Update from translation team.
authordrepper <drepper>
Thu, 5 Aug 2004 20:40:55 +0000 (20:40 +0000)
committerdrepper <drepper>
Thu, 5 Aug 2004 20:40:55 +0000 (20:40 +0000)
po/sk.po

index 2ddd9ce..45bb186 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Slovak translation of the GNU-libc-messages.
-# Copyright (C) 1998-2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
-# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003.
+# Copyright (C) 1998-2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003, 2004.
 # Stanislav Meduna <stano@meduna.org>, 1998-2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.3.2\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-02-22 15:34-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-03-03 08:31+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.3.3\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-05 09:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-08-05 22:19+0200\n"
 "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -178,12 +178,12 @@ msgstr "nie je možné otvoriť `%s'"
 msgid "cannot read header from `%s'"
 msgstr "nie je možné prečítať hlavičku z `%s'"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:293 catgets/gencat.c:288
+#: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:295 catgets/gencat.c:288
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
 msgstr "nie je možné otvoriť vstupný súbor `%s'"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:313
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "chyba počas zatvárania vstupu `%s'"
@@ -193,16 +193,16 @@ msgstr "chyba počas zatvárania vstupu `%s'"
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "neprípustná vstupná sekvencia na pozícii %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:503
+#: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:506
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "nekompletný znak alebo preraďovacia sekvencia na konci vyrovnávacej pamäti"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:546
-#: iconv/iconv_prog.c:582
+#: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:549
+#: iconv/iconv_prog.c:585
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "počas čítania vstupu"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:564
+#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:567
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "nie je možné prideliť vyrovnávaciu pamäť pre vstup"
 
@@ -254,47 +254,47 @@ msgstr "Konverzia kódovania zadaných súborov na iné."
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[SÚBOR...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:199
+#: iconv/iconv_prog.c:201
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:241
+#: iconv/iconv_prog.c:243
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "konverzie z `%s' a do `%s' nie sú podporované"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:246
+#: iconv/iconv_prog.c:248
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "konverzia z `%s' nie je podporovaná"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:253
+#: iconv/iconv_prog.c:255
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "konverzia do `%s' nie je podporovaná"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:257
+#: iconv/iconv_prog.c:259
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "konverzia z `%s' do `%s' nie je podporovaná"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:263
+#: iconv/iconv_prog.c:265
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "nepodarilo sa odštartovať konverziu"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:358
+#: iconv/iconv_prog.c:360
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "chyba počas zatvárania výstupného súboru"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:407 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:274
+#: iconv/iconv_prog.c:409 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:279
 #: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
 #: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Chyby hláste na adrese <bugs@gnu.org> - použite skript `glibcbug'.\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:421 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:287
-#: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:910
-#: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:271
+#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:292
+#: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:913
+#: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:274
 #: elf/sprof.c:349
 #, c-format
 msgid ""
@@ -307,33 +307,33 @@ msgstr ""
 "Neposkytuje sa ŽIADNA záruka; ani čo sa týka OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI\n"
 "NA KONKRÉTNY ÚČEL.\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:426 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:292
-#: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:915
-#: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:335 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:276
+#: iconv/iconv_prog.c:428 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:918
+#: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:360 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:279
 #: elf/sprof.c:355
 #, c-format
 msgid "Written by %s.\n"
 msgstr "Autor: %s.\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:456 iconv/iconv_prog.c:482
+#: iconv/iconv_prog.c:458 iconv/iconv_prog.c:484
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "konverzia zastavená kvôli problému pri zápise výstupu"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:499
+#: iconv/iconv_prog.c:502
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "neprípustná vstupná sekvencia na pozícii %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:507
+#: iconv/iconv_prog.c:510
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "vnútorná chyba (nesprávny deskriptor)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:510
+#: iconv/iconv_prog.c:513
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "neznáma iconv() chyba %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:753
+#: iconv/iconv_prog.c:756
 msgid ""
 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -377,162 +377,162 @@ msgstr "nie je možné vygenerovať výstupný súbor"
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "nie je možné načítať adresár znakových sád `%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:135
+#: locale/programs/charmap.c:136
 #, c-format
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "súbor znakovej sady `%s' nebol nájdený"
 
-#: locale/programs/charmap.c:193
+#: locale/programs/charmap.c:194
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "implicitný súbor znakovej sady `%s' nebol nájdený"
 
-#: locale/programs/charmap.c:255
+#: locale/programs/charmap.c:257
 #, c-format
 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
 msgstr "znaková mapa `%s' nie je kompatibilná s ASCII, prostredie nevyhovuje ISO C\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:332
+#: locale/programs/charmap.c:336
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> musí byť väčšie ako <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/charmap.c:369
+#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
 #: locale/programs/repertoire.c:175
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "chyba syntaxe v prológu: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:353
+#: locale/programs/charmap.c:357
 msgid "invalid definition"
 msgstr "neprípustná definícia"
 
-#: locale/programs/charmap.c:370 locale/programs/locfile.c:126
+#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:126
 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
 msgid "bad argument"
 msgstr "chybný argument"
 
-#: locale/programs/charmap.c:398
+#: locale/programs/charmap.c:402
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "duplicitná definícia <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:405
+#: locale/programs/charmap.c:409
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "hodnota pre <%s> musí byť 1 alebo viac"
 
-#: locale/programs/charmap.c:417
+#: locale/programs/charmap.c:421
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "hodnota <%s> musí byť väčšia alebo rovná hodnote <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:440 locale/programs/repertoire.c:184
+#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:184
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "argument pre <%s> musí byť jeden znak"
 
-#: locale/programs/charmap.c:466
+#: locale/programs/charmap.c:470
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "znakové sady so zamykacími stavmi nie sú podporované"
 
-#: locale/programs/charmap.c:493 locale/programs/charmap.c:547
-#: locale/programs/charmap.c:579 locale/programs/charmap.c:673
-#: locale/programs/charmap.c:728 locale/programs/charmap.c:769
-#: locale/programs/charmap.c:810
+#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
+#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
+#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
+#: locale/programs/charmap.c:814
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "chyba syntaxe v definícii %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:494 locale/programs/charmap.c:674
-#: locale/programs/charmap.c:770 locale/programs/repertoire.c:231
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:231
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "nebolo zadané žiadne symbolické meno"
 
-#: locale/programs/charmap.c:548
+#: locale/programs/charmap.c:552
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "zadané neprípustné kódovanie"
 
-#: locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:561
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "primálo bajtov v kódovaní znaku"
 
-#: locale/programs/charmap.c:559
+#: locale/programs/charmap.c:563
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "priveľa bajtov v kódovaní znaku"
 
-#: locale/programs/charmap.c:581 locale/programs/charmap.c:729
-#: locale/programs/charmap.c:812 locale/programs/repertoire.c:297
+#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
+#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:297
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "nebolo zadané žiadne symbolické meno pre koniec rozsahu"
 
-#: locale/programs/charmap.c:605 locale/programs/locfile.h:96
+#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/locfile.c:818
 #: locale/programs/repertoire.c:314
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "Definícia `%1$s' nekončí `END %1$s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:638
+#: locale/programs/charmap.c:642
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "po definícii CHARMAP môžu nasledovať iba definície WIDTH"
 
-#: locale/programs/charmap.c:646 locale/programs/charmap.c:709
+#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "hodnota pre %s musí byť celé číslo"
 
-#: locale/programs/charmap.c:837
+#: locale/programs/charmap.c:841
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: chyba v stavovom automate"
 
-#: locale/programs/charmap.c:845 locale/programs/ld-address.c:605
-#: locale/programs/ld-collate.c:2635 locale/programs/ld-collate.c:3793
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2216 locale/programs/ld-ctype.c:2977
+#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:605
+#: locale/programs/ld-collate.c:2650 locale/programs/ld-collate.c:3818
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2225 locale/programs/ld-ctype.c:2994
 #: locale/programs/ld-identification.c:469
 #: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
-#: locale/programs/ld-monetary.c:952 locale/programs/ld-name.c:324
+#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:324
 #: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
-#: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1217
-#: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
+#: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1219
+#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:325
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: predčasný koniec súboru"
 
-#: locale/programs/charmap.c:864 locale/programs/charmap.c:875
+#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "neznámy znak `%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:883
+#: locale/programs/charmap.c:887
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "počet bajtov pre postupnosť bajtov začiatku a konca rozsahu nie sú rovnaké: %d a %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:987 locale/programs/ld-collate.c:2915
+#: locale/programs/charmap.c:991 locale/programs/ld-collate.c:2930
 #: locale/programs/repertoire.c:420
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "neprípustné mená pre rozsah znakov"
 
-#: locale/programs/charmap.c:999 locale/programs/repertoire.c:432
+#: locale/programs/charmap.c:1003 locale/programs/repertoire.c:432
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "hexadecimálny formát rozsahu by mal používať iba veľké písmená"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1017
+#: locale/programs/charmap.c:1021
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
 msgstr "<%s> and <%s> sú neprípustné názvy pre rozsah"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023
+#: locale/programs/charmap.c:1027
 msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
 msgstr "horný limit rozsahu nie je väčší ako dolný"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1081
+#: locale/programs/charmap.c:1085
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "výsledné bajty rozsahu nie sú zobraziteľné"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1519
-#: locale/programs/ld-ctype.c:416 locale/programs/ld-identification.c:134
+#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1534
+#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:134
 #: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
@@ -546,8 +546,8 @@ msgstr "Nebola nájdená definícia kategórie %s"
 #: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
 #: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
 #: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
-#: locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
-#: locale/programs/ld-monetary.c:272 locale/programs/ld-name.c:106
+#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
+#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:106
 #: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
 #: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
 #: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
@@ -591,513 +591,513 @@ msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: číselný kód krajiny `%d' nie je platný"
 
 #: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
-#: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2592
+#: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2601
 #: locale/programs/ld-identification.c:365
 #: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
-#: locale/programs/ld-monetary.c:694 locale/programs/ld-monetary.c:729
-#: locale/programs/ld-monetary.c:770 locale/programs/ld-name.c:281
+#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
+#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:281
 #: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
-#: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1106
-#: locale/programs/ld-time.c:1148
+#: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1108
+#: locale/programs/ld-time.c:1150
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: pole `%s' deklarované viac ako raz"
 
 #: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
 #: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
-#: locale/programs/ld-monetary.c:698 locale/programs/ld-monetary.c:733
+#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
 #: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
-#: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1000
-#: locale/programs/ld-time.c:1069 locale/programs/ld-time.c:1111
+#: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1002
+#: locale/programs/ld-time.c:1071 locale/programs/ld-time.c:1113
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: neznámy znak v poli `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3775
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2957 locale/programs/ld-identification.c:450
+#: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3800
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-identification.c:450
 #: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
-#: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:306
+#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:306
 #: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
-#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1199
+#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: nekompletný riadok `END'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2638
-#: locale/programs/ld-collate.c:3777 locale/programs/ld-ctype.c:2219
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2960 locale/programs/ld-identification.c:453
+#: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2653
+#: locale/programs/ld-collate.c:3802 locale/programs/ld-ctype.c:2228
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2977 locale/programs/ld-identification.c:453
 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
-#: locale/programs/ld-monetary.c:936 locale/programs/ld-name.c:308
+#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:308
 #: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
-#: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1201
+#: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1203
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: Definícia nekončí `END %1$s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:520
-#: locale/programs/ld-collate.c:572 locale/programs/ld-collate.c:869
-#: locale/programs/ld-collate.c:882 locale/programs/ld-collate.c:2625
-#: locale/programs/ld-collate.c:3784 locale/programs/ld-ctype.c:1947
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2206 locale/programs/ld-ctype.c:2782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2968 locale/programs/ld-identification.c:460
+#: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:523
+#: locale/programs/ld-collate.c:575 locale/programs/ld-collate.c:871
+#: locale/programs/ld-collate.c:884 locale/programs/ld-collate.c:2640
+#: locale/programs/ld-collate.c:3809 locale/programs/ld-ctype.c:1956
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2215 locale/programs/ld-ctype.c:2799
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2985 locale/programs/ld-identification.c:460
 #: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
-#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:315
+#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:315
 #: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
-#: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1208
+#: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1210
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: chyba syntaxe"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:395
+#: locale/programs/ld-collate.c:398
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "`%.*s' bol už definovaný v znakovej mape"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:404
+#: locale/programs/ld-collate.c:407
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "`%.*s' bol už definovaný v repertoári"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:411
+#: locale/programs/ld-collate.c:414
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "`%.*s' bol už definovaný ako symbol triedenia"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:418
+#: locale/programs/ld-collate.c:421
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "`%.*s' bol už definovaný ako element triedenia"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449 locale/programs/ld-collate.c:475
+#: locale/programs/ld-collate.c:452 locale/programs/ld-collate.c:478
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: `forward' a `backward' sa navzájom vylučujú"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:459 locale/programs/ld-collate.c:485
-#: locale/programs/ld-collate.c:501
+#: locale/programs/ld-collate.c:462 locale/programs/ld-collate.c:488
+#: locale/programs/ld-collate.c:504
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: `%s' spomenuté viac ako raz v definícii váhy %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:557
+#: locale/programs/ld-collate.c:560
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: priveľa pravidiel; prvý záznam mal iba %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:593
+#: locale/programs/ld-collate.c:596
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: nedostatočný počet pravidiel triedenia"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:759
+#: locale/programs/ld-collate.c:761
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: prázdny reťazec váhy nie je povolený"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:854
+#: locale/programs/ld-collate.c:856
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: váhy musia ako názov použiť rovnaký symbol pokračovania"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:910
+#: locale/programs/ld-collate.c:912
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: priveľa hodnôt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1023 locale/programs/ld-collate.c:1194
+#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "poradie pre `%.*s' je už definované na %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1073
+#: locale/programs/ld-collate.c:1081
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: počiatočný a koncový symbol rozsahu musia zastupovať znaky"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1100
+#: locale/programs/ld-collate.c:1108
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: bajtové sekvencie prvého a posledného znaku musia mať rovnakú dĺžku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1142
+#: locale/programs/ld-collate.c:1150
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: poradie bajtu prvého znaku sekvencie nie je menšie ako posledného"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1263
+#: locale/programs/ld-collate.c:1275
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: pokračovanie symbolického rozsahu nesmie priamo nasledoť `order_start'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1267
+#: locale/programs/ld-collate.c:1279
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: pokračovanie symbolického rozsahu nesmie byť priamo nasledované `order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1287 locale/programs/ld-ctype.c:1467
+#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1476
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
 msgstr "`%s' a `%.*s' sú neprípustné názvy pre symbolický rozsah"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1333 locale/programs/ld-collate.c:3712
+#: locale/programs/ld-collate.c:1348 locale/programs/ld-collate.c:3737
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: poradie pre `%.*s' je už definované na %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1342
+#: locale/programs/ld-collate.c:1357
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: `%s' musí byť znak"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1535
+#: locale/programs/ld-collate.c:1550
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: `position' musí byť pre danú úroveň použitá vo všetkých sekciách, alebo v žiadnej"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1560
+#: locale/programs/ld-collate.c:1575
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "symbol `%s' nie je definovaný"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1636 locale/programs/ld-collate.c:1742
+#: locale/programs/ld-collate.c:1651 locale/programs/ld-collate.c:1757
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol `%s' má rovnaké kódovanie ako"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1640 locale/programs/ld-collate.c:1746
+#: locale/programs/ld-collate.c:1655 locale/programs/ld-collate.c:1761
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1788
+#: locale/programs/ld-collate.c:1803
 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
 msgstr "neexistuje definícia pre `UNDEFINED'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1817
+#: locale/programs/ld-collate.c:1832
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "príliš veľa chýb; vzdávam to"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2720
+#: locale/programs/ld-collate.c:2735
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: duplicitná definícia `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2756
+#: locale/programs/ld-collate.c:2771
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: duplicitná deklarácia sekcie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2895
+#: locale/programs/ld-collate.c:2910
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: neznámy znak v názve symbolu triedenia"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3027
+#: locale/programs/ld-collate.c:3042
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: neznámy znak v názve ekvivalentnej definície"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3040
+#: locale/programs/ld-collate.c:3055
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: neznámy znak v hodnote ekvivalentnej definície"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3050
+#: locale/programs/ld-collate.c:3065
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: neznámy symbol `%s' v ekvivalentnej definícii"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3059
+#: locale/programs/ld-collate.c:3074
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "chyba pri pridávaní ekvivalentného symbolu triedenia"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3089
+#: locale/programs/ld-collate.c:3104
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "duplicitná definícia skriptu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3137
+#: locale/programs/ld-collate.c:3152
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%s'"
 msgstr "%s: neznámy názov sekcie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3165
+#: locale/programs/ld-collate.c:3180
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: viacnásobná definícia poradia pre sekciu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3190
+#: locale/programs/ld-collate.c:3205
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: chybný počet pravidiel triedenia"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3217
+#: locale/programs/ld-collate.c:3232
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: viacnásobná definícia poradia pre sekciu bez mena"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3271 locale/programs/ld-collate.c:3394
-#: locale/programs/ld-collate.c:3753
+#: locale/programs/ld-collate.c:3286 locale/programs/ld-collate.c:3414
+#: locale/programs/ld-collate.c:3778
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3329
+#: locale/programs/ld-collate.c:3347
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: poradie pre symbol triedenia `%.*s' ešte nebolo definované"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3345
+#: locale/programs/ld-collate.c:3365
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: poradie pre element triedenia `%.*s' ešte nebolo definované"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3356
+#: locale/programs/ld-collate.c:3376
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: nie je možné preradiť za %.*s: neznámy symbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3408 locale/programs/ld-collate.c:3765
+#: locale/programs/ld-collate.c:3428 locale/programs/ld-collate.c:3790
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `reorder-end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3442 locale/programs/ld-collate.c:3637
+#: locale/programs/ld-collate.c:3462 locale/programs/ld-collate.c:3662
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: neznáma sekcia `%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3507
+#: locale/programs/ld-collate.c:3527
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: zlý symbol <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3700
+#: locale/programs/ld-collate.c:3725
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: `%s' nemôže byť koncovým znakom rozsahu pokračovania"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3749
+#: locale/programs/ld-collate.c:3774
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: prázdny popis kategórie nie je povolený"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3768
+#: locale/programs/ld-collate.c:3793
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `reorder-sections-end'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:435
+#: locale/programs/ld-ctype.c:440
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "V znakovej mape nie je zadaný názov znakovej sady"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:464
+#: locale/programs/ld-ctype.c:469
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "znak L'\\u%0*x' v triede `%s' musí byť v triede `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:484
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "znak L'\\u%0*x' v triede `%s' nesmie byť v triede `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:493 locale/programs/ld-ctype.c:551
+#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "vnútorná chyba %s na riadku %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:522
+#: locale/programs/ld-ctype.c:527
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "znak '%s' v triede `%s' musí byť v triede `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:538
+#: locale/programs/ld-ctype.c:543
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "znak '%s' v triede `%s' nesmie byť v triede `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:568 locale/programs/ld-ctype.c:606
+#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "<SP> znak nie je v triede `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:580 locale/programs/ld-ctype.c:617
+#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "<SP> znak nesmie byť v triede `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:600
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "znak <SP> nie je definovaný v znakovej sade"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:709
+#: locale/programs/ld-ctype.c:714
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "kategória `digit' neobsahuje záznamy v skupinách po desiatich"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:758
+#: locale/programs/ld-ctype.c:763
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "neboli definované žiadne vstupné číslice a v znakovej mape nie je žiadne zo štandardných mien"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:823
+#: locale/programs/ld-ctype.c:828
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "nie všetky znaky použité v `outdigit' sú dostupné v znakovej mape"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:840
+#: locale/programs/ld-ctype.c:845
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "nie všetky znaky použité v `outdigit' sú dostupné v repertoári"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1235
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1244
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "trieda znakov `%s' je už definovaná"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1241
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1250
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "limit implementácie: maximálne množstvo tried znakov je %Zd"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1267
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "znaková sada `%s' je už definovaná"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1273
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1282
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "limit implementácie: maximálne množstvo sád znakov je %d"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1538 locale/programs/ld-ctype.c:1663
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1769 locale/programs/ld-ctype.c:2455
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3443
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1547 locale/programs/ld-ctype.c:1672
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1778 locale/programs/ld-ctype.c:2464
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3460
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: pole `%s' neobsahuje presne desať položiek"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1566 locale/programs/ld-ctype.c:2137
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1575 locale/programs/ld-ctype.c:2146
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "to-value <U%0*X> rozsahu je menšia ako from-value <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1693
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1702
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "úvodná a koncová znaková sekvencia rozsahu musia mať rovnakú dĺžku"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1700
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1709
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "to-value sekvencia znakov je menšia ako sekvencia from-value"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2057 locale/programs/ld-ctype.c:2108
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2066 locale/programs/ld-ctype.c:2117
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "predčasný koniec definície `translit_ignore'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2063 locale/programs/ld-ctype.c:2114
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2156
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2072 locale/programs/ld-ctype.c:2123
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2165
 msgid "syntax error"
 msgstr "chyba syntaxe"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2287
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2296
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: chyba syntaxe v definícii novej triedy znakov"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2302
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2311
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: chyba syntaxe v definícii novej znakovej mapy"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2477
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2486
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "rozsah pokračovania musí byť označený dvomi operandami rovnakého typu"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2486
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2495
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "v symbolickom rozsahu hodnôt nesmie byť použité absolútne pokračovanie `...'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2501
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2510
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "v rozsahu hodnôt UCS treba použiť hexadecimálne symbolické pokračovanie `..'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2515
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "v rozsahu hodnôt kódov znakov treba použiť absolútne pokračovanie `...'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2666
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2675
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "duplicitná definícia mapovania `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744 locale/programs/ld-ctype.c:2888
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2761 locale/programs/ld-ctype.c:2905
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: sekcia `translit_start' nekončí `translit_end'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2839
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: duplicitná definícia `default_missing'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2844
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2861
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "predchádzajúca definícia bola tu"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2866
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2883
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: nenájdená zobraziteľná definícia `default_missing'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3019
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3036
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
 msgstr "%s: znak `%s' nie je definovaný v mape znakov a je potrebný ako implicitná hodnota"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3024 locale/programs/ld-ctype.c:3108
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3128 locale/programs/ld-ctype.c:3149
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3170 locale/programs/ld-ctype.c:3191
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3212 locale/programs/ld-ctype.c:3252
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3273 locale/programs/ld-ctype.c:3340
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3041 locale/programs/ld-ctype.c:3125
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3145 locale/programs/ld-ctype.c:3166
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3187 locale/programs/ld-ctype.c:3208
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3229 locale/programs/ld-ctype.c:3269
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3290 locale/programs/ld-ctype.c:3357
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: znak `%s' v znakovej mape nie je vyjadriteľný jedným bajtom"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3103 locale/programs/ld-ctype.c:3123
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3165 locale/programs/ld-ctype.c:3186
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3207 locale/programs/ld-ctype.c:3247
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3268 locale/programs/ld-ctype.c:3335
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3377 locale/programs/ld-ctype.c:3402
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3140
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3182 locale/programs/ld-ctype.c:3203
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3224 locale/programs/ld-ctype.c:3264
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3285 locale/programs/ld-ctype.c:3352
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3394 locale/programs/ld-ctype.c:3419
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: znak `%s' nie je definovaný a je potrebný ako implicitná hodnota"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3144
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3161
 #, c-format
 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "znak `%s' nie je definovaný a je potrebný ako implicitná hodnota"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3384 locale/programs/ld-ctype.c:3409
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: znak `%s' je potrebný ako prednastavená hodnota nevyjadriteľná jedným bajtom"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3464
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3481
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "neboli definované žiadne výstupné číslice a v znakovej mape nie je žiadne zo štandardných mien"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3755
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3772
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: transliteračné údaje prostredia `%s' nie sú dostupné"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3851
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3868
 #, c-format
 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr "%s: tabuľka triedy \"%s\": %lu bajtov\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3920
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3937
 #, c-format
 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr "%s: tabuľka mapy \"%s\": %lu bajtov\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:4053
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4070
 #, c-format
 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
 msgstr "%s: tabuľka šírky: %lu bajtov\n"
@@ -1137,37 +1137,37 @@ msgstr "%s: pre pole `%s' neexistuje korektný regulérny výraz: %s"
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: hodnota poľa `int_curr_symbol' má chybnú dĺžku"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:232
+#: locale/programs/ld-monetary.c:237
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
 msgstr "%s: hodnota poľa `int_curr_symbol' nezodpovedá platnému názvu v ISO 4217"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
+#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:119
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' nesmie byť prázdny reťazec"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-monetary.c:308
+#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' musí byť z rozsahu %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-numeric.c:275
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:275
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' musí byť jeden znak"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:837 locale/programs/ld-numeric.c:319
+#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:319
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: `-1' musí byť posledným záznamom v poli `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:859 locale/programs/ld-numeric.c:340
+#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:340
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' musia byť menšie ako 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:902
+#: locale/programs/ld-monetary.c:908
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "konverzný pomer nemôže byť nula"
 
@@ -1252,62 +1252,62 @@ msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' nesmú byť väčšie ako %d"
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' nesmú byť väčšie ako %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:984
+#: locale/programs/ld-time.c:986
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: príliš málo hodnôt poľa `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1029
+#: locale/programs/ld-time.c:1031
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "prebytočná koncová bodkočiarka"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1032
+#: locale/programs/ld-time.c:1034
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: priveľa hodnôt poľa `%s'"
 
-#: locale/programs/linereader.c:275
+#: locale/programs/linereader.c:130
+msgid "trailing garbage at end of line"
+msgstr "smetie na konci riadku"
+
+#: locale/programs/linereader.c:304
 msgid "garbage at end of number"
 msgstr "smetie za koncom čísla"
 
-#: locale/programs/linereader.c:387
+#: locale/programs/linereader.c:416
 msgid "garbage at end of character code specification"
 msgstr "smetie za koncom špecifikácie kódu znaku"
 
-#: locale/programs/linereader.c:473
+#: locale/programs/linereader.c:502
 msgid "unterminated symbolic name"
 msgstr "neukončené symbolické meno"
 
-#: locale/programs/linereader.c:537 catgets/gencat.c:1195
+#: locale/programs/linereader.c:566 catgets/gencat.c:1195
 msgid "invalid escape sequence"
 msgstr "neprípustná escape-sekvencia"
 
-#: locale/programs/linereader.c:600
+#: locale/programs/linereader.c:629
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "chybná escape-sekvencia na konci reťazca"
 
-#: locale/programs/linereader.c:604 locale/programs/linereader.c:832
+#: locale/programs/linereader.c:633 locale/programs/linereader.c:861
 msgid "unterminated string"
 msgstr "neukončený reťazec"
 
-#: locale/programs/linereader.c:646
+#: locale/programs/linereader.c:675
 msgid "non-symbolic character value should not be used"
 msgstr "nesymbolické hodnoty znakov by nemali byť používané"
 
-#: locale/programs/linereader.c:793
+#: locale/programs/linereader.c:822
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "symbol `%.*s' nie je v mape znakov"
 
-#: locale/programs/linereader.c:814
+#: locale/programs/linereader.c:843
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "symbol `%.*s' nie je v mape repertoáru"
 
-#: locale/programs/linereader.h:162
-msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "smetie na konci riadku"
-
 #: locale/programs/locale.c:75
 msgid "System information:"
 msgstr "Systémové informácie:"
@@ -1348,7 +1348,23 @@ msgstr ""
 "NÁZOV\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:512
+#: locale/programs/locale.c:195
+msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
+msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_CTYPE na predvolené národné prostredie"
+
+#: locale/programs/locale.c:197
+msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
+msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_MESSAGES na predvolené národné prostredie"
+
+#: locale/programs/locale.c:210
+msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
+msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_COLLATE na predvolené národné prostredie"
+
+#: locale/programs/locale.c:226
+msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
+msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_ALL na predvolené národné prostredie"
+
+#: locale/programs/locale.c:517
 msgid "while preparing output"
 msgstr "počas prípravy výstupu"
 
@@ -1614,15 +1630,15 @@ msgstr "chyba počas zápisu údajov kategórie `%s'"
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "nie je možné vytvoriť výstupný súbor `%s' pre kategóriu `%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.h:59
+#: locale/programs/locfile.c:781
 msgid "expect string argument for `copy'"
 msgstr "pre `copy' je očakávaný reťazcový argyment"
 
-#: locale/programs/locfile.h:63
+#: locale/programs/locfile.c:785
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "názov prostredia by malo obsahovať iba prenositeľné znaky"
 
-#: locale/programs/locfile.h:82
+#: locale/programs/locfile.c:804
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "pri použití `copy' nemá byť zadané žiadne iné kľúčové slovo"
 
@@ -1655,7 +1671,7 @@ msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
 msgstr "horný limit rozsahu je menší ako dolný"
 
 #: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
-#: posix/getconf.c:1002
+#: posix/getconf.c:1007
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "nedostatok pamäti"
 
@@ -1681,7 +1697,7 @@ msgstr "Prvý testovací reťazec."
 msgid "Another string for testing."
 msgstr "Iný reťazec pre testovanie."
 
-#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:84
+#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:88
 msgid "NAME"
 msgstr "NÁZOV"
 
@@ -1785,11 +1801,12 @@ msgid "cannot determine escape character"
 msgstr "nie je možné určiť znak escape"
 
 #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
+#, c-format
 msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
 msgstr "makecontext: nevie ako má spracovať viac ako 8 argumentov\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:133
-#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:787 nis/ypclnt.c:861
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:147
+#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:778 nis/ypclnt.c:852
 msgid "Success"
 msgstr "Úspech"
 
@@ -1887,7 +1904,7 @@ msgstr "Nie je možné prideliť pamäť"
 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
-#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:817
+#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:808
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Prístup odmietnutý"
 
@@ -2977,6 +2994,14 @@ msgstr "Nie je možné vysielať po ukončení činnosti komunikačného bodu"
 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
 msgstr "%s%sNeznámy signál %d\n"
 
+#: dlfcn/dlinfo.c:51
+msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_SELF je použité v kóde, ktorý nie je dynamicky zavedený"
+
+#: dlfcn/dlinfo.c:61
+msgid "unsupported dlinfo request"
+msgstr "nepodporovaná žiadosť dlinfo"
+
 #: malloc/mcheck.c:346
 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
 msgstr "pamäť je konzistentná, knižnica je chybná\n"
@@ -3043,346 +3068,362 @@ msgstr "Signál reálneho času %d"
 msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Neznámy signál %d"
 
-#: timezone/zdump.c:175
+#: timezone/zdump.c:176
 #, c-format
-msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
-msgstr "%s: Použitie: %s [ -v ] [ -c limit ] meno_zóny ...\n"
+msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: použitie je %s [ --version ] [ -v ] [ -c limit ] meno_zóny ...\n"
 
-#: timezone/zdump.c:268
+#: timezone/zdump.c:269
 msgid "Error writing standard output"
 msgstr "Chyba pri zápise na štandardný výstup"
 
-#: timezone/zic.c:365
+#: timezone/zic.c:361
 #, c-format
 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
 msgstr "%s: Nedostatok pamäti: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:390 misc/error.c:127 misc/error.c:155
+#: timezone/zic.c:386 misc/error.c:129 misc/error.c:157
 msgid "Unknown system error"
 msgstr "Neznáma chyba systému"
 
-#: timezone/zic.c:424
+#: timezone/zic.c:420
 #, c-format
 msgid "\"%s\", line %d: %s"
 msgstr "\"%s\", riadok %d: %s"
 
-#: timezone/zic.c:427
+#: timezone/zic.c:423
 #, c-format
 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
 msgstr " (pravidlo z \"%s\", riadok %d)"
 
-#: timezone/zic.c:439
+#: timezone/zic.c:435
 msgid "warning: "
 msgstr "varovanie: "
 
-#: timezone/zic.c:449
+#: timezone/zic.c:445
 #, c-format
 msgid ""
-"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
+"%s: usage is %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
 msgstr ""
-"%s: Použitie: %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokálny_čas ] [ -p posix_pravidlá ] \\\n"
+"%s: použitie je %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l lokálny_čas ] [ -p posix_pravidlá ] \\\n"
 "\t[ -d adresár ] [ -L priestupné_sekundy ] [ -y typ_roku ] [ súbor ... ]\n"
 
-#: timezone/zic.c:491
+#: timezone/zic.c:492
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
 msgstr "%s: Voľba -d zadaná viac ako raz\n"
 
-#: timezone/zic.c:501
+#: timezone/zic.c:502
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
 msgstr "%s: Voľba -l zadaná viac ako raz\n"
 
-#: timezone/zic.c:511
+#: timezone/zic.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
 msgstr "%s: Voľba -p zadaná viac ako raz\n"
 
-#: timezone/zic.c:521
+#: timezone/zic.c:522
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
 msgstr "%s: Voľba -y zadaná viac ako raz\n"
 
-#: timezone/zic.c:531
+#: timezone/zic.c:532
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
 msgstr "%s: Voľba -L zadaná viac ako raz\n"
 
-#: timezone/zic.c:638
+#: timezone/zic.c:639
 #, c-format
 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie je možné zmazať %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:645
+#: timezone/zic.c:646
 msgid "hard link failed, symbolic link used"
 msgstr "pevný odkaz zlyhal, použitý symbolický"
 
-#: timezone/zic.c:653
+#: timezone/zic.c:654
 #, c-format
 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť prepojenie z %s na %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:751 timezone/zic.c:753
+#: timezone/zic.c:752 timezone/zic.c:754
 msgid "same rule name in multiple files"
 msgstr "rovnaké meno pravidla vo viacerých súboroch"
 
-#: timezone/zic.c:794
+#: timezone/zic.c:795
 msgid "unruly zone"
 msgstr "zóna bez pravidiel"
 
-#: timezone/zic.c:801
+#: timezone/zic.c:802
 #, c-format
 msgid "%s in ruleless zone"
 msgstr "%s v zóne bez pravidiel"
 
-#: timezone/zic.c:822
+#: timezone/zic.c:823
 msgid "standard input"
 msgstr "štandardný vstup"
 
-#: timezone/zic.c:827
+#: timezone/zic.c:828
 #, c-format
 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie je možné otvoriť %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:838
+#: timezone/zic.c:839
 msgid "line too long"
 msgstr "pridlhý riadok"
 
-#: timezone/zic.c:858
+#: timezone/zic.c:859
 msgid "input line of unknown type"
 msgstr "vstupný riadok neznámeho typu"
 
-#: timezone/zic.c:874
+#: timezone/zic.c:875
 #, c-format
 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
 msgstr "%s: Priestupný riadok v súbore nepriestupných sekúnd %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:881 timezone/zic.c:1295 timezone/zic.c:1320
+#: timezone/zic.c:882 timezone/zic.c:1297 timezone/zic.c:1322
 #, c-format
 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
 msgstr "%s: fatálna chyba: Neprípustná l_hodnota %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:889
+#: timezone/zic.c:890
 #, c-format
 msgid "%s: Error reading %s\n"
 msgstr "%s: Chyba pri čítaní %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:896
+#: timezone/zic.c:897
 #, c-format
 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
 msgstr "%s: Chyba pri uzatváraní %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:901
+#: timezone/zic.c:902
 msgid "expected continuation line not found"
 msgstr "očakávaný pokračovací riadok nebol nájdený"
 
-#: timezone/zic.c:957
+#: timezone/zic.c:958
 msgid "wrong number of fields on Rule line"
 msgstr "chybný počšt polí v riadku Rule"
 
-#: timezone/zic.c:961
+#: timezone/zic.c:962
 msgid "nameless rule"
 msgstr "bezmenné pravidlo"
 
-#: timezone/zic.c:966
+#: timezone/zic.c:967
 msgid "invalid saved time"
 msgstr "neprípustný uložený čas"
 
-#: timezone/zic.c:985
+#: timezone/zic.c:986
 msgid "wrong number of fields on Zone line"
 msgstr "chybný počet polí v riadku Zone"
 
-#: timezone/zic.c:991
+#: timezone/zic.c:992
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
 msgstr "Riadok \"Zone %s\" a voľba -l sa navzájom vylučujú"
 
-#: timezone/zic.c:999
+#: timezone/zic.c:1000
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
 msgstr "Riadok \"Zone %s\" a voľba -p sa navzájom vylučujú"
 
-#: timezone/zic.c:1011
+#: timezone/zic.c:1012
 #, c-format
 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
 msgstr "duplicitné meno zóny %s (súbor \"%s\", riadok %d)"
 
-#: timezone/zic.c:1027
+#: timezone/zic.c:1028
 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
 msgstr "chybný počet polí v pokračovacom riadku Zone"
 
-#: timezone/zic.c:1067
+#: timezone/zic.c:1068
 msgid "invalid UTC offset"
 msgstr "neprípustné posunutie voči UTC"
 
-#: timezone/zic.c:1070
+#: timezone/zic.c:1071
 msgid "invalid abbreviation format"
 msgstr "neprípustný formát skratky"
 
-#: timezone/zic.c:1096
+#: timezone/zic.c:1097
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
 msgstr "Koncový čas pokračovacieho riadku zóny nie je väčší ako koncový čas predchádzajúceho riadku"
 
-#: timezone/zic.c:1123
+#: timezone/zic.c:1124
 msgid "wrong number of fields on Leap line"
 msgstr "chybný počet polí v riadku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1132
+#: timezone/zic.c:1133
 msgid "invalid leaping year"
 msgstr "neprípustný priestupný rok"
 
-#: timezone/zic.c:1147 timezone/zic.c:1250
+#: timezone/zic.c:1148 timezone/zic.c:1252
 msgid "invalid month name"
 msgstr "neprípustný názov mesiaca"
 
-#: timezone/zic.c:1160 timezone/zic.c:1372 timezone/zic.c:1386
+#: timezone/zic.c:1161 timezone/zic.c:1374 timezone/zic.c:1388
 msgid "invalid day of month"
 msgstr "neprípustný deň mesiaca"
 
-#: timezone/zic.c:1165
+#: timezone/zic.c:1166
 msgid "time before zero"
 msgstr "čas menší ako nula"
 
-#: timezone/zic.c:1173 timezone/zic.c:2049 timezone/zic.c:2068
-msgid "time overflow"
-msgstr "pretečenie času"
+#: timezone/zic.c:1170
+msgid "time too small"
+msgstr "čas je príliš malý"
+
+#: timezone/zic.c:1174
+msgid "time too large"
+msgstr "čas je príliš veľký"
 
-#: timezone/zic.c:1176 timezone/zic.c:1279
+#: timezone/zic.c:1178 timezone/zic.c:1281
 msgid "invalid time of day"
 msgstr "neprípustný čas v dni"
 
-#: timezone/zic.c:1195
+#: timezone/zic.c:1197
 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
 msgstr "neprípustné pole CORRECTION v riadku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1199
+#: timezone/zic.c:1201
 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
 msgstr "neprípustné pole Rolling/Stationary v riadku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1214
+#: timezone/zic.c:1216
 msgid "wrong number of fields on Link line"
 msgstr "chybný počet polí v riadku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1218
+#: timezone/zic.c:1220
 msgid "blank FROM field on Link line"
 msgstr "prázdne pole OD v riadku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1222
+#: timezone/zic.c:1224
 msgid "blank TO field on Link line"
 msgstr "prázdne pole DO v riadku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1299
+#: timezone/zic.c:1301
 msgid "invalid starting year"
 msgstr "neprípustný počiatočný rok"
 
-#: timezone/zic.c:1303 timezone/zic.c:1328
+#: timezone/zic.c:1305
 msgid "starting year too low to be represented"
 msgstr "počiatočný rok primalý pre zobrazenie"
 
-#: timezone/zic.c:1305 timezone/zic.c:1330
+#: timezone/zic.c:1307
 msgid "starting year too high to be represented"
 msgstr "počiatočný rok priveľký pre zobrazenie"
 
-#: timezone/zic.c:1324
+#: timezone/zic.c:1326
 msgid "invalid ending year"
 msgstr "neprípustný koncový rok"
 
-#: timezone/zic.c:1333
+#: timezone/zic.c:1330
+msgid "ending year too low to be represented"
+msgstr "koncový rok primalý pre zobrazenie"
+
+#: timezone/zic.c:1332
+msgid "ending year too high to be represented"
+msgstr "koncový rok priveľký pre zobrazenie"
+
+#: timezone/zic.c:1335
 msgid "starting year greater than ending year"
 msgstr "počiatočný rok väčší ako koncový"
 
-#: timezone/zic.c:1340
+#: timezone/zic.c:1342
 msgid "typed single year"
 msgstr "zadaný jeden rok"
 
-#: timezone/zic.c:1377
+#: timezone/zic.c:1379
 msgid "invalid weekday name"
 msgstr "neprípustný názov dňa"
 
-#: timezone/zic.c:1492
+#: timezone/zic.c:1494
 #, c-format
 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie je možné odstrániť %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1502
+#: timezone/zic.c:1504
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1568
+#: timezone/zic.c:1570
 #, c-format
 msgid "%s: Error writing %s\n"
 msgstr "%s: Chyba pri zápise %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1758
+#: timezone/zic.c:1760
 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
 msgstr "nie je možné nájsť skratku časovej zóny pre použitie hneď po koncovom čase"
 
-#: timezone/zic.c:1801
+#: timezone/zic.c:1803
 msgid "too many transitions?!"
 msgstr "priveľa prechodov?!"
 
-#: timezone/zic.c:1820
+#: timezone/zic.c:1822
 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
 msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným isdst"
 
-#: timezone/zic.c:1824
+#: timezone/zic.c:1826
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
 msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným ttisstd"
 
-#: timezone/zic.c:1828
+#: timezone/zic.c:1830
 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
 msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným ttisgmt"
 
-#: timezone/zic.c:1847
+#: timezone/zic.c:1849
 msgid "too many local time types"
 msgstr "priveľa lokálnych typov času"
 
-#: timezone/zic.c:1875
+#: timezone/zic.c:1877
 msgid "too many leap seconds"
 msgstr "priveľa priestupných sekúnd"
 
-#: timezone/zic.c:1881
+#: timezone/zic.c:1883
 msgid "repeated leap second moment"
 msgstr "opakovaný moment priestupnej sekundy"
 
-#: timezone/zic.c:1933
+#: timezone/zic.c:1935
 msgid "Wild result from command execution"
 msgstr "Čudný výsledok vykonania programu"
 
-#: timezone/zic.c:1934
+#: timezone/zic.c:1936
 #, c-format
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
 msgstr "%s: príkaz bol '%s', výsledok bol %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:2029
+#: timezone/zic.c:2031
 msgid "Odd number of quotation marks"
 msgstr "Nepárny počet úvodzoviek"
 
-#: timezone/zic.c:2115
+#: timezone/zic.c:2051 timezone/zic.c:2070
+msgid "time overflow"
+msgstr "pretečenie času"
+
+#: timezone/zic.c:2117
 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
 msgstr "29. február použitý v nepriestupnom roku"
 
-#: timezone/zic.c:2149
+#: timezone/zic.c:2151
 msgid "no day in month matches rule"
 msgstr "s pravidlom sa nezhoduje žiadny deň v mesiaci"
 
-#: timezone/zic.c:2172
+#: timezone/zic.c:2175
 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
 msgstr "príliš veľa alebo príliš dlhé skratku časovej zóny"
 
-#: timezone/zic.c:2213
+#: timezone/zic.c:2216
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
 msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť adresár %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2235
+#: timezone/zic.c:2238
 #, c-format
 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
 msgstr "%s: nesprávne rozšírenie znamienka pre %d\n"
 
-#: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1801
+#: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1797
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "prázdny alebo nenastavený parameter"
 
@@ -3450,249 +3491,249 @@ msgstr "Všetky požiadavky vykonané"
 msgid "Interrupted by a signal"
 msgstr "Prerušené signálom"
 
-#: posix/getconf.c:889
+#: posix/getconf.c:892
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
 msgstr "Použitie: %s [-v špecifikácia] meno_premennej [cesta]\n"
 
-#: posix/getconf.c:947
+#: posix/getconf.c:950
 #, c-format
 msgid "unknown specification \"%s\""
 msgstr "neznáma špecifikácia \"%s\""
 
-#: posix/getconf.c:974 posix/getconf.c:990
+#: posix/getconf.c:979 posix/getconf.c:995
 msgid "undefined"
 msgstr "nedefinované"
 
-#: posix/getconf.c:1012
+#: posix/getconf.c:1017
 #, c-format
 msgid "Unrecognized variable `%s'"
 msgstr "Nerozpoznaná premenná `%s'"
 
-#: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:704
+#: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:711
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
 msgstr "%s: voľba `%s' nie je jednoznačná\n"
 
-#: posix/getopt.c:737 posix/getopt.c:741
+#: posix/getopt.c:744 posix/getopt.c:748
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: voľba `--%s' nedovoľuje použiť argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:750 posix/getopt.c:755
+#: posix/getopt.c:757 posix/getopt.c:762
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: voľba `%c%s' nedovoľuje použiť argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:1093
-#: posix/getopt.c:1106
+#: posix/getopt.c:807 posix/getopt.c:829 posix/getopt.c:1159
+#: posix/getopt.c:1181
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
 msgstr "%s: voľba `%s' vyžaduje argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:842 posix/getopt.c:845
+#: posix/getopt.c:867 posix/getopt.c:870
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
 msgstr "%s: nerozpoznaná voľba `--%s'\n"
 
-#: posix/getopt.c:853 posix/getopt.c:856
+#: posix/getopt.c:878 posix/getopt.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
 msgstr "%s: nerozpoznaná voľba `%c%s'\n"
 
-#: posix/getopt.c:903 posix/getopt.c:906
+#: posix/getopt.c:936 posix/getopt.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
 msgstr "%s: neprípustná voľba -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:912 posix/getopt.c:915
+#: posix/getopt.c:945 posix/getopt.c:948
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
 msgstr "%s: chybná voľba -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:962 posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:1159
-#: posix/getopt.c:1172
+#: posix/getopt.c:1003 posix/getopt.c:1022 posix/getopt.c:1234
+#: posix/getopt.c:1255
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
 msgstr "%s: voľba vyžaduje argument -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:1025 posix/getopt.c:1036
+#: posix/getopt.c:1074 posix/getopt.c:1093
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
 msgstr "%s: voľba `-W %s' nie je jednoznačná\n"
 
-#: posix/getopt.c:1060 posix/getopt.c:1072
+#: posix/getopt.c:1117 posix/getopt.c:1138
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: voľba `-W %s' nedovoľuje pouťiť argument\n"
 
-#: posix/regcomp.c:136
+#: posix/regcomp.c:150
 msgid "No match"
 msgstr "Žiadna zhoda"
 
-#: posix/regcomp.c:139
+#: posix/regcomp.c:153
 msgid "Invalid regular expression"
 msgstr "Neprípustný regulérny výraz"
 
-#: posix/regcomp.c:142
+#: posix/regcomp.c:156
 msgid "Invalid collation character"
 msgstr "Neprípustný znak triedenia"
 
-#: posix/regcomp.c:145
+#: posix/regcomp.c:159
 msgid "Invalid character class name"
 msgstr "Neprípustný názov triedy znakov"
 
-#: posix/regcomp.c:148
+#: posix/regcomp.c:162
 msgid "Trailing backslash"
 msgstr "Koncové spätné lomítko"
 
-#: posix/regcomp.c:151
+#: posix/regcomp.c:165
 msgid "Invalid back reference"
 msgstr "Neprípustný spätný odkaz"
 
-#: posix/regcomp.c:154
+#: posix/regcomp.c:168
 msgid "Unmatched [ or [^"
 msgstr "Nepárová [ or [^"
 
-#: posix/regcomp.c:157
+#: posix/regcomp.c:171
 msgid "Unmatched ( or \\("
 msgstr "Nepárová ( or \\("
 
-#: posix/regcomp.c:160
+#: posix/regcomp.c:174
 msgid "Unmatched \\{"
 msgstr "Nepárová \\{"
 
-#: posix/regcomp.c:163
+#: posix/regcomp.c:177
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
 msgstr "Neprípustný obsah \\{\\}"
 
-#: posix/regcomp.c:166
+#: posix/regcomp.c:180
 msgid "Invalid range end"
 msgstr "Neprípustný koniec rozsahu"
 
-#: posix/regcomp.c:169
+#: posix/regcomp.c:183
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Pamäť vyčerpaná"
 
-#: posix/regcomp.c:172
+#: posix/regcomp.c:186
 msgid "Invalid preceding regular expression"
 msgstr "Neprípustný predchádzajúci regulérny výraz"
 
-#: posix/regcomp.c:175
+#: posix/regcomp.c:189
 msgid "Premature end of regular expression"
 msgstr "Predčasný koniec regulérneho výrazu"
 
-#: posix/regcomp.c:178
+#: posix/regcomp.c:192
 msgid "Regular expression too big"
 msgstr "Regulérny výraz príliš veľký"
 
-#: posix/regcomp.c:181
+#: posix/regcomp.c:195
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Nepárová ) or \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:615
+#: posix/regcomp.c:661
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Žiadny predchádzajúci regulérny výraz"
 
-#: argp/argp-help.c:213
+#: argp/argp-help.c:224
 #, c-format
 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
 msgstr "%.*s: Parameter ARGP_HELP_FMT vyžaduje hodnotu"
 
-#: argp/argp-help.c:222
+#: argp/argp-help.c:233
 #, c-format
 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
 msgstr "%.*s: Neznámy parameter ARGP_HELP_FMT"
 
-#: argp/argp-help.c:234
+#: argp/argp-help.c:245
 #, c-format
 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
 msgstr "Nezmysly v ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: argp/argp-help.c:1189
+#: argp/argp-help.c:1205
 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
 msgstr "Povinné alebo voliteľné argumenty dlhých tvarov volieb sú povinné alebo voliteľné pre ľubovoľné zodpovedajúce krátke voľby."
 
-#: argp/argp-help.c:1572
+#: argp/argp-help.c:1592
 msgid "Usage:"
 msgstr "Použitie:"
 
-#: argp/argp-help.c:1576
+#: argp/argp-help.c:1596
 msgid "  or: "
 msgstr "  alebo: "
 
-#: argp/argp-help.c:1588
+#: argp/argp-help.c:1608
 msgid " [OPTION...]"
 msgstr " [VOĽBA...]"
 
-#: argp/argp-help.c:1615
+#: argp/argp-help.c:1635
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
 msgstr "Použite `%s --help' alebo `%s --usage' pre viac informácií.\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1643
+#: argp/argp-help.c:1663
 #, c-format
 msgid "Report bugs to %s.\n"
 msgstr "Chyby hláste na adrese %s.\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:100
+#: argp/argp-parse.c:115
 msgid "Give this help list"
 msgstr "Vypísať túto pomoc"
 
-#: argp/argp-parse.c:101
+#: argp/argp-parse.c:116
 msgid "Give a short usage message"
 msgstr "Vypísať krátky návod na použitie"
 
-#: argp/argp-parse.c:102
+#: argp/argp-parse.c:117
 msgid "Set the program name"
 msgstr "Nastaviť názov programu"
 
-#: argp/argp-parse.c:104
+#: argp/argp-parse.c:119
 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
 msgstr "Počkať SECS sekúnd (implicitne 3600)"
 
-#: argp/argp-parse.c:161
+#: argp/argp-parse.c:180
 msgid "Print program version"
 msgstr "Vypísať verziu programu"
 
-#: argp/argp-parse.c:177
+#: argp/argp-parse.c:196
 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Verzia neznáma!?"
 
-#: argp/argp-parse.c:653
+#: argp/argp-parse.c:672
 #, c-format
 msgid "%s: Too many arguments\n"
 msgstr "%s: Priveľa argumentov\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:794
+#: argp/argp-parse.c:813
 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Voľba by mala byť rozpoznaná!?"
 
-#: resolv/herror.c:67
+#: resolv/herror.c:68
 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
 msgstr "Chyba resolvera 0 (žiadna chyba)"
 
-#: resolv/herror.c:68
+#: resolv/herror.c:69
 msgid "Unknown host"
 msgstr "Neznámy počítač"
 
-#: resolv/herror.c:69
+#: resolv/herror.c:70
 msgid "Host name lookup failure"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť meno počítača"
 
-#: resolv/herror.c:70
+#: resolv/herror.c:71
 msgid "Unknown server error"
 msgstr "Neznáma chyba servera"
 
-#: resolv/herror.c:71
+#: resolv/herror.c:72
 msgid "No address associated with name"
 msgstr "Názov nemá priradenú adresu"
 
-#: resolv/herror.c:107
+#: resolv/herror.c:108
 msgid "Resolver internal error"
 msgstr "Vnútorná chyba resolvera"
 
-#: resolv/herror.c:110
+#: resolv/herror.c:111
 msgid "Unknown resolver error"
 msgstr "Neznáma chyba resolvera"
 
@@ -3744,24 +3785,24 @@ msgstr "databáza [kľúč ...]"
 msgid "Service configuration to be used"
 msgstr "Konfigurácia služby, ktorá má byť použitá"
 
-#: nss/getent.c:136 nss/getent.c:308
+#: nss/getent.c:136 nss/getent.c:375
 #, c-format
 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
 msgstr "Enumerácia %s nie je podporované\n"
 
-#: nss/getent.c:732
+#: nss/getent.c:800
 msgid "getent - get entries from administrative database."
 msgstr "getent - získať záznamy z administratívnej databázy."
 
-#: nss/getent.c:733
+#: nss/getent.c:801
 msgid "Supported databases:"
 msgstr "Podporované databázy:"
 
-#: nss/getent.c:790 nscd/nscd.c:124 nscd/nscd_nischeck.c:64
+#: nss/getent.c:858 nscd/nscd.c:131 nscd/nscd_nischeck.c:64
 msgid "wrong number of arguments"
 msgstr "chybný počet argumentov"
 
-#: nss/getent.c:800
+#: nss/getent.c:868
 #, c-format
 msgid "Unknown database: %s\n"
 msgstr "Neznáma databáza %s\n"
@@ -4106,10 +4147,12 @@ msgid "illegal nettype :`%s'\n"
 msgstr "chybný nettype :`%s'\n"
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1104
+#, c-format
 msgid "rpcgen: too many defines\n"
 msgstr "rpcgen: priveľa defines\n"
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1116
+#, c-format
 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
 msgstr "rpcgen: chyba kódovania zoznamu argumentov\n"
 
@@ -4121,6 +4164,7 @@ msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
 msgstr "súbor `%s' už existuje a môže byť prepísaný\n"
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1194
+#, c-format
 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
 msgstr "Nie je možné zadať viac ako jeden vstupný súbor!\n"
 
@@ -4129,6 +4173,7 @@ msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
 msgstr "Táto implementácia nepodporuje nový štýl alebo MT-bezpečný kód!\n"
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1373
+#, c-format
 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
 msgstr "Príznaky netid a inetd nie je možné použiť súčasne!\n"
 
@@ -4141,10 +4186,12 @@ msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
 msgstr "Pri použití nového štýlu nie je možné použiť príznaky tabuľky!\n"
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1411
+#, c-format
 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
 msgstr "\"vst_súbor\" je vyžadovaný pri použití príznakov tvorby vzoru.\n"
 
 #: sunrpc/rpc_main.c:1416
+#, c-format
 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
 msgstr "Nie je možné použiť viac ako jeden príznak tvorby súboru!\n"
 
@@ -4340,31 +4387,31 @@ msgstr "svcudp_create: nedostatok pamäti\n"
 msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
 msgstr "svcudp_create: xp_pad je príliš malý pre IP_PKTINFO\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:471
+#: sunrpc/svc_udp.c:493
 msgid "enablecache: cache already enabled"
 msgstr "enablecache: vyrovnávacia pamäť je už povolená"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:477
+#: sunrpc/svc_udp.c:499
 msgid "enablecache: could not allocate cache"
 msgstr "enablecache: nebolo možné prideliť vyrovnáciu pamäť"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:485
+#: sunrpc/svc_udp.c:507
 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
 msgstr "enablecache: nebolo možné prideliť dáta pre vyrovnávaciu pamäť"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:492
+#: sunrpc/svc_udp.c:514
 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
 msgstr "enablecache: nebolo možné prideliť frontu pre vyrovnávaciu pamäť"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:528
+#: sunrpc/svc_udp.c:550
 msgid "cache_set: victim not found"
 msgstr "cache_set: obeť nenájdená"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:539
+#: sunrpc/svc_udp.c:561
 msgid "cache_set: victim alloc failed"
 msgstr "cache_set: obeť nenájdená"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:545
+#: sunrpc/svc_udp.c:567
 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
 msgstr "cache_set: nebolo možné prideliť rpc vyrovnávaciu pamäť"
 
@@ -4388,7 +4435,7 @@ msgstr "svc_unix: makefd_xprt: nedostatok pamäti\n"
 msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
 msgstr "xdr_bytes: nedostatok pamäti\n"
 
-#: sunrpc/xdr.c:725 sunrpc/xdr.c:728
+#: sunrpc/xdr.c:728 sunrpc/xdr.c:731
 msgid "xdr_string: out of memory\n"
 msgstr "xdr_string: nedostatok pamäti\n"
 
@@ -4806,6 +4853,7 @@ msgid "Access Rights : "
 msgstr "Prístupové práva : "
 
 #: nis/nis_print.c:326
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Time to Live  : "
@@ -4896,220 +4944,221 @@ msgstr "    Žiadni implicitní nečlenovia\n"
 msgid "    No recursive nonmembers\n"
 msgstr "    Žiadni rekurzívni nečlenovia\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:96
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:172
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
 #, c-format
 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
 msgstr "DES záznam pre sieťový názov %s nie je jednoznačný\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:208
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:218
 #, c-format
 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
 msgstr "netname2user: chýbajúci zoznam id skupín v `%s'."
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:285
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:291
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:350
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:359
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:300
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:306
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:370
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:379
 #, c-format
 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
 msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:304
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:319
 #, c-format
 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
 msgstr "netname2user: DES záznam pre %s v adresári %s nejednoznačný"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:322
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:337
 #, c-format
 msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
 msgstr "netname2user: názov principála `%s' príliš dlhý"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:392
 #, c-format
 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
 msgstr "netname2user: LOCAL záznam pre %s v adresári %s nejednoznačný"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:379
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:399
 msgid "netname2user: should not have uid 0"
 msgstr "netname2user: nemal by mať uid 0"
 
-#: nis/ypclnt.c:174
+#: nis/ypclnt.c:171
 #, c-format
 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
 
-#: nis/ypclnt.c:789
+#: nis/ypclnt.c:780
 msgid "Request arguments bad"
 msgstr "Chybné argumenty žiadosti"
 
-#: nis/ypclnt.c:791
+#: nis/ypclnt.c:782
 msgid "RPC failure on NIS operation"
 msgstr "Zlyhal RPC pri NIS operácii"
 
-#: nis/ypclnt.c:793
+#: nis/ypclnt.c:784
 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
 msgstr "Pripojenie k serveru obsluhujúcemu túto doménu nie je možné"
 
-#: nis/ypclnt.c:795
+#: nis/ypclnt.c:786
 msgid "No such map in server's domain"
 msgstr "Táto mapa sa v doméne servera nenachádza"
 
-#: nis/ypclnt.c:797
+#: nis/ypclnt.c:788
 msgid "No such key in map"
 msgstr "Tento kľúč v databáze neexistuje"
 
-#: nis/ypclnt.c:799
+#: nis/ypclnt.c:790
 msgid "Internal NIS error"
 msgstr "Interná chyba NIS"
 
-#: nis/ypclnt.c:801
+#: nis/ypclnt.c:792
 msgid "Local resource allocation failure"
 msgstr "Chyba pri pridelení miestnych zdrojov"
 
-#: nis/ypclnt.c:803
+#: nis/ypclnt.c:794
 msgid "No more records in map database"
 msgstr "Žiadne ďalšie záznamy v databáze"
 
-#: nis/ypclnt.c:805
+#: nis/ypclnt.c:796
 msgid "Can't communicate with portmapper"
 msgstr "Komunikácia s portmapperom nie je možná"
 
-#: nis/ypclnt.c:807
+#: nis/ypclnt.c:798
 msgid "Can't communicate with ypbind"
 msgstr "Komunikácia s ypbind nie je možná"
 
-#: nis/ypclnt.c:809
+#: nis/ypclnt.c:800
 msgid "Can't communicate with ypserv"
 msgstr "Komunikácia s ypserv nie je možná"
 
-#: nis/ypclnt.c:811
+#: nis/ypclnt.c:802
 msgid "Local domain name not set"
 msgstr "Meno miestnej domény nie je nastavené"
 
-#: nis/ypclnt.c:813
+#: nis/ypclnt.c:804
 msgid "NIS map database is bad"
 msgstr "Databáza máp NIS je chybná"
 
-#: nis/ypclnt.c:815
+#: nis/ypclnt.c:806
 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
 msgstr "Rozdielne verzie NIS klienta a serveru - nie je možné poskytnúť službu"
 
-#: nis/ypclnt.c:819
+#: nis/ypclnt.c:810
 msgid "Database is busy"
 msgstr "Databáza je používaná"
 
-#: nis/ypclnt.c:821
+#: nis/ypclnt.c:812
 msgid "Unknown NIS error code"
 msgstr "Neznámy chybový kód NIS"
 
-#: nis/ypclnt.c:863
+#: nis/ypclnt.c:854
 msgid "Internal ypbind error"
 msgstr "Interná chyba ypbind"
 
-#: nis/ypclnt.c:865
+#: nis/ypclnt.c:856
 msgid "Domain not bound"
 msgstr "Doména nie je pripojená"
 
-#: nis/ypclnt.c:867
+#: nis/ypclnt.c:858
 msgid "System resource allocation failure"
 msgstr "Pridelenie systémových zdrojov zlyhalo"
 
-#: nis/ypclnt.c:869
+#: nis/ypclnt.c:860
 msgid "Unknown ypbind error"
 msgstr "Neznáma chyba ypbind"
 
-#: nis/ypclnt.c:908
+#: nis/ypclnt.c:899
 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
 msgstr "yp_update: nie je možné konvertovať meno počítača na meno siete\n"
 
-#: nis/ypclnt.c:920
+#: nis/ypclnt.c:911
 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
 msgstr "yp_update: nie je možné zístiť adresu servera\n"
 
-#: nscd/cache.c:88
+#: nscd/cache.c:94
 msgid "while allocating hash table entry"
 msgstr "počas pridelenia záznamu hash-tabuľky"
 
-#: nscd/cache.c:150 nscd/connections.c:187
+#: nscd/cache.c:162 nscd/connections.c:184
 #, c-format
 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
 msgstr "nie je možné vykonať stat() súboru `%s': %s"
 
-#: nscd/connections.c:146
-msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
-msgstr "nie je možné načítať konfiguračný súbor; to je fatálne"
-
-#: nscd/connections.c:153
+#: nscd/connections.c:150
 msgid "Cannot run nscd in secure mode as unprivileged user"
 msgstr "Nie je možné spustiť nscd v bezpečnom režime ako neprivilegovaný používateľ"
 
-#: nscd/connections.c:175
+#: nscd/connections.c:172
 #, c-format
 msgid "while allocating cache: %s"
 msgstr "počas pridelenia cache: %s"
 
-#: nscd/connections.c:200
+#: nscd/connections.c:197
 #, c-format
 msgid "cannot open socket: %s"
 msgstr "nie je možné otvoriť socket `%s'"
 
-#: nscd/connections.c:218
+#: nscd/connections.c:215
 #, c-format
 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
 msgstr "nie je možné povoliť socketu prijímať spojenia: %s"
 
 #: nscd/connections.c:260
 #, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: žiadosť prijatá (verzia = %d)"
-
-#: nscd/connections.c:266
-#, c-format
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "nie je možné spracovať starú verziu žiadosti %d; aktuálna verzia je %d"
 
-#: nscd/connections.c:304 nscd/connections.c:326
+#: nscd/connections.c:298 nscd/connections.c:324
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "nie je možné zapísať výsledok: %s"
 
-#: nscd/connections.c:405 nscd/connections.c:499
+#: nscd/connections.c:392 nscd/connections.c:514
 #, c-format
 msgid "error getting callers id: %s"
 msgstr "chyba pri získaní id volajúceho: %s"
 
-#: nscd/connections.c:471
+#: nscd/connections.c:485
 #, c-format
 msgid "while accepting connection: %s"
 msgstr "počas prijatia spojenia: %s"
 
-#: nscd/connections.c:482
+#: nscd/connections.c:498
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "neúplné čítanie žiadosti: `%s'"
 
-#: nscd/connections.c:518
+#: nscd/connections.c:542
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "dĺžka kľúča v žiadosti príliš dlhá: %d"
 
-#: nscd/connections.c:532
+#: nscd/connections.c:556
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "neúplné čítanie kľúča žiadosti: %s"
 
-#: nscd/connections.c:591 nscd/connections.c:592 nscd/connections.c:611
-#: nscd/connections.c:624 nscd/connections.c:630 nscd/connections.c:637
+#: nscd/connections.c:566
+#, c-format
+msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
+msgstr "handle_request: žiadosť prijatá (verzia = %d) z PID %ld"
+
+#: nscd/connections.c:571
+#, c-format
+msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
+msgstr "handle_request: žiadosť prijatá (verzia = %d)"
+
+#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:655
+#: nscd/connections.c:668 nscd/connections.c:674 nscd/connections.c:681
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Zlyhalo spustenie nscd ako používateľ '%s'"
 
-#: nscd/connections.c:612
+#: nscd/connections.c:656
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist zlyhalo"
 
-#: nscd/connections.c:625
+#: nscd/connections.c:669
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups zlyhalo"
 
@@ -5121,121 +5170,134 @@ msgstr "počas pridelenia kópie kľúča"
 msgid "while allocating cache entry"
 msgstr "počas pridelenia záznamu cache"
 
-#: nscd/grpcache.c:196 nscd/hstcache.c:282 nscd/pwdcache.c:192
+#: nscd/grpcache.c:197 nscd/hstcache.c:283 nscd/pwdcache.c:193
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "neúplný zápis v %s: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:218
+#: nscd/grpcache.c:219
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Nenájdené \"%s\" v cache skupín!"
 
-#: nscd/grpcache.c:284
+#: nscd/grpcache.c:285
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
 msgstr "Neplatné číselné gid \"%s\"!"
 
-#: nscd/grpcache.c:291
+#: nscd/grpcache.c:292
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
 msgstr "Nenájdené \"%d\" v cache skupín!"
 
-#: nscd/hstcache.c:304 nscd/hstcache.c:370 nscd/hstcache.c:435
-#: nscd/hstcache.c:500
+#: nscd/hstcache.c:305 nscd/hstcache.c:371 nscd/hstcache.c:436
+#: nscd/hstcache.c:501
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
 msgstr "Nenájdené \"%s\" v cache počítačov!"
 
-#: nscd/nscd.c:85
+#: nscd/nscd.c:89
 msgid "Read configuration data from NAME"
 msgstr "Načítať údaje o konfigurácii z NÁZOV"
 
-#: nscd/nscd.c:87
+#: nscd/nscd.c:91
 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
 msgstr "Nespúšťať samostatný proces a zobrazovať správy na aktuálnom termináli"
 
-#: nscd/nscd.c:88
+#: nscd/nscd.c:92
 msgid "NUMBER"
 msgstr "POČET"
 
-#: nscd/nscd.c:88
+#: nscd/nscd.c:92
 msgid "Start NUMBER threads"
 msgstr "Spustiť POČET vlákien"
 
-#: nscd/nscd.c:89
+#: nscd/nscd.c:93
 msgid "Shut the server down"
 msgstr "Zastaviť server"
 
-#: nscd/nscd.c:90
+#: nscd/nscd.c:94
 msgid "Print current configuration statistic"
 msgstr "Vypísať štatistiku aktuálnej konfigurácie"
 
-#: nscd/nscd.c:91
+#: nscd/nscd.c:95
 msgid "TABLE"
 msgstr "TABUĽKA"
 
-#: nscd/nscd.c:92
+#: nscd/nscd.c:96
 msgid "Invalidate the specified cache"
 msgstr "Zneplatniť zadanú cache"
 
-#: nscd/nscd.c:93
+#: nscd/nscd.c:97
 msgid "TABLE,yes"
 msgstr "TABUĽKA,áno"
 
-#: nscd/nscd.c:93
+#: nscd/nscd.c:97
 msgid "Use separate cache for each user"
 msgstr "Použiť samostatnú cache pre každého používateľa"
 
-#: nscd/nscd.c:98
+#: nscd/nscd.c:102
 msgid "Name Service Cache Daemon."
 msgstr "Démon cache služby názvov."
 
-#: nscd/nscd.c:131
+#: nscd/nscd.c:141
+msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
+msgstr "nie je možné načítať konfiguračný súbor; to je fatálne"
+
+#: nscd/nscd.c:152
 msgid "already running"
 msgstr "už beží"
 
-#: nscd/nscd.c:243 nscd/nscd.c:263 nscd/nscd.c:269
+#: nscd/nscd.c:270 nscd/nscd.c:294 nscd/nscd_stat.c:132
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Táto voľba je dostupná iba superužívateľovi!"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:83
+#: nscd/nscd_conf.c:88
 #, c-format
 msgid "Parse error: %s"
 msgstr "Chyba analýzy: %s"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:166
+#: nscd/nscd_conf.c:171
 #, c-format
 msgid "Could not create log file \"%s\""
 msgstr "Nie je možné vytvoriť žurnálový súbor \"%s\""
 
-#: nscd/nscd_conf.c:182
+#: nscd/nscd_conf.c:187
 msgid "Must specify user name for server-user option"
-msgstr "Pre server-user voľbu je potrebné zadať meno používateľa"
+msgstr "Pre voľbu server-user je potrebné zadať meno používateľa"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:187
+#: nscd/nscd_conf.c:194
+msgid "Must specify user name for stat-user option"
+msgstr "Pre voľbu stat-user je potrebné zadať meno používateľa"
+
+#: nscd/nscd_conf.c:205
 #, c-format
 msgid "Unknown option: %s %s %s"
 msgstr "Neznáma voľba: %s %s %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:87
+#: nscd/nscd_stat.c:103
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "nie je možné zapísať štatistiku: `%s'"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:105
+#: nscd/nscd_stat.c:128
+#, c-format
+msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
+msgstr "Len správca alebo %s má dostupnú túto voľbu!"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:139
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd nebeží!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:116
+#: nscd/nscd_stat.c:150
 msgid "write incomplete"
 msgstr "neúplný zápis"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:128
+#: nscd/nscd_stat.c:162
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "nie je možné načítať štatistické údaje"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:131
+#: nscd/nscd_stat.c:165
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -5246,61 +5308,96 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d  ladiaca úroveň servera\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
+#: nscd/nscd_stat.c:189
+#, c-format
+msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  doba behu servera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:192
+#, c-format
+msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "    %2uh %2um %2lus  doba behu servera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:194
+#, c-format
+msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "        %2um %2lus  doba behu servera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:196
+#, c-format
+msgid "            %2lus  server runtime\n"
+msgstr "            %2lus  doba behu servera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:198
+#, c-format
+msgid "%15lu  number of times clients had to wait\n"
+msgstr "%15lu  koľkokrát museli klienti čakať\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:213 nscd/nscd_stat.c:215
 msgid "      no"
 msgstr "      nie"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
+#: nscd/nscd_stat.c:213 nscd/nscd_stat.c:215
 msgid "     yes"
 msgstr "     áno"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:154
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%s cache:\n"
 "\n"
 "%15s  cache is enabled\n"
-"%15Zd  suggested size\n"
-"%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
-"%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
-"%15ld  cache hits on positive entries\n"
-"%15ld  cache hits on negative entries\n"
-"%15ld  cache misses on positive entries\n"
-"%15ld  cache misses on negative entries\n"
-"%15ld%% cache hit rate\n"
+"%15Zu  suggested size\n"
+"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
+"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
+"%15lu  cache hits on positive entries\n"
+"%15lu  cache hits on negative entries\n"
+"%15lu  cache misses on positive entries\n"
+"%15lu  cache misses on negative entries\n"
+"%15lu%% cache hit rate\n"
+"%15lu  current number of cached values\n"
+"%15lu  maximum number of cached values\n"
+"%15lu  maximum chain length searched\n"
+"%15lu  number of delays on rdlock\n"
+"%15lu  number of delays on wrlock\n"
 "%15s  check /etc/%s for changes\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "%s cache:\n"
 "\n"
 "%15s  cache je povolená\n"
-"%15Zd  navrhovaná veľkosť\n"
-"%15ld  sekúnd životnosť pozitívnych záznamov\n"
-"%15ld  sekúnd životnosť negatívnych záznamov\n"
-"%15ld  úspechov cache pre pozitívne záznamy\n"
-"%15ld  úspechov cache pre negatívne záznamy\n"
-"%15ld  neúspechov cache pre pozitívne záznamy\n"
-"%15ld  neúspechov cache pre negatívne záznamy\n"
-"%15ld%% úspešnosť cache\n"
+"%15Zu  navrhovaná veľkosť\n"
+"%15lu  sekúnd životnosť pozitívnych záznamov\n"
+"%15lu  sekúnd životnosť negatívnych záznamov\n"
+"%15lu  úspechov cache pre pozitívne záznamy\n"
+"%15lu  úspechov cache pre negatívne záznamy\n"
+"%15lu  neúspechov cache pre pozitívne záznamy\n"
+"%15lu  neúspechov cache pre negatívne záznamy\n"
+"%15lu%% úspešnosť cache\n"
+"%15lu  aktuálny počet hodnôt v cache\n"
+"%15lu  maximálny počet hodnôt v cache\n"
+"%15lu  maximálna prehľadávaná dĺžka zreťazenia\n"
+"%15lu  počet oneskorení na rdlock\n"
+"%15lu  počet oneskorení na wrlock\n"
 "%15s  skontrolujte /etc/%s na zmeny\n"
 
-#: nscd/pwdcache.c:214
+#: nscd/pwdcache.c:215
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
 msgstr "Nenájdené \"%s\" v cache hesiel!"
 
-#: nscd/pwdcache.c:280
+#: nscd/pwdcache.c:281
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
 msgstr "Neplatné číselné uid \"%s\"!"
 
-#: nscd/pwdcache.c:287
+#: nscd/pwdcache.c:288
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
 msgstr "Nenájdené \"%d\" v cache hesiel!"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/dl-sysdep.c:357
+#: elf/../sysdeps/generic/dl-sysdep.c:422
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "nie je možné vytvoriť zoznam zlučiteľnosti"
 
@@ -5338,61 +5435,61 @@ msgstr "viac ako jeden dynamický segment\n"
 msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
 msgstr "%s je pre neznámy stroj %d.\n"
 
-#: elf/cache.c:69
+#: elf/cache.c:70
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámy"
 
-#: elf/cache.c:105
+#: elf/cache.c:111
 msgid "Unknown OS"
 msgstr "Neznámy OS"
 
-#: elf/cache.c:110
+#: elf/cache.c:116
 #, c-format
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:136 elf/ldconfig.c:1045
+#: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1078
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Nie je možné otvoriť cache súbor %s\n"
 
-#: elf/cache.c:148
+#: elf/cache.c:154
 msgid "mmap of cache file failed.\n"
 msgstr "zlyhalo mapovanie cache súboru\n"
 
-#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:162
+#: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
 msgid "File is not a cache file.\n"
 msgstr "Súbor nie je cache súborom.\n"
 
-#: elf/cache.c:195 elf/cache.c:205
+#: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
 #, c-format
 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
 msgstr "%d knižníc nájdených v cache `%s'\n"
 
-#: elf/cache.c:392
+#: elf/cache.c:410
 #, c-format
 msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
 msgstr "Nie je možné zmazať dočasný cache súbor %s"
 
-#: elf/cache.c:399
+#: elf/cache.c:417
 #, c-format
 msgid "Can't create temporary cache file %s"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť dočasný cache súbor %s"
 
-#: elf/cache.c:407 elf/cache.c:416 elf/cache.c:420
+#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:434 elf/cache.c:438
 msgid "Writing of cache data failed"
 msgstr "Zápi údajov do cache zlyhal"
 
-#: elf/cache.c:424
+#: elf/cache.c:442
 msgid "Writing of cache data failed."
 msgstr "Zápi údajov do cache zlyhal."
 
-#: elf/cache.c:431
+#: elf/cache.c:449
 #, c-format
 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
 msgstr "Zmena prístupových práv %s na %#o zlyhala"
 
-#: elf/cache.c:436
+#: elf/cache.c:454
 #, c-format
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
@@ -5401,7 +5498,7 @@ msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
 msgid "shared object not open"
 msgstr "zdieľaný objekt nie je otvorený"
 
-#: elf/dl-close.c:486 elf/dl-open.c:444
+#: elf/dl-close.c:531 elf/dl-open.c:454
 msgid "TLS generation counter wrapped!  Please send report with the 'glibcbug' script."
 msgstr "Počítadlo generovania TLS pretieklo!  Prosím pošlite správu pomocou skriptu 'glibcbug'."
 
@@ -5438,135 +5535,143 @@ msgstr "CHYBA V DYNAMICKOM LINKERI!!!"
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "chyba počas načítavania zdieľaných knižníc"
 
-#: elf/dl-load.c:339
+#: elf/dl-load.c:347
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "nie je možné prideliť pamäť pre záznam názvu"
 
-#: elf/dl-load.c:441 elf/dl-load.c:520 elf/dl-load.c:612 elf/dl-load.c:707
+#: elf/dl-load.c:449 elf/dl-load.c:528 elf/dl-load.c:648 elf/dl-load.c:743
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť cache pre hľadanie v ceste"
 
-#: elf/dl-load.c:543
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "nie je možné vytvoriť kópiu RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:598
+#: elf/dl-load.c:634
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "nie je možné vytvoriť pole ciest"
 
-#: elf/dl-load.c:794
+#: elf/dl-load.c:830
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "nepodarilo sa zistiť stav zdieľaného objektu"
 
-#: elf/dl-load.c:838
+#: elf/dl-load.c:874
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "nie je možné otvoriť zariadenie pre naplnenie nulami"
 
-#: elf/dl-load.c:847 elf/dl-load.c:1902
+#: elf/dl-load.c:883 elf/dl-load.c:1929
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "nie je možné vytvoriť deskriptor zdieľaného objektu"
 
-#: elf/dl-load.c:866 elf/dl-load.c:1398 elf/dl-load.c:1481
+#: elf/dl-load.c:902 elf/dl-load.c:1470 elf/dl-load.c:1553
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "nie je možné načítať údaje súboru"
 
-#: elf/dl-load.c:906
+#: elf/dl-load.c:946
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "ELF zarovnanie príkazu nie je zarovnané na stránku"
 
-#: elf/dl-load.c:913
+#: elf/dl-load.c:953
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "ELF zavádzacia adresa/posunutie nie je správne zarovnaná"
 
-#: elf/dl-load.c:988
+#: elf/dl-load.c:1037
 msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
 msgstr "nie je možné prideliť dátové štruktúry TLS pre počiatočné vlákno"
 
-#: elf/dl-load.c:1012
+#: elf/dl-load.c:1061
 msgid "cannot handle TLS data"
 msgstr "nie je možné spracovať TLS dáta"
 
-#: elf/dl-load.c:1047
+#: elf/dl-load.c:1075
+msgid "object file has no loadable segments"
+msgstr "objektový súbor neobsahuje žiadny nahrateľný segment"
+
+#: elf/dl-load.c:1110
 msgid "failed to map segment from shared object"
 msgstr "nepodarilo sa namapovať segment zo zdieľaného objektu"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1135
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "nie je možné dynamicky načítať spustiteľný súbor"
 
-#: elf/dl-load.c:1132
+#: elf/dl-load.c:1191
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "nie je možné zmeniť ochranu pamäti"
 
-#: elf/dl-load.c:1151
+#: elf/dl-load.c:1210
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "nie je možné namapovať stránky vyplnené nulami"
 
-#: elf/dl-load.c:1169
+#: elf/dl-load.c:1228
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "nie je možné prideliť pamäť pre hlavičku programu"
 
-#: elf/dl-load.c:1200
+#: elf/dl-load.c:1259
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "objektový súbor neobsahuje žiadnu dynamickú sekciu"
 
-#: elf/dl-load.c:1240
+#: elf/dl-load.c:1299
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "zdieľaný objekt nemôže byť otvorený pomocou dlopen()"
 
-#: elf/dl-load.c:1263
+#: elf/dl-load.c:1322
 msgid "cannot create searchlist"
 msgstr "nie je možné vytvoriť vyhľadávací zoznam"
 
-#: elf/dl-load.c:1398
+#: elf/dl-load.c:1352
+msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
+msgstr "nie je možné povoliť spustiteľný zásobník ako vyžaduje zdieľaný objekt"
+
+#: elf/dl-load.c:1470
 msgid "file too short"
 msgstr "súbor je príliš krátky"
 
-#: elf/dl-load.c:1421
+#: elf/dl-load.c:1493
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "neprípustná ELF hlavička"
 
-#: elf/dl-load.c:1430
+#: elf/dl-load.c:1502
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "Kódovanie dát v ELF súbore nie je big-endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1432
+#: elf/dl-load.c:1504
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "Kódovanie dát v ELF súbore nie je little-endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1436
+#: elf/dl-load.c:1508
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "Identifikácia verzie ELF súboru sa nezhoduje s aktuálnou"
 
-#: elf/dl-load.c:1440
+#: elf/dl-load.c:1512
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "Neplatný OS ABI ELF súboru"
 
-#: elf/dl-load.c:1442
+#: elf/dl-load.c:1514
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "Neplatná verzia ABI ELF súboru"
 
-#: elf/dl-load.c:1445
+#: elf/dl-load.c:1517
 msgid "internal error"
 msgstr "interná chyba"
 
-#: elf/dl-load.c:1452
+#: elf/dl-load.c:1524
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "Verzia súboru ELF sa nezhoduje s aktuálnou"
 
-#: elf/dl-load.c:1460
+#: elf/dl-load.c:1532
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "phentsize ELF súboru nie je očakávaná"
 
-#: elf/dl-load.c:1466
+#: elf/dl-load.c:1538
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "iba ET_DYN a ET_EXEC môžu byť načítané"
 
-#: elf/dl-load.c:1917
+#: elf/dl-load.c:1944
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "nie je možné otvoriť súbor zdieľaného objektu"
 
-#: elf/dl-lookup.c:265 elf/dl-lookup.c:430
+#: elf/dl-lookup.c:265 elf/dl-lookup.c:443
 msgid "relocation error"
 msgstr "chyba relokácie"
 
@@ -5578,37 +5683,37 @@ msgstr "nie je možné rozšíriť globálny rozsah"
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "prázdna substitúcia tokenu dynamického reťazca"
 
-#: elf/dl-open.c:351 elf/dl-open.c:362
+#: elf/dl-open.c:361 elf/dl-open.c:372
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "nie je možné vytvoriť zoznam pôsobnosti"
 
-#: elf/dl-open.c:424
+#: elf/dl-open.c:434
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "nie je možné dátové štruktúry TLS"
 
-#: elf/dl-open.c:486
+#: elf/dl-open.c:496
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "neprípustný mód pre dlopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:58
-msgid "shared object cannot be dlopen()ed: static TLS memory too small"
-msgstr "zdieľaný objekt nemôže byť otvorený pomocou dlopen(): statická pamäť TLS je príliš malá"
+#: elf/dl-reloc.c:57
+msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
+msgstr "nie je možné prideliť pamäť v statickom bloku TLS"
 
-#: elf/dl-reloc.c:118
+#: elf/dl-reloc.c:176
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "nie je možné zmeniť segment na zapisovateľný pre relokáciu"
 
-#: elf/dl-reloc.c:219
+#: elf/dl-reloc.c:277
 #, c-format
 msgid "%s: profiler found no PLTREL in object %s\n"
 msgstr "%s: profiler nenašiel PLTREL v objekte %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:231
+#: elf/dl-reloc.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: profiler out of memory shadowing PLTREL of %s\n"
 msgstr "%s: profiler vyčerpal pamäť pri vytváraní kópie PLTREL z %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:246
+#: elf/dl-reloc.c:304
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "nie je možné obnoviť segment prot po reloc"
 
@@ -5616,7 +5721,7 @@ msgstr "nie je možné obnoviť segment prot po reloc"
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT je použité pre kód, ktorý nie je dynamicky zavedený"
 
-#: elf/dl-version.c:302
+#: elf/dl-version.c:303
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "nie je možné prideliť pamäť pre referenčnú tabuľku verzií"
 
@@ -5660,143 +5765,148 @@ msgstr "Ručne linkovať jednotlivé knižnice."
 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
 msgstr "Použiť formát: nový (new), starý (old) alebo kompatibilný (compat - prednastavené)"
 
-#: elf/ldconfig.c:136
+#: elf/ldconfig.c:139
 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
 msgstr "Konfigurácia runtime väzieb dynamického linkera."
 
-#: elf/ldconfig.c:294
+#: elf/ldconfig.c:297
 #, c-format
 msgid "Path `%s' given more than once"
 msgstr "Cesta `%s' bola zadaná viac ako raz"
 
-#: elf/ldconfig.c:338
+#: elf/ldconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "%s is not a known library type"
 msgstr "%s nie je známy typ knižnice"
 
-#: elf/ldconfig.c:356
+#: elf/ldconfig.c:361
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s"
 msgstr "Zlyhal stat %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:426
+#: elf/ldconfig.c:431
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s\n"
 msgstr "Zlyhal stat %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:436
+#: elf/ldconfig.c:441
 #, c-format
 msgid "%s is not a symbolic link\n"
 msgstr "%s nie je symbolický odkaz\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:455
+#: elf/ldconfig.c:460
 #, c-format
 msgid "Can't unlink %s"
 msgstr "Nie je možné odstrániť %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:461
+#: elf/ldconfig.c:466
 #, c-format
 msgid "Can't link %s to %s"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť odkaz %s na %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:467
+#: elf/ldconfig.c:472
 msgid " (changed)\n"
 msgstr " (zmenené)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:469
+#: elf/ldconfig.c:474
 msgid " (SKIPPED)\n"
 msgstr " (VYNECHANÉ)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:524
+#: elf/ldconfig.c:529
 #, c-format
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "Nie je možné nájsť %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:540
+#: elf/ldconfig.c:545
 #, c-format
 msgid "Can't lstat %s"
 msgstr "Zlyhal lstat %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:547
+#: elf/ldconfig.c:552
 #, c-format
 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
 msgstr "Súbor %s ignorovaný, keďže nie je regulérnym súborom."
 
-#: elf/ldconfig.c:555
+#: elf/ldconfig.c:560
 #, c-format
 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
 msgstr "Odkaz nebol vytvorený, keďže pre %s nebolo možné nájsť soname"
 
-#: elf/ldconfig.c:646
+#: elf/ldconfig.c:651
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Nie je možné otvoriť adresár %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:701 elf/ldconfig.c:748
+#: elf/ldconfig.c:706 elf/ldconfig.c:753
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Zlyhal lstat %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:713
+#: elf/ldconfig.c:718
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Zlyhal stat %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:770 elf/readlib.c:93
+#: elf/ldconfig.c:775 elf/readlib.c:92
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Vstupný súbor %s nebol nájdený.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:804
+#: elf/ldconfig.c:826
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5 knižnica %s je v nesprávnom adresári"
 
-#: elf/ldconfig.c:807
+#: elf/ldconfig.c:829
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6 knižnica %s je v nesprávnom adresári"
 
-#: elf/ldconfig.c:810
+#: elf/ldconfig.c:832
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4 knižnica %s je v nesprávnom adresári"
 
-#: elf/ldconfig.c:837
+#: elf/ldconfig.c:859
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "knižnice %s a %s v adresári %s majú rovnaké soname, ale odlišný typ."
 
-#: elf/ldconfig.c:940
+#: elf/ldconfig.c:962
 #, c-format
 msgid "Can't open configuration file %s"
 msgstr "Nie je možné otvoriť konfiguračný súbor %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1024
+#: elf/ldconfig.c:1033
+#, c-format
+msgid "relative path `%s' used to build cache"
+msgstr "relatívna cesta `%s' použitá na vytvorenie cache"
+
+#: elf/ldconfig.c:1057
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Nie je možné zmeniť adresár na /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1066
+#: elf/ldconfig.c:1099
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Nie je možné otvoriť adresár cache súboru %s\n"
 
-#: elf/readlib.c:99
+#: elf/readlib.c:98
 #, c-format
 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
 msgstr "Nie je možné vykonať fstat() súboru %s.\n"
 
-#: elf/readlib.c:109
+#: elf/readlib.c:108
 #, c-format
 msgid "File %s is too small, not checked."
 msgstr "Súbor %s je príliš krátky, neskontrolovaný."
 
-#: elf/readlib.c:118
+#: elf/readlib.c:117
 #, c-format
 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
 msgstr "Nie je možné mmap-ovať súbor %s.\n"
 
-#: elf/readlib.c:158
+#: elf/readlib.c:155
 #, c-format
 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
 msgstr "%s nie je ELF súbor - na začiatku obsahujé chybné magické bajty.\n"
@@ -5889,3 +5999,6 @@ msgstr "`%s' nie sú správne profilovacie údaje pre `%s'"
 #: elf/sprof.c:936 elf/sprof.c:988
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "nie je možné prideliť pamäť pre symbolické údaje"
+
+#~ msgid "shared object cannot be dlopen()ed: static TLS memory too small"
+#~ msgstr "zdieľaný objekt nemôže byť otvorený pomocou dlopen(): statická pamäť TLS je príliš malá"