
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
3098 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
3099 msgstr ""
3100 "%s: käyttö: %s [ -s ] [ -v ] [ -l paik.aika ] [ -p posixsäännöt ] \\\n"
3101 "\t[ -d hakemisto ] [ -L karkaussekuntit ] [ -y yearistype ] [ tiedostonimi ... ]\n"
3102
3103 #: timezone/zic.c:491
3104 #, c-format
3105 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
3106 msgstr "%s: Annettu useampi kuin yksi -d -valitsin\n"
3107
3108 #: timezone/zic.c:501
3109 #, c-format
3110 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
3111 msgstr "%s: Annettu useampi kuin yksi -l -valitsin\n"
3112
3113 #: timezone/zic.c:511
3114 #, c-format
3115 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
3116 msgstr "%s: Annettu useampi kuin yksi -p -valitsin\n"
3117
3118 #: timezone/zic.c:521
3119 #, c-format
3120 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
3121 msgstr "%s: Annettu useampi kuin yksi -y -valitsin\n"
3122
3123 #: timezone/zic.c:531
3124 #, c-format
3125 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
3126 msgstr "%s: Annettu useampi kuin yksi -L -valitsin\n"
3127
3128 #: timezone/zic.c:638
3129 #, c-format
3130 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
3131 msgstr "%s: Tiedoston %s linkitystä ei voi poistaa: %s\n"
3132
3133 #: timezone/zic.c:645
3134 msgid "hard link failed, symbolic link used"
3135 msgstr "kova linkitys epäonnistui, käytetään symbolista linkkiä"
3136
3137 #: timezone/zic.c:653
3138 #, c-format
3139 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
3140 msgstr "%s: Linkitys %s -> %s ei onnistu: %s\n"
3141
3142 #: timezone/zic.c:751 timezone/zic.c:753
3143 msgid "same rule name in multiple files"
3144 msgstr "sama säännön nimi useassa tiedostossa"
3145
3146 #: timezone/zic.c:794
3147 msgid "unruly zone"
3148 msgstr "vallaton vyöhyke"
3149
3150 #: timezone/zic.c:801
3151 #, c-format
3152 msgid "%s in ruleless zone"
3153 msgstr "%s säännöttömässä vyöhykkeessä"
3154
3155 #: timezone/zic.c:822
3156 msgid "standard input"
3157 msgstr "vakiosyöte"
3158
3159 #: timezone/zic.c:827
3160 #, c-format
3161 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
3162 msgstr "%s: Tiedostoa %s ei voi avata: %s\n"
3163
3164 #: timezone/zic.c:838
3165 msgid "line too long"
3166 msgstr "liian pitkä rivi"
3167
3168 #: timezone/zic.c:858
3169 msgid "input line of unknown type"
3170 msgstr "syöterivi tuntematonta tyyppiä"
3171
3172 #: timezone/zic.c:874
3173 #, c-format
3174 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
3175 msgstr "%s: Leap-rivi tiedostossa %s, joka ei ole karkaussekuntitiedosto\n"
3176
3177 #: timezone/zic.c:881 timezone/zic.c:1295 timezone/zic.c:1320
3178 #, c-format
3179 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
3180 msgstr "%s: paniikki: Virheellinen \"l_value\" %d\n"
3181
3182 #: timezone/zic.c:889
3183 #, c-format
3184 msgid "%s: Error reading %s\n"
3185 msgstr "%s: Virhe luettaessa %s\n"
3186
3187 #: timezone/zic.c:896
3188 #, c-format
3189 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
3190 msgstr "%s: Virhe suljettaessa %s: %s\n"
3191
3192 #: timezone/zic.c:901
3193 msgid "expected continuation line not found"
3194 msgstr "odotettua jatkoriviä ei löytynyt"
3195
3196 #: timezone/zic.c:957
3197 msgid "wrong number of fields on Rule line"
3198 msgstr "väärä määrä kenttiä Rule-rivillä"
3199
3200 #: timezone/zic.c:961
3201 msgid "nameless rule"
3202 msgstr "nimetön sääntö"
3203
3204 #: timezone/zic.c:966
3205 msgid "invalid saved time"
3206 msgstr "virheellinen tallennettu aika"
3207
3208 #: timezone/zic.c:985
3209 msgid "wrong number of fields on Zone line"
3210 msgstr "väärä määrä kenttiä Zone-rivillä"
3211
3212 #: timezone/zic.c:991
3213 #, c-format
3214 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
3215 msgstr "\"Zone %s\"-rivi ja -l -valitsin ovat toisensa poissulkevia"
3216
3217 #: timezone/zic.c:999
3218 #, c-format
3219 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
3220 msgstr "\"Zone %s\"-rivi ja -p -valitsin ovat toisensa poissulkevia"
3221
3222 #: timezone/zic.c:1011
3223 #, c-format
3224 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
3225 msgstr "kaksinkertainen vyöhykenimi %s (tiedosto \"%s\", rivi %d)"
3226
3227 #: timezone/zic.c:1027
3228 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
3229 msgstr "väärä määrä kenttiä Zone-jatkorivillä"
3230
3231 #: timezone/zic.c:1067
3232 msgid "invalid UTC offset"
3233 msgstr "virheellinen UTC-siirtymä"
3234
3235 #: timezone/zic.c:1070
3236 msgid "invalid abbreviation format"
3237 msgstr "virheellinen lyhennemuoto"
3238
3239 #: timezone/zic.c:1096
3240 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3241 msgstr "Vyöhykkeen jatkorivin loppuaika ei ole edellisen rivin loppuaikaa myöhäisempi"
3242
3243 #: timezone/zic.c:1123
3244 msgid "wrong number of fields on Leap line"
3245 msgstr "väärä määrä kenttiä Leap-rivillä"
3246
3247 #: timezone/zic.c:1132
3248 msgid "invalid leaping year"
3249 msgstr "virheellinen karkausvuosi"
3250
3251 #: timezone/zic.c:1147 timezone/zic.c:1250
3252 msgid "invalid month name"
3253 msgstr "virheellinen kuukauden nimi"
3254
3255 #: timezone/zic.c:1160 timezone/zic.c:1372 timezone/zic.c:1386
3256 msgid "invalid day of month"
3257 msgstr "virheellinen kuukauden päivä"
3258
3259 #: timezone/zic.c:1165
3260 msgid "time before zero"
3261 msgstr "aika ennen nollaa"
3262
3263 #: timezone/zic.c:1173 timezone/zic.c:2049 timezone/zic.c:2068
3264 msgid "time overflow"
3265 msgstr "ajan ylivuoto"
3266
3267 #: timezone/zic.c:1176 timezone/zic.c:1279
3268 msgid "invalid time of day"
3269 msgstr "virheellinen kellonaika"
3270
3271 #: timezone/zic.c:1195
3272 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
3273 msgstr "virheellinen CORRECTION-kenttä Leap-rivillä"
3274
3275 #: timezone/zic.c:1199
3276 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
3277 msgstr "virheellinen Rolling/Stationary-kenttä Leap-rivillä"
3278
3279 #: timezone/zic.c:1214
3280 msgid "wrong number of fields on Link line"
3281 msgstr "väärä määrä kenttiä Link-rivillä"
3282
3283 #: timezone/zic.c:1218
3284 msgid "blank FROM field on Link line"
3285 msgstr "tyhjä FROM-kenttä Link-rivillä"
3286
3287 #: timezone/zic.c:1222
3288 msgid "blank TO field on Link line"
3289 msgstr "tyhjä TO-kenttä Link-rivillä"
3290
3291 #: timezone/zic.c:1299
3292 msgid "invalid starting year"
3293 msgstr "virheellinen aloitusvuosi"
3294
3295 #: timezone/zic.c:1303 timezone/zic.c:1328
3296 msgid "starting year too low to be represented"
3297 msgstr "aloitusvuosi liian pieni esitettäväksi"
3298
3299 #: timezone/zic.c:1305 timezone/zic.c:1330
3300 msgid "starting year too high to be represented"
3301 msgstr "aloitusvuosi liian suuri esitettäväksi"
3302
3303 #: timezone/zic.c:1324
3304 msgid "invalid ending year"
3305 msgstr "virheellinen päättymisvuosi"
3306
3307 #: timezone/zic.c:1333
3308 msgid "starting year greater than ending year"
3309 msgstr "aloitusvuosi suurempi kuin lopetusvuosi"
3310
3311 #: timezone/zic.c:1340
3312 msgid "typed single year"
3313 msgstr "yksittäinen vuosi annettu"
3314
3315 #: timezone/zic.c:1377
3316 msgid "invalid weekday name"
3317 msgstr "virheellinen viikonpäivän nimi"
3318
3319 #: timezone/zic.c:1492
3320 #, c-format
3321 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
3322 msgstr "%s: Tiedostoa %s ei voi poistaa: %s\n"
3323
3324 #: timezone/zic.c:1502
3325 #, c-format
3326 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
3327 msgstr "%s: Tiedostoa %s ei voi luoda: %s\n"
3328
3329 #: timezone/zic.c:1568
3330 #, c-format
3331 msgid "%s: Error writing %s\n"
3332 msgstr "%s: Virhe kirjoitettaessa %s\n"
3333
3334 #: timezone/zic.c:1758
3335 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
3336 msgstr "ennen \"until\"-aikaa käytettävää aikavyöhykelyhennettä ei voi määrittää"
3337
3338 #: timezone/zic.c:1801
3339 msgid "too many transitions?!"
3340 msgstr "liian monta siirtymää?!"
3341
3342 #: timezone/zic.c:1820
3343 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
3344 msgstr "sisäinen virhe - addtype kutsuttu väärällä isdst-arvolla"
3345
3346 #: timezone/zic.c:1824
3347 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
3348 msgstr "sisäinen virhe - addtype kutsuttu väärällä ttisstd-arvolla"
3349
3350 #: timezone/zic.c:1828
3351 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
3352 msgstr "sisäinen virhe - addtype kutsuttu väärällä ttisgmt-arvolla"
3353
3354 #: timezone/zic.c:1847
3355 msgid "too many local time types"
3356 msgstr "liian monta paikallisen ajan tyyppiä"
3357
3358 #: timezone/zic.c:1875
3359 msgid "too many leap seconds"
3360 msgstr "liian monta karkaussekuntia"
3361
3362 #: timezone/zic.c:1881
3363 msgid "repeated leap second moment"
3364 msgstr "toistunut karkaussekuntihetki"
3365
3366 #: timezone/zic.c:1933
3367 msgid "Wild result from command execution"
3368 msgstr "Villi tulos komennon suorittamisesta"
3369
3370 #: timezone/zic.c:1934
3371 #, c-format
3372 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
3373 msgstr "%s: komento oli \"%s\", tulos oli %d\n"
3374
3375 #: timezone/zic.c:2029
3376 msgid "Odd number of quotation marks"
3377 msgstr "Pariton määrä lainausmerkkejä"
3378
3379 #: timezone/zic.c:2115
3380 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
3381 msgstr "helmikuun 29. päivää käytetty muussa kuin karkausvuodessa"
3382
3383 #: timezone/zic.c:2149
3384 msgid "no day in month matches rule"
3385 msgstr "mikään kuukauden päivä ei vastaa sääntöä"
3386
3387 #: timezone/zic.c:2172
3388 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
3389 msgstr "liian monta tai liian pitkä aikavyöhykelyhenne"
3390
3391 #: timezone/zic.c:2213
3392 #, c-format
3393 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
3394 msgstr "%s: Hakemistoa %s ei voi luoda: %s\n"
3395
3396 #: timezone/zic.c:2235
3397 #, c-format
3398 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
3399 msgstr "%s: %d:n etumerkki ei säilynyt laajennuksessa\n"
3400
3401 #: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1801
3402 msgid "parameter null or not set"
3403 msgstr "parametri on null tai asettamatta"
3404
3405 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
3406 msgid "Address family for hostname not supported"
3407 msgstr "Isäntänimen osoiteperhe ei ole tuettu"
3408
3409 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
3410 msgid "Temporary failure in name resolution"
3411 msgstr "Tilapäinen virhe nimenselvityksessä"
3412
3413 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
3414 msgid "Bad value for ai_flags"
3415 msgstr "Väärä arvo kentälle ai_flags"
3416
3417 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
3418 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
3419 msgstr "Peruuttamaton virhe nimenselvityksessä"
3420
3421 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
3422 msgid "ai_family not supported"
3423 msgstr "ai_family ei ole tuettu"
3424
3425 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
3426 msgid "Memory allocation failure"
3427 msgstr "Muistinvarausvirhe"
3428
3429 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
3430 msgid "No address associated with hostname"
3431 msgstr "Isäntänimeen ei liity osoitetta"
3432
3433 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
3434 msgid "Name or service not known"
3435 msgstr "Nimeä tai palvelua ei tunneta"
3436
3437 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3438 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
3439 msgstr "\"Servname\" ei ole tuettu \"ai_socktype\":lle"
3440
3441 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
3442 msgid "ai_socktype not supported"
3443 msgstr "ai_socktype ei ole tuettu"
3444
3445 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
3446 msgid "System error"
3447 msgstr "Järjestelmävirhe"
3448
3449 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
3450 msgid "Processing request in progress"
3451 msgstr "Pyynnön käsittely käynnissä"
3452
3453 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
3454 msgid "Request canceled"
3455 msgstr "Pyyntö peruutettu"
3456
3457 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
3458 msgid "Request not canceled"
3459 msgstr "Pyyntöä ei peruutettu"
3460
3461 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
3462 msgid "All requests done"
3463 msgstr "Kaikki pyynnöt suoritettu"
3464
3465 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
3466 msgid "Interrupted by a signal"
3467 msgstr "Signaalin keskeyttämä"
3468
3469 #: posix/getconf.c:889
3470 #, c-format
3471 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
3472 msgstr "Käyttö: %s [-v määrittely] muuttujanimi [polku]\n"
3473
3474 #: posix/getconf.c:947
3475 #, c-format
3476 msgid "unknown specification \"%s\""
3477 msgstr "tuntematon määrittely \"%s\""
3478
3479 #: posix/getconf.c:974 posix/getconf.c:990
3480 msgid "undefined"
3481 msgstr "määrittelemätön"
3482
3483 #: posix/getconf.c:1012
3484 #, c-format
3485 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3486 msgstr "Tunnistamaton muuttuja \"%s\""
3487
3488 #: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:704
3489 #, c-format
3490 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
3491 msgstr "%s: valitsin \"%s\" on moniselitteinen\n"
3492
3493 #: posix/getopt.c:737 posix/getopt.c:741
3494 #, c-format
3495 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
3496 msgstr "%s: valitsin \"--%s\" ei salli argumenttia\n"
3497
3498 #: posix/getopt.c:750 posix/getopt.c:755
3499 #, c-format
3500 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
3501 msgstr "%s: valitsin \"%c%s\" ei salli argumenttia\n"
3502
3503 #: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:1093
3504 #: posix/getopt.c:1106
3505 #, c-format
3506 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
3507 msgstr "%s: valitsin \"%s\" vaatii argumentin\n"
3508
3509 #: posix/getopt.c:842 posix/getopt.c:845
3510 #, c-format
3511 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
3512 msgstr "%s: tunnistamaton valitsin \"--%s\"\n"
3513
3514 #: posix/getopt.c:853 posix/getopt.c:856
3515 #, c-format
3516 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
3517 msgstr "%s: tunnistamaton valitsin \"%c%s\"\n"
3518
3519 #: posix/getopt.c:903 posix/getopt.c:906
3520 #, c-format
3521 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
3522 msgstr "%s: virheellinen valitsin -- %c\n"
3523
3524 #: posix/getopt.c:912 posix/getopt.c:915
3525 #, c-format
3526 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
3527 msgstr "%s: virheellinen valitsin -- %c\n"
3528
3529 #: posix/getopt.c:962 posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:1159
3530 #: posix/getopt.c:1172
3531 #, c-format
3532 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
3533 msgstr "%s: valitsin vaatii argumentin -- %c\n"
3534
3535 #: posix/getopt.c:1025 posix/getopt.c:1036
3536 #, c-format
3537 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
3538 msgstr "%s: valitsin \"-W %s\" on moniselitteinen\n"
3539
3540 #: posix/getopt.c:1060 posix/getopt.c:1072
3541 #, c-format
3542 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
3543 msgstr "%s: valitsin \"-W %s\" ei salli argumenttia\n"
3544
3545 #: posix/regcomp.c:136
3546 msgid "No match"
3547 msgstr "Ei vastaavuutta"
3548
3549 #: posix/regcomp.c:139
3550 msgid "Invalid regular expression"
3551 msgstr "Virheellinen säännöllinen ilmaus"
3552
3553 #: posix/regcomp.c:142
3554 msgid "Invalid collation character"
3555 msgstr "Virheellinen vertailumerkki"
3556
3557 #: posix/regcomp.c:145
3558 msgid "Invalid character class name"
3559 msgstr "Virheellinen merkkiluokan nimi"
3560
3561 #: posix/regcomp.c:148
3562 msgid "Trailing backslash"
3563 msgstr "Kenoviiva lopussa"
3564
3565 #: posix/regcomp.c:151
3566 msgid "Invalid back reference"
3567 msgstr "Virheellinen takaisinviittaus"
3568
3569 #: posix/regcomp.c:154
3570 msgid "Unmatched [ or [^"
3571 msgstr "Pariton [ tai [^"
3572
3573 #: posix/regcomp.c:157
3574 msgid "Unmatched ( or \\("
3575 msgstr "Pariton ( tai \\("
3576
3577 #: posix/regcomp.c:160
3578 msgid "Unmatched \\{"
3579 msgstr "Pariton \\{"
3580
3581 #: posix/regcomp.c:163
3582 msgid "Invalid content of \\{\\}"
3583 msgstr "Virheellinen \\{\\}:n sisältö"
3584
3585 #: posix/regcomp.c:166
3586 msgid "Invalid range end"
3587 msgstr "Virheellinen välin loppu"
3588
3589 #: posix/regcomp.c:169
3590 msgid "Memory exhausted"
3591 msgstr "Muisti lopussa"
3592
3593 #: posix/regcomp.c:172
3594 msgid "Invalid preceding regular expression"
3595 msgstr "Virheellinen edeltävä säännöllinen ilmaus"
3596
3597 #: posix/regcomp.c:175
3598 msgid "Premature end of regular expression"
3599 msgstr "Ennenaikainen säännöllisen ilmauksen loppu"
3600
3601 #: posix/regcomp.c:178
3602 msgid "Regular expression too big"
3603 msgstr "Liian suuri säännöllinen ilmaus"
3604
3605 #: posix/regcomp.c:181
3606 msgid "Unmatched ) or \\)"
3607 msgstr "Pariton ) tai \\)"
3608
3609 #: posix/regcomp.c:615
3610 msgid "No previous regular expression"
3611 msgstr "Ei edeltävää säännöllistä lauseketta"
3612
3613 #: argp/argp-help.c:213
3614 #, c-format
3615 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
3616 msgstr "%.*s: parametri ARGP_HELP_FMT vaatii arvon"
3617
3618 #: argp/argp-help.c:222
3619 #, c-format
3620 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
3621 msgstr "%.*s: Tuntematon ARGP_HELP_FMT-parametri"
3622
3623 #: argp/argp-help.c:234
3624 #, c-format
3625 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
3626 msgstr "ARGP_HELP_FMT:ssä roskaa: %s"
3627
3628 #: argp/argp-help.c:1189
3629 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
3630 msgstr "Pakolliset tai valinnaiset argumentit pitkille valitsimille ovat pakollisia tai valinnaisia kaikille vastaaville lyhyille valitsimille."
3631
3632 #: argp/argp-help.c:1572
3633 msgid "Usage:"
3634 msgstr "Käyttö:"
3635
3636 #: argp/argp-help.c:1576
3637 msgid "  or: "
3638 msgstr "  tai: "
3639
3640 #: argp/argp-help.c:1588
3641 msgid " [OPTION...]"
3642 msgstr " [VALITSIN...]"
3643
3644 #: argp/argp-help.c:1615
3645 #, c-format
3646 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
3647 msgstr "Kokeile \"%s --help\" tai \"%s --usage\" saadaksesi lisää tietoa.\n"
3648
3649 #: argp/argp-help.c:1643
3650 #, c-format
3651 msgid "Report bugs to %s.\n"
3652 msgstr "Ilmoita ohjelmistovirheistä osoitteeseen %s.\n"
3653
3654 #: argp/argp-parse.c:100
3655 msgid "Give this help list"
3656 msgstr "Näytä tämä ohje"
3657
3658 #: argp/argp-parse.c:101
3659 msgid "Give a short usage message"
3660 msgstr "Näytä lyhyt käyttöohje"
3661
3662 #: argp/argp-parse.c:102
3663 msgid "Set the program name"
3664 msgstr "Aseta ohjelman nimi"
3665
3666 #: argp/argp-parse.c:104
3667 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
3668 msgstr "Odota SECS sekuntia (oletus 3600)"
3669
3670 #: argp/argp-parse.c:161
3671 msgid "Print program version"
3672 msgstr "Näytä ohjelman versio"
3673
3674 #: argp/argp-parse.c:177
3675 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
3676 msgstr "(OHJELMAVIRHE) Tuntematon versio!?"
3677
3678 #: argp/argp-parse.c:653
3679 #, c-format
3680 msgid "%s: Too many arguments\n"
3681 msgstr "%s: Liian monta argumenttia\n"
3682
3683 #: argp/argp-parse.c:794
3684 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
3685 msgstr "(OHJELMAVIRHE) Valitsinta ei tunnistettu!?"
3686
3687 #: resolv/herror.c:67
3688 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
3689 msgstr "Selvitysvirhe 0 (ei virhettä)"
3690
3691 #: resolv/herror.c:68
3692 msgid "Unknown host"
3693 msgstr "Tuntematon isäntä"
3694
3695 #: resolv/herror.c:69
3696 msgid "Host name lookup failure"
3697 msgstr "Isäntänimen hakuvirhe"
3698
3699 #: resolv/herror.c:70
3700 msgid "Unknown server error"
3701 msgstr "Tuntematon palvelinvirhe"
3702
3703 #: resolv/herror.c:71
3704 msgid "No address associated with name"
3705 msgstr "Nimeen ei liity osoitetta"
3706
3707 #: resolv/herror.c:107
3708 msgid "Resolver internal error"
3709 msgstr "Sisäinen selvitysvirhe"
3710
3711 #: resolv/herror.c:110
3712 msgid "Unknown resolver error"
3713 msgstr "Tuntematon selvitysvirhe"
3714
3715 #: resolv/res_hconf.c:147
3716 #, c-format
3717 msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
3718 msgstr "%s: rivi %d: odotettiin palvelua, löytyi \"%s\"\n"
3719
3720 #: resolv/res_hconf.c:165
3721 #, c-format
3722 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
3723 msgstr "%s: rivi %d: voidaan määritellä korkeintaan %d palvelua"
3724
3725 #: resolv/res_hconf.c:191
3726 #, c-format
3727 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
3728 msgstr "%s: rivi %d: listarajoittimen jälkeen ei ole avainsanaa"
3729
3730 #: resolv/res_hconf.c:231
3731 #, c-format
3732 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
3733 msgstr "%s: rivi %d: voidaan määritellä korkeintaan %d \"trim\"-toimialuetta"
3734
3735 #: resolv/res_hconf.c:256
3736 #, c-format
3737 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
3738 msgstr "%s: rivi %d: listarajoittimen jälkeen ei ole toimialuetta"
3739
3740 #: resolv/res_hconf.c:319
3741 #, c-format
3742 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
3743 msgstr "%s: rivi %d: odotettiin \"on\" tai \"off\", löytyi \"%s\"\n"
3744
3745 #: resolv/res_hconf.c:366
3746 #, c-format
3747 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
3748 msgstr "%s: rivi %d: virheellinen komento \"%s\"\n"
3749
3750 #: resolv/res_hconf.c:395
3751 #, c-format
3752 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
3753 msgstr "%s: rivi %d: ei huomioida loppuroskaa \"%s\"\n"
3754
3755 #: nss/getent.c:51
3756 msgid "database [key ...]"
3757 msgstr "tietokanta [avain ...]"
3758
3759 #: nss/getent.c:56
3760 msgid "Service configuration to be used"
3761 msgstr "Käytettävät palveluasetukset"
3762
3763 #: nss/getent.c:136 nss/getent.c:308
3764 #, c-format
3765 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
3766 msgstr "%s ei tue luettelemista\n"
3767
3768 #: nss/getent.c:732
3769 msgid "getent - get entries from administrative database."
3770 msgstr "getent - hae merkintöjä hallinnollisesta tietokannasta."
3771
3772 #: nss/getent.c:733
3773 msgid "Supported databases:"
3774 msgstr "Tuetut tietokannat:"
3775
3776 #: nss/getent.c:790 nscd/nscd.c:124 nscd/nscd_nischeck.c:64
3777 msgid "wrong number of arguments"
3778 msgstr "väärä määrä argumentteja"
3779
3780 #: nss/getent.c:800
3781 #, c-format
3782 msgid "Unknown database: %s\n"
3783 msgstr "Tuntematon tietokanta: %s\n"
3784
3785 #: debug/pcprofiledump.c:52
3786 msgid "Don't buffer output"
3787 msgstr "Älä puskuroi tulostetta"
3788
3789 #: debug/pcprofiledump.c:57
3790 msgid "Dump information generated by PC profiling."
3791 msgstr "Vedosta PC-profiloinnin luomat tiedot."
3792
3793 #: debug/pcprofiledump.c:60
3794 msgid "[FILE]"
3795 msgstr "[TIEDOSTO]"
3796
3797 #: debug/pcprofiledump.c:100
3798 msgid "cannot open input file"
3799 msgstr "syötetiedostoa ei voi avata"
3800
3801 #: debug/pcprofiledump.c:106
3802 msgid "cannot read header"
3803 msgstr "otsaketta ei voi lukea"
3804
3805 #: debug/pcprofiledump.c:170
3806 msgid "invalid pointer size"
3807 msgstr "virheellinen osoittimen koko"
3808
3809 #: inet/rcmd.c:163 inet/rcmd.c:166
3810 msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
3811 msgstr "rcmd: Muistin varaaminen ei onnistu\n"
3812
3813 #: inet/rcmd.c:185 inet/rcmd.c:188
3814 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
3815 msgstr "rcmd: socket: Kaikki portit käytössä\n"
3816
3817 #: inet/rcmd.c:222
3818 #, c-format
3819 msgid "connect to address %s: "
3820 msgstr "yhdistä osoitteeseen %s: "
3821
3822 #: inet/rcmd.c:240
3823 #, c-format
3824 msgid "Trying %s...\n"
3825 msgstr "Yritetään %s...\n"
3826
3827 #: inet/rcmd.c:289
3828 #, c-format
3829 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
3830 msgstr "rcmd: write (alustetaan vakiovirhetuloste): %m\n"
3831
3832 #: inet/rcmd.c:310
3833 #, c-format
3834 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
3835 msgstr "rcmd: poll (alustetaan vakiovirhetuloste): %m\n"
3836
3837 #: inet/rcmd.c:313
3838 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
3839 msgstr "poll: protokollavirhe piiriasetuksissa\n"
3840
3841 #: inet/rcmd.c:358
3842 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
3843 msgstr "socket: protokollavirhe piiriasetuksissa\n"
3844
3845 #: inet/rcmd.c:387
3846 #, c-format
3847 msgid "rcmd: %s: short read"
3848 msgstr "rcmd: %s: vajaa luku"
3849
3850 #: inet/rcmd.c:549
3851 msgid "lstat failed"
3852 msgstr "tiedoston tilan luku epäonnistui"
3853
3854 #: inet/rcmd.c:551
3855 msgid "not regular file"
3856 msgstr "ei ole tavallinen tiedosto"
3857
3858 #: inet/rcmd.c:556
3859 msgid "cannot open"
3860 msgstr "ei voi avata"
3861
3862 #: inet/rcmd.c:558
3863 msgid "fstat failed"
3864 msgstr "tiedoston tilan luku epäonnistui"
3865
3866 #: inet/rcmd.c:560
3867 msgid "bad owner"
3868 msgstr "virheellinen omistaja"
3869
3870 #: inet/rcmd.c:562
3871 msgid "writeable by other than owner"
3872 msgstr "kirjoitusoikeus muulla kuin omistajalla"
3873
3874 #: inet/rcmd.c:564
3875 msgid "hard linked somewhere"
3876 msgstr "kovalinkitetty johonkin"
3877
3878 #: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
3879 msgid "out of memory"
3880 msgstr "muisti lopussa"
3881
3882 #: inet/ruserpass.c:184
3883 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
3884 msgstr "Virhe: .netrc-tiedosto on muiden luettavissa."
3885
3886 #: inet/ruserpass.c:185
3887 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
3888 msgstr "Poista salasana tai estä muilta tiedoston luku."
3889
3890 #: inet/ruserpass.c:277
3891 #, c-format
3892 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
3893 msgstr "Tuntematon .netrc-avainsana %s"
3894
3895 #: sunrpc/auth_unix.c:115 sunrpc/auth_unix.c:118
3896 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3897 msgstr "authunix_create: muisti lopussa\n"
3898
3899 #: sunrpc/auth_unix.c:318
3900 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3901 msgstr "auth_none.c - Vakava serialisointiongelma"
3902
3903 #: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
3904 #, c-format
3905 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
3906 msgstr "; alaversio = %lu, yläversio = %lu"
3907
3908 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
3909 msgid "; why = "
3910 msgstr "; syy = "
3911
3912 #: sunrpc/clnt_perr.c:132
3913 #, c-format
3914 msgid "(unknown authentication error - %d)"
3915 msgstr "(tuntematon todennusvirhe - %d)"
3916
3917 #: sunrpc/clnt_perr.c:177
3918 msgid "RPC: Success"
3919 msgstr "RPC: Onnistui"
3920
3921 #: sunrpc/clnt_perr.c:180
3922 msgid "RPC: Can't encode arguments"
3923 msgstr "RPC: Argumentteja ei voi koodata"
3924
3925 #: sunrpc/clnt_perr.c:184
3926 msgid "RPC: Can't decode result"
3927 msgstr "RPC: Tulosta ei voi selvittää"
3928
3929 #: sunrpc/clnt_perr.c:188
3930 msgid "RPC: Unable to send"
3931 msgstr "RPC: Lähetys ei onnistu"
3932
3933 #: sunrpc/clnt_perr.c:192
3934 msgid "RPC: Unable to receive"
3935 msgstr "RPC: Vastaanotto ei onnistu"
3936
3937 #: sunrpc/clnt_perr.c:196
3938 msgid "RPC: Timed out"
3939 msgstr "RPC: Aikakatkaistu"
3940
3941 #: sunrpc/clnt_perr.c:200
3942 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
3943 msgstr "RPC: Epäyhteensopivat RPC:n versiot"
3944
3945 #: sunrpc/clnt_perr.c:204
3946 msgid "RPC: Authentication error"
3947 msgstr "RPC: Todennusvirhe"
3948
3949 #: sunrpc/clnt_perr.c:208
3950 msgid "RPC: Program unavailable"
3951 msgstr "RPC: Ohjelma ei ole käytettävissä"
3952
3953 #: sunrpc/clnt_perr.c:212
3954 msgid "RPC: Program/version mismatch"
3955 msgstr "RPC: Ohjelma/versio ei täsmää"
3956