c17130d6fd4dbae7030a21959b6b88dd988beb7e
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / sysdeps / mach / hurd / bits / errno.h
1 /* This file generated by errnos.awk.  */
2
3 /* The Hurd uses Mach error system 0x10, currently only subsystem 0. */
4 #ifndef _HURD_ERRNO
5 # define _HURD_ERRNO(n) ((0x10 << 26) | ((n) & 0x3fff))
6 #endif
7
8 #ifdef _ERRNO_H
9
10 enum __error_t_codes
11 {
12 #undef EDOM
13 #undef ERANGE
14         EPERM           = _HURD_ERRNO (1),
15 #define EPERM           _HURD_ERRNO (1) /* Operation not permitted */
16         ENOENT          = _HURD_ERRNO (2),
17 #define ENOENT          _HURD_ERRNO (2) /* No such file or directory */
18         ESRCH           = _HURD_ERRNO (3),
19 #define ESRCH           _HURD_ERRNO (3) /* No such process */
20         EINTR           = _HURD_ERRNO (4),
21 #define EINTR           _HURD_ERRNO (4) /* Interrupted system call */
22         EIO             = _HURD_ERRNO (5),
23 #define EIO             _HURD_ERRNO (5) /* Input/output error */
24         ENXIO           = _HURD_ERRNO (6),
25 #define ENXIO           _HURD_ERRNO (6) /* Device not configured */
26         E2BIG           = _HURD_ERRNO (7),
27 #define E2BIG           _HURD_ERRNO (7) /* Argument list too long */
28         ENOEXEC         = _HURD_ERRNO (8),
29 #define ENOEXEC         _HURD_ERRNO (8) /* Exec format error */
30         EBADF           = _HURD_ERRNO (9),
31 #define EBADF           _HURD_ERRNO (9) /* Bad file descriptor */
32         ECHILD          = _HURD_ERRNO (10),
33 #define ECHILD          _HURD_ERRNO (10)/* No child processes */
34         EDEADLK         = _HURD_ERRNO (11),
35 #define EDEADLK         _HURD_ERRNO (11)/* Resource deadlock avoided */
36         ENOMEM          = _HURD_ERRNO (12),
37 #define ENOMEM          _HURD_ERRNO (12)/* Cannot allocate memory */
38         EACCES          = _HURD_ERRNO (13),
39 #define EACCES          _HURD_ERRNO (13)/* Permission denied */
40         EFAULT          = _HURD_ERRNO (14),
41 #define EFAULT          _HURD_ERRNO (14)/* Bad address */
42         ENOTBLK         = _HURD_ERRNO (15),
43 #define ENOTBLK         _HURD_ERRNO (15)/* Block device required */
44         EBUSY           = _HURD_ERRNO (16),
45 #define EBUSY           _HURD_ERRNO (16)/* Device or resource busy */
46         EEXIST          = _HURD_ERRNO (17),
47 #define EEXIST          _HURD_ERRNO (17)/* File exists */
48         EXDEV           = _HURD_ERRNO (18),
49 #define EXDEV           _HURD_ERRNO (18)/* Invalid cross-device link */
50         ENODEV          = _HURD_ERRNO (19),
51 #define ENODEV          _HURD_ERRNO (19)/* Operation not supported by device */
52         ENOTDIR         = _HURD_ERRNO (20),
53 #define ENOTDIR         _HURD_ERRNO (20)/* Not a directory */
54         EISDIR          = _HURD_ERRNO (21),
55 #define EISDIR          _HURD_ERRNO (21)/* Is a directory */
56         EINVAL          = _HURD_ERRNO (22),
57 #define EINVAL          _HURD_ERRNO (22)/* Invalid argument */
58         EMFILE          = _HURD_ERRNO (24),
59 #define EMFILE          _HURD_ERRNO (24)/* Too many open files */
60         ENFILE          = _HURD_ERRNO (23),
61 #define ENFILE          _HURD_ERRNO (23)/* Too many open files in system */
62         ENOTTY          = _HURD_ERRNO (25),
63 #define ENOTTY          _HURD_ERRNO (25)/* Inappropriate ioctl for device */
64         ETXTBSY         = _HURD_ERRNO (26),
65 #define ETXTBSY         _HURD_ERRNO (26)/* Text file busy */
66         EFBIG           = _HURD_ERRNO (27),
67 #define EFBIG           _HURD_ERRNO (27)/* File too large */
68         ENOSPC          = _HURD_ERRNO (28),
69 #define ENOSPC          _HURD_ERRNO (28)/* No space left on device */
70         ESPIPE          = _HURD_ERRNO (29),
71 #define ESPIPE          _HURD_ERRNO (29)/* Illegal seek */
72         EROFS           = _HURD_ERRNO (30),
73 #define EROFS           _HURD_ERRNO (30)/* Read-only file system */
74         EMLINK          = _HURD_ERRNO (31),
75 #define EMLINK          _HURD_ERRNO (31)/* Too many links */
76         EPIPE           = _HURD_ERRNO (32),
77 #define EPIPE           _HURD_ERRNO (32)/* Broken pipe */
78         EDOM            = _HURD_ERRNO (33),
79 #define EDOM            _HURD_ERRNO (33)/* Numerical argument out of domain */
80         ERANGE          = _HURD_ERRNO (34),
81 #define ERANGE          _HURD_ERRNO (34)/* Numerical result out of range */
82         EAGAIN          = _HURD_ERRNO (35),
83 #define EAGAIN          _HURD_ERRNO (35)/* Resource temporarily unavailable */
84 #define EWOULDBLOCK EAGAIN /* Operation would block */
85         EINPROGRESS     = _HURD_ERRNO (36),
86 #define EINPROGRESS     _HURD_ERRNO (36)/* Operation now in progress */
87         EALREADY        = _HURD_ERRNO (37),
88 #define EALREADY        _HURD_ERRNO (37)/* Operation already in progress */
89         ENOTSOCK        = _HURD_ERRNO (38),
90 #define ENOTSOCK        _HURD_ERRNO (38)/* Socket operation on non-socket */
91         EMSGSIZE        = _HURD_ERRNO (40),
92 #define EMSGSIZE        _HURD_ERRNO (40)/* Message too long */
93         EPROTOTYPE      = _HURD_ERRNO (41),
94 #define EPROTOTYPE      _HURD_ERRNO (41)/* Protocol wrong type for socket */
95         ENOPROTOOPT     = _HURD_ERRNO (42),
96 #define ENOPROTOOPT     _HURD_ERRNO (42)/* Protocol not available */
97         EPROTONOSUPPORT = _HURD_ERRNO (43),
98 #define EPROTONOSUPPORT _HURD_ERRNO (43)/* Protocol not supported */
99         ESOCKTNOSUPPORT = _HURD_ERRNO (44),
100 #define ESOCKTNOSUPPORT _HURD_ERRNO (44)/* Socket type not supported */
101         EOPNOTSUPP      = _HURD_ERRNO (45),
102 #define EOPNOTSUPP      _HURD_ERRNO (45)/* Operation not supported */
103         EPFNOSUPPORT    = _HURD_ERRNO (46),
104 #define EPFNOSUPPORT    _HURD_ERRNO (46)/* Protocol family not supported */
105         EAFNOSUPPORT    = _HURD_ERRNO (47),
106 #define EAFNOSUPPORT    _HURD_ERRNO (47)/* Address family not supported by protocol */
107         EADDRINUSE      = _HURD_ERRNO (48),
108 #define EADDRINUSE      _HURD_ERRNO (48)/* Address already in use */
109         EADDRNOTAVAIL   = _HURD_ERRNO (49),
110 #define EADDRNOTAVAIL   _HURD_ERRNO (49)/* Cannot assign requested address */
111         ENETDOWN        = _HURD_ERRNO (50),
112 #define ENETDOWN        _HURD_ERRNO (50)/* Network is down */
113         ENETUNREACH     = _HURD_ERRNO (51),
114 #define ENETUNREACH     _HURD_ERRNO (51)/* Network is unreachable */
115         ENETRESET       = _HURD_ERRNO (52),
116 #define ENETRESET       _HURD_ERRNO (52)/* Network dropped connection on reset */
117         ECONNABORTED    = _HURD_ERRNO (53),
118 #define ECONNABORTED    _HURD_ERRNO (53)/* Software caused connection abort */
119         ECONNRESET      = _HURD_ERRNO (54),
120 #define ECONNRESET      _HURD_ERRNO (54)/* Connection reset by peer */
121         ENOBUFS         = _HURD_ERRNO (55),
122 #define ENOBUFS         _HURD_ERRNO (55)/* No buffer space available */
123         EISCONN         = _HURD_ERRNO (56),
124 #define EISCONN         _HURD_ERRNO (56)/* Transport endpoint is already connected */
125         ENOTCONN        = _HURD_ERRNO (57),
126 #define ENOTCONN        _HURD_ERRNO (57)/* Transport endpoint is not connected */
127         EDESTADDRREQ    = _HURD_ERRNO (39),
128 #define EDESTADDRREQ    _HURD_ERRNO (39)/* Destination address required */
129         ESHUTDOWN       = _HURD_ERRNO (58),
130 #define ESHUTDOWN       _HURD_ERRNO (58)/* Cannot send after transport endpoint shutdown */
131         ETOOMANYREFS    = _HURD_ERRNO (59),
132 #define ETOOMANYREFS    _HURD_ERRNO (59)/* Too many references: cannot splice */
133         ETIMEDOUT       = _HURD_ERRNO (60),
134 #define ETIMEDOUT       _HURD_ERRNO (60)/* Connection timed out */
135         ECONNREFUSED    = _HURD_ERRNO (61),
136 #define ECONNREFUSED    _HURD_ERRNO (61)/* Connection refused */
137         ELOOP           = _HURD_ERRNO (62),
138 #define ELOOP           _HURD_ERRNO (62)/* Too many levels of symbolic links */
139         ENAMETOOLONG    = _HURD_ERRNO (63),
140 #define ENAMETOOLONG    _HURD_ERRNO (63)/* File name too long */
141         EHOSTDOWN       = _HURD_ERRNO (64),
142 #define EHOSTDOWN       _HURD_ERRNO (64)/* Host is down */
143         EHOSTUNREACH    = _HURD_ERRNO (65),
144 #define EHOSTUNREACH    _HURD_ERRNO (65)/* No route to host */
145         ENOTEMPTY       = _HURD_ERRNO (66),
146 #define ENOTEMPTY       _HURD_ERRNO (66)/* Directory not empty */
147         EPROCLIM        = _HURD_ERRNO (67),
148 #define EPROCLIM        _HURD_ERRNO (67)/* Too many processes */
149         EUSERS          = _HURD_ERRNO (68),
150 #define EUSERS          _HURD_ERRNO (68)/* Too many users */
151         EDQUOT          = _HURD_ERRNO (69),
152 #define EDQUOT          _HURD_ERRNO (69)/* Disc quota exceeded */
153         ESTALE          = _HURD_ERRNO (70),
154 #define ESTALE          _HURD_ERRNO (70)/* Stale NFS file handle */
155         EREMOTE         = _HURD_ERRNO (71),
156 #define EREMOTE         _HURD_ERRNO (71)/* Object is remote */
157         EBADRPC         = _HURD_ERRNO (72),
158 #define EBADRPC         _HURD_ERRNO (72)/* RPC struct is bad */
159         ERPCMISMATCH    = _HURD_ERRNO (73),
160 #define ERPCMISMATCH    _HURD_ERRNO (73)/* RPC version wrong */
161         EPROGUNAVAIL    = _HURD_ERRNO (74),
162 #define EPROGUNAVAIL    _HURD_ERRNO (74)/* RPC program not available */
163         EPROGMISMATCH   = _HURD_ERRNO (75),
164 #define EPROGMISMATCH   _HURD_ERRNO (75)/* RPC program version wrong */
165         EPROCUNAVAIL    = _HURD_ERRNO (76),
166 #define EPROCUNAVAIL    _HURD_ERRNO (76)/* RPC bad procedure for program */
167         ENOLCK          = _HURD_ERRNO (77),
168 #define ENOLCK          _HURD_ERRNO (77)/* No locks available */
169         EFTYPE          = _HURD_ERRNO (79),
170 #define EFTYPE          _HURD_ERRNO (79)/* Inappropriate file type or format */
171         EAUTH           = _HURD_ERRNO (80),
172 #define EAUTH           _HURD_ERRNO (80)/* Authentication error */
173         ENEEDAUTH       = _HURD_ERRNO (81),
174 #define ENEEDAUTH       _HURD_ERRNO (81)/* Need authenticator */
175         ENOSYS          = _HURD_ERRNO (78),
176 #define ENOSYS          _HURD_ERRNO (78)/* Function not implemented */
177         EILSEQ          = _HURD_ERRNO (106),
178 #define EILSEQ          _HURD_ERRNO (106)/* Invalid or incomplete multibyte or wide character */
179         EBACKGROUND     = _HURD_ERRNO (100),
180 #define EBACKGROUND     _HURD_ERRNO (100)/* Inappropriate operation for background process */
181         EDIED           = _HURD_ERRNO (101),
182 #define EDIED           _HURD_ERRNO (101)/* Translator died */
183         ED              = _HURD_ERRNO (102),
184 #define ED              _HURD_ERRNO (102)/* ? */
185         EGREGIOUS       = _HURD_ERRNO (103),
186 #define EGREGIOUS       _HURD_ERRNO (103)/* You really blew it this time */
187         EIEIO           = _HURD_ERRNO (104),
188 #define EIEIO           _HURD_ERRNO (104)/* Computer bought the farm */
189         EGRATUITOUS     = _HURD_ERRNO (105),
190 #define EGRATUITOUS     _HURD_ERRNO (105)/* Gratuitous error */
191         EBADMSG         = _HURD_ERRNO (107),
192 #define EBADMSG         _HURD_ERRNO (107)/* Bad message */
193         EIDRM           = _HURD_ERRNO (108),
194 #define EIDRM           _HURD_ERRNO (108)/* Identifier removed */
195         EMULTIHOP       = _HURD_ERRNO (109),
196 #define EMULTIHOP       _HURD_ERRNO (109)/* Multihop attempted */
197         ENODATA         = _HURD_ERRNO (110),
198 #define ENODATA         _HURD_ERRNO (110)/* No data available */
199         ENOLINK         = _HURD_ERRNO (111),
200 #define ENOLINK         _HURD_ERRNO (111)/* Link has been severed */
201         ENOMSG          = _HURD_ERRNO (112),
202 #define ENOMSG          _HURD_ERRNO (112)/* No message of desired type */
203         ENOSR           = _HURD_ERRNO (113),
204 #define ENOSR           _HURD_ERRNO (113)/* Out of streams resources */
205         ENOSTR          = _HURD_ERRNO (114),
206 #define ENOSTR          _HURD_ERRNO (114)/* Device not a stream */
207         EOVERFLOW       = _HURD_ERRNO (115),
208 #define EOVERFLOW       _HURD_ERRNO (115)/* Value too large for defined data type */
209         EPROTO          = _HURD_ERRNO (116),
210 #define EPROTO          _HURD_ERRNO (116)/* Protocol error */
211         ETIME           = _HURD_ERRNO (117),
212 #define ETIME           _HURD_ERRNO (117)/* Timer expired */
213
214         /* Errors from <mach/message.h>.  */
215         EMACH_SEND_IN_PROGRESS          = 0x10000001,
216         EMACH_SEND_INVALID_DATA         = 0x10000002,
217         EMACH_SEND_INVALID_DEST         = 0x10000003,
218         EMACH_SEND_TIMED_OUT            = 0x10000004,
219         EMACH_SEND_WILL_NOTIFY          = 0x10000005,
220         EMACH_SEND_NOTIFY_IN_PROGRESS   = 0x10000006,
221         EMACH_SEND_INTERRUPTED          = 0x10000007,
222         EMACH_SEND_MSG_TOO_SMALL        = 0x10000008,
223         EMACH_SEND_INVALID_REPLY        = 0x10000009,
224         EMACH_SEND_INVALID_RIGHT        = 0x1000000a,
225         EMACH_SEND_INVALID_NOTIFY       = 0x1000000b,
226         EMACH_SEND_INVALID_MEMORY       = 0x1000000c,
227         EMACH_SEND_NO_BUFFER            = 0x1000000d,
228         EMACH_SEND_NO_NOTIFY            = 0x1000000e,
229         EMACH_SEND_INVALID_TYPE         = 0x1000000f,
230         EMACH_SEND_INVALID_HEADER       = 0x10000010,
231         EMACH_RCV_IN_PROGRESS           = 0x10004001,
232         EMACH_RCV_INVALID_NAME          = 0x10004002,
233         EMACH_RCV_TIMED_OUT             = 0x10004003,
234         EMACH_RCV_TOO_LARGE             = 0x10004004,
235         EMACH_RCV_INTERRUPTED           = 0x10004005,
236         EMACH_RCV_PORT_CHANGED          = 0x10004006,
237         EMACH_RCV_INVALID_NOTIFY        = 0x10004007,
238         EMACH_RCV_INVALID_DATA          = 0x10004008,
239         EMACH_RCV_PORT_DIED             = 0x10004009,
240         EMACH_RCV_IN_SET                = 0x1000400a,
241         EMACH_RCV_HEADER_ERROR          = 0x1000400b,
242         EMACH_RCV_BODY_ERROR            = 0x1000400c,
243
244         /* Errors from <mach/kern_return.h>.  */
245         EKERN_INVALID_ADDRESS           = 1,
246         EKERN_PROTECTION_FAILURE        = 2,
247         EKERN_NO_SPACE                  = 3,
248         EKERN_INVALID_ARGUMENT          = 4,
249         EKERN_FAILURE                   = 5,
250         EKERN_RESOURCE_SHORTAGE         = 6,
251         EKERN_NOT_RECEIVER              = 7,
252         EKERN_NO_ACCESS                 = 8,
253         EKERN_MEMORY_FAILURE            = 9,
254         EKERN_MEMORY_ERROR              = 10,
255         EKERN_NOT_IN_SET                = 12,
256         EKERN_NAME_EXISTS               = 13,
257         EKERN_ABORTED                   = 14,
258         EKERN_INVALID_NAME              = 15,
259         EKERN_INVALID_TASK              = 16,
260         EKERN_INVALID_RIGHT             = 17,
261         EKERN_INVALID_VALUE             = 18,
262         EKERN_UREFS_OVERFLOW            = 19,
263         EKERN_INVALID_CAPABILITY        = 20,
264         EKERN_RIGHT_EXISTS              = 21,
265         EKERN_INVALID_HOST              = 22,
266         EKERN_MEMORY_PRESENT            = 23,
267         EKERN_WRITE_PROTECTION_FAILURE  = 24,
268         EKERN_TERMINATED                = 26,
269
270         /* Errors from <mach/mig_errors.h>.  */
271         EMIG_TYPE_ERROR         = -300, /* client type check failure */
272         EMIG_REPLY_MISMATCH     = -301, /* wrong reply message ID */
273         EMIG_REMOTE_ERROR       = -302, /* server detected error */
274         EMIG_BAD_ID             = -303, /* bad request message ID */
275         EMIG_BAD_ARGUMENTS      = -304, /* server type check failure */
276         EMIG_NO_REPLY           = -305, /* no reply should be sent */
277         EMIG_EXCEPTION          = -306, /* server raised exception */
278         EMIG_ARRAY_TOO_LARGE    = -307, /* array not large enough */
279         EMIG_SERVER_DIED        = -308, /* server died */
280         EMIG_DESTROY_REQUEST    = -309, /* destroy request with no reply */
281
282         /* Errors from <device/device_types.h>.  */
283         ED_IO_ERROR             = 2500, /* hardware IO error */
284         ED_WOULD_BLOCK          = 2501, /* would block, but D_NOWAIT set */
285         ED_NO_SUCH_DEVICE       = 2502, /* no such device */
286         ED_ALREADY_OPEN         = 2503, /* exclusive-use device already open */
287         ED_DEVICE_DOWN          = 2504, /* device has been shut down */
288         ED_INVALID_OPERATION    = 2505, /* bad operation for device */
289         ED_INVALID_RECNUM       = 2506, /* invalid record (block) number */
290         ED_INVALID_SIZE         = 2507, /* invalid IO size */
291         ED_NO_MEMORY            = 2508, /* memory allocation failure */
292         ED_READ_ONLY            = 2509, /* device cannot be written to */
293
294 };
295
296 # define _HURD_ERRNOS   118
297
298 /* User-visible type of error codes.  It is ok to use `int' or
299    `kern_return_t' for these, but with `error_t' the debugger prints
300    symbolic values.  */
301 # ifdef __USE_GNU
302 typedef enum __error_t_codes error_t;
303 #  define __error_t_defined     1
304 # endif
305
306 /* errno is a per-thread variable.  */
307 # include <hurd/threadvar.h>
308 # define errno  (*__hurd_errno_location ())
309 # define __set_errno(val) errno = (val)
310
311 #endif /* <errno.h> included.  */
312
313 #if !defined _ERRNO_H && defined __need_Emath
314 # define EDOM            _HURD_ERRNO (33)/* Numerical argument out of domain */
315 # define EILSEQ          _HURD_ERRNO (106)/* Invalid or incomplete multibyte or wide character */
316 # define ERANGE          _HURD_ERRNO (34)/* Numerical result out of range */
317 #endif /* <errno.h> not included and need math error codes.  */