(GLIBC_2.1): Remove xdr_cryptkeyarg, xdr_cryptkeyarg2, xdr_cryptkeyres,
authordrepper <drepper>
Fri, 10 Nov 2000 06:25:12 +0000 (06:25 +0000)
committerdrepper <drepper>
Fri, 10 Nov 2000 06:25:12 +0000 (06:25 +0000)
commit859cfa927cbb48681db5dad310eb3f47b940e7c5
tree2e3f2b679debc9d6b9abadfc93ebce5622f3f1ad
parent8e2c8c419a2bed87ace39cd8c29b2160284945c4
(GLIBC_2.1): Remove xdr_cryptkeyarg, xdr_cryptkeyarg2, xdr_cryptkeyres,
xdr_des_block, xdr_key_netstarg, xdr_key_netstres, xdr_keybuf and
xdr_keystatus.
sunrpc/Versions