(_IO_stdin_, _IO_stdout_, _IO_stderr_): Changed to _IO_2_1_stdxxx_.
authordrepper <drepper>
Tue, 18 Nov 1997 02:26:59 +0000 (02:26 +0000)
committerdrepper <drepper>
Tue, 18 Nov 1997 02:26:59 +0000 (02:26 +0000)
commitfa6b54a6d57bfc2c1fa50c1af21ae66e16a73382
treed0cdc0e8a098f8078760833fc797a0c66709f392
parent13caa886dce68bcadb53fe237de109bc8190535b
(_IO_stdin_, _IO_stdout_, _IO_stderr_): Changed to _IO_2_1_stdxxx_.
(_IO_stdin, _IO_stdout, _IO_stderr): Declare as extern if _LIBC is defined.
libio/libio.h