(__erfcl): Fix K&R header.
authoraj <aj>
Fri, 16 Nov 2001 20:19:31 +0000 (20:19 +0000)
committeraj <aj>
Fri, 16 Nov 2001 20:19:31 +0000 (20:19 +0000)
commit13cc296a3c4711c86a59c0d724232b25bf54479f
tree89ac532b144c90e95a523e133ac54e65e58ec1d0
parent92f85d4a551ddc6e6a4dd8818bc63757a30322b9
(__erfcl): Fix K&R header.
sysdeps/ieee754/ldbl-96/s_erfl.c