Update from translation team.
authordrepper <drepper>
Mon, 3 Dec 2007 00:02:32 +0000 (00:02 +0000)
committerdrepper <drepper>
Mon, 3 Dec 2007 00:02:32 +0000 (00:02 +0000)
po/ca.po

index 07c0143..add3c49 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
 # Catalan messages for GNU libc.
-# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
-# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
+# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007.
 #
+# Sóc Ivan, aquestes són les convencions que adopte per a la 2.4:
+#
+# * Sempre que es puga s’usaran els caràcters adequats per al text en català:
+#   l’apòstrof (’), ela geminada (ŀ, Ŀ), cometes («, », “, ”, ‘, ’, en aquest
+#   ordre de d’aparició), guionet (‐), guionet dur (‑), guió (—) i punts
+#   suspensius (…).  Compte, perquè *cap*, repetesc, *CAP* dels anteriors és el
+#   caràcter que s’obté teclejant directament; vegeu
+#   http://www.selidor.net/~ivan/blog/bits/20060304T0023-ortotipografia.html.
+# * Use 2 espais després d’un punt.
+# * Missatges d’ajuda:
+#
+#   * La capçalera::
+#
+#       Forma d'ús: …
+#             o bé: …
+#
+#   * ARGUMENT_COMPOST, però ARGCOMP
+#   * FILE(s) -> cada FITXER (si és possible)
+#   * Cada línia de descripció d’una opció comença en la columna 24, i sempre
+#     es manté com a mínim a 4 espais del nom de l’opció.  Quan l’opció arriba
+#     a la columna 24, la descripció comença en la línia inferior.  Les
+#     descripcions que no caben en una línia es parteixen i continuen en la
+#     columna 24 de la línia següent.
+#   * Les descripcions d’ítems que no són opcions es mantenen alineades a 4
+#     espais de l’ítem més llarg del bloc.  Les que no caben en una línia es
+#     parteixen i continuen en la mateixa columna on comencen.
+#
+# * Errors i avisos:
+#
+#   * No és igual «no es pot obrir» que «no s’ha pogut obrir».
+#   * No és igual «s’està obrint X» que «en obrir X» (error).
+#   * «avís:» comença amb minúscula, la cadena següent també.
+#   * Sempre van en una sola línia, a no ser que els retorns importen; en
+#     aquest cas, les noves línies comencen amb un caràcter de tabulació.
+#
+# * VARIABLE_ENTORN, però «valor de variable»
+# * Noms de funció: printf()
+# * Noms de fitxer: «fitxer»
+# * Noms d’opcions: «--opció=ARGUMENT»
+# * El text com a molt arriba a la columna 78, amb el caràcter de nova línia
+#   en la 79.  Les línies es parteixen de forma automàtica (no per a que quede
+#   bonic, excepte quan quede realment horrend o porte a confusió).
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.3.3\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-05 09:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-09 19:02+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.7\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-15 21:18-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-02 18:45+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
-msgid "Hangup"
-msgstr "Penjat"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
-msgid "Interrupt"
-msgstr "Interromput"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
-msgid "Quit"
-msgstr "Eixit"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
-msgid "Illegal instruction"
-msgstr "La instrucció no és permesa"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
-msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgstr "Trampa de traçat/punt de parada"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:34
-msgid "Aborted"
-msgstr "Avortat"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
-msgid "Floating point exception"
-msgstr "Excepció de coma flotant"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
-msgid "Killed"
-msgstr "Matat"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
-msgid "Bus error"
-msgstr "Error de bus"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
-msgid "Segmentation fault"
-msgstr "Violació de segment"
-
-#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
-#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
-#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
-#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
-#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
-msgid "Broken pipe"
-msgstr "La canonada s'ha trencat"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
-msgid "Alarm clock"
-msgstr "Temporitzador"
+#: argp/argp-help.c:228
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: el paràmetre ARGP_HELP_FMT necessita un valor"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
-msgid "Terminated"
-msgstr "Terminat"
+#: argp/argp-help.c:238
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: el paràmetre d’ARGP_HELP_FMT no és conegut"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
-msgid "Urgent I/O condition"
-msgstr "Condició urgent d'E/S"
+#: argp/argp-help.c:251
+#, c-format
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "brossa a ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
-msgid "Stopped (signal)"
-msgstr "Parat (senyal)"
+#: argp/argp-help.c:1215
+msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
+msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són per a les opcions curtes corresponents."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
-msgid "Stopped"
-msgstr "Parat"
+#: argp/argp-help.c:1601
+msgid "Usage:"
+msgstr "Forma d’ús:"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
-msgid "Continued"
-msgstr "Continuat"
+#: argp/argp-help.c:1605
+msgid "  or: "
+msgstr "      o bé: "
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
-msgid "Child exited"
-msgstr "Un fill ha eixit"
+#: argp/argp-help.c:1617
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [OPCIÓ…]"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
-msgid "Stopped (tty input)"
-msgstr "Parat (esperant entrada del terminal)"
+#: argp/argp-help.c:1644
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
-msgid "Stopped (tty output)"
-msgstr "Parat (esperant escriure en el terminal)"
+#: argp/argp-help.c:1672
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "Informeu dels errors a %s.\n"
 
-# ivb (2000/10/28)
-# ivb  És clar, E/S significa «Entrada/Sortida», perquè «Entrada/Eixida»
-# ivb  queda ambigu (d'açò es diu discriminació objectiva %-P ).
-#: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
-msgid "I/O possible"
-msgstr "L'operació d'E/S és possible"
+# Més ajudes.  ivb
+#: argp/argp-parse.c:102
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Mostra aquest llistat d’ajuda."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
-msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "S'ha excedit el temps límit de CPU"
+#: argp/argp-parse.c:103
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Mostra un missatge breu amb la forma d’ús."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
-msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "S'ha excedit la mida màxima de fitxer"
+#: argp/argp-parse.c:104
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Estableix el nom del programa."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
-msgid "Virtual timer expired"
-msgstr "Ha expirat el temporitzador virtual"
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  La cadena «SECS» no està traduïda en l'estructura d'opcions.
+#: argp/argp-parse.c:106
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Espera durant un nombre de segons (3600 per defecte)."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
-msgid "Profiling timer expired"
-msgstr "El temps de perfilat ha expirat"
+#: argp/argp-parse.c:167
+msgid "Print program version"
+msgstr "Mostra la versió del programa."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
-msgid "Window changed"
-msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
+#: argp/argp-parse.c:183
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) No es coneix cap versió!?"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
-msgid "User defined signal 1"
-msgstr "Senyal 1 definit per l'usuari"
+#: argp/argp-parse.c:623
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: Sobren arguments\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
-msgid "User defined signal 2"
-msgstr "Senyal 2 definit per l'usuari"
+#: argp/argp-parse.c:766
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) L’opció hauria d’haver estat reconeguda!?"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
-msgid "EMT trap"
-msgstr "Trampa EMT"
+#: assert/assert-perr.c:57
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
-msgid "Bad system call"
-msgstr "La crida al sistema no és vàlida"
+#: assert/assert.c:57
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sL’asserció «%s» ha fallat.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:66
-msgid "Stack fault"
-msgstr "Fallada de pila"
+#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:97 nss/makedb.c:61
+msgid "NAME"
+msgstr "NOM"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:69
-msgid "Information request"
-msgstr "Petició d'informació"
+# Més ajudes.  ivb
+#: catgets/gencat.c:111
+msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
+msgstr "Crea el fitxer capçalera C NOM que contindrà les definicions de símbols."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:71
-msgid "Power failure"
-msgstr "Fallada d'alimentació"
+#: catgets/gencat.c:113
+msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
+msgstr "No empra el catàleg existent, i crea un nou fitxer d’eixida."
 
-# ivb (2000/10/28)
-# ivb  Sona més a llenguatge jurídic que a altra cosa...
-#: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
-msgid "Resource lost"
-msgstr "S'ha perdut el recurs"
+#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
+msgid "Write output to file NAME"
+msgstr "Escriu l’eixida al fitxer NOM."
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Codi -> sembla que aquesta és la traducció correcta, ja que tracta
-# ivb  d'identificar l'error dins un vector de sistemes d'errors del mach. (?)
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
-msgid "Error in unknown error system: "
-msgstr "Error en un sistema d'errors desconegut: "
+# FIXME: Don't use \v.
+#: catgets/gencat.c:119
+msgid ""
+"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
+"is -, output is written to standard output.\n"
+msgstr ""
+"Genera un catàleg de missatges.\n"
+"\n"
+"Si FITXER_ENTRADA és «-», l’entrada es llegirà de l’entrada estàndard.\n"
+"Si FITXER_EIXIDA és «-», l’eixida s’escriurà a l’eixida estàndard.\n"
 
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
-#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
-msgid "Unknown error "
-msgstr "Error desconegut "
+#: catgets/gencat.c:124
+msgid ""
+"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
+"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
+msgstr ""
+"-o FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]…\n"
+"[FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]…]"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
+#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:204 iconv/iconv_prog.c:411
+#: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
+#: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
+msgid ""
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:296
+#: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
+#: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
+#: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:406 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
+#: posix/getconf.c:1012
 #, c-format
-msgid "cannot read header from `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut llegir la capçalera de «%s»"
+msgid ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Aquest és programari lliure; vegeu el codi font per les condicions\n"
+"de còpia.  No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
+"ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:295 catgets/gencat.c:288
+#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:301 elf/sprof.c:361
+#: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
+#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
+#: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
 #, c-format
-msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada «%s»"
+msgid "Written by %s.\n"
+msgstr "Escrit per %s.\n"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:313
-#, c-format
-msgid "error while closing input `%s'"
-msgstr "error en tancar l'entrada «%s»"
+#: catgets/gencat.c:282
+msgid "*standard input*"
+msgstr "*entrada estàndard*"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:443
+#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:158 iconv/iconv_prog.c:298
+#: nss/makedb.c:170
 #, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %Zd"
-msgstr "hi ha una seqüència d'entrada no vàlida en la posició %Zd"
-
-#: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:506
-msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
-msgstr "hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta al final de la memòria intermèdia"
-
-#: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:549
-#: iconv/iconv_prog.c:585
-msgid "error while reading the input"
-msgstr "error en llegir l'entrada"
+msgid "cannot open input file `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’entrada «%s»"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:567
-msgid "unable to allocate buffer for input"
-msgstr "no s'ha pogut reservar memòria intermèdia per a l'entrada"
+#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
+msgid "illegal set number"
+msgstr "el número de joc de missatges no és vàlid"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:61
-msgid "Input/Output format specification:"
-msgstr "Especificació de format de l'entrada/eixida:"
+#: catgets/gencat.c:444
+msgid "duplicate set definition"
+msgstr "la definició del joc de missatges és duplicada"
 
-# Els següents són missatges d'ajuda.  ivb
-#: iconv/iconv_prog.c:62
-msgid "encoding of original text"
-msgstr "Codificació del text original."
+#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
+msgid "this is the first definition"
+msgstr "aquesta és la primera definició"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:63
-msgid "encoding for output"
-msgstr "Codificació de l'eixida."
+#: catgets/gencat.c:522
+#, c-format
+msgid "unknown set `%s'"
+msgstr "el joc de missatges «%s» no és conegut"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64
-msgid "Information:"
-msgstr "Informació:"
+#: catgets/gencat.c:563
+msgid "invalid quote character"
+msgstr "el caràcter de citació no és vàlid"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:65
-msgid "list all known coded character sets"
-msgstr "Llista tots els jocs de caràcters codificats coneguts."
+#: catgets/gencat.c:576
+#, c-format
+msgid "unknown directive `%s': line ignored"
+msgstr "la directiva «%s» no és coneguda: es descarta la línia"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
-msgid "Output control:"
-msgstr "Control de l'eixida:"
+#: catgets/gencat.c:621
+msgid "duplicated message number"
+msgstr "el número de missatge és duplicat"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:67
-msgid "omit invalid characters from output"
-msgstr "Omet en l'eixida els caràcters no vàlids."
+#: catgets/gencat.c:674
+msgid "duplicated message identifier"
+msgstr "l’identificador de missatge és duplicat"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:68
-msgid "output file"
-msgstr "Fitxer d'eixida."
+#: catgets/gencat.c:731
+msgid "invalid character: message ignored"
+msgstr "el caràcter no és vàlid: es descarta el missatge"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:69
-msgid "suppress warnings"
-msgstr "Elimina els avisos."
+#: catgets/gencat.c:774
+msgid "invalid line"
+msgstr "la línia no és vàlida"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:70
-msgid "print progress information"
-msgstr "Mostra informació del progrés."
+#: catgets/gencat.c:828
+msgid "malformed line ignored"
+msgstr "es descarta la línia en mal estat"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:75
-msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
-msgstr "Converteix els fitxers especificats d'una codificació a una altra."
+#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
+#, c-format
+msgid "cannot open output file `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida «%s»"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:79
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[FITXER...]"
+#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
+msgid "invalid escape sequence"
+msgstr "la seqüència d’escapada no és vàlida"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:201
-msgid "cannot open output file"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'eixida"
+#: catgets/gencat.c:1217
+msgid "unterminated message"
+msgstr "el missatge no està acabat"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:243
+#: catgets/gencat.c:1241
 #, c-format
-msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
-msgstr "no es suporta la conversió de «%s» ni a «%s»"
+msgid "while opening old catalog file"
+msgstr "en obrir el fitxer antic de catàleg"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:248
+#: catgets/gencat.c:1332
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' is not supported"
-msgstr "no es suporta la conversió de «%s»"
+msgid "conversion modules not available"
+msgstr "els mòduls de conversió no es troben disponibles"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:255
+#: catgets/gencat.c:1358
 #, c-format
-msgid "conversion to `%s' is not supported"
-msgstr "no es suporta la conversió a «%s»"
+msgid "cannot determine escape character"
+msgstr "no s’ha pogut determinar el caràcter d’escapada"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
-#, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
-msgstr "no es suporta la conversió de «%s» a «%s»"
+# Més ajudes.  ivb
+#: debug/pcprofiledump.c:53
+msgid "Don't buffer output"
+msgstr "No empra memòria intermèdia per a l’eixida."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:265
-msgid "failed to start conversion processing"
-msgstr "no s'ha pogut començar a processar la conversió"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:360
-msgid "error while closing output file"
-msgstr "error en tancar el fitxer d'eixida"
+# ivb (2001/11/06)
+# ivb  És possible que en comptes de
+# ivb    PC = Program Counter (comptador de programa)
+# ivb  es referira a
+# ivb    PC = Procedure Call (crides a procediment)
+# ivb  tot i que el codi del programa cada volta que fa referència a «pc»
+# ivb  o «PC» parla del «lowpc» i del «highpc», sempre en referència al
+# ivb  segment de text (codi) del programa.
+#: debug/pcprofiledump.c:58
+msgid "Dump information generated by PC profiling."
+msgstr "Bolca la informació generada en perfilar el comptador de programa."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:409 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:279
-#: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
-#: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
-msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Informeu dels errors amb el guió «glibcbug» a <bugs@gnu.org>.\n"
+#: debug/pcprofiledump.c:61
+msgid "[FILE]"
+msgstr "[FITXER]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:292
-#: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:913
-#: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:274
-#: elf/sprof.c:349
+#: debug/pcprofiledump.c:104
 #, c-format
-msgid ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"Aquest és programari lliure; vegeu el codi font per les condicions\n"
-"de còpia.  No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
-"ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
+msgid "cannot open input file"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’entrada"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:428 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:297
-#: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:918
-#: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:360 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:279
-#: elf/sprof.c:355
+#: debug/pcprofiledump.c:111
 #, c-format
-msgid "Written by %s.\n"
-msgstr "Escrit per %s.\n"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:458 iconv/iconv_prog.c:484
-msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
-msgstr "la conversió s'ha detingut degut a un problema en escriure l'eixida"
+msgid "cannot read header"
+msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:502
+#: debug/pcprofiledump.c:175
 #, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %ld"
-msgstr "hi ha una seqüència d'entrada no vàlida en la posició %ld"
+msgid "invalid pointer size"
+msgstr "la mida del punter no és vàlida"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:510
-msgid "internal error (illegal descriptor)"
-msgstr "error intern (el descriptor no és vàlid)"
+#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
+msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
+msgstr "Forma d’ús: xtrace [OPCIÓ]… PROGRAMA [OPCIÓ_DE_PROGRAMA]…\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:513
-#, c-format
-msgid "unknown iconv() error %d"
-msgstr "error desconegut %d en iconv()"
+#: debug/xtrace.sh:33
+msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
+msgstr "Proveu «xtrace --help» per a obtenir més informació.\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:756
+#: debug/xtrace.sh:39
+msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
+msgstr "xtrace: l’opció «$1» necessita un argument\\n"
+
+#: debug/xtrace.sh:46
 msgid ""
-"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
-"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
-"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
-"listed with several different names (aliases).\n"
+"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
 "\n"
-"  "
+"     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Print this help and exit\n"
+"      --usage             Give a short usage message\n"
+"   -V,--version           Print version information and exit\n"
+"\n"
+"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
+"short options.\n"
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
 msgstr ""
-"La llista següent conté tots els jocs de caràcters codificats coneguts.  Açò\n"
-"no significa necessàriament que totes les combinacions d'aquests noms siguen\n"
-"possibles en els paràmetres d'origen i destí de la línia d'ordres.  Un joc de\n"
-"caràcters codificat pot estar llistat amb noms diferents (àlies).\n"
+"Traça l’execució d’un programa mostrant la funció que s’està executant\n"
+"actualment.\n"
 "\n"
-"  "
+"      --data=FITXER    No executa el programa, només mostra les dades del\n"
+"                       FITXER.\n"
+"\n"
+"  -?, --help           Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
+"      --usage          Mostra un missatge breu amb la forma d’ús.\n"
+"  -V, --version        Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
+"\n"
+"Els arguments obligatoris per a les opcions llargues també ho són per a les\n"
+"opcions curtes corresponents.\n"
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Ostres, açò pareix una frase del M-x spook!
-#: iconv/iconvconfig.c:110
-msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
-msgstr "Crea un fitxer de configuració de càrrega ràpida per al mòdul iconv."
+#: debug/xtrace.sh:125
+msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
+msgstr "xtrace: l’opció «$1» no és reconeguda\\n"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:114
-msgid "[DIR...]"
-msgstr " [DIRECTORI...]"
+#: debug/xtrace.sh:138
+msgid "No program name given\\n"
+msgstr "no s’ha indicat un nom de programa\\n"
 
-# És un missatge d'ajuda.  ivb
-#: iconv/iconvconfig.c:126
-msgid "Prefix used for all file accesses"
-msgstr "Prefix a usar en tots els accessos a fitxer."
+#: debug/xtrace.sh:146
+#, sh-format
+msgid "executable \\`$program' not found\\n"
+msgstr "no s’ha trobat l’executable «$program»\\n"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:327 locale/programs/localedef.c:292
-msgid "no output file produced because warnings were issued"
-msgstr "no s'ha generat el fitxer d'eixida perquè s'han produït avisos"
+#: debug/xtrace.sh:150
+#, sh-format
+msgid "\\`$program' is no executable\\n"
+msgstr "«$program» no és executable\\n"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:405
-msgid "while inserting in search tree"
-msgstr "en inserir en l'arbre de recerca"
+#: dlfcn/dlinfo.c:64
+msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
+msgstr "S’ha emprat RTLD_SELF en un codi no carregat dinàmicament"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1204
-msgid "cannot generate output file"
-msgstr "no s'ha pogut generar el fitxer d'eixida"
+#: dlfcn/dlinfo.c:73
+msgid "unsupported dlinfo request"
+msgstr "dlinfo() no permet l’ús d’aquesta petició"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:59
-#, c-format
-msgid "cannot read character map directory `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut llegir el directori «%s» de taules de caràcters"
+#: dlfcn/dlmopen.c:64
+msgid "invalid namespace"
+msgstr "l’espai de noms no és vàlid"
 
-#: locale/programs/charmap.c:136
-#, c-format
-msgid "character map file `%s' not found"
-msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters"
+#: dlfcn/dlmopen.c:69
+msgid "invalid mode"
+msgstr "el mode no és vàlid"
 
-#: locale/programs/charmap.c:194
-#, c-format
-msgid "default character map file `%s' not found"
-msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters per defecte"
+#: dlfcn/dlopen.c:64
+msgid "invalid mode parameter"
+msgstr "el paràmetre de mode no és vàlid"
 
-#: locale/programs/charmap.c:257
-#, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
+# ivb (2001/11/01)
+# ivb  Es refereix al tipus de la biblioteca (libc{4,5,6}) -> masculí.
+#: elf/cache.c:69
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
 
-# La variable porta els símbols inclosos.  ivb
-#: locale/programs/charmap.c:336
-#, c-format
-msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
-msgstr "%s: <mb_cur_max> ha de ser major que <mb_cur_min>\n"
+# ivb (2001/11/06)
+# ivb  Cal mantenir-ho curt...
+#: elf/cache.c:112
+msgid "Unknown OS"
+msgstr "SO desconegut"
 
-#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
-#: locale/programs/repertoire.c:175
+# ivb (2001/11/06)
+# ivb  Cal mantenir-ho curt...
+#: elf/cache.c:117
 #, c-format
-msgid "syntax error in prolog: %s"
-msgstr "error de sintaxi en el pròleg: %s"
-
-#: locale/programs/charmap.c:357
-msgid "invalid definition"
-msgstr "la definició no és vàlida"
+msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
+msgstr ", ABI del SO: %s %d.%d.%d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:126
-#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
-msgid "bad argument"
-msgstr "l'argument no és vàlid"
+#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1270
+#, c-format
+msgid "Can't open cache file %s\n"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de memòria cau\n"
 
-# Les variables inclouen els símbols «<>».  ivb
-#: locale/programs/charmap.c:402
+#: elf/cache.c:148
 #, c-format
-msgid "duplicate definition of <%s>"
-msgstr "la definició de <%s> és duplicada"
+msgid "mmap of cache file failed.\n"
+msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de memòria cau\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:409
+#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
 #, c-format
-msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
-msgstr "el valor de <%s> ha de ser 1 o major"
+msgid "File is not a cache file.\n"
+msgstr "el fitxer no és un fitxer de memòria cau\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:421
+# No és un error.  ivb
+#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
 #, c-format
-msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
-msgstr "el valor de «%s» ha de ser major o igual que el de «%s»"
+msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
+msgstr "S’han trobat %d biblioteques a la memòria cau «%s».\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:184
+#: elf/cache.c:403
 #, c-format
-msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "l'argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
+msgid "Can't create temporary cache file %s"
+msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer temporal de memòria cau «%s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:470
-msgid "character sets with locking states are not supported"
-msgstr "els jocs de caràcters amb estats blocadors no són suportats"
+#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
+#, c-format
+msgid "Writing of cache data failed"
+msgstr "no s’han pogut escriure les dades de la memòria cau"
 
-# El primer és el nom d'una variable (en majúscules).  ivb
-#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
-#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
-#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
-#: locale/programs/charmap.c:814
+#: elf/cache.c:435
 #, c-format
-msgid "syntax error in %s definition: %s"
-msgstr "error de sintaxi en la definició %s: %s"
+msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
+msgstr "no s’ha pogut canviar els drets d’accés de «%s» a %#o"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:231
-msgid "no symbolic name given"
-msgstr "no s'ha indicat un nom simbòlic"
+#: elf/cache.c:440
+#, c-format
+msgid "Renaming of %s to %s failed"
+msgstr "no s’ha pogut reanomenar «%s» a «%s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:552
-msgid "invalid encoding given"
-msgstr "la codificació especificada no és vàlida"
+#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
+msgid "cannot create scope list"
+msgstr "no s’ha pogut crear la llista d’àmbits"
 
-#: locale/programs/charmap.c:561
-msgid "too few bytes in character encoding"
-msgstr "manquen octets en la codificació del caràcter"
+#: elf/dl-close.c:724
+msgid "shared object not open"
+msgstr "l’objecte compartit no és obert"
 
-#: locale/programs/charmap.c:563
-msgid "too many bytes in character encoding"
-msgstr "sobren octets en la codificació del caràcter"
+# ivb (2001/11/05)
+# ivb  DST = Dynamic String Token (component cadena dinàmica)
+#: elf/dl-deps.c:114
+msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
+msgstr "no es permeten components cadena dinàmica (DST) en programes SUID/SGID"
 
-#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
-#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:297
-msgid "no symbolic name given for end of range"
-msgstr "no s'ha indicat un nom simbòlic per a la fi del rang"
+#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
+msgid "empty dynamic string token substitution"
+msgstr "la substitució del component cadena dinàmica és buida"
 
-#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/locfile.c:818
-#: locale/programs/repertoire.c:314
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  Es refereix a _objectes_ auxiliars, segons el codi.
+#: elf/dl-deps.c:133
 #, c-format
-msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "la definició «%1$s» no termina en «END %1$s»"
-
-#: locale/programs/charmap.c:642
-msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
-msgstr "només es permeten definicions WIDTH després de la definició CHARMAP"
+msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
+msgstr "no s’ha pogut carregar l’objecte auxiliar «%s» perquè la substitució del component cadena dinàmica és buida\n"
 
-# El primer és el nom d'una variable (en majúscules).  ivb
-#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
-#, c-format
-msgid "value for %s must be an integer"
-msgstr "el valor de %s ha de ser un enter"
+#: elf/dl-deps.c:474
+msgid "cannot allocate dependency list"
+msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de dependències"
 
-#: locale/programs/charmap.c:841
-#, c-format
-msgid "%s: error in state machine"
-msgstr "%s: error en la màquina d'estats"
-
-#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:605
-#: locale/programs/ld-collate.c:2650 locale/programs/ld-collate.c:3818
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2225 locale/programs/ld-ctype.c:2994
-#: locale/programs/ld-identification.c:469
-#: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
-#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:324
-#: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
-#: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1219
-#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:325
-#, c-format
-msgid "%s: premature end of file"
-msgstr "%s: fí de fitxer prematura"
+#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
+msgid "cannot allocate symbol search list"
+msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de cerca de símbols"
 
-#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
-#, c-format
-msgid "unknown character `%s'"
-msgstr "el caràcter «%s» no és conegut"
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  LD_TRACE_PRELINKING és una variable d'entorn, no és part del filtre.
+#: elf/dl-deps.c:550
+msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
+msgstr "LD_TRACE_PRELINKING no permet l’ús de filtres"
 
-#: locale/programs/charmap.c:887
-#, c-format
-msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
-msgstr "el nombre d'octets de les seqüències d'inici i final del rang no són iguals: %d i %d"
+#: elf/dl-error.c:77
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "ERROR A L’ENLLAÇADOR DINÀMIC!!!"
 
-#: locale/programs/charmap.c:991 locale/programs/ld-collate.c:2930
-#: locale/programs/repertoire.c:420
-msgid "invalid names for character range"
-msgstr "els noms del rang de caràcters no són vàlids"
+#: elf/dl-error.c:124
+msgid "error while loading shared libraries"
+msgstr "error en carregar les biblioteques dinàmiques"
 
-# ivb (2001/11/05)
-# ivb  El rang també pot contenir dígits.  El text original pot fer pensar
-# ivb  que _només_ s'accepten lletres majúscules.
-#: locale/programs/charmap.c:1003 locale/programs/repertoire.c:432
-msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
-msgstr "les lletres usades en un rang amb format hexadecimal han de ser majúscules"
+#: elf/dl-fptr.c:88
+msgid "cannot map pages for fdesc table"
+msgstr "no s’han pogut mapar pàgines per a la taula «fdesc»"
 
-# Les variables inclouen els símbols «<>».  ivb
-#: locale/programs/charmap.c:1021
-#, c-format
-msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
-msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang permesos"
+#: elf/dl-fptr.c:192
+msgid "cannot map pages for fptr table"
+msgstr "no s’han pogut mapar pàgines per a la taula «fptr»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1027
-msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
-msgstr "el límit superior del rang no és major que l'inferior"
+#: elf/dl-fptr.c:221
+msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
+msgstr "error intern: «symidx» és fora de rang respecte la taula «fptr»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1085
-msgid "resulting bytes for range not representable."
-msgstr "els octets resultants del rang no són representables"
+#: elf/dl-load.c:372
+msgid "cannot allocate name record"
+msgstr "no s’ha pogut reservar el registre de nom"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1534
-#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:134
-#: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
-#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
-#: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
-#: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
-#, c-format
-msgid "No definition for %s category found"
-msgstr "no s'ha trobat cap definició de la categoria «%s»"
+#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
+msgid "cannot create cache for search path"
+msgstr "no s’ha pogut crear la memòria cau dels camins de cerca"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
-#: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
-#: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
-#: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
-#: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
-#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
-#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:106
-#: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
-#: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
-#: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
-#: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
-#: locale/programs/ld-time.c:197
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' not defined"
-msgstr "%s: no s'ha definit el camp «%s»"
+#: elf/dl-load.c:565
+msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
+msgstr "no s’ha pogut crear una còpia de RUNPATH o RPATH"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
-#: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
-#: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' must not be empty"
-msgstr "%s: el camp «%s» no ha d'estar buit"
+#: elf/dl-load.c:653
+msgid "cannot create search path array"
+msgstr "no s’ha pogut crear el vector de camins de cerca"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:169
-#, c-format
-msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
-msgstr "%s: la seqüència d'escapada «%%%c» del camp «%s» no és vàlida"
+#: elf/dl-load.c:864
+msgid "cannot stat shared object"
+msgstr "ha fallat stat() sobre l’objecte compartit"
 
 # ivb (2001/10/28)
-# ivb  Pel que sembla hi ha un codi terminològic de llengua i un
-# ivb  codi bibliogràfic de llengua.
-# ivb  http://anubis.dkuug.dk/i18n/iso-639-2-dis.txt
-#: locale/programs/ld-address.c:220
-#, c-format
-msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
-msgstr "%s: no s'ha definit el codi terminològic de llengua «%s»"
+# ivb  Es refereix a /dev/zero .
+#: elf/dl-load.c:934
+msgid "cannot open zero fill device"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el dispositiu de zeros"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
-#, c-format
-msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
-msgstr "%s: no s'ha definit l'abreviatura de llengua «%s»"
+#: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2224
+msgid "cannot create shared object descriptor"
+msgstr "no s’ha pogut crear el descriptor d’objecte compartit"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
-#: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
-msgstr "%s: el valor de «%s» no concorda amb el valor de «%s»"
+#: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1656 elf/dl-load.c:1748
+msgid "cannot read file data"
+msgstr "no s’han pogut llegir les dades del fitxer"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:301
-#, c-format
-msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
-msgstr "%s: el codi numèric de país «%d» no és vàlid"
+#: elf/dl-load.c:1042
+msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
+msgstr "l’alineament de l’ordre ELF de càrrega no està alineada amb la pàgina"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
-#: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2601
-#: locale/programs/ld-identification.c:365
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
-#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
-#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:281
-#: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
-#: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1108
-#: locale/programs/ld-time.c:1150
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' declared more than once"
-msgstr "%s: el camp «%s» ha estat declarat més d'una volta"
+#: elf/dl-load.c:1049
+msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
+msgstr "l’adreça o desplaçament de l’ordre ELF de càrrega no està correctament alineada"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
-#: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
-#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
-#: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
-#: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1002
-#: locale/programs/ld-time.c:1071 locale/programs/ld-time.c:1113
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in field `%s'"
-msgstr "%s: el camp «%s» conté un caràcter desconegut"
+#: elf/dl-load.c:1132
+msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
+msgstr "no s’han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3800
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-identification.c:450
-#: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
-#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:306
-#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
-#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1201
-#, c-format
-msgid "%s: incomplete `END' line"
-msgstr "%s: la línia «END» és incompleta"
+#: elf/dl-load.c:1155
+msgid "cannot handle TLS data"
+msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2653
-#: locale/programs/ld-collate.c:3802 locale/programs/ld-ctype.c:2228
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2977 locale/programs/ld-identification.c:453
-#: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
-#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:308
-#: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
-#: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1203
-#, c-format
-msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "%1$s: la definició no termina en «END %1$s»"
-
-#: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:523
-#: locale/programs/ld-collate.c:575 locale/programs/ld-collate.c:871
-#: locale/programs/ld-collate.c:884 locale/programs/ld-collate.c:2640
-#: locale/programs/ld-collate.c:3809 locale/programs/ld-ctype.c:1956
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2215 locale/programs/ld-ctype.c:2799
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2985 locale/programs/ld-identification.c:460
-#: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
-#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:315
-#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
-#: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1210
-#, c-format
-msgid "%s: syntax error"
-msgstr "%s: error de sintaxi"
+#: elf/dl-load.c:1174
+msgid "object file has no loadable segments"
+msgstr "el fitxer objecte no té segments carregables"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:398
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined in charmap"
-msgstr "«%.*s» ja ha estat definit en el mapa de caràcters"
+#: elf/dl-load.c:1210
+msgid "failed to map segment from shared object"
+msgstr "no s’ha pogut mapar un segment de l’objecte compartit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:407
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
-msgstr "«%.*s» ja ha estat definit en el repertori"
+#: elf/dl-load.c:1236
+msgid "cannot dynamically load executable"
+msgstr "no s’ha pogut carregar dinàmicament l’executable"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:414
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
-msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a símbol d'ordenació"
+#: elf/dl-load.c:1298
+msgid "cannot change memory protections"
+msgstr "no s’han pogut canviar les proteccions de memòria"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:421
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined as collating element"
-msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a element d'ordenació"
+#: elf/dl-load.c:1317
+msgid "cannot map zero-fill pages"
+msgstr "no s’han pogut mapar les pàgines plenes de zeros"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:452 locale/programs/ld-collate.c:478
-#, c-format
-msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
-msgstr "%s: «forward» i «backward» són mútuament excloents"
+#: elf/dl-load.c:1331
+msgid "object file has no dynamic section"
+msgstr "el fitxer objecte no té secció dinàmica"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:462 locale/programs/ld-collate.c:488
-#: locale/programs/ld-collate.c:504
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
-msgstr "%s: s'ha mencionat «%s» més d'una volta en la definició de pes %d"
+#: elf/dl-load.c:1354
+msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
+msgstr "ha fallat dlopen() sobre l’objecte compartit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:560
-#, c-format
-msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
-msgstr "%s: sobren regles; la primera entrada només en tenia %d"
+#: elf/dl-load.c:1367
+msgid "cannot allocate memory for program header"
+msgstr "no s’ha pogut reservar memòria per a la capçalera del programa"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:596
-#, c-format
-msgid "%s: not enough sorting rules"
-msgstr "%s: no hi ha suficients regles d'ordenació"
+#: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
+msgid "invalid caller"
+msgstr "la biblioteca que ha fet la crida no és vàlida"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:761
-#, c-format
-msgid "%s: empty weight string not allowed"
-msgstr "%s: no es permet la cadena buida com a nom de pes"
+#: elf/dl-load.c:1423
+msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
+msgstr "no s’ha pogut habilitar la pila executable a requeriment de l’objecte compartit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:856
-#, c-format
-msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
-msgstr "%s: els pesos han d'usar el mateix símbol d'eŀlipsi que el nom"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:912
-#, c-format
-msgid "%s: too many values"
-msgstr "%s: sobren valors"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
-#, c-format
-msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "l'ordre de «%.*s» ja ha estat definit en %s:%Zu"
+#: elf/dl-load.c:1436
+msgid "cannot close file descriptor"
+msgstr "no s’ha pogut tancar un descriptor de fitxer"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1081
-#, c-format
-msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
-msgstr "%s: els símbols inicial i final d'un rang han de representar caràcters"
+#: elf/dl-load.c:1478
+msgid "cannot create searchlist"
+msgstr "no s’ha pogut crear la llista de cerca"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1108
-#, c-format
-msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
-msgstr "%s: les seqüències d'octets del primer i l'últim caràcter han de tenir la mateixa longitud"
+#: elf/dl-load.c:1656
+msgid "file too short"
+msgstr "el fitxer és massa curt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1150
-#, c-format
-msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
-msgstr "%s: la seqüència d'octets del primer caràcter de la seqüència no és menor que la de l'últim caràcter"
+#: elf/dl-load.c:1685
+msgid "invalid ELF header"
+msgstr "la capçalera ELF no és vàlida"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1275
-#, c-format
-msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
-msgstr "%s: un rang simbòlic amb eŀlipsi no pot anar just darrere d'«order_start»"
+#: elf/dl-load.c:1697
+msgid "ELF file data encoding not big-endian"
+msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és big‐endian"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1279
-#, c-format
-msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
-msgstr "%s: un rang simbòlic amb eŀlipsi no pot anar just davant d'«order_end»"
+#: elf/dl-load.c:1699
+msgid "ELF file data encoding not little-endian"
+msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és little‐endian"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1476
-#, c-format
-msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
-msgstr "«%s» i «%.*s» no són noms vàlids de rangs simbòlics"
+#: elf/dl-load.c:1703
+msgid "ELF file version ident does not match current one"
+msgstr "la identificació de la versió del fitxer ELF no concorda amb l’actual"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1348 locale/programs/ld-collate.c:3737
-#, c-format
-msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "%s: l'ordre de «%.*s» ja ha estat definit en %s:%Zu"
+# ivb (2001/11(06)
+# ivb  ABI = Application Binary Interface (interfície binària d'aplicació)
+#: elf/dl-load.c:1707
+msgid "ELF file OS ABI invalid"
+msgstr "l’ABI de sistema operatiu del fitxer ELF no és vàlida"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1357
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' must be a character"
-msgstr "%s: «%s» ha de ser un caràcter"
+#: elf/dl-load.c:1709
+msgid "ELF file ABI version invalid"
+msgstr "la versió de l’ABI del fitxer ELF no és vàlida"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1550
-#, c-format
-msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
-msgstr "%s: cal usar «position» per a un nivell específic en totes les seccions o en cap"
+#: elf/dl-load.c:1712
+msgid "internal error"
+msgstr "error intern"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1575
-#, c-format
-msgid "symbol `%s' not defined"
-msgstr "el símbol «%s» no ha estat definit"
+#: elf/dl-load.c:1719
+msgid "ELF file version does not match current one"
+msgstr "la versió del fitxer ELF no concorda amb l’actual"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1651 locale/programs/ld-collate.c:1757
-#, c-format
-msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
-msgstr "el símbol «%s» té la mateixa codificació que"
+#: elf/dl-load.c:1727
+msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
+msgstr "només es poden carregar els tipus ET_DYN i ET_EXEC"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1655 locale/programs/ld-collate.c:1761
-#, c-format
-msgid "symbol `%s'"
-msgstr "el símbol «%s»"
+# ivb (2001/11/01)
+# ivb  La traducció completa de «phentsize» vindria a ser: mida d'entrada
+# ivb  de taula de la capçalera de programa.
+#: elf/dl-load.c:1733
+msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
+msgstr "el valor de «phentsize» del fitxer ELF no és l’esperat"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1803
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "no s'ha definit «UNDEFINED»"
+#: elf/dl-load.c:2240
+msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
+msgstr "la classe ELF no és vàlida: ELFCLASS64"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1832
-msgid "too many errors; giving up"
-msgstr "hi ha massa errors: s'abandona"
+#: elf/dl-load.c:2241
+msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
+msgstr "la classe ELF no és vàlida: ELFCLASS32"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2735
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
-msgstr "%s: la definició de «%s» és duplicada"
+#: elf/dl-load.c:2244
+msgid "cannot open shared object file"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer objecte compartit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2771
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
-msgstr "%s: la declaració de la secció «%s» és duplicada"
+#: elf/dl-lookup.c:356
+msgid "relocation error"
+msgstr "error de reubicació"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2910
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
-msgstr "%s: el nom del símbol d'ordenació conté un caràcter desconegut"
+#: elf/dl-lookup.c:384
+msgid "symbol lookup error"
+msgstr "error en cercar el símbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
-msgstr "%s: el nom de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
+#: elf/dl-open.c:114
+msgid "cannot extend global scope"
+msgstr "no s’ha pogut estendre l’àmbit global"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3055
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
-msgstr "%s: el valor de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
+# ivb (2002/10/29)
+# ivb  TLS = Thread Local Storage
+#: elf/dl-open.c:512
+msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
+msgstr "El comptador de generació de TLS s’ha esgotat!  Per favor, informeu d’açò."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3065
-#, c-format
-msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
-msgstr "%s: la definició equivalent conté el símbol desconegut «%s»"
+#: elf/dl-open.c:549
+msgid "invalid mode for dlopen()"
+msgstr "el mode de dlopen() no és vàlid"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3074
-msgid "error while adding equivalent collating symbol"
-msgstr "error en afegir un símbol d'ordenació equivalent"
+#: elf/dl-open.c:566
+msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
+msgstr "no resten espais de noms disponibles per a dlmopen()"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3104
-#, c-format
-msgid "duplicate definition of script `%s'"
-msgstr "la definició de l'escriptura «%s» és duplicada"
+#: elf/dl-open.c:579
+msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
+msgstr "l’espai de noms destí de dlmopen() no és vàlid"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3152
-#, c-format
-msgid "%s: unknown section name `%s'"
-msgstr "%s: el nom de secció «%s» no és conegut"
+#: elf/dl-reloc.c:54
+msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
+msgstr "no s’ha pogut reservar memòria al bloc TLS estàtic"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3180
-#, c-format
-msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
-msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d'ordre de la secció «%s»"
+#: elf/dl-reloc.c:196
+msgid "cannot make segment writable for relocation"
+msgstr "no s’ha pogut fer escrivible el segment per a reubicar‐lo"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3205
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  PLT = Procedure Linkage Table, Taula d'Enllaçat de Procediments
+# ivb  PLTREL = tipus de reubicació usada per la PLT
+#: elf/dl-reloc.c:277
 #, c-format
-msgid "%s: invalid number of sorting rules"
-msgstr "%s: el nombre de regles d'ordenació no és vàlid"
+msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha trobat el PLTREL de l’objecte «%s»\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3232
+#: elf/dl-reloc.c:288
 #, c-format
-msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
-msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d'ordre en la secció sense nom"
+msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
+msgstr "%s: no resta memòria per a guardar els resultats de reubicar «%s»\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3286 locale/programs/ld-collate.c:3414
-#: locale/programs/ld-collate.c:3778
-#, c-format
-msgid "%s: missing `order_end' keyword"
-msgstr "%s: manca la paraula clau «order_end»"
+#: elf/dl-reloc.c:304
+msgid "cannot restore segment prot after reloc"
+msgstr "no s’ha pogut restaurar la protecció del segment després de reubicar‐lo"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3347
-#, c-format
-msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
-msgstr "%s: l'ordre del símbol d'ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
+#: elf/dl-reloc.c:329
+msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
+msgstr "no s’ha pogut protegir la memòria després de reubicar"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3365
-#, c-format
-msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
-msgstr "%s: l'ordre de l'element d'ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
+#: elf/dl-sym.c:162
+msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
+msgstr "s’ha emprat RTLD_NEXT en un codi no carregat dinàmicament"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3376
-#, c-format
-msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
-msgstr "%s: no s'ha pogut reordenar després de «%.*s»: el símbol no és conegut"
+#: elf/dl-sysdep.c:469 elf/dl-sysdep.c:481
+msgid "cannot create capability list"
+msgstr "no s’ha pogut crear la llista de capacitats"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3428 locale/programs/ld-collate.c:3790
-#, c-format
-msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
-msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-end»"
+#: elf/dl-tls.c:825
+msgid "cannot create TLS data structures"
+msgstr "no s’han pogut crear les estructures de dades TLS"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3462 locale/programs/ld-collate.c:3662
-#, c-format
-msgid "%s: section `%.*s' not known"
-msgstr "%s: la secció «%.*s» no és coneguda"
+#: elf/dl-version.c:303
+msgid "cannot allocate version reference table"
+msgstr "no s’ha pogut reservar la taula de referències de versions"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3527
-#, c-format
-msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
-msgstr "%s: el símbol <%.*s> no és vàlid"
+# Més ajudes.  ivb
+#: elf/ldconfig.c:138
+msgid "Print cache"
+msgstr "Mostra la memòria cau."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3725
-#, c-format
-msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
-msgstr "%s: «%s» no es pot trobar al final d'un rang amb eŀlipsi"
+#: elf/ldconfig.c:139
+msgid "Generate verbose messages"
+msgstr "Genera missatges detallats."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3774
-#, c-format
-msgid "%s: empty category description not allowed"
-msgstr "%s: no es permet una descripció buida de la categoria"
+#: elf/ldconfig.c:140
+msgid "Don't build cache"
+msgstr "No construeix la memòria cau."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3793
-#, c-format
-msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
-msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-sections-end»"
+#: elf/ldconfig.c:141
+msgid "Don't generate links"
+msgstr "No genera enllaços."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:440
-msgid "No character set name specified in charmap"
-msgstr "no s'ha indicat cap nom de joc de caràcters en el mapa de caràcters"
+#: elf/ldconfig.c:142
+msgid "Change to and use ROOT as root directory"
+msgstr "Canvia a i empra ARREL com a directori arrel."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:469
-#, c-format
-msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» ha de ser en la classe «%s»"
+#: elf/ldconfig.c:142
+msgid "ROOT"
+msgstr "ARREL"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:484
-#, c-format
-msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» no ha de ser en la classe «%s»"
+#: elf/ldconfig.c:143
+msgid "CACHE"
+msgstr "CACHE"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
-#, c-format
-msgid "internal error in %s, line %u"
-msgstr "error intern en «%s», línia %u"
+#: elf/ldconfig.c:143
+msgid "Use CACHE as cache file"
+msgstr "Empra CACHE com a fitxer de memòria cau."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:527
-#, c-format
-msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» ha de ser en la classe «%s»"
+#: elf/ldconfig.c:144
+msgid "CONF"
+msgstr "CONF"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:543
-#, c-format
-msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» no ha de ser en la classe «%s»"
+#: elf/ldconfig.c:144
+msgid "Use CONF as configuration file"
+msgstr "Empra CONF com a fitxer de configuració."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
-#, c-format
-msgid "<SP> character not in class `%s'"
-msgstr "el caràcter <SP> no és en la classe «%s»"
+#: elf/ldconfig.c:145
+msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
+msgstr "Només processa els directoris especificats a la línia d’ordres.  No construeix la memòria cau."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
-#, c-format
-msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
-msgstr "el caràcter <SP> no ha de ser en la classe «%s»"
+#: elf/ldconfig.c:146
+msgid "Manually link individual libraries."
+msgstr "Per a enllaçar les biblioteques manualment."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:600
-msgid "character <SP> not defined in character map"
-msgstr "el caràcter <SP> no ha estat definit en la taula de caràcters"
+#: elf/ldconfig.c:147
+msgid "FORMAT"
+msgstr "FORMAT"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:714
-msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
-msgstr "les entrades de la categoria «digit» no estan agrupades de deu en deu"
+#: elf/ldconfig.c:147
+msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
+msgstr "FORMAT a emprar: «new» (nou), «old» (antic) o «compat» (compatible, per defecte)."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:763
-msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
-msgstr "no s'han definit dígits d'entrada i cap dels noms estàndard es troba en el mapa de caràcters"
+#: elf/ldconfig.c:148
+msgid "Ignore auxiliary cache file"
+msgstr "No té en compte el fitxer de memòria cau auxilar."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:828
-msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
-msgstr "no tots els caràcters usats en «outdigit» es troben en el mapa de caràcters"
+#: elf/ldconfig.c:156
+msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
+msgstr "Configura els vincles en temps d’execució de l’enllaçador dinàmic."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:845
-msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
-msgstr "no tots els caràcters usats en «outdigit» es troben en el repertori"
+#: elf/ldconfig.c:319
+#, c-format
+msgid "Path `%s' given more than once"
+msgstr "s’ha indicat el camí «%s» més d’una volta"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1244
+#: elf/ldconfig.c:359
 #, c-format
-msgid "character class `%s' already defined"
-msgstr "la classe de caràcters «%s» ja ha estat definida"
+msgid "%s is not a known library type"
+msgstr "«%s» no és un tipus conegut de biblioteca"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1250
+#: elf/ldconfig.c:384
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
-msgstr "límit d'implementació: no es permeten més de %Zd classes de caràcters"
+msgid "Can't stat %s"
+msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
+#: elf/ldconfig.c:458
 #, c-format
-msgid "character map `%s' already defined"
-msgstr "el mapa de caràcters «%s» ja ha estat definit"
+msgid "Can't stat %s\n"
+msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1282
+#: elf/ldconfig.c:468
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
-msgstr "límit d'implementació: no es permeten més de %d taules de caràcters"
+msgid "%s is not a symbolic link\n"
+msgstr "«%s» no és un enllaç simbòlic\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1547 locale/programs/ld-ctype.c:1672
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1778 locale/programs/ld-ctype.c:2464
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3460
+#: elf/ldconfig.c:487
 #, c-format
-msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
-msgstr "%s: el camp «%s» no conté deu entrades exactament"
+msgid "Can't unlink %s"
+msgstr "no s’ha pogut desenllaçar «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1575 locale/programs/ld-ctype.c:2146
+#: elf/ldconfig.c:493
 #, c-format
-msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
-msgstr "el valor final <U%0*X> del rang és menor que l'inicial <U%0*X>"
+msgid "Can't link %s to %s"
+msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1702
-msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
-msgstr "les seqüències de caràcters inicial i final del rang han de tenir la mateixa longitud"
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Es refereix a un enllaç -> masculí.
+#: elf/ldconfig.c:499
+msgid " (changed)\n"
+msgstr " (canviat)\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1709
-msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
-msgstr "la seqüència de caràcters final és menor que la seqüència inicial"
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Es refereix a fer o no l'enllaç, no importa el gènere.
+#: elf/ldconfig.c:501
+msgid " (SKIPPED)\n"
+msgstr " (SALTAT)\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066 locale/programs/ld-ctype.c:2117
-msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
-msgstr "fi prematura de la definició «translit_ignore»"
+#: elf/ldconfig.c:556
+#, c-format
+msgid "Can't find %s"
+msgstr "no s’ha pogut trobar «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2072 locale/programs/ld-ctype.c:2123
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2165
-msgid "syntax error"
-msgstr "error de sintaxi"
+#: elf/ldconfig.c:572 elf/ldconfig.c:745 elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:827
+#, c-format
+msgid "Cannot lstat %s"
+msgstr "ha fallat lstat() sobre «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2296
+#: elf/ldconfig.c:579
 #, c-format
-msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
-msgstr "%s: error de sintaxi en la definició de nova classe de caràcters"
+msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
+msgstr "es descarta el fitxer «%s» que no és un fitxer ordinari"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2311
+#: elf/ldconfig.c:588
 #, c-format
-msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
-msgstr "%s: error de sintaxi en la definició de nou mapa de caràcters"
+msgid "No link created since soname could not be found for %s"
+msgstr "no s’ha creat l’enllaç perquè no s’ha trobat el nom d’objecte compartit de «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2486
-msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
-msgstr "el rang amb eŀlipsi ha d'estar marcat per dos operands del mateix tipus"
+#: elf/ldconfig.c:671
+#, c-format
+msgid "Can't open directory %s"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2495
-msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
-msgstr "no s'ha d'usar l'eŀlipsi absoluta «...» amb els valors de rang de noms simbòlics"
+#: elf/ldconfig.c:759
+#, c-format
+msgid "Cannot stat %s"
+msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2510
-msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
-msgstr "cal usar l'eŀlipsi simbòlica hexadecimal «..» amb els valors de rang UCS"
+#: elf/ldconfig.c:814 elf/readlib.c:91
+#, c-format
+msgid "Input file %s not found.\n"
+msgstr "no s’ha trobat el fitxer d’entrada «%s»\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
-msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
-msgstr "cal usar l'eŀlispi absoluta «...» amb els valors de rang de codis de caràcters"
+#: elf/ldconfig.c:888
+#, c-format
+msgid "libc5 library %s in wrong directory"
+msgstr "la biblioteca «%s» per a libc5 es troba en un directori incorrecte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2675
+#: elf/ldconfig.c:891
 #, c-format
-msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
-msgstr "la definició del mapa «%s» és duplicada"
+msgid "libc6 library %s in wrong directory"
+msgstr "la biblioteca «%s» per a libc6 es troba en un directori incorrecte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2761 locale/programs/ld-ctype.c:2905
+#: elf/ldconfig.c:894
 #, c-format
-msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
-msgstr "%s: la secció «translit_start» no termina amb «translit_end»"
+msgid "libc4 library %s in wrong directory"
+msgstr "la biblioteca «%s» per a libc4 es troba en un directori incorrecte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2856
+#: elf/ldconfig.c:922
 #, c-format
-msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
-msgstr "%s: la definició de «default_missing» és duplicada"
+msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
+msgstr "les biblioteques «%s» i «%s» del directori «%s» tenen el mateix nom d’objecte compartit però diferent tipus."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2861
-msgid "previous definition was here"
-msgstr "la definició prèvia es troba ací"
+#: elf/ldconfig.c:1031
+#, c-format
+msgid "Can't open configuration file %s"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de configuració"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2883
+#: elf/ldconfig.c:1095
 #, c-format
-msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
-msgstr "%s: no s'ha trobat cap definició representable de «default_missing»"
+msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
+msgstr "%s:%u: la sintaxi de la línia «hwcap» no és vàlida"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3036
+#: elf/ldconfig.c:1101
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
-msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit en el mapa de caràcters"
+msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
+msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu està sobre el màxim %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3041 locale/programs/ld-ctype.c:3125
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3145 locale/programs/ld-ctype.c:3166
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3187 locale/programs/ld-ctype.c:3208
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3229 locale/programs/ld-ctype.c:3269
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3290 locale/programs/ld-ctype.c:3357
+# La substitució final és per un nom.  ivb
+#: elf/ldconfig.c:1108 elf/ldconfig.c:1116
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
-msgstr "%s: el caràcter «%s» del mapa de caràcters no es pot representar amb un sol octet"
+msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
+msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu ja ha estat definida com a «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3140
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3182 locale/programs/ld-ctype.c:3203
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3224 locale/programs/ld-ctype.c:3264
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3285 locale/programs/ld-ctype.c:3352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3394 locale/programs/ld-ctype.c:3419
+#: elf/ldconfig.c:1119
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
+msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
+msgstr "%s:%u: la «hwcap» %lu amb nom «%s» està duplicada"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3161
+#: elf/ldconfig.c:1141
 #, c-format
-msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
+msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
+msgstr "cal indicar el camí absolut del fitxer de configuració en emprar «-r»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
+#: elf/ldconfig.c:1148 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
+#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
-msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no es pot representar amb un sol octet"
-
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3481
-msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
-msgstr "no s'han definit dígits d'eixida i cap del noms estàndard es troba en el mapa de caràcters"
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "la memòria s’ha exhaurit"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3772
+#: elf/ldconfig.c:1178
 #, c-format
-msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
-msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
+msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
+msgstr "%s:%u: no s’ha pogut llegir el directori «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3868
+#: elf/ldconfig.c:1223
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
+msgid "relative path `%s' used to build cache"
+msgstr "s’ha indicat el camí relatiu «%s» per a construir la memòria cau"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3937
+#: elf/ldconfig.c:1249
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
+msgid "Can't chdir to /"
+msgstr "no s’ha pogut canviar al directori arrel"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:4070
+#: elf/ldconfig.c:1291
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: taula d'amplada: %lu bytes\n"
+msgid "Can't open cache file directory %s\n"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s» de fitxers de memòria cau\n"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:171
-#, c-format
-msgid "%s: no identification for category `%s'"
-msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
+#: elf/ldd.bash.in:43
+msgid "Written by %s and %s.\n"
+msgstr "Escrit per %s i %s.\n"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:436
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate category version definition"
-msgstr "%s: la definició de versió de categoria és duplicada"
+#: elf/ldd.bash.in:48
+msgid ""
+"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
+"      --help              print this help and exit\n"
+"      --version           print version information and exit\n"
+"  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
+"  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
+"  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
+"  -v, --verbose           print all information\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+msgstr ""
+"Forma d’ús: ldd [OPCIÓ]… FITXER…\n"
+"\n"
+"  -d, --data-relocs    Processa les reubicacions de dades.\n"
+"  -r, --function-relocs    Processa les reubicacions de dades i funcions.\n"
+"  -u, --unused         Mostra les dependències directes no emprades.\n"
+"  -v, --verbose        Mostra tota la informació.\n"
+"      --help           Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
+"      --version        Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+
+#: elf/ldd.bash.in:80
+msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
+msgstr "ldd: l’opció «$1» és ambígua"
+
+#: elf/ldd.bash.in:87
+msgid "unrecognized option"
+msgstr "l’opció no és reconeguda"
+
+#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
+msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
+msgstr "Proveu «ldd --help» per a obtenir més informació."
+
+#: elf/ldd.bash.in:125
+msgid "missing file arguments"
+msgstr "manquen arguments fitxer"
+
+#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
+#. TRANS expected to already exist.
+#: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "El fitxer o directori no existeix"
+
+# ivb (2001/10/31)
+# ivb  Cal tenir en compte que «ordinary» a l'anglés és cosa pler diferent ;)
+#: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
+msgid "not regular file"
+msgstr "no és un fitxer ordinari"
+
+# Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :(  ivb
+#: elf/ldd.bash.in:154
+msgid "warning: you do not have execution permission for"
+msgstr "avís: no teniu permís d’execució per a"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:114
+#: elf/ldd.bash.in:183
+msgid "\tnot a dynamic executable"
+msgstr "\tno és un executable dinàmic"
+
+# Davant va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :(  ivb
+#: elf/ldd.bash.in:191
+msgid "exited with unknown exit code"
+msgstr "ha finalitzat amb un codi d’eixida desconegut"
+
+# Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :(  ivb
+#: elf/ldd.bash.in:196
+msgid "error: you do not have read permission for"
+msgstr "error: no teniu permís de lectura per a"
+
+#: elf/readelflib.c:35
 #, c-format
-msgid "%s: invalid value for field `%s'"
-msgstr "%s: el valor del camp «%s» no és vàlid"
+msgid "file %s is truncated\n"
+msgstr "el fitxer «%s» està truncat\n"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
+#: elf/readelflib.c:67
 #, c-format
-msgid "%s: field `%s' undefined"
-msgstr "%s: no s'ha definit el camp «%s»"
+msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
+msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 32 bits\n"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
+#: elf/readelflib.c:69
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
-msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
+msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
+msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 64 bits\n"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
+#: elf/readelflib.c:71
 #, c-format
-msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
-msgstr "%s: no hi ha cap expressió regular correcta per al camp «%s»: %s"
+msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
+msgstr "la classe ELF del fitxer «%s» no és coneguda\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:224
+#: elf/readelflib.c:78
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
-msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
+msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
+msgstr "«%s» no és un fitxer objecte compartit (tipus: %d)\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:237
+#: elf/readelflib.c:109
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l'estàndard ISO 4217"
+msgid "more than one dynamic segment\n"
+msgstr "hi ha més d’un segment dinàmic\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:119
+#: elf/readlib.c:97
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
-msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
+msgid "Cannot fstat file %s.\n"
+msgstr "ha fallat fstat() sobre el fitxer «%s»\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: elf/readlib.c:108
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
-msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha d'estar en el rang %d...%d"
+msgid "File %s is empty, not checked."
+msgstr "el fitxer «%s» és buit, no es comprova"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:275
+#: elf/readlib.c:114
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
-msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha de ser un sol caràcter"
+msgid "File %s is too small, not checked."
+msgstr "el fitxer «%s» és massa menut, no es comprova"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:319
+#: elf/readlib.c:124
 #, c-format
-msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
-msgstr "%s: «-1» ha de ser l'última entrada del camp «%s»"
+msgid "Cannot mmap file %s.\n"
+msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer «%s»\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:340
+#: elf/readlib.c:162
 #, c-format
-msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
-msgstr "%s: els valors del camp «%s» han de ser menors que 127"
+msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
+msgstr "«%s» no és un fitxer ELF: els octets màgics del començament no són correctes\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:908
-msgid "conversion rate value cannot be zero"
-msgstr "el valor de la taxa de conversió no pot ser zero"
+# Més ajudes.  ivb
+#: elf/sprof.c:77
+msgid "Output selection:"
+msgstr "Selecció de l’eixida:"
+
+#: elf/sprof.c:79
+msgid "print list of count paths and their number of use"
+msgstr "Mostra una llista de camins de recompte i les voltes que han estat emprats."
+
+#: elf/sprof.c:81
+msgid "generate flat profile with counts and ticks"
+msgstr "Genera un perfil pla amb recomptes i unitats de temps."
+
+#: elf/sprof.c:82
+msgid "generate call graph"
+msgstr "Genera un gràfic de crides."
+
+# FIXME: Don't use \v.
+#: elf/sprof.c:89
+msgid ""
+"Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Llig i mostra les dades de perfilat d’un objecte compartit.\n"
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+
+#: elf/sprof.c:94
+msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
+msgstr "OBJECTE_COMPARTIT [DADES_PERFILAT]"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
-#: locale/programs/ld-telephone.c:150
+#: elf/sprof.c:400
 #, c-format
-msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
-msgstr "%s: la seqüència d'escapada del camp «%s» no és vàlida"
+msgid "failed to load shared object `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut carregar l’objecte compartit «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:248
+#: elf/sprof.c:409
 #, c-format
-msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
-msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és ni «+» ni «-»"
+msgid "cannot create internal descriptors"
+msgstr "no s’han pogut crear els descriptors interns"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:259
+#: elf/sprof.c:528
 #, c-format
-msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
-msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és un sol caràcter"
+msgid "Reopening shared object `%s' failed"
+msgstr "no s’ha pogut reobrir l’objecte compartit «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:272
+#: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
 #, c-format
-msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: el número de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlid"
+msgid "reading of section headers failed"
+msgstr "la lectura de les capçaleres de secció ha fallat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:280
+#: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
 #, c-format
-msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: fem al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era»"
+msgid "reading of section header string table failed"
+msgstr "la lectura de la taula de cadenes de capçalera de secció ha fallat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:331
+#: elf/sprof.c:569
 #, c-format
-msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
+msgstr "*** No s’ha pogut llegir el nom del fitxer d’informació de depuració: %m\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:340
+#: elf/sprof.c:589
 #, c-format
-msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
-msgstr "%s: fem al final de la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» "
+msgid "cannot determine file name"
+msgstr "no s’ha pogut determinar un nom de fitxer"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:359
+#: elf/sprof.c:622
 #, c-format
-msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+msgid "reading of ELF header failed"
+msgstr "la lectura de la capçalera ELF ha fallat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:408
+#: elf/sprof.c:658
 #, c-format
-msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: la data d'acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
+msgstr "*** El fitxer «%s» no conté símbols: no és possible l’anàlisi detallada\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:417
+#: elf/sprof.c:688
 #, c-format
-msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: fem al final de la data d'acabament de la cadena %Zd del camp «era»"
+msgid "failed to load symbol data"
+msgstr "no s’han pogut carregar les dades simbòliques"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:436
+#: elf/sprof.c:755
 #, c-format
-msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: la data d'acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+msgid "cannot load profiling data"
+msgstr "no s’han pogut carregar les dades de perfilat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:445
+#: elf/sprof.c:764
 #, c-format
-msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: manca el nom de l'era en la cadena %Zd del camp «era»"
+msgid "while stat'ing profiling data file"
+msgstr "en cridar stat() sobre el fitxer de dades de perfilat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:457
+#: elf/sprof.c:772
 #, c-format
-msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: manca el format de l'era en la cadena %Zd del camp «era»"
+msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
+msgstr "el fitxer «%s» de dades de perfilat no correspon a l’objecte compartit «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:486
+#: elf/sprof.c:783
 #, c-format
-msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: el tercer operand del valor del camp «%s» no ha de ser major que %d"
+msgid "failed to mmap the profiling data file"
+msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de dades de perfilat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
+#: elf/sprof.c:791
 #, c-format
-msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
+msgid "error while closing the profiling data file"
+msgstr "error en tancar el fitxer de dades de perfilat"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:510
+#: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
 #, c-format
-msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
+msgid "cannot create internal descriptor"
+msgstr "no s’ha pogut crear un descriptor intern"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:986
+#: elf/sprof.c:846
 #, c-format
-msgid "%s: too few values for field `%s'"
-msgstr "%s: manquen valors en el camp «%s»"
+msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
+msgstr "«%s» no és un fitxer vàlid de perfilat de «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1031
-msgid "extra trailing semicolon"
-msgstr "hi ha un punt i coma sobrant al final"
+#: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
+#, c-format
+msgid "cannot allocate symbol data"
+msgstr "no s’han pogut reservar les dades de símbols"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1034
+#: iconv/iconv_charmap.c:176 iconv/iconv_prog.c:316
 #, c-format
-msgid "%s: too many values for field `%s'"
-msgstr "%s: sobren valors en el camp «%s»"
+msgid "error while closing input `%s'"
+msgstr "error en tancar l’entrada «%s»"
 
-#: locale/programs/linereader.c:130
-msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "fem al final de la línia"
+#: iconv/iconv_charmap.c:450
+#, c-format
+msgid "illegal input sequence at position %Zd"
+msgstr "hi ha una seqüència d’entrada no vàlida a la posició %Zd"
 
-#: locale/programs/linereader.c:304
-msgid "garbage at end of number"
-msgstr "fem al final del número"
+#: iconv/iconv_charmap.c:469 iconv/iconv_prog.c:526
+#, c-format
+msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
+msgstr "hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta al final de la memòria intermèdia"
 
-#: locale/programs/linereader.c:416
-msgid "garbage at end of character code specification"
-msgstr "fem al final de l'especificació de codi de caràcter"
+#: iconv/iconv_charmap.c:514 iconv/iconv_charmap.c:550 iconv/iconv_prog.c:569
+#: iconv/iconv_prog.c:605
+#, c-format
+msgid "error while reading the input"
+msgstr "error en llegir l’entrada"
 
-#: locale/programs/linereader.c:502
-msgid "unterminated symbolic name"
-msgstr "el nom simbòlic no és terminat"
+#: iconv/iconv_charmap.c:532 iconv/iconv_prog.c:587
+#, c-format
+msgid "unable to allocate buffer for input"
+msgstr "no s’ha pogut reservar memòria intermèdia per a l’entrada"
 
-#: locale/programs/linereader.c:566 catgets/gencat.c:1195
-msgid "invalid escape sequence"
-msgstr "la seqüència d'escapada no és vàlida"
+#: iconv/iconv_prog.c:60
+msgid "Input/Output format specification:"
+msgstr "Especificació de format de l’entrada/eixida:"
 
-#: locale/programs/linereader.c:629
-msgid "illegal escape sequence at end of string"
-msgstr "hi ha una seqüència d'escapada no permesa al final de la cadena"
+# Els següents són missatges d'ajuda.  ivb
+#: iconv/iconv_prog.c:61
+msgid "encoding of original text"
+msgstr "Codificació del text original."
 
-#: locale/programs/linereader.c:633 locale/programs/linereader.c:861
-msgid "unterminated string"
-msgstr "la cadena no és terminada"
+#: iconv/iconv_prog.c:62
+msgid "encoding for output"
+msgstr "Codificació de l’eixida."
 
-#: locale/programs/linereader.c:675
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "no s'han d'usar valors de caràcters no-simbòlics"
+#: iconv/iconv_prog.c:63
+msgid "Information:"
+msgstr "Informació:"
 
-#: locale/programs/linereader.c:822
-#, c-format
-msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
-msgstr "el símbol «%.*s» no es troba en el mapa de caràcters"
+#: iconv/iconv_prog.c:64
+msgid "list all known coded character sets"
+msgstr "Llista tots els jocs de caràcters codificats coneguts."
 
-#: locale/programs/linereader.c:843
-#, c-format
-msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
-msgstr "el símbol «%.*s» no es troba en el mapa de repertori"
+#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
+msgid "Output control:"
+msgstr "Control de l’eixida:"
 
-#: locale/programs/locale.c:75
-msgid "System information:"
-msgstr "Informació del sistema:"
+#: iconv/iconv_prog.c:66
+msgid "omit invalid characters from output"
+msgstr "Omet a l’eixida els caràcters no vàlids."
 
-# Més ajudes.  ivb
-#: locale/programs/locale.c:77
-msgid "Write names of available locales"
-msgstr "Mostra els noms dels locales disponibles."
+#: iconv/iconv_prog.c:67
+msgid "output file"
+msgstr "Fitxer d’eixida."
 
-#: locale/programs/locale.c:79
-msgid "Write names of available charmaps"
-msgstr "Mostra els noms dels mapes de caràcters disponibles."
+#: iconv/iconv_prog.c:68
+msgid "suppress warnings"
+msgstr "Elimina els avisos."
 
-# ivb (2001/10/30)
-# ivb  Aquesta línia dóna pas a un conjunt d'opcions que modif. l'eixida.
-#: locale/programs/locale.c:80
-msgid "Modify output format:"
-msgstr "Modificadors del format de l'eixida:"
+#: iconv/iconv_prog.c:69
+msgid "print progress information"
+msgstr "Mostra informació del progrés."
 
-#: locale/programs/locale.c:81
-msgid "Write names of selected categories"
-msgstr "Mostra els noms de les categories seleccionades."
+#: iconv/iconv_prog.c:74
+msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
+msgstr "Converteix els fitxers especificats d’una codificació a una altra."
 
-#: locale/programs/locale.c:82
-msgid "Write names of selected keywords"
-msgstr "Mostra els noms de les paraules clau seleccionades."
+#: iconv/iconv_prog.c:78
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[FITXER…]"
 
-#: locale/programs/locale.c:83
-msgid "Print more information"
-msgstr "Mostra més informació."
+#: iconv/iconv_prog.c:200
+#, c-format
+msgid "cannot open output file"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida"
 
-#: locale/programs/locale.c:88
-msgid "Get locale-specific information."
-msgstr "Obté la informació específica d'un locale."
+#: iconv/iconv_prog.c:242
+#, c-format
+msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
+msgstr "les conversions de «%s» i a «%s» no estan implementades"
 
-#: locale/programs/locale.c:91
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[-a|-m]"
-msgstr ""
-"NOM\n"
-"[-a | -m]"
+#: iconv/iconv_prog.c:247
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' is not supported"
+msgstr "la conversió de «%s» no està implementada"
 
-#: locale/programs/locale.c:195
-msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
-msgstr "no s'ha pogut establir LC_CTYPE al locale per defecte"
+#: iconv/iconv_prog.c:254
+#, c-format
+msgid "conversion to `%s' is not supported"
+msgstr "la conversió a «%s» no està implementada"
 
-#: locale/programs/locale.c:197
-msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
-msgstr "no s'ha pogut establir LC_MESSAGES al locale per defecte"
+#: iconv/iconv_prog.c:258
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
+msgstr "la conversió de «%s» a «%s» no està implementada"
 
-#: locale/programs/locale.c:210
-msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
-msgstr "no s'ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
+#: iconv/iconv_prog.c:268
+#, c-format
+msgid "failed to start conversion processing"
+msgstr "no s’ha pogut començar a processar la conversió"
 
-#: locale/programs/locale.c:226
-msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
-msgstr "no s'ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
+#: iconv/iconv_prog.c:362
+#, c-format
+msgid "error while closing output file"
+msgstr "error en tancar el fitxer d’eixida"
 
-#: locale/programs/locale.c:517
-msgid "while preparing output"
-msgstr "en preparar l'eixida"
+#: iconv/iconv_prog.c:471 iconv/iconv_prog.c:497
+#, c-format
+msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
+msgstr "la conversió s’ha detingut a causa d’un problema en escriure l’eixida"
 
-# Més ajudes.  ivb
-#: locale/programs/localedef.c:121
-msgid "Input Files:"
-msgstr "Fitxers d'entrada:"
+#: iconv/iconv_prog.c:522
+#, c-format
+msgid "illegal input sequence at position %ld"
+msgstr "hi ha una seqüència d’entrada no vàlida a la posició %ld"
 
-#: locale/programs/localedef.c:123
-msgid "Symbolic character names defined in FILE"
-msgstr "Els noms simbòlics dels caràcters es defineixen en el FITXER."
+#: iconv/iconv_prog.c:530
+#, c-format
+msgid "internal error (illegal descriptor)"
+msgstr "error intern (el descriptor no és vàlid)"
 
-#: locale/programs/localedef.c:124
-msgid "Source definitions are found in FILE"
-msgstr "Les definicions font es troben en el FITXER."
+#: iconv/iconv_prog.c:533
+#, c-format
+msgid "unknown iconv() error %d"
+msgstr "error desconegut %d a iconv()"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
-msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "El FITXER conté un mapa de noms simbòlics a valors UCS4."
-
-#: locale/programs/localedef.c:130
-msgid "Create output even if warning messages were issued"
-msgstr "Crea fitxers d'eixida encara que s'hagen emés missatges d'avís."
-
-#: locale/programs/localedef.c:131
-msgid "Create old-style tables"
-msgstr "Crea taules de l'estil antic."
+#: iconv/iconv_prog.c:779
+msgid ""
+"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
+"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
+"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
+"listed with several different names (aliases).\n"
+"\n"
+"  "
+msgstr ""
+"La llista següent conté tots els jocs de caràcters codificats coneguts.  Açò\n"
+"no significa necessàriament que totes les combinacions d’aquests noms siguen\n"
+"possibles als paràmetres d’origen i destí de la línia d’ordres.  Un joc de\n"
+"caràcters codificat pot estar llistat amb noms diferents (àlies).\n"
+"\n"
+"  "
 
 # ivb (2001/10/28)
-# ivb  Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
-# ivb  Però, el prefix és un prefix d'un camí, com «/usr/local» en
-# ivb  «/usr/local/share/doc».
-#: locale/programs/localedef.c:132
-msgid "Optional output file prefix"
-msgstr "Prefix opcional dels fitxers d'eixida."
-
-#: locale/programs/localedef.c:133
-msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgstr "S'ajusta estrictament a POSIX."
-
-#: locale/programs/localedef.c:135
-msgid "Suppress warnings and information messages"
-msgstr "Descarta els avisos i els missatges informatius."
-
-#: locale/programs/localedef.c:136
-msgid "Print more messages"
-msgstr "Mostra més missatges."
+# ivb  Ostres, açò pareix una frase del M-x spook!
+#: iconv/iconvconfig.c:110
+msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
+msgstr "Crea un fitxer de configuració de càrrega ràpida per al mòdul iconv."
 
-#: locale/programs/localedef.c:137
-msgid "Archive control:"
-msgstr "Control d'arxius:"
+#: iconv/iconvconfig.c:114
+msgid "[DIR...]"
+msgstr " [DIRECTORI…]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
-msgid "Don't add new data to archive"
-msgstr "No afig dades noves a l'arxiu."
+# És un missatge d'ajuda.  ivb
+#: iconv/iconvconfig.c:127
+msgid "Prefix used for all file accesses"
+msgstr "Prefix a emprar per a tots els accessos a fitxer."
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
-msgid "Add locales named by parameters to archive"
-msgstr "Afig a l'arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
+#: iconv/iconvconfig.c:128
+msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
+msgstr "Desa l’eixida en el FITXER en lloc de la ubicació d’instaŀlació («--prefix» no s’aplica al FITXER)."
 
-#: locale/programs/localedef.c:142
-msgid "Replace existing archive content"
-msgstr "Reemplaça el contingut existent en l'arxiu."
+#: iconv/iconvconfig.c:132
+msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
+msgstr "No cerca en els directoris estàndard, només en els indicats a la línia d’ordres."
 
-#: locale/programs/localedef.c:144
-msgid "Remove locales named by parameters from archive"
-msgstr "Elimina de l'arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
+#: iconv/iconvconfig.c:301
+#, c-format
+msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
+msgstr "Cal proporcionar arguments directori en emprar «--nostdlib»."
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
-msgid "List content of archive"
-msgstr "Llista el contingut de l'arxiu."
+#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
+#, c-format
+msgid "no output file produced because warnings were issued"
+msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït avisos"
 
-#: locale/programs/localedef.c:147
-msgid "locale.alias file to consult when making archive"
-msgstr "Fitxer «locale.alias» a consultar en crear l'arxiu."
+#: iconv/iconvconfig.c:429
+#, c-format
+msgid "while inserting in search tree"
+msgstr "en inserir a l’arbre de cerca"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Pose el punt final pq és la descripció curta de l'ordre.
-#: locale/programs/localedef.c:152
-msgid "Compile locale specification"
-msgstr "Compiŀla una especificació de locale."
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
+#, c-format
+msgid "cannot generate output file"
+msgstr "no s’ha pogut generar el fitxer d’eixida"
 
-#: locale/programs/localedef.c:155
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
-"--list-archive [FILE]"
-msgstr ""
-"NOM\n"
-"[--add-to-archive | --delete-from-archive] FITXER...\n"
-"--list-archive [FITXER]"
+#: inet/rcmd.c:157
+msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
+msgstr "rcmd: no s’ha pogut reservar memòria\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:233
-msgid "cannot create directory for output files"
-msgstr "no s'ha pogut crear el directori per als fitxers d'eixida"
+#: inet/rcmd.c:172
+msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
+msgstr "rcmd: socket: tots els ports estan sent emprats\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:244
-msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
-msgstr "FATAL: el sistema no defineix «_POSIX2_LOCALEDEF»"
+#: inet/rcmd.c:200
+#, c-format
+msgid "connect to address %s: "
+msgstr "connexió amb l’adreça «%s»: "
 
-#: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
-#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
+#: inet/rcmd.c:213
 #, c-format
-msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer «%s» de definició del locale"
+msgid "Trying %s...\n"
+msgstr "S’està provant amb «%s»…\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:286
+#: inet/rcmd.c:249
 #, c-format
-msgid "cannot write output files to `%s'"
-msgstr "no s'han pogut escriure els fitxers d'eixida en «%s»"
+msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: write (en preparar l’eixida estàndard d’errors): %m\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:367
+#: inet/rcmd.c:265
 #, c-format
-msgid ""
-"System's directory for character maps : %s\n"
-"                       repertoire maps: %s\n"
-"                       locale path    : %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Directori del sistema de mapes de caràcters: %s\n"
-"                         mapes de repertori: %s\n"
-"                         camí als locales  : %s\n"
-"%s"
+msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: poll (en preparar l’eixida estàndard d’errors): %m\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:567
-msgid "circular dependencies between locale definitions"
-msgstr "hi ha dependències circulars entre les definicions dels locales"
+#: inet/rcmd.c:268
+msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "poll: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:573
+#: inet/rcmd.c:301
+msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "socket: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
+
+#: inet/rcmd.c:325
 #, c-format
-msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
-msgstr "no es pot afegir una altra volta el locale ja llegit «%s»"
+msgid "rcmd: %s: short read"
+msgstr "rcmd: %s: lectura incompleta"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
-msgid "cannot create temporary file"
-msgstr "no s'ha pogut crear un fitxer temporal"
+#: inet/rcmd.c:481
+msgid "lstat failed"
+msgstr "ha fallat lstat()"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:305
-msgid "cannot initialize archive file"
-msgstr "no s'ha pogut iniciar el fitxer arxiu"
+#: inet/rcmd.c:488
+msgid "cannot open"
+msgstr "no s’ha pogut obrir"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:312
-msgid "cannot resize archive file"
-msgstr "no s'ha pogut redimensionar el fitxer arxiu"
+#: inet/rcmd.c:490
+msgid "fstat failed"
+msgstr "ha fallat fstat()"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:321
-#: locale/programs/locarchive.c:511
-msgid "cannot map archive header"
-msgstr "no s'ha pogut mapar la capçalera de l'arxiu"
+#: inet/rcmd.c:492
+msgid "bad owner"
+msgstr "el propietari no és vàlid"
 
-# ivb (2002/10/21)
-# ivb  Un «locale archive» conté diversos locales -> «arxiu de locales».
-#: locale/programs/locarchive.c:156
-msgid "failed to create new locale archive"
-msgstr "no s'ha pogut crear el nou arxiu de locales"
+#: inet/rcmd.c:494
+msgid "writeable by other than owner"
+msgstr "és modificable per altres que no en són el propietari"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:168
-msgid "cannot change mode of new locale archive"
-msgstr "no s'ha pogut canviar el mode del nou arxiu de locales"
+#: inet/rcmd.c:496
+msgid "hard linked somewhere"
+msgstr "té un enllaç fort en altre lloc"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:253
-msgid "cannot map locale archive file"
-msgstr "no s'ha pogut mapar el fitxer arxiu de locales"
+#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
+msgid "out of memory"
+msgstr "no resta memòria"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:329
-msgid "cannot lock new archive"
-msgstr "no s'ha pogut blocar el nou arxiu"
+#: inet/ruserpass.c:184
+msgid "Error: .netrc file is readable by others."
+msgstr "Error: el fitxer «.netrc» és llegible per altres que no en són el propietari."
 
-#: locale/programs/locarchive.c:380
-msgid "cannot extend locale archive file"
-msgstr "no s'ha pogut estendre el fitxer arxiu de locales"
+#: inet/ruserpass.c:185
+msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgstr "Elimineu la contrasenya o feu iŀlegible el fitxer per a altres."
 
-#: locale/programs/locarchive.c:389
-msgid "cannot change mode of resized locale archive"
-msgstr "no s'ha pogut canviar el mode de l'arxiu de locales redimensionat"
+#: inet/ruserpass.c:277
+#, c-format
+msgid "Unknown .netrc keyword %s"
+msgstr "la paraula clau «%s» de «.netrc» no és coneguda"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:397
-msgid "cannot rename new archive"
-msgstr "no s'ha pogut reanomenar el nou arxiu"
+#: libidn/nfkc.c:464
+msgid "Character out of range for UTF-8"
+msgstr "el caràcter és fora de rang respecte UTF-8"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:450
+#: locale/programs/charmap-dir.c:59
 #, c-format
-msgid "cannot open locale archive \"%s\""
-msgstr "no s'ha pogut obrir l'arxiu «%s» de locales"
+msgid "cannot read character map directory `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut llegir el directori «%s» de taules de caràcters"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:455
+#: locale/programs/charmap.c:138
 #, c-format
-msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
-msgstr "ha fallat stat() sobre l'arxiu «%s» de locales"
+msgid "character map file `%s' not found"
+msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:474
+#: locale/programs/charmap.c:195
 #, c-format
-msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
-msgstr "no s'ha pogut blocar l'arxiu «%s» de locales"
-
-#: locale/programs/locarchive.c:497
-msgid "cannot read archive header"
-msgstr "no s'ha pogut llegir la capçalera de l'arxiu"
+msgid "default character map file `%s' not found"
+msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters per defecte"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:258
 #, c-format
-msgid "locale '%s' already exists"
-msgstr "el locale «%s» ja existeix"
-
-#: locale/programs/locarchive.c:788 locale/programs/locarchive.c:803
-#: locale/programs/locarchive.c:815 locale/programs/locarchive.c:827
-#: locale/programs/locfile.c:343
-msgid "cannot add to locale archive"
-msgstr "no s'ha pogut afegir a l'arxiu de locales"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
+msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
 
-# ivb (2002/10/21)
-# ivb  El fitxer conté àlies de diversos locales (locale.alias).
-#: locale/programs/locarchive.c:982
+# La variable porta els símbols inclosos.  ivb
+#: locale/programs/charmap.c:337
 #, c-format
-msgid "locale alias file `%s' not found"
-msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» d'àlies de locales"
+msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
+msgstr "%s: <mb_cur_max> ha de ser major que <mb_cur_min>\n"
 
-# ivb (2002/10/21)
-# ivb  És un missatge, no un error.
-#: locale/programs/locarchive.c:1126
+#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
+#: locale/programs/repertoire.c:174
 #, c-format
-msgid "Adding %s\n"
-msgstr "S'està afegint «%s»\n"
+msgid "syntax error in prolog: %s"
+msgstr "error de sintaxi al pròleg: %s"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1132
-#, c-format
-msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
-msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»: %s: es descarta"
+#: locale/programs/charmap.c:358
+msgid "invalid definition"
+msgstr "la definició no és vàlida"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1138
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
-msgstr "«%s» no és un directori: es descarta"
+#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
+#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
+msgid "bad argument"
+msgstr "l’argument no és vàlid"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1145
+# Les variables inclouen els símbols «<>».  ivb
+#: locale/programs/charmap.c:403
 #, c-format
-msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»: %s: es descarta"
+msgid "duplicate definition of <%s>"
+msgstr "la definició de <%s> és duplicada"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1217
+#: locale/programs/charmap.c:410
 #, c-format
-msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
-msgstr "el joc de fitxers de locale en «%s» no és complet"
+msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
+msgstr "el valor de <%s> ha de ser 1 o major"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1281
+#: locale/programs/charmap.c:422
 #, c-format
-msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
-msgstr "no s'han pogut llegir tots els fitxers de «%s»: es descarta"
+msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
+msgstr "el valor de «%s» ha de ser major o igual que el de «%s»"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1351
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
 #, c-format
-msgid "locale \"%s\" not in archive"
-msgstr "el locale «%s» no es troba en l'arxiu"
+msgid "argument to <%s> must be a single character"
+msgstr "l’argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
 
-#: locale/programs/locfile.c:132
+#: locale/programs/charmap.c:471
+msgid "character sets with locking states are not supported"
+msgstr "l’ús de jocs de caràcters amb estats blocadors no està implementat"
+
+# El primer és el nom d'una variable (en majúscules).  ivb
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
+#: locale/programs/charmap.c:815
 #, c-format
-msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "l'argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
+msgid "syntax error in %s definition: %s"
+msgstr "error de sintaxi a la definició %s: %s"
 
-#: locale/programs/locfile.c:251
-msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
-msgstr "error de sintaxi: no és a dins d'una secció de definició de locale"
+#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+msgid "no symbolic name given"
+msgstr "no s’ha indicat un nom simbòlic"
 
-#: locale/programs/locfile.c:625
-#, c-format
-msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'eixida «%s» de la categoria «%s»"
+#: locale/programs/charmap.c:553
+msgid "invalid encoding given"
+msgstr "la codificació especificada no és vàlida"
 
-#: locale/programs/locfile.c:649
-#, c-format
-msgid "failure while writing data for category `%s'"
-msgstr "no s'han pogut escriure les dades de la categoria «%s»"
+#: locale/programs/charmap.c:562
+msgid "too few bytes in character encoding"
+msgstr "manquen octets a la codificació del caràcter"
+
+#: locale/programs/charmap.c:564
+msgid "too many bytes in character encoding"
+msgstr "sobren octets a la codificació del caràcter"
 
-#: locale/programs/locfile.c:745
+#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+msgid "no symbolic name given for end of range"
+msgstr "no s’ha indicat un nom simbòlic per a la fi del rang"
+
+#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
+#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
+#: locale/programs/ld-identification.c:452
+#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
+#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
+#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
+#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
+#: locale/programs/repertoire.c:313
 #, c-format
-msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer d'eixida «%s» de la categoria «%s»"
+msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "%1$s: la definició no acaba en «END %1$s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:781
-msgid "expect string argument for `copy'"
-msgstr "cal una cadena com a argument de «copy»"
+#: locale/programs/charmap.c:643
+msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
+msgstr "només es permeten definicions WIDTH després de la definició CHARMAP"
 
-#: locale/programs/locfile.c:785
-msgid "locale name should consist only of portable characters"
-msgstr "el nom del locale només ha de contenir caràcters portables"
+# El primer és el nom d'una variable (en majúscules).  ivb
+#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#, c-format
+msgid "value for %s must be an integer"
+msgstr "el valor de %s ha de ser un enter"
 
-#: locale/programs/locfile.c:804
-msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
-msgstr "no s'ha d'indicar cap altra paraula clau quan s'use «copy»"
+#: locale/programs/charmap.c:842
+#, c-format
+msgid "%s: error in state machine"
+msgstr "%s: error a la màquina d’estats"
+
+#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
+#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4115
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
+#: locale/programs/ld-identification.c:468
+#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
+#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
+#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
+#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
+#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
+#, c-format
+msgid "%s: premature end of file"
+msgstr "%s: final prematur del fitxer"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
-#: locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
 #, c-format
-msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
-msgstr "error de sintaxi en la definició del mapa de repertori: %s"
+msgid "unknown character `%s'"
+msgstr "el caràcter «%s» no és conegut"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:272
-msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
-msgstr "no s'ha especificat un valor <Uxxxx> o <Uxxxxxxxx>"
+#: locale/programs/charmap.c:888
+#, c-format
+msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
+msgstr "el nombre d’octets de les seqüències d’inici i final del rang no són iguals: %d i %d"
 
-# ivb (2001/11/05)
-# ivb  Apareix quan no es troba el repertori en un arbre de repertoris.
-#: locale/programs/repertoire.c:332
-msgid "cannot save new repertoire map"
-msgstr "no s'ha pogut afegir el nou mapa de repertori"
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3047
+#: locale/programs/repertoire.c:419
+msgid "invalid names for character range"
+msgstr "els noms del rang de caràcters no són vàlids"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:343
-#, c-format
-msgid "repertoire map file `%s' not found"
-msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
+# ivb (2001/11/05)
+# ivb  El rang també pot contenir dígits.  El text original pot fer pensar
+# ivb  que _només_ s'accepten lletres majúscules.
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
+msgstr "les lletres emprades en un rang amb format hexadecimal han de ser majúscules"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:450
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang vàlids"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:457
-msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
-msgstr "el límit superior del rang no és menor que l'inferior"
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
+msgstr "el límit superior del rang és menor que l’inferior"
 
-#: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
-#: posix/getconf.c:1007
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "la memòria s'ha exhaurit"
+#: locale/programs/charmap.c:1087
+msgid "resulting bytes for range not representable."
+msgstr "els octets resultants del rang no són representables"
 
-#: assert/assert-perr.c:57
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1556
+#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
+#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
+#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
+#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
+#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
+msgid "No definition for %s category found"
+msgstr "no s’ha trobat cap definició de la categoria «%s»"
 
-#: assert/assert.c:56
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:200 locale/programs/ld-address.c:229
+#: locale/programs/ld-address.c:301 locale/programs/ld-address.c:320
+#: locale/programs/ld-address.c:333 locale/programs/ld-identification.c:146
+#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
+#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
+#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
+#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
+#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
+#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
+#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
+#: locale/programs/ld-time.c:196
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sL'asserció «%s» ha fallat.\n"
+msgid "%s: field `%s' not defined"
+msgstr "%s: no s’ha definit el camp «%s»"
 
-#: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
-msgid "cheese"
-msgstr "formatge"
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:208
+#: locale/programs/ld-address.c:238 locale/programs/ld-address.c:276
+#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' must not be empty"
+msgstr "%s: el camp «%s» no ha d’estar buit"
 
-#: intl/tst-gettext2.c:37
-msgid "First string for testing."
-msgstr "Primera cadena de prova."
+#: locale/programs/ld-address.c:168
+#, c-format
+msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
+msgstr "%s: la seqüència d’escapada «%%%c» del camp «%s» no és vàlida"
 
-#: intl/tst-gettext2.c:38
-msgid "Another string for testing."
-msgstr "Una altra cadena de prova."
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Pel que sembla hi ha un codi terminològic de llengua i un
+# ivb  codi bibliogràfic de llengua.
+# ivb  http://anubis.dkuug.dk/i18n/iso-639-2-dis.txt
+#: locale/programs/ld-address.c:219
+#, c-format
+msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
+msgstr "%s: no s’ha definit el codi terminològic de llengua «%s»"
 
-#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:88
-msgid "NAME"
-msgstr "NOM"
+#: locale/programs/ld-address.c:244
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' must not be defined"
+msgstr "%s: no s’ha de definir el camp «%s»"
 
-# Més ajudes.  ivb
-#: catgets/gencat.c:112
-msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
-msgstr "Crea el fitxer capçalera C NOM contindrà les definicions de símbols."
+#: locale/programs/ld-address.c:258 locale/programs/ld-address.c:287
+#, c-format
+msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
+msgstr "%s: no s’ha definit l’abreviatura de llengua «%s»"
 
-#: catgets/gencat.c:114
-msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
-msgstr "No usa el catàleg existent, i crea un nou fitxer d'eixida."
+#: locale/programs/ld-address.c:265 locale/programs/ld-address.c:293
+#: locale/programs/ld-address.c:327 locale/programs/ld-address.c:339
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
+msgstr "%s: el valor de «%s» no concorda amb el valor de «%s»"
 
-#: catgets/gencat.c:115
-msgid "Write output to file NAME"
-msgstr "Escriu l'eixida en el fitxer NOM."
+#: locale/programs/ld-address.c:312
+#, c-format
+msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
+msgstr "%s: el codi numèric de país «%d» no és vàlid"
 
-#: catgets/gencat.c:120
-msgid ""
-"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-"is -, output is written to standard output.\n"
-msgstr ""
-"Genera un catàleg de missatges.\vSi FITXER_ENTRADA és «-», l'entrada es llegirà de l'entrada estàndard.\n"
-"Si FITXER_EIXIDA és «-», l'eixida s'escriurà en l'eixida estàndard.\n"
+#: locale/programs/ld-address.c:508 locale/programs/ld-address.c:545
+#: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:2608
+#: locale/programs/ld-identification.c:364
+#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
+#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
+#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
+#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
+#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
+#: locale/programs/ld-time.c:1168
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' declared more than once"
+msgstr "%s: el camp «%s» ha estat declarat més d’una volta"
 
-#: catgets/gencat.c:125
-msgid ""
-"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
-"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
-msgstr ""
-"-o FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]...\n"
-"[FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]...]"
+#: locale/programs/ld-address.c:512 locale/programs/ld-address.c:550
+#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
+#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
+#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in field `%s'"
+msgstr "%s: el camp «%s» conté un caràcter desconegut"
 
-#: catgets/gencat.c:282
-msgid "*standard input*"
-msgstr "*entrada estàndard*"
+#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3922
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
+#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
+#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
+#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
+#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
+#, c-format
+msgid "%s: incomplete `END' line"
+msgstr "%s: la línia «END» és incompleta"
 
-#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
-msgid "illegal set number"
-msgstr "el número de joc de missatges no és vàlid"
+#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:542
+#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
+#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
+#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4105
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
+#: locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
+#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
+#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
+#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error"
+msgstr "%s: error de sintaxi"
 
-#: catgets/gencat.c:444
-msgid "duplicate set definition"
-msgstr "la definició del joc de missatges és duplicada"
+#: locale/programs/ld-collate.c:417
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined in charmap"
+msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al mapa de caràcters"
 
-#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
-msgid "this is the first definition"
-msgstr "aquesta és la primera definició"
+#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
+msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al repertori"
 
-#: catgets/gencat.c:522
+#: locale/programs/ld-collate.c:433
 #, c-format
-msgid "unknown set `%s'"
-msgstr "el joc de missatges «%s» no és conegut"
+msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
+msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a símbol d’ordenació"
 
-#: catgets/gencat.c:563
-msgid "invalid quote character"
-msgstr "el caràcter de citació no és vàlid"
+#: locale/programs/ld-collate.c:440
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined as collating element"
+msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a element d’ordenació"
 
-#: catgets/gencat.c:576
+#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
 #, c-format
-msgid "unknown directive `%s': line ignored"
-msgstr "la directiva «%s» no és coneguda: es descarta la línia"
+msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
+msgstr "%s: «forward» i «backward» són mútuament excloents"
 
-#: catgets/gencat.c:621
-msgid "duplicated message number"
-msgstr "el número de missatge és duplicat"
+#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
+#: locale/programs/ld-collate.c:523
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
+msgstr "%s: s’ha mencionat «%s» més d’una volta a la definició de pes %d"
 
-#: catgets/gencat.c:674
-msgid "duplicated message identifier"
-msgstr "l'identificador de missatge és duplicat"
+#: locale/programs/ld-collate.c:579
+#, c-format
+msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
+msgstr "%s: sobren regles; la primera entrada només en tenia %d"
 
-#: catgets/gencat.c:731
-msgid "invalid character: message ignored"
-msgstr "el caràcter no és vàlid: es descarta el missatge"
+#: locale/programs/ld-collate.c:615
+#, c-format
+msgid "%s: not enough sorting rules"
+msgstr "%s: no hi ha suficients regles d’ordenació"
 
-#: catgets/gencat.c:774
-msgid "invalid line"
-msgstr "la línia no és vàlida"
+#: locale/programs/ld-collate.c:780
+#, c-format
+msgid "%s: empty weight string not allowed"
+msgstr "%s: no es permet la cadena buida com a nom de pes"
 
-#: catgets/gencat.c:828
-msgid "malformed line ignored"
-msgstr "es descarta la línia malmesa"
+#: locale/programs/ld-collate.c:875
+#, c-format
+msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
+msgstr "%s: els pesos han d’emprar el mateix símbol d’eŀlipsi que el nom"
 
-#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033
+#: locale/programs/ld-collate.c:931
 #, c-format
-msgid "cannot open output file `%s'"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'eixida «%s»"
+msgid "%s: too many values"
+msgstr "%s: sobren valors"
 
-#: catgets/gencat.c:1217
-msgid "unterminated message"
-msgstr "el missatge no es troba terminat"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
+#, c-format
+msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "l’ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
 
-#: catgets/gencat.c:1241
-msgid "while opening old catalog file"
-msgstr "en obrir el fitxer antic de catàleg"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1101
+#, c-format
+msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
+msgstr "%s: els símbols inicial i final d’un rang han de representar caràcters"
 
-#: catgets/gencat.c:1332
-msgid "conversion modules not available"
-msgstr "els mòduls de conversió no es troben disponibles"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1128
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
+msgstr "%s: les seqüències d’octets del primer i darrer caràcter han de tenir la mateixa longitud"
 
-#: catgets/gencat.c:1358
-msgid "cannot determine escape character"
-msgstr "no s'ha pogut determinar el caràcter d'escapada"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1170
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
+msgstr "%s: la seqüència d’octets del primer caràcter del rang no és menor que la del darrer caràcter"
 
-#: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
+#: locale/programs/ld-collate.c:1295
 #, c-format
-msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
-msgstr "makecontext: no es poden tractar més de 8 arguments\n"
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
+msgstr "%s: un rang simbòlic amb eŀlipsi no pot anar just darrere d’«order_start»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:147
-#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:778 nis/ypclnt.c:852
-msgid "Success"
-msgstr "Èxit"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1299
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
+msgstr "%s: un rang simbòlic amb eŀlipsi no pot anar just davant d’«order_end»"
 
-#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
-#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
-msgid "Operation not permitted"
-msgstr "L'operació no és permesa"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
+#, c-format
+msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
+msgstr "«%s» i «%.*s» no són noms vàlids de rangs simbòlics"
 
-#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
-#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
-#. TRANS expected to already exist.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "El fitxer o directori no existeix"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
+#, c-format
+msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "%s: l’ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
 
-#. TRANS No process matches the specified process ID.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
-msgid "No such process"
-msgstr "El procés no existeix"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1378
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' must be a character"
+msgstr "%s: «%s» ha de ser un caràcter"
 
-#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
-#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
-#. TRANS again.
-#. TRANS
-#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
-#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
-#. TRANS Primitives}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
-msgid "Interrupted system call"
-msgstr "La crida al sistema ha estat interrompuda"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1573
+#, c-format
+msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
+msgstr "%s: cal emprar «position» per a un nivell específic a totes les seccions o a cap"
 
-#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
-msgid "Input/output error"
-msgstr "Error d'Entrada/Sortida"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1598
+#, c-format
+msgid "symbol `%s' not defined"
+msgstr "el símbol «%s» no ha estat definit"
 
-#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
-#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
-#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
-#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
-#. TRANS computer.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
-msgid "No such device or address"
-msgstr "El dispositiu o adreça no existeix"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
+#, c-format
+msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
+msgstr "el símbol «%s» té la mateixa codificació que"
 
-#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
-#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
-#. TRANS GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
-msgid "Argument list too long"
-msgstr "La llista d'arguments és massa llarga"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
+#, c-format
+msgid "symbol `%s'"
+msgstr "el símbol «%s»"
 
-#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
-#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
-msgid "Exec format error"
-msgstr "L'executable té un format erroni"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1826
+#, c-format
+msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+msgstr "no s’ha definit «UNDEFINED»"
 
-#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
-#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
-#. TRANS versa).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
-msgid "Bad file descriptor"
-msgstr "El descriptor de fitxer no és vàlid"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1855
+#, c-format
+msgid "too many errors; giving up"
+msgstr "hi ha massa errors: s’abandona"
 
-#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
-#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
-#. TRANS to manipulate.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
-msgid "No child processes"
-msgstr "No hi ha cap procés fill"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4044
+#, c-format
+msgid "%s: nested conditionals not supported"
+msgstr "%s: no es permeten els condicionals niats"
 
-#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
-#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
-#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
-#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
-msgid "Resource deadlock avoided"
-msgstr "S'ha evitat un interbloqueig amb el recurs"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677
+#, c-format
+msgid "%s: more then one 'else'"
+msgstr "%s: hi ha més d’una clàusula «else»"
 
-#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
-#. TRANS because its capacity is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr "No s'ha pogut reservar memòria"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2852
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
+msgstr "%s: la definició de «%s» és duplicada"
 
-#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
-#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:808
-msgid "Permission denied"
-msgstr "S'ha denegat el permís"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2888
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
+msgstr "%s: la declaració de la secció «%s» és duplicada"
 
-#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
-#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
-msgid "Bad address"
-msgstr "L'adreça no és vàlida"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3027
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
+msgstr "%s: el nom del símbol d’ordenació conté un caràcter desconegut"
 
-#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
-#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
-#. TRANS system in Unix gives this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
-msgid "Block device required"
-msgstr "Cal un dispositiu de blocs"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3159
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
+msgstr "%s: el nom de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
 
-#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
-#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
-#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
-msgid "Device or resource busy"
-msgstr "El dispositiu o recurs es troba ocupat"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3172
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
+msgstr "%s: el valor de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
 
-#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
-#. TRANS makes sense to specify a new file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
-msgid "File exists"
-msgstr "El fitxer ja existeix"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3182
+#, c-format
+msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
+msgstr "%s: la definició equivalent conté el símbol desconegut «%s»"
 
-#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
-#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
-#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
-msgid "Invalid cross-device link"
-msgstr "No es pot crear un enllaç entre dispositius"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3191
+msgid "error while adding equivalent collating symbol"
+msgstr "error en afegir un símbol d’ordenació equivalent"
 
-#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
-#. TRANS particular sort of device.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
-msgid "No such device"
-msgstr "El dispositiu no és vàlid"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3221
+#, c-format
+msgid "duplicate definition of script `%s'"
+msgstr "la definició de l’escriptura «%s» és duplicada"
 
-#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
-msgid "Not a directory"
-msgstr "No és un directori"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3269
+#, c-format
+msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
+msgstr "%s: el nom de secció «%.*s» no és conegut"
 
-#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
-#. TRANS or create or remove hard links to it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
-msgid "Is a directory"
-msgstr "És un directori"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3298
+#, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
+msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d’ordre de la secció «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3326
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number of sorting rules"
+msgstr "%s: el nombre de regles d’ordenació no és vàlid"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3353
+#, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
+msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d’ordre a la secció sense nom"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
+#: locale/programs/ld-collate.c:3900
+#, c-format
+msgid "%s: missing `order_end' keyword"
+msgstr "%s: manca la paraula clau «order_end»"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3470
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
+msgstr "%s: l’ordre del símbol d’ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3488
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
+msgstr "%s: l’ordre de l’element d’ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3499
+#, c-format
+msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
+msgstr "%s: no s’ha pogut reordenar després de «%.*s»: el símbol no és conegut"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
+msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-end»"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
+#, c-format
+msgid "%s: section `%.*s' not known"
+msgstr "%s: la secció «%.*s» no és coneguda"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3650
+#, c-format
+msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
+msgstr "%s: el símbol <%.*s> no és vàlid"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3846
+#, c-format
+msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
+msgstr "%s: «%s» no es pot trobar al final d’un rang amb eŀlipsi"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3896
+#, c-format
+msgid "%s: empty category description not allowed"
+msgstr "%s: no es permet una descripció buida de la categoria"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3915
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
+msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-sections-end»"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:4077
+#, c-format
+msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
+msgstr "%s: s’ha trobat un «%s» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:4095
+#, c-format
+msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
+msgstr "%s: s’ha trobat un «endif» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:439
+#, c-format
+msgid "No character set name specified in charmap"
+msgstr "no s’ha indicat cap nom de joc de caràcters al mapa de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:468
+#, c-format
+msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:483
+#, c-format
+msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
+#, c-format
+msgid "internal error in %s, line %u"
+msgstr "error intern a «%s», línia %u"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:526
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:542
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
+#, c-format
+msgid "<SP> character not in class `%s'"
+msgstr "el caràcter <SP> no és a la classe «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#, c-format
+msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
+msgstr "el caràcter <SP> no ha de ser a la classe «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:599
+#, c-format
+msgid "character <SP> not defined in character map"
+msgstr "el caràcter <SP> no ha estat definit a la taula de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:714
+#, c-format
+msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
+msgstr "les entrades de la categoria «digit» no estan agrupades de deu en deu"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:763
+#, c-format
+msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
+msgstr "no s’han definit dígits d’entrada i cap dels noms estàndard es troba al mapa de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:828
+#, c-format
+msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
+msgstr "no tots els caràcters emprats a «outdigit» es troben al mapa de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:845
+#, c-format
+msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
+msgstr "no tots els caràcters emprats a «outdigit» es troben al repertori"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1245
+#, c-format
+msgid "character class `%s' already defined"
+msgstr "la classe de caràcters «%s» ja ha estat definida"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1251
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
+msgstr "límit d’implementació: no es permeten més de %Zd classes de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1277
+#, c-format
+msgid "character map `%s' already defined"
+msgstr "el mapa de caràcters «%s» ja ha estat definit"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1283
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
+msgstr "límit d’implementació: no es permeten més de %d taules de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3467
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
+msgstr "%s: el camp «%s» no conté deu entrades exactament"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
+#, c-format
+msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
+msgstr "el valor final <U%0*X> del rang és menor que l’inicial <U%0*X>"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1703
+msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
+msgstr "les seqüències de caràcters inicial i final del rang han de tenir la mateixa longitud"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1710
+msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
+msgstr "la seqüència de caràcters final és menor que la seqüència inicial"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
+msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
+msgstr "fi prematura de la definició «translit_ignore»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2169
+msgid "syntax error"
+msgstr "error de sintaxi"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2303
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
+msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nova classe de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2318
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
+msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nou mapa de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2493
+msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
+msgstr "el rang amb eŀlipsi ha d’estar marcat per dos operands del mateix tipus"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2502
+msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
+msgstr "no s’ha d’emprar l’eŀlipsi absoluta «...» amb els valors de rang de noms simbòlics"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2517
+msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
+msgstr "cal emprar l’eŀlipsi simbòlica hexadecimal «..» amb els valors de rang UCS"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2531
+msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
+msgstr "cal emprar l’eŀlispi absoluta «...» amb els valors de rang de codis de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2682
+#, c-format
+msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
+msgstr "la definició del mapa «%s» és duplicada"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
+#, c-format
+msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
+msgstr "%s: la secció «translit_start» no acaba amb «translit_end»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
+msgstr "%s: la definició de «default_missing» és duplicada"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2868
+msgid "previous definition was here"
+msgstr "la definició prèvia es troba ací"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
+#, c-format
+msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
+msgstr "%s: no s’ha trobat cap definició representable de «default_missing»"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
+msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
+msgstr "%s: el caràcter «%s» del mapa de caràcters no es pot representar amb un sol octet"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
+msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no es pot representar amb un sol octet"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
+#, c-format
+msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
+msgstr "no s’han definit dígits d’eixida i cap del noms estàndard es troba al mapa de caràcters"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3780
+#, c-format
+msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
+msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3881
+#, c-format
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3950
+#, c-format
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4083
+#, c-format
+msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
+msgstr "%s: taula d’amplada: %lu bytes\n"
+
+#: locale/programs/ld-identification.c:170
+#, c-format
+msgid "%s: no identification for category `%s'"
+msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-identification.c:435
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate category version definition"
+msgstr "%s: la definició de versió de categoria és duplicada"
+
+#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#, c-format
+msgid "%s: invalid value for field `%s'"
+msgstr "%s: el valor del camp «%s» no és vàlid"
+
+#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' undefined"
+msgstr "%s: no s’ha definit el camp «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
+#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
+msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
+
+#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#, c-format
+msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
+msgstr "%s: no hi ha cap expressió regular correcta per al camp «%s»: %s"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:224
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
+msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:237
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l’estàndard ISO 4217"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
+msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha d’estar dins el rang %d...%d"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
+msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha de ser un sol caràcter"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
+#, c-format
+msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
+msgstr "%s: «-1» ha de ser la darrera entrada del camp «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
+#, c-format
+msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
+msgstr "%s: els valors del camp «%s» han de ser menors que 127"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:909
+msgid "conversion rate value cannot be zero"
+msgstr "el valor de la taxa de conversió no pot ser zero"
+
+#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
+#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#, c-format
+msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
+msgstr "%s: la seqüència d’escapada del camp «%s» no és vàlida"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:247
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
+msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és ni «+» ni «-»"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:258
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
+msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és un sol caràcter"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:271
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: el número de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlid"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:279
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: brossa al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era»"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:330
+#, c-format
+msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:339
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
+msgstr "%s: brossa al final de la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» "
+
+#: locale/programs/ld-time.c:358
+#, c-format
+msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:407
+#, c-format
+msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:416
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: brossa al final de la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era»"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:435
+#, c-format
+msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:444
+#, c-format
+msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: manca el nom de l’era a la cadena %Zd del camp «era»"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:456
+#, c-format
+msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: manca el format de l’era a la cadena %Zd del camp «era»"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:497
+#, c-format
+msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: el tercer operand del valor del camp «%s» no ha de ser major que %d"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
+#: locale/programs/ld-time.c:521
+#, c-format
+msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:1004
+#, c-format
+msgid "%s: too few values for field `%s'"
+msgstr "%s: manquen valors al camp «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:1049
+msgid "extra trailing semicolon"
+msgstr "hi ha un punt i coma sobrant al final"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:1052
+#, c-format
+msgid "%s: too many values for field `%s'"
+msgstr "%s: sobren valors al camp «%s»"
+
+#: locale/programs/linereader.c:130
+msgid "trailing garbage at end of line"
+msgstr "brossa al final de la línia"
+
+#: locale/programs/linereader.c:298
+msgid "garbage at end of number"
+msgstr "brossa al final del número"
+
+#: locale/programs/linereader.c:410
+msgid "garbage at end of character code specification"
+msgstr "brossa al final de l’especificació de codi de caràcter"
+
+#: locale/programs/linereader.c:496
+msgid "unterminated symbolic name"
+msgstr "el nom simbòlic no està acabat"
+
+#: locale/programs/linereader.c:623
+msgid "illegal escape sequence at end of string"
+msgstr "hi ha una seqüència d’escapada no permesa al final de la cadena"
+
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+msgid "unterminated string"
+msgstr "la cadena no està acabada"
+
+#: locale/programs/linereader.c:669
+msgid "non-symbolic character value should not be used"
+msgstr "no s’han d’emprar valors de caràcters no simbòlics"
+
+#: locale/programs/linereader.c:816
+#, c-format
+msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
+msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de caràcters"
+
+#: locale/programs/linereader.c:837
+#, c-format
+msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
+msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de repertori"
+
+#: locale/programs/locale.c:74
+msgid "System information:"
+msgstr "Informació del sistema:"
+
+# Més ajudes.  ivb
+#: locale/programs/locale.c:76
+msgid "Write names of available locales"
+msgstr "Mostra els noms dels locales disponibles."
+
+#: locale/programs/locale.c:78
+msgid "Write names of available charmaps"
+msgstr "Mostra els noms dels mapes de caràcters disponibles."
+
+# ivb (2001/10/30)
+# ivb  Aquesta línia dóna pas a un conjunt d'opcions que modif. l'eixida.
+#: locale/programs/locale.c:79
+msgid "Modify output format:"
+msgstr "Modificadors del format de l’eixida:"
+
+#: locale/programs/locale.c:80
+msgid "Write names of selected categories"
+msgstr "Mostra els noms de les categories seleccionades."
 
-#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
-#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
-msgid "Invalid argument"
-msgstr "L'argument passat no és vàlid"
+#: locale/programs/locale.c:81
+msgid "Write names of selected keywords"
+msgstr "Mostra els noms de les paraules clau seleccionades."
 
-#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
-#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
-#. TRANS
-#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
-#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
-#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
-#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
-msgid "Too many open files"
-msgstr "El procés té massa fitxers oberts"
+#: locale/programs/locale.c:82
+msgid "Print more information"
+msgstr "Mostra més informació."
+
+# FIXME: Don't use \v.
+#: locale/programs/locale.c:87
+msgid ""
+"Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Obté informació específica del locale.\n"
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+
+#: locale/programs/locale.c:92
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[-a|-m]"
+msgstr ""
+"NOM\n"
+"[-a | -m]"
+
+#: locale/programs/locale.c:193
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
+msgstr "no s’ha pogut establir LC_CTYPE al locale per defecte"
+
+#: locale/programs/locale.c:195
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
+msgstr "no s’ha pogut establir LC_MESSAGES al locale per defecte"
+
+#: locale/programs/locale.c:208
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
+msgstr "no s’ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
+
+#: locale/programs/locale.c:224
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
+msgstr "no s’ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
+
+#: locale/programs/locale.c:500
+#, c-format
+msgid "while preparing output"
+msgstr "en preparar l’eixida"
+
+# Més ajudes.  ivb
+#: locale/programs/localedef.c:120
+msgid "Input Files:"
+msgstr "Fitxers d’entrada:"
+
+#: locale/programs/localedef.c:122
+msgid "Symbolic character names defined in FILE"
+msgstr "Els noms simbòlics dels caràcters es defineixen al FITXER."
+
+#: locale/programs/localedef.c:123
+msgid "Source definitions are found in FILE"
+msgstr "Les definicions font es troben al FITXER."
+
+#: locale/programs/localedef.c:125
+msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
+msgstr "El FITXER conté un mapa de noms simbòlics a valors UCS4."
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Create output even if warning messages were issued"
+msgstr "Crea fitxers d’eixida encara que s’hagen emès missatges d’avís."
+
+#: locale/programs/localedef.c:130
+msgid "Create old-style tables"
+msgstr "Crea taules de l’estil antic."
+
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
+# ivb  Però, el prefix és un prefix d'un camí, com «/usr/local» en
+# ivb  «/usr/local/share/doc».
+#: locale/programs/localedef.c:131
+msgid "Optional output file prefix"
+msgstr "Prefix opcional dels fitxers d’eixida."
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Be strictly POSIX conform"
+msgstr "S’ajusta estrictament a POSIX."
+
+#: locale/programs/localedef.c:134
+msgid "Suppress warnings and information messages"
+msgstr "Descarta els avisos i els missatges informatius."
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
+msgid "Print more messages"
+msgstr "Mostra més missatges."
+
+#: locale/programs/localedef.c:136
+msgid "Archive control:"
+msgstr "Control d’arxius:"
+
+#: locale/programs/localedef.c:138
+msgid "Don't add new data to archive"
+msgstr "No afegeix dades noves a l’arxiu."
+
+#: locale/programs/localedef.c:140
+msgid "Add locales named by parameters to archive"
+msgstr "Afegeix a l’arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
+
+#: locale/programs/localedef.c:141
+msgid "Replace existing archive content"
+msgstr "Reemplaça el contingut existent a l’arxiu."
+
+#: locale/programs/localedef.c:143
+msgid "Remove locales named by parameters from archive"
+msgstr "Elimina de l’arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
+
+#: locale/programs/localedef.c:144
+msgid "List content of archive"
+msgstr "Llista el contingut de l’arxiu."
+
+#: locale/programs/localedef.c:146
+msgid "locale.alias file to consult when making archive"
+msgstr "Fitxer «locale.alias» a consultar en crear l’arxiu."
+
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Pose el punt final pq és la descripció curta de l'ordre.
+#: locale/programs/localedef.c:151
+msgid "Compile locale specification"
+msgstr "Compiŀla una especificació de locale."
+
+#: locale/programs/localedef.c:154
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
+"--list-archive [FILE]"
+msgstr ""
+"NOM\n"
+"[--add-to-archive | --delete-from-archive] FITXER…\n"
+"--list-archive [FITXER]"
+
+#: locale/programs/localedef.c:232
+#, c-format
+msgid "cannot create directory for output files"
+msgstr "no s’ha pogut crear el directori per als fitxers d’eixida"
+
+#: locale/programs/localedef.c:243
+#, c-format
+msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+msgstr "FATAL: el sistema no defineix «_POSIX2_LOCALEDEF»"
+
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
+#, c-format
+msgid "cannot open locale definition file `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de definició del locale"
+
+#: locale/programs/localedef.c:285
+#, c-format
+msgid "cannot write output files to `%s'"
+msgstr "no s’han pogut escriure els fitxers d’eixida a «%s»"
+
+#: locale/programs/localedef.c:366
+#, c-format
+msgid ""
+"System's directory for character maps : %s\n"
+"                       repertoire maps: %s\n"
+"                       locale path    : %s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Directori del sistema de mapes de caràcters: %s\n"
+"                         mapes de repertori: %s\n"
+"                         camí als locales  : %s\n"
+"%s"
+
+#: locale/programs/localedef.c:567
+#, c-format
+msgid "circular dependencies between locale definitions"
+msgstr "hi ha dependències circulars entre les definicions dels locales"
+
+#: locale/programs/localedef.c:573
+#, c-format
+msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
+msgstr "no es pot afegir una altra volta el locale ja llegit «%s»"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file"
+msgstr "no s’ha pogut crear un fitxer temporal"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
+#, c-format
+msgid "cannot initialize archive file"
+msgstr "no s’ha pogut iniciar el fitxer arxiu"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
+#, c-format
+msgid "cannot resize archive file"
+msgstr "no s’ha pogut redimensionar el fitxer arxiu"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
+#: locale/programs/locarchive.c:527
+#, c-format
+msgid "cannot map archive header"
+msgstr "no s’ha pogut mapar la capçalera de l’arxiu"
+
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  Un «locale archive» conté diversos locales -> «arxiu de locales».
+#: locale/programs/locarchive.c:156
+#, c-format
+msgid "failed to create new locale archive"
+msgstr "no s’ha pogut crear el nou arxiu de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:168
+#, c-format
+msgid "cannot change mode of new locale archive"
+msgstr "no s’ha pogut canviar el mode del nou arxiu de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:255
+#, c-format
+msgid "cannot map locale archive file"
+msgstr "no s’ha pogut mapar el fitxer arxiu de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:331
+#, c-format
+msgid "cannot lock new archive"
+msgstr "no s’ha pogut blocar el nou arxiu"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:396
+#, c-format
+msgid "cannot extend locale archive file"
+msgstr "no s’ha pogut estendre el fitxer arxiu de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:405
+#, c-format
+msgid "cannot change mode of resized locale archive"
+msgstr "no s’ha pogut canviar el mode de l’arxiu de locales redimensionat"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:413
+#, c-format
+msgid "cannot rename new archive"
+msgstr "no s’ha pogut reanomenar el nou arxiu"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:466
+#, c-format
+msgid "cannot open locale archive \"%s\""
+msgstr "no s’ha pogut obrir l’arxiu «%s» de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:471
+#, c-format
+msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
+msgstr "ha fallat stat() sobre l’arxiu «%s» de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:490
+#, c-format
+msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
+msgstr "no s’ha pogut blocar l’arxiu «%s» de locales"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:513
+#, c-format
+msgid "cannot read archive header"
+msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera de l’arxiu"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:573
+#, c-format
+msgid "locale '%s' already exists"
+msgstr "el locale «%s» ja existeix"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
+#: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
+#: locale/programs/locfile.c:344
+#, c-format
+msgid "cannot add to locale archive"
+msgstr "no s’ha pogut afegir a l’arxiu de locales"
+
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  El fitxer conté àlies de diversos locales (locale.alias).
+#: locale/programs/locarchive.c:998
+#, c-format
+msgid "locale alias file `%s' not found"
+msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» d’àlies de locales"
+
+# ivb (2002/10/21)
+# ivb  És un missatge, no un error.
+#: locale/programs/locarchive.c:1142
+#, c-format
+msgid "Adding %s\n"
+msgstr "S’està afegint «%s»\n"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1148
+#, c-format
+msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
+msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»: %s: es descarta"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1154
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
+msgstr "«%s» no és un directori: es descarta"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1161
+#, c-format
+msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s»: %s: es descarta"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1233
+#, c-format
+msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
+msgstr "el joc de fitxers de locale a «%s» no és complet"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1297
+#, c-format
+msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
+msgstr "no s’han pogut llegir tots els fitxers de «%s»: es descarta"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1367
+#, c-format
+msgid "locale \"%s\" not in archive"
+msgstr "el locale «%s» no es troba a l’arxiu"
+
+#: locale/programs/locfile.c:132
+#, c-format
+msgid "argument to `%s' must be a single character"
+msgstr "l’argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
+
+#: locale/programs/locfile.c:252
+msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
+msgstr "error de sintaxi: no és a dins d’una secció de definició de locale"
+
+#: locale/programs/locfile.c:626
+#, c-format
+msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida «%s» de la categoria «%s»"
+
+#: locale/programs/locfile.c:650
+#, c-format
+msgid "failure while writing data for category `%s'"
+msgstr "no s’han pogut escriure les dades de la categoria «%s»"
+
+#: locale/programs/locfile.c:746
+#, c-format
+msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer d’eixida «%s» de la categoria «%s»"
+
+#: locale/programs/locfile.c:782
+msgid "expect string argument for `copy'"
+msgstr "cal una cadena com a argument de «copy»"
+
+#: locale/programs/locfile.c:786
+msgid "locale name should consist only of portable characters"
+msgstr "el nom del locale només ha de contenir caràcters portables"
+
+#: locale/programs/locfile.c:805
+msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
+msgstr "no s’ha d’indicar cap altra paraula clau quan s’empre «copy»"
+
+#: locale/programs/locfile.c:819
+#, c-format
+msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "la definició «%1$s» no acaba en «END %1$s»"
 
-#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
-#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
-msgid "Too many open files in system"
-msgstr "El sistema té massa fitxers oberts"
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
+#, c-format
+msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
+msgstr "error de sintaxi a la definició del mapa de repertori: %s"
 
-#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
-#. TRANS modes on an ordinary file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
-msgid "Inappropriate ioctl for device"
-msgstr "L'operació ioctl() no s'adequa al dispositiu"
+#: locale/programs/repertoire.c:271
+msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
+msgstr "no s’ha especificat un valor <Uxxxx> o <Uxxxxxxxx>"
 
-#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
-#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
-#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
-#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
-#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
-msgid "Text file busy"
-msgstr "El fitxer de text es troba ocupat"
+# ivb (2001/11/05)
+# ivb  Apareix quan no es troba el repertori en un arbre de repertoris.
+#: locale/programs/repertoire.c:331
+#, c-format
+msgid "cannot save new repertoire map"
+msgstr "no s’ha pogut afegir el nou mapa de repertori"
 
-#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
-msgid "File too large"
-msgstr "El fitxer és massa gran"
+#: locale/programs/repertoire.c:342
+#, c-format
+msgid "repertoire map file `%s' not found"
+msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
 
-#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
-#. TRANS disk is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
-msgid "No space left on device"
-msgstr "No resta espai en el dispositiu"
+#: login/programs/pt_chown.c:74
+#, c-format
+msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
+msgstr "Estableix el propietari, grup i permissos d’accés del pseudo‐terminal esclau corresponent al pseudo‐terminal mestre passat en el descriptor de fitxer %d.  Aquest és el programa auxiliar per a la funció grantpt(), i no està pensat per a ser executat directament des de la línia d’ordres.\n"
 
-#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
-msgid "Illegal seek"
-msgstr "No es pot moure el punter de fitxer"
+#: login/programs/pt_chown.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S’estableix el propietari a l’usuari actual, el grup a «%s» i els permissos d’accés a %o.\n"
+"\n"
+"%s"
 
-#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
-msgid "Read-only file system"
-msgstr "El sistema de fitxers és només de lectura"
+#: login/programs/pt_chown.c:161
+#, c-format
+msgid "too many arguments"
+msgstr "sobren arguments"
 
-#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
-#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
-#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
-msgid "Too many links"
-msgstr "El fitxer té massa enllaços"
+#: login/programs/pt_chown.c:169
+#, c-format
+msgid "needs to be installed setuid `root'"
+msgstr "ha d’estar instaŀlat amb setuid a «root»"
 
-#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
-#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
-msgid "Numerical argument out of domain"
-msgstr "L'argument numèric és fora del domini"
+#: malloc/mcheck.c:330
+msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
+msgstr "la memòria és consistent; la biblioteca té errors\n"
 
-#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
-#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
-msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "El resultat numèric és fora de rang"
+#: malloc/mcheck.c:333
+msgid "memory clobbered before allocated block\n"
+msgstr "s’ha sobreescrit la memòria d’abans del bloc reservat\n"
 
-#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
-#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
-#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
-#. TRANS
-#. TRANS This error can happen in a few different situations:
-#. TRANS
-#. TRANS @itemize @bullet
-#. TRANS @item
-#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
-#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
-#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
-#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
-#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
-#. TRANS
-#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
-#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
-#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
-#. TRANS check for both codes and treat them the same.
-#. TRANS
-#. TRANS @item
-#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
-#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
-#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
-#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
-#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
-#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
-#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
-#. TRANS and return to its command loop.
-#. TRANS @end itemize
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
-msgid "Resource temporarily unavailable"
-msgstr "El recurs no es troba disponible temporalment"
+#: malloc/mcheck.c:336
+msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
+msgstr "s’ha sobreescrit la memòria de després del bloc reservat\n"
 
-#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
-#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
-#. TRANS
-#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
-#. TRANS separate error code.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
-msgid "Operation would block"
-msgstr "L'operació quedaria blocada"
+#: malloc/mcheck.c:339
+msgid "block freed twice\n"
+msgstr "s’ha alliberat el bloc dues voltes\n"
 
-#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
-#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
-#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
-#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
-#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
-#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
-#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
-#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
-msgid "Operation now in progress"
-msgstr "L'operació està en marxa"
+#: malloc/mcheck.c:342
+msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
+msgstr "el valor d’«mcheck_status» és estrany; la biblioteca té errors\n"
 
-#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
-#. TRANS mode selected.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
-msgid "Operation already in progress"
-msgstr "L'operació ja estava en marxa"
+#: malloc/memusage.sh:27
+msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
+msgstr "Proveu «memusage --help» per a obtenir més informació."
 
-#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
-msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Operació de connector sobre un fitxer no-connector"
+#: malloc/memusage.sh:33
+msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
+msgstr "memusage: l’opció «$1» necessita un argument"
 
-#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
-#. TRANS maximum size.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
-msgid "Message too long"
-msgstr "El missatge és massa llarg"
+#: malloc/memusage.sh:39
+msgid ""
+"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
+"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
+"\n"
+"   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
+"   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
+"   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
+"   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
+"   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
+"      --no-timer          Don't collect additional information through timer\n"
+"   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Print this help and exit\n"
+"      --usage             Give a short usage message\n"
+"   -V,--version           Print version information and exit\n"
+"\n"
+" The following options only apply when generating graphical output:\n"
+"   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
+"   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
+"      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
+"   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
+"   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
+"\n"
+"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
+"short options.\n"
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+msgstr ""
+"Forma d’ús: memusage [OPCIÓ]… PROGRAMA [OPCIÓ_DE_PROGRAMA]…\n"
+"Fa un perfilat de l’ús de memòria del PROGRAMA.\n"
+"\n"
+"  -n, --progname=NOM    Nom del fitxer del programa a perfilar.\n"
+"  -p, --png=FITXER     Genera un FITXER amb un gràfic PNG.\n"
+"  -d, --data=FITXER    Genera un FITXER de dades binàries.\n"
+"  -u, --unbuffered     No empra memòria intermèdia per a l’eixida.\n"
+"  -b, --buffer=N       Acumula N entrades abans d’escriure‐les.\n"
+"      --no-timer       No recull informació addicional del temporitzador.\n"
+"  -m, --mmap           També traça mmap() i companyia.\n"
+"\n"
+"  -?, --help           Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
+"      --usage          Mostra un missatge breu amb la forma d’ús.\n"
+"  -V, --version        Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
+"\n"
+"Les opcions següents només es tenen en compte en generar un gràfic d’eixida:\n"
+"  -t, --time-based     Genera un gràfic lineal en el temps.\n"
+"  -T, --total          Inclou un gràfic de l’ús total de memòria.\n"
+"      --title=CADENA    Empra la CADENA com a títol del gràfic.\n"
+"  -x, --x-size=AMPLADA    Genera un gràfic de l’AMPLADA indicada (en píxels).\n"
+"  -y, --y-size=ALTURA    Genera un gràfic de l’ALTURA indicada (en píxels).\n"
+"\n"
+"Els arguments obligatoris per a les opcions llargues també ho són per a les\n"
+"opcions curtes corresponents.\n"
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
 
-#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
-msgid "Protocol wrong type for socket"
-msgstr "El connector no suporta aquest protocol"
+# Resumit com la resta.  ivb
+#: malloc/memusage.sh:99
+msgid ""
+"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
+"            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
+"            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
+msgstr "Sintaxi: memusage [OPCIÓ]… PROGRAMA [OPCIÓ_DE_PROGRAMA]…"
 
-#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
-#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
-msgid "Protocol not available"
-msgstr "El protocol no es troba disponible"
+#: malloc/memusage.sh:191
+msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
+msgstr "memusage: l’opció «${1##*=}» és ambígua"
 
-#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
-#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
-#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
-msgid "Protocol not supported"
-msgstr "No es suporta el protocol"
+#: malloc/memusage.sh:200
+msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
+msgstr "memusage: l’opció «$1» no és reconeguda"
 
-#. TRANS The socket type is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "No es suporta el tipus de connector"
+#: malloc/memusage.sh:213
+msgid "No program name given"
+msgstr "No s’ha indicat un nom de programa"
 
-#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
-#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
-#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
-#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
-#. TRANS nothing to do for that call.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
-msgid "Operation not supported"
-msgstr "No es suporta l'operació"
+# Més ajudes.  ivb
+#: malloc/memusagestat.c:54
+msgid "Name output file"
+msgstr "Especifica el fitxer d’eixida."
 
-#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
-msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "No es suporta la família de protocols"
+#: malloc/memusagestat.c:55
+msgid "Title string used in output graphic"
+msgstr "Cadena amb el títol a emprar al gràfic d’eixida."
 
-#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
-#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
-msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "El protocol no suporta aquesta família d'adreces"
+#: malloc/memusagestat.c:56
+msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
+msgstr "Genera una eixida lineal respecte el temps (per defecte és lineal respecte el nombre de crides a funció)."
 
-#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
-msgid "Address already in use"
-msgstr "L'adreça ja és en ús"
+#: malloc/memusagestat.c:58
+msgid "Also draw graph for total memory consumption"
+msgstr "També mostra un gràfic del consum total de memòria."
 
-#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
-#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
-#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
-msgid "Cannot assign requested address"
-msgstr "No s'ha pogut assignar l'adreça soŀlicitada"
+#: malloc/memusagestat.c:59
+msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
+msgstr "Fa el gràfic d’eixida de VALOR píxels d’amplada."
 
-#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
-msgid "Network is down"
-msgstr "La xarxa no és activa"
+#: malloc/memusagestat.c:60
+msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
+msgstr "Fa el gràfic d’eixida de VALOR píxels d’altura."
 
-#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
-#. TRANS was unreachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
-msgid "Network is unreachable"
-msgstr "La xarxa és inabastable"
+#: malloc/memusagestat.c:65
+msgid "Generate graphic from memory profiling data"
+msgstr "Genera un gràfic amb les dades de perfilat de memòria."
 
-#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
-msgid "Network dropped connection on reset"
-msgstr "La xarxa ha tallat la connexió per un reinici"
+#: malloc/memusagestat.c:68
+msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
+msgstr "FITXER_DADES [FITXER_EIXIDA]"
 
-#. TRANS A network connection was aborted locally.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
-msgid "Software caused connection abort"
-msgstr "El programari ha tallat la conexió"
+#: misc/error.c:118 timezone/zic.c:417
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "error desconegut del sistema"
 
-#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
-#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
-#. TRANS protocol violation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
-msgid "Connection reset by peer"
-msgstr "La màquina remota ha reiniciat la connexió"
+#: nis/nis_callback.c:189
+msgid "unable to free arguments"
+msgstr "no s’han pogut alliberar els arguments"
 
-#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
-#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
-#. TRANS other from network operations.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
-msgid "No buffer space available"
-msgstr "No hi ha memòria intermèdia disponible"
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
+msgid "Success"
+msgstr "Èxit"
 
-#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
-#. TRANS @xref{Connecting}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
-msgid "Transport endpoint is already connected"
-msgstr "L'extrem de transport ja és connectat"
+#: nis/nis_error.h:2
+msgid "Probable success"
+msgstr "Èxit probable"
 
-#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
-#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
-#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
-#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
-msgid "Transport endpoint is not connected"
-msgstr "L'extrem de transport no és connectat"
+#: nis/nis_error.h:3
+msgid "Not found"
+msgstr "No s’ha trobat"
 
-#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
-#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
-#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
-msgid "Destination address required"
-msgstr "Cal una adreça de destinació"
+#: nis/nis_error.h:4
+msgid "Probably not found"
+msgstr "Probablement no s’ha trobat"
 
-#. TRANS The socket has already been shut down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
-msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
-msgstr "No es pot enviar després de tancar l'extrem de transport"
+#: nis/nis_error.h:5
+msgid "Cache expired"
+msgstr "La memòria cau ha expirat"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
-msgid "Too many references: cannot splice"
-msgstr "Hi ha massa referències: no es poden enllaçar"
+#: nis/nis_error.h:6
+msgid "NIS+ servers unreachable"
+msgstr "Els servidors NIS+ són inabastables"
 
-#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
-#. TRANS the timeout period.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
-msgid "Connection timed out"
-msgstr "La connexió ha expirat"
+#: nis/nis_error.h:7
+msgid "Unknown object"
+msgstr "L’objecte no és conegut"
 
-#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
-#. TRANS it is not running the requested service).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
-msgid "Connection refused"
-msgstr "S'ha refusat la connexió"
+#: nis/nis_error.h:8
+msgid "Server busy, try again"
+msgstr "El servidor es troba ocupat, torneu a provar"
 
-#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
-#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
-msgid "Too many levels of symbolic links"
-msgstr "Hi ha massa nivells d'enllaços simbòlics"
+#: nis/nis_error.h:9
+msgid "Generic system error"
+msgstr "Error genèric del sistema"
 
-#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
-#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
-#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
-msgid "File name too long"
-msgstr "El nom de fitxer és massa llarg"
+#: nis/nis_error.h:10
+msgid "First/next chain broken"
+msgstr "S’ha trencat la cadena de primer/següent"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
-msgid "Host is down"
-msgstr "L'estació no està operativa"
+#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
+msgid "Permission denied"
+msgstr "S’ha denegat el permís"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
-msgid "No route to host"
-msgstr "No hi ha cap camí cap a l'estació"
+#: nis/nis_error.h:12
+msgid "Not owner"
+msgstr "No n’és propietari"
 
-#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
-#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
-msgid "Directory not empty"
-msgstr "El directori no és buit"
+#: nis/nis_error.h:13
+msgid "Name not served by this server"
+msgstr "El nom no és servit per aquest servidor"
 
-#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
-#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
-#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
-msgid "Too many processes"
-msgstr "L'usuari té massa processos"
+#: nis/nis_error.h:14
+msgid "Server out of memory"
+msgstr "S’ha exhaurit la memòria del servidor"
 
-#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
-#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
-msgid "Too many users"
-msgstr "Hi ha massa usuaris"
+#: nis/nis_error.h:15
+msgid "Object with same name exists"
+msgstr "Ja existeix un objecte amb el mateix nom"
 
-#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
-msgid "Disk quota exceeded"
-msgstr "S'ha excedit la quota de disc"
+#: nis/nis_error.h:16
+msgid "Not master server for this domain"
+msgstr "No és el servidor mestre d’aquest domini"
 
-#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
-#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
-#. TRANS the NFS file system on the local host.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
-msgid "Stale NFS file handle"
-msgstr "L'indicador del fitxer NFS és obsolet"
+#: nis/nis_error.h:17
+msgid "Invalid object for operation"
+msgstr "L’objecte emprat a l’operació no és vàlid"
 
-#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
-#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
-#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
-msgid "Object is remote"
-msgstr "L'objecte és remot"
+#: nis/nis_error.h:18
+msgid "Malformed name, or illegal name"
+msgstr "El nom està en mal estat o no està permès"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
-msgid "RPC struct is bad"
-msgstr "L'estructura RPC és feta malbé"
+#: nis/nis_error.h:19
+msgid "Unable to create callback"
+msgstr "No s’ha pogut crear el procés de crida de retorn"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
-msgid "RPC version wrong"
-msgstr "La versió d'RPC no és correcta"
+#: nis/nis_error.h:20
+msgid "Results sent to callback proc"
+msgstr "S’han enviat els resultats al procés de crida de retorn"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
-msgid "RPC program not available"
-msgstr "El programa RPC no es troba disponible"
+#: nis/nis_error.h:21
+msgid "Not found, no such name"
+msgstr "No s’ha trobat, el nom no existeix"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
-msgid "RPC program version wrong"
-msgstr "La versió del programa RPC no és correcta"
+#: nis/nis_error.h:22
+msgid "Name/entry isn't unique"
+msgstr "El nom/entrada no és única"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
-msgid "RPC bad procedure for program"
-msgstr "El procediment RPC no és vàlid per al programa"
+#: nis/nis_error.h:23
+msgid "Modification failed"
+msgstr "La modificació ha fallat"
 
-#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
-#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
-#. TRANS operating system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
-msgid "No locks available"
-msgstr "No hi ha blocatges disponibles"
+#: nis/nis_error.h:24
+msgid "Database for table does not exist"
+msgstr "La base de dades de la taula no existeix"
 
-#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
-#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
-#. TRANS
-#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
-#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
-msgid "Inappropriate file type or format"
-msgstr "El format o tipus de fitxer no és l'apropiat"
+#: nis/nis_error.h:25
+msgid "Entry/table type mismatch"
+msgstr "Els tipus d’entrada i taula no concorden"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
-msgid "Authentication error"
-msgstr "Error d'autenticació"
+#: nis/nis_error.h:26
+msgid "Link points to illegal name"
+msgstr "L’enllaç apunta a un nom no permès"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
-msgid "Need authenticator"
-msgstr "Cal un autenticador"
+#: nis/nis_error.h:27
+msgid "Partial success"
+msgstr "Èxit parcial"
 
-#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
-#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
-#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
-#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
-#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
-msgid "Function not implemented"
-msgstr "La funció no és implementada"
+#: nis/nis_error.h:28
+msgid "Too many attributes"
+msgstr "Sobren atributs"
 
-#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
-#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
-#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
-#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
-#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
-#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
-#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
-#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
-#. TRANS values.
-#. TRANS
-#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
-#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
-msgid "Not supported"
-msgstr "No es suporta"
+#: nis/nis_error.h:29
+msgid "Error in RPC subsystem"
+msgstr "Error al subsistema RPC"
 
-#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
-#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
-msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "El caràcter estés o multioctet no és vàlid o complet"
+#: nis/nis_error.h:30
+msgid "Missing or malformed attribute"
+msgstr "L’atribut manca o està en mal estat"
 
-#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
-#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
-#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
-#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
-#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
-#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
-msgid "Inappropriate operation for background process"
-msgstr "L'operació no és adequada per a un procés de fons"
+#: nis/nis_error.h:31
+msgid "Named object is not searchable"
+msgstr "L’objecte anomenat no és cercable"
 
-# ivb (2000/10/28)
-# ivb  Doncs que conste que jo no he sigut!
-#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
-#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
-#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
-msgid "Translator died"
-msgstr "El traductor ha mort"
+# ivb (2001/11/07)
+# ivb  Si no he entés malament, «proc» és el programa «ypxfr» -> procés
+#: nis/nis_error.h:32
+msgid "Error while talking to callback proc"
+msgstr "Error en parlar amb el procés de crida de retorn"
 
-#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
-#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
-#. TRANS @c Don't change it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#: nis/nis_error.h:33
+msgid "Non NIS+ namespace encountered"
+msgstr "S’ha trobat un espai de noms no‐NIS+"
 
-#. TRANS You did @strong{what}?
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
-msgid "You really blew it this time"
-msgstr "Ara sí que te l'has carregat"
+#: nis/nis_error.h:34
+msgid "Illegal object type for operation"
+msgstr "El tipus d’objecte emprat a l’operació no és permès"
 
-# ivb (2001/11/05)
-# ivb  Ací qualsevol posa el que li dóna la gana, sembla!
-#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
-msgid "Computer bought the farm"
-msgstr "El tio Pep se'n va a Murooo, tio Peeep"
+#: nis/nis_error.h:35
+msgid "Passed object is not the same object on server"
+msgstr "L’objecte passat no és el mateix objecte al servidor"
 
-#. TRANS This error code has no purpose.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
-msgid "Gratuitous error"
-msgstr "Error injustificat"
+#: nis/nis_error.h:36
+msgid "Modify operation failed"
+msgstr "L’operació de modificació ha fallat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
-msgid "Bad message"
-msgstr "El missatge no és vàlid"
+#: nis/nis_error.h:37
+msgid "Query illegal for named table"
+msgstr "La consulta no és permesa per a la taula anomenada"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
-msgid "Identifier removed"
-msgstr "L'identificador ha estat eliminat"
+#: nis/nis_error.h:38
+msgid "Attempt to remove a non-empty table"
+msgstr "S’ha intentat eliminar una taula no buida"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
-msgid "Multihop attempted"
-msgstr "S'ha intentat un salt múltiple"
+#: nis/nis_error.h:39
+msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
+msgstr "Error en accedir al fitxer d’arrencada en fred de NIS+.  Heu instaŀlat NIS+?"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
-msgid "No data available"
-msgstr "No hi ha dades disponibles"
+#: nis/nis_error.h:40
+msgid "Full resync required for directory"
+msgstr "Cal resincronitzar completament el directori"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
-msgid "Link has been severed"
-msgstr "S'ha tallat l'enllaç"
+#: nis/nis_error.h:41
+msgid "NIS+ operation failed"
+msgstr "L’operació NIS+ ha fallat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
-msgid "No message of desired type"
-msgstr "No hi ha missatges del tipus desitjat"
+#: nis/nis_error.h:42
+msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
+msgstr "El servei NIS+ no es troba disponible o no està instaŀlat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
-msgid "Out of streams resources"
-msgstr "No resten recursos del tipus flux"
+# ivb (2001/10/20)
+# ivb  I de l'Univers i de Tot. ;)
+#: nis/nis_error.h:43
+msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
+msgstr "Sí, 42 és el Significat de la Vida"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
-msgid "Device not a stream"
-msgstr "El dispositiu no és un flux"
+#: nis/nis_error.h:44
+msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
+msgstr "No s’ha pogut autenticar el servidor NIS+"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
-msgid "Value too large for defined data type"
-msgstr "El valor és massa gran per al tipus de dada definit"
+#: nis/nis_error.h:45
+msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
+msgstr "No s’ha pogut autenticar el client NIS+"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
-msgid "Protocol error"
-msgstr "Error de protocol"
+#: nis/nis_error.h:46
+msgid "No file space on server"
+msgstr "No resta espai per a fitxers al servidor"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
-msgid "Timer expired"
-msgstr "El temporitzador ha expirat"
+#: nis/nis_error.h:47
+msgid "Unable to create process on server"
+msgstr "No s’ha pogut crear un procés al servidor"
 
-#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
-#. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
-#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
-#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
-msgid "Operation canceled"
-msgstr "L'operació ha estat canceŀlada"
+#: nis/nis_error.h:48
+msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
+msgstr "El servidor mestre es troba ocupat, es replanifica el bolcat complet"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
-msgid "Interrupted system call should be restarted"
-msgstr "Caldria reiniciar la crida al sistema interrompuda"
+#: nis/nis_local_names.c:122
+#, c-format
+msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
+msgstr "L’entrada LOCAL de l’UID %d al directori «%s» no és única\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
-msgid "Channel number out of range"
-msgstr "El número de canal és fora de rang"
+# ivb (2001/10/30)
+# ivb  Crec que es refereix a un tipus de servei de noms -> masculí.
+#: nis/nis_print.c:51
+msgid "UNKNOWN"
+msgstr "DESCONEGUT"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
-msgid "Level 2 not synchronized"
-msgstr "El nivell 2 no està sincronitzat"
+# ivb (2001/11/01)
+# ivb  D'acord amb «nis/rpcsvc/nis_object.x».
+#: nis/nis_print.c:109
+msgid "BOGUS OBJECT\n"
+msgstr "OBJECTE NO INICIAT\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
-msgid "Level 3 halted"
-msgstr "S'ha parat el nivell 3"
+#: nis/nis_print.c:112
+msgid "NO OBJECT\n"
+msgstr "CAP OBJECTE\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
-msgid "Level 3 reset"
-msgstr "S'ha reiniciat el nivell 3"
+#: nis/nis_print.c:115
+msgid "DIRECTORY\n"
+msgstr "DIRECTORI\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
-msgid "Link number out of range"
-msgstr "El nombre d'enllaços és fora de rang"
+#: nis/nis_print.c:118
+msgid "GROUP\n"
+msgstr "GRUP\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
-msgid "Protocol driver not attached"
-msgstr "No hi ha programa de control associat al protocol"
+#: nis/nis_print.c:121
+msgid "TABLE\n"
+msgstr "TAULA\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
-msgid "No CSI structure available"
-msgstr "No hi ha estructures CSI disponibles"
+#: nis/nis_print.c:124
+msgid "ENTRY\n"
+msgstr "ENTRADA\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
-msgid "Level 2 halted"
-msgstr "S'ha parat el nivell 2"
+#: nis/nis_print.c:127
+msgid "LINK\n"
+msgstr "ENLLAÇ\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
-msgid "Invalid exchange"
-msgstr "L'intercanvi no és vàlid"
+#: nis/nis_print.c:130
+msgid "PRIVATE\n"
+msgstr "PRIVAT\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
-msgid "Invalid request descriptor"
-msgstr "El descriptor de petició no és vàlid"
+#: nis/nis_print.c:133
+msgid "(Unknown object)\n"
+msgstr "(Objecte desconegut)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
-msgid "Exchange full"
-msgstr "L'intercanvi és ple"
+#: nis/nis_print.c:167
+#, c-format
+msgid "Name : `%s'\n"
+msgstr "Nom   : «%s»\n"
 
-# Algun sistema de fitxers té nodes-a a banda de nodes-i.  ivb
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
-msgid "No anode"
-msgstr "No hi ha node-a"
+#: nis/nis_print.c:168
+#, c-format
+msgid "Type : %s\n"
+msgstr "Tipus : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
-msgid "Invalid request code"
-msgstr "El codi de petició no és vàlid"
+#: nis/nis_print.c:173
+msgid "Master Server :\n"
+msgstr "Servidor mestre :\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
-msgid "Invalid slot"
-msgstr "La ranura no és vàlida"
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Es refereix a un servidor rèplica, no a replicar.
+#: nis/nis_print.c:175
+msgid "Replicate :\n"
+msgstr "Rèplica :\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
-msgid "File locking deadlock error"
-msgstr "Interbloqueig pel blocatge d'un fitxer"
+#: nis/nis_print.c:176
+#, c-format
+msgid "\tName       : %s\n"
+msgstr "\tNom         : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
-msgid "Bad font file format"
-msgstr "El fitxer de font no té un format vàlid"
+#: nis/nis_print.c:177
+msgid "\tPublic Key : "
+msgstr "\tClau pública: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
-msgid "Machine is not on the network"
-msgstr "La màquina no es troba en la xarxa"
+#: nis/nis_print.c:181
+msgid "None.\n"
+msgstr "Cap.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
-msgid "Package not installed"
-msgstr "El paquet no es troba instaŀlat"
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Xicoteta diferència-Home de l'infern ;)
+#: nis/nis_print.c:184
+#, c-format
+msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
+msgstr "Diffie‐Hellmann (%d bits)\n"
 
-# ivb (2001/11/08)
-# ivb  Segons la _meravellosa_ pàgina de manual intro(2) de Solaris2
-# ivb  es pot entendre «advertise» com el fet d'exportar recurs pel
-# ivb  seu ús en un sistema de fitxers remot.  Gràcies als amics del
-# ivb  de.po!!
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
-msgid "Advertise error"
-msgstr "Error d'exportació"
+#: nis/nis_print.c:189
+#, c-format
+msgid "RSA (%d bits)\n"
+msgstr "RSA (%d bits)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
-msgid "Srmount error"
-msgstr "Error en «srmount»"
+#: nis/nis_print.c:192
+msgid "Kerberos.\n"
+msgstr "Kerberos.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
-msgid "Communication error on send"
-msgstr "Error de comunicacions en l'enviament"
+# ivb (2001/10/30)
+# ivb  Es refereix a una clau pública -> femení.
+#: nis/nis_print.c:195
+#, c-format
+msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
+msgstr "Desconeguda (tipus = %d, bits = %d)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
-msgid "RFS specific error"
-msgstr "Error específic d'RFS"
+#: nis/nis_print.c:206
+#, c-format
+msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
+msgstr "\tAdreces universals (%u)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
-msgid "Name not unique on network"
-msgstr "El nom no és únic en la xarxa"
+#: nis/nis_print.c:228
+msgid "Time to live : "
+msgstr "Temps de vida : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
-msgid "File descriptor in bad state"
-msgstr "El descriptor de fitxer és fet malbé"
+#: nis/nis_print.c:230
+msgid "Default Access rights :\n"
+msgstr "Drets d’accés per defecte :\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
-msgid "Remote address changed"
-msgstr "L'adreça remota ha canviat"
+#: nis/nis_print.c:239
+#, c-format
+msgid "\tType         : %s\n"
+msgstr "\tTipus        : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
-msgid "Can not access a needed shared library"
-msgstr "No s'ha pogut accedir a una biblioteca compartida necessària"
+#: nis/nis_print.c:240
+msgid "\tAccess rights: "
+msgstr "\tDrets d’accés: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
-msgid "Accessing a corrupted shared library"
-msgstr "Accés una biblioteca compartida corrupta"
+#: nis/nis_print.c:254
+msgid "Group Flags :"
+msgstr "Senyaladors del grup :"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
-msgid ".lib section in a.out corrupted"
-msgstr "La secció «.lib» de l'a.out és corrupta"
+#: nis/nis_print.c:257
+msgid ""
+"\n"
+"Group Members :\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Membres del grup :\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
-msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
-msgstr "S'ha intentat enllaçar massa biblioteques compartides"
+#: nis/nis_print.c:269
+#, c-format
+msgid "Table Type          : %s\n"
+msgstr "Tipus de taula      : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
-msgid "Cannot exec a shared library directly"
-msgstr "No es pot executar directament una biblioteca compartida"
+#: nis/nis_print.c:270
+#, c-format
+msgid "Number of Columns   : %d\n"
+msgstr "Nombre de columnes  : %d\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
-msgid "Streams pipe error"
-msgstr "Error en la canonada entre fluxs"
+# ivb (2000/10/28)
+# ivb  Açò és correcte segons nis/rpcsvc/nis_object.x, és «caràcter
+# ivb  separador» i no «separador de caràcters».
+#: nis/nis_print.c:271
+#, c-format
+msgid "Character Separator : %c\n"
+msgstr "Caràcter separador  : %c\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
-msgid "Structure needs cleaning"
-msgstr "L'estructura necessita una neteja"
+#: nis/nis_print.c:272
+#, c-format
+msgid "Search Path         : %s\n"
+msgstr "Camí de cerca       : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
-msgid "Not a XENIX named type file"
-msgstr "El fitxer no és d'un tipus XENIX amb nom"
+#: nis/nis_print.c:273
+msgid "Columns             :\n"
+msgstr "Columnes            :\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
-msgid "No XENIX semaphores available"
-msgstr "No hi ha semàfors XENIX disponibles"
+#: nis/nis_print.c:276
+#, c-format
+msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
+msgstr "\t[%d]\tNom           : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
-msgid "Is a named type file"
-msgstr "El fitxer és d'un tipus amb nom"
+#: nis/nis_print.c:278
+msgid "\t\tAttributes    : "
+msgstr "\t\tAtributs      : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
-msgid "Remote I/O error"
-msgstr "Error en una E/S remota"
+#: nis/nis_print.c:280
+msgid "\t\tAccess Rights : "
+msgstr "\t\tDrets d’accés : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
-msgid "No medium found"
-msgstr "No s'ha trobat el mitjà"
+#: nis/nis_print.c:290
+msgid "Linked Object Type : "
+msgstr "Tipus de l’objecte enllaçat : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
-msgid "Wrong medium type"
-msgstr "El tipus de mitjà no és vàlid"
+#: nis/nis_print.c:292
+#, c-format
+msgid "Linked to : %s\n"
+msgstr "Enllaçat amb : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
-msgid "Signal 0"
-msgstr "Senyal 0"
+#: nis/nis_print.c:302
+#, c-format
+msgid "\tEntry data of type %s\n"
+msgstr "\tDades de l’entrada de tipus «%s»\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
-msgid "IOT trap"
-msgstr "Trampa IOT"
+#: nis/nis_print.c:305
+#, c-format
+msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
+msgstr "\t[%u] — [%u octets] "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
-msgid "Error 0"
-msgstr "Error 0"
+#: nis/nis_print.c:308
+msgid "Encrypted data\n"
+msgstr "Dades xifrades\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
-#: nis/nis_error.c:40
-msgid "Not owner"
-msgstr "No n'és propietari o propietària"
+#: nis/nis_print.c:310
+msgid "Binary data\n"
+msgstr "Dades binàries\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
-msgid "I/O error"
-msgstr "Error d'E/S"
+#: nis/nis_print.c:326
+#, c-format
+msgid "Object Name   : %s\n"
+msgstr "Nom de l’objecte : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
-msgid "Arg list too long"
-msgstr "La llista d'arguments és massa llarga"
+#: nis/nis_print.c:327
+#, c-format
+msgid "Directory     : %s\n"
+msgstr "Directori        : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
-msgid "Bad file number"
-msgstr "El número de fitxer no és vàlid"
+#: nis/nis_print.c:328
+#, c-format
+msgid "Owner         : %s\n"
+msgstr "Propietari       : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
-msgid "Not enough space"
-msgstr "No hi ha espai suficient"
+#: nis/nis_print.c:329
+#, c-format
+msgid "Group         : %s\n"
+msgstr "Grup             : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
-msgid "Device busy"
-msgstr "El dispositiu es troba ocupat"
+#: nis/nis_print.c:330
+msgid "Access Rights : "
+msgstr "Drets d’accés    : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
-msgid "Cross-device link"
-msgstr "No es pot crear un enllaç entre dispositius"
+#: nis/nis_print.c:332
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Time to Live  : "
+msgstr ""
+"\n"
+"Temps de vida    : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
-msgid "File table overflow"
-msgstr "Desbordament de la taula de fitxers"
+#: nis/nis_print.c:335
+#, c-format
+msgid "Creation Time : %s"
+msgstr "Data de creació   : %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
-msgid "Argument out of domain"
-msgstr "L'argument és fora del domini"
+#: nis/nis_print.c:337
+#, c-format
+msgid "Mod. Time     : %s"
+msgstr "Data modificació : %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
-msgid "Result too large"
-msgstr "El resultat és massa gran"
+#: nis/nis_print.c:338
+msgid "Object Type   : "
+msgstr "Tipus d’objecte  : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
-msgid "Deadlock situation detected/avoided"
-msgstr "S'ha detectat i evitat un interbloqueig"
+#: nis/nis_print.c:358
+#, c-format
+msgid "    Data Length = %u\n"
+msgstr "    Longitud de les dades = %u\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
-msgid "No record locks available"
-msgstr "No hi ha blocatges de registre disponibles"
+#: nis/nis_print.c:372
+#, c-format
+msgid "Status            : %s\n"
+msgstr "Estat             : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
-msgid "Disc quota exceeded"
-msgstr "S'ha excedit la quota de disc"
+#: nis/nis_print.c:373
+#, c-format
+msgid "Number of objects : %u\n"
+msgstr "Nombre d’objectes : %u\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
-msgid "Bad exchange descriptor"
-msgstr "El descriptor de l'intercanvi no és vàlid"
+#: nis/nis_print.c:377
+#, c-format
+msgid "Object #%d:\n"
+msgstr "Objecte #%d:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
-msgid "Bad request descriptor"
-msgstr "El descriptor de petició no és vàlid"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:117
+#, c-format
+msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
+msgstr "Entrada de grup per al grup «%s.%s»:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
-msgid "Message tables full"
-msgstr "Les taules de missatges són plenes"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:125
+msgid "    Explicit members:\n"
+msgstr "    Membres explícits:\n"
 
-# ivb (2001/11/07)
-# ivb  Pareix que un node-a «anode» és semblant a un node-i «inode» en
-# ivb  determinats sistemes de fitxers, i.e. l'amigados en *BSD (adosfs).
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
-msgid "Anode table overflow"
-msgstr "Desbordament de la taula de nodes-a"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
-msgid "Bad request code"
-msgstr "El codi de petició no és vàlid"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:130
+msgid "    No explicit members\n"
+msgstr "    No hi ha membres explícits.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
-msgid "File locking deadlock"
-msgstr "Interbloqueig pel blocatge d'un fitxer"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:133
+msgid "    Implicit members:\n"
+msgstr "    Membres implícits:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
-msgid "Error 58"
-msgstr "Error 58"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:138
+msgid "    No implicit members\n"
+msgstr "    No hi ha membres implícits.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
-msgid "Error 59"
-msgstr "Error 59"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:141
+msgid "    Recursive members:\n"
+msgstr "    Membres recursius:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
-msgid "Not a stream device"
-msgstr "No és un dispositiu de flux"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:146
+msgid "    No recursive members\n"
+msgstr "    No hi ha membres recursius.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
-msgid "Out of stream resources"
-msgstr "No resten recursos del tipus flux"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:149
+msgid "    Explicit nonmembers:\n"
+msgstr "    No‐membres explícits:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
-msgid "Error 72"
-msgstr "Error 72"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:154
+msgid "    No explicit nonmembers\n"
+msgstr "    No hi ha no‐membres explícits.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
-msgid "Error 73"
-msgstr "Error 73"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:157
+msgid "    Implicit nonmembers:\n"
+msgstr "    No‐membres implícits:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
-msgid "Error 75"
-msgstr "Error 75"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:162
+msgid "    No implicit nonmembers\n"
+msgstr "    No hi ha no‐membres implícits.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
-msgid "Error 76"
-msgstr "Error 76"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:165
+msgid "    Recursive nonmembers:\n"
+msgstr "    No‐membres recursius:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
-msgid "Not a data message"
-msgstr "No és un missatge de dades"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:170
+msgid "    No recursive nonmembers\n"
+msgstr "    No hi ha no‐membres recursius.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
-msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
-msgstr "S'ha intentat enllaçar més biblioteques compartides que les permeses pel sistema"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
+#, c-format
+msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
+msgstr "l’entrada DES per al nom de xarxa «%s» no és única\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
-msgid "Can not exec a shared library directly"
-msgstr "No es pot executar directament una biblioteca compartida"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
+#, c-format
+msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
+msgstr "netname2user: manca la llista d’identificadors de grup a «%s»."
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
-msgid "Illegal byte sequence"
-msgstr "La seqüència d'octets no és permesa"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
+#, c-format
+msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
+msgstr "netname2user: (cerca nis+): %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
-msgid "Operation not applicable"
-msgstr "L'operació no és aplicable"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
+#, c-format
+msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: l’entrada DES de «%s» al directori «%s» no és única"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
-msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
-msgstr "El nombre d'enllaços simbòlics trobats en recórrer el nom del camí excedeix MAXSYMLINKS"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
+#, c-format
+msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
+msgstr "netname2user: el nom principal «%s» és massa llarg"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
-msgid "Error 91"
-msgstr "Error 91"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
+#, c-format
+msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: l’entrada LOCAL de «%s» al directori «%s» no és única"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
-msgid "Error 92"
-msgstr "Error 92"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
+msgid "netname2user: should not have uid 0"
+msgstr "netname2user: no ha de tenir l’UID 0"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
-msgid "Option not supported by protocol"
-msgstr "El protocol no suporta l'operació"
+#: nis/ypclnt.c:825
+msgid "Request arguments bad"
+msgstr "Els arguments de la petició són incorrectes"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
-msgid "Error 100"
-msgstr "Error 100"
+#: nis/ypclnt.c:828
+msgid "RPC failure on NIS operation"
+msgstr "El procediment RPC ha fallat en una operació NIS"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
-msgid "Error 101"
-msgstr "Error 101"
+#: nis/ypclnt.c:831
+msgid "Can't bind to server which serves this domain"
+msgstr "No s’ha pogut enllaçar amb el servidor d’aquest domini"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
-msgid "Error 102"
-msgstr "Error 102"
+#: nis/ypclnt.c:834
+msgid "No such map in server's domain"
+msgstr "El mapa no és al domini del servidor"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
-msgid "Error 103"
-msgstr "Error 103"
+#: nis/ypclnt.c:837
+msgid "No such key in map"
+msgstr "La clau no és al mapa"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
-msgid "Error 104"
-msgstr "Error 104"
+#: nis/ypclnt.c:840
+msgid "Internal NIS error"
+msgstr "Error intern de NIS"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
-msgid "Error 105"
-msgstr "Error 105"
+#: nis/ypclnt.c:843
+msgid "Local resource allocation failure"
+msgstr "No s’ha pogut assignar un recurs local"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
-msgid "Error 106"
-msgstr "Error 106"
+#: nis/ypclnt.c:846
+msgid "No more records in map database"
+msgstr "No hi ha més registres a la base de dades del mapa"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
-msgid "Error 107"
-msgstr "Error 107"
+#: nis/ypclnt.c:849
+msgid "Can't communicate with portmapper"
+msgstr "No s’ha pogut comunicar amb el mapador de ports"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
-msgid "Error 108"
-msgstr "Error 108"
+#: nis/ypclnt.c:852
+msgid "Can't communicate with ypbind"
+msgstr "No s’ha pogut comunicar amb «ypbind»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
-msgid "Error 109"
-msgstr "Error 109"
+#: nis/ypclnt.c:855
+msgid "Can't communicate with ypserv"
+msgstr "No s’ha pogut comunicar amb «ypserv»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
-msgid "Error 110"
-msgstr "Error 110"
+#: nis/ypclnt.c:858
+msgid "Local domain name not set"
+msgstr "No s’ha establert nom del domini local"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
-msgid "Error 111"
-msgstr "Error 111"
+#: nis/ypclnt.c:861
+msgid "NIS map database is bad"
+msgstr "La base de dades de mapes NIS és feta malbé"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
-msgid "Error 112"
-msgstr "Error 112"
+#: nis/ypclnt.c:864
+msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
+msgstr "Les versions de client i servidor NIS difereixen; no es pot donar servei"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
-msgid "Error 113"
-msgstr "Error 113"
+#: nis/ypclnt.c:870
+msgid "Database is busy"
+msgstr "La base de dades es troba ocupada"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
-msgid "Error 114"
-msgstr "Error 114"
+#: nis/ypclnt.c:873
+msgid "Unknown NIS error code"
+msgstr "Codi d’error desconegut de NIS"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
-msgid "Error 115"
-msgstr "Error 115"
+#: nis/ypclnt.c:913
+msgid "Internal ypbind error"
+msgstr "Error intern d’«ypbind»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
-msgid "Error 116"
-msgstr "Error 116"
+#: nis/ypclnt.c:916
+msgid "Domain not bound"
+msgstr "El domini no és vinculat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
-msgid "Error 117"
-msgstr "Error 117"
+#: nis/ypclnt.c:919
+msgid "System resource allocation failure"
+msgstr "No s’han pogut assignar recursos del sistema"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
-msgid "Error 118"
-msgstr "Error 118"
+#: nis/ypclnt.c:922
+msgid "Unknown ypbind error"
+msgstr "Error desconegut d’«ypbind»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
-msgid "Error 119"
-msgstr "Error 119"
+#: nis/ypclnt.c:963
+msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
+msgstr "yp_update: no s’ha pogut convertir el nom d’estació a nom de xarxa\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
-msgid "Operation not supported on transport endpoint"
-msgstr "L'extrem de transport no suporta l'operació"
+#: nis/ypclnt.c:981
+msgid "yp_update: cannot get server address\n"
+msgstr "yp_update: no s’ha pogut obtenir l’adreça del servidor\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
-msgid "Address family not supported by protocol family"
-msgstr "La família de protocols no suporta aquesta família d'adreces"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:468
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «hosts»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
-msgid "Network dropped connection because of reset"
-msgstr "La xarxa ha tallat la connexió per un reinici"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:470
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «hosts»"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
-msgid "Error 136"
-msgstr "Error 136"
+# La 2a. és de l’estil de «GETPWBYNAME», la 3a. com «passwd».  ivb
+# Al darrere pot anar « (first)» o no.  ivb
+#: nscd/cache.c:146
+#, c-format
+msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
+msgstr "s’afegeix una nova entrada «%s» de tipus %s a la memòria cau de «%s»%s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
-msgid "Not a name file"
-msgstr "El fitxer no és d'un tipus amb nom"
+# FIXME: language-dependent construct  ivb
+# Supose que vol dir «abans».  ivb
+#: nscd/cache.c:148
+msgid " (first)"
+msgstr " (primer)"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
-msgid "Not available"
-msgstr "No es troba disponible"
+#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:810
+#, c-format
+msgid "cannot stat() file `%s': %s"
+msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer «%s»: %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
-msgid "Is a name file"
-msgstr "El fitxer és d'un tipus amb nom"
+#: nscd/cache.c:285
+#, c-format
+msgid "pruning %s cache; time %ld"
+msgstr "neteja de la memòria cau de «%s», hora %ld"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
-msgid "Reserved for future use"
-msgstr "Reservat per a usos futurs"
+# La 2a. és de l’estil de «GETPWBYNAME».  ivb
+#: nscd/cache.c:312
+#, c-format
+msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
+msgstr "es considera l’entrada %s «%s», expiració %<PRIu64>"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
-msgid "Error 142"
-msgstr "Error 142"
+#: nscd/connections.c:521 nscd/connections.c:533 nscd/connections.c:545
+#: nscd/connections.c:564
+#, c-format
+msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
+msgstr "el fitxer de base de dades persistent «%s» no és vàlid: %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
-msgid "Cannot send after socket shutdown"
-msgstr "No es pot enviar després de tancar el connector"
+#: nscd/connections.c:535
+msgid "header size does not match"
+msgstr "la mida de la capçalera no concorda"
 
-#: stdio-common/psignal.c:63
-#, c-format
-msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
-msgstr "%s%sSenyal desconegut %d\n"
+#: nscd/connections.c:547
+msgid "file size does not match"
+msgstr "la mida del fitxer no concorda"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:51
-msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
-msgstr "S'ha usat RTLD_SELF en un codi no carregat dinàmicament"
+#: nscd/connections.c:566
+msgid "verification failed"
+msgstr "la verificació ha fallat"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:61
-msgid "unsupported dlinfo request"
-msgstr "no es suporta aquesta petició a dlinfo()"
+#: nscd/connections.c:580
+#, c-format
+msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
+msgstr "la mida de taula suggerida per a la base de dades «%s» és major que la de la base de dades persistent"
 
-#: malloc/mcheck.c:346
-msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
-msgstr "la memòria és consistent; la biblioteca té errors\n"
+#: nscd/connections.c:591 nscd/connections.c:673
+#, c-format
+msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
+msgstr "no s’ha pogut crear un descriptor de només lectura per a «%s»; no s’emprarà mmap()"
 
-#: malloc/mcheck.c:349
-msgid "memory clobbered before allocated block\n"
-msgstr "s'ha sobreescrit la memòria d'abans del bloc reservat\n"
+#: nscd/connections.c:652
+#, c-format
+msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
+msgstr "la base de dades de «%s» està corrupta o sent emprada concurrentment; elimineu «%s» manualment si cal i reinicieu"
 
-#: malloc/mcheck.c:352
-msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
-msgstr "s'ha sobreescrit la memòria de després del bloc reservat\n"
+#: nscd/connections.c:659
+#, c-format
+msgid "cannot create %s; no persistent database used"
+msgstr "no s’ha pogut crear «%s»; no s’emprarà una base de dades persistent"
 
-#: malloc/mcheck.c:355
-msgid "block freed twice\n"
-msgstr "s'ha alliberat el bloc dues voltes\n"
+#: nscd/connections.c:662
+#, c-format
+msgid "cannot create %s; no sharing possible"
+msgstr "no s’ha pogut crear «%s»; no es podrà compartir"
 
-#: malloc/mcheck.c:358
-msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
-msgstr "el valor d'«mcheck_status» és estrany; la biblioteca té errors\n"
+#: nscd/connections.c:733
+#, c-format
+msgid "cannot write to database file %s: %s"
+msgstr "no s’ha pogut escriure al fitxer de base de dades «%s»: %s"
 
-# Més ajudes.  ivb
-#: malloc/memusagestat.c:53
-msgid "Name output file"
-msgstr "Especifica el fitxer d'eixida."
+#: nscd/connections.c:772
+#, c-format
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: malloc/memusagestat.c:54
-msgid "Title string used in output graphic"
-msgstr "Cadena amb el títol a usar en el gràfic d'eixida."
+#: nscd/connections.c:823
+#, c-format
+msgid "cannot open socket: %s"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el connector: %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:55
-msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
-msgstr "Genera una eixida lineal respecte el temps (per defecte és lineal respecte el nombre de crides a funció)."
+#: nscd/connections.c:840
+#, c-format
+msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
+msgstr "no s’ha pogut canviar el connector al mode no blocador: %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:57
-msgid "Also draw graph for total memory consumption"
-msgstr "També mostra un gràfic del consum total de memòria."
+#: nscd/connections.c:848
+#, c-format
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
+msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:58
-msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
-msgstr "Fa el gràfic d'eixida de VALOR píxels d'amplada."
+#: nscd/connections.c:859
+#, c-format
+msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
+msgstr "no s’ha pogut habilitar el connector per a acceptar connexions: %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:59
-msgid "make output graphic VALUE pixel high"
-msgstr "Fa el gràfic d'eixida de VALOR píxels d'altura."
+#: nscd/connections.c:955
+#, c-format
+msgid "provide access to FD %d, for %s"
+msgstr "es proporciona accés al descriptor de fitxer %d, per a «%s»"
 
-#: malloc/memusagestat.c:64
-msgid "Generate graphic from memory profiling data"
-msgstr "Genera un gràfic amb les dades de perfilat de memòria."
+#: nscd/connections.c:967
+#, c-format
+msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
+msgstr "no s’ha pogut atendre la petició amb versió antiga %d; la versió actual és %d"
 
-#: malloc/memusagestat.c:67
-msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
-msgstr "FITXER_DADES [FITXER_EIXIDA]"
+#: nscd/connections.c:1009 nscd/connections.c:1062
+#, c-format
+msgid "cannot write result: %s"
+msgstr "no s’ha pogut escriure el resultat: %s"
 
-#: string/strerror.c:43 posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Error desconegut"
+# ivb (2001/11/07)
+# ivb  El «caller» és el programa «nscd» que prova de contactar amb el
+# ivb  dimoni «nscd» per consultar la memòria cau o invalidar-la.  Per
+# ivb  això faig servir «programa de control» (com «ndc» amb «named» o
+# ivb  «chronyc» amb «chronyd»).
+#: nscd/connections.c:1145
+#, c-format
+msgid "error getting caller's id: %s"
+msgstr "error en obtenir l’identificador del programa de control: %s"
 
-#: string/strsignal.c:69
+#: nscd/connections.c:1204
 #, c-format
-msgid "Real-time signal %d"
-msgstr "Senyal de temps real %d"
+msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut obrir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: string/strsignal.c:73
+#: nscd/connections.c:1218
 #, c-format
-msgid "Unknown signal %d"
-msgstr "Senyal desconegut %d"
+msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut llegir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Segons el codi, «cutoff» és un any de tall (de no-sé-què).
-#: timezone/zdump.c:176
+#: nscd/connections.c:1258
 #, c-format
-msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
-msgstr "%s: la forma d'ús és %s [--version] [-v] [-c ANY_DE_TALL] NOM_DE_ZONA...\n"
+msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut tornar a l’UID vell: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: timezone/zdump.c:269
-msgid "Error writing to standard output"
-msgstr "error en escriure en l'eixida estàndard"
+#: nscd/connections.c:1268
+#, c-format
+msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut tornar al GID vell: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: timezone/zic.c:361
+#: nscd/connections.c:1281
 #, c-format
-msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
-msgstr "%s: la memòria s'ha exhaurit: %s\n"
+msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut tornar al directori vell de treball: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: timezone/zic.c:386 misc/error.c:129 misc/error.c:157
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "error desconegut del sistema"
+#: nscd/connections.c:1310
+#, c-format
+msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "ha fallat la reexecució: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: timezone/zic.c:420
+#: nscd/connections.c:1319
 #, c-format
-msgid "\"%s\", line %d: %s"
-msgstr "«%s», línia %d: %s"
+msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
+msgstr "no s’ha pogut canviar el directori de treball a «/»: %s"
 
-#: timezone/zic.c:423
+#: nscd/connections.c:1437
 #, c-format
-msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
-msgstr " (regla de «%s», línia %d)"
+msgid "short read while reading request: %s"
+msgstr "lectura incompleta en llegir la petició: %s"
 
-#: timezone/zic.c:435
-msgid "warning: "
-msgstr "avís: "
+#: nscd/connections.c:1468
+#, c-format
+msgid "key length in request too long: %d"
+msgstr "la longitud de la clau de la petició és massa gran: %d"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Deixe algunes paraules per traduir perquè es refereixen a paraules
-# ivb  reservades dels fitxers amb què treballa zic.
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Sembla que la barra al final de la línia és a propòsit.
-#: timezone/zic.c:445
+#: nscd/connections.c:1481
 #, c-format
-msgid ""
-"%s: usage is %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
-"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
-msgstr ""
-"%s: la forma d'ús és %s [--version] [-s] [-v] [-l localtime] [-p posixrules] \\\n"
-"\t[-d DIRECTORI] [-L FITXER_SEGONS_INTERCALARS] [-y yearistype] \\\n"
-"\t[FITXER...]\n"
+msgid "short read while reading request key: %s"
+msgstr "lectura incompleta en llegir la clau de la petició: %s"
 
-#: timezone/zic.c:492
+#: nscd/connections.c:1490
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -d option specified\n"
-msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-d» més d'una volta\n"
+msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
+msgstr "handle_request: s’ha rebut una petició (amb versió %d) del PID %ld"
 
-#: timezone/zic.c:502
+#: nscd/connections.c:1495
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -l option specified\n"
-msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-l» més d'una volta\n"
+msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
+msgstr "handle_request: s’ha rebut una petició (amb versió %d)"
 
-#: timezone/zic.c:512
+#: nscd/connections.c:1856
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -p option specified\n"
-msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-p» més d'una volta\n"
+msgid "could only start %d threads; terminating"
+msgstr "no s’han pogut iniciar %d fils d’execució; s’està finalitzant"
 
-#: timezone/zic.c:522
+#: nscd/connections.c:1904 nscd/connections.c:1905 nscd/connections.c:1922
+#: nscd/connections.c:1931 nscd/connections.c:1949 nscd/connections.c:1960
+#: nscd/connections.c:1971
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -y option specified\n"
-msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-y» més d'una volta\n"
+msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
+msgstr "no s’ha pogut executar «nscd» com a l’usuari «%s»"
 
-#: timezone/zic.c:532
+#: nscd/connections.c:1923
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -L option specified\n"
-msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-L» més d'una volta\n"
+msgid "initial getgrouplist failed"
+msgstr "ha fallat getgrouplist() inicial"
 
-#: timezone/zic.c:639
+#: nscd/connections.c:1932
 #, c-format
-msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut desenllaçar «%s»: %s\n"
+msgid "getgrouplist failed"
+msgstr "ha fallat getgrouplist()"
 
-#: timezone/zic.c:646
-msgid "hard link failed, symbolic link used"
-msgstr "no s'ha pogut crear un enllaç fort, se n'ha usat un de simbòlic"
+#: nscd/connections.c:1950
+#, c-format
+msgid "setgroups failed"
+msgstr "ha fallat setgroups()"
 
-#: timezone/zic.c:654
+#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:418 nscd/initgrcache.c:412
+#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:343
 #, c-format
-msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»: %s\n"
+msgid "short write in %s: %s"
+msgstr "escriptura incompleta a «%s»: %s"
 
-#: timezone/zic.c:752 timezone/zic.c:754
-msgid "same rule name in multiple files"
-msgstr "el mateix nom de regla és repetit en diversos fitxers"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:78
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
+msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «group»"
 
-#: timezone/zic.c:795
-msgid "unruly zone"
-msgstr "la zona no té regles"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/grpcache.c:447 nscd/initgrcache.c:80
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «group»"
 
-#: timezone/zic.c:802
+#: nscd/grpcache.c:524
 #, c-format
-msgid "%s in ruleless zone"
-msgstr "«%s» en una zona sense regles"
+msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
+msgstr "«%s» no és un identificador numèric de grup vàlid"
 
-#: timezone/zic.c:823
-msgid "standard input"
-msgstr "entrada estàndard"
+#: nscd/mem.c:383
+#, c-format
+msgid "freed %zu bytes in %s cache"
+msgstr "s’han alliberat %zu octets de la memòria cau de «%s»"
 
-#: timezone/zic.c:828
+#: nscd/mem.c:512
 #, c-format
-msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+msgid "no more memory for database '%s'"
+msgstr "no resta memòria per a la base de dades «%s»"
 
-#: timezone/zic.c:839
-msgid "line too long"
-msgstr "la línia és massa llarga"
+# Més ajudes.  ivb
+#: nscd/nscd.c:98
+msgid "Read configuration data from NAME"
+msgstr "Llegeix les dades de configuració de NOM."
 
-#: timezone/zic.c:859
-msgid "input line of unknown type"
-msgstr "la línia introduïda pertany a un tipus desconegut"
+#: nscd/nscd.c:100
+msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
+msgstr "No fa fork() i mostra els missatges al terminal actual."
+
+# ivb (2001/10/30)
+# ivb  Es refereix al _nombre_ de fils a llançar.
+#: nscd/nscd.c:101
+msgid "NUMBER"
+msgstr "NOMBRE"
+
+#: nscd/nscd.c:101
+msgid "Start NUMBER threads"
+msgstr "Llança NOMBRE fils d’exeució."
+
+#: nscd/nscd.c:102
+msgid "Shut the server down"
+msgstr "Finalitza el servidor."
+
+#: nscd/nscd.c:103
+msgid "Print current configuration statistic"
+msgstr "Mostra estadístiques de la configuració actual."
+
+#: nscd/nscd.c:104
+msgid "TABLE"
+msgstr "TAULA"
+
+#: nscd/nscd.c:105
+msgid "Invalidate the specified cache"
+msgstr "Invalida la memòria cau especificada."
+
+#: nscd/nscd.c:106
+msgid "TABLE,yes"
+msgstr "TAULA,yes"
+
+#: nscd/nscd.c:107
+msgid "Use separate cache for each user"
+msgstr "Empra una memòria cau diferent per a cada usuari."
+
+#: nscd/nscd.c:112
+msgid "Name Service Cache Daemon."
+msgstr "Dimoni de memòria cau del servei de noms."
 
-#: timezone/zic.c:875
+#: nscd/nscd.c:144 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
 #, c-format
-msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
-msgstr "%s: línia «Leap» en fitxer no de segons intercalars «%s»\n"
+msgid "wrong number of arguments"
+msgstr "el nombre d’arguments és incorrecte"
 
-#: timezone/zic.c:882 timezone/zic.c:1297 timezone/zic.c:1322
+#: nscd/nscd.c:154
 #, c-format
-msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
-msgstr "%s: pànic: el valor esquerre %d no és vàlid\n"
+msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
+msgstr "error en llegir el fitxer de configuració; açò és fatal"
 
-#: timezone/zic.c:890
+#: nscd/nscd.c:163
 #, c-format
-msgid "%s: Error reading %s\n"
-msgstr "%s: error en llegir «%s»\n"
+msgid "already running"
+msgstr "ja es troba en marxa"
 
-#: timezone/zic.c:897
+#: nscd/nscd.c:178 nscd/nscd.c:233
 #, c-format
-msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-msgstr "%s: error en tancar «%s»: %s\n"
+msgid "cannot fork"
+msgstr "ha fallat fork()"
 
-#: timezone/zic.c:902
-msgid "expected continuation line not found"
-msgstr "cal una línia de continuació, però no es troba"
+#: nscd/nscd.c:241
+#, c-format
+msgid "cannot change current working directory to \"/\""
+msgstr "no s’ha pogut canviar el directori de treball a «/»"
 
-#: timezone/zic.c:958
-msgid "wrong number of fields on Rule line"
-msgstr "el nombre de camps de la línia «Rule» és incorrecte"
+#: nscd/nscd.c:249
+msgid "Could not create log file"
+msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer de registre"
 
-#: timezone/zic.c:962
-msgid "nameless rule"
-msgstr "la regla no té nom"
+#: nscd/nscd.c:302 nscd/nscd.c:327 nscd/nscd_stat.c:172
+#, c-format
+msgid "Only root is allowed to use this option!"
+msgstr "només root pot emprar aquesta opció"
 
-#: timezone/zic.c:967
-msgid "invalid saved time"
-msgstr "el temps estalviat no és vàlid"
+#: nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:191
+#, c-format
+msgid "write incomplete"
+msgstr "escriptura incompleta"
 
-#: timezone/zic.c:986
-msgid "wrong number of fields on Zone line"
-msgstr "el nombre de camps de la línia «Zone» no és correcte"
+#: nscd/nscd.c:375
+#, c-format
+msgid "cannot read invalidate ACK"
+msgstr "no s’ha pogut llegir l’ACK d’invalidació"
 
-#: timezone/zic.c:992
+#: nscd/nscd.c:381
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
-msgstr "la línia «Zone %s» i l'opció «-l» són mútuament excloents"
+msgid "invalidation failed"
+msgstr "la invalidació ha fallat"
 
-#: timezone/zic.c:1000
+#: nscd/nscd.c:391
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
-msgstr "la línia «Zone %s» i l'opció «-p» són mútuament excloents"
+msgid "secure services not implemented anymore"
+msgstr "ja no s’implementen els serveis segurs"
 
-#: timezone/zic.c:1012
+#: nscd/nscd_conf.c:57
 #, c-format
-msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
-msgstr "el nom de zona «%s» (fitxer «%s», línia %d) és duplicat"
+msgid "database %s is not supported"
+msgstr "la base de dades «%s» no s’accepta"
 
-#: timezone/zic.c:1028
-msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
-msgstr "el nombre de camps de la línia de continuació de «Zone» no és correcte"
+#: nscd/nscd_conf.c:108
+#, c-format
+msgid "Parse error: %s"
+msgstr "error d’anàlisi: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1068
-msgid "invalid UTC offset"
-msgstr "el desplaçament d'UTC no és vàlid"
+#: nscd/nscd_conf.c:193
+#, c-format
+msgid "Must specify user name for server-user option"
+msgstr "cal especificar un nom d’usuari per a l’opció «server-user»"
 
-#: timezone/zic.c:1071
-msgid "invalid abbreviation format"
-msgstr "el format de l'abreviatura no és vàlid"
+#: nscd/nscd_conf.c:200
+#, c-format
+msgid "Must specify user name for stat-user option"
+msgstr "cal especificar un nom d’usuari per a l’opció «stat-user»"
 
-#: timezone/zic.c:1097
-msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
-msgstr "el temps final de la línia de continuació de «Zone» no ve darrere del temps final de la línia anterior"
+#: nscd/nscd_conf.c:244
+#, c-format
+msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
+msgstr "el valor de «reload-count» no és vàlid: %u"
 
-#: timezone/zic.c:1124
-msgid "wrong number of fields on Leap line"
-msgstr "el nombre de camps de la línia «Leap» no és correcte"
+#: nscd/nscd_conf.c:259
+#, c-format
+msgid "Must specify value for restart-interval option"
+msgstr "cal especificar un valor per a l’opció «restart-interval»"
 
-#: timezone/zic.c:1133
-msgid "invalid leaping year"
-msgstr "l'any bixest no és vàlid"
+#: nscd/nscd_conf.c:273
+#, c-format
+msgid "Unknown option: %s %s %s"
+msgstr "l’opció no és coneguda: %s %s %s"
 
-#: timezone/zic.c:1148 timezone/zic.c:1252
-msgid "invalid month name"
-msgstr "el nom del mes no és vàlid"
+#: nscd/nscd_conf.c:286
+#, c-format
+msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "no s’ha pogut obtenir el directori de treball actual: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
 
-#: timezone/zic.c:1161 timezone/zic.c:1374 timezone/zic.c:1388
-msgid "invalid day of month"
-msgstr "el dia del mes no és vàlid"
+#: nscd/nscd_conf.c:306
+#, c-format
+msgid "maximum file size for %s database too small"
+msgstr "la mida màxima de fitxer per a la base de dades «%s» és massa menuda"
 
-#: timezone/zic.c:1166
-msgid "time before zero"
-msgstr "l'hora és anterior a zero"
+#: nscd/nscd_stat.c:141
+#, c-format
+msgid "cannot write statistics: %s"
+msgstr "no s’han pogut escriure les estadístiques: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1170
-msgid "time too small"
-msgstr "l'hora és massa menuda"
+#: nscd/nscd_stat.c:156
+msgid "yes"
+msgstr ""
 
-#: timezone/zic.c:1174
-msgid "time too large"
-msgstr "l'hora és massa gran"
+#: nscd/nscd_stat.c:157
+msgid "no"
+msgstr "no"
 
-#: timezone/zic.c:1178 timezone/zic.c:1281
-msgid "invalid time of day"
-msgstr "l'hora del dia no és vàlida"
+#: nscd/nscd_stat.c:168
+#, c-format
+msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
+msgstr "només root o %s pot emprar aquesta opció"
 
-#: timezone/zic.c:1197
-msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
-msgstr "el camp de correcció de la línia de «Leap» no és vàlid"
+#: nscd/nscd_stat.c:179
+#, c-format
+msgid "nscd not running!\n"
+msgstr "nscd no està en marxa\n"
 
-#: timezone/zic.c:1201
-msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
-msgstr "el camp «Rolling/Stationary» de la línia «Leap» no és vàlid"
+#: nscd/nscd_stat.c:203
+#, c-format
+msgid "cannot read statistics data"
+msgstr "no s’han pogut llegir les dades estadístiques"
 
-#: timezone/zic.c:1216
-msgid "wrong number of fields on Link line"
-msgstr "el nombre de camps de la línia «Link» no és correcte"
+#: nscd/nscd_stat.c:206
+#, c-format
+msgid ""
+"nscd configuration:\n"
+"\n"
+"%15d  server debug level\n"
+msgstr ""
+"Configuració d’nscd:\n"
+"\n"
+"%15d  nivell de depuració del servidor\n"
 
-# El nom del camp no és una paraula clau del fitxer.  ivb
-#: timezone/zic.c:1220
-msgid "blank FROM field on Link line"
-msgstr "el camp d'inici de la línia «Link» és buit"
+#: nscd/nscd_stat.c:230
+#, c-format
+msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  de funcionament del servidor\n"
 
-# El nom del camp no és una paraula clau del fitxer.  ivb
-#: timezone/zic.c:1224
-msgid "blank TO field on Link line"
-msgstr "el camp d'acabamentde la línia «Link» és buit"
+#: nscd/nscd_stat.c:233
+#, c-format
+msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "    %2uh %2um %2lus  de funcionament del servidor\n"
 
-#: timezone/zic.c:1301
-msgid "invalid starting year"
-msgstr "l'any de començament no és vàlid"
+#: nscd/nscd_stat.c:235
+#, c-format
+msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "        %2um %2lus  de funcionament del servidor\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:237
+#, c-format
+msgid "            %2lus  server runtime\n"
+msgstr "            %2lus  de funcionament del servidor\n"
 
-#: timezone/zic.c:1305
-msgid "starting year too low to be represented"
-msgstr "l'any de començament és massa baix per a ser representat"
+# FIXME: interval, not internal.  ivb
+#: nscd/nscd_stat.c:239
+#, c-format
+msgid ""
+"%15d  current number of threads\n"
+"%15d  maximum number of threads\n"
+"%15lu  number of times clients had to wait\n"
+"%15s  paranoia mode enabled\n"
+"%15lu  restart internal\n"
+msgstr ""
+"%15d  nombre actual de fils d’execució\n"
+"%15d  nombre màxim de fils d’execució\n"
+"%15lu  voltes que algun client ha hagut d’esperar\n"
+"%15s  s’ha habilitat el mode paranoic?\n"
+"%15lu  interval entre reinicis\n"
+
+# El primer camp és passwd, group, shadow...  ivb
+#: nscd/nscd_stat.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache is enabled\n"
+"%15s  cache is persistent\n"
+"%15s  cache is shared\n"
+"%15zu  suggested size\n"
+"%15zu  total data pool size\n"
+"%15zu  used data pool size\n"
+"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
+"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache hits on positive entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache hits on negative entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache misses on positive entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache misses on negative entries\n"
+"%15lu%% cache hit rate\n"
+"%15zu  current number of cached values\n"
+"%15zu  maximum number of cached values\n"
+"%15zu  maximum chain length searched\n"
+"%15<PRIuMAX>  number of delays on rdlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  number of delays on wrlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  memory allocations failed\n"
+"%15s  check /etc/%s for changes\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Memòria cau de «%s»:\n"
+"\n"
+"%15s  n’és habilitada la memòria cau?\n"
+"%15s  n’és persistent la memòria cau?\n"
+"%15s  n’és compartida la memòria cau?\n"
+"%15zu  mida suggerida\n"
+"%15zu  mida total de l’àrea de dades\n"
+"%15zu  mida en ús de l’àrea de dades\n"
+"%15lu  temps de vida en segons per a entrades positives\n"
+"%15lu  temps de vida en segons per a entrades negatives\n"
+"%15<PRIuMAX>  encerts de memòria cau per a entrades positives\n"
+"%15<PRIuMAX>  encerts de memòria cau per a entrades negatives\n"
+"%15<PRIuMAX>  fallades de memòria cau per a entrades positives\n"
+"%15<PRIuMAX>  fallades de memòria cau per a entrades negatives\n"
+"%15lu%% ràtio d’encerts de memòria cau\n"
+"%15zu  nombre actual de valors a la memòria cau\n"
+"%15zu  nombre màxim de valors a la memòria cau\n"
+"%15zu  màxima longitud cercada de cadena\n"
+"%15<PRIuMAX>  nombre de retards pel blocatge de lectura\n"
+"%15<PRIuMAX>  nombre de retards pel blocatge d’escriptura\n"
+"%15<PRIuMAX>  reserves de memòria fallades\n"
+"%15s  comprovar «/etc/%s» per si hi ha hagut canvis?\n"
 
-#: timezone/zic.c:1307
-msgid "starting year too high to be represented"
-msgstr "l'any de començament és massa alt per a ser representat"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/pwdcache.c:440
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «passwd»"
 
-#: timezone/zic.c:1326
-msgid "invalid ending year"
-msgstr "l'any d'acabament no és vàlid"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/pwdcache.c:442
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «passwd»"
 
-#: timezone/zic.c:1330
-msgid "ending year too low to be represented"
-msgstr "l'any d'acabament és massa baix per a ser representat"
+#: nscd/pwdcache.c:520
+#, c-format
+msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
+msgstr "«%s» no és un identificador numèric d’usuari vàlid"
 
-#: timezone/zic.c:1332
-msgid "ending year too high to be represented"
-msgstr "l'any d'acabament és massa alt per a ser representat"
+#: nscd/selinux.c:156
+#, c-format
+msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
+msgstr "no s’ha pogut obrir una connexió amb el sub‐sistema d’auditoria: %m"
 
-#: timezone/zic.c:1335
-msgid "starting year greater than ending year"
-msgstr "l'any de començament és major que el d'acabament"
+#: nscd/selinux.c:177
+msgid "Failed to set keep-capabilities"
+msgstr "no s’han pogut establir les capacitats a mantenir"
 
-#: timezone/zic.c:1342
-msgid "typed single year"
-msgstr "s'ha especificat un sol any"
+#: nscd/selinux.c:178 nscd/selinux.c:241
+#, c-format
+msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
+msgstr "ha fallat prctl(KEEPCAPS)"
 
-#: timezone/zic.c:1379
-msgid "invalid weekday name"
-msgstr "el nom del dia de la setmana no és vàlid"
+#: nscd/selinux.c:192
+msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
+msgstr "no s’ha pogut començar a renunciar a capacitats"
 
-#: timezone/zic.c:1494
+#: nscd/selinux.c:193
 #, c-format
-msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut eliminar «%s»: %s\n"
+msgid "cap_init failed"
+msgstr "ha fallat cap_init()"
 
-#: timezone/zic.c:1504
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+#: nscd/selinux.c:214 nscd/selinux.c:231
+msgid "Failed to drop capabilities"
+msgstr "no s’ha pogunt renunciar a les capacitats"
 
-#: timezone/zic.c:1570
+#: nscd/selinux.c:215 nscd/selinux.c:232
 #, c-format
-msgid "%s: Error writing %s\n"
-msgstr "%s: error en escriure «%s»\n"
+msgid "cap_set_proc failed"
+msgstr "ha fallat cap_set_proc()"
 
-#: timezone/zic.c:1760
-msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
-msgstr "no s'ha pogut determinar l'abreviatura de zona horària a usar just després de la data límit (until)"
+#: nscd/selinux.c:240
+msgid "Failed to unset keep-capabilities"
+msgstr "no s’han pogut desestablir les capacitats a mantenir"
 
-#: timezone/zic.c:1803
-msgid "too many transitions?!"
-msgstr "hi ha massa transicions?!"
+#: nscd/selinux.c:256
+msgid "Failed to determine if kernel supports SELinux"
+msgstr "no s’ha pogut determinar si el nucli accepta SELinux"
 
-#: timezone/zic.c:1822
-msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-msgstr "error intern - s'ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «isdst»"
+#: nscd/selinux.c:271
+#, c-format
+msgid "Failed to start AVC thread"
+msgstr "no s’ha pogut iniciar el fil d’execució de l’AVC"
 
-#: timezone/zic.c:1826
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-msgstr "error intern - s'ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisstd»"
+#: nscd/selinux.c:293
+#, c-format
+msgid "Failed to create AVC lock"
+msgstr "no s’ha pogut crear el blocatge de l’AVC"
 
-#: timezone/zic.c:1830
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-msgstr "error intern - s'ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisgmt»"
+#: nscd/selinux.c:333
+#, c-format
+msgid "Failed to start AVC"
+msgstr "no s’ha pogut iniciar l’AVC"
 
-#: timezone/zic.c:1849
-msgid "too many local time types"
-msgstr "hi ha massa tipus d'hora local"
+#: nscd/selinux.c:335
+msgid "Access Vector Cache (AVC) started"
+msgstr "s’ha iniciat la memòria cau de vectors d’accés (AVC)"
 
-#: timezone/zic.c:1877
-msgid "too many leap seconds"
-msgstr "hi ha massa segons intercalars"
+#: nscd/selinux.c:356
+msgid "Error getting context of socket peer"
+msgstr "error en obtenir el context de l’extrem remot del connector"
 
-#: timezone/zic.c:1883
-msgid "repeated leap second moment"
-msgstr "el moment de segon intercalar és repetit"
+#: nscd/selinux.c:361
+msgid "Error getting context of nscd"
+msgstr "error en obtenir el context d’«nscd»"
 
-#: timezone/zic.c:1935
-msgid "Wild result from command execution"
-msgstr "l'execució de l'ordre ha donat un resultat estrany"
+#: nscd/selinux.c:367
+msgid "Error getting sid from context"
+msgstr "error en obtenir el SID del context"
 
-#: timezone/zic.c:1936
+#: nscd/selinux.c:399
 #, c-format
-msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
-msgstr "%s: l'ordre ha estat «%s», el resultat ha estat %d\n"
+msgid ""
+"\n"
+"SELinux AVC Statistics:\n"
+"\n"
+"%15u  entry lookups\n"
+"%15u  entry hits\n"
+"%15u  entry misses\n"
+"%15u  entry discards\n"
+"%15u  CAV lookups\n"
+"%15u  CAV hits\n"
+"%15u  CAV probes\n"
+"%15u  CAV misses\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Estadístiques de l’AVC de SELinux:\n"
+"\n"
+"%15u  cerques d’entrades\n"
+"%15u  encerts d’entrades\n"
+"%15u  fallades d’entrades\n"
+"%15u  descarts d’entrades\n"
+"%15u  cerques de CAV\n"
+"%15u  encerts de CAV\n"
+"%15u  sondejos de CAV\n"
+"%15u  fallades de CAV\n"
 
-# ivb (2001/10/30)
-# ivb  Es refereix a les cometes dobles «"».
-#: timezone/zic.c:2031
-msgid "Odd number of quotation marks"
-msgstr "el nombre de cometes és senar"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/servicescache.c:390
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
+msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «services»"
 
-#: timezone/zic.c:2051 timezone/zic.c:2070
-msgid "time overflow"
-msgstr "desbordament de l'hora"
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+#: nscd/servicescache.c:392
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «services»"
 
-#: timezone/zic.c:2117
-msgid "use of 2/29 in non leap-year"
-msgstr "s'ha usat el dia 29 de febrer en un any no-bixest"
+#: nss/getent.c:52
+msgid "database [key ...]"
+msgstr "BASE_DE_DADES [CLAU…]"
 
-#: timezone/zic.c:2151
-msgid "no day in month matches rule"
-msgstr "cap dia del mes acompleix la regla"
+# Més ajudes.  ivb
+#: nss/getent.c:57
+msgid "Service configuration to be used"
+msgstr "Configuració a emprar del servei."
 
-#: timezone/zic.c:2175
-msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
-msgstr "hi ha massa abreviatures de zona horària (o són massa llargues)"
+# FIXME: Don't use \v.
+#: nss/getent.c:62
+msgid ""
+"Get entries from administrative database.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Obté entrades de les bases de dades d’administració.\n"
+"\n"
+"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: timezone/zic.c:2216
+#: nss/getent.c:145 nss/getent.c:394
 #, c-format
-msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
+msgid "Enumeration not supported on %s\n"
+msgstr "no es permet l’enumeració sobre «%s»\n"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Resulta d'assignar un «int» a un «long».
-#: timezone/zic.c:2238
+#: nss/getent.c:782
 #, c-format
-msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
-msgstr "%s: el signe de %d no s'ha estés correctament\n"
-
-#: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1797
-msgid "parameter null or not set"
-msgstr "el paràmetre és nul o no s'ha establert"
-
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
-msgid "Address family for hostname not supported"
-msgstr "No es suporta la família d'adreces del nom d'estació"
-
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
-msgid "Temporary failure in name resolution"
-msgstr "Fallada temporal en la resolució de noms"
+msgid "Unknown database name"
+msgstr "el nom de la base de dades no és conegut"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
-msgid "Bad value for ai_flags"
-msgstr "El valor d'«ai_flags» no és vàlid"
+#: nss/getent.c:808
+msgid "Supported databases:\n"
+msgstr "Bases de dades acceptades:\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
-msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
-msgstr "Fallada irrecuperable en la resolució de noms"
+#: nss/getent.c:868
+#, c-format
+msgid "Unknown database: %s\n"
+msgstr "la base de dades no és coneguda: %s\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
-msgid "ai_family not supported"
-msgstr "No es suporta el valor d'«ai_family»"
+#: nss/makedb.c:60
+msgid "Convert key to lower case"
+msgstr "Converteix la clau a minúscules."
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
-msgid "Memory allocation failure"
-msgstr "No s'ha pogut reservar memòria"
+#: nss/makedb.c:63
+msgid "Do not print messages while building database"
+msgstr "No mostra cap missatge mentre es crea la base de dades."
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
-msgid "No address associated with hostname"
-msgstr "No hi ha cap adreça associada amb el nom d'estació"
+#: nss/makedb.c:65
+msgid "Print content of database file, one entry a line"
+msgstr "Mostra el contingut del fitxer de base de dades, a entrada per línia."
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
-msgid "Name or service not known"
-msgstr "El nom o servei no és conegut"
+#: nss/makedb.c:70
+msgid "Create simple DB database from textual input."
+msgstr "Crea una base de dades DB simple partint de l’entrada textual."
 
-# ivb (2001/11/05)
-# ivb  Potser una traducció més concisa estaria millor.
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
-msgid "Servname not supported for ai_socktype"
-msgstr "No es suporta el servei per a aquest valor d'«ai_socktype»"
+#: nss/makedb.c:73
+msgid ""
+"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
+"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
+"-u INPUT-FILE"
+msgstr ""
+"FITXER_ENTRADA FITXER_EIXIDA\n"
+"-o FITXER_EIXIDA FITXER_ENTRADA\n"
+"-u FITXER_ENTRADA"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
-msgid "ai_socktype not supported"
-msgstr "No es suporta el valor d'«ai_socktype»"
+#: nss/makedb.c:142
+#, c-format
+msgid "No usable database library found."
+msgstr "no s’ha trobat cap biblioteca usable de base de dades"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
-msgid "System error"
-msgstr "Error del sistema"
+#: nss/makedb.c:149
+#, c-format
+msgid "cannot open database file `%s': %s"
+msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer de base de dades «%s»: %s"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
-msgid "Processing request in progress"
-msgstr "S'està processant la petició"
+#: nss/makedb.c:151
+msgid "incorrectly formatted file"
+msgstr "el fitxer no té un format vàlid"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
-msgid "Request canceled"
-msgstr "La petició ha estat canceŀlada"
+#: nss/makedb.c:331
+msgid "duplicate key"
+msgstr "la clau és duplicada"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
-msgid "Request not canceled"
-msgstr "La petició no ha estat canceŀlada"
+#: nss/makedb.c:337
+#, c-format
+msgid "while writing database file"
+msgstr "en escriure el fitxer de base dades"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
-msgid "All requests done"
-msgstr "S'han completat totes les peticions"
+#: nss/makedb.c:348
+#, c-format
+msgid "problems while reading `%s'"
+msgstr "problemes en llegir «%s»"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
-msgid "Interrupted by a signal"
-msgstr "Interromput per un senyal"
+#: nss/makedb.c:368 nss/makedb.c:385
+#, c-format
+msgid "while reading database"
+msgstr "en llegir la base de dades"
 
-#: posix/getconf.c:892
+#: posix/getconf.c:945
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Forma d'ús: %s [-v ESPECIFICACIÓ] NOM_DE_VARIABLE [CAMÍ]\n"
+msgstr "Forma dús: %s [-v ESPECIFICACIÓ] NOM_DE_VARIABLE [CAMÍ]\n"
 
-#: posix/getconf.c:950
+# S’alinea amb el nom de programa de dalt.  ivb
+#: posix/getconf.c:948
+#, c-format
+msgid "       %s -a [pathname]\n"
+msgstr "            %s -a [CAMÍ]\n"
+
+#: posix/getconf.c:1067
 #, c-format
 msgid "unknown specification \"%s\""
-msgstr "l'especificació «%s» no és coneguda"
+msgstr "l’especificació «%s» no és coneguda"
+
+#: posix/getconf.c:1095
+#, c-format
+msgid "Couldn't execute %s"
+msgstr "no s’ha pogut executar «%s»"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb  Es refereix a variables de configuració -> femení.
-#: posix/getconf.c:979 posix/getconf.c:995
+#: posix/getconf.c:1135 posix/getconf.c:1151
 msgid "undefined"
 msgstr "indefinida"
 
-#: posix/getconf.c:1017
+#: posix/getconf.c:1173
 #, c-format
 msgid "Unrecognized variable `%s'"
 msgstr "la variable «%s» no és reconeguda"
 
-#: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:711
+#: posix/getopt.c:571 posix/getopt.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: l'opció «%s» és ambígua\n"
+msgstr "%s: lopció «%s» és ambígua\n"
 
-#: posix/getopt.c:744 posix/getopt.c:748
+#: posix/getopt.c:620 posix/getopt.c:624
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: l'opció «--%s» no admet arguments\n"
+msgstr "%s: lopció «--%s» no admet arguments\n"
 
-#: posix/getopt.c:757 posix/getopt.c:762
+#: posix/getopt.c:633 posix/getopt.c:638
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: l'opció «%c%s» no admet arguments\n"
+msgstr "%s: lopció «%c%s» no admet arguments\n"
 
-#: posix/getopt.c:807 posix/getopt.c:829 posix/getopt.c:1159
-#: posix/getopt.c:1181
+#: posix/getopt.c:681 posix/getopt.c:700 posix/getopt.c:1016
+#: posix/getopt.c:1035
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: l'opció «%s» necessita un argument\n"
+msgstr "%s: lopció «%s» necessita un argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:867 posix/getopt.c:870
+#: posix/getopt.c:738 posix/getopt.c:741
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: l'opció «--%s» no és reconeguda\n"
+msgstr "%s: lopció «--%s» no és reconeguda\n"
 
-#: posix/getopt.c:878 posix/getopt.c:881
+#: posix/getopt.c:749 posix/getopt.c:752
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: l'opció «%c%s» no és reconeguda\n"
+msgstr "%s: lopció «%c%s» no és reconeguda\n"
 
-#: posix/getopt.c:936 posix/getopt.c:939
+#: posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:807
 #, c-format
 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: no es permet l'opció «%c»\n"
+msgstr "%s: no es permet lopció «%c»\n"
 
-#: posix/getopt.c:945 posix/getopt.c:948
+#: posix/getopt.c:813 posix/getopt.c:816
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: l'opció «%c» no és vàlida\n"
+msgstr "%s: lopció «%c» no és vàlida\n"
 
-#: posix/getopt.c:1003 posix/getopt.c:1022 posix/getopt.c:1234
-#: posix/getopt.c:1255
+#: posix/getopt.c:868 posix/getopt.c:884 posix/getopt.c:1088
+#: posix/getopt.c:1106
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: l'opció «%c» necessita un argument\n"
+msgstr "%s: lopció «%c» necessita un argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:1074 posix/getopt.c:1093
+#: posix/getopt.c:937 posix/getopt.c:953
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: l'opció «-W %s» és ambígua\n"
+msgstr "%s: lopció «-W %s» és ambígua\n"
 
-#: posix/getopt.c:1117 posix/getopt.c:1138
+#: posix/getopt.c:977 posix/getopt.c:995
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: l'opció «-W %s» no admet arguments\n"
+msgstr "%s: lopció «-W %s» no admet arguments\n"
 
-#: posix/regcomp.c:150
+#: posix/regcomp.c:135
 msgid "No match"
 msgstr "No hi ha cap coincidència"
 
-#: posix/regcomp.c:153
+#: posix/regcomp.c:138
 msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "L'expressió regular no és vàlida"
+msgstr "Lexpressió regular no és vàlida"
 
-#: posix/regcomp.c:156
+#: posix/regcomp.c:141
 msgid "Invalid collation character"
-msgstr "El caràcter d'ordenació no és vàlid"
+msgstr "El caràcter dordenació no és vàlid"
 
-#: posix/regcomp.c:159
+#: posix/regcomp.c:144
 msgid "Invalid character class name"
 msgstr "El nom de la classe de caràcters no és vàlid"
 
-#: posix/regcomp.c:162
+#: posix/regcomp.c:147
 msgid "Trailing backslash"
 msgstr "Hi ha una barra invertida sobrant al final"
 
-#: posix/regcomp.c:165
+#: posix/regcomp.c:150
 msgid "Invalid back reference"
 msgstr "La referència cap enrere no és vàlida"
 
-#: posix/regcomp.c:168
+#: posix/regcomp.c:153
 msgid "Unmatched [ or [^"
 msgstr "«[» o «[^» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:171
+#: posix/regcomp.c:156
 msgid "Unmatched ( or \\("
 msgstr "«(» o «\\(» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:174
+#: posix/regcomp.c:159
 msgid "Unmatched \\{"
 msgstr "«\\{» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:177
+#: posix/regcomp.c:162
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
 msgstr "El contingut de «\\{\\}» no és vàlid"
 
-#: posix/regcomp.c:180
+#: posix/regcomp.c:165
 msgid "Invalid range end"
 msgstr "El final del rang no és vàlid"
 
-#: posix/regcomp.c:183
+#: posix/regcomp.c:168
 msgid "Memory exhausted"
-msgstr "La memòria s'ha exhaurit"
+msgstr "La memòria sha exhaurit"
 
-#: posix/regcomp.c:186
+#: posix/regcomp.c:171
 msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "L'expressió regular precedent és incorrecta"
+msgstr "Lexpressió regular precedent és incorrecta"
 
-#: posix/regcomp.c:189
+#: posix/regcomp.c:174
 msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "Fi prematura de l'expressió regular"
+msgstr "Fi prematura de lexpressió regular"
 
-#: posix/regcomp.c:192
+#: posix/regcomp.c:177
 msgid "Regular expression too big"
-msgstr "L'expressió regular és massa llarga"
+msgstr "Lexpressió regular és massa llarga"
 
-#: posix/regcomp.c:195
+#: posix/regcomp.c:180
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "«)» o «\\)» desaparellat"
 
-#: posix/regcomp.c:661
+#: posix/regcomp.c:660
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "No hi ha expressió regular prèvia"
 
-#: argp/argp-help.c:224
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: el paràmetre ARGP_HELP_FMT necessita un valor"
-
-#: argp/argp-help.c:233
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: el paràmetre d'ARGP_HELP_FMT no és conegut"
-
-#: argp/argp-help.c:245
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "fem en ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: argp/argp-help.c:1205
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són per a les opcions curtes corresponents."
-
-#: argp/argp-help.c:1592
-msgid "Usage:"
-msgstr "Forma d'ús:"
-
-#: argp/argp-help.c:1596
-msgid "  or: "
-msgstr "      o bé: "
-
-#: argp/argp-help.c:1608
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [OPCIÓ...]"
-
-#: argp/argp-help.c:1635
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\n"
-
-#: argp/argp-help.c:1663
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Informeu dels errors a %s.\n"
-
-# Més ajudes.  ivb
-#: argp/argp-parse.c:115
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Mostra aquest llistat d'ajuda."
-
-#: argp/argp-parse.c:116
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Mostra un missatge breu amb la forma d'ús."
-
-#: argp/argp-parse.c:117
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Estableix el nom del programa."
-
-# ivb (2002/10/21)
-# ivb  La cadena «SECS» no està traduïda en l'estructura d'opcions.
-#: argp/argp-parse.c:119
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Espera per un nombre de segons (3600 per defecte)."
-
-#: argp/argp-parse.c:180
-msgid "Print program version"
-msgstr "Mostra la versió del programa."
-
-#: argp/argp-parse.c:196
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) No es coneix cap versió!?"
-
-#: argp/argp-parse.c:672
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Sobren arguments\n"
-
-#: argp/argp-parse.c:813
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) L'opció hauria d'haver estat reconeguda!?"
+#: posix/wordexp.c:1798
+msgid "parameter null or not set"
+msgstr "el paràmetre és nul o no s’ha establert"
 
 #: resolv/herror.c:68
 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
-msgstr "Error 0 en el sistema de resolució (cap error)"
+msgstr "Error 0 al sistema de resolució (cap error)"
 
 #: resolv/herror.c:69
 msgid "Unknown host"
-msgstr "L'estació no és coneguda"
+msgstr "Lestació no és coneguda"
 
 #: resolv/herror.c:70
 msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "La recerca del nom de l'estació ha fallat"
+msgstr "La cerca del nom de l’estació ha fallat"
 
 #: resolv/herror.c:71
 msgid "Unknown server error"
@@ -3807,217 +4644,77 @@ msgstr "Error desconegut del servidor"
 msgid "No address associated with name"
 msgstr "No hi ha cap adreça associada amb el nom"
 
-#: resolv/herror.c:108
+#: resolv/herror.c:107
 msgid "Resolver internal error"
 msgstr "Error intern del sistema de resolució"
 
-#: resolv/herror.c:111
+#: resolv/herror.c:110
 msgid "Unknown resolver error"
 msgstr "Error desconegut del sistema de resolució"
 
-#: resolv/res_hconf.c:147
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
-msgstr "%s: línia %d: cal un servei, però s'ha trobat «%s»\n"
-
-#: resolv/res_hconf.c:165
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
-msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d serveis"
-
-#: resolv/res_hconf.c:191
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
-msgstr "%s: línia %d: cal una paraula clau a continuació del delimitador de llista"
-
-# ivb (2002/02/08)
-# ivb  En realitat es refereic a la paraula clau d'«/etc/host.conf» «trim»,
-# ivb  però crec que així queda més clar.
-#: resolv/res_hconf.c:231
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
-msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d dominis a retallar"
-
-#: resolv/res_hconf.c:256
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
-msgstr "%s: línia %d: cal un domini a continuació del delimitador de llista"
-
-#: resolv/res_hconf.c:319
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
-msgstr "%s: línia %d: cal «on» o «off», però s'ha trobat «%s»\n"
-
-#: resolv/res_hconf.c:366
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
-msgstr "%s: línia %d: l'ordre «%s» no és vàlida\n"
-
-#: resolv/res_hconf.c:395
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
-msgstr "%s: línia %d: es descarta el fem «%s» al final de la línia\n"
-
-#: nss/getent.c:51
-msgid "database [key ...]"
-msgstr "BASE_DE_DADES [ CLAU... ]"
-
-# Més ajudes.  ivb
-#: nss/getent.c:56
-msgid "Service configuration to be used"
-msgstr "Configuració a usar del servei."
-
-#: nss/getent.c:136 nss/getent.c:375
-#, c-format
-msgid "Enumeration not supported on %s\n"
-msgstr "no es suporta l'enumeració sobre «%s»\n"
-
-#: nss/getent.c:800
-msgid "getent - get entries from administrative database."
-msgstr "Obté les entrades de les bases de dades d'administració."
-
-#: nss/getent.c:801
-msgid "Supported databases:"
-msgstr "Bases de dades suportades:"
-
-#: nss/getent.c:858 nscd/nscd.c:131 nscd/nscd_nischeck.c:64
-msgid "wrong number of arguments"
-msgstr "el nombre d'arguments és incorrecte"
-
-#: nss/getent.c:868
-#, c-format
-msgid "Unknown database: %s\n"
-msgstr "la base de dades no és coneguda: %s\n"
-
-# Més ajudes.  ivb
-#: debug/pcprofiledump.c:52
-msgid "Don't buffer output"
-msgstr "No usa memòria intermèdia per a l'eixida."
-
-# ivb (2001/11/06)
-# ivb  És possible que en comptes de
-# ivb    PC = Program Counter (comptador de programa)
-# ivb  es referira a
-# ivb    PC = Procedure Call (crides a procediment)
-# ivb  tot i que el codi del programa cada volta que fa referència a «pc»
-# ivb  o «PC» parla del «lowpc» i del «highpc», sempre en referència al
-# ivb  segment de text (codi) del programa.
-#: debug/pcprofiledump.c:57
-msgid "Dump information generated by PC profiling."
-msgstr "Bolca la informació generada en perfilar el comptador de programa."
-
-#: debug/pcprofiledump.c:60
-msgid "[FILE]"
-msgstr "[FITXER]"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:100
-msgid "cannot open input file"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:106
-msgid "cannot read header"
-msgstr "no s'ha pogut llegir la capçalera"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:170
-msgid "invalid pointer size"
-msgstr "la mida del punter no és vàlida"
-
-#: inet/rcmd.c:163 inet/rcmd.c:166
-msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
-msgstr "rcmd: no s'ha pogut reservar memòria\n"
-
-#: inet/rcmd.c:185 inet/rcmd.c:188
-msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
-msgstr "rcmd: socket: tots els ports estan sent usats\n"
-
-#: inet/rcmd.c:222
-#, c-format
-msgid "connect to address %s: "
-msgstr "connexió amb l'adreça «%s»: "
-
-#: inet/rcmd.c:240
+# ivb (2002/02/08)
+# ivb  En realitat es refereic a la paraula clau d'«/etc/host.conf» «trim»,
+# ivb  però crec que així queda més clar.
+#: resolv/res_hconf.c:124
 #, c-format
-msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "S'està provant amb «%s»...\n"
+msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
+msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d dominis a retallar"
 
-#: inet/rcmd.c:289
+#: resolv/res_hconf.c:145
 #, c-format
-msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: write (en preparar l'eixida estàndard d'errors): %m\n"
+msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
+msgstr "%s: línia %d: cal un domini a continuació del delimitador de llista"
 
-#: inet/rcmd.c:310
+#: resolv/res_hconf.c:204
 #, c-format
-msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: poll (en preparar l'exida estàndard d'errors): %m\n"
-
-#: inet/rcmd.c:313
-msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "poll: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
-
-#: inet/rcmd.c:358
-msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "socket: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
+msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
+msgstr "%s: línia %d: cal «on» o «off», però s’ha trobat «%s»\n"
 
-#: inet/rcmd.c:387
+#: resolv/res_hconf.c:247
 #, c-format
-msgid "rcmd: %s: short read"
-msgstr "rcmd: %s: lectura incompleta"
-
-#: inet/rcmd.c:549
-msgid "lstat failed"
-msgstr "ha fallat lstat()"
-
-# ivb (2001/10/31)
-# ivb  Cal tenir en compte que «ordinary» a l'anglés és cosa pler diferent ;)
-#: inet/rcmd.c:551
-msgid "not regular file"
-msgstr "no és un fitxer ordinari"
-
-#: inet/rcmd.c:556
-msgid "cannot open"
-msgstr "no s'ha pogut obrir"
-
-#: inet/rcmd.c:558
-msgid "fstat failed"
-msgstr "ha fallat fstat()"
+msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
+msgstr "%s: línia %d: l’ordre «%s» no és vàlida\n"
 
-#: inet/rcmd.c:560
-msgid "bad owner"
-msgstr "el propietari no és vàlid"
+#: resolv/res_hconf.c:282
+#, c-format
+msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
+msgstr "%s: línia %d: es descarta la brossa «%s» al final de la línia\n"
 
-#: inet/rcmd.c:562
-msgid "writeable by other than owner"
-msgstr "és modificable per altres que no en són el propietari"
+#: stdio-common/psignal.c:51
+#, c-format
+msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
+msgstr "%s%sSenyal desconegut %d\n"
 
-#: inet/rcmd.c:564
-msgid "hard linked somewhere"
-msgstr "té un enllaç fort en altre lloc"
+#: stdio-common/psignal.c:52
+msgid "Unknown signal"
+msgstr "Senyal desconegut"
 
-#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
-msgid "out of memory"
-msgstr "no resta memòria"
+#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:87
+msgid "Unknown error "
+msgstr "Error desconegut "
 
-#: inet/ruserpass.c:184
-msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "Error: el fitxer «.netrc» és llegible per altres que no en són el propietari."
+#: string/strerror.c:43
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
 
-#: inet/ruserpass.c:185
-msgid "Remove password or make file unreadable by others."
-msgstr "Elimineu la contrasenya o feu iŀlegible el fitxer per a altres."
+#: string/strsignal.c:65
+#, c-format
+msgid "Real-time signal %d"
+msgstr "Senyal de temps real %d"
 
-#: inet/ruserpass.c:277
+#: string/strsignal.c:69
 #, c-format
-msgid "Unknown .netrc keyword %s"
-msgstr "la paraula clau «%s» de «.netrc» no és coneguda"
+msgid "Unknown signal %d"
+msgstr "Senyal desconegut %d"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:115 sunrpc/auth_unix.c:118
+#: sunrpc/auth_unix.c:114
 msgid "authunix_create: out of memory\n"
 msgstr "authunix_create: no resta memòria\n"
 
 # ivb (2001/11/01)
 # ivb  D'acord amb un comentari del propi fitxer.
-#: sunrpc/auth_unix.c:318
-msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
+#: sunrpc/auth_unix.c:350
+msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_none.c: error fatal de preserialització"
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
@@ -4032,310 +4729,294 @@ msgstr "; causa = "
 #: sunrpc/clnt_perr.c:132
 #, c-format
 msgid "(unknown authentication error - %d)"
-msgstr "(error desconegut d'autenticació - %d)"
+msgstr "(error desconegut d’autenticació: %d)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:177
+#: sunrpc/clnt_perr.c:172
 msgid "RPC: Success"
 msgstr "RPC: Èxit"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:180
+#: sunrpc/clnt_perr.c:175
 msgid "RPC: Can't encode arguments"
-msgstr "RPC: No s'han pogut codificar els arguments"
+msgstr "RPC: No shan pogut codificar els arguments"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:184
+#: sunrpc/clnt_perr.c:179
 msgid "RPC: Can't decode result"
-msgstr "RPC: No s'ha pogut descodificar el resultat"
+msgstr "RPC: No sha pogut descodificar el resultat"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:188
+#: sunrpc/clnt_perr.c:183
 msgid "RPC: Unable to send"
-msgstr "RPC: No s'ha pogut fer l'enviament"
+msgstr "RPC: No s’ha pogut fer l’enviament"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:192
+#: sunrpc/clnt_perr.c:187
 msgid "RPC: Unable to receive"
-msgstr "RPC: No s'ha pogut rebre"
+msgstr "RPC: No sha pogut rebre"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:196
+#: sunrpc/clnt_perr.c:191
 msgid "RPC: Timed out"
-msgstr "RPC: S'ha excedit el temps"
+msgstr "RPC: Sha excedit el temps"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:200
+#: sunrpc/clnt_perr.c:195
 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
-msgstr "RPC: Les versions d'RPC són incompatibles"
+msgstr "RPC: Les versions dRPC són incompatibles"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:204
+#: sunrpc/clnt_perr.c:199
 msgid "RPC: Authentication error"
-msgstr "RPC: Error d'autenticació"
+msgstr "RPC: Error dautenticació"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:208
+#: sunrpc/clnt_perr.c:203
 msgid "RPC: Program unavailable"
 msgstr "RPC: El programa no es troba disponible"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:212
+#: sunrpc/clnt_perr.c:207
 msgid "RPC: Program/version mismatch"
 msgstr "RPC: No hi ha coincidència programa/versió"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:216
+#: sunrpc/clnt_perr.c:211
 msgid "RPC: Procedure unavailable"
 msgstr "RPC: El procediment no es troba disponible"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:220
+#: sunrpc/clnt_perr.c:215
 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
 msgstr "RPC: El servidor no ha pogut descodificar els arguments"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:224
+#: sunrpc/clnt_perr.c:219
 msgid "RPC: Remote system error"
-msgstr "RPC: Error en el sistema remot"
+msgstr "RPC: Error al sistema remot"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:228
+#: sunrpc/clnt_perr.c:223
 msgid "RPC: Unknown host"
-msgstr "RPC: L'estació no és coneguda"
+msgstr "RPC: Lestació no és coneguda"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:232
+#: sunrpc/clnt_perr.c:227
 msgid "RPC: Unknown protocol"
 msgstr "RPC: El protocol no és conegut"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:236
+#: sunrpc/clnt_perr.c:231
 msgid "RPC: Port mapper failure"
 msgstr "RPC: Fallada del mapador de ports"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:240
+#: sunrpc/clnt_perr.c:235
 msgid "RPC: Program not registered"
-msgstr "RPC: El programa no s'ha donat d'alta"
+msgstr "RPC: El programa no s’ha donat d’alta"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:244
+#: sunrpc/clnt_perr.c:239
 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
 msgstr "RPC: Ha fallat (error no especificat)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:285
+#: sunrpc/clnt_perr.c:280
 msgid "RPC: (unknown error code)"
-msgstr "RPC: (codi d'error desconegut)"
+msgstr "RPC: (codi derror desconegut)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:357
+#: sunrpc/clnt_perr.c:342
 msgid "Authentication OK"
-msgstr "L'autenticació és vàlida"
+msgstr "Lautenticació és vàlida"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:360
+#: sunrpc/clnt_perr.c:345
 msgid "Invalid client credential"
 msgstr "La credencial donada pel client no és vàlida"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:364
+#: sunrpc/clnt_perr.c:349
 msgid "Server rejected credential"
 msgstr "El servidor ha rebutjat la credencial"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:368
+#: sunrpc/clnt_perr.c:353
 msgid "Invalid client verifier"
 msgstr "El verificador del client no és vàlid"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:372
+#: sunrpc/clnt_perr.c:357
 msgid "Server rejected verifier"
 msgstr "El servidor ha rebutjat el verificador"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:376
+#: sunrpc/clnt_perr.c:361
 msgid "Client credential too weak"
 msgstr "La credencial del client és massa fluixa"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:380
+#: sunrpc/clnt_perr.c:365
 msgid "Invalid server verifier"
 msgstr "El verificador del servidor no és vàlid"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:384
+#: sunrpc/clnt_perr.c:369
 msgid "Failed (unspecified error)"
-msgstr "Ha fallat (no s'especifica l'error)"
+msgstr "Ha fallat (no s’especifica l’error)"
 
 #: sunrpc/clnt_raw.c:117
-msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
+msgid "clnt_raw.c: fatal header serialization error"
 msgstr "clnt_raw.c: error fatal de serialització de capçaleres"
 
-#: sunrpc/clnt_tcp.c:134 sunrpc/clnt_tcp.c:137
+#: sunrpc/clnt_tcp.c:131
 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
 msgstr "clnttcp_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/clnt_udp.c:141 sunrpc/clnt_udp.c:144
+#: sunrpc/clnt_udp.c:139
 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
 msgstr "clntudp_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/clnt_unix.c:131 sunrpc/clnt_unix.c:134
+#: sunrpc/clnt_unix.c:128
 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
 msgstr "clntunix_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/get_myaddr.c:78
-msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "get_myaddress: ioctl (obtenir configuració de la interfície)"
+#: sunrpc/pm_getmaps.c:83
+msgid "pmap_getmaps.c: rpc problem"
+msgstr "pmap_getmaps.c: problema d’RPC"
 
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:74
-msgid "pmap_getmaps rpc problem"
-msgstr "problema d'RPC en pmap_getmaps"
-
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:72
-msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "__get_myaddress: ioctl (obtenir configuració de la interfície)"
-
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:137
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:129
 msgid "Cannot register service"
-msgstr "no s'ha pogut donar d'alta el servei"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:190
-msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "broadcast: ioctl (obtenir configuració de la interfície)"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:199
-msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
-msgstr "broadcast: ioctl (obtenir senyaladors de la interfície)"
+msgstr "no s’ha pogut donar d’alta el servei"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:269
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:248
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
-msgstr "no s'ha pogut crear el connector per a la crida RPC de difusió"
+msgstr "no sha pogut crear el connector per a la crida RPC de difusió"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:276
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "no s'ha pogut establir l'opció SO_BROADCAST per al connector"
+msgstr "no s’ha pogut establir l’opció SO_BROADCAST per al connector"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:307
 msgid "Cannot send broadcast packet"
-msgstr "no s'ha pogut enviar el paquet de difusió"
+msgstr "no sha pogut enviar el paquet de difusió"
 
 # ivb (2000/10/28)
 # ivb  Això és que fa una difusió pura i dura enviant paquets a cada
 # ivb  destinació i fa __poll() per veure si algú ha respost.  Si __poll
 # ivb  falla, mostra aquest missatge.
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:353
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:332
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "problema amb el sondeig de la difusió"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:366
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:345
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
-msgstr "no s'ha pogut rebre una resposta a la difusió"
+msgstr "no sha pogut rebre una resposta a la difusió"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:288
+#: sunrpc/rpc_main.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
-msgstr "%s: l'eixida sobreescriuria «%s»\n"
+msgstr "%s: leixida sobreescriuria «%s»\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:295
+#: sunrpc/rpc_main.c:293
 #, c-format
 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut obrir «%s»: %m\n"
+msgstr "%s: no sha pogut obrir «%s»: %m\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:307
+#: sunrpc/rpc_main.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: while writing output %s: %m"
-msgstr "%s: en escriure en l'eixida «%s»: %m"
+msgstr "%s: en escriure a l’eixida «%s»: %m"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:342
+#: sunrpc/rpc_main.c:340
 #, c-format
 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
-msgstr "no s'ha pogut trobar el preprocessador de C: %s\n"
+msgstr "no sha pogut trobar el preprocessador de C: %s\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:350
+#: sunrpc/rpc_main.c:348
 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "no s'ha pogut trobar cap preprocessador de C (cpp)\n"
+msgstr "no sha pogut trobar cap preprocessador de C (cpp)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:419
+#: sunrpc/rpc_main.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
 msgstr "%s: el preprocessador de C ha fallat amb el senyal %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:422
+#: sunrpc/rpc_main.c:420
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
-msgstr "%s: el preprocessador de C ha fallat amb el codi d'eixida %d\n"
+msgstr "%s: el preprocessador de C ha fallat amb el codi deixida %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:462
+#: sunrpc/rpc_main.c:460
 #, c-format
-msgid "illegal nettype :`%s'\n"
-msgstr "el tipus de xarxa no Ã©s permés: «%s»\n"
+msgid "illegal nettype`%s'\n"
+msgstr "el tipus de xarxa no Ã©s permès: «%s»\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1104
+#: sunrpc/rpc_main.c:1122
 #, c-format
 msgid "rpcgen: too many defines\n"
 msgstr "rpcgen: hi ha massa definicions\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1116
+#: sunrpc/rpc_main.c:1134
 #, c-format
 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
 msgstr "rpcgen: error en codificar els arguments\n"
 
 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
 #. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1149
+#: sunrpc/rpc_main.c:1167
 #, c-format
 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
 msgstr "el fitxer «%s» ja existeix i podria ser sobreescrit\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1194
+#: sunrpc/rpc_main.c:1212
 #, c-format
 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
-msgstr "no es pot especificar més d'un fitxer d'entrada\n"
+msgstr "no es pot especificar més d’un fitxer d’entrada\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1364
+#: sunrpc/rpc_main.c:1382
 msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
-msgstr "aquesta implementació no suporta l'estil nou ni el codi compatible amb MT\n"
+msgstr "aquesta implementació no accepta l’estil nou ni el codi compatible amb MT\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1373
+#: sunrpc/rpc_main.c:1391
 #, c-format
 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
-msgstr "no es pot usar l'opció IDXARXA («-n») amb l'opció d'inetd («-I»)\n"
+msgstr "no es pot emprar l’opció IDXARXA («-n») amb l’opció d’inetd («-I»)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1385
+#: sunrpc/rpc_main.c:1403
 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
-msgstr "no es pot usar l'opció IDXARXA («-n») sense TIRPC\n"
+msgstr "no es pot emprar l’opció IDXARXA («-n») sense TIRPC\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1392
+#: sunrpc/rpc_main.c:1410
 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
-msgstr "no es poden usar opcions de taula amb l'estil nou («-N»)\n"
+msgstr "no es poden emprar opcions de taula amb l’estil nou («-N»)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1411
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
 #, c-format
 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
 msgstr "cal FITXER_ENTRADA per als senyaladors de generació de plantilles\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1416
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
 #, c-format
 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
-msgstr "no es pot tenir més d'un senyalador de generació de fitxers\n"
+msgstr "no es pot tenir més dun senyalador de generació de fitxers\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
+#: sunrpc/rpc_main.c:1443
 #, c-format
 msgid "usage: %s infile\n"
-msgstr "Forma d'ús: %s FITXER_ENTRADA\n"
+msgstr "Forma dús: %s FITXER_ENTRADA\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
+#: sunrpc/rpc_main.c:1444
 #, c-format
 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
 msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-D NOM[=VALOR]] [-i MIDA] [-I [-K SEGONS]] [-Y CAMÍ] FITXER_ENTRADA\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
+#: sunrpc/rpc_main.c:1446
 #, c-format
 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
+#: sunrpc/rpc_main.c:1448
 #, c-format
 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-s TIPUS_DE_XARXA]... [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
+msgstr "\t%s [-s TIPUS_DE_XARXA] [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
+#: sunrpc/rpc_main.c:1449
 #, c-format
 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-n IDXARXA]... [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
+msgstr "\t%s [-n IDXARXA] [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:116
+#: sunrpc/rpc_scan.c:114
 msgid "constant or identifier expected"
 msgstr "cal una constant o un identificador"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:312
+#: sunrpc/rpc_scan.c:310
 msgid "illegal character in file: "
-msgstr "hi ha un caràcter no permés en el fitxer: "
+msgstr "hi ha un caràcter no permès al fitxer: "
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:351 sunrpc/rpc_scan.c:377
+#: sunrpc/rpc_scan.c:349 sunrpc/rpc_scan.c:375
 msgid "unterminated string constant"
-msgstr "la constant cadena no és terminada"
+msgstr "la constant cadena no està acabada"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:383
+#: sunrpc/rpc_scan.c:381
 msgid "empty char string"
 msgstr "la cadena de caràcters és buida"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:525 sunrpc/rpc_scan.c:535
+#: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
 msgid "preprocessor error"
 msgstr "error del preprocessador"
 
@@ -4358,11 +5039,11 @@ msgstr "el programa %lu, versió %lu, es troba llest i esperant\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
 msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
-msgstr "rpcinfo: no s'ha pogut contactar amb el mapador de ports"
+msgstr "rpcinfo: no sha pogut contactar amb el mapador de ports"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
 msgid "No remote programs registered.\n"
-msgstr "no hi ha cap programa remot donat d'alta\n"
+msgstr "no hi ha cap programa remot donat dalta\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
 msgid "   program vers proto   port\n"
@@ -4386,11 +5067,11 @@ msgstr "ho sent, no sou root\n"
 #: sunrpc/rpcinfo.c:665
 #, c-format
 msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
-msgstr "rpcinfo: no s'ha pogut donar de baixa el programa «%s», versió %s\n"
+msgstr "rpcinfo: no sha pogut donar de baixa el programa «%s», versió %s\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "Forma d'ús: rpcinfo [-n NÚMPORT] -u ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
+msgstr "Forma dús: rpcinfo [-n NÚMPORT] -u ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
@@ -4416,41 +5097,45 @@ msgstr "rpcinfo: el servei «%s» no és conegut\n"
 #: sunrpc/rpcinfo.c:732
 #, c-format
 msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-msgstr "rpcinfo: l'estació «%s» no és coneguda\n"
+msgstr "rpcinfo: l’estació «%s» no és coneguda\n"
+
+#: sunrpc/svc_run.c:70
+msgid "svc_run: - out of memory"
+msgstr "svc_run: no resta memòria"
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb  «-» no es refereix a l'entrada estàndard.
-#: sunrpc/svc_run.c:76
+#: sunrpc/svc_run.c:90
 msgid "svc_run: - poll failed"
 msgstr "svc_run: ha fallat poll()"
 
 #: sunrpc/svc_simple.c:87
 #, c-format
 msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
-msgstr "no s'ha pogut reassignar el procediment número %ld\n"
+msgstr "no sha pogut reassignar el procediment número %ld\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:96
+#: sunrpc/svc_simple.c:97
 msgid "couldn't create an rpc server\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear un servidor RPC\n"
+msgstr "no sha pogut crear un servidor RPC\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:104
+#: sunrpc/svc_simple.c:105
 #, c-format
 msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
-msgstr "no s'ha pogut donar d'alta el programa %ld amb versió %ld\n"
+msgstr "no s’ha pogut donar d’alta el programa %ld amb versió %ld\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:111
+#: sunrpc/svc_simple.c:113
 msgid "registerrpc: out of memory\n"
 msgstr "registerrpc: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:175
+#: sunrpc/svc_simple.c:173
 #, c-format
 msgid "trouble replying to prog %d\n"
-msgstr "no s'ha pogut respondre al programa %d\n"
+msgstr "no sha pogut respondre al programa %d\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:183
+#: sunrpc/svc_simple.c:182
 #, c-format
 msgid "never registered prog %d\n"
-msgstr "el programa %d mai no s'ha donat d'alta\n"
+msgstr "el programa %d mai no s’ha donat d’alta\n"
 
 #: sunrpc/svc_tcp.c:155
 msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
@@ -4460,11 +5145,11 @@ msgstr "svc_tcp.c: problemes en crear un connector TCP"
 msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_tcp.c: ha fallat getsockname() o listen()"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:181 sunrpc/svc_tcp.c:184
+#: sunrpc/svc_tcp.c:179
 msgid "svctcp_create: out of memory\n"
 msgstr "svctcp_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:225 sunrpc/svc_tcp.c:228
+#: sunrpc/svc_tcp.c:218
 msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
 msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: no resta memòria\n"
 
@@ -4476,41 +5161,41 @@ msgstr "svcudp_create: problemes en crear un connector"
 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
 msgstr "svcudp_create: ha fallat getsockname()"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:154 sunrpc/svc_udp.c:157
+#: sunrpc/svc_udp.c:152
 msgid "svcudp_create: out of memory\n"
 msgstr "svcudp_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:182 sunrpc/svc_udp.c:185
+#: sunrpc/svc_udp.c:174
 msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
 msgstr "svcudp_create: «xp_pad» és massa menut per a IP_PKTINFO\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:493
+#: sunrpc/svc_udp.c:474
 msgid "enablecache: cache already enabled"
 msgstr "enablecache: la memòria cau ja està habilitada"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:499
+#: sunrpc/svc_udp.c:480
 msgid "enablecache: could not allocate cache"
-msgstr "enablecache: no s'ha pogut reservar espai per a la memòria cau"
+msgstr "enablecache: no sha pogut reservar espai per a la memòria cau"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:507
+#: sunrpc/svc_udp.c:489
 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
-msgstr "enablecache: no s'ha pogut reservar espai per a les dades de la memòria cau"
+msgstr "enablecache: no sha pogut reservar espai per a les dades de la memòria cau"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:514
+#: sunrpc/svc_udp.c:497
 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
-msgstr "enablecache: no s'ha pogut reservar la cua FIFO de la memòria cau"
+msgstr "enablecache: no sha pogut reservar la cua FIFO de la memòria cau"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:550
+#: sunrpc/svc_udp.c:532
 msgid "cache_set: victim not found"
-msgstr "cache_set: no s'ha trobat la víctima"
+msgstr "cache_set: no sha trobat la víctima"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:561
+#: sunrpc/svc_udp.c:543
 msgid "cache_set: victim alloc failed"
-msgstr "cache_set: no s'ha pogut reservar la víctima"
+msgstr "cache_set: no sha pogut reservar la víctima"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:567
+#: sunrpc/svc_udp.c:550
 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
-msgstr "cache_set: no s'ha pogut reservar un nou «rpc_buffer»"
+msgstr "cache_set: no sha pogut reservar un nou «rpc_buffer»"
 
 #: sunrpc/svc_unix.c:150
 msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
@@ -4520,1639 +5205,1533 @@ msgstr "svc_unix.c: problemes en crear un connector AF_UNIX"
 msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_unix.c: ha fallat getsockname() o listen()"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:178 sunrpc/svc_unix.c:181
+#: sunrpc/svc_unix.c:176
 msgid "svcunix_create: out of memory\n"
 msgstr "svcunix_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:222 sunrpc/svc_unix.c:225
+#: sunrpc/svc_unix.c:215
 msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
 msgstr "svc_unix: makefd_xprt: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/xdr.c:570 sunrpc/xdr.c:573
+#: sunrpc/xdr.c:566
 msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
 msgstr "xdr_bytes: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/xdr.c:728 sunrpc/xdr.c:731
+#: sunrpc/xdr.c:718
 msgid "xdr_string: out of memory\n"
 msgstr "xdr_string: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/xdr_array.c:111 sunrpc/xdr_array.c:114
+#: sunrpc/xdr_array.c:106
 msgid "xdr_array: out of memory\n"
 msgstr "xdr_array: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/xdr_rec.c:158 sunrpc/xdr_rec.c:161
+#: sunrpc/xdr_rec.c:156
 msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
 msgstr "xdrrec_create: no resta memòria\n"
 
-#: sunrpc/xdr_ref.c:88 sunrpc/xdr_ref.c:91
+#: sunrpc/xdr_ref.c:86
 msgid "xdr_reference: out of memory\n"
 msgstr "xdr_reference: no resta memòria\n"
 
-#: nis/nis_callback.c:189
-msgid "unable to free arguments"
-msgstr "no s'han pogut alliberar els arguments"
-
-#: nis/nis_error.c:30
-msgid "Probable success"
-msgstr "Èxit probable"
-
-#: nis/nis_error.c:31
-msgid "Not found"
-msgstr "No s'ha trobat"
-
-#: nis/nis_error.c:32
-msgid "Probably not found"
-msgstr "Probablement no s'ha trobat"
-
-#: nis/nis_error.c:33
-msgid "Cache expired"
-msgstr "La memòria cau ha expirat"
-
-#: nis/nis_error.c:34
-msgid "NIS+ servers unreachable"
-msgstr "Els servidors NIS+ són inabastables"
-
-#: nis/nis_error.c:35
-msgid "Unknown object"
-msgstr "L'objecte no és conegut"
-
-#: nis/nis_error.c:36
-msgid "Server busy, try again"
-msgstr "El servidor es troba ocupat, torneu a provar"
-
-#: nis/nis_error.c:37
-msgid "Generic system error"
-msgstr "Error genèric del sistema"
-
-#: nis/nis_error.c:38
-msgid "First/next chain broken"
-msgstr "S'ha trencat la cadena de primer/següent"
-
-#: nis/nis_error.c:41
-msgid "Name not served by this server"
-msgstr "El nom no és servit per aquest servidor"
-
-#: nis/nis_error.c:42
-msgid "Server out of memory"
-msgstr "S'ha exhaurit la memòria del servidor"
-
-#: nis/nis_error.c:43
-msgid "Object with same name exists"
-msgstr "Ja existeix un objecte amb el mateix nom"
-
-#: nis/nis_error.c:44
-msgid "Not master server for this domain"
-msgstr "No és el servidor mestre d'aquest domini"
-
-#: nis/nis_error.c:45
-msgid "Invalid object for operation"
-msgstr "L'objecte usat en l'operació no és vàlid"
-
-#: nis/nis_error.c:46
-msgid "Malformed name, or illegal name"
-msgstr "El nom és malmés o no permés"
-
-#: nis/nis_error.c:47
-msgid "Unable to create callback"
-msgstr "No s'ha pogut crear el procés de crida de retorn"
-
-#: nis/nis_error.c:48
-msgid "Results sent to callback proc"
-msgstr "S'han enviat els resultats al procés de crida de retorn"
-
-#: nis/nis_error.c:49
-msgid "Not found, no such name"
-msgstr "No s'ha trobat, el nom no existeix"
-
-#: nis/nis_error.c:50
-msgid "Name/entry isn't unique"
-msgstr "El nom/entrada no és única"
-
-#: nis/nis_error.c:51
-msgid "Modification failed"
-msgstr "La modificació ha fallat"
-
-#: nis/nis_error.c:52
-msgid "Database for table does not exist"
-msgstr "La base de dades de la taula no existeix"
-
-#: nis/nis_error.c:53
-msgid "Entry/table type mismatch"
-msgstr "Els tipus d'entrada i taula no concorden"
-
-#: nis/nis_error.c:54
-msgid "Link points to illegal name"
-msgstr "L'enllaç apunta a un nom no permés"
-
-#: nis/nis_error.c:55
-msgid "Partial success"
-msgstr "Èxit parcial"
-
-#: nis/nis_error.c:56
-msgid "Too many attributes"
-msgstr "Sobren atributs"
-
-#: nis/nis_error.c:57
-msgid "Error in RPC subsystem"
-msgstr "Error en el subsistema RPC"
-
-#: nis/nis_error.c:58
-msgid "Missing or malformed attribute"
-msgstr "L'atribut manca o és malmés"
-
-#: nis/nis_error.c:59
-msgid "Named object is not searchable"
-msgstr "L'objecte anomenat no és cercable"
-
-# ivb (2001/11/07)
-# ivb  Si no he entés malament, «proc» és el programa «ypxfr» -> procés
-#: nis/nis_error.c:60
-msgid "Error while talking to callback proc"
-msgstr "Error en parlar amb el procés de crida de retorn"
-
-#: nis/nis_error.c:61
-msgid "Non NIS+ namespace encountered"
-msgstr "S'ha trobat un espai de noms no-NIS+"
-
-#: nis/nis_error.c:62
-msgid "Illegal object type for operation"
-msgstr "El tipus de l'objecte usat en l'operació no és permés"
-
-#: nis/nis_error.c:63
-msgid "Passed object is not the same object on server"
-msgstr "L'objecte passat no és el mateix objecte en el servidor"
-
-#: nis/nis_error.c:64
-msgid "Modify operation failed"
-msgstr "L'operació de modificació ha fallat"
-
-#: nis/nis_error.c:65
-msgid "Query illegal for named table"
-msgstr "La consulta no és permesa per a la taula anomenada"
-
-#: nis/nis_error.c:66
-msgid "Attempt to remove a non-empty table"
-msgstr "S'ha intentat eliminar una taula no-buida"
-
-#: nis/nis_error.c:67
-msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
-msgstr "Error en accedir al fitxer d'arrencada en fred de NIS+.  Heu instaŀlat NIS+?"
-
-#: nis/nis_error.c:68
-msgid "Full resync required for directory"
-msgstr "Cal resincronitzar completament el directori"
-
-#: nis/nis_error.c:69
-msgid "NIS+ operation failed"
-msgstr "L'operació NIS+ ha fallat"
-
-#: nis/nis_error.c:70
-msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
-msgstr "El servei NIS+ no es troba disponible o no està instaŀlat"
-
-# ivb (2001/10/20)
-# ivb  I de l'Univers i de Tot. ;)
-#: nis/nis_error.c:71
-msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
-msgstr "Sí, 42 és el Significat de la Vida"
-
-#: nis/nis_error.c:72
-msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
-msgstr "No s'ha pogut autenticar el servidor NIS+"
-
-#: nis/nis_error.c:73
-msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
-msgstr "No s'ha pogut autenticar el client NIS+"
-
-#: nis/nis_error.c:74
-msgid "No file space on server"
-msgstr "No resta espai per a fitxers en el servidor"
-
-#: nis/nis_error.c:75
-msgid "Unable to create process on server"
-msgstr "No s'ha pogut crear un procés en el servidor"
-
-#: nis/nis_error.c:76
-msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
-msgstr "El servidor mestre es troba ocupat, es replanifica el bolcat complet"
-
-#: nis/nis_local_names.c:126
-#, c-format
-msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
-msgstr "L'entrada LOCAL de l'UID %d en el directori «%s» no és única\n"
-
-# ivb (2001/10/30)
-# ivb  Crec que es refereix a un tipus de servei de noms -> masculí.
-#: nis/nis_print.c:51
-msgid "UNKNOWN"
-msgstr "DESCONEGUT"
-
-# ivb (2001/11/01)
-# ivb  D'acord amb «nis/rpcsvc/nis_object.x».
-#: nis/nis_print.c:109
-msgid "BOGUS OBJECT\n"
-msgstr "OBJECTE NO INICIAT\n"
-
-#: nis/nis_print.c:112
-msgid "NO OBJECT\n"
-msgstr "CAP OBJECTE\n"
-
-#: nis/nis_print.c:115
-msgid "DIRECTORY\n"
-msgstr "DIRECTORI\n"
-
-#: nis/nis_print.c:118
-msgid "GROUP\n"
-msgstr "GRUP\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:29 sysdeps/unix/siglist.c:27
+msgid "Hangup"
+msgstr "Penjat"
 
-#: nis/nis_print.c:121
-msgid "TABLE\n"
-msgstr "TAULA\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:30 sysdeps/unix/siglist.c:28
+msgid "Interrupt"
+msgstr "Interromput"
 
-#: nis/nis_print.c:124
-msgid "ENTRY\n"
-msgstr "ENTRADA\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:31 sysdeps/unix/siglist.c:29
+msgid "Quit"
+msgstr "Eixit"
 
-#: nis/nis_print.c:127
-msgid "LINK\n"
-msgstr "ENLLAÇ\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:32 sysdeps/unix/siglist.c:30
+msgid "Illegal instruction"
+msgstr "La instrucció no és permesa"
 
-#: nis/nis_print.c:130
-msgid "PRIVATE\n"
-msgstr "PRIVAT\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:33 sysdeps/unix/siglist.c:31
+msgid "Trace/breakpoint trap"
+msgstr "Trampa de traçat/punt d’aturada"
 
-#: nis/nis_print.c:133
-msgid "(Unknown object)\n"
-msgstr "(Objecte desconegut)\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34
+msgid "Aborted"
+msgstr "Avortat"
 
-#: nis/nis_print.c:166
-#, c-format
-msgid "Name : `%s'\n"
-msgstr "Nom   : «%s»\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:35 sysdeps/unix/siglist.c:34
+msgid "Floating point exception"
+msgstr "Excepció de coma flotant"
 
-#: nis/nis_print.c:167
-#, c-format
-msgid "Type : %s\n"
-msgstr "Tipus : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:36 sysdeps/unix/siglist.c:35
+msgid "Killed"
+msgstr "Matat"
 
-#: nis/nis_print.c:172
-msgid "Master Server :\n"
-msgstr "Servidor mestre :\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:37 sysdeps/unix/siglist.c:36
+msgid "Bus error"
+msgstr "Error de bus"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Es refereix a un servidor rèplica, no a replicar.
-#: nis/nis_print.c:174
-msgid "Replicate :\n"
-msgstr "Rèplica :\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/unix/siglist.c:37
+msgid "Segmentation fault"
+msgstr "Violació de segment"
 
-#: nis/nis_print.c:175
-#, c-format
-msgid "\tName       : %s\n"
-msgstr "\tNom         : %s\n"
+#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
+#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
+#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
+#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/errlist.c:359
+#: sysdeps/unix/siglist.c:39
+msgid "Broken pipe"
+msgstr "La canonada s’ha trencat"
 
-#: nis/nis_print.c:176
-msgid "\tPublic Key : "
-msgstr "\tClau pública: "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/unix/siglist.c:40
+msgid "Alarm clock"
+msgstr "Temporitzador"
 
-#: nis/nis_print.c:180
-msgid "None.\n"
-msgstr "Cap.\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:41 sysdeps/unix/siglist.c:41
+msgid "Terminated"
+msgstr "Terminat"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Xicoteta diferència-Home de l'infern ;)
-#: nis/nis_print.c:183
-#, c-format
-msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
-msgstr "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:42 sysdeps/unix/siglist.c:42
+msgid "Urgent I/O condition"
+msgstr "Condició urgent d’E/S"
 
-#: nis/nis_print.c:188
-#, c-format
-msgid "RSA (%d bits)\n"
-msgstr "RSA (%d bits)\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:43 sysdeps/unix/siglist.c:43
+msgid "Stopped (signal)"
+msgstr "Aturat (senyal)"
 
-#: nis/nis_print.c:191
-msgid "Kerberos.\n"
-msgstr "Kerberos.\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:44 sysdeps/unix/siglist.c:44
+msgid "Stopped"
+msgstr "Aturat"
 
-# ivb (2001/10/30)
-# ivb  Es refereix a una clau pública -> femení.
-#: nis/nis_print.c:194
-#, c-format
-msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
-msgstr "Desconeguda (tipus = %d, bits = %d)\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:45 sysdeps/unix/siglist.c:45
+msgid "Continued"
+msgstr "Continuat"
 
-#: nis/nis_print.c:205
-#, c-format
-msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
-msgstr "\tAdreces universals (%u)\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:46 sysdeps/unix/siglist.c:46
+msgid "Child exited"
+msgstr "Un fill ha eixit"
 
-#: nis/nis_print.c:227
-msgid "Time to live : "
-msgstr "Temps de vida : "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:47 sysdeps/unix/siglist.c:47
+msgid "Stopped (tty input)"
+msgstr "Aturat (esperant entrada del terminal)"
 
-#: nis/nis_print.c:229
-msgid "Default Access rights :\n"
-msgstr "Drets d'accés per defecte :\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:48 sysdeps/unix/siglist.c:48
+msgid "Stopped (tty output)"
+msgstr "Aturat (esperant escriure al terminal)"
 
-#: nis/nis_print.c:238
-#, c-format
-msgid "\tType         : %s\n"
-msgstr "\tTipus        : %s\n"
+# ivb (2000/10/28)
+# ivb  És clar, E/S significa «Entrada/Sortida», perquè «Entrada/Eixida»
+# ivb  queda ambigu (d'açò es diu discriminació objectiva %-P ).
+#: sysdeps/generic/siglist.h:49 sysdeps/unix/siglist.c:49
+msgid "I/O possible"
+msgstr "L’operació d’E/S és possible"
 
-#: nis/nis_print.c:239
-msgid "\tAccess rights: "
-msgstr "\tDrets d'accés: "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:50 sysdeps/unix/siglist.c:50
+msgid "CPU time limit exceeded"
+msgstr "S’ha excedit el temps límit de CPU"
 
-#: nis/nis_print.c:252
-msgid "Group Flags :"
-msgstr "Senyaladors del grup :"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:51 sysdeps/unix/siglist.c:51
+msgid "File size limit exceeded"
+msgstr "S’ha excedit la mida màxima de fitxer"
 
-#: nis/nis_print.c:255
-msgid ""
-"\n"
-"Group Members :\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Membres del grup :\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:52 sysdeps/unix/siglist.c:52
+msgid "Virtual timer expired"
+msgstr "Ha expirat el temporitzador virtual"
 
-#: nis/nis_print.c:266
-#, c-format
-msgid "Table Type          : %s\n"
-msgstr "Tipus de taula      : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:53 sysdeps/unix/siglist.c:53
+msgid "Profiling timer expired"
+msgstr "El temps de perfilat ha expirat"
 
-#: nis/nis_print.c:267
-#, c-format
-msgid "Number of Columns   : %d\n"
-msgstr "Nombre de columnes  : %d\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:54 sysdeps/unix/siglist.c:54
+msgid "Window changed"
+msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
 
-# ivb (2000/10/28)
-# ivb  Açò és correcte segons nis/rpcsvc/nis_object.x, és «caràcter
-# ivb  separador» i no «separador de caràcters».
-#: nis/nis_print.c:268
-#, c-format
-msgid "Character Separator : %c\n"
-msgstr "Caràcter separador  : %c\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:55 sysdeps/unix/siglist.c:56
+msgid "User defined signal 1"
+msgstr "Senyal 1 definit per l’usuari"
 
-#: nis/nis_print.c:269
-#, c-format
-msgid "Search Path         : %s\n"
-msgstr "Camí de recerca     : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:56 sysdeps/unix/siglist.c:57
+msgid "User defined signal 2"
+msgstr "Senyal 2 definit per l’usuari"
 
-#: nis/nis_print.c:270
-msgid "Columns             :\n"
-msgstr "Columnes            :\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:60 sysdeps/unix/siglist.c:33
+msgid "EMT trap"
+msgstr "Trampa EMT"
 
-#: nis/nis_print.c:273
-#, c-format
-msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
-msgstr "\t[%d]\tNom           : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:63 sysdeps/unix/siglist.c:38
+msgid "Bad system call"
+msgstr "La crida al sistema no és vàlida"
 
-#: nis/nis_print.c:275
-msgid "\t\tAttributes    : "
-msgstr "\t\tAtributs      : "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:66
+msgid "Stack fault"
+msgstr "Fallada de pila"
 
-#: nis/nis_print.c:277
-msgid "\t\tAccess Rights : "
-msgstr "\t\tDrets d'accés : "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69
+msgid "Information request"
+msgstr "Petició d’informació"
 
-#: nis/nis_print.c:286
-msgid "Linked Object Type : "
-msgstr "Tipus de l'objecte enllaçat : "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:71
+msgid "Power failure"
+msgstr "Fallada d’alimentació"
 
-#: nis/nis_print.c:288
-#, c-format
-msgid "Linked to : %s\n"
-msgstr "Enllaçat amb : %s\n"
+# ivb (2000/10/28)
+# ivb  Sona més a llenguatge jurídic que a altra cosa...
+#: sysdeps/generic/siglist.h:74 sysdeps/unix/siglist.c:55
+msgid "Resource lost"
+msgstr "S’ha perdut el recurs"
 
-#: nis/nis_print.c:297
-#, c-format
-msgid "\tEntry data of type %s\n"
-msgstr "\tDades de l'entrada de tipus «%s»\n"
+#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:25
+msgid "Operation not permitted"
+msgstr "L’operació no és permesa"
 
-#: nis/nis_print.c:300
-#, c-format
-msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
-msgstr "\t[%u] - [%u octets] "
+#. TRANS No process matches the specified process ID.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:45
+msgid "No such process"
+msgstr "El procés no existeix"
 
-#: nis/nis_print.c:303
-msgid "Encrypted data\n"
-msgstr "Dades xifrades\n"
+#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
+#. TRANS again.
+#. TRANS
+#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
+#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
+#. TRANS Primitives}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:60
+msgid "Interrupted system call"
+msgstr "La crida al sistema ha estat interrompuda"
 
-#: nis/nis_print.c:305
-msgid "Binary data\n"
-msgstr "Dades binàries\n"
+#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:69
+msgid "Input/output error"
+msgstr "Error d’Entrada/Sortida"
 
-#: nis/nis_print.c:320
-#, c-format
-msgid "Object Name   : %s\n"
-msgstr "Nom de l'objecte : %s\n"
+#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
+#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
+#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
+#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
+#. TRANS computer.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:82
+msgid "No such device or address"
+msgstr "El dispositiu o adreça no existeix"
 
-#: nis/nis_print.c:321
-#, c-format
-msgid "Directory     : %s\n"
-msgstr "Directori        : %s\n"
+#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
+#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
+#. TRANS GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:94
+msgid "Argument list too long"
+msgstr "La llista d’arguments és massa llarga"
 
-#: nis/nis_print.c:322
-#, c-format
-msgid "Owner         : %s\n"
-msgstr "Propietari       : %s\n"
+#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
+#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:104
+msgid "Exec format error"
+msgstr "L’executable té un format erroni"
 
-#: nis/nis_print.c:323
-#, c-format
-msgid "Group         : %s\n"
-msgstr "Grup             : %s\n"
+#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
+#. TRANS versa).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:115
+msgid "Bad file descriptor"
+msgstr "El descriptor de fitxer no és vàlid"
 
-#: nis/nis_print.c:324
-msgid "Access Rights : "
-msgstr "Drets d'accés    : "
+#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
+#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
+#. TRANS to manipulate.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:126
+msgid "No child processes"
+msgstr "No hi ha cap procés fill"
 
-#: nis/nis_print.c:326
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Time to Live  : "
-msgstr ""
-"\n"
-"Temps de vida    : "
+#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
+#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
+#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:138
+msgid "Resource deadlock avoided"
+msgstr "S’ha evitat un interbloqueig amb el recurs"
 
-#: nis/nis_print.c:329
-#, c-format
-msgid "Creation Time : %s"
-msgstr "Data de creació   : %s"
+#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS because its capacity is full.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:148
+msgid "Cannot allocate memory"
+msgstr "No s’ha pogut reservar memòria"
 
-#: nis/nis_print.c:331
-#, c-format
-msgid "Mod. Time     : %s"
-msgstr "Data modificació : %s"
+#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:167
+msgid "Bad address"
+msgstr "L’adreça no és vàlida"
 
-#: nis/nis_print.c:332
-msgid "Object Type   : "
-msgstr "Tipus d'objecte  : "
+#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
+#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
+#. TRANS system in Unix gives this error.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:178
+msgid "Block device required"
+msgstr "Cal un dispositiu de blocs"
 
-#: nis/nis_print.c:352
-#, c-format
-msgid "    Data Length = %u\n"
-msgstr "    Longitud de les dades = %u\n"
+#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
+#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:189
+msgid "Device or resource busy"
+msgstr "El dispositiu o recurs es troba ocupat"
 
-#: nis/nis_print.c:365
-#, c-format
-msgid "Status            : %s\n"
-msgstr "Estat             : %s\n"
+#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS makes sense to specify a new file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:199
+msgid "File exists"
+msgstr "El fitxer ja existeix"
 
-#: nis/nis_print.c:366
-#, c-format
-msgid "Number of objects : %u\n"
-msgstr "Nombre d'objectes : %u\n"
+#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
+#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
+#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:210
+msgid "Invalid cross-device link"
+msgstr "No es pot crear un enllaç entre dispositius"
 
-#: nis/nis_print.c:370
-#, c-format
-msgid "Object #%d:\n"
-msgstr "Objecte #%d:\n"
+#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
+#. TRANS particular sort of device.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:220
+msgid "No such device"
+msgstr "El dispositiu no és vàlid"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:115
-#, c-format
-msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
-msgstr "Entrada de grup per al grup «%s.%s»:\n"
+#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:229
+msgid "Not a directory"
+msgstr "No és un directori"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:123
-msgid "    Explicit members:\n"
-msgstr "    Membres explícits:\n"
+#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
+#. TRANS or create or remove hard links to it.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:239
+msgid "Is a directory"
+msgstr "És un directori"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:128
-msgid "    No explicit members\n"
-msgstr "    No hi ha membres explícits.\n"
+#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:249
+msgid "Invalid argument"
+msgstr "L’argument passat no és vàlid"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:131
-msgid "    Implicit members:\n"
-msgstr "    Membres implícits:\n"
+#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
+#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
+#. TRANS
+#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
+#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
+#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
+#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:264
+msgid "Too many open files"
+msgstr "El procés té massa fitxers oberts"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:136
-msgid "    No implicit members\n"
-msgstr "    No hi ha membres implícits.\n"
+#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
+#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
+#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:275
+msgid "Too many open files in system"
+msgstr "El sistema té massa fitxers oberts"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:139
-msgid "    Recursive members:\n"
-msgstr "    Membres recursius:\n"
+#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
+#. TRANS modes on an ordinary file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:285
+msgid "Inappropriate ioctl for device"
+msgstr "L’operació ioctl() no s’adequa al dispositiu"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:144
-msgid "    No recursive members\n"
-msgstr "    No hi ha membres recursius.\n"
+#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
+#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
+#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
+#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
+#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:298
+msgid "Text file busy"
+msgstr "El fitxer de text es troba ocupat"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:147 nis/nis_print_group_entry.c:163
-msgid "    Explicit nonmembers:\n"
-msgstr "    No-membres explícits:\n"
+#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:307
+msgid "File too large"
+msgstr "El fitxer és massa gran"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:152
-msgid "    No explicit nonmembers\n"
-msgstr "    No hi ha no-membres explícits.\n"
+#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
+#. TRANS disk is full.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:317
+msgid "No space left on device"
+msgstr "No resta espai al dispositiu"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:155
-msgid "    Implicit nonmembers:\n"
-msgstr "    No-membres implícits:\n"
+#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:326
+msgid "Illegal seek"
+msgstr "No es pot moure el punter de fitxer"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:160
-msgid "    No implicit nonmembers\n"
-msgstr "    No hi ha no-membres implícits.\n"
+#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:335
+msgid "Read-only file system"
+msgstr "El sistema de fitxers és només de lectura"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:168
-msgid "    No recursive nonmembers\n"
-msgstr "    No hi ha no-membres recursius.\n"
+#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
+#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
+#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:346
+msgid "Too many links"
+msgstr "El fitxer té massa enllaços"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
-#, c-format
-msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
-msgstr "l'entrada DES per al nom de xarxa «%s» no és única\n"
+#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:369
+msgid "Numerical argument out of domain"
+msgstr "L’argument numèric és fora del domini"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:218
-#, c-format
-msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
-msgstr "netname2user: manca la llista d'identificadors de grup en «%s»."
+#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:379
+msgid "Numerical result out of range"
+msgstr "El resultat numèric és fora de rang"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:300
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:306
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:370
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:379
-#, c-format
-msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
-msgstr "netname2user: (recerca nis+): %s\n"
+#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
+#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
+#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
+#. TRANS
+#. TRANS This error can happen in a few different situations:
+#. TRANS
+#. TRANS @itemize @bullet
+#. TRANS @item
+#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
+#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
+#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
+#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
+#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
+#. TRANS
+#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
+#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
+#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
+#. TRANS check for both codes and treat them the same.
+#. TRANS
+#. TRANS @item
+#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
+#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
+#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
+#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
+#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
+#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
+#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
+#. TRANS and return to its command loop.
+#. TRANS @end itemize
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:416
+msgid "Resource temporarily unavailable"
+msgstr "El recurs no es troba disponible temporalment"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:319
-#, c-format
-msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: l'entrada DES de «%s» en el directori «%s» no és única"
+#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
+#. TRANS
+#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
+#. TRANS separate error code.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:429
+msgid "Operation would block"
+msgstr "L’operació quedaria blocada"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:337
-#, c-format
-msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
-msgstr "netname2user: el nom principal «%s» és massa llarg"
+#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
+#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
+#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
+#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
+#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
+#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
+#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
+#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:445
+msgid "Operation now in progress"
+msgstr "L’operació està en marxa"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:392
-#, c-format
-msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: l'entrada LOCAL de «%s» en el directori «%s» no és única"
+#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
+#. TRANS mode selected.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:455
+msgid "Operation already in progress"
+msgstr "L’operació ja estava en marxa"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:399
-msgid "netname2user: should not have uid 0"
-msgstr "netname2user: no ha de tenir l'UID 0"
+#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:464
+msgid "Socket operation on non-socket"
+msgstr "Operació de connector sobre un fitxer no‐connector"
 
-#: nis/ypclnt.c:171
-#, c-format
-msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
-msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
+#. TRANS maximum size.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:474
+msgid "Message too long"
+msgstr "El missatge és massa llarg"
 
-#: nis/ypclnt.c:780
-msgid "Request arguments bad"
-msgstr "Els arguments de la petició són incorrectes"
+#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:483
+msgid "Protocol wrong type for socket"
+msgstr "El connector no permet aquest protocol"
 
-#: nis/ypclnt.c:782
-msgid "RPC failure on NIS operation"
-msgstr "El procediment RPC ha fallat en una operació NIS"
+#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
+#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:493
+msgid "Protocol not available"
+msgstr "El protocol no es troba disponible"
 
-#: nis/ypclnt.c:784
-msgid "Can't bind to server which serves this domain"
-msgstr "No s'ha pogut enllaçar amb el servidor d'aquest domini"
+#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
+#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
+#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:504
+msgid "Protocol not supported"
+msgstr "No es permet l’ús del protocol"
 
-#: nis/ypclnt.c:786
-msgid "No such map in server's domain"
-msgstr "El mapa no és en el domini del servidor"
+#. TRANS The socket type is not supported.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:513
+msgid "Socket type not supported"
+msgstr "No es permet l’ús del tipus de connector"
 
-#: nis/ypclnt.c:788
-msgid "No such key in map"
-msgstr "La clau no és en el mapa"
+#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
+#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
+#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
+#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
+#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
+#. TRANS nothing to do for that call.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:527
+msgid "Operation not supported"
+msgstr "No es permet l’ús de l’operació"
 
-#: nis/ypclnt.c:790
-msgid "Internal NIS error"
-msgstr "Error intern de NIS"
+#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:536
+msgid "Protocol family not supported"
+msgstr "No es permet l’ús de la família de protocols"
 
-#: nis/ypclnt.c:792
-msgid "Local resource allocation failure"
-msgstr "No s'ha pogut assignar un recurs local"
+#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
+#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:546
+msgid "Address family not supported by protocol"
+msgstr "El protocol no permet l’ús d’aquesta família d’adreces"
 
-#: nis/ypclnt.c:794
-msgid "No more records in map database"
-msgstr "No hi ha més registres en la base de dades del mapa"
+#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:555
+msgid "Address already in use"
+msgstr "L’adreça ja és en ús"
 
-#: nis/ypclnt.c:796
-msgid "Can't communicate with portmapper"
-msgstr "No s'ha pogut comunicar amb el mapador de ports"
+#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
+#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
+#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:566
+msgid "Cannot assign requested address"
+msgstr "No s’ha pogut assignar l’adreça soŀlicitada"
 
-#: nis/ypclnt.c:798
-msgid "Can't communicate with ypbind"
-msgstr "No s'ha pogut comunicar amb «ypbind»"
+#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:575
+msgid "Network is down"
+msgstr "La xarxa no és activa"
 
-#: nis/ypclnt.c:800
-msgid "Can't communicate with ypserv"
-msgstr "No s'ha pogut comunicar amb «ypserv»"
+#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
+#. TRANS was unreachable.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:585
+msgid "Network is unreachable"
+msgstr "La xarxa és inabastable"
 
-#: nis/ypclnt.c:802
-msgid "Local domain name not set"
-msgstr "No s'ha establert nom del domini local"
+#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:594
+msgid "Network dropped connection on reset"
+msgstr "La xarxa ha tallat la connexió per un reinici"
 
-#: nis/ypclnt.c:804
-msgid "NIS map database is bad"
-msgstr "La base de dades de mapes NIS és feta malbé"
+#. TRANS A network connection was aborted locally.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:603
+msgid "Software caused connection abort"
+msgstr "El programari ha tallat la conexió"
 
-#: nis/ypclnt.c:806
-msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
-msgstr "Les versions de client i servidor NIS difereixen - no es pot donar servei"
+#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
+#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
+#. TRANS protocol violation.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:614
+msgid "Connection reset by peer"
+msgstr "La màquina remota ha reiniciat la connexió"
 
-#: nis/ypclnt.c:810
-msgid "Database is busy"
-msgstr "La base de dades es troba ocupada"
+#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
+#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
+#. TRANS other from network operations.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:625
+msgid "No buffer space available"
+msgstr "No hi ha memòria intermèdia disponible"
 
-#: nis/ypclnt.c:812
-msgid "Unknown NIS error code"
-msgstr "Codi d'error desconegut de NIS"
+#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
+#. TRANS @xref{Connecting}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:635
+msgid "Transport endpoint is already connected"
+msgstr "L’extrem de transport ja és connectat"
 
-#: nis/ypclnt.c:854
-msgid "Internal ypbind error"
-msgstr "Error intern d'«ypbind»"
+#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
+#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
+#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
+#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:647
+msgid "Transport endpoint is not connected"
+msgstr "L’extrem de transport no és connectat"
 
-#: nis/ypclnt.c:856
-msgid "Domain not bound"
-msgstr "El domini no és vinculat"
+#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
+#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
+#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:658
+msgid "Destination address required"
+msgstr "Cal una adreça de destinació"
 
-#: nis/ypclnt.c:858
-msgid "System resource allocation failure"
-msgstr "No s'han pogut assignar recursos del sistema"
+#. TRANS The socket has already been shut down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:667
+msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
+msgstr "No es pot enviar després de tancar l’extrem de transport"
 
-#: nis/ypclnt.c:860
-msgid "Unknown ypbind error"
-msgstr "Error desconegut d'«ypbind»"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:676
+msgid "Too many references: cannot splice"
+msgstr "Hi ha massa referències: no es poden enllaçar"
 
-#: nis/ypclnt.c:899
-msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
-msgstr "yp_update: no s'ha pogut convertir el nom d'estació a nom de xarxa\n"
+#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
+#. TRANS the timeout period.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:686
+msgid "Connection timed out"
+msgstr "La connexió ha expirat"
 
-#: nis/ypclnt.c:911
-msgid "yp_update: cannot get server address\n"
-msgstr "yp_update: no s'ha pogut obtenir l'adreça del servidor\n"
+#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
+#. TRANS it is not running the requested service).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:696
+msgid "Connection refused"
+msgstr "S’ha refusat la connexió"
 
-#: nscd/cache.c:94
-msgid "while allocating hash table entry"
-msgstr "en reservar una entrada en la taula de dispersió"
+#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
+#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:706
+msgid "Too many levels of symbolic links"
+msgstr "Hi ha massa nivells d’enllaços simbòlics"
 
-#: nscd/cache.c:162 nscd/connections.c:184
-#, c-format
-msgid "cannot stat() file `%s': %s"
-msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer «%s»: %s"
+#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
+#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
+#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:717
+msgid "File name too long"
+msgstr "El nom de fitxer és massa llarg"
 
-#: nscd/connections.c:150
-msgid "Cannot run nscd in secure mode as unprivileged user"
-msgstr "no es pot executar «nscd» en mode segur com a usuari sense privilegis"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:726
+msgid "Host is down"
+msgstr "L’estació no està operativa"
 
-#: nscd/connections.c:172
-#, c-format
-msgid "while allocating cache: %s"
-msgstr "en reservar la memòria cau: %s"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:735
+msgid "No route to host"
+msgstr "No hi ha cap camí cap a l’estació"
 
-#: nscd/connections.c:197
-#, c-format
-msgid "cannot open socket: %s"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el connector: %s"
+#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
+#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:745
+msgid "Directory not empty"
+msgstr "El directori no és buit"
 
-#: nscd/connections.c:215
-#, c-format
-msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
-msgstr "no s'ha pogut habilitar el connector per a acceptar connexions: %s"
+#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
+#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
+#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:756
+msgid "Too many processes"
+msgstr "L’usuari té massa processos"
 
-#: nscd/connections.c:260
-#, c-format
-msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
-msgstr "no s'ha pogut atendre la petició amb versió antiga %d; la versió actual és %d"
+#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
+#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:766
+msgid "Too many users"
+msgstr "Hi ha massa usuaris"
 
-#: nscd/connections.c:298 nscd/connections.c:324
-#, c-format
-msgid "cannot write result: %s"
-msgstr "no s'ha pogut escriure el resultat: %s"
+#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:775
+msgid "Disk quota exceeded"
+msgstr "S’ha excedit la quota de disc"
 
-# ivb (2001/11/07)
-# ivb  El «caller» és el programa «nscd» que prova de contactar amb el
-# ivb  dimoni «nscd» per consultar la memòria cau o invalidar-la.  Per
-# ivb  això faig servir «programa de control» (com «ndc» amb «named» o
-# ivb  «chronyc» amb «chronyd»).
-#: nscd/connections.c:392 nscd/connections.c:514
-#, c-format
-msgid "error getting caller's id: %s"
-msgstr "error en obtenir l'identificador del programa de control: %s"
+#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
+#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
+#. TRANS the NFS file system on the local host.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:787
+msgid "Stale NFS file handle"
+msgstr "L’indicador del fitxer NFS és obsolet"
 
-#: nscd/connections.c:485
-#, c-format
-msgid "while accepting connection: %s"
-msgstr "en acceptar la connexió: %s"
+#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
+#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
+#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
+#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:799
+msgid "Object is remote"
+msgstr "L’objecte és remot"
 
-#: nscd/connections.c:498
-#, c-format
-msgid "short read while reading request: %s"
-msgstr "lectura incompleta en llegir la petició: %s"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
+msgid "RPC struct is bad"
+msgstr "L’estructura RPC és feta malbé"
 
-#: nscd/connections.c:542
-#, c-format
-msgid "key length in request too long: %d"
-msgstr "la longitud de la clau de la petició és massa gran: %d"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:817
+msgid "RPC version wrong"
+msgstr "La versió d’RPC no és correcta"
 
-#: nscd/connections.c:556
-#, c-format
-msgid "short read while reading request key: %s"
-msgstr "lectura incompleta en llegir la clau de la petició: %s"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:826
+msgid "RPC program not available"
+msgstr "El programa RPC no es troba disponible"
 
-#: nscd/connections.c:566
-#, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
-msgstr "handle_request: s'ha rebut una petició (amb versió %d) del PID %ld"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:835
+msgid "RPC program version wrong"
+msgstr "La versió del programa RPC no és correcta"
 
-#: nscd/connections.c:571
-#, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: s'ha rebut una petició (amb versió %d)"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:844
+msgid "RPC bad procedure for program"
+msgstr "El procediment RPC no és vàlid per al programa"
 
-#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:655
-#: nscd/connections.c:668 nscd/connections.c:674 nscd/connections.c:681
-#, c-format
-msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut executar «nscd» com a l'usuari «%s»"
+#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
+#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
+#. TRANS operating system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:856
+msgid "No locks available"
+msgstr "No hi ha blocatges disponibles"
 
-#: nscd/connections.c:656
-msgid "getgrouplist failed"
-msgstr "ha fallat getgrouplist()"
+#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
+#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
+#. TRANS
+#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
+#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:869
+msgid "Inappropriate file type or format"
+msgstr "El format o tipus de fitxer no és l’apropiat"
 
-#: nscd/connections.c:669
-msgid "setgroups failed"
-msgstr "ha fallat setgroups()"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:878
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Error d’autenticació"
 
-#: nscd/grpcache.c:103 nscd/hstcache.c:111 nscd/pwdcache.c:109
-msgid "while allocating key copy"
-msgstr "en reservar una còpia de la clau"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:887
+msgid "Need authenticator"
+msgstr "Cal un autenticador"
 
-#: nscd/grpcache.c:153 nscd/hstcache.c:168 nscd/pwdcache.c:146
-msgid "while allocating cache entry"
-msgstr "en reservar una entrada en la memòria cau"
+#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
+#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
+#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
+#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
+#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:900
+msgid "Function not implemented"
+msgstr "La funció no està implementada"
 
-#: nscd/grpcache.c:197 nscd/hstcache.c:283 nscd/pwdcache.c:193
-#, c-format
-msgid "short write in %s: %s"
-msgstr "escriptura incompleta en «%s»: %s"
+#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
+#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
+#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
+#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
+#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
+#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
+#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
+#. TRANS values.
+#. TRANS
+#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
+#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:920
+msgid "Not supported"
+msgstr "No se’n permet l’ús"
 
-#: nscd/grpcache.c:219
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgstr "no s'ha trobat «%s» en la memòria cau de grups"
+#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
+#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:930
+msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
+msgstr "El caràcter estès o multioctet no és vàlid o complet"
 
-#: nscd/grpcache.c:285
-#, c-format
-msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
-msgstr "«%s» no és un identificador numèric de grup vàlid"
+#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
+#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
+#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
+#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
+#. TRANS for information on process groups and these signals.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:944
+msgid "Inappropriate operation for background process"
+msgstr "L’operació no és adequada per a un procés de fons"
 
-#: nscd/grpcache.c:292
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
-msgstr "no s'ha trobat «%d» en la memòria cau de grups"
+# ivb (2000/10/28)
+# ivb  Doncs que conste que jo no he sigut!
+#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
+#. TRANS up, before it has connected to the file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:955
+msgid "Translator died"
+msgstr "El traductor ha mort"
 
-#: nscd/hstcache.c:305 nscd/hstcache.c:371 nscd/hstcache.c:436
-#: nscd/hstcache.c:501
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "no s'ha trobat «%s» en la memòria cau d'estacions"
+#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
+#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
+#. TRANS @c Don't change it.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:966
+msgid "?"
+msgstr "?"
 
-# Més ajudes.  ivb
-#: nscd/nscd.c:89
-msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Llig les dades de configuració de NOM."
+#. TRANS You did @strong{what}?
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:975
+msgid "You really blew it this time"
+msgstr "Ara sí que te l’has carregat"
 
-#: nscd/nscd.c:91
-msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
-msgstr "No fa fork() i mostra els missatges en el terminal actual."
+# ivb (2001/11/05)
+# ivb  Ací qualsevol posa el que li dóna la gana, sembla!
+#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:984
+msgid "Computer bought the farm"
+msgstr "El tio Pep se’n va a Murooo, tio Peeep"
 
-# ivb (2001/10/30)
-# ivb  Es refereix al _nombre_ de fils a llançar.
-#: nscd/nscd.c:92
-msgid "NUMBER"
-msgstr "NOMBRE"
+#. TRANS This error code has no purpose.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:993
+msgid "Gratuitous error"
+msgstr "Error injustificat"
 
-#: nscd/nscd.c:92
-msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Llança NOMBRE fils d'exeució."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1001
+msgid "Bad message"
+msgstr "El missatge no és vàlid"
 
-#: nscd/nscd.c:93
-msgid "Shut the server down"
-msgstr "Termina el servidor."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1009
+msgid "Identifier removed"
+msgstr "L’identificador ha estat eliminat"
 
-#: nscd/nscd.c:94
-msgid "Print current configuration statistic"
-msgstr "Mostra estadístiques de la configuració actual."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1017
+msgid "Multihop attempted"
+msgstr "S’ha intentat un salt múltiple"
 
-#: nscd/nscd.c:95
-msgid "TABLE"
-msgstr "TAULA"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1025
+msgid "No data available"
+msgstr "No hi ha dades disponibles"
 
-#: nscd/nscd.c:96
-msgid "Invalidate the specified cache"
-msgstr "Invalida la memòria cau especificada."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1033
+msgid "Link has been severed"
+msgstr "S’ha tallat l’enllaç"
 
-#: nscd/nscd.c:97
-msgid "TABLE,yes"
-msgstr "TAULA,yes"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1041
+msgid "No message of desired type"
+msgstr "No hi ha missatges del tipus desitjat"
 
-#: nscd/nscd.c:97
-msgid "Use separate cache for each user"
-msgstr "Usa una memòria cau diferent per a cada usuari."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1049
+msgid "Out of streams resources"
+msgstr "No resten recursos del tipus flux"
 
-#: nscd/nscd.c:102
-msgid "Name Service Cache Daemon."
-msgstr "Dimoni de memòria cau del servei de noms."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1057
+msgid "Device not a stream"
+msgstr "El dispositiu no és un flux"
 
-#: nscd/nscd.c:141
-msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
-msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de configuració; açò és fatal"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1065
+msgid "Value too large for defined data type"
+msgstr "El valor és massa gran per al tipus de dada definit"
 
-#: nscd/nscd.c:152
-msgid "already running"
-msgstr "ja es troba en marxa"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1073
+msgid "Protocol error"
+msgstr "Error de protocol"
 
-#: nscd/nscd.c:270 nscd/nscd.c:294 nscd/nscd_stat.c:132
-msgid "Only root is allowed to use this option!"
-msgstr "només root pot usar aquesta opció"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1081
+msgid "Timer expired"
+msgstr "El temporitzador ha expirat"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:88
-#, c-format
-msgid "Parse error: %s"
-msgstr "error d'anàlisi: %s"
+#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
+#. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
+#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
+#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1093
+msgid "Operation canceled"
+msgstr "L’operació ha estat canceŀlada"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:171
-#, c-format
-msgid "Could not create log file \"%s\""
-msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s» de registre"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1101
+msgid "Interrupted system call should be restarted"
+msgstr "Caldria reiniciar la crida al sistema interrompuda"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:187
-msgid "Must specify user name for server-user option"
-msgstr "cal especificar un nom d'usuari per a l'opció «server-user»"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1109
+msgid "Channel number out of range"
+msgstr "El número de canal és fora de rang"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:194
-msgid "Must specify user name for stat-user option"
-msgstr "cal especificar un nom d'usuari per a l'opció «stat-user»"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1117
+msgid "Level 2 not synchronized"
+msgstr "El nivell 2 no està sincronitzat"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:205
-#, c-format
-msgid "Unknown option: %s %s %s"
-msgstr "l'opció no és coneguda: %s %s %s"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1125
+msgid "Level 3 halted"
+msgstr "S’ha aturat el nivell 3"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:103
-#, c-format
-msgid "cannot write statistics: %s"
-msgstr "no s'han pogut escriure les estadístiques: %s"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1133
+msgid "Level 3 reset"
+msgstr "S’ha reiniciat el nivell 3"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:128
-#, c-format
-msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
-msgstr "només root o %s pot usar aquesta opció"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1141
+msgid "Link number out of range"
+msgstr "El nombre d’enllaços és fora de rang"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:139
-msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "nscd no està en marxa\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1149
+msgid "Protocol driver not attached"
+msgstr "No hi ha programa de control associat al protocol"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:150
-msgid "write incomplete"
-msgstr "escriptura incompleta"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1157
+msgid "No CSI structure available"
+msgstr "No hi ha estructures CSI disponibles"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:162
-msgid "cannot read statistics data"
-msgstr "no s'han pogut llegir les dades estadístiques"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1165
+msgid "Level 2 halted"
+msgstr "S’ha aturat el nivell 2"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"nscd configuration:\n"
-"\n"
-"%15d  server debug level\n"
-msgstr ""
-"Configuració d'nscd:\n"
-"\n"
-"%15d  nivell de depuració del servidor\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1173
+msgid "Invalid exchange"
+msgstr "L’intercanvi no és vàlid"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:189
-#, c-format
-msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  de funcionament del servidor\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1181
+msgid "Invalid request descriptor"
+msgstr "El descriptor de petició no és vàlid"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:192
-#, c-format
-msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "    %2uh %2um %2lus  de funcionament del servidor\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1189
+msgid "Exchange full"
+msgstr "L’intercanvi és ple"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:194
-#, c-format
-msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "        %2um %2lus  de funcionament del servidor\n"
+# Algun sistema de fitxers té nodes-a a banda de nodes-i.  ivb
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1197
+msgid "No anode"
+msgstr "No hi ha node‐a"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:196
-#, c-format
-msgid "            %2lus  server runtime\n"
-msgstr "            %2lus  de funcionament del servidor\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1205
+msgid "Invalid request code"
+msgstr "El codi de petició no és vàlid"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:198
-#, c-format
-msgid "%15lu  number of times clients had to wait\n"
-msgstr "%15lu  nombre d'ocasions en què els clients han hagut d'esperar\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1213
+msgid "Invalid slot"
+msgstr "La ranura no és vàlida"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:213 nscd/nscd_stat.c:215
-msgid "      no"
-msgstr "      no"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1221
+msgid "File locking deadlock error"
+msgstr "Interbloqueig pel blocatge d’un fitxer"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:213 nscd/nscd_stat.c:215
-msgid "     yes"
-msgstr "     sí"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1229
+msgid "Bad font file format"
+msgstr "El fitxer de font no té un format vàlid"
 
-# El primer camp és passwd, group, shadow...  ivb
-#: nscd/nscd_stat.c:221
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache is enabled\n"
-"%15Zu  suggested size\n"
-"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
-"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
-"%15lu  cache hits on positive entries\n"
-"%15lu  cache hits on negative entries\n"
-"%15lu  cache misses on positive entries\n"
-"%15lu  cache misses on negative entries\n"
-"%15lu%% cache hit rate\n"
-"%15lu  current number of cached values\n"
-"%15lu  maximum number of cached values\n"
-"%15lu  maximum chain length searched\n"
-"%15lu  number of delays on rdlock\n"
-"%15lu  number of delays on wrlock\n"
-"%15s  check /etc/%s for changes\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Memòria cau de «%s»:\n"
-"\n"
-"%15s  n'és habilitada la memòria cau?\n"
-"%15Zu  mida suggerida\n"
-"%15lu  temps de vida en segons per a entrades positives\n"
-"%15lu  temps de vida en segons per a entrades negatives\n"
-"%15lu  encerts de memòria cau per a entrades positives\n"
-"%15lu  encerts de memòria cau per a entrades negatives\n"
-"%15lu  fallades de memòria cau per a entrades positives\n"
-"%15lu  fallades de memòria cau per a entrades negatives\n"
-"%15lu%% ràtio d'encerts de memòria cau\n"
-"%15lu  nombre actual de valors en la memòria cau\n"
-"%15lu  nombre màxim de valors en la memòria cau\n"
-"%15lu  màxima longitud cercada de cadena\n"
-"%15lu  nombre de retards pel blocatge de lectura\n"
-"%15lu  nombre de retards pel blocatge d'escriptura\n"
-"%15s  comprovar «/etc/%s» per si hi ha hagut canvis?\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1237
+msgid "Machine is not on the network"
+msgstr "La màquina no es troba a la xarxa"
 
-#: nscd/pwdcache.c:215
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-msgstr "no s'ha trobat «%s» en la memòria cau d'usuaris"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1245
+msgid "Package not installed"
+msgstr "El paquet no es troba instaŀlat"
 
-#: nscd/pwdcache.c:281
-#, c-format
-msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
-msgstr "«%s» no és un identificador numèric d'usuari vàlid"
+# ivb (2001/11/08)
+# ivb  Segons la _meravellosa_ pàgina de manual intro(2) de Solaris2
+# ivb  es pot entendre «advertise» com el fet d'exportar recurs pel
+# ivb  seu ús en un sistema de fitxers remot.  Gràcies als amics del
+# ivb  de.po!!
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1253
+msgid "Advertise error"
+msgstr "Error d’exportació"
 
-#: nscd/pwdcache.c:288
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
-msgstr "no s'ha trobat «%d» en la memòria cau d'usuaris"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1261
+msgid "Srmount error"
+msgstr "Error a «srmount»"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/dl-sysdep.c:422
-msgid "cannot create capability list"
-msgstr "no s'ha pogut crear la llista de capacitats"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1269
+msgid "Communication error on send"
+msgstr "Error de comunicacions a l’enviament"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:35
-#, c-format
-msgid "file %s is truncated\n"
-msgstr "el fitxer «%s» està truncat\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1277
+msgid "RFS specific error"
+msgstr "Error específic d’RFS"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
-#, c-format
-msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
-msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 32 bits\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1285
+msgid "Name not unique on network"
+msgstr "El nom no és únic a la xarxa"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
-#, c-format
-msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
-msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 64 bits\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1293
+msgid "File descriptor in bad state"
+msgstr "El descriptor de fitxer és fet malbé"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:71
-#, c-format
-msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
-msgstr "la classe ELF del fitxer «%s» no és coneguda\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1301
+msgid "Remote address changed"
+msgstr "L’adreça remota ha canviat"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:78
-#, c-format
-msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
-msgstr "«%s» no és un fitxer objecte compartit (tipus: %d)\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1309
+msgid "Can not access a needed shared library"
+msgstr "No s’ha pogut accedir a una biblioteca compartida necessària"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:109
-msgid "more than one dynamic segment\n"
-msgstr "hi ha més d'un segment dinàmic\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1317
+msgid "Accessing a corrupted shared library"
+msgstr "Accés una biblioteca compartida corrupta"
 
-#: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
-#, c-format
-msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
-msgstr "«%s» és per a la màquina desconeguda %d\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1325
+msgid ".lib section in a.out corrupted"
+msgstr "La secció «.lib» de l’a.out és corrupta"
 
-# ivb (2001/11/01)
-# ivb  Es refereix al tipus de la biblioteca (libc{4,5,6}) -> masculí.
-#: elf/cache.c:70
-msgid "unknown"
-msgstr "desconegut"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1333
+msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
+msgstr "S’ha intentat enllaçar massa biblioteques compartides"
 
-# ivb (2001/11/06)
-# ivb  Cal mantenir-ho curt...
-#: elf/cache.c:111
-msgid "Unknown OS"
-msgstr "SO desconegut"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1341
+msgid "Cannot exec a shared library directly"
+msgstr "No es pot executar directament una biblioteca compartida"
 
-# ivb (2001/11/06)
-# ivb  Cal mantenir-ho curt...
-#: elf/cache.c:116
-#, c-format
-msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
-msgstr ", ABI del SO: %s %d.%d.%d"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1349
+msgid "Streams pipe error"
+msgstr "Error a la canonada entre fluxos"
 
-#: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1078
-#, c-format
-msgid "Can't open cache file %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer «%s» de memòria cau\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1357
+msgid "Structure needs cleaning"
+msgstr "L’estructura necessita una neteja"
 
-#: elf/cache.c:154
-msgid "mmap of cache file failed.\n"
-msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de memòria cau\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1365
+msgid "Not a XENIX named type file"
+msgstr "El fitxer no és d’un tipus XENIX amb nom"
 
-#: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
-msgid "File is not a cache file.\n"
-msgstr "el fitxer no és un fitxer de memòria cau\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1373
+msgid "No XENIX semaphores available"
+msgstr "No hi ha semàfors XENIX disponibles"
 
-# No és un error.  ivb
-#: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
-#, c-format
-msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
-msgstr "S'han trobat %d biblioteques en la memòria cau «%s».\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1381
+msgid "Is a named type file"
+msgstr "El fitxer és d’un tipus amb nom"
 
-#: elf/cache.c:410
-#, c-format
-msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el fitxer antic «%s» de memòria cau temporal"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1389
+msgid "Remote I/O error"
+msgstr "Error en una E/S remota"
 
-#: elf/cache.c:417
-#, c-format
-msgid "Can't create temporary cache file %s"
-msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal de memòria cau «%s»"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1397
+msgid "No medium found"
+msgstr "No s’ha trobat el mitjà"
 
-#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:434 elf/cache.c:438
-msgid "Writing of cache data failed"
-msgstr "no s'han pogut escriure les dades de la memòria cau"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1405
+msgid "Wrong medium type"
+msgstr "El tipus de mitjà no és vàlid"
 
-#: elf/cache.c:442
-msgid "Writing of cache data failed."
-msgstr "no s'han pogut escriure les dades de la memòria cau"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1413
+msgid "Required key not available"
+msgstr "La clau requerida no es troba disponible"
 
-#: elf/cache.c:449
-#, c-format
-msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
-msgstr "no s'ha pogut canviar els drets d'accés de «%s» a %#o"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1421
+msgid "Key has expired"
+msgstr "La clau ha expirat"
 
-#: elf/cache.c:454
-#, c-format
-msgid "Renaming of %s to %s failed"
-msgstr "no s'ha pogut reanomenar «%s» a «%s»"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1429
+msgid "Key has been revoked"
+msgstr "La clau ha estat revocada"
 
-#: elf/dl-close.c:128
-msgid "shared object not open"
-msgstr "l'objecte compartit no és obert"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1437
+msgid "Key was rejected by service"
+msgstr "El servei ha rebutjat la clau"
 
-# ivb (2002/10/29)
-# ivb  TLS = Thread Local Storage
-#: elf/dl-close.c:531 elf/dl-open.c:454
-msgid "TLS generation counter wrapped!  Please send report with the 'glibcbug' script."
-msgstr "El comptador de generació de TLS s'ha esgotat!  Per favor, envieu un informe amb el guió «glibcbug»."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1445
+msgid "Owner died"
+msgstr "El propietari ha mort"
 
-# ivb (2001/11/05)
-# ivb  DST = Dynamic String Token (component cadena dinàmica)
-#: elf/dl-deps.c:111 elf/dl-open.c:183
-msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
-msgstr "no es permeten components cadena dinàmica (DST) en programes SUID/SGID"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1453
+msgid "State not recoverable"
+msgstr "L’estat no és recuperable"
 
-#: elf/dl-deps.c:124
-msgid "empty dynamics string token substitution"
-msgstr "la substitució del component cadena dinàmica és buida"
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb  Codi -> sembla que aquesta és la traducció correcta, ja que tracta
+# ivb  d'identificar l'error dins un vector de sistemes d'errors del mach. (?)
+#: sysdeps/mach/_strerror.c:57
+msgid "Error in unknown error system: "
+msgstr "Error en un sistema d’errors desconegut: "
 
-# ivb (2002/10/21)
-# ivb  Es refereix a _objectes_ auxiliars, segons el codi.
-#: elf/dl-deps.c:130
-#, c-format
-msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
-msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte auxiliar «%s» perquè la substitució del component cadena dinàmica és buida\n"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:1
+msgid "Address family for hostname not supported"
+msgstr "El nom d’estació no permet l’ús d’aquesta família d’adreces"
 
-#: elf/dl-deps.c:461
-msgid "cannot allocate dependency list"
-msgstr "no s'ha pogut reservar la llista de dependències"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:2
+msgid "Temporary failure in name resolution"
+msgstr "Fallada temporal a la resolució de noms"
 
-#: elf/dl-deps.c:494 elf/dl-deps.c:549
-msgid "cannot allocate symbol search list"
-msgstr "no s'ha pogut reservar la llista de recerca de símbols"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:3
+msgid "Bad value for ai_flags"
+msgstr "El valor d’«ai_flags» no és vàlid"
 
-# ivb (2002/10/21)
-# ivb  LD_TRACE_PRELINKING és una variable d'entorn, no és part del filtre.
-#: elf/dl-deps.c:534
-msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
-msgstr "amb LD_TRACE_PRELINKING no es suporten els filtres"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:4
+msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
+msgstr "Fallada irrecuperable a la resolució de noms"
 
-#: elf/dl-error.c:75
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "ERROR EN L'ENLLAÇADOR DINÀMIC!!!"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:5
+msgid "ai_family not supported"
+msgstr "No es permet l’ús d’aquest valor d’«ai_family»"
 
-#: elf/dl-error.c:108
-msgid "error while loading shared libraries"
-msgstr "error en carregar les biblioteques dinàmiques"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:6
+msgid "Memory allocation failure"
+msgstr "No s’ha pogut reservar memòria"
 
-#: elf/dl-load.c:347
-msgid "cannot allocate name record"
-msgstr "no s'ha pogut reservar el registre de nom"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:7
+msgid "No address associated with hostname"
+msgstr "No hi ha cap adreça associada amb el nom d’estació"
 
-#: elf/dl-load.c:449 elf/dl-load.c:528 elf/dl-load.c:648 elf/dl-load.c:743
-msgid "cannot create cache for search path"
-msgstr "no s'ha pogut crear la memòria cau dels camins de recerca"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:8
+msgid "Name or service not known"
+msgstr "El nom o servei no és conegut"
 
-#: elf/dl-load.c:551
-msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
-msgstr "no s'ha pogut crear una còpia de RUNPATH o RPATH"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:9
+msgid "Servname not supported for ai_socktype"
+msgstr "El valor d’«ai_socktype» no permet l’ús d’aquest servei"
 
-#: elf/dl-load.c:634
-msgid "cannot create search path array"
-msgstr "no s'ha pogut crear el vector de camins de recerca"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:10
+msgid "ai_socktype not supported"
+msgstr "El valor d’«ai_socktype» no està permés"
 
-#: elf/dl-load.c:830
-msgid "cannot stat shared object"
-msgstr "ha fallat stat() sobre l'objecte compartit"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:11
+msgid "System error"
+msgstr "Error del sistema"
 
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Es refereix a /dev/zero .
-#: elf/dl-load.c:874
-msgid "cannot open zero fill device"
-msgstr "no s'ha pogut obrir el dispositiu de zeros"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:12
+msgid "Processing request in progress"
+msgstr "S’està processant la petició"
 
-#: elf/dl-load.c:883 elf/dl-load.c:1929
-msgid "cannot create shared object descriptor"
-msgstr "no s'ha pogut crear el descriptor d'objecte compartit"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:13
+msgid "Request canceled"
+msgstr "La petició ha estat canceŀlada"
 
-#: elf/dl-load.c:902 elf/dl-load.c:1470 elf/dl-load.c:1553
-msgid "cannot read file data"
-msgstr "no s'han pogut llegir les dades del fitxer"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:14
+msgid "Request not canceled"
+msgstr "La petició no ha estat canceŀlada"
 
-#: elf/dl-load.c:946
-msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
-msgstr "l'alineament de l'ordre ELF de càrrega no està alineada amb la pàgina"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:15
+msgid "All requests done"
+msgstr "S’han completat totes les peticions"
 
-#: elf/dl-load.c:953
-msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
-msgstr "l'adreça o desplaçament de l'ordre ELF de càrrega no està correctament alineada"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:16
+msgid "Interrupted by a signal"
+msgstr "Interromput per un senyal"
 
-#: elf/dl-load.c:1037
-msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
-msgstr "no s'han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:17
+msgid "Parameter string not correctly encoded"
+msgstr "La cadena paràmetre no té una codificació vàlida"
 
-#: elf/dl-load.c:1061
-msgid "cannot handle TLS data"
-msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
+#: sysdeps/unix/siglist.c:26
+msgid "Signal 0"
+msgstr "Senyal 0"
 
-#: elf/dl-load.c:1075
-msgid "object file has no loadable segments"
-msgstr "el fitxer objecte no té segments carregables"
+#: sysdeps/unix/siglist.c:32
+msgid "IOT trap"
+msgstr "Trampa IOT"
 
-#: elf/dl-load.c:1110
-msgid "failed to map segment from shared object"
-msgstr "no s'ha pogut mapar un segment de l'objecte compartit"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
+#, c-format
+msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
+msgstr "«%s» és per a la màquina desconeguda %d\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1135
-msgid "cannot dynamically load executable"
-msgstr "no s'ha pogut carregar dinàmicament l'executable"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
+#, c-format
+msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
+msgstr "makecontext: no es poden tractar més de 8 arguments\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1191
-msgid "cannot change memory protections"
-msgstr "no s'han pogut canviar les proteccions de memòria"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
+#, c-format
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut obrir «%s»"
 
-#: elf/dl-load.c:1210
-msgid "cannot map zero-fill pages"
-msgstr "no s'han pogut mapar les pàgines plenes de zeros"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#, c-format
+msgid "cannot read header from `%s'"
+msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera de «%s»"
 
-#: elf/dl-load.c:1228
-msgid "cannot allocate memory for program header"
-msgstr "no s'ha pogut reservar memòria per a la capçalera del programa"
+#: timezone/zdump.c:211
+msgid "lacks alphabetic at start"
+msgstr "no comença per un caràcter alfabètic"
 
-#: elf/dl-load.c:1259
-msgid "object file has no dynamic section"
-msgstr "el fitxer objecte no té secció dinàmica"
+#: timezone/zdump.c:213
+msgid "has fewer than 3 alphabetics"
+msgstr "té menys de 3 caràcters alfabètics"
 
-#: elf/dl-load.c:1299
-msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
-msgstr "ha fallat dlopen() sobre l'objecte compartit"
+#: timezone/zdump.c:215
+msgid "has more than 6 alphabetics"
+msgstr "té més de 6 caràcters alfabètics"
 
-#: elf/dl-load.c:1322
-msgid "cannot create searchlist"
-msgstr "no s'ha pogut crear la llista de recerca"
+#: timezone/zdump.c:223
+msgid "differs from POSIX standard"
+msgstr "difereix de l’estàndard POSIX"
 
-#: elf/dl-load.c:1352
-msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
-msgstr "no s'ha pogut habilitar la pila executable a requeriment de l'objecte compartit"
+# FIXME: language-dependent
+# La cadena final és una de les anteriors.  ivb
+#: timezone/zdump.c:229
+#, c-format
+msgid "%s: warning: zone \"%s\" abbreviation \"%s\" %s\n"
+msgstr "%1$s: avís: l’abreviatura «%3$s» de la zona «%2$s» %4$s\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1470
-msgid "file too short"
-msgstr "el fitxer és massa curt"
+#: timezone/zdump.c:280
+#, c-format
+msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: la forma d’ús és %s [--version] [-v] [-c [ANY_INF,]ANY_SUP] NOM_DE_ZONA…\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1493
-msgid "invalid ELF header"
-msgstr "la capçalera ELF no és vàlida"
+#: timezone/zdump.c:297
+#, c-format
+msgid "%s: wild -c argument %s\n"
+msgstr "%s: l’argument de l’opció «-c» no és vàlid: %s\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1502
-msgid "ELF file data encoding not big-endian"
-msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és big-endian"
+#: timezone/zdump.c:388
+msgid "Error writing to standard output"
+msgstr "error en escriure a l’eixida estàndard"
 
-#: elf/dl-load.c:1504
-msgid "ELF file data encoding not little-endian"
-msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és little-endi