Undo last change. ANSI C changed since the draft I checked yesterday.
authorroland <roland>
Fri, 26 Jan 1996 17:20:34 +0000 (17:20 +0000)
committerroland <roland>
Fri, 26 Jan 1996 17:20:34 +0000 (17:20 +0000)
commit6223e2a6ddc21414f61787cf596a926a55c513b3
tree321a4ab1f2fffe7eafbc9e7fc1066a4fd1a356cd
parent17b4bebcba8d7010a0ea8aacdf8f5a21d3acd0f9
Undo last change.  ANSI C changed since the draft I checked yesterday.
Sigh.
stdlib/strtol.c