(__gconv_btowc_fct): New typedef.
authordrepper <drepper>
Mon, 2 Dec 2002 21:44:26 +0000 (21:44 +0000)
committerdrepper <drepper>
Mon, 2 Dec 2002 21:44:26 +0000 (21:44 +0000)
commit978a28a701999747d561d41d4cb3a7d4da797344
treec3739450e8f02c34ae5fceed337ce1a3a9cb68eb
parent5cd61998fae23c91191ab5341404d18606b07ea3
(__gconv_btowc_fct): New typedef.
(struct __gconv_step): New field __btowc_fct.
iconv/gconv.h