Update from translation team.
authordrepper <drepper>
Wed, 14 Nov 2007 07:01:15 +0000 (07:01 +0000)
committerdrepper <drepper>
Wed, 14 Nov 2007 07:01:15 +0000 (07:01 +0000)
po/cs.po
po/pl.po

index c75e0b3..cd34a03 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -21,9 +21,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.6.1\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-04 11:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-29 22:15+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.7\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-15 21:18-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-13 21:35+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr ""
 "-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…\n"
 "[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…]"
 
-#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:411
+#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:204 iconv/iconv_prog.c:411
 #: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
 #: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
 msgid ""
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
 "Rady, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:287
+#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:296
 #: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
 #: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
 #: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
@@ -179,7 +179,7 @@ msgstr ""
 "naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
 "a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:292 elf/sprof.c:361
+#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:301 elf/sprof.c:361
 #: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
 #: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
 #: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
@@ -271,29 +271,29 @@ msgstr "převodní modul není dostupný"
 msgid "cannot determine escape character"
 msgstr "nelze určit escapovací znak"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:52
+#: debug/pcprofiledump.c:53
 msgid "Don't buffer output"
 msgstr "Nebufferovat výstup"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:57
+#: debug/pcprofiledump.c:58
 msgid "Dump information generated by PC profiling."
 msgstr "Vypíše informace získané při profilování přes PC."
 
-#: debug/pcprofiledump.c:60
+#: debug/pcprofiledump.c:61
 msgid "[FILE]"
 msgstr "[SOUBOR]"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:100
+#: debug/pcprofiledump.c:104
 #, c-format
 msgid "cannot open input file"
 msgstr "vstupní soubor nelze otevřít"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:106
+#: debug/pcprofiledump.c:111
 #, c-format
 msgid "cannot read header"
 msgstr "hlavičku nelze přečíst"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:170
+#: debug/pcprofiledump.c:175
 #, c-format
 msgid "invalid pointer size"
 msgstr "neplatná velikost ukazatele"
@@ -379,60 +379,55 @@ msgstr "neplatný režim"
 msgid "invalid mode parameter"
 msgstr "neplatný parametr režimu"
 
-#: elf/cache.c:68
+#: elf/cache.c:69
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: elf/cache.c:111
+#: elf/cache.c:112
 msgid "Unknown OS"
 msgstr "Neznámý OS"
 
-#: elf/cache.c:116
+#: elf/cache.c:117
 #, c-format
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ABI OS: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1236
+#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1270
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Soubor s keší %s nelze otevřít\n"
 
-#: elf/cache.c:154
+#: elf/cache.c:148
 #, c-format
 msgid "mmap of cache file failed.\n"
 msgstr "mmap na souboru s keší selhala.\n"
 
-#: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
+#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
 #, c-format
 msgid "File is not a cache file.\n"
 msgstr "Soubor neobsahuje keš.\n"
 
-#: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
+#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
 #, c-format
 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
 msgstr "V keši „%2$s“ nalezeno knihoven: %1$d\n"
 
-#: elf/cache.c:410
-#, c-format
-msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
-msgstr "Starý dočasný soubor s keší „%s“ nelze odstranit"
-
-#: elf/cache.c:417
+#: elf/cache.c:403
 #, c-format
 msgid "Can't create temporary cache file %s"
 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor s keší %s"
 
-#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:443
+#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
 #, c-format
 msgid "Writing of cache data failed"
 msgstr "Zápis kešovaných dat selhal"
 
-#: elf/cache.c:450
+#: elf/cache.c:435
 #, c-format
 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
 msgstr "Změna přístupových práv k %s na %#o se nezdařila"
 
-#: elf/cache.c:455
+#: elf/cache.c:440
 #, c-format
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Přejmenování z %s na %s selhalo"
@@ -445,28 +440,28 @@ msgstr "seznam rozsahů nelze vytvořit"
 msgid "shared object not open"
 msgstr "sdílený objekt není otevřen"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:114
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "V SUID/SGID programech není DST povoleno"
 
-#: elf/dl-deps.c:125 elf/dl-open.c:282
+#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "prázdné nahrazená dynamického řetězcového dílku (DST)"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:133
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "pomocnou „%s“ nelze načíst kvůli prázdnému nahrazení dynamických řetězcových dílků\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:472
+#: elf/dl-deps.c:474
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "dynamický seznam nelze alokovat"
 
-#: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
+#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "seznam pro vyhledávání symbolů nelze alokovat"
 
-#: elf/dl-deps.c:545
+#: elf/dl-deps.c:550
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Filtry s LD_TRACE_PRELINKING nejsou podporovány"
 
@@ -643,11 +638,11 @@ msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS32"
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "sdílený objektový soubor nelze otevřít"
 
-#: elf/dl-lookup.c:261
+#: elf/dl-lookup.c:356
 msgid "relocation error"
 msgstr "chyba při přemisťování"
 
-#: elf/dl-lookup.c:289
+#: elf/dl-lookup.c:384
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "chyba při vyhledávání symbolu"
 
@@ -697,11 +692,11 @@ msgstr "segment prot nelze po reloc obnovit"
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "po přemístění nelze nelze uplatnit dodatečnou ochranu paměti"
 
-#: elf/dl-sym.c:161
+#: elf/dl-sym.c:162
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT je použito pro kód, který není dynamicky zaveden"
 
-#: elf/dl-sysdep.c:474 elf/dl-sysdep.c:486
+#: elf/dl-sysdep.c:469 elf/dl-sysdep.c:481
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "nelze vytvořit seznam kvalifikací"
 
@@ -713,216 +708,220 @@ msgstr "datové struktury TLS nelze vytvořit"
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "tabulku odkazů na verze nelze alokovat"
 
-#: elf/ldconfig.c:135
+#: elf/ldconfig.c:138
 msgid "Print cache"
 msgstr "Vypsat keš"
 
-#: elf/ldconfig.c:136
+#: elf/ldconfig.c:139
 msgid "Generate verbose messages"
 msgstr "Vypisuje podrobné zprávy"
 
-#: elf/ldconfig.c:137
+#: elf/ldconfig.c:140
 msgid "Don't build cache"
 msgstr "Nevybuduje keš"
 
-#: elf/ldconfig.c:138
+#: elf/ldconfig.c:141
 msgid "Don't generate links"
 msgstr "Nevygeneruje odkazy"
 
-#: elf/ldconfig.c:139
+#: elf/ldconfig.c:142
 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
 msgstr "Přepne se do a použije KOŘEN jako kořenový adresář"
 
-#: elf/ldconfig.c:139
+#: elf/ldconfig.c:142
 msgid "ROOT"
 msgstr "KOŘEN"
 
-#: elf/ldconfig.c:140
+#: elf/ldconfig.c:143
 msgid "CACHE"
 msgstr "KEŠ"
 
-#: elf/ldconfig.c:140
+#: elf/ldconfig.c:143
 msgid "Use CACHE as cache file"
 msgstr "Použije KEŠ jako soubor s keší"
 
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:144
 msgid "CONF"
 msgstr "KONFIG"
 
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:144
 msgid "Use CONF as configuration file"
 msgstr "Použije KONFIG jako konfigurační soubor"
 
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:145
 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
 msgstr "Zpracuje jen adresáře uvedené na příkazovém řádku. Nevybuduje keš."
 
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:146
 msgid "Manually link individual libraries."
 msgstr "Ručně odkazuje jednotlivé knihovny."
 
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "FORMAT"
 msgstr "FORMÁT"
 
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
 msgstr "Který formát použije: „new“ (nový), „old“ (starý) nebo „compat“ (kompatibilní)"
 
-#: elf/ldconfig.c:152
+#: elf/ldconfig.c:148
+msgid "Ignore auxiliary cache file"
+msgstr "Ignoruje pomocné soubory s keší"
+
+#: elf/ldconfig.c:156
 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
 msgstr "Nastaví vazby dynamického linkeru pro dobu běhu"
 
-#: elf/ldconfig.c:310
+#: elf/ldconfig.c:319
 #, c-format
 msgid "Path `%s' given more than once"
 msgstr "Cesta „%s“ zadána více krát"
 
-#: elf/ldconfig.c:350
+#: elf/ldconfig.c:359
 #, c-format
 msgid "%s is not a known library type"
 msgstr "%s není knihovna známého typu"
 
-#: elf/ldconfig.c:375
+#: elf/ldconfig.c:384
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s"
 msgstr "Nelze získat informace o %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:449
+#: elf/ldconfig.c:458
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s\n"
 msgstr "Nelze získat informace o %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:459
+#: elf/ldconfig.c:468
 #, c-format
 msgid "%s is not a symbolic link\n"
 msgstr "%s není symbolický odkaz\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:478
+#: elf/ldconfig.c:487
 #, c-format
 msgid "Can't unlink %s"
 msgstr "Nelze smazat odkaz na %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:484
+#: elf/ldconfig.c:493
 #, c-format
 msgid "Can't link %s to %s"
 msgstr "Odkaz na %2$s z %1$s nelze vytvořit"
 
-#: elf/ldconfig.c:490
+#: elf/ldconfig.c:499
 msgid " (changed)\n"
 msgstr " (změněno)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:492
+#: elf/ldconfig.c:501
 msgid " (SKIPPED)\n"
 msgstr " (PŘESKOČENO)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:547
+#: elf/ldconfig.c:556
 #, c-format
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "%s nezle nalézt"
 
-#: elf/ldconfig.c:563 elf/ldconfig.c:737 elf/ldconfig.c:784
+#: elf/ldconfig.c:572 elf/ldconfig.c:745 elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:827
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Informace o symbolickém odkazu %s nelze získat"
 
-#: elf/ldconfig.c:570
+#: elf/ldconfig.c:579
 #, c-format
 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
 msgstr "Soubor %s ignorován, neb se nejedná o obyčejný soubor."
 
-#: elf/ldconfig.c:578
+#: elf/ldconfig.c:588
 #, c-format
 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
 msgstr "Protože nebyl nalezen název sdílené knihovny (soname) %s, žádný odkaz nebyl vytvořeni."
 
-#: elf/ldconfig.c:669
+#: elf/ldconfig.c:671
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
 
-#: elf/ldconfig.c:749
+#: elf/ldconfig.c:759
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Informace o %s nelze získat"
 
-#: elf/ldconfig.c:806 elf/readlib.c:91
+#: elf/ldconfig.c:814 elf/readlib.c:91
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Vstupní soubor %s nebyl nalezen.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:857
+#: elf/ldconfig.c:888
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5 knihovna %s je ve špatném adresáři"
 
-#: elf/ldconfig.c:860
+#: elf/ldconfig.c:891
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6 knihovna %s je ve špatném adresáři"
 
-#: elf/ldconfig.c:863
+#: elf/ldconfig.c:894
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4 knihovna %s je ve špatném adresáři"
 
-#: elf/ldconfig.c:890
+#: elf/ldconfig.c:922
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "knihovny %s a %s z adresáře %s mají stejný název (soname), ale rozdílný typ."
 
-#: elf/ldconfig.c:997
+#: elf/ldconfig.c:1031
 #, c-format
 msgid "Can't open configuration file %s"
 msgstr "Konfigurační soubor %s nelze otevřít"
 
-#: elf/ldconfig.c:1061
+#: elf/ldconfig.c:1095
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: chybná syntaxe na řádku hwcap"
 
-#: elf/ldconfig.c:1067
+#: elf/ldconfig.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: index hwcap %lu přesáhl maximum %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1074 elf/ldconfig.c:1082
+#: elf/ldconfig.c:1108 elf/ldconfig.c:1116
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: index hwcap %lu již definován jako %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1085
+#: elf/ldconfig.c:1119
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: duplicitní hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1107
+#: elf/ldconfig.c:1141
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "Při použití -r je třeba zadat absolutní jméno konfiguračního souboru"
 
-#: elf/ldconfig.c:1114 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
+#: elf/ldconfig.c:1148 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
 #: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "paměť vyčerpána"
 
-#: elf/ldconfig.c:1144
+#: elf/ldconfig.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: adresář %s nelze načíst"
 
-#: elf/ldconfig.c:1189
+#: elf/ldconfig.c:1223
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "pro vybudování keše byla použita relativní cesta „%s“"
 
-#: elf/ldconfig.c:1215
+#: elf/ldconfig.c:1249
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Nelze se přepnout do adresáře /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1257
+#: elf/ldconfig.c:1291
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Adresář %s se soubory keší nelze otevřít\n"
@@ -1446,7 +1445,7 @@ msgstr "Neznámé klíčové slovo v .netrc: %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Znak mimo povolený rozsah UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:58
+#: locale/programs/charmap-dir.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "adresář „%s“ znakových sad nelze načíst"
@@ -1472,7 +1471,7 @@ msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být větší než <mb_cur_min>\n"
 
 #: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/repertoire.c:174
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
@@ -1482,7 +1481,7 @@ msgid "invalid definition"
 msgstr "chybná definice"
 
 #: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
-#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
+#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
 msgid "bad argument"
 msgstr "chybný argument"
 
@@ -1501,7 +1500,7 @@ msgstr "hodnota pro <%s> musí být 1 nebo větší"
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "hodnota <%s> musí být větší nebo rovna hodnotě <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:184
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
@@ -1519,7 +1518,7 @@ msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
 
 #: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:231
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "žádné symbolické jméno nebylo zadáno"
 
@@ -1536,19 +1535,19 @@ msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "v kódu znaku je příliš mnoho bajtů"
 
 #: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:297
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "žádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
 
 #: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
-#: locale/programs/ld-collate.c:2677 locale/programs/ld-collate.c:3828
+#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
 #: locale/programs/ld-identification.c:452
 #: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
 #: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
-#: locale/programs/repertoire.c:314
+#: locale/programs/repertoire.c:313
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: definice nekončí na „END %1$s“"
@@ -1568,14 +1567,14 @@ msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
 
 #: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
-#: locale/programs/ld-collate.c:2674 locale/programs/ld-collate.c:3844
+#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4115
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
 #: locale/programs/ld-identification.c:468
 #: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
 #: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
 #: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
 #: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
-#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:325
+#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: předčasný konec souboru"
@@ -1590,21 +1589,21 @@ msgstr "neznámý znak „%s“"
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "počet bajtů sekvence pro počátek a konec rozsahu není stejný: %d vs. %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2957
-#: locale/programs/repertoire.c:420
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3047
+#: locale/programs/repertoire.c:419
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znaků"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:432
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "šestnáctkový formát rozsahu by měl používat jen velká písmena"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:450
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> a <%s> nejsou platné názvy pro rozsah"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:457
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "horní mez rozsahu je menší než dolní mez"
 
@@ -1612,7 +1611,7 @@ msgstr "horní mez rozsahu je menší než dolní mez"
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "výsledné bajty rozsahu nejsou reprezentovatelné."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1536
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1556
 #: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
 #: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
@@ -1699,7 +1698,7 @@ msgstr "%s: položka „%s“ deklarována více krát"
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: neznámý znak v položce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3826
+#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3922
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
 #: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
@@ -1709,12 +1708,13 @@ msgstr "%s: neznámý znak v položce „%s“"
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: neúplný řádek „END“"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:522
-#: locale/programs/ld-collate.c:574 locale/programs/ld-collate.c:870
-#: locale/programs/ld-collate.c:883 locale/programs/ld-collate.c:2664
-#: locale/programs/ld-collate.c:3835 locale/programs/ld-ctype.c:1960
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2219 locale/programs/ld-ctype.c:2806
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:542
+#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
+#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
+#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4105
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
+#: locale/programs/ld-identification.c:459
 #: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
 #: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
@@ -1723,248 +1723,268 @@ msgstr "%s: neúplný řádek „END“"
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: chyba syntaxe"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:397
+#: locale/programs/ld-collate.c:417
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "„%.*s“ již definováno v mapě znaků"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:406
+#: locale/programs/ld-collate.c:426
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "„%.*s“ již definováno v repertoáru"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:413
+#: locale/programs/ld-collate.c:433
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "„%.*s“ již definovaná jako řadicí symbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:420
+#: locale/programs/ld-collate.c:440
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "„%.*s“ již definováno jako řadicí prvek"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:451 locale/programs/ld-collate.c:477
+#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: pořadí řazení „forward“ (dopředné) a „backward“ (zpětné) se navzájem vylučují"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:461 locale/programs/ld-collate.c:487
-#: locale/programs/ld-collate.c:503
+#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
+#: locale/programs/ld-collate.c:523
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: “%s“ zmíněno v definici o váze %d více krát"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:559
+#: locale/programs/ld-collate.c:579
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: příliš mnoho pravidel, jen první položka jich má %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:595
+#: locale/programs/ld-collate.c:615
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: nedostatek řadicích pravidel"
 
 # prázdné jméno váhy - řádek ignorován
-#: locale/programs/ld-collate.c:760
+#: locale/programs/ld-collate.c:780
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: řetězec s prázdnou váhou není povolen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:855
+#: locale/programs/ld-collate.c:875
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: váhy musí používat stejný symbol výpustky jako jméno"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:911
+#: locale/programs/ld-collate.c:931
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: příliš mnoho hodnot"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
+#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "pořadí „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1081
+#: locale/programs/ld-collate.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: počáteční a koncový symbol rozsahu musí být znakem"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1108
+#: locale/programs/ld-collate.c:1128
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: sekvence bajtů prvního a posledního znaku musí mít stejnou délku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1150
+#: locale/programs/ld-collate.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: sekvence bajtů prvního znaku z rozsahu není menší než sekvence posledního znaku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1275
+#: locale/programs/ld-collate.c:1295
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí následovat hned za „order_start“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1279
+#: locale/programs/ld-collate.c:1299
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí být přímo následovány „order_end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1477
+#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "„%s“ a „%.*s“ nejsou platné názvy pro symbolický rozsah"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1349 locale/programs/ld-collate.c:3763
+#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: pořadí pro „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1358
+#: locale/programs/ld-collate.c:1378
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: „%s“ musí být znak"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1552
+#: locale/programs/ld-collate.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: „position“ (pozice) musí být použita pro určitou úrověn ve všech sekcích, nebo v žádných"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1577
+#: locale/programs/ld-collate.c:1598
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "symbol „%s“ nedefinován"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
+#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol „%s“ má stejné kódování jako"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1657 locale/programs/ld-collate.c:1763
+#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1805
+#: locale/programs/ld-collate.c:1826
 #, c-format
 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
 msgstr "chybí definice symbolu „UNDEFINED“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1834
+#: locale/programs/ld-collate.c:1855
 #, c-format
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "příliš mnoho chyb, vzdávám to"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2762
+#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4044
+#, c-format
+msgid "%s: nested conditionals not supported"
+msgstr "%s: vnořené podmínky nejsou podporovány"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677
+#, c-format
+msgid "%s: more then one 'else'"
+msgstr "%s: více jak jeden „else“"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:2852
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: duplicitní definice „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2798
+#: locale/programs/ld-collate.c:2888
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: duplicitní deklarace sekce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2937
+#: locale/programs/ld-collate.c:3027
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: neznámý znak v názvu řadicího symbolu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3069
+#: locale/programs/ld-collate.c:3159
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: neznámý znak ve jméně definice rovnocennosti"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3082
+#: locale/programs/ld-collate.c:3172
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: neznámý znak v hodnotě definice rovnocennosti"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3092
+#: locale/programs/ld-collate.c:3182
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: neznámý symbol „%s“ v definici rovnocennosti"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3101
+#: locale/programs/ld-collate.c:3191
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "chyba při přidávání rovnocenného řadicího symbolu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3131
+#: locale/programs/ld-collate.c:3221
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "duplicitní definice skriptu „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3179
+#: locale/programs/ld-collate.c:3269
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: jméno sekce „%.*s“ není známo"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3208
+#: locale/programs/ld-collate.c:3298
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: násobná definice pořadí pro sekci „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3233
+#: locale/programs/ld-collate.c:3326
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: neplatné číslo řadicího pravidla"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3260
+#: locale/programs/ld-collate.c:3353
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: násobná definice pořadí pro nepojmenovanou sekci"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3314 locale/programs/ld-collate.c:3442
-#: locale/programs/ld-collate.c:3804
+#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
+#: locale/programs/ld-collate.c:3900
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „order_end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3375
+#: locale/programs/ld-collate.c:3470
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: pořadí pro řadicí symbol %.*s nebylo ještě definováno"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3393
+#: locale/programs/ld-collate.c:3488
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: pořadí pro řadicí prvek %.*s nebylo ještě definováno"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3404
+#: locale/programs/ld-collate.c:3499
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: po %.*s nelze změnit pořadí: symbol není znám"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3456 locale/programs/ld-collate.c:3816
+#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3490 locale/programs/ld-collate.c:3688
+#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: sekce „%.*s“ není známa"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3555
+#: locale/programs/ld-collate.c:3650
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: chybný symbol <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3751
+#: locale/programs/ld-collate.c:3846
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: nemohu mít „%s“ jako konec výpustkového rozsahu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3800
+#: locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: prázdný popis kategorie není dovolen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3819
+#: locale/programs/ld-collate.c:3915
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-sections-end“"
 
+#: locale/programs/ld-collate.c:4077
+#, c-format
+msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
+msgstr "%s: „%s“ bez odpovídajícího „ifdef“ nebo „ifndef“"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:4095
+#, c-format
+msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
+msgstr "%s: „endif“ bez odpovídajícího „ifdef“ nebo „ifndef“"
+
 #: locale/programs/ld-ctype.c:439
 #, c-format
 msgid "No character set name specified in charmap"
@@ -2737,22 +2757,22 @@ msgstr "při použití „copy“ není dovoleno použít žádné jiné klíčo
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "Definice „%1$s“ nekončí „END %1$s“"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
-#: locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znaků: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:272
+#: locale/programs/repertoire.c:271
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:332
+#: locale/programs/repertoire.c:331
 #, c-format
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "nový repertoár znaků nelze uložit"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:343
+#: locale/programs/repertoire.c:342
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "soubor „%s“ repertoáru znaků nebyl nalezen"
@@ -3575,12 +3595,12 @@ msgstr "yp_update: název počítače nelze konvertovat na síťový název\n"
 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
 msgstr "yp_update: adresu serveru nelze zjistit\n"
 
-#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:462
+#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:468
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "„%s“ nebylo v cache paměti pro počítače nalezeno!"
 
-#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:464
+#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:470
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "Znovu načítám „%s“ do keše pro jména počítačů!"
@@ -3594,7 +3614,7 @@ msgstr "přidat novou položku „%s“ typu %s pro %s fo keše%s"
 msgid " (first)"
 msgstr " (první)"
 
-#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:786
+#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:810
 #, c-format
 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
 msgstr "na soubor „%s“ nelze vykonat stat(): %s"
@@ -3609,188 +3629,188 @@ msgstr "čistím keš %s, čas %ld"
 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
 msgstr "zvažuji %s-položku „%s“, životnost %<PRIu64>"
 
-#: nscd/connections.c:505 nscd/connections.c:517 nscd/connections.c:529
-#: nscd/connections.c:548
+#: nscd/connections.c:521 nscd/connections.c:533 nscd/connections.c:545
+#: nscd/connections.c:564
 #, c-format
 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
 msgstr "chybný soubor „%s“ s trvalou databází: %s"
 
-#: nscd/connections.c:519
+#: nscd/connections.c:535
 msgid "header size does not match"
 msgstr "velikost hlavičky nesouhlasí"
 
-#: nscd/connections.c:531
+#: nscd/connections.c:547
 msgid "file size does not match"
 msgstr "velikost souboru nesouhlasí"
 
-#: nscd/connections.c:550
+#: nscd/connections.c:566
 msgid "verification failed"
 msgstr "ověření selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:564
+#: nscd/connections.c:580
 #, c-format
 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
 msgstr "navrhovaná velikost tabulky pro databázi %s je větší než tabulka trvalých databází"
 
-#: nscd/connections.c:574 nscd/connections.c:655
+#: nscd/connections.c:591 nscd/connections.c:673
 #, c-format
 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
 msgstr "deskriptor jen-pro-čtení „%s“ nelze vytvořit: žádný mmap"
 
-#: nscd/connections.c:634
+#: nscd/connections.c:652
 #, c-format
 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
 msgstr "Databáze pro %s je poškozena nebo vícenásobně používána. Je-li třeba, ručně odstraňte %s a restartuje."
 
-#: nscd/connections.c:641
+#: nscd/connections.c:659
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
 msgstr "%s nelze vytvořit, žádná trvalá databáze nebude použita"
 
-#: nscd/connections.c:644
+#: nscd/connections.c:662
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
 msgstr "%s nelze vytvořit, sdílení není možno"
 
-#: nscd/connections.c:715
+#: nscd/connections.c:733
 #, c-format
 msgid "cannot write to database file %s: %s"
 msgstr "do databázového soubor %s nelze zapsat: %s"
 
-#: nscd/connections.c:749
+#: nscd/connections.c:772
 #, c-format
 msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:799
+#: nscd/connections.c:823
 #, c-format
 msgid "cannot open socket: %s"
 msgstr "soket nelze otevřít: %s"
 
-#: nscd/connections.c:816
+#: nscd/connections.c:840
 #, c-format
 msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
 msgstr "soket nelze přepnout do neblokujícího režimu: %s"
 
-#: nscd/connections.c:824
+#: nscd/connections.c:848
 #, c-format
 msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
 msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s"
 
-#: nscd/connections.c:835
+#: nscd/connections.c:859
 #, c-format
 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
 msgstr "soket nemůže přijímat spojení: %s"
 
-#: nscd/connections.c:926
+#: nscd/connections.c:955
 #, c-format
 msgid "provide access to FD %d, for %s"
 msgstr "poskytnout přístup na deskriptor souboru %d pro %s"
 
-#: nscd/connections.c:938
+#: nscd/connections.c:967
 #, c-format
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "žádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
 
-#: nscd/connections.c:980 nscd/connections.c:1033
+#: nscd/connections.c:1009 nscd/connections.c:1062
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1116
+#: nscd/connections.c:1145
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "chyba při zjišťování id volajícího: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1175
+#: nscd/connections.c:1204
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "/proc/self/cmdline nelze otevřít: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1189
+#: nscd/connections.c:1218
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "/proc/self/cmdline nelze načíst: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1229
+#: nscd/connections.c:1258
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nelze se přepnout do starého UID: %s. vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1239
+#: nscd/connections.c:1268
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nelze se přepnout do starého GID: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1252
+#: nscd/connections.c:1281
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nelze se přepnout do starého pracovního adresáře: %s. vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1280
+#: nscd/connections.c:1310
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "znovuspuštění selhalo: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1289
+#: nscd/connections.c:1319
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "současný pracovní adresář nelze změnit na „/“: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1407
+#: nscd/connections.c:1437
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "neúplné čtení žádosti: „%s“"
 
-#: nscd/connections.c:1438
+#: nscd/connections.c:1468
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "délka klíče v žádosti je příliš dlouhá: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1451
+#: nscd/connections.c:1481
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "neúplné čtení klíče žádosti: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1460
+#: nscd/connections.c:1490
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d) od PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1495
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1826
+#: nscd/connections.c:1856
 #, c-format
 msgid "could only start %d threads; terminating"
 msgstr "spustit mohu jen %d vláken, končím"
 
-#: nscd/connections.c:1874 nscd/connections.c:1875 nscd/connections.c:1892
-#: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:1919 nscd/connections.c:1930
-#: nscd/connections.c:1941
+#: nscd/connections.c:1904 nscd/connections.c:1905 nscd/connections.c:1922
+#: nscd/connections.c:1931 nscd/connections.c:1949 nscd/connections.c:1960
+#: nscd/connections.c:1971
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Spuštění nscd pod uživatelem „%s“ selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:1893
+#: nscd/connections.c:1923
 #, c-format
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "prvotní získání seznamu skupin (getgrouplist) selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:1902
+#: nscd/connections.c:1932
 #, c-format
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist (získej seznam skupin) selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:1920
+#: nscd/connections.c:1950
 #, c-format
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "funkce setgroups() selhala"
 
-#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:412 nscd/initgrcache.c:412
-#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:342
+#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:418 nscd/initgrcache.c:412
+#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:343
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
@@ -4203,12 +4223,12 @@ msgstr ""
 "%15u  zkoušených CAV\n"
 "%15u  neúspěšných CAV\n"
 
-#: nscd/servicescache.c:389
+#: nscd/servicescache.c:390
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
 msgstr "„%s“ nebylo v keši pro služby nalezeno!"
 
-#: nscd/servicescache.c:391
+#: nscd/servicescache.c:392
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
 msgstr "Znovu načítám „%s“ do keše pro služby!"
@@ -6324,7 +6344,7 @@ msgstr "vstupní řádek neznámého typu"
 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
 msgstr "%s: řádek Leap v souboru nepřestupných sekund %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:892 timezone/zic.c:1323 timezone/zic.c:1345
+#: timezone/zic.c:892 timezone/zic.c:1329 timezone/zic.c:1351
 #, c-format
 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
 msgstr "%s: fatální chyba: Nepřípustná l_hodnota %d\n"
@@ -6343,235 +6363,246 @@ msgstr "%s: Chyba při uzavírání %s: %s\n"
 msgid "expected continuation line not found"
 msgstr "očekávaný pokračovací řádek nebyl nalezen"
 
-#: timezone/zic.c:956
+#: timezone/zic.c:956 timezone/zic.c:2489 timezone/zic.c:2508
+msgid "time overflow"
+msgstr "přetečení času"
+
+#: timezone/zic.c:960
 msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
 msgstr "verze zicu před rokem 1998 nepodporovaly 24:00"
 
-#: timezone/zic.c:970
+#: timezone/zic.c:963
+msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
+msgstr "verze zicu před rokem 2007 nepodporovaly hodnoty nad 24 hodin"
+
+#: timezone/zic.c:976
 msgid "wrong number of fields on Rule line"
 msgstr "špatný počet položek v řádku Rule"
 
-#: timezone/zic.c:974
+#: timezone/zic.c:980
 msgid "nameless rule"
 msgstr "bezejmenné pravidlo"
 
-#: timezone/zic.c:979
+#: timezone/zic.c:985
 msgid "invalid saved time"
 msgstr "neplatný uložený čas"
 
-#: timezone/zic.c:1000
+#: timezone/zic.c:1006
 msgid "wrong number of fields on Zone line"
 msgstr "špatný počet položek v řádku Zone"
 
-#: timezone/zic.c:1006
+#: timezone/zic.c:1012
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
 msgstr "Řádek „Zone %s“ a volba -l se navzájem vylučují"
 
-#: timezone/zic.c:1014
+#: timezone/zic.c:1020
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
 msgstr "Řádek „Zone %s“ a volba -p se navzájem vylučují"
 
-#: timezone/zic.c:1026
+#: timezone/zic.c:1032
 #, c-format
 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
 msgstr "duplicitní označení časového pásma %s (soubor „%s“, řádek %d)"
 
-#: timezone/zic.c:1042
+#: timezone/zic.c:1048
 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
 msgstr "špatný počet položek v pokračovacím řádku Zone"
 
-#: timezone/zic.c:1082
+#: timezone/zic.c:1088
 msgid "invalid UTC offset"
 msgstr "neplatné posunutí vůči UTC"
 
-#: timezone/zic.c:1085
+#: timezone/zic.c:1091
 msgid "invalid abbreviation format"
 msgstr "neplatný formát zkratky"
 
-#: timezone/zic.c:1114
+#: timezone/zic.c:1120
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
 msgstr "Koncový čas pokračovacího řádku Zone není větší než koncový čas předcházejícího řádku"
 
-#: timezone/zic.c:1142
+#: timezone/zic.c:1148
 msgid "wrong number of fields on Leap line"
 msgstr "špatný počet položek v řádku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1151
+#: timezone/zic.c:1157
 msgid "invalid leaping year"
 msgstr "neplatný přestupný rok"
 
-#: timezone/zic.c:1171 timezone/zic.c:1277
+#: timezone/zic.c:1177 timezone/zic.c:1283
 msgid "invalid month name"
 msgstr "neplatný název měsíce"
 
-#: timezone/zic.c:1184 timezone/zic.c:1390 timezone/zic.c:1404
+#: timezone/zic.c:1190 timezone/zic.c:1396 timezone/zic.c:1410
 msgid "invalid day of month"
 msgstr "neplatný den měsíce"
 
-#: timezone/zic.c:1189
+#: timezone/zic.c:1195
 msgid "time before zero"
 msgstr "čas menší než nula"
 
-#: timezone/zic.c:1193
+#: timezone/zic.c:1199
 msgid "time too small"
 msgstr "čas je příliš malý"
 
-#: timezone/zic.c:1197
+#: timezone/zic.c:1203
 msgid "time too large"
 msgstr "čas je příliš velký"
 
-#: timezone/zic.c:1201 timezone/zic.c:1306
+#: timezone/zic.c:1207 timezone/zic.c:1312
 msgid "invalid time of day"
 msgstr "neplatný denní čas"
 
-#: timezone/zic.c:1220
+#: timezone/zic.c:1226
 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
 msgstr "chybná položka KOREKCE na řádku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1225
+#: timezone/zic.c:1231
 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
 msgstr "chybná položka Rolling/Stationary na řádku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1241
+#: timezone/zic.c:1247
 msgid "wrong number of fields on Link line"
 msgstr "špatný počet položek v řádku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1245
+#: timezone/zic.c:1251
 msgid "blank FROM field on Link line"
 msgstr "prázdná položka OD v řádku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1249
+#: timezone/zic.c:1255
 msgid "blank TO field on Link line"
 msgstr "prázdná položka DO v řádku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1327
+#: timezone/zic.c:1333
 msgid "invalid starting year"
 msgstr "neplatný počáteční rok"
 
-#: timezone/zic.c:1349
+#: timezone/zic.c:1355
 msgid "invalid ending year"
 msgstr "neplatný koncový rok"
 
-#: timezone/zic.c:1353
+#: timezone/zic.c:1359
 msgid "starting year greater than ending year"
 msgstr "počáteční rok větší než koncový"
 
-#: timezone/zic.c:1360
+#: timezone/zic.c:1366
 msgid "typed single year"
 msgstr "zadán jeden rok"
 
-#: timezone/zic.c:1395
+#: timezone/zic.c:1401
 msgid "invalid weekday name"
 msgstr "neplatný název dne"
 
-#: timezone/zic.c:1573
+#: timezone/zic.c:1579
 #, c-format
 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
 msgstr "%s: %s nelze smazat: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1583
+#: timezone/zic.c:1589
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: %s nelze vytvořit: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1733
+#: timezone/zic.c:1739
 #, c-format
 msgid "%s: Error writing %s\n"
 msgstr "%s: Chyba při zápisu %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2025
+#: timezone/zic.c:2031
 msgid "no POSIX environment variable for zone"
 msgstr "žádná proměnná prostředí pro zónu podle POSIXU"
 
-#: timezone/zic.c:2179
+#: timezone/zic.c:2185
 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
 msgstr "zkratku časového pásma pro použití ihned po časovém údaji nelze nelézt"
 
-#: timezone/zic.c:2225
+#: timezone/zic.c:2231
 msgid "too many transitions?!"
 msgstr "příliš mnoho přechodů?!"
 
-#: timezone/zic.c:2244
+#: timezone/zic.c:2250
 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
 msgstr "vnitřní chyba – addtype volán s chybným isdst"
 
-#: timezone/zic.c:2248
+#: timezone/zic.c:2254
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
 msgstr "vnitřní chyba – addtype volán s chybným ttisstd"
 
-#: timezone/zic.c:2252
+#: timezone/zic.c:2258
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
 msgstr "vnitřní chyba – addtype volán s chybným ttisgmt"
 
-#: timezone/zic.c:2271
+#: timezone/zic.c:2277
 msgid "too many local time types"
 msgstr "příliš mnoho lokálních časových typů"
 
-#: timezone/zic.c:2299
+#: timezone/zic.c:2281
+msgid "UTC offset out of range"
+msgstr "posun od UTC mimo povolený rozsah"
+
+#: timezone/zic.c:2309
 msgid "too many leap seconds"
 msgstr "příliš mnoho přestupných sekund"
 
-#: timezone/zic.c:2305
+#: timezone/zic.c:2315
 msgid "repeated leap second moment"
 msgstr "přestupná sekunda opakována"
 
-#: timezone/zic.c:2357
+#: timezone/zic.c:2367
 msgid "Wild result from command execution"
 msgstr "Vykonaný příkaz dal podivný výsledek"
 
-#: timezone/zic.c:2358
+#: timezone/zic.c:2368
 #, c-format
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
 msgstr "%s: příkaz byl „%s“, a jeho výsledek byl %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:2456
+#: timezone/zic.c:2466
 msgid "Odd number of quotation marks"
 msgstr "Lichý počet uvozovek"
 
-#: timezone/zic.c:2479 timezone/zic.c:2498
-msgid "time overflow"
-msgstr "přetečení času"
-
-#: timezone/zic.c:2545
+#: timezone/zic.c:2555
 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
 msgstr "použití 29. února v nepřestupném roce"
 
-#: timezone/zic.c:2580
+#: timezone/zic.c:2590
 msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
 msgstr "pravidlo zasahuje za začátek/konec měsíce – verze zicu před rokem 2004 nebudou fungovat"
 
-#: timezone/zic.c:2612
+#: timezone/zic.c:2622
 msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
 msgstr "zkratka časové zóny nezačíná písmenem"
 
-#: timezone/zic.c:2614
+#: timezone/zic.c:2624
 msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
 msgstr "zkratka časové zóny má více než 3 písmena"
 
-#: timezone/zic.c:2616
+#: timezone/zic.c:2626
 msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
 msgstr "zkratka časové zóny má příliš mnoho písmen"
 
-#: timezone/zic.c:2626
+#: timezone/zic.c:2636
 msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
 msgstr "zkratka časové zóny nesouhlasí se standardem POSIX"
 
-#: timezone/zic.c:2638
+#: timezone/zic.c:2648
 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
 msgstr "příliš mnoho nebo příliš dlouhé zkratky časového pásma"
 
-#: timezone/zic.c:2679
+#: timezone/zic.c:2689
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
 msgstr "%s: Adresář %s nelze vytvořit: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2701
+#: timezone/zic.c:2711
 #, c-format
 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
 msgstr "%s: při přetypování %d došlo k chybě znaménka\n"
 
+#~ msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
+#~ msgstr "Starý dočasný soubor s keší „%s“ nelze odstranit"
+
 #~ msgid "Writing of cache data failed."
 #~ msgstr "Zápis kešovaných dat selhal."
 
index 316bbaa..cba36a7 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,9 +5,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.6.1\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-04 11:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-04 12:50+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.7\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-15 21:18-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-23 20:10+0200\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr ""
 "-o PLIK-WY [PLIK-WE]...\n"
 "[PLIK-WY [PLIK-WE]...]"
 
-#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:411
+#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:204 iconv/iconv_prog.c:411
 #: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
 #: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
 msgid ""
@@ -140,7 +140,7 @@ msgstr ""
 "Instrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:287
+#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:296
 #: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
 #: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
 #: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
 "SPRZEDA¯Y lub PRZYDATNO¦CI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAÑ.\n"
 
 # w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
-#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:292 elf/sprof.c:361
+#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:301 elf/sprof.c:361
 #: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
 #: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
 #: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
@@ -250,29 +250,29 @@ msgstr "modu
 msgid "cannot determine escape character"
 msgstr "nie mo¿na okre¶liæ znaku escape"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:52
+#: debug/pcprofiledump.c:53
 msgid "Don't buffer output"
 msgstr "Nie buforowanie wyj¶cia"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:57
+#: debug/pcprofiledump.c:58
 msgid "Dump information generated by PC profiling."
 msgstr "Zrzut informacji wygenerowanych przez profilowanie PC."
 
-#: debug/pcprofiledump.c:60
+#: debug/pcprofiledump.c:61
 msgid "[FILE]"
 msgstr "[PLIK]"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:100
+#: debug/pcprofiledump.c:104
 #, c-format
 msgid "cannot open input file"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wej¶ciowego"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:106
+#: debug/pcprofiledump.c:111
 #, c-format
 msgid "cannot read header"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ nag³ówka"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:170
+#: debug/pcprofiledump.c:175
 #, c-format
 msgid "invalid pointer size"
 msgstr "nieprawid³owy rozmiar wska¼nika"
@@ -358,60 +358,55 @@ msgstr "niepoprawny tryb"
 msgid "invalid mode parameter"
 msgstr "niepoprawny parametr trybu"
 
-#: elf/cache.c:68
+#: elf/cache.c:69
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: elf/cache.c:111
+#: elf/cache.c:112
 msgid "Unknown OS"
 msgstr "Nieznany system"
 
-#: elf/cache.c:116
+#: elf/cache.c:117
 #, c-format
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ABI systemu: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1236
+#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1270
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku bufora %s\n"
 
-#: elf/cache.c:154
+#: elf/cache.c:148
 #, c-format
 msgid "mmap of cache file failed.\n"
 msgstr "mmap pliku bufora nie powiod³o siê.\n"
 
-#: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
+#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
 #, c-format
 msgid "File is not a cache file.\n"
 msgstr "Plik nie jest plikiem bufora.\n"
 
-#: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
+#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
 #, c-format
 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
 msgstr "Znaleziono %d bibliotek w buforze `%s'\n"
 
-#: elf/cache.c:410
-#, c-format
-msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
-msgstr "Nie mo¿na usun±æ starego tymczasowego pliku bufora %s"
-
-#: elf/cache.c:417
+#: elf/cache.c:403
 #, c-format
 msgid "Can't create temporary cache file %s"
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ tymczasowego pliku bufora %s"
 
-#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:443
+#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
 #, c-format
 msgid "Writing of cache data failed"
 msgstr "Zapis danych bufora nie powiód³ siê"
 
-#: elf/cache.c:450
+#: elf/cache.c:435
 #, c-format
 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
 msgstr "Zmiana praw dostêpu %s na %#o nie powiod³a siê"
 
-#: elf/cache.c:455
+#: elf/cache.c:440
 #, c-format
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Zmiana nazwy %s na %s nie powiod³a siê"
@@ -424,28 +419,28 @@ msgstr "nie mo
 msgid "shared object not open"
 msgstr "obiekt dzielony nie jest otwarty"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:114
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "DST nie dozwolone dla programów SUID/SGID"
 
-#: elf/dl-deps.c:125 elf/dl-open.c:282
+#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "puste dynamiczne podstawienie znaku ³añcucha"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:133
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "nie mo¿na wczytaæ pomocniczego `%s' z powodu pustego dynamicznego podstawienia\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:472
+#: elf/dl-deps.c:474
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla listy zale¿no¶ci"
 
-#: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
+#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla listy przeszukiwania symboli"
 
-#: elf/dl-deps.c:545
+#: elf/dl-deps.c:550
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Filtry nie s± obs³ugiwane z LD_TRACE_PRELINKING"
 
@@ -621,11 +616,11 @@ msgstr "niew
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku obiektu dzielonego"
 
-#: elf/dl-lookup.c:261
+#: elf/dl-lookup.c:356
 msgid "relocation error"
 msgstr "b³±d relokacji"
 
-#: elf/dl-lookup.c:289
+#: elf/dl-lookup.c:384
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "b³±d poszukiwania symbolu"
 
@@ -675,11 +670,11 @@ msgstr "nie mo
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "nie mo¿na na³o¿yæ dodatkowej ochrony pamiêci po relokacji"
 
-#: elf/dl-sym.c:161
+#: elf/dl-sym.c:162
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT wyst±pi³o w kodzie nie ³adowanym dynamicznie"
 
-#: elf/dl-sysdep.c:474 elf/dl-sysdep.c:486
+#: elf/dl-sysdep.c:469 elf/dl-sysdep.c:481
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy uprawnieñ"
 
@@ -691,216 +686,220 @@ msgstr "nie mo
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ tablicy odniesieñ do wersji"
 
-#: elf/ldconfig.c:135
+#: elf/ldconfig.c:138
 msgid "Print cache"
 msgstr "Wypisanie zawarto¶ci bufora"
 
-#: elf/ldconfig.c:136
+#: elf/ldconfig.c:139
 msgid "Generate verbose messages"
 msgstr "Wy¶wietlanie wiêkszej liczby komunikatów"
 
-#: elf/ldconfig.c:137
+#: elf/ldconfig.c:140
 msgid "Don't build cache"
 msgstr "Nie budowanie bufora"
 
-#: elf/ldconfig.c:138
+#: elf/ldconfig.c:141
 msgid "Don't generate links"
 msgstr "Nie tworzenie dowi±zañ"
 
-#: elf/ldconfig.c:139
+#: elf/ldconfig.c:142
 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
 msgstr "Przej¶cie do i u¿ywanie KATALOGU jako g³ównego katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:139
+#: elf/ldconfig.c:142
 msgid "ROOT"
 msgstr "KATALOG"
 
-#: elf/ldconfig.c:140
+#: elf/ldconfig.c:143
 msgid "CACHE"
 msgstr "BUFOR"
 
-#: elf/ldconfig.c:140
+#: elf/ldconfig.c:143
 msgid "Use CACHE as cache file"
 msgstr "U¿ycie BUFORA jako pliku bufora"
 
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:144
 msgid "CONF"
 msgstr "KONF"
 
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:144
 msgid "Use CONF as configuration file"
 msgstr "U¿ycie KONF jako pliku konfiguracyjnego"
 
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:145
 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
 msgstr "Przetwarzanie wy³±cznie katalogów podanych z linii poleceñ; nie budowanie bufora."
 
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:146
 msgid "Manually link individual libraries."
 msgstr "Rêczne tworzenie dowi±zañ do pojedynczych bibliotek."
 
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "FORMAT"
 msgstr "FORMAT"
 
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
 msgstr "U¿ywany format: new, old lub compat (domy¶lny)"
 
-#: elf/ldconfig.c:152
+#: elf/ldconfig.c:148
+msgid "Ignore auxiliary cache file"
+msgstr "Ignorowanie dodatkowego pliku bufora"
+
+#: elf/ldconfig.c:156
 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
 msgstr "Konfiguracja powi±zañ dynamicznego linkera."
 
-#: elf/ldconfig.c:310
+#: elf/ldconfig.c:319
 #, c-format
 msgid "Path `%s' given more than once"
 msgstr "¦cie¿ka `%s' podana wiêcej ni¿ raz"
 
-#: elf/ldconfig.c:350
+#: elf/ldconfig.c:359
 #, c-format
 msgid "%s is not a known library type"
 msgstr "%s nie jest znanym rodzajem biblioteki"
 
-#: elf/ldconfig.c:375
+#: elf/ldconfig.c:384
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s"
 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:449
+#: elf/ldconfig.c:458
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:459
+#: elf/ldconfig.c:468
 #, c-format
 msgid "%s is not a symbolic link\n"
 msgstr "%s nie jest dowi±zaniem symbolicznym\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:478
+#: elf/ldconfig.c:487
 #, c-format
 msgid "Can't unlink %s"
 msgstr "Nie mo¿na usun±æ %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:484
+#: elf/ldconfig.c:493
 #, c-format
 msgid "Can't link %s to %s"
 msgstr "Nie mo¿na dowi±zaæ %s do %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:490
+#: elf/ldconfig.c:499
 msgid " (changed)\n"
 msgstr " (zmieniono)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:492
+#: elf/ldconfig.c:501
 msgid " (SKIPPED)\n"
 msgstr " (POMINIÊTO)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:547
+#: elf/ldconfig.c:556
 #, c-format
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:563 elf/ldconfig.c:737 elf/ldconfig.c:784
+#: elf/ldconfig.c:572 elf/ldconfig.c:745 elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:827
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ lstat na %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:570
+#: elf/ldconfig.c:579
 #, c-format
 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
 msgstr "Zignorowano plik %s poniewa¿ nie jest zwyk³ym plikiem."
 
-#: elf/ldconfig.c:578
+#: elf/ldconfig.c:588
 #, c-format
 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
 msgstr "Nie utworzono dowi±zania poniewa¿ nie znaleziono soname dla %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:669
+#: elf/ldconfig.c:671
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:749
+#: elf/ldconfig.c:759
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:806 elf/readlib.c:91
+#: elf/ldconfig.c:814 elf/readlib.c:91
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Nie znaleziono pliku wej¶ciowego %s.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:857
+#: elf/ldconfig.c:888
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "biblioteka libc5 %s w z³ym katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:860
+#: elf/ldconfig.c:891
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "biblioteka libc6 %s w z³ym katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:863
+#: elf/ldconfig.c:894
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "biblioteka libc4 %s w z³ym katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:890
+#: elf/ldconfig.c:922
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "biblioteki %s i %s w katalogu %s maj± to samo soname ale inny rodzaj."
 
-#: elf/ldconfig.c:997
+#: elf/ldconfig.c:1031
 #, c-format
 msgid "Can't open configuration file %s"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku konfiguracyjnego %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1061
+#: elf/ldconfig.c:1095
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: b³êdna sk³adnia w linii hwcap"
 
-#: elf/ldconfig.c:1067
+#: elf/ldconfig.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu powy¿ej maksymalnego %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1074 elf/ldconfig.c:1082
+#: elf/ldconfig.c:1108 elf/ldconfig.c:1116
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu ju¿ zdefiniowany jako %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1085
+#: elf/ldconfig.c:1119
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: powtórzony hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1107
+#: elf/ldconfig.c:1141
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "opcja -r wymaga bezwzglêdnej ¶cie¿ki pliku konfiguracyjnego"
 
-#: elf/ldconfig.c:1114 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
+#: elf/ldconfig.c:1148 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
 #: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "pamiêæ wyczerpana"
 
-#: elf/ldconfig.c:1144
+#: elf/ldconfig.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: nie mo¿na odczytaæ %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1189
+#: elf/ldconfig.c:1223
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "u¿yto wzglêdnej ¶cie¿ki `%s' do utworzenia bufora"
 
-#: elf/ldconfig.c:1215
+#: elf/ldconfig.c:1249
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Nie mo¿na przej¶æ do katalogu /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1257
+#: elf/ldconfig.c:1291
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu pliku bufora %s\n"
@@ -1419,7 +1418,7 @@ msgstr "Nieznane s
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Znak spoza zakresu UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:58
+#: locale/programs/charmap-dir.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ katalogu mapy znaków `%s'"
@@ -1445,7 +1444,7 @@ msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> musi byæ wiêkszy ni¿ <mb_cur_min>\n"
 
 #: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/repertoire.c:174
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "b³±d sk³adni w prologu: %s"
@@ -1455,7 +1454,7 @@ msgid "invalid definition"
 msgstr "niepoprawna definicja"
 
 #: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
-#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
+#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
 msgid "bad argument"
 msgstr "b³êdny argument"
 
@@ -1474,7 +1473,7 @@ msgstr "warto
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "warto¶æ <%s> musi byæ wiêksza lub równa warto¶ci <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:184
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "argument <%s> musi byæ pojedynczym znakiem"
@@ -1492,7 +1491,7 @@ msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "b³±d sk³adni w definicji %s: %s"
 
 #: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:231
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "brak nazwy symbolicznej"
 
@@ -1509,19 +1508,19 @@ msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "za du¿o bajtów w kodzie znaku"
 
 #: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:297
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "brak nazwy symbolicznej dla koñca przedzia³u"
 
 #: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
-#: locale/programs/ld-collate.c:2677 locale/programs/ld-collate.c:3828
+#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
 #: locale/programs/ld-identification.c:452
 #: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
 #: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
-#: locale/programs/repertoire.c:314
+#: locale/programs/repertoire.c:313
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: definicja nie koñczy siê przez `END %1$s'"
@@ -1543,14 +1542,14 @@ msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: b³±d w automacie skoñczonym"
 
 #: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
-#: locale/programs/ld-collate.c:2674 locale/programs/ld-collate.c:3844
+#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4115
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
 #: locale/programs/ld-identification.c:468
 #: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
 #: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
 #: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
 #: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
-#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:325
+#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: przedwczesny koniec pliku"
@@ -1565,21 +1564,21 @@ msgstr "nieznany znak `%s'"
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "liczba bajtów dla sekwencji bajtów pocz±tku i koñca przedzia³u jest ró¿na: %d i %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2957
-#: locale/programs/repertoire.c:420
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3047
+#: locale/programs/repertoire.c:419
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "nieprawid³owe nazwy dla przedzia³u znaków"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:432
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "w szesnastkowym formacie przedzia³u powinny byæ u¿ywane wielkie litery"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:450
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> i <%s> s± niepoprawnymi nazwami dla przedzia³u"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:457
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "górna granica przedzia³u nie jest mniejsza ni¿ dolna"
 
@@ -1587,7 +1586,7 @@ msgstr "g
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "wynikowe bajty dla przedzia³u nie mog± zostaæ wyra¿one."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1536
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1556
 #: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
 #: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
@@ -1674,7 +1673,7 @@ msgstr "%s: pole `%s' zadeklarowane wi
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: nieznany znak w polu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3826
+#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3922
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
 #: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
@@ -1684,12 +1683,13 @@ msgstr "%s: nieznany znak w polu `%s'"
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: niekompletna linia `END'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:522
-#: locale/programs/ld-collate.c:574 locale/programs/ld-collate.c:870
-#: locale/programs/ld-collate.c:883 locale/programs/ld-collate.c:2664
-#: locale/programs/ld-collate.c:3835 locale/programs/ld-ctype.c:1960
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2219 locale/programs/ld-ctype.c:2806
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:542
+#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
+#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
+#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4105
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
+#: locale/programs/ld-identification.c:459
 #: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
 #: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
@@ -1698,249 +1698,269 @@ msgstr "%s: niekompletna linia `END'"
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: b³±d sk³adni"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:397
+#: locale/programs/ld-collate.c:417
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:406
+#: locale/programs/ld-collate.c:426
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany w repertuarze"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:413
+#: locale/programs/ld-collate.c:433
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany jako symbol scalaj±cy"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:420
+#: locale/programs/ld-collate.c:440
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany jako element scalaj±cy"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:451 locale/programs/ld-collate.c:477
+#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: porz±dki `forward' i `backward' wykluczaj± siê wzajemnie"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:461 locale/programs/ld-collate.c:487
-#: locale/programs/ld-collate.c:503
+#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
+#: locale/programs/ld-collate.c:523
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: `%s' wyst±pi³o wiêcej ni¿ raz w definicji wagi %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:559
+#: locale/programs/ld-collate.c:579
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: zbyt du¿o regu³; pierwszy wpis mia³ tylko %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:595
+#: locale/programs/ld-collate.c:615
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: za ma³o regu³ sortowania"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:760
+#: locale/programs/ld-collate.c:780
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: pusty ³añcuch wagi jest niedozwolony"
 
 # ellipsis = wyrzutnia jezykowa - sprawdzilem. nawet pamietam ze cos takiego
 # istnieje ze szkoly, ale za cholere nie pamietam co to jest ;) -PK
-#: locale/programs/ld-collate.c:855
+#: locale/programs/ld-collate.c:875
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: wagi musz± u¿ywaæ jako nazwy tego samego symbolu wyrzutni"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:911
+#: locale/programs/ld-collate.c:931
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: zbyt du¿o warto¶ci"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
+#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "porz±dek dla `%.*s' zosta³ ju¿ zdefiniowany w %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1081
+#: locale/programs/ld-collate.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: pocz±tkowy i koñcowy symbol przedzia³u musz± byæ znakami"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1108
+#: locale/programs/ld-collate.c:1128
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: sekwencje bajtów pierwszego i ostatniego znaku musz± mieæ tê sam± d³ugo¶æ"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1150
+#: locale/programs/ld-collate.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: sekwencja bajtów pierwszego znaku przedzia³u nie jest mniejsza ni¿ sekwencja ostatniego znaku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1275
+#: locale/programs/ld-collate.c:1295
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedzia³u nie mo¿e byæ bezpo¶rednio po `order_start'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1279
+#: locale/programs/ld-collate.c:1299
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedzia³u nie mo¿e byæ bezpo¶rednio przed `order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1477
+#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "`%s' i `%.*s' nie s± poprawnymi nazwami dla symbolicznego przedzia³u"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1349 locale/programs/ld-collate.c:3763
+#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: porz±dek dla `%.*s' zosta³ ju¿ zdefiniowany w %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1358
+#: locale/programs/ld-collate.c:1378
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: `%s' musi byæ znakiem"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1552
+#: locale/programs/ld-collate.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: `position' musi byæ u¿yte dla konkretnego poziomu we wszystkich sekcjach lub ¿adnej"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1577
+#: locale/programs/ld-collate.c:1598
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "nie zdefiniowany symbol `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
+#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol `%s' ma to samo kodowanie co"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1657 locale/programs/ld-collate.c:1763
+#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1805
+#: locale/programs/ld-collate.c:1826
 #, c-format
 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
 msgstr "brak definicji `UNDEFINED'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1834
+#: locale/programs/ld-collate.c:1855
 #, c-format
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "zbyt du¿o b³êdów; poddajê siê"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2762
+#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4044
+#, c-format
+msgid "%s: nested conditionals not supported"
+msgstr "%s: warunki zagnie¿d¿one nie s± obs³ugiwane"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677
+#, c-format
+msgid "%s: more then one 'else'"
+msgstr "%s: wiêcej ni¿ jedno 'else'"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:2852
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: powtórzona definicja `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2798
+#: locale/programs/ld-collate.c:2888
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: powtórzona deklaracja sekcji `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2937
+#: locale/programs/ld-collate.c:3027
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: nieznany znak w nazwie symbolu scalaj±cego"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3069
+#: locale/programs/ld-collate.c:3159
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: nieznany znak w nazwie definicji równowa¿no¶ci"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3082
+#: locale/programs/ld-collate.c:3172
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: nieznany znak w warto¶ci definicji równowa¿no¶ci"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3092
+#: locale/programs/ld-collate.c:3182
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: nieznany symbol `%s' w definicji równowa¿no¶ci"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3101
+#: locale/programs/ld-collate.c:3191
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "b³±d podczas dodawania równowa¿nego symbolu scalaj±cego"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3131
+#: locale/programs/ld-collate.c:3221
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "powtórzona definicja skryptu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3179
+#: locale/programs/ld-collate.c:3269
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: nieznana nazwa sekcji `%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3208
+#: locale/programs/ld-collate.c:3298
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: wielokrotna definicja porz±dku dla sekcji `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3233
+#: locale/programs/ld-collate.c:3326
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: b³êdna liczba regu³ sortowania"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3260
+#: locale/programs/ld-collate.c:3353
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: wielokrotna definicja porz±dku dla nie nazwanej sekcji"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3314 locale/programs/ld-collate.c:3442
-#: locale/programs/ld-collate.c:3804
+#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
+#: locale/programs/ld-collate.c:3900
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3375
+#: locale/programs/ld-collate.c:3470
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: porz±dek dla symbolu scalaj±cego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3393
+#: locale/programs/ld-collate.c:3488
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: porz±dek dla elementu scalaj±cego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3404
+#: locale/programs/ld-collate.c:3499
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: nie mo¿na zmieniæ porz±dku po %.*s: nieznany symbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3456 locale/programs/ld-collate.c:3816
+#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `reorder-end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3490 locale/programs/ld-collate.c:3688
+#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: nieznana sekcja `%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3555
+#: locale/programs/ld-collate.c:3650
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: b³êdny symbol <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3751
+#: locale/programs/ld-collate.c:3846
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: nie mo¿na u¿yæ `%s' jako koñca przedzia³u wyrzutni"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3800
+#: locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: pusty opis kategorii niedozwolony"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3819
+#: locale/programs/ld-collate.c:3915
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `reorder-sections-end'"
 
+#: locale/programs/ld-collate.c:4077
+#, c-format
+msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
+msgstr "%s: '%s' bez odpowiadaj±cego mu 'ifdef' lub 'ifndef'"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:4095
+#, c-format
+msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
+msgstr "%s: 'endif' bez odpowiadaj±cego mu 'ifdef' lub 'ifndef'"
+
 #: locale/programs/ld-ctype.c:439
 #, c-format
 msgid "No character set name specified in charmap"
@@ -2712,22 +2732,22 @@ msgstr "
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "definicja `%1$s' musi koñczyæ siê wyra¿eniem `END %1$s'"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
-#: locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "b³±d sk³adni w definicji tablicy repertuaru: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:272
+#: locale/programs/repertoire.c:271
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "nie podano ¿adnych warto¶ci <Uxxxx> lub <Uxxxxxxxx>"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:332
+#: locale/programs/repertoire.c:331
 #, c-format
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "nie mo¿na zachowaæ nowej tablicy repertuaru"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:343
+#: locale/programs/repertoire.c:342
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "nie znaleziono pliku tablicy repertuaru `%s'"
@@ -3544,12 +3564,12 @@ msgstr "yp_update: nie mo
 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
 msgstr "yp_update: nie mo¿na uzyskaæ adresu serwera\n"
 
-#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:462
+#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:468
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze hostów!"
 
-#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:464
+#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:470
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze hostów!"
@@ -3563,7 +3583,7 @@ msgstr "dodanie nowego wpisu \"%s\" typu %s dla %s do bufora%s"
 msgid " (first)"
 msgstr " (pierwszy)"
 
-#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:786
+#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:810
 #, c-format
 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
 msgstr "znalezienie pliku bazy danych `%s' jest niemo¿liwe: %s"
@@ -3578,188 +3598,188 @@ msgstr "czyszczenie bufora %s; czas %ld"
 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
 msgstr "rozwa¿anie wpisu %s \"%s\", limit czasu %<PRIu64>"
 
-#: nscd/connections.c:505 nscd/connections.c:517 nscd/connections.c:529
-#: nscd/connections.c:548
+#: nscd/connections.c:521 nscd/connections.c:533 nscd/connections.c:545
+#: nscd/connections.c:564
 #, c-format
 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
 msgstr "nieprawid³owy plik trwa³ej bazy danych \"%s\": %s"
 
-#: nscd/connections.c:519
+#: nscd/connections.c:535
 msgid "header size does not match"
 msgstr "rozmiar nag³ówka siê nie zgadza"
 
-#: nscd/connections.c:531
+#: nscd/connections.c:547
 msgid "file size does not match"
 msgstr "rozmiar pliku siê nie zgadza"
 
-#: nscd/connections.c:550
+#: nscd/connections.c:566
 msgid "verification failed"
 msgstr "weryfikacja nie powiod³a siê"
 
-#: nscd/connections.c:564
+#: nscd/connections.c:580
 #, c-format
 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
 msgstr "sugerowany rozmiar tablicy dla bazy danych %s wiêkszy od bufora trwa³ej bazy danych"
 
-#: nscd/connections.c:574 nscd/connections.c:655
+#: nscd/connections.c:591 nscd/connections.c:673
 #, c-format
 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ deskryptora tylko dla odczytu dla \"%s\"; brak mmap"
 
-#: nscd/connections.c:634
+#: nscd/connections.c:652
 #, c-format
 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
 msgstr "baza danych dla %s uszkodzona lub jednocze¶nie u¿ywana; w razie potrzeby trzeba rêcznie usun±æ %s i zrestartowaæ"
 
-#: nscd/connections.c:641
+#: nscd/connections.c:659
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s; trwa³a baza danych nie u¿ywana"
 
-#: nscd/connections.c:644
+#: nscd/connections.c:662
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s; wspó³dzielenie niemo¿liwe"
 
-#: nscd/connections.c:715
+#: nscd/connections.c:733
 #, c-format
 msgid "cannot write to database file %s: %s"
 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku bazy danych %s: %s"
 
-#: nscd/connections.c:749
+#: nscd/connections.c:772
 #, c-format
 msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ gniazda do zamkniêcia przy exec: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:799
+#: nscd/connections.c:823
 #, c-format
 msgid "cannot open socket: %s"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ gniazda: %s"
 
-#: nscd/connections.c:816
+#: nscd/connections.c:840
 #, c-format
 msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
 msgstr "nie mo¿na przestawiæ gniazda w tryb nieblokuj±cy: %s"
 
-#: nscd/connections.c:824
+#: nscd/connections.c:848
 #, c-format
 msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ gniazda do zamkniêcia przy exec: %s"
 
-#: nscd/connections.c:835
+#: nscd/connections.c:859
 #, c-format
 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ gniazda do przyjmowania po³±czeñ: %s"
 
-#: nscd/connections.c:926
+#: nscd/connections.c:955
 #, c-format
 msgid "provide access to FD %d, for %s"
 msgstr "udostêpnianie FD %d dla %s"
 
-#: nscd/connections.c:938
+#: nscd/connections.c:967
 #, c-format
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ ¿±dañ w starej wersji %d; aktualna wersja to %d"
 
-#: nscd/connections.c:980 nscd/connections.c:1033
+#: nscd/connections.c:1009 nscd/connections.c:1062
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wyniku: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1116
+#: nscd/connections.c:1145
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "b³±d podczas pobierania identyfikatorów wywo³uj±cych: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1175
+#: nscd/connections.c:1204
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ /proc/self/cmdline: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1189
+#: nscd/connections.c:1218
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ /proc/self/cmdline: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1229
+#: nscd/connections.c:1258
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ na stary UID: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1239
+#: nscd/connections.c:1268
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ na stary GID: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1252
+#: nscd/connections.c:1281
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie mo¿na przej¶æ do starego katalog roboczego: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1280
+#: nscd/connections.c:1310
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "ponowne wywo³anie nie powiod³o siê: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1289
+#: nscd/connections.c:1319
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ bie¿±cego katalogu na \"/\": %s"
 
-#: nscd/connections.c:1407
+#: nscd/connections.c:1437
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "skrócony odczyt podczas czytania ¿±dania: `%s'"
 
-#: nscd/connections.c:1438
+#: nscd/connections.c:1468
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "d³ugo¶æ klucza w ¿±daniu zbyt du¿a: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1451
+#: nscd/connections.c:1481
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "skrócony odczyt podczas czytania klucza ¿±dania: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1460
+#: nscd/connections.c:1490
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d) od procesu %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1495
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1826
+#: nscd/connections.c:1856
 #, c-format
 msgid "could only start %d threads; terminating"
 msgstr "mo¿na uruchomiæ tylko %d w±tków; zakoñczenie"
 
-#: nscd/connections.c:1874 nscd/connections.c:1875 nscd/connections.c:1892
-#: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:1919 nscd/connections.c:1930
-#: nscd/connections.c:1941
+#: nscd/connections.c:1904 nscd/connections.c:1905 nscd/connections.c:1922
+#: nscd/connections.c:1931 nscd/connections.c:1949 nscd/connections.c:1960
+#: nscd/connections.c:1971
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Uruchomienie nscd jako u¿ytkownik '%s' nie powiod³o siê"
 
-#: nscd/connections.c:1893
+#: nscd/connections.c:1923
 #, c-format
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "pocz±tkowe getgrouplist nie powiod³o siê"
 
-#: nscd/connections.c:1902
+#: nscd/connections.c:1932
 #, c-format
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist nie powiod³o siê"
 
-#: nscd/connections.c:1920
+#: nscd/connections.c:1950
 #, c-format
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups nie powiod³o siê"
 
-#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:412 nscd/initgrcache.c:412
-#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:342
+#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:418 nscd/initgrcache.c:412
+#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:343
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "b³±d zapisu w %s: %s"
@@ -4171,12 +4191,12 @@ msgstr ""
 "%15u  prób CAV\n"
 "%15u  CAV nie trafionych\n"
 
-#: nscd/servicescache.c:389
+#: nscd/servicescache.c:390
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
 msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze us³ug!"
 
-#: nscd/servicescache.c:391
+#: nscd/servicescache.c:392
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
 msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze us³ug!"
@@ -6252,7 +6272,7 @@ msgstr "nieznany typ linii wej
 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
 msgstr "%s: linia Leap nie znajduje siê w pliku sekund przestêpnych %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:892 timezone/zic.c:1323 timezone/zic.c:1345
+#: timezone/zic.c:892 timezone/zic.c:1329 timezone/zic.c:1351
 #, c-format
 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
 msgstr "%s: panika: B³êdna l-warto¶æ %d\n"
@@ -6271,232 +6291,240 @@ msgstr "%s: B
 msgid "expected continuation line not found"
 msgstr "brak spodziewanej linii kontynuacji"
 
-#: timezone/zic.c:956
+#: timezone/zic.c:956 timezone/zic.c:2489 timezone/zic.c:2508
+msgid "time overflow"
+msgstr "przepe³nienie czasu"
+
+#: timezone/zic.c:960
 msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
 msgstr "24:00 nie by³a obs³ugiwana przez wersje zic sprzed 1998 roku"
 
-#: timezone/zic.c:970
+#: timezone/zic.c:963
+msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
+msgstr "warto¶ci wiêksze ni¿ 24 godziny nie by³y obs³ugiwane przez zic sprzed 2007 roku"
+
+#: timezone/zic.c:976
 msgid "wrong number of fields on Rule line"
 msgstr "z³a liczba pól w linii Rule"
 
-#: timezone/zic.c:974
+#: timezone/zic.c:980
 msgid "nameless rule"
 msgstr "bezimienna regu³a"
 
-#: timezone/zic.c:979
+#: timezone/zic.c:985
 msgid "invalid saved time"
 msgstr "b³êdny czas oszczêdno¶ci"
 
-#: timezone/zic.c:1000
+#: timezone/zic.c:1006
 msgid "wrong number of fields on Zone line"
 msgstr "z³a liczba pól w linii Zone"
 
-#: timezone/zic.c:1006
+#: timezone/zic.c:1012
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
 msgstr "Linia \"Zone %s\" i opcja -l wykluczaj± siê wzajemnie"
 
-#: timezone/zic.c:1014
+#: timezone/zic.c:1020
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
 msgstr "Linia \"Zone %s\" i opcja -p wykluczaj± siê wzajemnie"
 
-#: timezone/zic.c:1026
+#: timezone/zic.c:1032
 #, c-format
 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
 msgstr "powtórzona nazwa strefy %s (plik \"%s\", linia %d)"
 
-#: timezone/zic.c:1042
+#: timezone/zic.c:1048
 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
 msgstr "z³a liczba pól w linii kontynuacji Zone"
 
-#: timezone/zic.c:1082
+#: timezone/zic.c:1088
 msgid "invalid UTC offset"
 msgstr "nieprawid³owe przesuniêcie UTC"
 
-#: timezone/zic.c:1085
+#: timezone/zic.c:1091
 msgid "invalid abbreviation format"
 msgstr "nieprawid³owy format skrótu"
 
-#: timezone/zic.c:1114
+#: timezone/zic.c:1120
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
 msgstr "Czas koñcowy linii kontynuacji Zone nie jest po czasie koñcowym poprzedniej linii"
 
-#: timezone/zic.c:1142
+#: timezone/zic.c:1148
 msgid "wrong number of fields on Leap line"
 msgstr "z³a liczba pól w linii Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1151
+#: timezone/zic.c:1157
 msgid "invalid leaping year"
 msgstr "nieprawid³owy rok przestêpny"
 
-#: timezone/zic.c:1171 timezone/zic.c:1277
+#: timezone/zic.c:1177 timezone/zic.c:1283
 msgid "invalid month name"
 msgstr "nieprawid³owa nazwa miesi±ca"
 
-#: timezone/zic.c:1184 timezone/zic.c:1390 timezone/zic.c:1404
+#: timezone/zic.c:1190 timezone/zic.c:1396 timezone/zic.c:1410
 msgid "invalid day of month"
 msgstr "nieprawid³owy dzieñ miesi±ca"
 
-#: timezone/zic.c:1189
+#: timezone/zic.c:1195
 msgid "time before zero"
 msgstr "czas przed zerem"
 
-#: timezone/zic.c:1193
+#: timezone/zic.c:1199
 msgid "time too small"
 msgstr "czas zbyt ma³y"
 
-#: timezone/zic.c:1197
+#: timezone/zic.c:1203
 msgid "time too large"
 msgstr "czas zbyt du¿y"
 
-#: timezone/zic.c:1201 timezone/zic.c:1306
+#: timezone/zic.c:1207 timezone/zic.c:1312
 msgid "invalid time of day"
 msgstr "nieprawid³owa pora dnia"
 
-#: timezone/zic.c:1220
+#: timezone/zic.c:1226
 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
 msgstr "b³êdne pole CORRECTION w linii Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1225
+#: timezone/zic.c:1231
 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
 msgstr "b³êdne pole Rolling/Stationary w linii Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1241
+#: timezone/zic.c:1247
 msgid "wrong number of fields on Link line"
 msgstr "z³a liczba pól w linii Link"
 
-#: timezone/zic.c:1245
+#: timezone/zic.c:1251
 msgid "blank FROM field on Link line"
 msgstr "puste pole FROM w linii Link"
 
-#: timezone/zic.c:1249
+#: timezone/zic.c:1255
 msgid "blank TO field on Link line"
 msgstr "puste pole TO w linii Link"
 
-#: timezone/zic.c:1327
+#: timezone/zic.c:1333
 msgid "invalid starting year"
 msgstr "nieprawid³owy rok pocz±tkowy"
 
-#: timezone/zic.c:1349
+#: timezone/zic.c:1355
 msgid "invalid ending year"
 msgstr "nieprawid³owy rok koñcowy"
 
-#: timezone/zic.c:1353
+#: timezone/zic.c:1359
 msgid "starting year greater than ending year"
 msgstr "rok pocz±tkowy jest pó¼niejszy ni¿ koñcowy"
 
-#: timezone/zic.c:1360
+#: timezone/zic.c:1366
 msgid "typed single year"
 msgstr "podano pojedynczy rok"
 
-#: timezone/zic.c:1395
+#: timezone/zic.c:1401
 msgid "invalid weekday name"
 msgstr "nieprawid³owa nazwa dnia tygodnia"
 
-#: timezone/zic.c:1573
+#: timezone/zic.c:1579
 #, c-format
 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie mo¿na usun±æ %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1583
+#: timezone/zic.c:1589
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1733
+#: timezone/zic.c:1739
 #, c-format
 msgid "%s: Error writing %s\n"
 msgstr "%s: B³±d podczas zapisu do %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2025
+#: timezone/zic.c:2031
 msgid "no POSIX environment variable for zone"
 msgstr "brak zmiennej ¶rodowiskowej POSIX dla strefy"
 
 # jak ladnie przetlumaczyc ten until time? -PK
-#: timezone/zic.c:2179
+#: timezone/zic.c:2185
 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
 msgstr "nie mo¿na okre¶liæ skrótu strefy czasowej po koñcu przedzia³u czasu"
 
-#: timezone/zic.c:2225
+#: timezone/zic.c:2231
 msgid "too many transitions?!"
 msgstr "za du¿o konwersji?!"
 
-#: timezone/zic.c:2244
+#: timezone/zic.c:2250
 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
 msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane z b³êdnym isdst"
 
-#: timezone/zic.c:2248
+#: timezone/zic.c:2254
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
 msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane z b³êdnym ttisstd"
 
-#: timezone/zic.c:2252
+#: timezone/zic.c:2258
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
 msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane z b³êdnym ttisgmt"
 
-#: timezone/zic.c:2271
+#: timezone/zic.c:2277
 msgid "too many local time types"
 msgstr "za du¿o lokalnych typów czasu"
 
-#: timezone/zic.c:2299
+#: timezone/zic.c:2281
+msgid "UTC offset out of range"
+msgstr "przesuniêcie wzglêdem UTC poza zakresem"
+
+#: timezone/zic.c:2309
 msgid "too many leap seconds"
 msgstr "za du¿o sekund przestêpnych"
 
-#: timezone/zic.c:2305
+#: timezone/zic.c:2315
 msgid "repeated leap second moment"
 msgstr "powtórzona chwila wystêpowania sekund przestêpnych"
 
-#: timezone/zic.c:2357
+#: timezone/zic.c:2367
 msgid "Wild result from command execution"
 msgstr "Osobliwy wynik wykonania polecenia"
 
-#: timezone/zic.c:2358
+#: timezone/zic.c:2368
 #, c-format
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
 msgstr "%s: polecenie `%s' zwróci³o %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:2456
+#: timezone/zic.c:2466
 msgid "Odd number of quotation marks"
 msgstr "Nieparzysta liczba cudzys³owów"
 
-#: timezone/zic.c:2479 timezone/zic.c:2498
-msgid "time overflow"
-msgstr "przepe³nienie czasu"
-
-#: timezone/zic.c:2545
+#: timezone/zic.c:2555
 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
 msgstr "u¿ycie 2/29 w roku nieprzestêpnym"
 
-#: timezone/zic.c:2580
+#: timezone/zic.c:2590
 msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
 msgstr "regu³a przekracza pocz±tek/koniec miesi±ca - nie zadzia³a z wersjami zic sprzed 2004 roku"
 
-#: timezone/zic.c:2612
+#: timezone/zic.c:2622
 msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
 msgstr "skrót nazwy strefy czasowej nie zaczyna siê od litery"
 
-#: timezone/zic.c:2614
+#: timezone/zic.c:2624
 msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
 msgstr "skrót nazwy strefy czasowej ma mniej ni¿ 3 litery"
 
-#: timezone/zic.c:2616
+#: timezone/zic.c:2626
 msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
 msgstr "skrót nazwy strefy czasowej ma zbyt du¿o liter"
 
-#: timezone/zic.c:2626
+#: timezone/zic.c:2636
 msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
 msgstr "skrót nazwy strefy czasowej ró¿ni siê od standardu POSIX"
 
-#: timezone/zic.c:2638
+#: timezone/zic.c:2648
 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
 msgstr "za d³ugie lub za du¿o skrótów stref czasowych"
 
-#: timezone/zic.c:2679
+#: timezone/zic.c:2689
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie mo¿na utworzyæ katalogu %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2701
+#: timezone/zic.c:2711
 #, c-format
 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
 msgstr "%s: %d niepoprawnie rozszerzy³ znak\n"