fdwalk should return 0 on an empty directory
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / sv.po
1 # GNU libc message catalog for swedish
2 # Copyright © 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007.
4 # Revision: 1.55
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.6.1\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-08-04 11:37+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-08-07 18:31+0200\n"
11 "Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
12 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: argp/argp-help.c:228
18 #, c-format
19 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
20 msgstr "%.*s: parameter till ARGP_HELP_FMT kräver ett värde"
21
22 #: argp/argp-help.c:238
23 #, c-format
24 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
25 msgstr "%.*s: Parameter till ARGP_HELP_FMT okänd"
26
27 #: argp/argp-help.c:251
28 #, c-format
29 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
30 msgstr "Skräp i ARGP_HELP_FMT: %s"
31
32 #: argp/argp-help.c:1215
33 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
34 msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska repektive valfria även för korta."
35
36 #: argp/argp-help.c:1601
37 msgid "Usage:"
38 msgstr "Användning:"
39
40 #: argp/argp-help.c:1605
41 msgid "  or: "
42 msgstr "  eller: "
43
44 #: argp/argp-help.c:1617
45 msgid " [OPTION...]"
46 msgstr " [FLAGGA...]"
47
48 #: argp/argp-help.c:1644
49 #, c-format
50 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
51 msgstr "Försök med \"%s --help\" eller \"%s --usage\" för mer information\n"
52
53 #: argp/argp-help.c:1672
54 #, c-format
55 msgid "Report bugs to %s.\n"
56 msgstr ""
57 "Rapportera fel till %s.\n"
58 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
59
60 #: argp/argp-parse.c:102
61 msgid "Give this help list"
62 msgstr "Skriv denna hjälplista"
63
64 #: argp/argp-parse.c:103
65 msgid "Give a short usage message"
66 msgstr "Ge ett kort hjälpmeddelande"
67
68 #: argp/argp-parse.c:104
69 msgid "Set the program name"
70 msgstr "Sätt programnamnet"
71
72 #: argp/argp-parse.c:106
73 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
74 msgstr "Vänta i SEK sekunder (standardvärde 3600)"
75
76 #: argp/argp-parse.c:167
77 msgid "Print program version"
78 msgstr "Skriv programversion"
79
80 #: argp/argp-parse.c:183
81 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
82 msgstr "(PROGRAMFEL) Ingen version känd!?"
83
84 #: argp/argp-parse.c:623
85 #, c-format
86 msgid "%s: Too many arguments\n"
87 msgstr "%s: För många argument\n"
88
89 #: argp/argp-parse.c:766
90 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
91 msgstr "(PROGRAMFEL) Flagga skulle känts igen!?"
92
93 #: assert/assert-perr.c:57
94 #, c-format
95 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
96 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"
97
98 #: assert/assert.c:57
99 #, c-format
100 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
101 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"
102
103 #: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:97 nss/makedb.c:61
104 msgid "NAME"
105 msgstr "NAMN"
106
107 #: catgets/gencat.c:111
108 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
109 msgstr "Skapa C-huvudfil NAMN innehållande symboldefinitioner"
110
111 #: catgets/gencat.c:113
112 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
113 msgstr "Använd inte existerande katalog, gör en ny utfil"
114
115 #: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
116 msgid "Write output to file NAME"
117 msgstr "Skriv resultatet till NAMN"
118
119 #: catgets/gencat.c:119
120 msgid ""
121 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
122 "is -, output is written to standard output.\n"
123 msgstr ""
124 "Skapa meddelandekatalog.\vOm INFIL är - så läses standard in.  Om UTFIL\n"
125 "är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"
126
127 #: catgets/gencat.c:124
128 msgid ""
129 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
130 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
131 msgstr ""
132 "-o UTFIL [INFIL]...\n"
133 "[UTFIL [INFIL]...]"
134
135 #: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:411
136 #: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
137 #: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
138 msgid ""
139 "For bug reporting instructions, please see:\n"
140 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
141 msgstr ""
142 "För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
143 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
144 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
145
146 #: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:287
147 #: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
148 #: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
149 #: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
150 #: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:406 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
151 #: posix/getconf.c:1012
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
155 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
156 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
157 msgstr ""
158 "Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
159 "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.  Det finns\n"
160 "INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
161 "ÄNDAMÅL.\n"
162
163 #: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:292 elf/sprof.c:361
164 #: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
165 #: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
166 #: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
167 #, c-format
168 msgid "Written by %s.\n"
169 msgstr "Skrivet av %s.\n"
170
171 #: catgets/gencat.c:282
172 msgid "*standard input*"
173 msgstr "*standard in*"
174
175 #: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:158 iconv/iconv_prog.c:298
176 #: nss/makedb.c:170
177 #, c-format
178 msgid "cannot open input file `%s'"
179 msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""
180
181 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
182 msgid "illegal set number"
183 msgstr "otillåtet tal för mängd"
184
185 #: catgets/gencat.c:444
186 msgid "duplicate set definition"
187 msgstr "dubblerad definition av mängd"
188
189 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
190 msgid "this is the first definition"
191 msgstr "detta är den första definitionen"
192
193 #: catgets/gencat.c:522
194 #, c-format
195 msgid "unknown set `%s'"
196 msgstr "okänd mängd \"%s\""
197
198 #: catgets/gencat.c:563
199 msgid "invalid quote character"
200 msgstr "ogiltigt citattecken"
201
202 #: catgets/gencat.c:576
203 #, c-format
204 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
205 msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"
206
207 #: catgets/gencat.c:621
208 msgid "duplicated message number"
209 msgstr "dubblerat meddelandenummer"
210
211 #: catgets/gencat.c:674
212 msgid "duplicated message identifier"
213 msgstr "dubblerad meddelandeidentifierare"
214
215 #: catgets/gencat.c:731
216 msgid "invalid character: message ignored"
217 msgstr "ogiltigt tecken: meddelandet ignorerat"
218
219 #: catgets/gencat.c:774
220 msgid "invalid line"
221 msgstr "ogiltig rad"
222
223 #: catgets/gencat.c:828
224 msgid "malformed line ignored"
225 msgstr "felaktig rad ignorerad"
226
227 #: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
228 #, c-format
229 msgid "cannot open output file `%s'"
230 msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""
231
232 #: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
233 msgid "invalid escape sequence"
234 msgstr "ogiltig kontrollsekvens"
235
236 #: catgets/gencat.c:1217
237 msgid "unterminated message"
238 msgstr "oavslutat meddelande"
239
240 #: catgets/gencat.c:1241
241 #, c-format
242 msgid "while opening old catalog file"
243 msgstr "när gammal katalogfil öppnades"
244
245 #: catgets/gencat.c:1332
246 #, c-format
247 msgid "conversion modules not available"
248 msgstr "konverteringsmoduler inte tillgängliga"
249
250 #: catgets/gencat.c:1358
251 #, c-format
252 msgid "cannot determine escape character"
253 msgstr "kan inte avgöra kontrolltecken"
254
255 #: debug/pcprofiledump.c:52
256 msgid "Don't buffer output"
257 msgstr "Buffra inte resultatet"
258
259 #: debug/pcprofiledump.c:57
260 msgid "Dump information generated by PC profiling."
261 msgstr "Visa information genererad av PC-profilering."
262
263 #: debug/pcprofiledump.c:60
264 msgid "[FILE]"
265 msgstr "[FIL]"
266
267 #: debug/pcprofiledump.c:100
268 #, c-format
269 msgid "cannot open input file"
270 msgstr "kan inte öppna infil"
271
272 #: debug/pcprofiledump.c:106
273 #, c-format
274 msgid "cannot read header"
275 msgstr "kan inte läsa huvud"
276
277 #: debug/pcprofiledump.c:170
278 #, c-format
279 msgid "invalid pointer size"
280 msgstr "ogiltig pekarstorlek"
281
282 #: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
283 msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
284 msgstr "Användning: xtrace [FLAGGA]... PROGRAM [PROGRAMFLAGGA}...\\n"
285
286 #: debug/xtrace.sh:33
287 msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
288 msgstr "Försök med \\\"xtrace --help\\\" för mer information\\n"
289
290 #: debug/xtrace.sh:39
291 msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
292 msgstr "xtrace: flaggan \\\"$1\\\" behöver ett argument\\n"
293
294 #: debug/xtrace.sh:46
295 msgid ""
296 "Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
297 "\n"
298 "     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
299 "\n"
300 "   -?,--help              Print this help and exit\n"
301 "      --usage             Give a short usage message\n"
302 "   -V,--version           Print version information and exit\n"
303 "\n"
304 "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
305 "short options.\n"
306 "\n"
307 "For bug reporting instructions, please see:\n"
308 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
309 msgstr ""
310 "Spåra exekvering av ett program genom att skriva ut funktionen som exekveras.\n"
311 "\n"
312 "     --data=FIL           Kör inte programmet, skriv bara ut data från FIL.\n"
313 "\n"
314 "   -?,--help              Visa denna hjälptext och avsluta\n"
315 "      --usage             Visa en kort hjälptext\n"
316 "   -V,--version           Visa versionsinformation och avsluta\n"
317 "\n"
318 "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska  även för\n"
319 "motsvarande korta.\n"
320 "\n"
321 "För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
322 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
323 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\\n"
324
325 #: debug/xtrace.sh:125
326 msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
327 msgstr "xtrace: okänd flagga \\\"$1\\\"\\n"
328
329 #: debug/xtrace.sh:138
330 msgid "No program name given\\n"
331 msgstr "Inget programnamn givet\\n"
332
333 #: debug/xtrace.sh:146
334 #, sh-format
335 msgid "executable \\`$program' not found\\n"
336 msgstr "program \\\"$program\\\" hittades inte\\n"
337
338 #: debug/xtrace.sh:150
339 #, sh-format
340 msgid "\\`$program' is no executable\\n"
341 msgstr "\\\"$program\\\" är inte en körbar binär\\n"
342
343 #: dlfcn/dlinfo.c:64
344 msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
345 msgstr "RTLD_SELF används i kod som inte är dynamiskt laddad"
346
347 #: dlfcn/dlinfo.c:73
348 msgid "unsupported dlinfo request"
349 msgstr "dlinfo-begäran som inte stöds"
350
351 #: dlfcn/dlmopen.c:64
352 msgid "invalid namespace"
353 msgstr "ogiltig namnrymd"
354
355 #: dlfcn/dlmopen.c:69
356 msgid "invalid mode"
357 msgstr "ogiltigt läge"
358
359 #: dlfcn/dlopen.c:64
360 msgid "invalid mode parameter"
361 msgstr "ogiltig lägesparameter"
362
363 #: elf/cache.c:68
364 msgid "unknown"
365 msgstr "okänt"
366
367 #: elf/cache.c:111
368 msgid "Unknown OS"
369 msgstr "Okänt OS"
370
371 #: elf/cache.c:116
372 #, c-format
373 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
374 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
375
376 #: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1236
377 #, c-format
378 msgid "Can't open cache file %s\n"
379 msgstr "Kan inte öppna cache-fil \"%s\"\n"
380
381 #: elf/cache.c:154
382 #, c-format
383 msgid "mmap of cache file failed.\n"
384 msgstr "minnesmappning av cache-fil misslyckades.\n"
385
386 #: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
387 #, c-format
388 msgid "File is not a cache file.\n"
389 msgstr "Filen är inte en cache-fil.\n"
390
391 #: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
392 #, c-format
393 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
394 msgstr "%d bibliotek hittades i cache \"%s\"\n"
395
396 #: elf/cache.c:410
397 #, c-format
398 msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
399 msgstr "Kan inte ta bort gammal temporär cache-fil %s"
400
401 #: elf/cache.c:417
402 #, c-format
403 msgid "Can't create temporary cache file %s"
404 msgstr "Kan inte skapa temporär cache-fil \"%s\""
405
406 #: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:443
407 #, c-format
408 msgid "Writing of cache data failed"
409 msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades"
410
411 #: elf/cache.c:450
412 #, c-format
413 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
414 msgstr "Misslyckades med att byta åtkomsträttigheter för %s till %#o"
415
416 #: elf/cache.c:455
417 #, c-format
418 msgid "Renaming of %s to %s failed"
419 msgstr "Namnbyte på %s till %s misslyckades"
420
421 #: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
422 msgid "cannot create scope list"
423 msgstr "kan inte skapa omfångslista"
424
425 #: elf/dl-close.c:724
426 msgid "shared object not open"
427 msgstr "delat objekt är inte öppnat"
428
429 #: elf/dl-deps.c:112
430 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
431 msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID-program"
432
433 #: elf/dl-deps.c:125 elf/dl-open.c:282
434 msgid "empty dynamic string token substitution"
435 msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
436
437 #: elf/dl-deps.c:131
438 #, c-format
439 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
440 msgstr ""
441 "kan ite ladda extra \"%s\" på grund av att substitution av\n"
442 "\"dynamic string token\" är tom\n"
443
444 #: elf/dl-deps.c:472
445 msgid "cannot allocate dependency list"
446 msgstr "kan inte allokera beroendelista"
447
448 #: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
449 msgid "cannot allocate symbol search list"
450 msgstr "kan inte allokera söklista för symboler"
451
452 #: elf/dl-deps.c:545
453 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
454 msgstr "Filter stöds ej med LD_TRACE_PRELINKING"
455
456 #: elf/dl-error.c:77
457 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
458 msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
459
460 #: elf/dl-error.c:124
461 msgid "error while loading shared libraries"
462 msgstr "fel när delade bibliotek laddades"
463
464 #: elf/dl-fptr.c:88
465 msgid "cannot map pages for fdesc table"
466 msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fdesc-tabell"
467
468 #: elf/dl-fptr.c:192
469 msgid "cannot map pages for fptr table"
470 msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fptr-tabell"
471
472 #: elf/dl-fptr.c:221
473 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
474 msgstr "internt fel: symidx är utanför intervallet för fptr-tabellen"
475
476 #: elf/dl-load.c:372
477 msgid "cannot allocate name record"
478 msgstr "kan inte allokera namnpost"
479
480 #: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
481 msgid "cannot create cache for search path"
482 msgstr "kan inte skapa cache för sökväg"
483
484 #: elf/dl-load.c:565
485 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
486 msgstr "kan inte skapa kopia av RUNPATH/RPATH"
487
488 #: elf/dl-load.c:653
489 msgid "cannot create search path array"
490 msgstr "kan inte skapa sökvägslista"
491
492 #: elf/dl-load.c:864
493 msgid "cannot stat shared object"
494 msgstr "kan inte ta status på delat objekt"
495
496 #: elf/dl-load.c:934
497 msgid "cannot open zero fill device"
498 msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
499
500 #: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2224
501 msgid "cannot create shared object descriptor"
502 msgstr "kan inte skapa delad objektdeskriptor"
503
504 #: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1656 elf/dl-load.c:1748
505 msgid "cannot read file data"
506 msgstr "kan inte läsa fildata"
507
508 #: elf/dl-load.c:1042
509 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
510 msgstr "ELF-laddkommando är inte på sidgräns"
511
512 #: elf/dl-load.c:1049
513 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
514 msgstr "Address/position för ELF-laddkommando är inte på rätt bytegräns"
515
516 #: elf/dl-load.c:1132
517 msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
518 msgstr "kan inte skapa TLS-datastrukturer för första tråden"
519
520 #: elf/dl-load.c:1155
521 msgid "cannot handle TLS data"
522 msgstr "kan inte hantera TLS-data"
523
524 #: elf/dl-load.c:1174
525 msgid "object file has no loadable segments"
526 msgstr "objektfilen har inga laddbara segment"
527
528 #: elf/dl-load.c:1210
529 msgid "failed to map segment from shared object"
530 msgstr "misslyckades att mappa segment från delat objekt"
531
532 #: elf/dl-load.c:1236
533 msgid "cannot dynamically load executable"
534 msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"
535
536 #: elf/dl-load.c:1298
537 msgid "cannot change memory protections"
538 msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
539
540 #: elf/dl-load.c:1317
541 msgid "cannot map zero-fill pages"
542 msgstr "kan inte mappa nollfyllda sidor"
543
544 #: elf/dl-load.c:1331
545 msgid "object file has no dynamic section"
546 msgstr "objektfilen har ingen dynamisk sektion"
547
548 #: elf/dl-load.c:1354
549 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
550 msgstr "delat objekt kan inte göras dlopen() på"
551
552 #: elf/dl-load.c:1367
553 msgid "cannot allocate memory for program header"
554 msgstr "kan inte allokera minne för programhuvud"
555
556 #: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
557 msgid "invalid caller"
558 msgstr "ogiltig anropare"
559
560 #: elf/dl-load.c:1423
561 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
562 msgstr "kan inte skapa exekverbar stack som delat objekt kräver"
563
564 #: elf/dl-load.c:1436
565 msgid "cannot close file descriptor"
566 msgstr "kan inte stänga filidentifierare"
567
568 #: elf/dl-load.c:1478
569 msgid "cannot create searchlist"
570 msgstr "kan inte skapa söklista"
571
572 #: elf/dl-load.c:1656
573 msgid "file too short"
574 msgstr "fil för kort"
575
576 #: elf/dl-load.c:1685
577 msgid "invalid ELF header"
578 msgstr "ogiltigt ELF-huvud"
579
580 #: elf/dl-load.c:1697
581 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
582 msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte rak byteordning"
583
584 #: elf/dl-load.c:1699
585 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
586 msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte omvänd byteordning"
587
588 #: elf/dl-load.c:1703
589 msgid "ELF file version ident does not match current one"
590 msgstr "ELF-filens versionsidentitet stämmer inte med nuvarande"
591
592 #: elf/dl-load.c:1707
593 msgid "ELF file OS ABI invalid"
594 msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"
595
596 #: elf/dl-load.c:1709
597 msgid "ELF file ABI version invalid"
598 msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"
599
600 #: elf/dl-load.c:1712
601 msgid "internal error"
602 msgstr "internt fel"
603
604 #: elf/dl-load.c:1719
605 msgid "ELF file version does not match current one"
606 msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"
607
608 #: elf/dl-load.c:1727
609 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
610 msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"
611
612 #: elf/dl-load.c:1733
613 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
614 msgstr "ELF-filens värde på \"phentsize\" är inte den förväntade"
615
616 #: elf/dl-load.c:2240
617 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
618 msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS64"
619
620 #: elf/dl-load.c:2241
621 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
622 msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS32"
623
624 #: elf/dl-load.c:2244
625 msgid "cannot open shared object file"
626 msgstr "kan inte öppna delad objektfil"
627
628 #: elf/dl-lookup.c:261
629 msgid "relocation error"
630 msgstr "fel vid relokering"
631
632 #: elf/dl-lookup.c:289
633 msgid "symbol lookup error"
634 msgstr "fel vid symboluppslagning"
635
636 #: elf/dl-open.c:114
637 msgid "cannot extend global scope"
638 msgstr "kan inte utöka globalt område"
639
640 #: elf/dl-open.c:512
641 msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
642 msgstr "Generationsräknare för TLS slog runt!  Var snäll och rapportera detta."
643
644 #: elf/dl-open.c:549
645 msgid "invalid mode for dlopen()"
646 msgstr "ogiltiga flaggor för dlopen()"
647
648 #: elf/dl-open.c:566
649 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
650 msgstr "inga fler namnrymder tillgängliga för dlmopen()"
651
652 #: elf/dl-open.c:579
653 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
654 msgstr "ogiltig målnamnrymd för dlmopen()"
655
656 #: elf/dl-reloc.c:54
657 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
658 msgstr "kan inte allokera minne i statiskt TLS-block"
659
660 #: elf/dl-reloc.c:196
661 msgid "cannot make segment writable for relocation"
662 msgstr "kan inte göra segment skrivbart för relokering"
663
664 #: elf/dl-reloc.c:277
665 #, c-format
666 msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
667 msgstr "%s: hittade inga PLTREL i objekt %s\n"
668
669 #: elf/dl-reloc.c:288
670 #, c-format
671 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
672 msgstr "%s: slut på minne för att lagra relokeringsresultat för %s\n"
673
674 #: elf/dl-reloc.c:304
675 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
676 msgstr "kan inte återställa segmenträttigheter efter relokering"
677
678 #: elf/dl-reloc.c:329
679 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
680 msgstr "kan inte applicera extra minnesskydd efter relokering"
681
682 #: elf/dl-sym.c:161
683 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
684 msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"
685
686 #: elf/dl-sysdep.c:474 elf/dl-sysdep.c:486
687 msgid "cannot create capability list"
688 msgstr "kan inte skapa egenskapslista"
689
690 #: elf/dl-tls.c:825
691 msgid "cannot create TLS data structures"
692 msgstr "kan inte skapa datastrukturer för TLS"
693
694 #: elf/dl-version.c:303
695 msgid "cannot allocate version reference table"
696 msgstr "kan inte allokera tabell för versionsreferenser"
697
698 #: elf/ldconfig.c:135
699 msgid "Print cache"
700 msgstr "Visa cache"
701
702 #: elf/ldconfig.c:136
703 msgid "Generate verbose messages"
704 msgstr "Använd utförligare meddelanden"
705
706 #: elf/ldconfig.c:137
707 msgid "Don't build cache"
708 msgstr "Bygg inte cache"
709
710 #: elf/ldconfig.c:138
711 msgid "Don't generate links"
712 msgstr "Generera inte länkar"
713
714 #: elf/ldconfig.c:139
715 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
716 msgstr "Byt till och använd ROT som rotkatalog"
717
718 #: elf/ldconfig.c:139
719 msgid "ROOT"
720 msgstr "ROT"
721
722 #: elf/ldconfig.c:140
723 msgid "CACHE"
724 msgstr "CACHE"
725
726 #: elf/ldconfig.c:140
727 msgid "Use CACHE as cache file"
728 msgstr "Använd CACHE som cache-fil"
729
730 #: elf/ldconfig.c:141
731 msgid "CONF"
732 msgstr "CONF"
733
734 #: elf/ldconfig.c:141
735 msgid "Use CONF as configuration file"
736 msgstr "Använd CONF som konfigurationsfil"
737
738 #: elf/ldconfig.c:142
739 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
740 msgstr "Behandla endast kataloger givna som argument.  Bygg inte cache."
741
742 #: elf/ldconfig.c:143
743 msgid "Manually link individual libraries."
744 msgstr "Länka enskilda bibliotek manuellt."
745
746 #: elf/ldconfig.c:144
747 msgid "FORMAT"
748 msgstr "FORMAT"
749
750 #: elf/ldconfig.c:144
751 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
752 msgstr "Format att använda: \"new\", \"old\" eller \"compat\" (standardvärde)"
753
754 #: elf/ldconfig.c:152
755 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
756 msgstr "Konfigurera bindningar för den dynamiska länkaren."
757
758 #: elf/ldconfig.c:310
759 #, c-format
760 msgid "Path `%s' given more than once"
761 msgstr "Sökväg \"%s\" given mer än en gång"
762
763 #: elf/ldconfig.c:350
764 #, c-format
765 msgid "%s is not a known library type"
766 msgstr "%s är inte en känd bibliotekstyp"
767
768 #: elf/ldconfig.c:375
769 #, c-format
770 msgid "Can't stat %s"
771 msgstr "Kan inte ta status på %s"
772
773 #: elf/ldconfig.c:449
774 #, c-format
775 msgid "Can't stat %s\n"
776 msgstr "Kan inte ta status på %s\n"
777
778 #: elf/ldconfig.c:459
779 #, c-format
780 msgid "%s is not a symbolic link\n"
781 msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"
782
783 #: elf/ldconfig.c:478
784 #, c-format
785 msgid "Can't unlink %s"
786 msgstr "Kan inte ta bort (unlink) %s"
787
788 #: elf/ldconfig.c:484
789 #, c-format
790 msgid "Can't link %s to %s"
791 msgstr "Kan inte länka %s till %s"
792
793 #: elf/ldconfig.c:490
794 msgid " (changed)\n"
795 msgstr " (ändrad)\n"
796
797 #: elf/ldconfig.c:492
798 msgid " (SKIPPED)\n"
799 msgstr " (HOPPAR ÖVER)\n"
800
801 #: elf/ldconfig.c:547
802 #, c-format
803 msgid "Can't find %s"
804 msgstr "Kan inte hitta %s"
805
806 #: elf/ldconfig.c:563 elf/ldconfig.c:737 elf/ldconfig.c:784
807 #, c-format
808 msgid "Cannot lstat %s"
809 msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
810
811 #: elf/ldconfig.c:570
812 #, c-format
813 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
814 msgstr "Ignorerar fil %s eftersom den inte är en vanlig fil"
815
816 #: elf/ldconfig.c:578
817 #, c-format
818 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
819 msgstr "Ingen länk skapad eftersom \"soname\" inte hittades för %s"
820
821 #: elf/ldconfig.c:669
822 #, c-format
823 msgid "Can't open directory %s"
824 msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
825
826 #: elf/ldconfig.c:749
827 #, c-format
828 msgid "Cannot stat %s"
829 msgstr "Kan inte ta status på %s"
830
831 #: elf/ldconfig.c:806 elf/readlib.c:91
832 #, c-format
833 msgid "Input file %s not found.\n"
834 msgstr "Hittar inte infil %s.\n"
835
836 #: elf/ldconfig.c:857
837 #, c-format
838 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
839 msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"
840
841 #: elf/ldconfig.c:860
842 #, c-format
843 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
844 msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"
845
846 #: elf/ldconfig.c:863
847 #, c-format
848 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
849 msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"
850
851 #: elf/ldconfig.c:890
852 #, c-format
853 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
854 msgstr "bibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ."
855
856 #: elf/ldconfig.c:997
857 #, c-format
858 msgid "Can't open configuration file %s"
859 msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfil %s"
860
861 #: elf/ldconfig.c:1061
862 #, c-format
863 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
864 msgstr "%s:%u: ogiltig syntax på hwcap-raden"
865
866 #: elf/ldconfig.c:1067
867 #, c-format
868 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
869 msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu är större än maximum %u"
870
871 #: elf/ldconfig.c:1074 elf/ldconfig.c:1082
872 #, c-format
873 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
874 msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu redan definierat som %s"
875
876 #: elf/ldconfig.c:1085
877 #, c-format
878 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
879 msgstr "%s:%u: duplicerad hwcap %lu %s"
880
881 #: elf/ldconfig.c:1107
882 #, c-format
883 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
884 msgstr "behöver absolut filnamn för konfigurationsfil när -r används"
885
886 #: elf/ldconfig.c:1114 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
887 #: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
888 #, c-format
889 msgid "memory exhausted"
890 msgstr "minne slut"
891
892 #: elf/ldconfig.c:1144
893 #, c-format
894 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
895 msgstr "%s:%u: kan inte läsa katalog %s"
896
897 #: elf/ldconfig.c:1189
898 #, c-format
899 msgid "relative path `%s' used to build cache"
900 msgstr "relativ sökväg \"%s\" använd för att bygga cache"
901
902 #: elf/ldconfig.c:1215
903 #, c-format
904 msgid "Can't chdir to /"
905 msgstr "Kan inte byta katalog till /"
906
907 #: elf/ldconfig.c:1257
908 #, c-format
909 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
910 msgstr "Kan inte läsa cache-filkatalog \"%s\"\n"
911
912 #: elf/ldd.bash.in:43
913 msgid "Written by %s and %s.\n"
914 msgstr "Skrivet av %s och %s.\n"
915
916 #: elf/ldd.bash.in:48
917 msgid ""
918 "Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
919 "      --help              print this help and exit\n"
920 "      --version           print version information and exit\n"
921 "  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
922 "  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
923 "  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
924 "  -v, --verbose           print all information\n"
925 "For bug reporting instructions, please see:\n"
926 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
927 msgstr ""
928 "Användning: ldd [OPTION]... FILE...\n"
929 "      --help              visa denna hjälptext och avsluta\n"
930 "      --version           visa versionsinformation och avsluta\n"
931 "  -d, --data-relocs       bearbeta datarelokeringar\n"
932 "  -r, --function-relocs   bearbeta data- och funktionsrelokeringar\n"
933 "  -u, --unused            skriv ut oanvända direkta beroenden\n"
934 "  -v, --verbose           skriv all information\n"
935 "För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
936 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
937 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>."
938
939 #: elf/ldd.bash.in:80
940 msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
941 msgstr "ldd: flaggan \\\"$1\\\" är tvetydig"
942
943 #: elf/ldd.bash.in:87
944 msgid "unrecognized option"
945 msgstr "okänd flagga"
946
947 #: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
948 msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
949 msgstr "Försök med \\\"ldd --help\\\" för mer information"
950
951 #: elf/ldd.bash.in:125
952 msgid "missing file arguments"
953 msgstr "filargument saknas"
954
955 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
956 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
957 #. TRANS expected to already exist.
958 #: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
959 msgid "No such file or directory"
960 msgstr "Filen eller katalogen finns inte"
961
962 #: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
963 msgid "not regular file"
964 msgstr "inte en normal fil"
965
966 #: elf/ldd.bash.in:154
967 msgid "warning: you do not have execution permission for"
968 msgstr "varning: du har inte exekveringsrättighet för"
969
970 #: elf/ldd.bash.in:183
971 msgid "\tnot a dynamic executable"
972 msgstr "\tinte en dynamisk körbar binär"
973
974 #: elf/ldd.bash.in:191
975 msgid "exited with unknown exit code"
976 msgstr "avslutade med okänd slutstatus"
977
978 #: elf/ldd.bash.in:196
979 msgid "error: you do not have read permission for"
980 msgstr "fel: du har inte läsrättigheter för"
981
982 #: elf/readelflib.c:35
983 #, c-format
984 msgid "file %s is truncated\n"
985 msgstr "fil %s är trunkerad\n"
986
987 #: elf/readelflib.c:67
988 #, c-format
989 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
990 msgstr "%s är en 32-bitars ELF-fil.\n"
991
992 #: elf/readelflib.c:69
993 #, c-format
994 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
995 msgstr "%s är en 64-bitars ELF-fil.\n"
996
997 #: elf/readelflib.c:71
998 #, c-format
999 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
1000 msgstr "Okänd ELFCLASS in fil %s.\n"
1001
1002 #: elf/readelflib.c:78
1003 #, c-format
1004 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
1005 msgstr "%s är inte en delad objektfil (typ: %d).\n"
1006
1007 #: elf/readelflib.c:109
1008 #, c-format
1009 msgid "more than one dynamic segment\n"
1010 msgstr "fler än ett dynamiskt segment\n"
1011
1012 #: elf/readlib.c:97
1013 #, c-format
1014 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
1015 msgstr "Kan inte ta status (fstat) på fil %s.\n"
1016
1017 #: elf/readlib.c:108
1018 #, c-format
1019 msgid "File %s is empty, not checked."
1020 msgstr "Fil %s är tom, inte kontrollerad."
1021
1022 #: elf/readlib.c:114
1023 #, c-format
1024 msgid "File %s is too small, not checked."
1025 msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad."
1026
1027 #: elf/readlib.c:124
1028 #, c-format
1029 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
1030 msgstr "Kan inte minnesmappa (mmap) fil %s.\n"
1031
1032 #: elf/readlib.c:162
1033 #, c-format
1034 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
1035 msgstr "%s är inte en ELF-fil, den har inte rätt magiskt tal i början.\n"
1036
1037 #: elf/sprof.c:77
1038 msgid "Output selection:"
1039 msgstr "Val av utdata:"
1040
1041 #: elf/sprof.c:79
1042 msgid "print list of count paths and their number of use"
1043 msgstr "skriv lista med räknade vägar och antal användningar"
1044
1045 #: elf/sprof.c:81
1046 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
1047 msgstr "generera platt profil med antal och tider"
1048
1049 #: elf/sprof.c:82
1050 msgid "generate call graph"
1051 msgstr "generera anropsgraf"
1052
1053 #: elf/sprof.c:89
1054 msgid ""
1055 "Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
1056 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
1057 msgstr ""
1058 "Läs och visa profildata för delat objekt.\vFör felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
1059 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
1060 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
1061
1062 #: elf/sprof.c:94
1063 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
1064 msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
1065
1066 #: elf/sprof.c:400
1067 #, c-format
1068 msgid "failed to load shared object `%s'"
1069 msgstr "misslyckades med att ladda delat objekt \"%s\""
1070
1071 #: elf/sprof.c:409
1072 #, c-format
1073 msgid "cannot create internal descriptors"
1074 msgstr "kan inte skapa interna deskriptorer"
1075
1076 #: elf/sprof.c:528
1077 #, c-format
1078 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
1079 msgstr "Öppna delat object \"%s\" igen misslyckades"
1080
1081 #: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
1082 #, c-format
1083 msgid "reading of section headers failed"
1084 msgstr "läsning av sektionshuvud misslyckades"
1085
1086 #: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
1087 #, c-format
1088 msgid "reading of section header string table failed"
1089 msgstr "läsning av sektionshuvuds strängtabell misslyckades"
1090
1091 #: elf/sprof.c:569
1092 #, c-format
1093 msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
1094 msgstr "*** Kan inte läsa fil med felsökningsinformation: %m\n"
1095
1096 #: elf/sprof.c:589
1097 #, c-format
1098 msgid "cannot determine file name"
1099 msgstr "kan inte avgöra filnamn"
1100
1101 #: elf/sprof.c:622
1102 #, c-format
1103 msgid "reading of ELF header failed"
1104 msgstr "läsning av ELF-huvud misslyckades"
1105
1106 #: elf/sprof.c:658
1107 #, c-format
1108 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
1109 msgstr "*** Filen \"%s\" är strippad: ingen detaljerad analys är möjlig\n"
1110
1111 #: elf/sprof.c:688
1112 #, c-format
1113 msgid "failed to load symbol data"
1114 msgstr "misslyckades att ladda symboldata"
1115
1116 #: elf/sprof.c:755
1117 #, c-format
1118 msgid "cannot load profiling data"
1119 msgstr "kan inte läsa profildata"
1120
1121 #: elf/sprof.c:764
1122 #, c-format
1123 msgid "while stat'ing profiling data file"
1124 msgstr "när status togs på profildatafilen"
1125
1126 #: elf/sprof.c:772
1127 #, c-format
1128 msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
1129 msgstr "profildatafil \"%s\" stämmer inte för delat objekt \"%s\""
1130
1131 #: elf/sprof.c:783
1132 #, c-format
1133 msgid "failed to mmap the profiling data file"
1134 msgstr "misslyckades att mappa (mmap) profildatafilen"
1135
1136 #: elf/sprof.c:791
1137 #, c-format
1138 msgid "error while closing the profiling data file"
1139 msgstr "fel vid stängning av profildatafilen"
1140
1141 #: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
1142 #, c-format
1143 msgid "cannot create internal descriptor"
1144 msgstr "kan inte skapa intern deskriptor"
1145
1146 #: elf/sprof.c:846
1147 #, c-format
1148 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
1149 msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
1150
1151 #: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
1152 #, c-format
1153 msgid "cannot allocate symbol data"
1154 msgstr "kan inte allokera symboldata"
1155
1156 #: iconv/iconv_charmap.c:176 iconv/iconv_prog.c:316
1157 #, c-format
1158 msgid "error while closing input `%s'"
1159 msgstr "fel vid stängning av indata \"%s\""
1160
1161 #: iconv/iconv_charmap.c:450
1162 #, c-format
1163 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
1164 msgstr "otillåten indatasekvens vid position %Zd"
1165
1166 #: iconv/iconv_charmap.c:469 iconv/iconv_prog.c:526
1167 #, c-format
1168 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
1169 msgstr "ofullständigt tecken eller skift-sekvens i slutet på buffert"
1170
1171 #: iconv/iconv_charmap.c:514 iconv/iconv_charmap.c:550 iconv/iconv_prog.c:569
1172 #: iconv/iconv_prog.c:605
1173 #, c-format
1174 msgid "error while reading the input"
1175 msgstr "fel när indata lästes"
1176
1177 #: iconv/iconv_charmap.c:532 iconv/iconv_prog.c:587
1178 #, c-format
1179 msgid "unable to allocate buffer for input"
1180 msgstr "kan inte allokera buffert för indata"
1181
1182 #: iconv/iconv_prog.c:60
1183 msgid "Input/Output format specification:"
1184 msgstr "In/ut formatspecifikation:"
1185
1186 #: iconv/iconv_prog.c:61
1187 msgid "encoding of original text"
1188 msgstr "kodning av originaltexten"
1189
1190 #: iconv/iconv_prog.c:62
1191 msgid "encoding for output"
1192 msgstr "kodning för resultatet"
1193
1194 #: iconv/iconv_prog.c:63
1195 msgid "Information:"
1196 msgstr "Information:"
1197
1198 #: iconv/iconv_prog.c:64
1199 msgid "list all known coded character sets"
1200 msgstr "visa alla kända teckenuppsättningar"
1201
1202 #: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
1203 msgid "Output control:"
1204 msgstr "Val av utdata:"
1205
1206 #: iconv/iconv_prog.c:66
1207 msgid "omit invalid characters from output"
1208 msgstr "visa inte ogiltiga tecken i utdata"
1209
1210 #: iconv/iconv_prog.c:67
1211 msgid "output file"
1212 msgstr "resultatfil"
1213
1214 #: iconv/iconv_prog.c:68
1215 msgid "suppress warnings"
1216 msgstr "utelämna varningar"
1217
1218 #: iconv/iconv_prog.c:69
1219 msgid "print progress information"
1220 msgstr "skriv information om körning"
1221
1222 #: iconv/iconv_prog.c:74
1223 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
1224 msgstr "Konvertera kodning i angivna infiler från en kodning till en annan."
1225
1226 #: iconv/iconv_prog.c:78
1227 msgid "[FILE...]"
1228 msgstr "[FIL...]"
1229
1230 #: iconv/iconv_prog.c:200
1231 #, c-format
1232 msgid "cannot open output file"
1233 msgstr "kan inte öppna utfil"
1234
1235 #: iconv/iconv_prog.c:242
1236 #, c-format
1237 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
1238 msgstr "konvertering från \"%s\" och till \"%s\" stöds ej"
1239
1240 #: iconv/iconv_prog.c:247
1241 #, c-format
1242 msgid "conversion from `%s' is not supported"
1243 msgstr "konvertering från \"%s\" stöds ej"
1244
1245 #: iconv/iconv_prog.c:254
1246 #, c-format
1247 msgid "conversion to `%s' is not supported"
1248 msgstr "konvertering till \"%s\" stöds ej"
1249
1250 #: iconv/iconv_prog.c:258
1251 #, c-format
1252 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
1253 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
1254
1255 #: iconv/iconv_prog.c:268
1256 #, c-format
1257 msgid "failed to start conversion processing"
1258 msgstr "misslyckades att starta konverteringsprocessen"
1259
1260 #: iconv/iconv_prog.c:362
1261 #, c-format
1262 msgid "error while closing output file"
1263 msgstr "fel vid stängning av utfilen"
1264
1265 #: iconv/iconv_prog.c:471 iconv/iconv_prog.c:497
1266 #, c-format
1267 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
1268 msgstr "konvertering avslutades på grund av problem med att skriva resultatet"
1269
1270 #: iconv/iconv_prog.c:522
1271 #, c-format
1272 msgid "illegal input sequence at position %ld"
1273 msgstr "otillåten indatasekvens vid position %ld"
1274
1275 #: iconv/iconv_prog.c:530
1276 #, c-format
1277 msgid "internal error (illegal descriptor)"
1278 msgstr "internt fel (otillåten deskriptor)"
1279
1280 #: iconv/iconv_prog.c:533
1281 #, c-format
1282 msgid "unknown iconv() error %d"
1283 msgstr "okänt fel från iconv() %d"
1284
1285 #: iconv/iconv_prog.c:779
1286 msgid ""
1287 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
1288 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
1289 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
1290 "listed with several different names (aliases).\n"
1291 "\n"
1292 "  "
1293 msgstr ""
1294 "Följande lista innehåller alla teckenuppsättningar som är kända.  Detta\n"
1295 "betyder inte nödvändigtvis att alla kombinationer av dessa namn kan ges\n"
1296 "som FRÅN och TILL argument.  En teckenuppsättning kan ha flera olika namn\n"
1297 "(alias).\n"
1298 "\n"
1299 "  "
1300
1301 #: iconv/iconvconfig.c:110
1302 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
1303 msgstr "Skapa en snabbladdande modulkonfigurationsfil för iconv."
1304
1305 #: iconv/iconvconfig.c:114
1306 msgid "[DIR...]"
1307 msgstr "[KATALOG...]"
1308
1309 #: iconv/iconvconfig.c:127
1310 msgid "Prefix used for all file accesses"
1311 msgstr "Prefix att använda för alla filåtkomster"
1312
1313 #: iconv/iconvconfig.c:128
1314 msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
1315 msgstr "Spara utdata i FIL istället för installationsplatsen (--prefix gäller inte för FIL)"
1316
1317 #: iconv/iconvconfig.c:132
1318 msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
1319 msgstr "Sök inte i standardkatalogerna, bara i de som ges på kommandoraden"
1320
1321 #: iconv/iconvconfig.c:301
1322 #, c-format
1323 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
1324 msgstr "Katalogargument krävs när --nostdlib används"
1325
1326 #: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
1327 #, c-format
1328 msgid "no output file produced because warnings were issued"
1329 msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"
1330
1331 #: iconv/iconvconfig.c:429
1332 #, c-format
1333 msgid "while inserting in search tree"
1334 msgstr "vid insättning i sökträd"
1335
1336 #: iconv/iconvconfig.c:1238
1337 #, c-format
1338 msgid "cannot generate output file"
1339 msgstr "kan inte generera utfil"
1340
1341 #: inet/rcmd.c:157
1342 msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
1343 msgstr "rcmd: Kan inte allokera minne\n"
1344
1345 #: inet/rcmd.c:172
1346 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
1347 msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"
1348
1349 #: inet/rcmd.c:200
1350 #, c-format
1351 msgid "connect to address %s: "
1352 msgstr "anslut till adress %s: "
1353
1354 #: inet/rcmd.c:213
1355 #, c-format
1356 msgid "Trying %s...\n"
1357 msgstr "Provar %s...\n"
1358
1359 #: inet/rcmd.c:249
1360 #, c-format
1361 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
1362 msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"
1363
1364 #: inet/rcmd.c:265
1365 #, c-format
1366 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
1367 msgstr "rcmd: poll (sätter upp standard fel): %m\n"
1368
1369 #: inet/rcmd.c:268
1370 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
1371 msgstr "poll: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
1372
1373 #: inet/rcmd.c:301
1374 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
1375 msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
1376
1377 #: inet/rcmd.c:325
1378 #, c-format
1379 msgid "rcmd: %s: short read"
1380 msgstr "rcmd: %s: läsning gav för lite data"
1381
1382 #: inet/rcmd.c:481
1383 msgid "lstat failed"
1384 msgstr "misslyckades ta status (lstat)"
1385
1386 #: inet/rcmd.c:488
1387 msgid "cannot open"
1388 msgstr "kan inte öppna"
1389
1390 #: inet/rcmd.c:490
1391 msgid "fstat failed"
1392 msgstr "misslyckades ta status (fstat)"
1393
1394 #: inet/rcmd.c:492
1395 msgid "bad owner"
1396 msgstr "felaktig ägare"
1397
1398 #: inet/rcmd.c:494
1399 msgid "writeable by other than owner"
1400 msgstr "skrivbar för andra än ägaren"
1401
1402 #: inet/rcmd.c:496
1403 msgid "hard linked somewhere"
1404 msgstr "hårdlänkad någonstans"
1405
1406 #: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
1407 msgid "out of memory"
1408 msgstr "minnet slut"
1409
1410 #: inet/ruserpass.c:184
1411 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1412 msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."
1413
1414 #: inet/ruserpass.c:185
1415 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
1416 msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"
1417
1418 #: inet/ruserpass.c:277
1419 #, c-format
1420 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
1421 msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"
1422
1423 #: libidn/nfkc.c:464
1424 msgid "Character out of range for UTF-8"
1425 msgstr "Tecken utanför intervallet för UTF-8"
1426
1427 #: locale/programs/charmap-dir.c:58
1428 #, c-format
1429 msgid "cannot read character map directory `%s'"
1430 msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""
1431
1432 #: locale/programs/charmap.c:138
1433 #, c-format
1434 msgid "character map file `%s' not found"
1435 msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
1436
1437 #: locale/programs/charmap.c:195
1438 #, c-format
1439 msgid "default character map file `%s' not found"
1440 msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
1441
1442 #: locale/programs/charmap.c:258
1443 #, c-format
1444 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
1445 msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel\n"
1446
1447 #: locale/programs/charmap.c:337
1448 #, c-format
1449 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
1450 msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"
1451
1452 #: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
1453 #: locale/programs/repertoire.c:175
1454 #, c-format
1455 msgid "syntax error in prolog: %s"
1456 msgstr "syntaxfel i prolog: %s"
1457
1458 #: locale/programs/charmap.c:358
1459 msgid "invalid definition"
1460 msgstr "ogiltig definition"
1461
1462 #: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
1463 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
1464 msgid "bad argument"
1465 msgstr "dåligt argument"
1466
1467 #: locale/programs/charmap.c:403
1468 #, c-format
1469 msgid "duplicate definition of <%s>"
1470 msgstr "dubblerad definition av <%s>"
1471
1472 #: locale/programs/charmap.c:410
1473 #, c-format
1474 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
1475 msgstr "värdet på <%s> måste vara 1 eller större"
1476
1477 #: locale/programs/charmap.c:422
1478 #, c-format
1479 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
1480 msgstr "värdet på <%s> måste vara större eller lika med värdet på <%s>"
1481
1482 #: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:184
1483 #, c-format
1484 msgid "argument to <%s> must be a single character"
1485 msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
1486
1487 #: locale/programs/charmap.c:471
1488 msgid "character sets with locking states are not supported"
1489 msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillstånd stöds ej"
1490
1491 #: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
1492 #: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
1493 #: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
1494 #: locale/programs/charmap.c:815
1495 #, c-format
1496 msgid "syntax error in %s definition: %s"
1497 msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"
1498
1499 #: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
1500 #: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:231
1501 msgid "no symbolic name given"
1502 msgstr "inget symboliskt namn givet"
1503
1504 #: locale/programs/charmap.c:553
1505 msgid "invalid encoding given"
1506 msgstr "ogiltig kodning given"
1507
1508 #: locale/programs/charmap.c:562
1509 msgid "too few bytes in character encoding"
1510 msgstr "för få byte i teckenkodning"
1511
1512 #: locale/programs/charmap.c:564
1513 msgid "too many bytes in character encoding"
1514 msgstr "för många tecken i teckenkodning"
1515
1516 #: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
1517 #: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:297
1518 msgid "no symbolic name given for end of range"
1519 msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet av intervallet"
1520
1521 #: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
1522 #: locale/programs/ld-collate.c:2677 locale/programs/ld-collate.c:3828
1523 #: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
1524 #: locale/programs/ld-identification.c:452
1525 #: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
1526 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
1527 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
1528 #: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
1529 #: locale/programs/repertoire.c:314
1530 #, c-format
1531 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
1532 msgstr "%1$s: definition slutar inte med \"END %1$s\""
1533
1534 #: locale/programs/charmap.c:643
1535 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
1536 msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får komma efter definitionen av \"CHARMAP\""
1537
1538 #: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
1539 #, c-format
1540 msgid "value for %s must be an integer"
1541 msgstr "värdet på %s måste vara heltal"
1542
1543 #: locale/programs/charmap.c:842
1544 #, c-format
1545 msgid "%s: error in state machine"
1546 msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"
1547
1548 #: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
1549 #: locale/programs/ld-collate.c:2674 locale/programs/ld-collate.c:3844
1550 #: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
1551 #: locale/programs/ld-identification.c:468
1552 #: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
1553 #: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
1554 #: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
1555 #: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
1556 #: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:325
1557 #, c-format
1558 msgid "%s: premature end of file"
1559 msgstr "%s: för tidigt filslut"
1560
1561 #: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
1562 #, c-format
1563 msgid "unknown character `%s'"
1564 msgstr "okänt tecken \"%s\""
1565
1566 #: locale/programs/charmap.c:888
1567 #, c-format
1568 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
1569 msgstr ""
1570 "antal byte för bytesekvens angivet i början respektive slutet av intervallet\n"
1571 "skiljer sig: %d respektive %d"
1572
1573 #: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2957
1574 #: locale/programs/repertoire.c:420
1575 msgid "invalid names for character range"
1576 msgstr "ogiltiga namn för teckenintervall"
1577
1578 #: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:432
1579 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
1580 msgstr "hexadecimalt intervallformat bör endast använda versaler"
1581
1582 #: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:450
1583 #, c-format
1584 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1585 msgstr "<%s> och <%s> är ogiltiga namn för intervall"
1586
1587 #: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:457
1588 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
1589 msgstr "övre gräns i intervall är mindre än undre gräns"
1590
1591 #: locale/programs/charmap.c:1087
1592 msgid "resulting bytes for range not representable."
1593 msgstr "resulterande byte för intervall är inte representerbara."
1594
1595 #: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1536
1596 #: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
1597 #: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
1598 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
1599 #: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
1600 #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
1601 #, c-format
1602 msgid "No definition for %s category found"
1603 msgstr "Hittade ingen definition för kategori %s"
1604
1605 #: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
1606 #: locale/programs/ld-address.c:200 locale/programs/ld-address.c:229
1607 #: locale/programs/ld-address.c:301 locale/programs/ld-address.c:320
1608 #: locale/programs/ld-address.c:333 locale/programs/ld-identification.c:146
1609 #: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
1610 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
1611 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
1612 #: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
1613 #: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
1614 #: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
1615 #: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
1616 #: locale/programs/ld-time.c:196
1617 #, c-format
1618 msgid "%s: field `%s' not defined"
1619 msgstr "%s: fält \"%s\" är inte definierat"
1620
1621 #: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:208
1622 #: locale/programs/ld-address.c:238 locale/programs/ld-address.c:276
1623 #: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
1624 #, c-format
1625 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
1626 msgstr "%s: fält \"%s\" får inte vara tomt"
1627
1628 #: locale/programs/ld-address.c:168
1629 #, c-format
1630 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
1631 msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
1632
1633 #: locale/programs/ld-address.c:219
1634 #, c-format
1635 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
1636 msgstr "%s: terminologispråkkod \"%s\" inte definierad"
1637
1638 #: locale/programs/ld-address.c:244
1639 #, c-format
1640 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
1641 msgstr "%s: fält \"%s\" får inte definieras"
1642
1643 #: locale/programs/ld-address.c:258 locale/programs/ld-address.c:287
1644 #, c-format
1645 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
1646 msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"
1647
1648 #: locale/programs/ld-address.c:265 locale/programs/ld-address.c:293
1649 #: locale/programs/ld-address.c:327 locale/programs/ld-address.c:339
1650 #, c-format
1651 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
1652 msgstr "%s: värdet på \"%s\" stämmer inte med värdet på \"%s\""
1653
1654 #: locale/programs/ld-address.c:312
1655 #, c-format
1656 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
1657 msgstr "%s: numerisk landkod \"%d\" är inte giltig"
1658
1659 #: locale/programs/ld-address.c:508 locale/programs/ld-address.c:545
1660 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:2608
1661 #: locale/programs/ld-identification.c:364
1662 #: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
1663 #: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
1664 #: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
1665 #: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
1666 #: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
1667 #: locale/programs/ld-time.c:1168
1668 #, c-format
1669 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
1670 msgstr "%s: fält \"%s\" är deklarerad mer än en gång"
1671
1672 #: locale/programs/ld-address.c:512 locale/programs/ld-address.c:550
1673 #: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
1674 #: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
1675 #: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
1676 #: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
1677 #: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
1678 #, c-format
1679 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
1680 msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""
1681
1682 #: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3826
1683 #: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
1684 #: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
1685 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
1686 #: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
1687 #: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
1688 #, c-format
1689 msgid "%s: incomplete `END' line"
1690 msgstr "%s: ofullständig \"END\"-rad"
1691
1692 #: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:522
1693 #: locale/programs/ld-collate.c:574 locale/programs/ld-collate.c:870
1694 #: locale/programs/ld-collate.c:883 locale/programs/ld-collate.c:2664
1695 #: locale/programs/ld-collate.c:3835 locale/programs/ld-ctype.c:1960
1696 #: locale/programs/ld-ctype.c:2219 locale/programs/ld-ctype.c:2806
1697 #: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-identification.c:459
1698 #: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
1699 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
1700 #: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
1701 #: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
1702 #, c-format
1703 msgid "%s: syntax error"
1704 msgstr "%s: syntaxfel"
1705
1706 #: locale/programs/ld-collate.c:397
1707 #, c-format
1708 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
1709 msgstr "\"%.*s\" redan definerad i teckenuppsättning"
1710
1711 #: locale/programs/ld-collate.c:406
1712 #, c-format
1713 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
1714 msgstr "\"%.*s\" redan definierad i repertoar"
1715
1716 #: locale/programs/ld-collate.c:413
1717 #, c-format
1718 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
1719 msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationssymbol"
1720
1721 #: locale/programs/ld-collate.c:420
1722 #, c-format
1723 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
1724 msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationselement"
1725
1726 #: locale/programs/ld-collate.c:451 locale/programs/ld-collate.c:477
1727 #, c-format
1728 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
1729 msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"
1730
1731 #: locale/programs/ld-collate.c:461 locale/programs/ld-collate.c:487
1732 #: locale/programs/ld-collate.c:503
1733 #, c-format
1734 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
1735 msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i definitionen av vikt %d"
1736
1737 #: locale/programs/ld-collate.c:559
1738 #, c-format
1739 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
1740 msgstr "%s: för många regler, första delen hade bara %d"
1741
1742 #: locale/programs/ld-collate.c:595
1743 #, c-format
1744 msgid "%s: not enough sorting rules"
1745 msgstr "%s: inte tillräckligt med sorteringsregler"
1746
1747 #: locale/programs/ld-collate.c:760
1748 #, c-format
1749 msgid "%s: empty weight string not allowed"
1750 msgstr "%s: tomt viktnamn är inte tillåtet"
1751
1752 #: locale/programs/ld-collate.c:855
1753 #, c-format
1754 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
1755 msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
1756
1757 #: locale/programs/ld-collate.c:911
1758 #, c-format
1759 msgid "%s: too many values"
1760 msgstr "%s: för många värden"
1761
1762 #: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
1763 #, c-format
1764 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
1765 msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"
1766
1767 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
1768 #, c-format
1769 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
1770 msgstr "%s: start- och slut-symbol i ett intervall måste representera tecken"
1771
1772 #: locale/programs/ld-collate.c:1108
1773 #, c-format
1774 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
1775 msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"
1776
1777 #: locale/programs/ld-collate.c:1150
1778 #, c-format
1779 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
1780 msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet i intervallet är inte mindre än den för sista tecknet"
1781
1782 #: locale/programs/ld-collate.c:1275
1783 #, c-format
1784 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
1785 msgstr "%s: symboliskt intervall får inte vara omedelbart efter \"order_start\""
1786
1787 #: locale/programs/ld-collate.c:1279
1788 #, c-format
1789 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
1790 msgstr "%s: symboliskt intervall får inte omedelbart följas av \"order_end\""
1791
1792 #: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1477
1793 #, c-format
1794 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
1795 msgstr "\"%s\" och \"%.*s\" är otillåtna namn för symboliskt intervall"
1796
1797 #: locale/programs/ld-collate.c:1349 locale/programs/ld-collate.c:3763
1798 #, c-format
1799 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
1800 msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"
1801
1802 #: locale/programs/ld-collate.c:1358
1803 #, c-format
1804 msgid "%s: `%s' must be a character"
1805 msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
1806
1807 #: locale/programs/ld-collate.c:1552
1808 #, c-format
1809 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
1810 msgstr "%s: \"position\" måste användas för en given nivå i alla sektioner eller inte alls"
1811
1812 #: locale/programs/ld-collate.c:1577
1813 #, c-format
1814 msgid "symbol `%s' not defined"
1815 msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"
1816
1817 #: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
1818 #, c-format
1819 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
1820 msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"
1821
1822 #: locale/programs/ld-collate.c:1657 locale/programs/ld-collate.c:1763
1823 #, c-format
1824 msgid "symbol `%s'"
1825 msgstr "symbol \"%s\""
1826
1827 #: locale/programs/ld-collate.c:1805
1828 #, c-format
1829 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
1830 msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""
1831
1832 #: locale/programs/ld-collate.c:1834
1833 #, c-format
1834 msgid "too many errors; giving up"
1835 msgstr "för många fel, ger upp"
1836
1837 #: locale/programs/ld-collate.c:2762
1838 #, c-format
1839 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
1840 msgstr "%s: dubbla definitioner av \"%s\""
1841
1842 #: locale/programs/ld-collate.c:2798
1843 #, c-format
1844 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
1845 msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""
1846
1847 #: locale/programs/ld-collate.c:2937
1848 #, c-format
1849 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
1850 msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"
1851
1852 #: locale/programs/ld-collate.c:3069
1853 #, c-format
1854 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
1855 msgstr "%s: okänt tecken i namnet i ekvivalensdefinitionen"
1856
1857 #: locale/programs/ld-collate.c:3082
1858 #, c-format
1859 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
1860 msgstr "%s: okänt tecken i värdet i ekvivalensdefinitionen"
1861
1862 #: locale/programs/ld-collate.c:3092
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
1865 msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
1866
1867 #: locale/programs/ld-collate.c:3101
1868 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
1869 msgstr "fel när ekvivalent kollationssymbol lades till"
1870
1871 #: locale/programs/ld-collate.c:3131
1872 #, c-format
1873 msgid "duplicate definition of script `%s'"
1874 msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""
1875
1876 #: locale/programs/ld-collate.c:3179
1877 #, c-format
1878 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
1879 msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%.*s\""
1880
1881 #: locale/programs/ld-collate.c:3208
1882 #, c-format
1883 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
1884 msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""
1885
1886 #: locale/programs/ld-collate.c:3233
1887 #, c-format
1888 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
1889 msgstr "%s: ogiltigt antal sorteringsregler"
1890
1891 #: locale/programs/ld-collate.c:3260
1892 #, c-format
1893 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
1894 msgstr "%s: flera definitioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
1895
1896 #: locale/programs/ld-collate.c:3314 locale/programs/ld-collate.c:3442
1897 #: locale/programs/ld-collate.c:3804
1898 #, c-format
1899 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
1900 msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"
1901
1902 #: locale/programs/ld-collate.c:3375
1903 #, c-format
1904 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
1905 msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"
1906
1907 #: locale/programs/ld-collate.c:3393
1908 #, c-format
1909 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
1910 msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"
1911
1912 #: locale/programs/ld-collate.c:3404
1913 #, c-format
1914 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
1915 msgstr "%s: kan inte byta ordning efter %.*s: okänd symbol"
1916
1917 #: locale/programs/ld-collate.c:3456 locale/programs/ld-collate.c:3816
1918 #, c-format
1919 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
1920 msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"
1921
1922 #: locale/programs/ld-collate.c:3490 locale/programs/ld-collate.c:3688
1923 #, c-format
1924 msgid "%s: section `%.*s' not known"
1925 msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"
1926
1927 #: locale/programs/ld-collate.c:3555
1928 #, c-format
1929 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
1930 msgstr "%s: ogiltig symbol: <%.*s>"
1931
1932 #: locale/programs/ld-collate.c:3751
1933 #, c-format
1934 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
1935 msgstr "%s: kan inte ha \"%s\" som ändpunkt på ellips"
1936
1937 #: locale/programs/ld-collate.c:3800
1938 #, c-format
1939 msgid "%s: empty category description not allowed"
1940 msgstr "%s: tom kategoribeskrivning är inte tillåtet"
1941
1942 #: locale/programs/ld-collate.c:3819
1943 #, c-format
1944 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
1945 msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end\" saknas"
1946
1947 #: locale/programs/ld-ctype.c:439
1948 #, c-format
1949 msgid "No character set name specified in charmap"
1950 msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"
1951
1952 #: locale/programs/ld-ctype.c:468
1953 #, c-format
1954 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
1955 msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
1956
1957 #: locale/programs/ld-ctype.c:483
1958 #, c-format
1959 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
1960 msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
1961
1962 #: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
1963 #, c-format
1964 msgid "internal error in %s, line %u"
1965 msgstr "internt fel i %s, rad %u"
1966
1967 #: locale/programs/ld-ctype.c:526
1968 #, c-format
1969 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
1970 msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
1971
1972 #: locale/programs/ld-ctype.c:542
1973 #, c-format
1974 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
1975 msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
1976
1977 #: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
1978 #, c-format
1979 msgid "<SP> character not in class `%s'"
1980 msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""
1981
1982 #: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
1983 #, c-format
1984 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
1985 msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""
1986
1987 #: locale/programs/ld-ctype.c:599
1988 #, c-format
1989 msgid "character <SP> not defined in character map"
1990 msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
1991
1992 #: locale/programs/ld-ctype.c:714
1993 #, c-format
1994 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
1995 msgstr "\"digit\"-kategori har inte poster i grupper av tio"
1996
1997 #: locale/programs/ld-ctype.c:763
1998 #, c-format
1999 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
2000 msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
2001
2002 #: locale/programs/ld-ctype.c:828
2003 #, c-format
2004 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
2005 msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i teckenuppsättningen"
2006
2007 #: locale/programs/ld-ctype.c:845
2008 #, c-format
2009 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
2010 msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i repertoaren"
2011
2012 #: locale/programs/ld-ctype.c:1245
2013 #, c-format
2014 msgid "character class `%s' already defined"
2015 msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"
2016
2017 #: locale/programs/ld-ctype.c:1251
2018 #, c-format
2019 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
2020 msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %Zd teckenklasser tillåtna"
2021
2022 #: locale/programs/ld-ctype.c:1277
2023 #, c-format
2024 msgid "character map `%s' already defined"
2025 msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"
2026
2027 #: locale/programs/ld-ctype.c:1283
2028 #, c-format
2029 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
2030 msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"
2031
2032 #: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
2033 #: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
2034 #: locale/programs/ld-ctype.c:3467
2035 #, c-format
2036 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
2037 msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio poster"
2038
2039 #: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
2040 #, c-format
2041 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
2042 msgstr "tillvärdet <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
2043
2044 #: locale/programs/ld-ctype.c:1703
2045 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
2046 msgstr "start- och slutteckensekvens för intervall måste ha samma längd"
2047
2048 #: locale/programs/ld-ctype.c:1710
2049 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
2050 msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"
2051
2052 #: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
2053 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
2054 msgstr "för tidigt slut på definition för \"translit_ignore\""
2055
2056 #: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
2057 #: locale/programs/ld-ctype.c:2169
2058 msgid "syntax error"
2059 msgstr "syntaxfel"
2060
2061 #: locale/programs/ld-ctype.c:2303
2062 #, c-format
2063 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
2064 msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"
2065
2066 #: locale/programs/ld-ctype.c:2318
2067 #, c-format
2068 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
2069 msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"
2070
2071 #: locale/programs/ld-ctype.c:2493
2072 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
2073 msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
2074
2075 #: locale/programs/ld-ctype.c:2502
2076 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
2077 msgstr "med symboliska namn som intervallvärden kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
2078
2079 #: locale/programs/ld-ctype.c:2517
2080 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
2081 msgstr "med UCS som intervallvärden måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
2082
2083 #: locale/programs/ld-ctype.c:2531
2084 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
2085 msgstr "med teckenkoder som intervallvärden måste man använda absoluta intervallet \"...\""
2086
2087 #: locale/programs/ld-ctype.c:2682
2088 #, c-format
2089 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
2090 msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""
2091
2092 #: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
2093 #, c-format
2094 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
2095 msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""
2096
2097 #: locale/programs/ld-ctype.c:2863
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
2100 msgstr "%s: dubbla definitioner av \"default_missing\""
2101
2102 #: locale/programs/ld-ctype.c:2868
2103 msgid "previous definition was here"
2104 msgstr "här var föregående definition"
2105
2106 #: locale/programs/ld-ctype.c:2890
2107 #, c-format
2108 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
2109 msgstr "%s: ingen representerbar definition av \"default_missing\" hittades"
2110
2111 #: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
2112 #: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
2113 #: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
2114 #: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
2115 #: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
2116 #: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
2117 #, c-format
2118 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
2119 msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
2120
2121 #: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
2122 #: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
2123 #: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
2124 #: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
2125 #: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
2126 #, c-format
2127 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
2128 msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"
2129
2130 #: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
2131 #, c-format
2132 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
2133 msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"
2134
2135 #: locale/programs/ld-ctype.c:3489
2136 #, c-format
2137 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
2138 msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
2139
2140 #: locale/programs/ld-ctype.c:3780
2141 #, c-format
2142 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
2143 msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"
2144
2145 #: locale/programs/ld-ctype.c:3881
2146 #, c-format
2147 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
2148 msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"
2149
2150 #: locale/programs/ld-ctype.c:3950
2151 #, c-format
2152 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
2153 msgstr "%s: tabell för \"%s\": %lu byte\n"
2154
2155 #: locale/programs/ld-ctype.c:4083
2156 #, c-format
2157 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
2158 msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte\n"
2159
2160 #: locale/programs/ld-identification.c:170
2161 #, c-format
2162 msgid "%s: no identification for category `%s'"
2163 msgstr "%s: ingen idenitifikation för kategori \"%s\""
2164
2165 #: locale/programs/ld-identification.c:435
2166 #, c-format
2167 msgid "%s: duplicate category version definition"
2168 msgstr "%s: dubbla definitioner av kategori"
2169
2170 #: locale/programs/ld-measurement.c:113
2171 #, c-format
2172 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
2173 msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""
2174
2175 #: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
2176 #, c-format
2177 msgid "%s: field `%s' undefined"
2178 msgstr "%s: fält \"%s\" är odefinierat"
2179
2180 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
2181 #: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
2182 #, c-format
2183 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
2184 msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara en tom sträng"
2185
2186 #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
2187 #, c-format
2188 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
2189 msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"
2190
2191 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
2192 #, c-format
2193 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
2194 msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" har fel längd"
2195
2196 #: locale/programs/ld-monetary.c:237
2197 #, c-format
2198 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
2199 msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217"
2200
2201 #: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
2202 #, c-format
2203 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
2204 msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara i intervallet %d...%d"
2205
2206 #: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
2207 #, c-format
2208 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
2209 msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
2210
2211 #: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
2212 #, c-format
2213 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
2214 msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""
2215
2216 #: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
2217 #, c-format
2218 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
2219 msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara mindre än 127"
2220
2221 #: locale/programs/ld-monetary.c:909
2222 msgid "conversion rate value cannot be zero"
2223 msgstr "omvandlingsvärde kan inte vara noll"
2224
2225 #: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
2226 #: locale/programs/ld-telephone.c:149
2227 #, c-format
2228 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
2229 msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens i fält \"%s\""
2230
2231 #: locale/programs/ld-time.c:247
2232 #, c-format
2233 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
2234 msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""
2235
2236 #: locale/programs/ld-time.c:258
2237 #, c-format
2238 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
2239 msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt tecken"
2240
2241 #: locale/programs/ld-time.c:271
2242 #, c-format
2243 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
2244 msgstr "%s: ogiltigt tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2245
2246 #: locale/programs/ld-time.c:279
2247 #, c-format
2248 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
2249 msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2250
2251 #: locale/programs/ld-time.c:330
2252 #, c-format
2253 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
2254 msgstr "%s: ogiltigt startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2255
2256 #: locale/programs/ld-time.c:339
2257 #, c-format
2258 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
2259 msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2260
2261 #: locale/programs/ld-time.c:358
2262 #, c-format
2263 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
2264 msgstr "%s: startdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2265
2266 #: locale/programs/ld-time.c:407
2267 #, c-format
2268 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
2269 msgstr "%s: ogiltigt slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2270
2271 #: locale/programs/ld-time.c:416
2272 #, c-format
2273 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
2274 msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2275
2276 #: locale/programs/ld-time.c:435
2277 #, c-format
2278 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
2279 msgstr "%s: slutdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
2280
2281 #: locale/programs/ld-time.c:444
2282 #, c-format
2283 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
2284 msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
2285
2286 #: locale/programs/ld-time.c:456
2287 #, c-format
2288 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
2289 msgstr "%s: eraformat i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
2290
2291 #: locale/programs/ld-time.c:497
2292 #, c-format
2293 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
2294 msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"
2295
2296 #: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
2297 #: locale/programs/ld-time.c:521
2298 #, c-format
2299 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
2300 msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
2301
2302 #: locale/programs/ld-time.c:1004
2303 #, c-format
2304 msgid "%s: too few values for field `%s'"
2305 msgstr "%s: för få värden för fält \"%s\""
2306
2307 #: locale/programs/ld-time.c:1049
2308 msgid "extra trailing semicolon"
2309 msgstr "extra avslutande semikolon"
2310
2311 #: locale/programs/ld-time.c:1052
2312 #, c-format
2313 msgid "%s: too many values for field `%s'"
2314 msgstr "%s: för många värden för fält \"%s\""
2315
2316 #: locale/programs/linereader.c:130
2317 msgid "trailing garbage at end of line"
2318 msgstr "avslutande skräp vid radslutet"
2319
2320 #: locale/programs/linereader.c:298
2321 msgid "garbage at end of number"
2322 msgstr "skräp i slutet av tal"
2323
2324 #: locale/programs/linereader.c:410
2325 msgid "garbage at end of character code specification"
2326 msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"
2327
2328 #: locale/programs/linereader.c:496
2329 msgid "unterminated symbolic name"
2330 msgstr "oavslutat symboliskt namn"
2331
2332 #: locale/programs/linereader.c:623
2333 msgid "illegal escape sequence at end of string"
2334 msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"
2335
2336 #: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
2337 msgid "unterminated string"
2338 msgstr "oavslutad sträng"
2339
2340 #: locale/programs/linereader.c:669
2341 msgid "non-symbolic character value should not be used"
2342 msgstr "icke-symboliskt teckenvärde bör inte användas"
2343
2344 #: locale/programs/linereader.c:816
2345 #, c-format
2346 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
2347 msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"
2348
2349 #: locale/programs/linereader.c:837
2350 #, c-format
2351 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
2352 msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
2353
2354 #: locale/programs/locale.c:74
2355 msgid "System information:"
2356 msgstr "Systeminformation:"
2357
2358 #: locale/programs/locale.c:76
2359 msgid "Write names of available locales"
2360 msgstr "Skriv namn på tillgängliga lokaler"
2361
2362 #: locale/programs/locale.c:78
2363 msgid "Write names of available charmaps"
2364 msgstr "Skriv namn på tillgängliga teckenuppsättningar"
2365
2366 #: locale/programs/locale.c:79
2367 msgid "Modify output format:"
2368 msgstr "Ändra utdataformat:"
2369
2370 #: locale/programs/locale.c:80
2371 msgid "Write names of selected categories"
2372 msgstr "Skriv namn på valda kategorier"
2373
2374 #: locale/programs/locale.c:81
2375 msgid "Write names of selected keywords"
2376 msgstr "Skriv namn på valda nyckelord"
2377
2378 #: locale/programs/locale.c:82
2379 msgid "Print more information"
2380 msgstr "Skriv mer information"
2381
2382 #: locale/programs/locale.c:87
2383 msgid ""
2384 "Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
2385 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2386 msgstr ""
2387 "Hämta lokalspecifik information.\vFör felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
2388 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2389 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
2390
2391 #: locale/programs/locale.c:92
2392 msgid ""
2393 "NAME\n"
2394 "[-a|-m]"
2395 msgstr ""
2396 "NAMN\n"
2397 "[-a|-m]"
2398
2399 #: locale/programs/locale.c:193
2400 #, c-format
2401 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
2402 msgstr "Kan inte sätta LC_CTYPE till standardlokalen"
2403
2404 #: locale/programs/locale.c:195
2405 #, c-format
2406 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
2407 msgstr "Kan inte sätta LC_MESSAGES till standardlokalen"
2408
2409 #: locale/programs/locale.c:208
2410 #, c-format
2411 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
2412 msgstr "Kan inte sätta LC_COLLATE till standardlokalen"
2413
2414 #: locale/programs/locale.c:224
2415 #, c-format
2416 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
2417 msgstr "Kan inte sätta LC_ALL till standardlokalen"
2418
2419 #: locale/programs/locale.c:500
2420 #, c-format
2421 msgid "while preparing output"
2422 msgstr "när utdata förbereddes"
2423
2424 #: locale/programs/localedef.c:120
2425 msgid "Input Files:"
2426 msgstr "Infiler:"
2427
2428 #: locale/programs/localedef.c:122
2429 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
2430 msgstr "Symboliska teckennamn definierade i FILE"
2431
2432 #: locale/programs/localedef.c:123
2433 msgid "Source definitions are found in FILE"
2434 msgstr "Källdefinitioner finns i FILE"
2435
2436 #: locale/programs/localedef.c:125
2437 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
2438 msgstr "FIL innehåller avbildning från symboliska namn till UCS4-värden"
2439
2440 #: locale/programs/localedef.c:129
2441 msgid "Create output even if warning messages were issued"
2442 msgstr "Skapa utfil även om varningsmeddelanden genererades"
2443
2444 #: locale/programs/localedef.c:130
2445 msgid "Create old-style tables"
2446 msgstr "Skapa tabeller i gammal stil"
2447
2448 #: locale/programs/localedef.c:131
2449 msgid "Optional output file prefix"
2450 msgstr "Valfri utfilsprefix"
2451
2452 #: locale/programs/localedef.c:132
2453 msgid "Be strictly POSIX conform"
2454 msgstr "Var strikt POSIX-konform"
2455
2456 #: locale/programs/localedef.c:134
2457 msgid "Suppress warnings and information messages"
2458 msgstr "Undertryck varningar och informationsmeddelanden"
2459
2460 #: locale/programs/localedef.c:135
2461 msgid "Print more messages"
2462 msgstr "Skriv mer meddelanden"
2463
2464 #: locale/programs/localedef.c:136
2465 msgid "Archive control:"
2466 msgstr "Arkivkontroll:"
2467
2468 #: locale/programs/localedef.c:138
2469 msgid "Don't add new data to archive"
2470 msgstr "Lägg inte till nya data till arkivet"
2471
2472 #: locale/programs/localedef.c:140
2473 msgid "Add locales named by parameters to archive"
2474 msgstr "Lägg till lokaler namngivna av parametrar till arkivet"
2475
2476 #: locale/programs/localedef.c:141
2477 msgid "Replace existing archive content"
2478 msgstr "Ersätt befintligt arkivinnehåll"
2479
2480 #: locale/programs/localedef.c:143
2481 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
2482 msgstr "Ta bort lokaler namngivna av parametrar från arkivet"
2483
2484 #: locale/programs/localedef.c:144
2485 msgid "List content of archive"
2486 msgstr "Visa innehållet i arkivet"
2487
2488 #: locale/programs/localedef.c:146
2489 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
2490 msgstr "locale.alias-fil som ska användas när arkivet skapas"
2491
2492 #: locale/programs/localedef.c:151
2493 msgid "Compile locale specification"
2494 msgstr "Kompilera lokalspecifikation"
2495
2496 #: locale/programs/localedef.c:154
2497 msgid ""
2498 "NAME\n"
2499 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
2500 "--list-archive [FILE]"
2501 msgstr ""
2502 "NAMN\n"
2503 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
2504 "--list-archive [FIL]"
2505
2506 #: locale/programs/localedef.c:232
2507 #, c-format
2508 msgid "cannot create directory for output files"
2509 msgstr "kan inte skapa katalog för utfiler"
2510
2511 #: locale/programs/localedef.c:243
2512 #, c-format
2513 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
2514 msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""
2515
2516 #: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
2517 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
2518 #, c-format
2519 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
2520 msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
2521
2522 #: locale/programs/localedef.c:285
2523 #, c-format
2524 msgid "cannot write output files to `%s'"
2525 msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""
2526
2527 #: locale/programs/localedef.c:366
2528 #, c-format
2529 msgid ""
2530 "System's directory for character maps : %s\n"
2531 "                       repertoire maps: %s\n"
2532 "                       locale path    : %s\n"
2533 "%s"
2534 msgstr ""
2535 "Systemets kataloger för teckentabeller   : %s\n"
2536 "                        repertoartabeller: %s\n"
2537 "                          lokal-sökväg   : %s\n"
2538 "%s"
2539
2540 #: locale/programs/localedef.c:567
2541 #, c-format
2542 msgid "circular dependencies between locale definitions"
2543 msgstr "cirkulärt beroende mellan lokaldefinitioner"
2544
2545 #: locale/programs/localedef.c:573
2546 #, c-format
2547 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
2548 msgstr "kan inte lägga till en redan inläst lokal \"%s\" en andra gång"
2549
2550 #: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
2551 #, c-format
2552 msgid "cannot create temporary file"
2553 msgstr "kan inte skapa temporärfil"
2554
2555 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
2556 #, c-format
2557 msgid "cannot initialize archive file"
2558 msgstr "kan inte initiera arkivfil"
2559
2560 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
2561 #, c-format
2562 msgid "cannot resize archive file"
2563 msgstr "kan inte byta storlek på arkivfil"
2564
2565 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
2566 #: locale/programs/locarchive.c:527
2567 #, c-format
2568 msgid "cannot map archive header"
2569 msgstr "kan inte läsa arkivhuvud med mmap"
2570
2571 #: locale/programs/locarchive.c:156
2572 #, c-format
2573 msgid "failed to create new locale archive"
2574 msgstr "misslyckades med att skapa nytt lokalarkiv"
2575
2576 #: locale/programs/locarchive.c:168
2577 #, c-format
2578 msgid "cannot change mode of new locale archive"
2579 msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på nytt lokalarkiv"
2580
2581 #: locale/programs/locarchive.c:255
2582 #, c-format
2583 msgid "cannot map locale archive file"
2584 msgstr "kan inte öppna lokalarkivfil med mmap"
2585
2586 #: locale/programs/locarchive.c:331
2587 #, c-format
2588 msgid "cannot lock new archive"
2589 msgstr "kan inte låsa nytt arkiv"
2590
2591 #: locale/programs/locarchive.c:396
2592 #, c-format
2593 msgid "cannot extend locale archive file"
2594 msgstr "kan inte utöka lokalarkivfil"
2595
2596 #: locale/programs/locarchive.c:405
2597 #, c-format
2598 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
2599 msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på storleksändrat lokalarkiv"
2600
2601 #: locale/programs/locarchive.c:413
2602 #, c-format
2603 msgid "cannot rename new archive"
2604 msgstr "kan inte byta namn på nytt arkiv"
2605
2606 #: locale/programs/locarchive.c:466
2607 #, c-format
2608 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
2609 msgstr "kan inte öppna lokalarkiv \"%s\""
2610
2611 #: locale/programs/locarchive.c:471
2612 #, c-format
2613 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
2614 msgstr "kan inte ta status på lokalarkiv \"%s\""
2615
2616 #: locale/programs/locarchive.c:490
2617 #, c-format
2618 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
2619 msgstr "kan inte låsa lokalarkiv \"%s\""
2620
2621 #: locale/programs/locarchive.c:513
2622 #, c-format
2623 msgid "cannot read archive header"
2624 msgstr "kan inte läsa arkivhuvud"
2625
2626 #: locale/programs/locarchive.c:573
2627 #, c-format
2628 msgid "locale '%s' already exists"
2629 msgstr "lokal \"%s\" finns redan"
2630
2631 #: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
2632 #: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
2633 #: locale/programs/locfile.c:344
2634 #, c-format
2635 msgid "cannot add to locale archive"
2636 msgstr "kan inte lägga till till lokalarkiv"
2637
2638 #: locale/programs/locarchive.c:998
2639 #, c-format
2640 msgid "locale alias file `%s' not found"
2641 msgstr "fil \"%s\" för lokalalias finns inte"
2642
2643 #: locale/programs/locarchive.c:1142
2644 #, c-format
2645 msgid "Adding %s\n"
2646 msgstr "Lägger till %s\n"
2647
2648 #: locale/programs/locarchive.c:1148
2649 #, c-format
2650 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
2651 msgstr "ta status på \"%s\" misslyckades: %s: ignorerad"
2652
2653 #: locale/programs/locarchive.c:1154
2654 #, c-format
2655 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
2656 msgstr "\"%s\" är inte en katalog, ignorerad"
2657
2658 #: locale/programs/locarchive.c:1161
2659 #, c-format
2660 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
2661 msgstr "kan inte öppna katalog \"%s\": %s: ignorerad"
2662
2663 #: locale/programs/locarchive.c:1233
2664 #, c-format
2665 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
2666 msgstr "ofullständig uppsättning av lokalfiler i \"%s\""
2667
2668 #: locale/programs/locarchive.c:1297
2669 #, c-format
2670 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
2671 msgstr "kan inte läsa alla filer i \"%s\": ignorerad"
2672
2673 #: locale/programs/locarchive.c:1367
2674 #, c-format
2675 msgid "locale \"%s\" not in archive"
2676 msgstr "lokal \"%s\" finns inte i arkivet"
2677
2678 #: locale/programs/locfile.c:132
2679 #, c-format
2680 msgid "argument to `%s' must be a single character"
2681 msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
2682
2683 #: locale/programs/locfile.c:252
2684 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
2685 msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokalsektion"
2686
2687 #: locale/programs/locfile.c:626
2688 #, c-format
2689 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
2690 msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
2691
2692 #: locale/programs/locfile.c:650
2693 #, c-format
2694 msgid "failure while writing data for category `%s'"
2695 msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""
2696
2697 #: locale/programs/locfile.c:746
2698 #, c-format
2699 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
2700 msgstr "kan inte skapa utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
2701
2702 #: locale/programs/locfile.c:782
2703 msgid "expect string argument for `copy'"
2704 msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""
2705
2706 #: locale/programs/locfile.c:786
2707 msgid "locale name should consist only of portable characters"
2708 msgstr "lokalnamn får endast bestå av portabla tecken"
2709
2710 #: locale/programs/locfile.c:805
2711 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
2712 msgstr "inget annat nyckelord får anges när \"copy\" används"
2713
2714 #: locale/programs/locfile.c:819
2715 #, c-format
2716 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
2717 msgstr "definition av \"%1$s\" slutar inte med \"END %1$s\""
2718
2719 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
2720 #: locale/programs/repertoire.c:296
2721 #, c-format
2722 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
2723 msgstr "syntaxfel i repertoartabellsdefinition: %s"
2724
2725 #: locale/programs/repertoire.c:272
2726 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
2727 msgstr "inget <Uxxxx> eller <Uxxxxxxxx> värde angivet"
2728
2729 #: locale/programs/repertoire.c:332
2730 #, c-format
2731 msgid "cannot save new repertoire map"
2732 msgstr "kan inte spara ny repertoartabell"
2733
2734 #: locale/programs/repertoire.c:343
2735 #, c-format
2736 msgid "repertoire map file `%s' not found"
2737 msgstr "hittar inte repertoarfiltabell \"%s\""
2738
2739 #: login/programs/pt_chown.c:74
2740 #, c-format
2741 msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
2742 msgstr "Sätt ägare, grupp och åtkomsträttigheter på slavpseudoterminalen som motsvaras av mästerpseudoterminalen given av filidentifierare \"%d\".  Detta är hjälpprogrammet för funktionen \"grantpt\".  Det är inte tänkt att köras direkt från kommandoraden.\n"
2743
2744 #: login/programs/pt_chown.c:84
2745 #, c-format
2746 msgid ""
2747 "The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
2748 "\n"
2749 "%s"
2750 msgstr ""
2751 "Ägaren sätts till nuvarande användare, gruppen sätts till \"%s\" och åtkomsträttigheter sätts till \"%o\".\n"
2752 "\n"
2753 "%s"
2754
2755 #: login/programs/pt_chown.c:161
2756 #, c-format
2757 msgid "too many arguments"
2758 msgstr "för många argument"
2759
2760 #: login/programs/pt_chown.c:169
2761 #, c-format
2762 msgid "needs to be installed setuid `root'"
2763 msgstr "behöver installeras \"setuid root\""
2764
2765 #: malloc/mcheck.c:330
2766 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
2767 msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt\n"
2768
2769 #: malloc/mcheck.c:333
2770 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
2771 msgstr "minnet förstört före allokerat block\n"
2772
2773 #: malloc/mcheck.c:336
2774 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
2775 msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block\n"
2776
2777 #: malloc/mcheck.c:339
2778 msgid "block freed twice\n"
2779 msgstr "block frigjort två gånger\n"
2780
2781 #: malloc/mcheck.c:342
2782 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
2783 msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt\n"
2784
2785 #: malloc/memusage.sh:27
2786 msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
2787 msgstr "Försök med \\\"memusage --help\\\" för mer information"
2788
2789 #: malloc/memusage.sh:33
2790 msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
2791 msgstr "memusage: flaggan \\\"$1\\\" behöver ett argument"
2792
2793 #: malloc/memusage.sh:39
2794 msgid ""
2795 "Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
2796 "Profile memory usage of PROGRAM.\n"
2797 "\n"
2798 "   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
2799 "   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
2800 "   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
2801 "   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
2802 "   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
2803 "      --no-timer          Don't collect additional information through timer\n"
2804 "   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
2805 "\n"
2806 "   -?,--help              Print this help and exit\n"
2807 "      --usage             Give a short usage message\n"
2808 "   -V,--version           Print version information and exit\n"
2809 "\n"
2810 " The following options only apply when generating graphical output:\n"
2811 "   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
2812 "   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
2813 "      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
2814 "   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
2815 "   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
2816 "\n"
2817 "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
2818 "short options.\n"
2819 "\n"
2820 "For bug reporting instructions, please see:\n"
2821 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
2822 msgstr ""
2823 "Användning: memusage [FLAGGA]... PROGRAM [PROGRAMFLAGGA]...\n"
2824 "Spåra minnesanvändning för PROGRAM.\n"
2825 "\n"
2826 "   -n,--progname=NAMN     Namn på program att spåra\n"
2827 "   -p,--png=FIL           Generera PNG-grafik och spara dem i FIL\n"
2828 "   -d,--data=FIL          Generera binärdata och spara det i FIL\n"
2829 "   -u,--unbuffered        Buffra inte utdata\n"
2830 "   -b,--buffer=ANTAL      Samla ANTAL poster innan de skrivs ut\n"
2831 "      --no-timer          Samla inte extra information med hjälp av tidur\n"
2832 "   -m,--mmap              Spåra även mmap och dess vänner\n"
2833 "\n"
2834 "   -?,--help              Visa denna hjälptext och avsluta\n"
2835 "      --usage             Visa en kort hjälptext\n"
2836 "   -V,--version           Visa versionsinformation och avluta\n"
2837 "\n"
2838 " Följande flaggor gäller bara när grafik genereras:\n"
2839 "   -t,--time-based        Gör grafen linjär i tiden\n"
2840 "   -T,--total             Generera även en graf över totalt minnesutnyttjande\n"
2841 "      --title=STRÄNG      Använd STRÄNG som titel för grafen.\n"
2842 "   -x,--x-size=ANTAL      Gör grafiken ANTAL pixlar bred\n"
2843 "   -y,--y-size=ANTAL      Gör grafiken ANTAL pixlar hög\n"
2844 "\n"
2845 "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för\n"
2846 "motsvarande korta.\n"
2847 "\n"
2848 "För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
2849 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2850 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>."
2851
2852 #: malloc/memusage.sh:99
2853 msgid ""
2854 "Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
2855 "            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
2856 "            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
2857 "            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
2858 msgstr ""
2859 "Syntax: memusage [--data=FIL] [--progname=NAMN] [--png=FIL] [--unbuffered]\n"
2860 "            [--buffer=ANTAL] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
2861 "            [--title=STRÄNG] [--x-size=ANTAL] [--y-size=ANTAL]\n"
2862 "            PROGRAM [PROGRAMFLAGGA]..."
2863
2864 #: malloc/memusage.sh:191
2865 msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
2866 msgstr "memusage: flaggan \\\"${1##*=}\\\" är tvetydig"
2867
2868 #: malloc/memusage.sh:200
2869 msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
2870 msgstr "memusage: okänd flagga \\\"$1\\\""
2871
2872 #: malloc/memusage.sh:213
2873 msgid "No program name given"
2874 msgstr "Inget programnamn givet"
2875
2876 #: malloc/memusagestat.c:54
2877 msgid "Name output file"
2878 msgstr "Namnresultatfil"
2879
2880 #: malloc/memusagestat.c:55
2881 msgid "Title string used in output graphic"
2882 msgstr "Titelsträng att använda i resultatgrafiken"
2883
2884 #: malloc/memusagestat.c:56
2885 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
2886 msgstr "Generera utdata linjär i tiden (standardvärde är linjär mot antal funktionsanrop)"
2887
2888 #: malloc/memusagestat.c:58
2889 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
2890 msgstr "Visa också en graf av totala minnesåtgången"
2891
2892 #: malloc/memusagestat.c:59
2893 msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
2894 msgstr "Gör resultatgrafiken ANTAL pixlar bred"
2895
2896 #: malloc/memusagestat.c:60
2897 msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
2898 msgstr "Gör resultatgrafiken ANTAL pixlar hög"
2899
2900 #: malloc/memusagestat.c:65
2901 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
2902 msgstr "Generera grafik från data från minnesprofilering"
2903
2904 #: malloc/memusagestat.c:68
2905 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
2906 msgstr "DATAFIL [UTFIL]"
2907
2908 #: misc/error.c:118 timezone/zic.c:417
2909 msgid "Unknown system error"
2910 msgstr "Okänt systemfel"
2911
2912 #: nis/nis_callback.c:189
2913 msgid "unable to free arguments"
2914 msgstr "kan inte avallokera argument"
2915
2916 #: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
2917 #: sysdeps/gnu/errlist.c:20
2918 msgid "Success"
2919 msgstr "Lyckat"
2920
2921 #: nis/nis_error.h:2
2922 msgid "Probable success"
2923 msgstr "Troligtvis lyckat"
2924
2925 #: nis/nis_error.h:3
2926 msgid "Not found"
2927 msgstr "Inte funnet"
2928
2929 #: nis/nis_error.h:4
2930 msgid "Probably not found"
2931 msgstr "Förmodligen inte funnen"
2932
2933 #: nis/nis_error.h:5
2934 msgid "Cache expired"
2935 msgstr "Cache gick ur tiden"
2936
2937 #: nis/nis_error.h:6
2938 msgid "NIS+ servers unreachable"
2939 msgstr "NIS+ servers kan inte nås"
2940
2941 #: nis/nis_error.h:7
2942 msgid "Unknown object"
2943 msgstr "Okänt objekt"
2944
2945 #: nis/nis_error.h:8
2946 msgid "Server busy, try again"
2947 msgstr "Server upptagen, försök igen"
2948
2949 #: nis/nis_error.h:9
2950 msgid "Generic system error"
2951 msgstr "Generiskt systemfel"
2952
2953 #: nis/nis_error.h:10
2954 msgid "First/next chain broken"
2955 msgstr "Första/Nästa-kedja bruten"
2956
2957 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
2958 #: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
2959 msgid "Permission denied"
2960 msgstr "Åtkomst nekas"
2961
2962 #: nis/nis_error.h:12
2963 msgid "Not owner"
2964 msgstr "Inte ägare"
2965
2966 #: nis/nis_error.h:13
2967 msgid "Name not served by this server"
2968 msgstr "Namn hanteras inte av denna server"
2969
2970 #: nis/nis_error.h:14
2971 msgid "Server out of memory"
2972 msgstr "Server har slut på minne"
2973
2974 #: nis/nis_error.h:15
2975 msgid "Object with same name exists"
2976 msgstr "Objekt med samma namn existerar"
2977
2978 #: nis/nis_error.h:16
2979 msgid "Not master server for this domain"
2980 msgstr "Inte huvudserver för denna domän"
2981
2982 #: nis/nis_error.h:17
2983 msgid "Invalid object for operation"
2984 msgstr "Ogiltigt objekt för operationen"
2985
2986 #: nis/nis_error.h:18
2987 msgid "Malformed name, or illegal name"
2988 msgstr "Felaktigt namn eller otillåtet namn"
2989
2990 #: nis/nis_error.h:19
2991 msgid "Unable to create callback"
2992 msgstr "Kan inte skapa återanrop"
2993
2994 #: nis/nis_error.h:20
2995 msgid "Results sent to callback proc"
2996 msgstr "Resultat är skickade till återanropsprocessen"
2997
2998 #: nis/nis_error.h:21
2999 msgid "Not found, no such name"
3000 msgstr "Inte hittad, inget sådant namn"
3001
3002 #: nis/nis_error.h:22
3003 msgid "Name/entry isn't unique"
3004 msgstr "Namn/post är inte unik"
3005
3006 #: nis/nis_error.h:23
3007 msgid "Modification failed"
3008 msgstr "Ändring misslyckades"
3009
3010 #: nis/nis_error.h:24
3011 msgid "Database for table does not exist"
3012 msgstr "Databas för tabell existerar inte"
3013
3014 #: nis/nis_error.h:25
3015 msgid "Entry/table type mismatch"
3016 msgstr "Post/tabell-typer är inkompatibila"
3017
3018 #: nis/nis_error.h:26
3019 msgid "Link points to illegal name"
3020 msgstr "Länk pekar på ett otillåtet namn"
3021
3022 #: nis/nis_error.h:27
3023 msgid "Partial success"
3024 msgstr "Delvis lyckat"
3025
3026 #: nis/nis_error.h:28
3027 msgid "Too many attributes"
3028 msgstr "För många attribut"
3029
3030 #: nis/nis_error.h:29
3031 msgid "Error in RPC subsystem"
3032 msgstr "Fel i RPC-delsystem"
3033
3034 #: nis/nis_error.h:30
3035 msgid "Missing or malformed attribute"
3036 msgstr "Saknat eller felaktigt attribut"
3037
3038 #: nis/nis_error.h:31
3039 msgid "Named object is not searchable"
3040 msgstr "Namngivet objekt är inte sökbart"
3041
3042 #: nis/nis_error.h:32
3043 msgid "Error while talking to callback proc"
3044 msgstr "Fel vid kommunikation till återanropsprocess"
3045
3046 #: nis/nis_error.h:33
3047 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
3048 msgstr "Icke-NIS+ namnrymd påträffad"
3049
3050 #: nis/nis_error.h:34
3051 msgid "Illegal object type for operation"
3052 msgstr "Otillåten objekttyp för operationen"
3053
3054 #: nis/nis_error.h:35
3055 msgid "Passed object is not the same object on server"
3056 msgstr "Skickat objekt är inte samma objekt hos servern"
3057
3058 #: nis/nis_error.h:36
3059 msgid "Modify operation failed"
3060 msgstr "Ändringsoperation misslyckades"
3061
3062 #: nis/nis_error.h:37
3063 msgid "Query illegal for named table"
3064 msgstr "Fråga otillåten för namngiven tabell"
3065
3066 #: nis/nis_error.h:38
3067 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
3068 msgstr "Försök att ta bort en tabell som inte är tom"
3069
3070 #: nis/nis_error.h:39
3071 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
3072 msgstr "Fel vid läsande av NIS+ kallstartsfil.  Är NIS+ installerad?"
3073
3074 #: nis/nis_error.h:40
3075 msgid "Full resync required for directory"
3076 msgstr "Fullständig resynkronisering krävs för katalog"
3077
3078 #: nis/nis_error.h:41
3079 msgid "NIS+ operation failed"
3080 msgstr "NIS+ operation misslyckades"
3081
3082 #: nis/nis_error.h:42
3083 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
3084 msgstr "NIS+-tjänst är otillgänglig eller inte installerad"
3085
3086 #: nis/nis_error.h:43
3087 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3088 msgstr "Ja, meningen med livet är 42"
3089
3090 #: nis/nis_error.h:44
3091 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
3092 msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ server"
3093
3094 #: nis/nis_error.h:45
3095 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
3096 msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ klient"
3097
3098 #: nis/nis_error.h:46
3099 msgid "No file space on server"
3100 msgstr "Inget filutrymme hos servern"
3101
3102 #: nis/nis_error.h:47
3103 msgid "Unable to create process on server"
3104 msgstr "Kan inte skapa process hos server"
3105
3106 #: nis/nis_error.h:48
3107 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
3108 msgstr "Huvudserver är upptagen, full dump omskedulerad."
3109
3110 #: nis/nis_local_names.c:122
3111 #, c-format
3112 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
3113 msgstr "LOCAL-post för UID %d i katalog %s är inte unik\n"
3114
3115 #: nis/nis_print.c:51
3116 msgid "UNKNOWN"
3117 msgstr "OKÄND"
3118
3119 #: nis/nis_print.c:109
3120 msgid "BOGUS OBJECT\n"
3121 msgstr "SKENOBJEKT\n"
3122
3123 #: nis/nis_print.c:112
3124 msgid "NO OBJECT\n"
3125 msgstr "INGET OBJEKT\n"
3126
3127 #: nis/nis_print.c:115
3128 msgid "DIRECTORY\n"
3129 msgstr "KATALOG\n"
3130
3131 #: nis/nis_print.c:118
3132 msgid "GROUP\n"
3133 msgstr "GRUPP\n"
3134
3135 #: nis/nis_print.c:121
3136 msgid "TABLE\n"
3137 msgstr "TABELL\n"
3138
3139 #: nis/nis_print.c:124
3140 msgid "ENTRY\n"
3141 msgstr "POST\n"
3142
3143 #: nis/nis_print.c:127
3144 msgid "LINK\n"
3145 msgstr "LÄNK\n"
3146
3147 #: nis/nis_print.c:130
3148 msgid "PRIVATE\n"
3149 msgstr "PRIVAT\n"
3150
3151 #: nis/nis_print.c:133
3152 msgid "(Unknown object)\n"
3153 msgstr "(Okänt objekt)\n"
3154
3155 #: nis/nis_print.c:167
3156 #, c-format
3157 msgid "Name : `%s'\n"
3158 msgstr "Namn: \"%s\"\n"
3159
3160 #: nis/nis_print.c:168
3161 #, c-format
3162 msgid "Type : %s\n"
3163 msgstr "Typ: %s\n"
3164
3165 #: nis/nis_print.c:173
3166 msgid "Master Server :\n"
3167 msgstr "Huvudserver:\n"
3168
3169 #: nis/nis_print.c:175
3170 msgid "Replicate :\n"
3171 msgstr "Replikera:\n"
3172
3173 #: nis/nis_print.c:176
3174 #, c-format
3175 msgid "\tName       : %s\n"
3176 msgstr "\tNamn       : %s\n"
3177
3178 #: nis/nis_print.c:177
3179 msgid "\tPublic Key : "
3180 msgstr "\tPublik nyckel: "
3181
3182 #: nis/nis_print.c:181
3183 msgid "None.\n"
3184 msgstr "Ingen.\n"
3185
3186 #: nis/nis_print.c:184
3187 #, c-format
3188 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
3189 msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitar)\n"
3190
3191 #: nis/nis_print.c:189
3192 #, c-format
3193 msgid "RSA (%d bits)\n"
3194 msgstr "RSA (%d bitar)\n"
3195
3196 #: nis/nis_print.c:192
3197 msgid "Kerberos.\n"
3198 msgstr "Kerberos.\n"
3199
3200 #: nis/nis_print.c:195
3201 #, c-format
3202 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
3203 msgstr "Okänd (typ = %d, bitar = %d)\n"
3204
3205 #: nis/nis_print.c:206
3206 #, c-format
3207 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
3208 msgstr "\tUniversella adresser (%u)\n"
3209
3210 #: nis/nis_print.c:228
3211 msgid "Time to live : "
3212 msgstr "Livslängd: "
3213
3214 #: nis/nis_print.c:230
3215 msgid "Default Access rights :\n"
3216 msgstr "Standard åtkomsträttigheter:\n"
3217
3218 #: nis/nis_print.c:239
3219 #, c-format
3220 msgid "\tType         : %s\n"
3221 msgstr "\tTyp          : %s\n"
3222
3223 #: nis/nis_print.c:240
3224 msgid "\tAccess rights: "
3225 msgstr "\tRättigheter  : "
3226
3227 #: nis/nis_print.c:254
3228 msgid "Group Flags :"
3229 msgstr "Gruppflaggor: "
3230
3231 #: nis/nis_print.c:257
3232 msgid ""
3233 "\n"
3234 "Group Members :\n"
3235 msgstr ""
3236 "\n"
3237 "Gruppmedlemmar:\n"
3238
3239 #: nis/nis_print.c:269
3240 #, c-format
3241 msgid "Table Type          : %s\n"
3242 msgstr "Tabelltyp           : %s\n"
3243
3244 #: nis/nis_print.c:270
3245 #, c-format
3246 msgid "Number of Columns   : %d\n"
3247 msgstr "Antal kolumner      : %d\n"
3248
3249 #: nis/nis_print.c:271
3250 #, c-format
3251 msgid "Character Separator : %c\n"
3252 msgstr "Teckenseparator     : %c\n"
3253
3254 #: nis/nis_print.c:272
3255 #, c-format
3256 msgid "Search Path         : %s\n"
3257 msgstr "Sökväg              : %s\n"
3258
3259 #: nis/nis_print.c:273
3260 msgid "Columns             :\n"
3261 msgstr "Kolumner            :\n"
3262
3263 #: nis/nis_print.c:276
3264 #, c-format
3265 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
3266 msgstr "\t[%d]\tNamn          : %s\n"
3267
3268 #: nis/nis_print.c:278
3269 msgid "\t\tAttributes    : "
3270 msgstr "\t\tAttribut      : "
3271
3272 #: nis/nis_print.c:280
3273 msgid "\t\tAccess Rights : "
3274 msgstr "\t\tRättigheter   : "
3275
3276 #: nis/nis_print.c:290
3277 msgid "Linked Object Type : "
3278 msgstr "Länkad objekttyp: "
3279
3280 #: nis/nis_print.c:292
3281 #, c-format
3282 msgid "Linked to : %s\n"
3283 msgstr "Länkad till: %s\n"
3284
3285 #: nis/nis_print.c:302
3286 #, c-format
3287 msgid "\tEntry data of type %s\n"
3288 msgstr "\tPostdata av typ %s\n"
3289
3290 #: nis/nis_print.c:305
3291 #, c-format
3292 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
3293 msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
3294
3295 #: nis/nis_print.c:308
3296 msgid "Encrypted data\n"
3297 msgstr "Krypterat data\n"
3298
3299 #: nis/nis_print.c:310
3300 msgid "Binary data\n"
3301 msgstr "Binärdata\n"
3302
3303 #: nis/nis_print.c:326
3304 #, c-format
3305 msgid "Object Name   : %s\n"
3306 msgstr "Objektnamn    : %s\n"
3307
3308 #: nis/nis_print.c:327
3309 #, c-format
3310 msgid "Directory     : %s\n"
3311 msgstr "Katalog       : %s\n"
3312
3313 #: nis/nis_print.c:328
3314 #, c-format
3315 msgid "Owner         : %s\n"
3316 msgstr "Ägare         : %s\n"
3317
3318 #: nis/nis_print.c:329
3319 #, c-format
3320 msgid "Group         : %s\n"
3321 msgstr "Grupp         : %s\n"
3322
3323 #: nis/nis_print.c:330
3324 msgid "Access Rights : "
3325 msgstr "Rättigheter   : "
3326
3327 #: nis/nis_print.c:332
3328 #, c-format
3329 msgid ""
3330 "\n"
3331 "Time to Live  : "
3332 msgstr ""
3333 "\n"
3334 "Livslängd     : "
3335
3336 #: nis/nis_print.c:335
3337 #, c-format
3338 msgid "Creation Time : %s"
3339 msgstr "Skapad        : %s"
3340
3341 #: nis/nis_print.c:337
3342 #, c-format
3343 msgid "Mod. Time     : %s"
3344 msgstr "Ändr. tid     : %s"
3345
3346 #: nis/nis_print.c:338
3347 msgid "Object Type   : "
3348 msgstr "Objekttyp     : "
3349
3350 #: nis/nis_print.c:358
3351 #, c-format
3352 msgid "    Data Length = %u\n"
3353 msgstr "    Datalängd = %u\n"
3354
3355 #: nis/nis_print.c:372
3356 #, c-format
3357 msgid "Status            : %s\n"
3358 msgstr "Status            : %s\n"
3359
3360 #: nis/nis_print.c:373
3361 #, c-format
3362 msgid "Number of objects : %u\n"
3363 msgstr "Antal objekt      : %u\n"
3364
3365 #: nis/nis_print.c:377
3366 #, c-format
3367 msgid "Object #%d:\n"
3368 msgstr "Objekt nr %d:\n"
3369
3370 #: nis/nis_print_group_entry.c:117
3371 #, c-format
3372 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
3373 msgstr "Grupppost för \"%s.%s\" grupp:\n"
3374
3375 #: nis/nis_print_group_entry.c:125
3376 msgid "    Explicit members:\n"
3377 msgstr "    Explicita medlemmar:\n"
3378
3379 #: nis/nis_print_group_entry.c:130
3380 msgid "    No explicit members\n"
3381 msgstr "    Inga explicita medlemmar\n"
3382
3383 #: nis/nis_print_group_entry.c:133
3384 msgid "    Implicit members:\n"
3385 msgstr "    Implicita medlemmar:\n"
3386
3387 #: nis/nis_print_group_entry.c:138
3388 msgid "    No implicit members\n"
3389 msgstr "    Inga implicita medlemmar\n"
3390
3391 #: nis/nis_print_group_entry.c:141
3392 msgid "    Recursive members:\n"
3393 msgstr "    Rekursiva medlemmar:\n"
3394
3395 #: nis/nis_print_group_entry.c:146
3396 msgid "    No recursive members\n"
3397 msgstr "    Inga rekursiva medlemmar\n"
3398
3399 #: nis/nis_print_group_entry.c:149
3400 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
3401 msgstr "    Explicita icke-medlemmar:\n"
3402
3403 #: nis/nis_print_group_entry.c:154
3404 msgid "    No explicit nonmembers\n"
3405 msgstr "    Inga explicita icke-medlemmar\n"
3406
3407 #: nis/nis_print_group_entry.c:157
3408 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
3409 msgstr "    Implicita icke-medlemmar:\n"
3410
3411 #: nis/nis_print_group_entry.c:162
3412 msgid "    No implicit nonmembers\n"
3413 msgstr "    Inga implicita icke-medlemmar\n"
3414
3415 #: nis/nis_print_group_entry.c:165
3416 msgid "    Recursive nonmembers:\n"
3417 msgstr "    Rekursiva icke-medlemmar:\n"
3418
3419 #: nis/nis_print_group_entry.c:170
3420 msgid "    No recursive nonmembers\n"
3421 msgstr "    Inga rekursiva icke-medlemmar\n"
3422
3423 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
3424 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
3425 #, c-format
3426 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
3427 msgstr "DES-post för nätnamn %s är inte unikt\n"
3428
3429 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
3430 #, c-format
3431 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
3432 msgstr "netname2user: gruppid-lista saknas i \"%s\"."
3433
3434 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
3435 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
3436 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
3437 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
3438 #, c-format
3439 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
3440 msgstr "netname2user: (nis+ uppslagning) %s\n"
3441
3442 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
3443 #, c-format
3444 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
3445 msgstr "netname2user: DES-post för %s i katalog %s är inte unik"
3446
3447 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
3448 #, c-format
3449 msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
3450 msgstr "netname2user: principalnamn \"%s\" för långt"
3451
3452 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
3453 #, c-format
3454 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
3455 msgstr "netname2user: LOCAL-post för %s i katalog %s är inte unik"
3456
3457 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
3458 msgid "netname2user: should not have uid 0"
3459 msgstr "netname2user: borde inte ha uid 0"
3460
3461 #: nis/ypclnt.c:825
3462 msgid "Request arguments bad"
3463 msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"
3464
3465 #: nis/ypclnt.c:828
3466 msgid "RPC failure on NIS operation"
3467 msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"
3468
3469 #: nis/ypclnt.c:831
3470 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
3471 msgstr "Kan inte ansluta till servern som betjänar denna domän"
3472
3473 #: nis/ypclnt.c:834
3474 msgid "No such map in server's domain"
3475 msgstr "Ingen sådan tabell i serverns domän"
3476
3477 #: nis/ypclnt.c:837
3478 msgid "No such key in map"
3479 msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"
3480
3481 #: nis/ypclnt.c:840
3482 msgid "Internal NIS error"
3483 msgstr "Internt NIS-fel"
3484
3485 #: nis/ypclnt.c:843
3486 msgid "Local resource allocation failure"
3487 msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"
3488
3489 #: nis/ypclnt.c:846
3490 msgid "No more records in map database"
3491 msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"
3492
3493 #: nis/ypclnt.c:849
3494 msgid "Can't communicate with portmapper"
3495 msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"
3496
3497 #: nis/ypclnt.c:852
3498 msgid "Can't communicate with ypbind"
3499 msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"
3500
3501 #: nis/ypclnt.c:855
3502 msgid "Can't communicate with ypserv"
3503 msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"
3504
3505 #: nis/ypclnt.c:858
3506 msgid "Local domain name not set"
3507 msgstr "Lokalt domännamn inte satt"
3508
3509 #: nis/ypclnt.c:861
3510 msgid "NIS map database is bad"
3511 msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"
3512
3513 #: nis/ypclnt.c:864
3514 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
3515 msgstr "NIS versionsskillnad klient/server - kan inte betjäna"
3516
3517 #: nis/ypclnt.c:870
3518 msgid "Database is busy"
3519 msgstr "Databasen är upptagen"
3520
3521 #: nis/ypclnt.c:873
3522 msgid "Unknown NIS error code"
3523 msgstr "Okänd NIS-felkod"
3524
3525 #: nis/ypclnt.c:913
3526 msgid "Internal ypbind error"
3527 msgstr "Internt ypbind-fel"
3528
3529 #: nis/ypclnt.c:916
3530 msgid "Domain not bound"
3531 msgstr "Domän inte bunden"
3532
3533 #: nis/ypclnt.c:919
3534 msgid "System resource allocation failure"
3535 msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"
3536
3537 #: nis/ypclnt.c:922
3538 msgid "Unknown ypbind error"
3539 msgstr "Okänt ypbind-fel"
3540
3541 #: nis/ypclnt.c:963
3542 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
3543 msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"
3544
3545 #: nis/ypclnt.c:981
3546 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
3547 msgstr "yp_update: kan inte hämta serveradress\n"
3548
3549 #: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:462
3550 #, c-format
3551 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
3552 msgstr "Hittar inte \"%s\" i värdcache!"
3553
3554 #: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:464
3555 #, c-format
3556 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
3557 msgstr "Omladdar \"%s\" i värdcache!"
3558
3559 #: nscd/cache.c:146
3560 #, c-format
3561 msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
3562 msgstr "lägg till ny post \"%s\" av typen %s för %s till cache%s"
3563
3564 #: nscd/cache.c:148
3565 msgid " (first)"
3566 msgstr " (första)"
3567
3568 #: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:786
3569 #, c-format
3570 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
3571 msgstr "kan inte ta status på fil \"%s\": %s"
3572
3573 #: nscd/cache.c:285
3574 #, c-format
3575 msgid "pruning %s cache; time %ld"
3576 msgstr "beskär %s cache; tid %ld"
3577
3578 #: nscd/cache.c:312
3579 #, c-format
3580 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
3581 msgstr "överväger %s-post \"%s\", tidsgräns %<PRIu64>"
3582
3583 #: nscd/connections.c:505 nscd/connections.c:517 nscd/connections.c:529
3584 #: nscd/connections.c:548
3585 #, c-format
3586 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
3587 msgstr "ogiltig persistent databasfil \"%s\": %s"
3588
3589 #: nscd/connections.c:519
3590 msgid "header size does not match"
3591 msgstr "huvudstorlek stämmer inte"
3592
3593 #: nscd/connections.c:531
3594 msgid "file size does not match"
3595 msgstr "filstorlek stämmer inte"
3596
3597 #: nscd/connections.c:550
3598 msgid "verification failed"
3599 msgstr "verifikation misslyckades"
3600
3601 #: nscd/connections.c:564
3602 #, c-format
3603 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
3604 msgstr "föreslagen storlek på tabellen för databas %s är större än den persistenta databasens tabell"
3605
3606 #: nscd/connections.c:574 nscd/connections.c:655
3607 #, c-format
3608 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
3609 msgstr "kan inte skapa läsbar filidentifierare för \"%s\", ingen mmap"
3610
3611 #: nscd/connections.c:634
3612 #, c-format
3613 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
3614 msgstr "databas för %s korrupt eller använd av flera samtidigt; ta bort %s manuellt om det behövs och starta om"
3615
3616 #: nscd/connections.c:641
3617 #, c-format
3618 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
3619 msgstr "kan inte skapa %s; ingen persistent databas används"
3620
3621 #: nscd/connections.c:644
3622 #, c-format
3623 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
3624 msgstr "kan inte skapa %s; ingen delning möjlig"
3625
3626 #: nscd/connections.c:715
3627 #, c-format
3628 msgid "cannot write to database file %s: %s"
3629 msgstr "kan inte skriva till databasfil %s: %s"
3630
3631 #: nscd/connections.c:749
3632 #, c-format
3633 msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
3634 msgstr "kan inte sätta uttag (socket) att stängas vid programstart: %s; kopplar ur paranoialäge"
3635
3636 #: nscd/connections.c:799
3637 #, c-format
3638 msgid "cannot open socket: %s"
3639 msgstr "kan inte öppna uttag (socket): %s"
3640
3641 #: nscd/connections.c:816
3642 #, c-format
3643 msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
3644 msgstr "kan inte ändra uttag (socket) till icke-blockerande: %s"
3645
3646 #: nscd/connections.c:824
3647 #, c-format
3648 msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
3649 msgstr "kan inte sätta uttag (socket) att stängas vid programstart: %s"
3650
3651 #: nscd/connections.c:835
3652 #, c-format
3653 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
3654 msgstr "kan inte få uttag (socket) att acceptera förbindelser: %s"
3655
3656 #: nscd/connections.c:926
3657 #, c-format
3658 msgid "provide access to FD %d, for %s"
3659 msgstr "ge åtkomst till FD %d, för %s"
3660
3661 #: nscd/connections.c:938
3662 #, c-format
3663 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
3664 msgstr "kan inte hantera äldre förfrågansversion %d, nuvarande version är %d"
3665
3666 #: nscd/connections.c:980 nscd/connections.c:1033
3667 #, c-format
3668 msgid "cannot write result: %s"
3669 msgstr "kan inte skriva resultat: %s"
3670
3671 #: nscd/connections.c:1116
3672 #, c-format
3673 msgid "error getting caller's id: %s"
3674 msgstr "kunde inte hämta anropandes identitet: %s"
3675
3676 #: nscd/connections.c:1175
3677 #, c-format
3678 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
3679 msgstr "kan inte öppna /proc/slef/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
3680
3681 #: nscd/connections.c:1189
3682 #, c-format
3683 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
3684 msgstr "kan inte läsa /proc/self/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
3685
3686 #: nscd/connections.c:1229
3687 #, c-format
3688 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
3689 msgstr "kan inte byta till föregående UID: %s; kopplar ur paranoialäge"
3690
3691 #: nscd/connections.c:1239
3692 #, c-format
3693 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
3694 msgstr "kan inte byta till föregående GID: %s; kopplar ur paranoialäge"
3695
3696 #: nscd/connections.c:1252
3697 #, c-format
3698 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
3699 msgstr "kan inte byta till föregående arbetskatalog: %s; kopplar ur paranoialäge"
3700
3701 #: nscd/connections.c:1280
3702 #, c-format
3703 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
3704 msgstr "återstart misslyckades: %s; kopplar ur paranoialäge"
3705
3706 #: nscd/connections.c:1289
3707 #, c-format
3708 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
3709 msgstr "kan inte byta aktuell katalog to \"/\": %s"
3710
3711 #: nscd/connections.c:1407
3712 #, c-format
3713 msgid "short read while reading request: %s"
3714 msgstr "fattas data vid läsning av begäran: %s"
3715
3716 #: nscd/connections.c:1438
3717 #, c-format
3718 msgid "key length in request too long: %d"
3719 msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"
3720
3721 #: nscd/connections.c:1451
3722 #, c-format
3723 msgid "short read while reading request key: %s"
3724 msgstr "fattas data vid läsning av begäransnyckel: %s"
3725
3726 #: nscd/connections.c:1460
3727 #, c-format
3728 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
3729 msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d) från PID %ld"
3730
3731 #: nscd/connections.c:1465
3732 #, c-format
3733 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
3734 msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d)"
3735
3736 #: nscd/connections.c:1826
3737 #, c-format
3738 msgid "could only start %d threads; terminating"
3739 msgstr "kunde bara starta %d trådar; avslutar"
3740
3741 #: nscd/connections.c:1874 nscd/connections.c:1875 nscd/connections.c:1892
3742 #: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:1919 nscd/connections.c:1930
3743 #: nscd/connections.c:1941
3744 #, c-format
3745 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
3746 msgstr "Misslyckades att köra nscd som användare \"%s\""
3747
3748 #: nscd/connections.c:1893
3749 #, c-format
3750 msgid "initial getgrouplist failed"
3751 msgstr "första getgrouplist misslyckades"
3752
3753 #: nscd/connections.c:1902
3754 #, c-format
3755 msgid "getgrouplist failed"
3756 msgstr "getgrouplist misslyckades"
3757
3758 #: nscd/connections.c:1920
3759 #, c-format
3760 msgid "setgroups failed"
3761 msgstr "setgroups misslyckades"
3762
3763 #: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:412 nscd/initgrcache.c:412
3764 #: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:342
3765 #, c-format
3766 msgid "short write in %s: %s"
3767 msgstr "ofullständig skrivning i %s: %s"
3768
3769 #: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:78
3770 #, c-format
3771 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
3772 msgstr "Hittar inte \"%s\" i gruppcache!"
3773
3774 #: nscd/grpcache.c:447 nscd/initgrcache.c:80
3775 #, c-format
3776 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
3777 msgstr "Omladdar \"%s\" i gruppcache!"
3778
3779 #: nscd/grpcache.c:524
3780 #, c-format
3781 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
3782 msgstr "Ogiltigt numeriskt gruppid (gid) \"%s\"!"
3783
3784 #: nscd/mem.c:383
3785 #, c-format
3786 msgid "freed %zu bytes in %s cache"
3787 msgstr "frigorde %zu byte i %s cache"
3788
3789 #: nscd/mem.c:512
3790 #, c-format
3791 msgid "no more memory for database '%s'"
3792 msgstr "inget mer minne för databas \"%s\""
3793
3794 #: nscd/nscd.c:98
3795 msgid "Read configuration data from NAME"
3796 msgstr "Läs konfigurationsdata från NAMN"
3797
3798 #: nscd/nscd.c:100
3799 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
3800 msgstr "Skapa inte barnprocess, visa meddelanden på nuvarande tty"
3801
3802 #: nscd/nscd.c:101
3803 msgid "NUMBER"
3804 msgstr "ANTAL"
3805
3806 #: nscd/nscd.c:101
3807 msgid "Start NUMBER threads"
3808 msgstr "Starta ANTAL trådar"
3809
3810 #: nscd/nscd.c:102
3811 msgid "Shut the server down"
3812 msgstr "Avsluta servern"
3813
3814 #: nscd/nscd.c:103
3815 msgid "Print current configuration statistic"
3816 msgstr "Skriv ut nuvarande konfigurationsstatistik"
3817
3818 #: nscd/nscd.c:104
3819 msgid "TABLE"
3820 msgstr "TABELL"
3821
3822 #: nscd/nscd.c:105
3823 msgid "Invalidate the specified cache"
3824 msgstr "Invalidera den angivna cachen"
3825
3826 #: nscd/nscd.c:106
3827 msgid "TABLE,yes"
3828 msgstr "TABELL,ja"
3829
3830 #: nscd/nscd.c:107
3831 msgid "Use separate cache for each user"
3832 msgstr "Använd separat cache för varje användare"
3833
3834 #: nscd/nscd.c:112
3835 msgid "Name Service Cache Daemon."
3836 msgstr "Namntjänst cache-demon"
3837
3838 #: nscd/nscd.c:144 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
3839 #, c-format
3840 msgid "wrong number of arguments"
3841 msgstr "fel antal argument"
3842
3843 #: nscd/nscd.c:154
3844 #, c-format
3845 msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
3846 msgstr "kan inte läsa konfigurationsdata, detta är fatalt"
3847
3848 #: nscd/nscd.c:163
3849 #, c-format
3850 msgid "already running"
3851 msgstr "kör redan"
3852
3853 #: nscd/nscd.c:178 nscd/nscd.c:233
3854 #, c-format
3855 msgid "cannot fork"
3856 msgstr "kan inte skapa barnprocess"
3857
3858 #: nscd/nscd.c:241
3859 #, c-format
3860 msgid "cannot change current working directory to \"/\""
3861 msgstr "kan inte byta aktuell katalog till \"/\""
3862
3863 #: nscd/nscd.c:249
3864 msgid "Could not create log file"
3865 msgstr "Kunde inte skapa loggfil"
3866
3867 #: nscd/nscd.c:302 nscd/nscd.c:327 nscd/nscd_stat.c:172
3868 #, c-format
3869 msgid "Only root is allowed to use this option!"
3870 msgstr "Bara root har tillåtelse att använda denna operation!"
3871
3872 #: nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:191
3873 #, c-format
3874 msgid "write incomplete"
3875 msgstr "ofullständing skrivning"
3876
3877 #: nscd/nscd.c:375
3878 #, c-format
3879 msgid "cannot read invalidate ACK"
3880 msgstr "kan inte läsa ogiltigförklarings-ACK"
3881
3882 #: nscd/nscd.c:381
3883 #, c-format
3884 msgid "invalidation failed"
3885 msgstr "ogiltigförklaring misslyckades"
3886
3887 #: nscd/nscd.c:391
3888 #, c-format
3889 msgid "secure services not implemented anymore"
3890 msgstr "säkra tjänster är inte implementerade längre"
3891
3892 #: nscd/nscd_conf.c:57
3893 #, c-format
3894 msgid "database %s is not supported"
3895 msgstr "databas \"%s\" stöds ej"
3896
3897 #: nscd/nscd_conf.c:108
3898 #, c-format
3899 msgid "Parse error: %s"
3900 msgstr "Parsfel: %s"
3901
3902 #: nscd/nscd_conf.c:193
3903 #, c-format
3904 msgid "Must specify user name for server-user option"
3905 msgstr "Användarnamn krävs för \"server-user\"-flaggan"
3906
3907 #: nscd/nscd_conf.c:200
3908 #, c-format
3909 msgid "Must specify user name for stat-user option"
3910 msgstr "Användarnamn krävs för \"stat-user\"-flaggan"
3911
3912 #: nscd/nscd_conf.c:244
3913 #, c-format
3914 msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
3915 msgstr "ogiltigt värde för \"reload-count\": %u"
3916
3917 #: nscd/nscd_conf.c:259
3918 #, c-format
3919 msgid "Must specify value for restart-interval option"
3920 msgstr "Måste ge värde för \"restart-interval\"-flaggan"
3921
3922 #: nscd/nscd_conf.c:273
3923 #, c-format
3924 msgid "Unknown option: %s %s %s"
3925 msgstr "Okänd flagga: %s %s %s"
3926
3927 #: nscd/nscd_conf.c:286
3928 #, c-format
3929 msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
3930 msgstr "kan inte hämta aktuell katalog: %s; kopplar ut paranoialäge"
3931
3932 #: nscd/nscd_conf.c:306
3933 #, c-format
3934 msgid "maximum file size for %s database too small"
3935 msgstr "maximal filstorlek för \"%s\"-databasen är för liten"
3936
3937 #: nscd/nscd_stat.c:141
3938 #, c-format
3939 msgid "cannot write statistics: %s"
3940 msgstr "kan inte skriva statistik: %s"
3941
3942 #: nscd/nscd_stat.c:156
3943 msgid "yes"
3944 msgstr "ja"
3945
3946 #: nscd/nscd_stat.c:157
3947 msgid "no"
3948 msgstr "nej"
3949
3950 #: nscd/nscd_stat.c:168
3951 #, c-format
3952 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
3953 msgstr "Bara root eller %s har tillåtelse att använda denna operation!"
3954
3955 #: nscd/nscd_stat.c:179
3956 #, c-format
3957 msgid "nscd not running!\n"
3958 msgstr "nscd kör inte!\n"
3959
3960 #: nscd/nscd_stat.c:203
3961 #, c-format
3962 msgid "cannot read statistics data"
3963 msgstr "kan inte läsa statistikdata"
3964
3965 #: nscd/nscd_stat.c:206
3966 #, c-format
3967 msgid ""
3968 "nscd configuration:\n"
3969 "\n"
3970 "%15d  server debug level\n"
3971 msgstr ""
3972 "nscd konfiguration:\n"
3973 "\n"
3974 "%15d  servers felsökningsläge\n"
3975
3976 #: nscd/nscd_stat.c:230
3977 #, c-format
3978 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
3979 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  servers körtid\n"
3980
3981 #: nscd/nscd_stat.c:233
3982 #, c-format
3983 msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
3984 msgstr "    %2uh %2um %2lus  servers körtid\n"
3985
3986 #: nscd/nscd_stat.c:235
3987 #, c-format
3988 msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
3989 msgstr "        %2um %2lus  servers körtid\n"
3990
3991 #: nscd/nscd_stat.c:237
3992 #, c-format
3993 msgid "            %2lus  server runtime\n"
3994 msgstr "            %2lus  servers körtid\n"
3995
3996 #: nscd/nscd_stat.c:239
3997 #, c-format
3998 msgid ""
3999 "%15d  current number of threads\n"
4000 "%15d  maximum number of threads\n"
4001 "%15lu  number of times clients had to wait\n"
4002 "%15s  paranoia mode enabled\n"
4003 "%15lu  restart internal\n"
4004 msgstr ""
4005 "%15d  nuvarande antal trådar\n"