Update from translation team.
authordrepper <drepper>
Mon, 9 Oct 2006 20:23:22 +0000 (20:23 +0000)
committerdrepper <drepper>
Mon, 9 Oct 2006 20:23:22 +0000 (20:23 +0000)
po/sv.po

index 0bd2f97..906b225 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
 # GNU libc message catalog for swedish
-# Copyright © 1996, 1998, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
-# Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003.
-# Revision: 1.48
+# Copyright Â© 1996, 1998, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
+# Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006.
+# Revision: 1.49
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.3.3\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-05 09:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 09:44+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
-"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.5\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-09-29 11:38-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-09 20:38+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
-msgid "Hangup"
-msgstr "Avringd"
+#: argp/argp-help.c:227
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: parameter till ARGP_HELP_FMT kräver ett värde"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
-msgid "Interrupt"
-msgstr "Avbruten (SIGINT)"
+#: argp/argp-help.c:237
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: Parameter till ARGP_HELP_FMT okänd"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
-msgid "Quit"
-msgstr "Lämnad"
+#: argp/argp-help.c:250
+#, c-format
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "Skräp i ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
-msgid "Illegal instruction"
-msgstr "Otillåten instruktion"
+#: argp/argp-help.c:1214
+msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
+msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska repektive valfria även för korta."
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
-msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgstr "Spårningsfälla"
+#: argp/argp-help.c:1600
+msgid "Usage:"
+msgstr "Användning:"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:34
-msgid "Aborted"
-msgstr "Avbruten (SIGABRT)"
+#: argp/argp-help.c:1604
+msgid "  or: "
+msgstr "  eller: "
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
-msgid "Floating point exception"
-msgstr "Aritmetiskt fel"
+#: argp/argp-help.c:1616
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [FLAGGA...]"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
-msgid "Killed"
-msgstr "Dödad"
+#: argp/argp-help.c:1643
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "Försök med \"%s --help\" eller \"%s --usage\" för mer information\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
-msgid "Bus error"
-msgstr "Bussfel"
+#: argp/argp-help.c:1671
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "Rapportera fel till %s.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
-msgid "Segmentation fault"
-msgstr "Segmenteringsfel"
+#: argp/argp-parse.c:102
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Skriv denna hjälplista"
 
-#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
-#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
-#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
-#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
-#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
-msgid "Broken pipe"
-msgstr "Brutet rör"
+#: argp/argp-parse.c:103
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Ge ett kort hjälpmeddelande"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
-msgid "Alarm clock"
-msgstr "Alarmklocka"
+#: argp/argp-parse.c:104
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Sätt programnamnet"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
-msgid "Terminated"
-msgstr "Avslutad"
+#: argp/argp-parse.c:106
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Vänta i SEK sekunder (standardvärde 3600)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
-msgid "Urgent I/O condition"
-msgstr "Akut I/O-tillstånd"
+#: argp/argp-parse.c:167
+msgid "Print program version"
+msgstr "Skriv programversion"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
-msgid "Stopped (signal)"
-msgstr "Stoppad (signal)"
+#: argp/argp-parse.c:183
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(PROGRAMFEL) Ingen version känd!?"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
-msgid "Stopped"
-msgstr "Stoppad"
+#: argp/argp-parse.c:623
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: För många argument\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
-msgid "Continued"
-msgstr "Återupptagen"
+#: argp/argp-parse.c:766
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(PROGRAMFEL) Flagga skulle känts igen!?"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
-msgid "Child exited"
-msgstr "Barnprocess avslutad"
+#: assert/assert-perr.c:57
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
-msgid "Stopped (tty input)"
-msgstr "Stoppad (terminalläsning)"
+#: assert/assert.c:57
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
-msgid "Stopped (tty output)"
-msgstr "Stoppad (terminalskrivning)"
+#: catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113 nscd/nscd.c:96 nss/makedb.c:61
+msgid "NAME"
+msgstr "NAMN"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
-msgid "I/O possible"
-msgstr "I/O möjligt"
+#: catgets/gencat.c:110
+msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
+msgstr "Skapa C-huvudfil NAMN innehållande symboldefinitioner"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
-msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "Begränsning av CPU-tid överskriden"
+#: catgets/gencat.c:112
+msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
+msgstr "Använd inte existerande katalog, gör en ny utfil"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
-msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"
+#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:61
+msgid "Write output to file NAME"
+msgstr "Skriv resultatet till NAMN"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
-msgid "Virtual timer expired"
-msgstr "Alarmklocka - virtuell tid"
+#: catgets/gencat.c:118
+msgid ""
+"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
+"is -, output is written to standard output.\n"
+msgstr ""
+"Skapa meddelandekatalog.\vOm INFIL är - så läses standard in.  Om UTFIL\n"
+"är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
-msgid "Profiling timer expired"
-msgstr "Profileringsklocka"
+#: catgets/gencat.c:123
+msgid ""
+"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
+"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
+msgstr ""
+"-o UTFIL [INFIL]...\n"
+"[UTFIL [INFIL]...]"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
-msgid "Window changed"
-msgstr "Ändrat fönster"
+#: catgets/gencat.c:231 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:410
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/localedef.c:370
+#: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:525 nss/makedb.c:231
+msgid ""
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+
+#: catgets/gencat.c:245 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:285
+#: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:425
+#: iconv/iconvconfig.c:394 locale/programs/locale.c:274
+#: locale/programs/localedef.c:386 login/programs/pt_chown.c:59
+#: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:401 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
+#: posix/getconf.c:1007
+#, c-format
+msgid ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.  Det finns\n"
+"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
+"ÄNDAMÅL.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
-msgid "User defined signal 1"
-msgstr "Användarsignal 1"
+#: catgets/gencat.c:250 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:290 elf/sprof.c:361
+#: iconv/iconv_prog.c:430 iconv/iconvconfig.c:399 locale/programs/locale.c:279
+#: locale/programs/localedef.c:391 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:406
+#: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1012
+#, c-format
+msgid "Written by %s.\n"
+msgstr "Skrivet av %s.\n"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
-msgid "User defined signal 2"
-msgstr "Användarsignal 2"
+#: catgets/gencat.c:281
+msgid "*standard input*"
+msgstr "*standard in*"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
-msgid "EMT trap"
-msgstr "Emulatorfälla"
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:157 iconv/iconv_prog.c:297
+#: nss/makedb.c:170
+#, c-format
+msgid "cannot open input file `%s'"
+msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
-msgid "Bad system call"
-msgstr "Felaktigt systemanrop"
+#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:493
+msgid "illegal set number"
+msgstr "otillåtet tal för mängd"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:66
-msgid "Stack fault"
-msgstr "Stackfel"
+#: catgets/gencat.c:443
+msgid "duplicate set definition"
+msgstr "dubblerad definition av mängd"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:69
-msgid "Information request"
-msgstr "Informationsbegäran"
+#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:622 catgets/gencat.c:676
+msgid "this is the first definition"
+msgstr "detta är den första definitionen"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:71
-msgid "Power failure"
-msgstr "Strömavbrott"
+#: catgets/gencat.c:521
+#, c-format
+msgid "unknown set `%s'"
+msgstr "okänd mängd \"%s\""
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
-msgid "Resource lost"
-msgstr "Förlorad resurs"
+#: catgets/gencat.c:562
+msgid "invalid quote character"
+msgstr "ogiltigt citattecken"
 
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
-msgid "Error in unknown error system: "
-msgstr "Fel i okänt felsystem: "
+#: catgets/gencat.c:575
+#, c-format
+msgid "unknown directive `%s': line ignored"
+msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"
 
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
-#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
-msgid "Unknown error "
-msgstr "Okänt fel "
+#: catgets/gencat.c:620
+msgid "duplicated message number"
+msgstr "dubblerat meddelandenummer"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
+#: catgets/gencat.c:673
+msgid "duplicated message identifier"
+msgstr "dubblerad meddelandeidentifierare"
+
+#: catgets/gencat.c:730
+msgid "invalid character: message ignored"
+msgstr "ogiltigt tecken: meddelandet ignorerat"
+
+#: catgets/gencat.c:773
+msgid "invalid line"
+msgstr "ogiltig rad"
+
+#: catgets/gencat.c:827
+msgid "malformed line ignored"
+msgstr "felaktig rad ignorerad"
+
+#: catgets/gencat.c:991 catgets/gencat.c:1032 nss/makedb.c:183
 #, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\""
+msgid "cannot open output file `%s'"
+msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#: catgets/gencat.c:1194 locale/programs/linereader.c:559
+msgid "invalid escape sequence"
+msgstr "ogiltig kontrollsekvens"
+
+#: catgets/gencat.c:1216
+msgid "unterminated message"
+msgstr "oavslutat meddelande"
+
+#: catgets/gencat.c:1240
 #, c-format
-msgid "cannot read header from `%s'"
-msgstr "kan inte läsa huvud från \"%s\""
+msgid "while opening old catalog file"
+msgstr "när gammal katalogfil öppnades"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:295 catgets/gencat.c:288
+#: catgets/gencat.c:1331
 #, c-format
-msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""
+msgid "conversion modules not available"
+msgstr "konverteringsmoduler inte tillgängliga"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:313
+#: catgets/gencat.c:1357
 #, c-format
-msgid "error while closing input `%s'"
-msgstr "fel vid stängning av indata \"%s\""
+msgid "cannot determine escape character"
+msgstr "kan inte avgöra kontrolltecken"
+
+#: debug/pcprofiledump.c:52
+msgid "Don't buffer output"
+msgstr "Buffra inte resultatet"
+
+#: debug/pcprofiledump.c:57
+msgid "Dump information generated by PC profiling."
+msgstr "Visa information genererad av PC-profilering."
+
+#: debug/pcprofiledump.c:60
+msgid "[FILE]"
+msgstr "[FIL]"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:443
+#: debug/pcprofiledump.c:100
 #, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %Zd"
-msgstr "otillåten indatasekvens vid position %Zd"
+msgid "cannot open input file"
+msgstr "kan inte öppna infil"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:506
-msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
-msgstr "ofullständigt tecken eller skift-sekvens i slutet på buffert"
+#: debug/pcprofiledump.c:106
+#, c-format
+msgid "cannot read header"
+msgstr "kan inte läsa huvud"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:549
-#: iconv/iconv_prog.c:585
-msgid "error while reading the input"
-msgstr "fel när indata lästes"
+#: debug/pcprofiledump.c:170
+#, c-format
+msgid "invalid pointer size"
+msgstr "ogiltig pekarstorlek"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:567
-msgid "unable to allocate buffer for input"
-msgstr "kan inte allokera buffert för indata"
+#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
+msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
+msgstr "Användning: xtrace [FLAGGA]... PROGRAM [PROGRAMFLAGGA}...\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:61
-msgid "Input/Output format specification:"
-msgstr "In/ut formatspecifikation:"
+#: debug/xtrace.sh:33
+msgid "Try `xtrace --help' for more information.\\n"
+msgstr "Försök med \"xtrace --help\" för mer information\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:62
-msgid "encoding of original text"
-msgstr "kodning av originaltexten"
+#: debug/xtrace.sh:39
+msgid "xtrace: option `$1' requires an argument.\\n"
+msgstr "xtrace: flaggan \"%s\" behöver ett argument\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:63
-msgid "encoding for output"
-msgstr "kodning för resultatet"
+#: debug/xtrace.sh:46
+msgid ""
+"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
+"\n"
+"     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Print this help and exit\n"
+"      --usage             Give a short usage message\n"
+"   -V,--version           Print version information and exit\n"
+"\n"
+"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
+"short options.\n"
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
+msgstr ""
+"Spåra exekvering av ett program genom att skriva ut funktionen som exekveras.\n"
+"\n"
+"     --data=FIL           Kör inte programmet, skriv bara ut data från FIL.\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Visa denna hjälptext och avsluta\n"
+"      --usage             Visa en kort hjälptext\n"
+"   -V,--version           Visa versionsinformation och avsluta\n"
+"\n"
+"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska  även för\n"
+"motsvarande korta.\n"
+"\n"
+"För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64
-msgid "Information:"
-msgstr "Information:"
+#: debug/xtrace.sh:125
+msgid "xtrace: unrecognized option `$1'\\n"
+msgstr "xtrace: okänd flagga `$1'\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:65
-msgid "list all known coded character sets"
-msgstr "visa alla kända teckenuppsättningar"
+#: debug/xtrace.sh:138
+msgid "No program name given\\n"
+msgstr "Inget programnamn givet\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
-msgid "Output control:"
-msgstr "Styr utdata:"
+#: debug/xtrace.sh:146
+#, sh-format
+msgid "executable `$program' not found\\n"
+msgstr "program \"$program\" hittades inte\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:67
-msgid "omit invalid characters from output"
-msgstr "visa inte ogiltiga tecken i utdata"
+#: debug/xtrace.sh:150
+#, sh-format
+msgid "`$program' is no executable\\n"
+msgstr "`$program' är inte en körbar binär\\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:68
-msgid "output file"
-msgstr "resultatfil"
+#: dlfcn/dlinfo.c:67
+msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_SELF används i kod som inte är dynamiskt laddad"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:69
-msgid "suppress warnings"
-msgstr "utelämna varningar"
+#: dlfcn/dlinfo.c:76
+msgid "unsupported dlinfo request"
+msgstr "dlinfo-begäran som inte stöds"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:70
-msgid "print progress information"
-msgstr "skriv information om körning"
+#: dlfcn/dlmopen.c:64
+msgid "invalid namespace"
+msgstr "ogiltig namnrymd"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:75
-msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
-msgstr "Konvertera kodning i angivna infiler från en kodning till en annan."
+#: dlfcn/dlmopen.c:69
+msgid "invalid mode"
+msgstr "ogiltigt läge"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:79
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[FIL...]"
+#: dlfcn/dlopen.c:64
+msgid "invalid mode parameter"
+msgstr "ogiltig lägesparameter"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:201
-msgid "cannot open output file"
-msgstr "kan inte öppna utfil"
+#: elf/cache.c:67
+msgid "unknown"
+msgstr "okänt"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:243
-#, c-format
-msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
-msgstr "konvertering från \"%s\" och till \"%s\" stöds ej"
+#: elf/cache.c:110
+msgid "Unknown OS"
+msgstr "Okänt OS"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:248
+#: elf/cache.c:115
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' is not supported"
-msgstr "konvertering från \"%s\" stöds ej"
+msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
+msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:255
+#: elf/cache.c:141 elf/ldconfig.c:1231
 #, c-format
-msgid "conversion to `%s' is not supported"
-msgstr "konvertering till \"%s\" stöds ej"
+msgid "Can't open cache file %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna cache-fil \"%s\"\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: elf/cache.c:153
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
-msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:265
-msgid "failed to start conversion processing"
-msgstr "misslyckades att starta konverteringsprocessen"
+msgid "mmap of cache file failed.\n"
+msgstr "minnesmappning av cache-fil misslyckades.\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:360
-msgid "error while closing output file"
-msgstr "fel vid stängning av utfilen"
+#: elf/cache.c:157 elf/cache.c:167
+#, c-format
+msgid "File is not a cache file.\n"
+msgstr "Filen är inte en cache-fil.\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:409 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:279
-#: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
-#: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
-msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera fel med programmet \"glibcbug\" till <bugs@gnu.org>.\n"
-"Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+#: elf/cache.c:200 elf/cache.c:210
+#, c-format
+msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
+msgstr "%d bibliotek hittades i cache \"%s\"\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:292
-#: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:913
-#: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:274
-#: elf/sprof.c:349
+#: elf/cache.c:409
 #, c-format
-msgid ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.  Det finns\n"
-"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
-"ÄNDAMÅL.\n"
+msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
+msgstr "Kan inte ta bort gammal temporär cache-fil %s"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:428 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:297
-#: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:918
-#: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:360 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:279
-#: elf/sprof.c:355
+#: elf/cache.c:416
 #, c-format
-msgid "Written by %s.\n"
-msgstr "Skrivet av %s.\n"
+msgid "Can't create temporary cache file %s"
+msgstr "Kan inte skapa temporär cache-fil \"%s\""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458 iconv/iconv_prog.c:484
-msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
-msgstr "konvertering avslutades på grund av problem med att skriva resultatet"
+#: elf/cache.c:424 elf/cache.c:434 elf/cache.c:438
+#, c-format
+msgid "Writing of cache data failed"
+msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:502
+#: elf/cache.c:442
 #, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %ld"
-msgstr "otillåten indatasekvens vid position %ld"
+msgid "Writing of cache data failed."
+msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:510
-msgid "internal error (illegal descriptor)"
-msgstr "internt fel (otillåten deskriptor)"
+#: elf/cache.c:449
+#, c-format
+msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
+msgstr "Misslyckades med att byta åtkomsträttigheter för %s till %#o"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:513
+#: elf/cache.c:454
 #, c-format
-msgid "unknown iconv() error %d"
-msgstr "okänt fel från iconv() %d"
+msgid "Renaming of %s to %s failed"
+msgstr "Namnbyte på %s till %s misslyckades"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:756
-msgid ""
-"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
-"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
-"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
-"listed with several different names (aliases).\n"
-"\n"
-"  "
-msgstr ""
-"Följande lista innehåller alla teckenuppsättningar som är kända.  Detta\n"
-"betyder inte nödvändigtvis att alla kombinationer av dessa namn kan ges\n"
-"som FRÅN och TILL argument.  En teckenuppsättning kan ha flera olika namn\n"
-"(alias).\n"
-"\n"
-"  "
+#: elf/dl-close.c:116
+msgid "shared object not open"
+msgstr "delat objekt är inte öppnat"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:110
-msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
-msgstr "Skapa en konfigurationsfil för snabbladdning av modul \"iconv\""
+#: elf/dl-deps.c:112
+msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
+msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID-program"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:114
-msgid "[DIR...]"
-msgstr "[KATALOG...]"
+#: elf/dl-deps.c:125
+msgid "empty dynamics string token substitution"
+msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126
-msgid "Prefix used for all file accesses"
-msgstr "Prefix att använda för alla filåtkomster"
+#: elf/dl-deps.c:131
+#, c-format
+msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
+msgstr ""
+"kan ite ladda extra \"%s\" på grund av att substitution av\n"
+"\"dynamic string token\" är tom\n"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:327 locale/programs/localedef.c:292
-msgid "no output file produced because warnings were issued"
-msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"
+#: elf/dl-deps.c:472
+msgid "cannot allocate dependency list"
+msgstr "kan inte allokera beroendelista"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:405
-msgid "while inserting in search tree"
-msgstr "vid insättning i sökträd"
+#: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
+msgid "cannot allocate symbol search list"
+msgstr "kan inte allokera söklista för symboler"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1204
-msgid "cannot generate output file"
-msgstr "kan inte generera utfil"
+#: elf/dl-deps.c:545
+msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
+msgstr "Filter stöds ej med LD_TRACE_PRELINKING"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:59
-#, c-format
-msgid "cannot read character map directory `%s'"
-msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""
+#: elf/dl-error.c:77
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
 
-#: locale/programs/charmap.c:136
-#, c-format
-msgid "character map file `%s' not found"
-msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
+#: elf/dl-error.c:124
+msgid "error while loading shared libraries"
+msgstr "fel när delade bibliotek laddades"
 
-#: locale/programs/charmap.c:194
-#, c-format
-msgid "default character map file `%s' not found"
-msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" inte hittad"
+#: elf/dl-fptr.c:88
+msgid "cannot map pages for fdesc table"
+msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fdesc-tabell"
 
-#: locale/programs/charmap.c:257
-#, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel\n"
+#: elf/dl-fptr.c:192
+msgid "cannot map pages for fptr table"
+msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fptr-tabell"
 
-#: locale/programs/charmap.c:336
-#, c-format
-msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
-msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"
+#: elf/dl-fptr.c:221
+msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
+msgstr "internt fel: symidx är utanför intervallet för fptr-tabellen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
-#: locale/programs/repertoire.c:175
-#, c-format
-msgid "syntax error in prolog: %s"
-msgstr "syntaxfel i prolog: %s"
+#: elf/dl-load.c:372
+msgid "cannot allocate name record"
+msgstr "kan inte allokera namnpost"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357
-msgid "invalid definition"
-msgstr "ogiltig definition"
+#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:553 elf/dl-load.c:673 elf/dl-load.c:786
+msgid "cannot create cache for search path"
+msgstr "kan inte skapa cache för sökväg"
 
-#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:126
-#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
-msgid "bad argument"
-msgstr "dåligt argument"
+#: elf/dl-load.c:576
+msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
+msgstr "kan inte skapa kopia av RUNPATH/RPATH"
 
-#: locale/programs/charmap.c:402
-#, c-format
-msgid "duplicate definition of <%s>"
-msgstr "dubblerad definition av <%s>"
+#: elf/dl-load.c:659
+msgid "cannot create search path array"
+msgstr "kan inte skapa säkvägslista"
 
-#: locale/programs/charmap.c:409
-#, c-format
-msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
-msgstr "värdet på <%s> måste vara 1 eller större"
+#: elf/dl-load.c:870
+msgid "cannot stat shared object"
+msgstr "kan inte ta status på delat objekt"
 
-#: locale/programs/charmap.c:421
-#, c-format
-msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
-msgstr "värdet på <%s> måste vara större eller lika med värdet på <%s>"
+#: elf/dl-load.c:940
+msgid "cannot open zero fill device"
+msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:184
-#, c-format
-msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
+#: elf/dl-load.c:985 elf/dl-load.c:2215
+msgid "cannot create shared object descriptor"
+msgstr "kan inte skapa delad objektdeskriptor"
 
-#: locale/programs/charmap.c:470
-msgid "character sets with locking states are not supported"
-msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillstånd stöds ej"
+#: elf/dl-load.c:1004 elf/dl-load.c:1663 elf/dl-load.c:1755
+msgid "cannot read file data"
+msgstr "kan inte läsa fildata"
 
-#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
-#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
-#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
-#: locale/programs/charmap.c:814
-#, c-format
-msgid "syntax error in %s definition: %s"
-msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"
+#: elf/dl-load.c:1048
+msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
+msgstr "ELF-laddkommando är inte på sidgräns"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:231
-msgid "no symbolic name given"
-msgstr "inget symboliskt namn givet"
+#: elf/dl-load.c:1055
+msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
+msgstr "Address/position för ELF-laddkommando är inte på rätt bytegräns"
 
-#: locale/programs/charmap.c:552
-msgid "invalid encoding given"
-msgstr "ogiltig kodning given"
+#: elf/dl-load.c:1139
+msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
+msgstr "kan inte skapa TLS-datastrukturer för första tråden"
 
-#: locale/programs/charmap.c:561
-msgid "too few bytes in character encoding"
-msgstr "för få byte i teckenkodning"
+#: elf/dl-load.c:1163
+msgid "cannot handle TLS data"
+msgstr "kan inte hantera TLS-data"
 
-#: locale/programs/charmap.c:563
-msgid "too many bytes in character encoding"
-msgstr "för många tecken i teckenkodning"
+#: elf/dl-load.c:1182
+msgid "object file has no loadable segments"
+msgstr "objektfilen har inga laddbara segment"
 
-#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
-#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:297
-msgid "no symbolic name given for end of range"
-msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet av intervallet"
+#: elf/dl-load.c:1218
+msgid "failed to map segment from shared object"
+msgstr "misslyckades att mappa segment från delat objekt"
 
-#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/locfile.c:818
-#: locale/programs/repertoire.c:314
-#, c-format
-msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "definition av \"%1$s\" slutar inte med \"END %1$s\""
+#: elf/dl-load.c:1242
+msgid "cannot dynamically load executable"
+msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"
 
-#: locale/programs/charmap.c:642
-msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
-msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får följa definitionen av \"CHARMAP\""
+#: elf/dl-load.c:1303
+msgid "cannot change memory protections"
+msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
 
-#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
-#, c-format
-msgid "value for %s must be an integer"
-msgstr "värdet på %s måste vara heltal"
+#: elf/dl-load.c:1322
+msgid "cannot map zero-fill pages"
+msgstr "kan inte mappa nollfyllda sidor"
 
-#: locale/programs/charmap.c:841
-#, c-format
-msgid "%s: error in state machine"
-msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"
-
-#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:605
-#: locale/programs/ld-collate.c:2650 locale/programs/ld-collate.c:3818
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2225 locale/programs/ld-ctype.c:2994
-#: locale/programs/ld-identification.c:469
-#: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
-#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:324
-#: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
-#: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1219
-#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:325
-#, c-format
-msgid "%s: premature end of file"
-msgstr "%s: för tidigt filslut"
+#: elf/dl-load.c:1336
+msgid "object file has no dynamic section"
+msgstr "objektfilen har ingen dynamisk sektion"
 
-#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
-#, c-format
-msgid "unknown character `%s'"
-msgstr "okänt tecken \"%s\""
+#: elf/dl-load.c:1359
+msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
+msgstr "delat objekt kan inte göras dlopen() på"
 
-#: locale/programs/charmap.c:887
-#, c-format
-msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
-msgstr ""
-"antal byte för bytesekvens angivet i början respektive slutet av intervallet\n"
-"skiljer sig: %d respektive %d"
+#: elf/dl-load.c:1372
+msgid "cannot allocate memory for program header"
+msgstr "Kan inte allokera minne för programhuvud"
 
-#: locale/programs/charmap.c:991 locale/programs/ld-collate.c:2930
-#: locale/programs/repertoire.c:420
-msgid "invalid names for character range"
-msgstr "ogiltiga namn för teckenintervall"
+#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-open.c:174
+msgid "invalid caller"
+msgstr "ogiltig anropare"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1003 locale/programs/repertoire.c:432
-msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
-msgstr "hexadecimalt intervallformat bör endast använda versaler"
+#: elf/dl-load.c:1428
+msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
+msgstr "kan inte skapa exekverbar stack som delat objekt kräver"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1021
-#, c-format
-msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
-msgstr "<%s> och <%s> är otillåtna namn för intervall"
+#: elf/dl-load.c:1443
+msgid "cannot close file descriptor"
+msgstr "kan inte stänga filidentifierare"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1027
-msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
-msgstr "övre gräns i intervall är inte större än undre gräns"
+#: elf/dl-load.c:1485
+msgid "cannot create searchlist"
+msgstr "kan inte skapa söklista"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1085
-msgid "resulting bytes for range not representable."
-msgstr "resulterande byte för intervall är inte representerbara."
+#: elf/dl-load.c:1663
+msgid "file too short"
+msgstr "fil för kort"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1534
-#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:134
-#: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
-#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
-#: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
-#: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
-#, c-format
-msgid "No definition for %s category found"
-msgstr "Hittade ingen definition för kategori %s"
-
-#: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
-#: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
-#: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
-#: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
-#: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
-#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
-#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:106
-#: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
-#: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
-#: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
-#: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
-#: locale/programs/ld-time.c:197
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' not defined"
-msgstr "%s: fält \"%s\" är inte definierat"
+#: elf/dl-load.c:1692
+msgid "invalid ELF header"
+msgstr "ogiltigt ELF-huvud"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
-#: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
-#: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' must not be empty"
-msgstr "%s: fält \"%s\" kan inte vara tomt"
+#: elf/dl-load.c:1704
+msgid "ELF file data encoding not big-endian"
+msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte \"big-endian\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:169
-#, c-format
-msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
-msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
+#: elf/dl-load.c:1706
+msgid "ELF file data encoding not little-endian"
+msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte \"little-endian\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:220
-#, c-format
-msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
-msgstr "%s: terminologilandskod \"%s\" inte definierad"
+#: elf/dl-load.c:1710
+msgid "ELF file version ident does not match current one"
+msgstr "ELF-filens versionsidentitet stämmer inte med nuvarande"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
-#, c-format
-msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
-msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"
+#: elf/dl-load.c:1714
+msgid "ELF file OS ABI invalid"
+msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
-#: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
-msgstr "%s: värdet på \"%s\" stämmer inte med värdet på \"%s\""
+#: elf/dl-load.c:1716
+msgid "ELF file ABI version invalid"
+msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:301
-#, c-format
-msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
-msgstr "%s: numerisk landkod \"%d\" är inte giltig"
-
-#: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
-#: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2601
-#: locale/programs/ld-identification.c:365
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
-#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
-#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:281
-#: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
-#: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1108
-#: locale/programs/ld-time.c:1150
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' declared more than once"
-msgstr "%s: fält \"%s\" är deklarerad mer än en gång"
+#: elf/dl-load.c:1719
+msgid "internal error"
+msgstr "internt fel"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
-#: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
-#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
-#: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
-#: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1002
-#: locale/programs/ld-time.c:1071 locale/programs/ld-time.c:1113
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in field `%s'"
-msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""
+#: elf/dl-load.c:1726
+msgid "ELF file version does not match current one"
+msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3800
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-identification.c:450
-#: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
-#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:306
-#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
-#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1201
-#, c-format
-msgid "%s: incomplete `END' line"
-msgstr "%s: ofullständig \"END\"-rad"
+#: elf/dl-load.c:1734
+msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
+msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2653
-#: locale/programs/ld-collate.c:3802 locale/programs/ld-ctype.c:2228
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2977 locale/programs/ld-identification.c:453
-#: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
-#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:308
-#: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
-#: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1203
-#, c-format
-msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "%1$s: definition slutar inte med \"END %1$s\""
+#: elf/dl-load.c:1740
+msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
+msgstr "ELF-filens värde på \"phentsize\" är inte den förväntade"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:523
-#: locale/programs/ld-collate.c:575 locale/programs/ld-collate.c:871
-#: locale/programs/ld-collate.c:884 locale/programs/ld-collate.c:2640
-#: locale/programs/ld-collate.c:3809 locale/programs/ld-ctype.c:1956
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2215 locale/programs/ld-ctype.c:2799
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2985 locale/programs/ld-identification.c:460
-#: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
-#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:315
-#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
-#: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1210
-#, c-format
-msgid "%s: syntax error"
-msgstr "%s: syntaxfel"
+#: elf/dl-load.c:2231
+msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
+msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS64"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:398
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined in charmap"
-msgstr "\"%.*s\" redan definerad i teckenuppsättning"
+#: elf/dl-load.c:2232
+msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
+msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS32"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:407
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
-msgstr "\"%.*s\" redan definierad i repertoar"
+#: elf/dl-load.c:2235
+msgid "cannot open shared object file"
+msgstr "kan inte öppna delad objektfil"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:414
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
-msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationssymbol"
+#: elf/dl-lookup.c:261
+msgid "relocation error"
+msgstr "fel vid relokering"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:421
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined as collating element"
-msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationselement"
+#: elf/dl-lookup.c:289
+msgid "symbol lookup error"
+msgstr "fel vid symboluppslagning"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:452 locale/programs/ld-collate.c:478
-#, c-format
-msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
-msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"
+#: elf/dl-open.c:112
+msgid "cannot extend global scope"
+msgstr "kan inte utöka globalt område"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:462 locale/programs/ld-collate.c:488
-#: locale/programs/ld-collate.c:504
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
-msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i definitionen av vikt %d"
+#: elf/dl-open.c:237
+msgid "empty dynamic string token substitution"
+msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:560
-#, c-format
-msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
-msgstr "%s: för många regler, första delen hade bara %d"
+#: elf/dl-open.c:406 elf/dl-open.c:417 elf/dl-open.c:425
+msgid "cannot create scope list"
+msgstr "kan inte skapa omfångslista"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:596
-#, c-format
-msgid "%s: not enough sorting rules"
-msgstr "%s: inte tillräckligt med sorteringsregler"
+#: elf/dl-open.c:470
+msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
+msgstr "Generationsräknare för TLS slog runt!  Var snäll och rapportera detta."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:761
-#, c-format
-msgid "%s: empty weight string not allowed"
-msgstr "%s: tomt viktnamn är inte tillåtet"
+#: elf/dl-open.c:508
+msgid "invalid mode for dlopen()"
+msgstr "ogiltiga flaggor för dlopen()"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:856
-#, c-format
-msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
-msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
+#: elf/dl-open.c:525
+msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
+msgstr "inga fler namnrymder tillgängliga för dlmopen()"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:912
-#, c-format
-msgid "%s: too many values"
-msgstr "%s: för många värden"
+#: elf/dl-open.c:538
+msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
+msgstr "ogiltig målnamnrymd för dlmopen()"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
-#, c-format
-msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"
+#: elf/dl-reloc.c:55
+msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
+msgstr "kan inte allokera minne i statiskt TLS-block"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1081
-#, c-format
-msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
-msgstr "%s: start- och slut-symbol i ett intervall måste representera tecken"
+#: elf/dl-reloc.c:198
+msgid "cannot make segment writable for relocation"
+msgstr "kan inte göra segment skrivbart för relokering"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1108
+#: elf/dl-reloc.c:279
 #, c-format
-msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
-msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"
+msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
+msgstr "%s: hittade inga PLTREL i objekt %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1150
+#: elf/dl-reloc.c:290
 #, c-format
-msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
-msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet är inte mindre än den för sista tecknet"
+msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
+msgstr "%s: slut på minne för att lagra relokeringsresultat för %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1275
-#, c-format
-msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
-msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte vara omedelbart efter \"order_start\""
+#: elf/dl-reloc.c:306
+msgid "cannot restore segment prot after reloc"
+msgstr "kan inte återställa segmenträttigheter efter relokering"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1279
-#, c-format
-msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
-msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte omedelbart följas av \"order_end\""
+#: elf/dl-reloc.c:331
+msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
+msgstr "kan inte applicera extra minnesskydd efter relokering"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1476
-#, c-format
-msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
-msgstr "\"%s\" och \"%.*s\" är otillåtna namn för symboliskt intervall"
+#: elf/dl-sym.c:98
+msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1348 locale/programs/ld-collate.c:3737
-#, c-format
-msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"
+#: elf/dl-sysdep.c:495
+msgid "cannot create capability list"
+msgstr "kan inte skapa egenskapslista"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1357
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' must be a character"
-msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
+#: elf/dl-tls.c:829
+msgid "cannot create TLS data structures"
+msgstr "kan inte skapa datastrukturer för TLS"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1550
-#, c-format
-msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
-msgstr "%s: \"position\" måste användas för en given nivå i alla sektioner eller inte alls"
+#: elf/dl-version.c:303
+msgid "cannot allocate version reference table"
+msgstr "kan inte allokera tabell för versionsreferenser"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1575
-#, c-format
-msgid "symbol `%s' not defined"
-msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"
+#: elf/ldconfig.c:133
+msgid "Print cache"
+msgstr "Visa cache"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1651 locale/programs/ld-collate.c:1757
-#, c-format
-msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
-msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"
+#: elf/ldconfig.c:134
+msgid "Generate verbose messages"
+msgstr "Använd utförligare meddelanden"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1655 locale/programs/ld-collate.c:1761
-#, c-format
-msgid "symbol `%s'"
-msgstr "symbol \"%s\""
+#: elf/ldconfig.c:135
+msgid "Don't build cache"
+msgstr "Bygg inte cache"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1803
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""
+#: elf/ldconfig.c:136
+msgid "Don't generate links"
+msgstr "Generera inte länkar"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1832
-msgid "too many errors; giving up"
-msgstr "för många fel, ger upp"
+#: elf/ldconfig.c:137
+msgid "Change to and use ROOT as root directory"
+msgstr "Byt till och använd ROOT som rotkatalog"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2735
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
-msgstr "%s: dubbla definitioner av \"%s\""
+#: elf/ldconfig.c:137
+msgid "ROOT"
+msgstr "ROOT"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2771
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
-msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""
+#: elf/ldconfig.c:138
+msgid "CACHE"
+msgstr "CACHE"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2910
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
-msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"
+#: elf/ldconfig.c:138
+msgid "Use CACHE as cache file"
+msgstr "Använd CACHE som cache-fil"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
-msgstr "%s: okänt tecken i namnet i ekvivalensdefinitionen"
+#: elf/ldconfig.c:139
+msgid "CONF"
+msgstr "CONF"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3055
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
-msgstr "%s: okänt tecken i värdet i ekvivalensdefinitionen"
+#: elf/ldconfig.c:139
+msgid "Use CONF as configuration file"
+msgstr "Använd CONF som konfigurationsfil"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3065
-#, c-format
-msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
-msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
+#: elf/ldconfig.c:140
+msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
+msgstr "Behandla endast kataloger givna som argument.  Bygg inte cache."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3074
-msgid "error while adding equivalent collating symbol"
-msgstr "fel när ekvivalent kollationssymbol lades till"
+#: elf/ldconfig.c:141
+msgid "Manually link individual libraries."
+msgstr "Länka enskilda bibliotek manuellt."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3104
-#, c-format
-msgid "duplicate definition of script `%s'"
-msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""
+#: elf/ldconfig.c:142
+msgid "FORMAT"
+msgstr "FORMAT"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3152
-#, c-format
-msgid "%s: unknown section name `%s'"
-msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%s\""
+#: elf/ldconfig.c:142
+msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
+msgstr "Format att använda: \"new\", \"old\" eller \"compat\" (standardvärde)"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3180
-#, c-format
-msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
-msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""
+#: elf/ldconfig.c:150
+msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
+msgstr "Konfigurera bindningar för den dynamiska länkaren."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3205
+#: elf/ldconfig.c:308
 #, c-format
-msgid "%s: invalid number of sorting rules"
-msgstr "%s: ogiltigt antal sorteringsregler"
+msgid "Path `%s' given more than once"
+msgstr "Sökväg \"%s\" given mer än en gång"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3232
+#: elf/ldconfig.c:348
 #, c-format
-msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
-msgstr "%s: flera definitioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
+msgid "%s is not a known library type"
+msgstr "%s är inte en känd bibliotekstyp"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3286 locale/programs/ld-collate.c:3414
-#: locale/programs/ld-collate.c:3778
+#: elf/ldconfig.c:373
 #, c-format
-msgid "%s: missing `order_end' keyword"
-msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"
+msgid "Can't stat %s"
+msgstr "Kan inte ta status på %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3347
+#: elf/ldconfig.c:447
 #, c-format
-msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
-msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"
+msgid "Can't stat %s\n"
+msgstr "Kan inte ta status på %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3365
+#: elf/ldconfig.c:457
 #, c-format
-msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
-msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"
+msgid "%s is not a symbolic link\n"
+msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3376
+#: elf/ldconfig.c:476
 #, c-format
-msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
-msgstr "%s: kan inte byta ordning efter %.*s: okänd symbol"
+msgid "Can't unlink %s"
+msgstr "Kan inte ta bort (unlink) %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3428 locale/programs/ld-collate.c:3790
+#: elf/ldconfig.c:482
 #, c-format
-msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
-msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"
+msgid "Can't link %s to %s"
+msgstr "Kan inte länka %s till %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3462 locale/programs/ld-collate.c:3662
-#, c-format
-msgid "%s: section `%.*s' not known"
-msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"
+#: elf/ldconfig.c:488
+msgid " (changed)\n"
+msgstr " (ändrad)\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3527
-#, c-format
-msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
-msgstr "%s: ogiltig symbol: <%.*s>"
+#: elf/ldconfig.c:490
+msgid " (SKIPPED)\n"
+msgstr " (HOPPAR ÖVER)\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3725
+#: elf/ldconfig.c:545
 #, c-format
-msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
-msgstr "%s: kan inte ha \"%s\" som ändpunkt på ellips"
+msgid "Can't find %s"
+msgstr "Kan inte hitta %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: elf/ldconfig.c:561
 #, c-format
-msgid "%s: empty category description not allowed"
-msgstr "%s: tom kategoribeskrivning är inte tillåtet"
+msgid "Can't lstat %s"
+msgstr "Kan inte ta länkstatus på %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3793
+#: elf/ldconfig.c:568
 #, c-format
-msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
-msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end\" saknas"
+msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
+msgstr "Ignorerar fil %s eftersom den inte är en vanlig fil"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:440
-msgid "No character set name specified in charmap"
-msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"
+#: elf/ldconfig.c:576
+#, c-format
+msgid "No link created since soname could not be found for %s"
+msgstr "Ingen länk skapad eftersom \"soname\" inte hittades för %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:469
+#: elf/ldconfig.c:667
 #, c-format
-msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
+msgid "Can't open directory %s"
+msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:484
+#: elf/ldconfig.c:735 elf/ldconfig.c:782
 #, c-format
-msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
+msgid "Cannot lstat %s"
+msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
+#: elf/ldconfig.c:747
 #, c-format
-msgid "internal error in %s, line %u"
-msgstr "internt fel i %s, rad %u"
+msgid "Cannot stat %s"
+msgstr "Kan inte ta status på %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:527
+#: elf/ldconfig.c:804 elf/readlib.c:90
 #, c-format
-msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
+msgid "Input file %s not found.\n"
+msgstr "Hittar inte infil %s.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:543
+#: elf/ldconfig.c:855
 #, c-format
-msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
+msgid "libc5 library %s in wrong directory"
+msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
+#: elf/ldconfig.c:858
 #, c-format
-msgid "<SP> character not in class `%s'"
-msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""
+msgid "libc6 library %s in wrong directory"
+msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
+#: elf/ldconfig.c:861
 #, c-format
-msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
-msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""
+msgid "libc4 library %s in wrong directory"
+msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:600
-msgid "character <SP> not defined in character map"
-msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
+#: elf/ldconfig.c:888
+#, c-format
+msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
+msgstr "bibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:714
-msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
-msgstr "\"digit\"-kategori har inte poster i grupper av tio"
+#: elf/ldconfig.c:995
+#, c-format
+msgid "Can't open configuration file %s"
+msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfil \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:763
-msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
-msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
+#: elf/ldconfig.c:1059
+#, c-format
+msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
+msgstr "%s:%u: ogiltig syntax på hwcap-raden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:828
-msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
-msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i teckenuppsättningen"
+#: elf/ldconfig.c:1065
+#, c-format
+msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
+msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu är större än maximum %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:845
-msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
-msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i repertoaren"
+#: elf/ldconfig.c:1072 elf/ldconfig.c:1080
+#, c-format
+msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
+msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu redan definierad som %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1244
+#: elf/ldconfig.c:1083
 #, c-format
-msgid "character class `%s' already defined"
-msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"
+msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
+msgstr "%s:%u: duplicerad hwcap %lu %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1250
+#: elf/ldconfig.c:1105
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
-msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %Zd teckenklasser tillåtna"
+msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
+msgstr "behöver absolut filnamn för konfigurationsfil när -r används"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
+#: elf/ldconfig.c:1112 locale/programs/xmalloc.c:69 malloc/obstack.c:434
+#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:980 posix/getconf.c:1158
 #, c-format
-msgid "character map `%s' already defined"
-msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "minne slut"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1282
+#: elf/ldconfig.c:1142
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
-msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"
+msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
+msgstr "%s:%u: kan inte läsa katalog %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1547 locale/programs/ld-ctype.c:1672
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1778 locale/programs/ld-ctype.c:2464
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3460
+#: elf/ldconfig.c:1182
 #, c-format
-msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
-msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio poster"
+msgid "relative path `%s' used to build cache"
+msgstr "relativ sökväg \"%s\" använd för att bygga cache"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1575 locale/programs/ld-ctype.c:2146
+#: elf/ldconfig.c:1210
 #, c-format
-msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
-msgstr "tillvärdet <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
+msgid "Can't chdir to /"
+msgstr "Kan inte byta katalog till /"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1702
-msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
-msgstr "start- och slutteckensekvens för intervall måste ha samma längd"
+#: elf/ldconfig.c:1252
+#, c-format
+msgid "Can't open cache file directory %s\n"
+msgstr "Kan inte läsa cache-filkatalog \"%s\"\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1709
-msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
-msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"
+#: elf/ldd.bash.in:43
+msgid "Written by %s and %s.\n"
+msgstr "Skrivet av %s och %s.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066 locale/programs/ld-ctype.c:2117
-msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
-msgstr "för tidigt slut på definition för \"translit_ignore\""
+#: elf/ldd.bash.in:48
+msgid ""
+"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
+"      --help              print this help and exit\n"
+"      --version           print version information and exit\n"
+"  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
+"  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
+"  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
+"  -v, --verbose           print all information\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+msgstr ""
+"Användning: ldd [OPTION]... FILE...\n"
+"      --help              visa denna hjälptext och avsluta\n"
+"      --version           visa versionsinformation och avsluta\n"
+"  -d, --data-relocs       bearbeta datarelokeringar\n"
+"  -r, --function-relocs   bearbeta data- och funktionsrelokeringar\n"
+"  -u, --unused            skriv ut oanvända direkta beroenden\n"
+"  -v, --verbose           skriv all information\n"
+"För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+
+#: elf/ldd.bash.in:80
+msgid "ldd: option `$1' is ambiguous"
+msgstr "ldd: flaggan \"$1\" är tvetydig"
+
+#: elf/ldd.bash.in:87
+msgid "unrecognized option"
+msgstr "okänd flagga"
+
+#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
+msgid "Try `ldd --help' for more information."
+msgstr "Försök med \"ldd --help\" för mer information"
+
+#: elf/ldd.bash.in:125
+msgid "missing file arguments"
+msgstr "filargument saknas"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2072 locale/programs/ld-ctype.c:2123
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2165
-msgid "syntax error"
-msgstr "syntaxfel"
+#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
+#. TRANS expected to already exist.
+#: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Filen eller katalogen finns inte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2296
-#, c-format
-msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
-msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"
+#: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
+msgid "not regular file"
+msgstr "inte en normal fil"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2311
-#, c-format
-msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
-msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"
+#: elf/ldd.bash.in:154
+msgid "warning: you do not have execution permission for"
+msgstr "varning: du har inte exekveringsrättighet för"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2486
-msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
-msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
+#: elf/ldd.bash.in:183
+msgid "\tnot a dynamic executable"
+msgstr "\tinte en dynamisk körbar binär"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2495
-msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
-msgstr "med symboliska namn som intervallvärden kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
+#: elf/ldd.bash.in:191
+msgid "exited with unknown exit code"
+msgstr "avslutade med okänd slutstatus"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2510
-msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
-msgstr "med UCS som intervallvärden måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
+#: elf/ldd.bash.in:196
+msgid "error: you do not have read permission for"
+msgstr "fel: du har inte läsrättigheter för"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
-msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
-msgstr "med teckenkoder som intervallvärden måste man använda absoluta intervallet \"...\""
+#: elf/readelflib.c:35
+#, c-format
+msgid "file %s is truncated\n"
+msgstr "fil %s är trunkerad\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2675
+#: elf/readelflib.c:67
 #, c-format
-msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
-msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""
+msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
+msgstr "%s är en 32-bitars ELF-fil.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2761 locale/programs/ld-ctype.c:2905
+#: elf/readelflib.c:69
 #, c-format
-msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
-msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""
+msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
+msgstr "%s är en 64-bitars ELF-fil.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2856
+#: elf/readelflib.c:71
 #, c-format
-msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
-msgstr "%s: dubbla definitioner av \"default_missing\""
+msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
+msgstr "Okänd ELFCLASS in fil %s.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2861
-msgid "previous definition was here"
-msgstr "föregående definition var här"
+#: elf/readelflib.c:78
+#, c-format
+msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
+msgstr "%s är inte en delad objektfil (typ: %d).\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2883
+#: elf/readelflib.c:109
 #, c-format
-msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
-msgstr "%s: ingen representerbar definition av \"default_missing\" hittades"
+msgid "more than one dynamic segment\n"
+msgstr "fler än ett dynamiskt segment\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3036
+#: elf/readlib.c:96
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
-msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat i teckenuppsättningen men behövs som standardvärde"
+msgid "Cannot fstat file %s.\n"
+msgstr "Kan inte ta status (fstat) på fil %s.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3041 locale/programs/ld-ctype.c:3125
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3145 locale/programs/ld-ctype.c:3166
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3187 locale/programs/ld-ctype.c:3208
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3229 locale/programs/ld-ctype.c:3269
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3290 locale/programs/ld-ctype.c:3357
+#: elf/readlib.c:107
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
-msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"
+msgid "File %s is empty, not checked."
+msgstr "Fil %s är tom, inte kontrollerad."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3140
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3182 locale/programs/ld-ctype.c:3203
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3224 locale/programs/ld-ctype.c:3264
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3285 locale/programs/ld-ctype.c:3352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3394 locale/programs/ld-ctype.c:3419
+#: elf/readlib.c:113
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
+msgid "File %s is too small, not checked."
+msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3161
+#: elf/readlib.c:123
 #, c-format
-msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
+msgid "Cannot mmap file %s.\n"
+msgstr "Kan inte minnesmappa (mmap) fil %s.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
+#: elf/readlib.c:161
 #, c-format
-msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
-msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"
+msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
+msgstr "%s är inte en ELF-fil, den har inte rätt magiskt tal i början.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3481
-msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
-msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
+#: elf/sprof.c:77
+msgid "Output selection:"
+msgstr "Välj utdata:"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3772
-#, c-format
-msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
-msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"
+#: elf/sprof.c:79
+msgid "print list of count paths and their number of use"
+msgstr "skriv lista med räknade vägar och antal användningar"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3868
-#, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"
+#: elf/sprof.c:81
+msgid "generate flat profile with counts and ticks"
+msgstr "generera platt profil med antal och tider"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3937
-#, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabell för \"%s\": %lu byte\n"
+#: elf/sprof.c:82
+msgid "generate call graph"
+msgstr "generera anropsgraf"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:4070
-#, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte\n"
+#: elf/sprof.c:89
+msgid ""
+"Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Läs och visa profildata för delat objekt.\vFör felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:171
-#, c-format
-msgid "%s: no identification for category `%s'"
-msgstr "%s: ingen idenitifikation för kategori \"%s\""
+#: elf/sprof.c:94
+msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
+msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:436
+#: elf/sprof.c:400
 #, c-format
-msgid "%s: duplicate category version definition"
-msgstr "%s: dubbla definitioner av kategori"
+msgid "failed to load shared object `%s'"
+msgstr "misslyckades med att ladda delat objekt \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:114
+#: elf/sprof.c:409
 #, c-format
-msgid "%s: invalid value for field `%s'"
-msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""
+msgid "cannot create internal descriptors"
+msgstr "kan inte skapa interna deskriptorer"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
+#: elf/sprof.c:528
 #, c-format
-msgid "%s: field `%s' undefined"
-msgstr "%s: fält \"%s\" är odefinierat"
+msgid "Reopening shared object `%s' failed"
+msgstr "Öppna delat object \"%s\" igen misslyckades"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
+#: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
-msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara en tom sträng"
+msgid "reading of section headers failed"
+msgstr "läsning av sektionshuvud misslyckades"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
+#: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
 #, c-format
-msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
-msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"
+msgid "reading of section header string table failed"
+msgstr "läsning av sektionshuvuds strängtabell misslyckades"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:224
+#: elf/sprof.c:569
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
-msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" har fel längd"
+msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
+msgstr "*** Kan inte läsa fil med felsökningsinformation: %m\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:237
+#: elf/sprof.c:589
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217"
+msgid "cannot determine file name"
+msgstr "kan inte avgöra filnamn"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:119
+#: elf/sprof.c:622
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
-msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"
+msgid "reading of ELF header failed"
+msgstr "läsning av ELF-huvud misslyckades"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: elf/sprof.c:658
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
-msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara i intervallet %d...%d"
+msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
+msgstr "*** Filen \"%s\" är strippad: ingen detaljerad analys är möjlig\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:275
+#: elf/sprof.c:688
 #, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
-msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
+msgid "failed to load symbol data"
+msgstr "misslyckades att ladda symboldata"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:319
+#: elf/sprof.c:755
 #, c-format
-msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
-msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""
+msgid "cannot load profiling data"
+msgstr "kan inte läsa profildata"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:340
+#: elf/sprof.c:764
 #, c-format
-msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
-msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara mindre än 127"
+msgid "while stat'ing profiling data file"
+msgstr "när status togs på profildatafilen"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:908
-msgid "conversion rate value cannot be zero"
-msgstr "omvandlingsvärde kan inte vara noll"
+#: elf/sprof.c:772
+#, c-format
+msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
+msgstr "profildatafil \"%s\" stämmer inte för delat objekt \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
-#: locale/programs/ld-telephone.c:150
+#: elf/sprof.c:783
 #, c-format
-msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
-msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens i fält \"%s\""
+msgid "failed to mmap the profiling data file"
+msgstr "misslyckades att mappa (mmap) profildatafilen"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:248
+#: elf/sprof.c:791
 #, c-format
-msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
-msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""
+msgid "error while closing the profiling data file"
+msgstr "fel vid stängning av profildatafilen"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:259
+#: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
 #, c-format
-msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
-msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt tecken"
+msgid "cannot create internal descriptor"
+msgstr "kan inte skapa intern deskriptor"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:272
+#: elf/sprof.c:846
 #, c-format
-msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: ogiltigt tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
+msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:280
+#: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
 #, c-format
-msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "cannot allocate symbol data"
+msgstr "kan inte allokera symboldata"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:331
+#: iconv/iconv_charmap.c:175 iconv/iconv_prog.c:315
 #, c-format
-msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: ogiltigt startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "error while closing input `%s'"
+msgstr "fel vid stängning av indata \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:340
+#: iconv/iconv_charmap.c:449
 #, c-format
-msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
-msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "illegal input sequence at position %Zd"
+msgstr "otillåten indatasekvens vid position %Zd"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:359
+#: iconv/iconv_charmap.c:468 iconv/iconv_prog.c:525
 #, c-format
-msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: startdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
+msgstr "ofullständigt tecken eller skift-sekvens i slutet på buffert"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:408
+#: iconv/iconv_charmap.c:513 iconv/iconv_charmap.c:549 iconv/iconv_prog.c:568
+#: iconv/iconv_prog.c:604
 #, c-format
-msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: ogiltigt slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "error while reading the input"
+msgstr "fel när indata lästes"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:417
+#: iconv/iconv_charmap.c:531 iconv/iconv_prog.c:586
 #, c-format
-msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+msgid "unable to allocate buffer for input"
+msgstr "kan inte allokera buffert för indata"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:436
-#, c-format
-msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: slutdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+#: iconv/iconv_prog.c:59
+msgid "Input/Output format specification:"
+msgstr "In/ut formatspecifikation:"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:445
-#, c-format
-msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
+#: iconv/iconv_prog.c:60
+msgid "encoding of original text"
+msgstr "kodning av originaltexten"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:457
-#, c-format
-msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: eraformat i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
+#: iconv/iconv_prog.c:61
+msgid "encoding for output"
+msgstr "kodning för resultatet"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:486
-#, c-format
-msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"
+#: iconv/iconv_prog.c:62
+msgid "Information:"
+msgstr "Information:"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
-#, c-format
-msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
+#: iconv/iconv_prog.c:63
+msgid "list all known coded character sets"
+msgstr "visa alla kända teckenuppsättningar"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:510
-#, c-format
-msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:126
+msgid "Output control:"
+msgstr "Styr utdata:"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:986
-#, c-format
-msgid "%s: too few values for field `%s'"
-msgstr "%s: för få värden för fält \"%s\""
+#: iconv/iconv_prog.c:65
+msgid "omit invalid characters from output"
+msgstr "visa inte ogiltiga tecken i utdata"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1031
-msgid "extra trailing semicolon"
-msgstr "extra avslutande semikolon"
+#: iconv/iconv_prog.c:66
+msgid "output file"
+msgstr "resultatfil"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:1034
-#, c-format
-msgid "%s: too many values for field `%s'"
-msgstr "%s: för många värden för fält \"%s\""
+#: iconv/iconv_prog.c:67
+msgid "suppress warnings"
+msgstr "utelämna varningar"
 
-#: locale/programs/linereader.c:130
-msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "avslutande skräp vid radslutet"
+#: iconv/iconv_prog.c:68
+msgid "print progress information"
+msgstr "skriv information om körning"
 
-#: locale/programs/linereader.c:304
-msgid "garbage at end of number"
-msgstr "skräp i slutet av nummer"
+#: iconv/iconv_prog.c:73
+msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
+msgstr "Konvertera kodning i angivna infiler från en kodning till en annan."
 
-#: locale/programs/linereader.c:416
-msgid "garbage at end of character code specification"
-msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"
+#: iconv/iconv_prog.c:77
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[FIL...]"
 
-#: locale/programs/linereader.c:502
-msgid "unterminated symbolic name"
-msgstr "oavslutat symboliskt namn"
+#: iconv/iconv_prog.c:199
+#, c-format
+msgid "cannot open output file"
+msgstr "kan inte öppna utfil"
 
-#: locale/programs/linereader.c:566 catgets/gencat.c:1195
-msgid "invalid escape sequence"
-msgstr "ogiltig kontrollsekvens"
+#: iconv/iconv_prog.c:241
+#, c-format
+msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
+msgstr "konvertering från \"%s\" och till \"%s\" stöds ej"
 
-#: locale/programs/linereader.c:629
-msgid "illegal escape sequence at end of string"
-msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"
+#: iconv/iconv_prog.c:246
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' is not supported"
+msgstr "konvertering från \"%s\" stöds ej"
 
-#: locale/programs/linereader.c:633 locale/programs/linereader.c:861
-msgid "unterminated string"
-msgstr "oavslutad sträng"
+#: iconv/iconv_prog.c:253
+#, c-format
+msgid "conversion to `%s' is not supported"
+msgstr "konvertering till \"%s\" stöds ej"
 
-#: locale/programs/linereader.c:675
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "icke-symboliskt teckenvärde bör inte användas"
+#: iconv/iconv_prog.c:257
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
 
-#: locale/programs/linereader.c:822
+#: iconv/iconv_prog.c:267
 #, c-format
-msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
-msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"
+msgid "failed to start conversion processing"
+msgstr "misslyckades att starta konverteringsprocessen"
 
-#: locale/programs/linereader.c:843
+#: iconv/iconv_prog.c:361
 #, c-format
-msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
-msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
+msgid "error while closing output file"
+msgstr "fel vid stängning av utfilen"
 
-#: locale/programs/locale.c:75
-msgid "System information:"
-msgstr "Systeminformation:"
+#: iconv/iconv_prog.c:470 iconv/iconv_prog.c:496
+#, c-format
+msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
+msgstr "konvertering avslutades på grund av problem med att skriva resultatet"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
-msgid "Write names of available locales"
-msgstr "Skriv namn på tillgängliga lokaler"
+#: iconv/iconv_prog.c:521
+#, c-format
+msgid "illegal input sequence at position %ld"
+msgstr "otillåten indatasekvens vid position %ld"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
-msgid "Write names of available charmaps"
-msgstr "Skriv namn på tillgängliga teckenuppsättningar"
+#: iconv/iconv_prog.c:529
+#, c-format
+msgid "internal error (illegal descriptor)"
+msgstr "internt fel (otillåten deskriptor)"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
-msgid "Modify output format:"
-msgstr "Ändra utdataformat:"
+#: iconv/iconv_prog.c:532
+#, c-format
+msgid "unknown iconv() error %d"
+msgstr "okänt fel från iconv() %d"
 
-#: locale/programs/locale.c:81
-msgid "Write names of selected categories"
-msgstr "Skriv namn på valda kategorier"
+#: iconv/iconv_prog.c:778
+msgid ""
+"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
+"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
+"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
+"listed with several different names (aliases).\n"
+"\n"
+"  "
+msgstr ""
+"Följande lista innehåller alla teckenuppsättningar som är kända.  Detta\n"
+"betyder inte nödvändigtvis att alla kombinationer av dessa namn kan ges\n"
+"som FRÅN och TILL argument.  En teckenuppsättning kan ha flera olika namn\n"
+"(alias).\n"
+"\n"
+"  "
 
-#: locale/programs/locale.c:82
-msgid "Write names of selected keywords"
-msgstr "Skriv namn på valda nyckelord"
+#: iconv/iconvconfig.c:109
+msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
+msgstr "Skapa en konfigurationsfil för snabbladdning av modul \"iconv\""
 
-#: locale/programs/locale.c:83
-msgid "Print more information"
-msgstr "Skriv mer information"
+#: iconv/iconvconfig.c:113
+msgid "[DIR...]"
+msgstr "[KATALOG...]"
 
-#: locale/programs/locale.c:88
-msgid "Get locale-specific information."
-msgstr "Hämta lokal-specifik information"
+#: iconv/iconvconfig.c:126
+msgid "Prefix used for all file accesses"
+msgstr "Prefix att använda för alla filåtkomster"
 
-#: locale/programs/locale.c:91
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[-a|-m]"
-msgstr ""
-"NAMN\n"
-"[-a|-m]"
+#: iconv/iconvconfig.c:127
+msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
+msgstr "Spara utdata i FIL istället för installationsplatsen (--prefix gäller inte för FIL)"
 
-#: locale/programs/locale.c:195
-msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
-msgstr "Kan inte sätta LC_CTYPE till standardlokalen"
+#: iconv/iconvconfig.c:131
+msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
+msgstr "Sök inte i standardkatalogerna, bara i de som ges på kommandoraden"
 
-#: locale/programs/locale.c:197
-msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
-msgstr "Kan inte sätta LC_MESSAGES till standardlokalen"
+#: iconv/iconvconfig.c:300
+#, c-format
+msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
+msgstr "Katalogargument krävs när --nostdlib används"
 
-#: locale/programs/locale.c:210
-msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
-msgstr "Kan inte sätta LC_COLLATE till standardlokalen"
+#: iconv/iconvconfig.c:342 locale/programs/localedef.c:290
+#, c-format
+msgid "no output file produced because warnings were issued"
+msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"
 
-#: locale/programs/locale.c:226
-msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
-msgstr "Kan inte sätta LC_ALL till standardlokalen"
+#: iconv/iconvconfig.c:428
+#, c-format
+msgid "while inserting in search tree"
+msgstr "vid insättning i sökträd"
 
-#: locale/programs/locale.c:517
-msgid "while preparing output"
-msgstr "när utdata förbereddes"
+#: iconv/iconvconfig.c:1236
+#, c-format
+msgid "cannot generate output file"
+msgstr "kan inte generera utfil"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
-msgid "Input Files:"
-msgstr "Infiler:"
+#: inet/rcmd.c:157
+msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
+msgstr "rcmd: Kan inte allokera minne\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:123
-msgid "Symbolic character names defined in FILE"
-msgstr "Symboliska teckennamn definierade i FILE"
+#: inet/rcmd.c:172
+msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
+msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:124
-msgid "Source definitions are found in FILE"
-msgstr "Källdefinitioner finns i FILE"
+#: inet/rcmd.c:200
+#, c-format
+msgid "connect to address %s: "
+msgstr "anslut till adress %s: "
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
-msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "FIL innehåller avbildning från symboliska namn till UCS4-värden"
+#: inet/rcmd.c:213
+#, c-format
+msgid "Trying %s...\n"
+msgstr "Provar %s...\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
-msgid "Create output even if warning messages were issued"
-msgstr "Skapa utfil även om varningsmeddelanden genererades"
+#: inet/rcmd.c:249
+#, c-format
+msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
-msgid "Create old-style tables"
-msgstr "Skapa tabeller i gammal stil"
+#: inet/rcmd.c:265
+#, c-format
+msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: poll (sätter upp standard fel): %m\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:132
-msgid "Optional output file prefix"
-msgstr "Valfri utfilsprefix"
+#: inet/rcmd.c:268
+msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "poll: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
-msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgstr "Var strikt POSIX-konform"
+#: inet/rcmd.c:301
+msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
-msgid "Suppress warnings and information messages"
-msgstr "Undertryck varningar och informationsmeddelanden"
+#: inet/rcmd.c:325
+#, c-format
+msgid "rcmd: %s: short read"
+msgstr "rcmd: %s: läsning gav för lite data"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
-msgid "Print more messages"
-msgstr "Skriv mer meddelanden"
+#: inet/rcmd.c:481
+msgid "lstat failed"
+msgstr "misslyckades ta status (lstat)"
 
-#: locale/programs/localedef.c:137
-msgid "Archive control:"
-msgstr "Arkivkontroll:"
+#: inet/rcmd.c:488
+msgid "cannot open"
+msgstr "kan inte öppna"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
-msgid "Don't add new data to archive"
-msgstr "Lägg inte till nya data till arkivet"
+#: inet/rcmd.c:490
+msgid "fstat failed"
+msgstr "misslyckades ta status (fstat)"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
-msgid "Add locales named by parameters to archive"
-msgstr "Lägg till lokaler namngivna av parametrar till arkivet"
+#: inet/rcmd.c:492
+msgid "bad owner"
+msgstr "olämplig ägare"
 
-#: locale/programs/localedef.c:142
-msgid "Replace existing archive content"
-msgstr "Ersätt befintligt arkivinnehåll"
+#: inet/rcmd.c:494
+msgid "writeable by other than owner"
+msgstr "skrivbar för andra än ägaren"
 
-#: locale/programs/localedef.c:144
-msgid "Remove locales named by parameters from archive"
-msgstr "Ta bort lokaler namngivna av parametrar från arkivet"
+#: inet/rcmd.c:496
+msgid "hard linked somewhere"
+msgstr "hårdlänkad någonstans"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
-msgid "List content of archive"
-msgstr "Visa innehållet i arkivet"
+#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
+msgid "out of memory"
+msgstr "minnet slut"
 
-#: locale/programs/localedef.c:147
-msgid "locale.alias file to consult when making archive"
-msgstr "locale.alias-fil som ska användas när arkivet skapas"
+#: inet/ruserpass.c:184
+msgid "Error: .netrc file is readable by others."
+msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."
 
-#: locale/programs/localedef.c:152
-msgid "Compile locale specification"
-msgstr "Kompilera lokalspecifikation"
+#: inet/ruserpass.c:185
+msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"
 
-#: locale/programs/localedef.c:155
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
-"--list-archive [FILE]"
-msgstr ""
-"NAMN\n"
-"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
-"--list-archive [FIL]"
+#: inet/ruserpass.c:277
+#, c-format
+msgid "Unknown .netrc keyword %s"
+msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:233
-msgid "cannot create directory for output files"
-msgstr "kan inte skapa katalog för utfiler"
+#: libidn/nfkc.c:464
+msgid "Character out of range for UTF-8"
+msgstr "Tecken utanför intervallet för UTF-8"
 
-#: locale/programs/localedef.c:244
-msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
-msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""
+#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#, c-format
+msgid "cannot read character map directory `%s'"
+msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""
 
-#: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
-#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
+#: locale/programs/charmap.c:137
 #, c-format
-msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
+msgid "character map file `%s' not found"
+msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
 
-#: locale/programs/localedef.c:286
+#: locale/programs/charmap.c:194
 #, c-format
-msgid "cannot write output files to `%s'"
-msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""
+msgid "default character map file `%s' not found"
+msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" inte hittad"
 
-#: locale/programs/localedef.c:367
+#: locale/programs/charmap.c:257
 #, c-format
-msgid ""
-"System's directory for character maps : %s\n"
-"                       repertoire maps: %s\n"
-"                       locale path    : %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Systemets kataloger för teckentabeller: %s\n"
-"                     repertoartabeller: %s\n"
-"                       lokal-sökväg   : %s\n"
-"%s"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
+msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:567
-msgid "circular dependencies between locale definitions"
-msgstr "cirkulärt beroende mellan lokaldefinitioner"
+#: locale/programs/charmap.c:336
+#, c-format
+msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
+msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:573
+#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
+#: locale/programs/repertoire.c:174
 #, c-format
-msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
-msgstr "kan inte lägga till en redan inläst lokal \"%s\" en andra gång"
+msgid "syntax error in prolog: %s"
+msgstr "syntaxfel i prolog: %s"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
-msgid "cannot create temporary file"
-msgstr "kan inte skapa temporärfil"
+#: locale/programs/charmap.c:357
+msgid "invalid definition"
+msgstr "ogiltig definition"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:305
-msgid "cannot initialize archive file"
-msgstr "kan inte initiera arkivfil"
+#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:125
+#: locale/programs/locfile.c:152 locale/programs/repertoire.c:175
+msgid "bad argument"
+msgstr "dåligt argument"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:312
-msgid "cannot resize archive file"
-msgstr "kan inte byta storlek på arkivfil"
+#: locale/programs/charmap.c:402
+#, c-format
+msgid "duplicate definition of <%s>"
+msgstr "dubblerad definition av <%s>"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:321
-#: locale/programs/locarchive.c:511
-msgid "cannot map archive header"
-msgstr "kan inte läsa arkivhuvud med mmap"
+#: locale/programs/charmap.c:409
+#, c-format
+msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
+msgstr "värdet på <%s> måste vara 1 eller större"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:156
-msgid "failed to create new locale archive"
-msgstr "misslyckades med att skapa nytt lokalarkiv"
+#: locale/programs/charmap.c:421
+#, c-format
+msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
+msgstr "värdet på <%s> måste vara större eller lika med värdet på <%s>"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:168
-msgid "cannot change mode of new locale archive"
-msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på nytt lokalarkiv"
+#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:183
+#, c-format
+msgid "argument to <%s> must be a single character"
+msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:253
-msgid "cannot map locale archive file"
-msgstr "kan inte öppna lokalarkivfil med mmap"
+#: locale/programs/charmap.c:470
+msgid "character sets with locking states are not supported"
+msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillstånd stöds ej"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:329
-msgid "cannot lock new archive"
-msgstr "kan inte låsa nytt arkiv"
+#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
+#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
+#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
+#: locale/programs/charmap.c:814
+#, c-format
+msgid "syntax error in %s definition: %s"
+msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:380
-msgid "cannot extend locale archive file"
-msgstr "kan inte utöka lokalarkivfil"
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:230
+msgid "no symbolic name given"
+msgstr "inget symboliskt namn givet"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:389
-msgid "cannot change mode of resized locale archive"
-msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på storleksändrat lokalarkiv"
+#: locale/programs/charmap.c:552
+msgid "invalid encoding given"
+msgstr "ogiltig kodning given"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:397
-msgid "cannot rename new archive"
-msgstr "kan inte byta namn på nytt arkiv"
+#: locale/programs/charmap.c:561
+msgid "too few bytes in character encoding"
+msgstr "för få byte i teckenkodning"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:450
+#: locale/programs/charmap.c:563
+msgid "too many bytes in character encoding"
+msgstr "för många tecken i teckenkodning"
+
+#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
+#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:296
+msgid "no symbolic name given for end of range"
+msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet av intervallet"
+
+#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/locfile.c:818
+#: locale/programs/repertoire.c:313
 #, c-format
-msgid "cannot open locale archive \"%s\""
-msgstr "kan inte öppna lokalarkiv \"%s\""
+msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "definition av \"%1$s\" slutar inte med \"END %1$s\""
+
+#: locale/programs/charmap.c:642
+msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
+msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får följa definitionen av \"CHARMAP\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:455
+#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
 #, c-format
-msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
-msgstr "kan inte ta status på lokalarkiv \"%s\""
+msgid "value for %s must be an integer"
+msgstr "värdet på %s måste vara heltal"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:474
+#: locale/programs/charmap.c:841
 #, c-format
-msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
-msgstr "kan inte låsa lokalarkiv \"%s\""
+msgid "%s: error in state machine"
+msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"
+
+#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:615
+#: locale/programs/ld-collate.c:2650 locale/programs/ld-collate.c:3820
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2224 locale/programs/ld-ctype.c:2996
+#: locale/programs/ld-identification.c:467
+#: locale/programs/ld-measurement.c:253 locale/programs/ld-messages.c:347
+#: locale/programs/ld-monetary.c:956 locale/programs/ld-name.c:322
+#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:256
+#: locale/programs/ld-telephone.c:328 locale/programs/ld-time.c:1236
+#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:324
+#, c-format
+msgid "%s: premature end of file"
+msgstr "%s: för tidigt filslut"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:497
-msgid "cannot read archive header"
-msgstr "kan inte läsa arkivhuvud"
+#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
+#, c-format
+msgid "unknown character `%s'"
+msgstr "okänt tecken \"%s\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:887
 #, c-format
-msgid "locale '%s' already exists"
-msgstr "lokal \"%s\" finns redan"
+msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
+msgstr ""
+"antal byte för bytesekvens angivet i början respektive slutet av intervallet\n"
+"skiljer sig: %d respektive %d"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:788 locale/programs/locarchive.c:803
-#: locale/programs/locarchive.c:815 locale/programs/locarchive.c:827
-#: locale/programs/locfile.c:343
-msgid "cannot add to locale archive"
-msgstr "kan inte lägga till till lokalarkiv"
+#: locale/programs/charmap.c:992 locale/programs/ld-collate.c:2933
+#: locale/programs/repertoire.c:419
+msgid "invalid names for character range"
+msgstr "ogiltiga namn för teckenintervall"
+
+#: locale/programs/charmap.c:1004 locale/programs/repertoire.c:431
+msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
+msgstr "hexadecimalt intervallformat bör endast använda versaler"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:982
+#: locale/programs/charmap.c:1022
 #, c-format
-msgid "locale alias file `%s' not found"
-msgstr "fil \"%s\" för lokalalias hittas inte"
+msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
+msgstr "<%s> och <%s> är otillåtna namn för intervall"
+
+#: locale/programs/charmap.c:1028
+msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
+msgstr "övre gräns i intervall är inte större än undre gräns"
+
+#: locale/programs/charmap.c:1086
+msgid "resulting bytes for range not representable."
+msgstr "resulterande byte för intervall är inte representerbara."
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1126
+#: locale/programs/ld-address.c:132 locale/programs/ld-collate.c:1532
+#: locale/programs/ld-ctype.c:419 locale/programs/ld-identification.c:132
+#: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:90
+#: locale/programs/ld-telephone.c:93 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
-msgid "Adding %s\n"
-msgstr "Lägger till %s\n"
+msgid "No definition for %s category found"
+msgstr "Hittade ingen definition för kategori %s"
+
+#: locale/programs/ld-address.c:143 locale/programs/ld-address.c:181
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:332 locale/programs/ld-identification.c:145
+#: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:248 locale/programs/ld-monetary.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:276 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:101
+#: locale/programs/ld-paper.c:110 locale/programs/ld-telephone.c:104
+#: locale/programs/ld-telephone.c:161 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' not defined"
+msgstr "%s: fält \"%s\" är inte definierat"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1132
+#: locale/programs/ld-address.c:155 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:116
 #, c-format
-msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
-msgstr "ta status på \"%s\" misslyckades: %s: ignorerad"
+msgid "%s: field `%s' must not be empty"
+msgstr "%s: fält \"%s\" kan inte vara tomt"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1138
+#: locale/programs/ld-address.c:167
 #, c-format
-msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
-msgstr "\"%s\" är inte en katalog, ignorerad"
+msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
+msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1145
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
-msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
-msgstr "kan inte öppna katalog \"%s\": %s: ignorerad"
+msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
+msgstr "%s: terminologilandskod \"%s\" inte definierad"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1217
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
-msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
-msgstr "ofullständig uppsättning av lokalfiler i \"%s\""
+msgid "%s: field `%s' must not be defined"
+msgstr "%s: fält \"%s\" får inte definieras"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1281
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
-msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
-msgstr "kan inte läsa alla filer i \"%s\": ignorerad"
+msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
+msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1351
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:326 locale/programs/ld-address.c:338
 #, c-format
-msgid "locale \"%s\" not in archive"
-msgstr "lokal \"%s\" finns inte i arkivet"
+msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
+msgstr "%s: värdet på \"%s\" stämmer inte med värdet på \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:132
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
-msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
+msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
+msgstr "%s: numerisk landkod \"%d\" är inte giltig"
+
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-address.c:544
+#: locale/programs/ld-address.c:582 locale/programs/ld-ctype.c:2603
+#: locale/programs/ld-identification.c:363
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:300
+#: locale/programs/ld-monetary.c:698 locale/programs/ld-monetary.c:733
+#: locale/programs/ld-monetary.c:774 locale/programs/ld-name.c:279
+#: locale/programs/ld-numeric.c:262 locale/programs/ld-paper.c:223
+#: locale/programs/ld-telephone.c:287 locale/programs/ld-time.c:1125
+#: locale/programs/ld-time.c:1167
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' declared more than once"
+msgstr "%s: fält \"%s\" är deklarerad mer än en gång"
 
-#: locale/programs/locfile.c:251
-msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
-msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokaldefinition"
+#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-address.c:549
+#: locale/programs/ld-identification.c:367 locale/programs/ld-messages.c:310
+#: locale/programs/ld-monetary.c:702 locale/programs/ld-monetary.c:737
+#: locale/programs/ld-name.c:283 locale/programs/ld-numeric.c:266
+#: locale/programs/ld-telephone.c:291 locale/programs/ld-time.c:1019
+#: locale/programs/ld-time.c:1088 locale/programs/ld-time.c:1130
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in field `%s'"
+msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:625
+#: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:3802
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2976 locale/programs/ld-identification.c:448
+#: locale/programs/ld-measurement.c:234 locale/programs/ld-messages.c:329
+#: locale/programs/ld-monetary.c:938 locale/programs/ld-name.c:304
+#: locale/programs/ld-numeric.c:365 locale/programs/ld-paper.c:238
+#: locale/programs/ld-telephone.c:310 locale/programs/ld-time.c:1218
 #, c-format
-msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
+msgid "%s: incomplete `END' line"
+msgstr "%s: ofullständig \"END\"-rad"
 
-#: locale/programs/locfile.c:649
+#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:2653
+#: locale/programs/ld-collate.c:3804 locale/programs/ld-ctype.c:2227
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2979 locale/programs/ld-identification.c:451
+#: locale/programs/ld-measurement.c:237 locale/programs/ld-messages.c:331
+#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:306
+#: locale/programs/ld-numeric.c:367 locale/programs/ld-paper.c:240
+#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1220
 #, c-format
-msgid "failure while writing data for category `%s'"
-msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""
+msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "%1$s: definition slutar inte med \"END %1$s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:745
+#: locale/programs/ld-address.c:606 locale/programs/ld-collate.c:521
+#: locale/programs/ld-collate.c:573 locale/programs/ld-collate.c:869
+#: locale/programs/ld-collate.c:882 locale/programs/ld-collate.c:2640
+#: locale/programs/ld-collate.c:3811 locale/programs/ld-ctype.c:1955
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2214 locale/programs/ld-ctype.c:2801
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2987 locale/programs/ld-identification.c:458
+#: locale/programs/ld-measurement.c:244 locale/programs/ld-messages.c:338
+#: locale/programs/ld-monetary.c:947 locale/programs/ld-name.c:313
+#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:247
+#: locale/programs/ld-telephone.c:319 locale/programs/ld-time.c:1227
 #, c-format
-msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "kan inte skapa utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
+msgid "%s: syntax error"
+msgstr "%s: syntaxfel"
 
-#: locale/programs/locfile.c:781
-msgid "expect string argument for `copy'"
-msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""
+#: locale/programs/ld-collate.c:396
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined in charmap"
+msgstr "\"%.*s\" redan definerad i teckenuppsättning"
 
-#: locale/programs/locfile.c:785
-msgid "locale name should consist only of portable characters"
-msgstr "lokalnamn får endast bestå av portabla tecken"
+#: locale/programs/ld-collate.c:405
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
+msgstr "\"%.*s\" redan definierad i repertoar"
 
-#: locale/programs/locfile.c:804
-msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
-msgstr "inget annat nyckelord får anges när \"copy\" används"
+#: locale/programs/ld-collate.c:412
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
+msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationssymbol"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
-#: locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/ld-collate.c:419
 #, c-format
-msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
-msgstr "syntaxfel i repertoartabellsdefinition: %s"
+msgid "`%.*s' already defined as collating element"
+msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationselement"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:272
-msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
-msgstr "inget <Uxxxx> eller <Uxxxxxxxx> värde angivet"
+#: locale/programs/ld-collate.c:450 locale/programs/ld-collate.c:476
+#, c-format
+msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
+msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:332
-msgid "cannot save new repertoire map"
-msgstr "kan inte säkra repertoartabell"
+#: locale/programs/ld-collate.c:460 locale/programs/ld-collate.c:486
+#: locale/programs/ld-collate.c:502
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
+msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i definitionen av vikt %d"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:343
+#: locale/programs/ld-collate.c:558
 #, c-format
-msgid "repertoire map file `%s' not found"
-msgstr "hittar inte repertoartabell \"%s\""
+msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
+msgstr "%s: för många regler, första delen hade bara %d"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:450
+#: locale/programs/ld-collate.c:594
 #, c-format
-msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
-msgstr "<%s> och <%s> är ogiltiga namn för intervall"
+msgid "%s: not enough sorting rules"
+msgstr "%s: inte tillräckligt med sorteringsregler"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:457
-msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
-msgstr "övre gräns i intervall är inte mindre än undre gräns"
+#: locale/programs/ld-collate.c:759
+#, c-format
+msgid "%s: empty weight string not allowed"
+msgstr "%s: tomt viktnamn är inte tillåtet"
 
-#: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
-#: posix/getconf.c:1007
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "minne slut"
+#: locale/programs/ld-collate.c:854
+#, c-format
+msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
+msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
 
-#: assert/assert-perr.c:57
+#: locale/programs/ld-collate.c:910
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"
+msgid "%s: too many values"
+msgstr "%s: för många värden"
 
-#: assert/assert.c:56
+#: locale/programs/ld-collate.c:1029 locale/programs/ld-collate.c:1204
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"
+msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"
 
-#: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
-msgid "cheese"
-msgstr "ost"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1079
+#, c-format
+msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
+msgstr "%s: start- och slut-symbol i ett intervall måste representera tecken"
 
-#: intl/tst-gettext2.c:37
-msgid "First string for testing."
-msgstr "Första strängen för test."
+#: locale/programs/ld-collate.c:1106
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
+msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"
 
-#: intl/tst-gettext2.c:38
-msgid "Another string for testing."
-msgstr "En till sträng för test."
+#: locale/programs/ld-collate.c:1148
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
+msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet är inte mindre än den för sista tecknet"
 
-#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:88
-msgid "NAME"
-msgstr "NAMN"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1273
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
+msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte vara omedelbart efter \"order_start\""
 
-#: catgets/gencat.c:112
-msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
-msgstr "Skapa C-huvudfil NAMN innehållande symboldefinitioner"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1277
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
+msgstr "%s: symboliskt intervall kan inte omedelbart följas av \"order_end\""
 
-#: catgets/gencat.c:114
-msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
-msgstr "Använd inte existerande katalog, gör en ny utfil"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1297 locale/programs/ld-ctype.c:1475
+#, c-format
+msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
+msgstr "\"%s\" och \"%.*s\" är otillåtna namn för symboliskt intervall"
 
-#: catgets/gencat.c:115
-msgid "Write output to file NAME"
-msgstr "Skriv resultatet till NAMN"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1346 locale/programs/ld-collate.c:3739
+#, c-format
+msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"
 
-#: catgets/gencat.c:120
-msgid ""
-"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-"is -, output is written to standard output.\n"
-msgstr ""
-"Skapa meddelandekatalog.\vOm INFIL är - så läses standard in.  Om UTFIL\n"
-"är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1355
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' must be a character"
+msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
 
-#: catgets/gencat.c:125
-msgid ""
-"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
-"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
-msgstr ""
-"-o UTFIL [INFIL]...\n"
-"[UTFIL [INFIL]...]"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1548
+#, c-format
+msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
+msgstr "%s: \"position\" måste användas för en given nivå i alla sektioner eller inte alls"
 
-#: catgets/gencat.c:282
-msgid "*standard input*"
-msgstr "*standard in*"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1573
+#, c-format
+msgid "symbol `%s' not defined"
+msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"
 
-#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
-msgid "illegal set number"
-msgstr "otillåtet tal för mängd"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1649 locale/programs/ld-collate.c:1755
+#, c-format
+msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
+msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"
 
-#: catgets/gencat.c:444
-msgid "duplicate set definition"
-msgstr "dubblerad definition av mängd"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
+#, c-format
+msgid "symbol `%s'"
+msgstr "symbol \"%s\""
 
-#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
-msgid "this is the first definition"
-msgstr "detta är den första definitionen"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1801
+#, c-format
+msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""
 
-#: catgets/gencat.c:522
+#: locale/programs/ld-collate.c:1830
 #, c-format
-msgid "unknown set `%s'"
-msgstr "okänd mängd \"%s\""
+msgid "too many errors; giving up"
+msgstr "för många fel, ger upp"
 
-#: catgets/gencat.c:563
-msgid "invalid quote character"
-msgstr "ogiltigt citattecken"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2738
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
+msgstr "%s: dubbla definitioner av \"%s\""
 
-#: catgets/gencat.c:576
+#: locale/programs/ld-collate.c:2774
 #, c-format
-msgid "unknown directive `%s': line ignored"
-msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"
+msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
+msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""
 
-#: catgets/gencat.c:621
-msgid "duplicated message number"
-msgstr "dubblerat meddelandenummer"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2913
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
+msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"
 
-#: catgets/gencat.c:674
-msgid "duplicated message identifier"
-msgstr "dubblerad meddelandeidentifierare"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3045
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
+msgstr "%s: okänt tecken i namnet i ekvivalensdefinitionen"
 
-#: catgets/gencat.c:731
-msgid "invalid character: message ignored"
-msgstr "ogiltigt tecken: meddelandet ignorerat"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3058
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
+msgstr "%s: okänt tecken i värdet i ekvivalensdefinitionen"
 
-#: catgets/gencat.c:774
-msgid "invalid line"
-msgstr "ogiltig rad"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3068
+#, c-format
+msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
+msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
 
-#: catgets/gencat.c:828
-msgid "malformed line ignored"
-msgstr "felaktig rad ignorerad"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3077
+msgid "error while adding equivalent collating symbol"
+msgstr "fel när ekvivalent kollationssymbol lades till"
 
-#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3107
 #, c-format
-msgid "cannot open output file `%s'"
-msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""
+msgid "duplicate definition of script `%s'"
+msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""
 
-#: catgets/gencat.c:1217
-msgid "unterminated message"
-msgstr "oavslutat meddelande"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3155
+#, c-format
+msgid "%s: unknown section name `%s'"
+msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%s\""
 
-#: catgets/gencat.c:1241
-msgid "while opening old catalog file"
-msgstr "när gammal katalogfil öppnades"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3183
+#, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
+msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""
 
-#: catgets/gencat.c:1332
-msgid "conversion modules not available"
-msgstr "konverteringsmoduler inte tillgängliga"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3208
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number of sorting rules"
+msgstr "%s: ogiltigt antal sorteringsregler"
 
-#: catgets/gencat.c:1358
-msgid "cannot determine escape character"
-msgstr "kan inte avgöra kontrolltecken"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3235
+#, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
+msgstr "%s: flera definitioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
 
-#: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
+#: locale/programs/ld-collate.c:3289 locale/programs/ld-collate.c:3417
+#: locale/programs/ld-collate.c:3780
 #, c-format
-msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
-msgstr "makecontext: kan inte hantera mer än 8 argument\n"
+msgid "%s: missing `order_end' keyword"
+msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:147
-#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:778 nis/ypclnt.c:852
-msgid "Success"
-msgstr "Lyckat"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3350
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
+msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3368
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
+msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3379
+#, c-format
+msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
+msgstr "%s: kan inte byta ordning efter %.*s: okänd symbol"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3431 locale/programs/ld-collate.c:3792
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
+msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3465 locale/programs/ld-collate.c:3664
+#, c-format
+msgid "%s: section `%.*s' not known"
+msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3530
+#, c-format
+msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
+msgstr "%s: ogiltig symbol: <%.*s>"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3727
+#, c-format
+msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
+msgstr "%s: kan inte ha \"%s\" som ändpunkt på ellips"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3776
+#, c-format
+msgid "%s: empty category description not allowed"
+msgstr "%s: tom kategoribeskrivning är inte tillåtet"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:3795
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
+msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end\" saknas"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:438
+#, c-format
+msgid "No character set name specified in charmap"
+msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:467
+#, c-format
+msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:482
+#, c-format
+msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:496 locale/programs/ld-ctype.c:554
+#, c-format
+msgid "internal error in %s, line %u"
+msgstr "internt fel i %s, rad %u"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:525
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:541
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:571 locale/programs/ld-ctype.c:609
+#, c-format
+msgid "<SP> character not in class `%s'"
+msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:620
+#, c-format
+msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
+msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:598
+#, c-format
+msgid "character <SP> not defined in character map"
+msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:712
+#, c-format
+msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
+msgstr "\"digit\"-kategori har inte poster i grupper av tio"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:761
+#, c-format
+msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
+msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:826
+#, c-format
+msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
+msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i teckenuppsättningen"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:843
+#, c-format
+msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
+msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i repertoaren"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1243
+#, c-format
+msgid "character class `%s' already defined"
+msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1249
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
+msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %Zd teckenklasser tillåtna"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1275
+#, c-format
+msgid "character map `%s' already defined"
+msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1281
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
+msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1546 locale/programs/ld-ctype.c:1671
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1777 locale/programs/ld-ctype.c:2466
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3462
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
+msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio poster"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1574 locale/programs/ld-ctype.c:2145
+#, c-format
+msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
+msgstr "tillvärdet <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1701
+msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
+msgstr "start- och slutteckensekvens för intervall måste ha samma längd"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1708
+msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
+msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2065 locale/programs/ld-ctype.c:2116
+msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
+msgstr "för tidigt slut på definition för \"translit_ignore\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2071 locale/programs/ld-ctype.c:2122
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2164
+msgid "syntax error"
+msgstr "syntaxfel"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2298
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
+msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2313
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
+msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2488
+msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
+msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2497
+msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
+msgstr "med symboliska namn som intervallvärden kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2512
+msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
+msgstr "med UCS som intervallvärden måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2526
+msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
+msgstr "med teckenkoder som intervallvärden måste man använda absoluta intervallet \"...\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2677
+#, c-format
+msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
+msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2763 locale/programs/ld-ctype.c:2907
+#, c-format
+msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
+msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2858
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
+msgstr "%s: dubbla definitioner av \"default_missing\""
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
+msgid "previous definition was here"
+msgstr "föregående definition var här"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2885
+#, c-format
+msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
+msgstr "%s: ingen representerbar definition av \"default_missing\" hittades"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3038
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
+msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat i teckenuppsättningen men behövs som standardvärde"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
+msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3122 locale/programs/ld-ctype.c:3142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3184 locale/programs/ld-ctype.c:3205
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3226 locale/programs/ld-ctype.c:3266
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3287 locale/programs/ld-ctype.c:3354
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3396 locale/programs/ld-ctype.c:3421
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
+msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3163
+#, c-format
+msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
+msgstr "tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3403 locale/programs/ld-ctype.c:3428
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
+msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3483
+#, c-format
+msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
+msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3774
+#, c-format
+msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
+msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3875
+#, c-format
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3944
+#, c-format
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: tabell för \"%s\": %lu byte\n"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4077
+#, c-format
+msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
+msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte\n"
+
+#: locale/programs/ld-identification.c:169
+#, c-format
+msgid "%s: no identification for category `%s'"
+msgstr "%s: ingen idenitifikation för kategori \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-identification.c:434
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate category version definition"
+msgstr "%s: dubbla definitioner av kategori"
+
+#: locale/programs/ld-measurement.c:112
+#, c-format
+msgid "%s: invalid value for field `%s'"
+msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:147
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' undefined"
+msgstr "%s: fält \"%s\" är odefinierat"
+
+#: locale/programs/ld-messages.c:120 locale/programs/ld-messages.c:154
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
+msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara en tom sträng"
+
+#: locale/programs/ld-messages.c:136 locale/programs/ld-messages.c:170
+#, c-format
+msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
+msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:222
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
+msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" har fel längd"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:235
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:254 locale/programs/ld-numeric.c:117
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
+msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:282 locale/programs/ld-monetary.c:312
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
+msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara i intervallet %d...%d"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:744 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
+msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:841 locale/programs/ld-numeric.c:317
+#, c-format
+msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
+msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:863 locale/programs/ld-numeric.c:334
+#, c-format
+msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
+msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara mindre än 127"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:906
+msgid "conversion rate value cannot be zero"
+msgstr "omvandlingsvärde kan inte vara noll"
+
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:125
+#: locale/programs/ld-telephone.c:148
+#, c-format
+msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
+msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens i fält \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-time.c:246
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
+msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""
+
+#: locale/programs/ld-time.c:257
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
+msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt tecken"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:270
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ogiltigt tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:278
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:329
+#, c-format
+msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ogiltigt startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:338
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
+msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:357
+#, c-format
+msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: startdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:406
+#, c-format
+msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ogiltigt slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:415
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:434
+#, c-format
+msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: slutdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:443
+#, c-format
+msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:455
+#, c-format
+msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: eraformat i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:496
+#, c-format
+msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:504 locale/programs/ld-time.c:512
+#, c-format
+msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:520
+#, c-format
+msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:1003
+#, c-format
+msgid "%s: too few values for field `%s'"
+msgstr "%s: för få värden för fält \"%s\""
+
+#: locale/programs/ld-time.c:1048
+msgid "extra trailing semicolon"
+msgstr "extra avslutande semikolon"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:1051
+#, c-format
+msgid "%s: too many values for field `%s'"
+msgstr "%s: för många värden för fält \"%s\""
 
-#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
-#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
-msgid "Operation not permitted"
-msgstr "Operationen inte tillåten"
+#: locale/programs/linereader.c:129
+msgid "trailing garbage at end of line"
+msgstr "avslutande skräp vid radslutet"
 
-#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
-#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
-#. TRANS expected to already exist.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Filen eller katalogen finns inte"
+#: locale/programs/linereader.c:297
+msgid "garbage at end of number"
+msgstr "skräp i slutet av nummer"
 
-#. TRANS No process matches the specified process ID.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
-msgid "No such process"
-msgstr "Processen finns inte"
+#: locale/programs/linereader.c:409
+msgid "garbage at end of character code specification"
+msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"
 
-#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
-#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
-#. TRANS again.
-#. TRANS
-#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
-#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
-#. TRANS Primitives}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
-msgid "Interrupted system call"
-msgstr "Avbrutet systemanrop"
+#: locale/programs/linereader.c:495
+msgid "unterminated symbolic name"
+msgstr "oavslutat symboliskt namn"
 
-#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
-msgid "Input/output error"
-msgstr "In/ut-fel"
+#: locale/programs/linereader.c:622
+msgid "illegal escape sequence at end of string"
+msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"
 
-#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
-#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
-#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
-#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
-#. TRANS computer.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
-msgid "No such device or address"
-msgstr "Enheten eller adressen finns inte"
+#: locale/programs/linereader.c:626 locale/programs/linereader.c:854
+msgid "unterminated string"
+msgstr "oavslutad sträng"
 
-#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
-#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
-#. TRANS GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
-msgid "Argument list too long"
-msgstr "Argumentlistan för lång"
+#: locale/programs/linereader.c:668
+msgid "non-symbolic character value should not be used"
+msgstr "icke-symboliskt teckenvärde bör inte användas"
 
-#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
-#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
-msgid "Exec format error"
-msgstr "Formatfel på körbar fil"
+#: locale/programs/linereader.c:815
+#, c-format
+msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
+msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"
+
+#: locale/programs/linereader.c:836
+#, c-format
+msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
+msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
+
+#: locale/programs/locale.c:73
+msgid "System information:"
+msgstr "Systeminformation:"
+
+#: locale/programs/locale.c:75
+msgid "Write names of available locales"
+msgstr "Skriv namn på tillgängliga lokaler"
+
+#: locale/programs/locale.c:77
+msgid "Write names of available charmaps"
+msgstr "Skriv namn på tillgängliga teckenuppsättningar"
+
+#: locale/programs/locale.c:78
+msgid "Modify output format:"
+msgstr "Ändra utdataformat:"
+
+#: locale/programs/locale.c:79
+msgid "Write names of selected categories"
+msgstr "Skriv namn på valda kategorier"
+
+#: locale/programs/locale.c:80
+msgid "Write names of selected keywords"
+msgstr "Skriv namn på valda nyckelord"
+
+#: locale/programs/locale.c:81
+msgid "Print more information"
+msgstr "Skriv mer information"
+
+#: locale/programs/locale.c:86
+msgid ""
+"Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Hämta lokalspecifik information.\vFör felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+
+#: locale/programs/locale.c:91
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[-a|-m]"
+msgstr ""
+"NAMN\n"
+"[-a|-m]"
+
+#: locale/programs/locale.c:192
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
+msgstr "Kan inte sätta LC_CTYPE till standardlokalen"
+
+#: locale/programs/locale.c:194
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
+msgstr "Kan inte sätta LC_MESSAGES till standardlokalen"
+
+#: locale/programs/locale.c:207
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
+msgstr "Kan inte sätta LC_COLLATE till standardlokalen"
+
+#: locale/programs/locale.c:223
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
+msgstr "Kan inte sätta LC_ALL till standardlokalen"
+
+#: locale/programs/locale.c:499
+#, c-format
+msgid "while preparing output"
+msgstr "när utdata förbereddes"
+
+#: locale/programs/localedef.c:119
+msgid "Input Files:"
+msgstr "Infiler:"
+
+#: locale/programs/localedef.c:121
+msgid "Symbolic character names defined in FILE"
+msgstr "Symboliska teckennamn definierade i FILE"
+
+#: locale/programs/localedef.c:122
+msgid "Source definitions are found in FILE"
+msgstr "Källdefinitioner finns i FILE"
+
+#: locale/programs/localedef.c:124
+msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
+msgstr "FIL innehåller avbildning från symboliska namn till UCS4-värden"
+
+#: locale/programs/localedef.c:128
+msgid "Create output even if warning messages were issued"
+msgstr "Skapa utfil även om varningsmeddelanden genererades"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Create old-style tables"
+msgstr "Skapa tabeller i gammal stil"
+
+#: locale/programs/localedef.c:130
+msgid "Optional output file prefix"
+msgstr "Valfri utfilsprefix"
+
+#: locale/programs/localedef.c:131
+msgid "Be strictly POSIX conform"
+msgstr "Var strikt POSIX-konform"
+
+#: locale/programs/localedef.c:133
+msgid "Suppress warnings and information messages"
+msgstr "Undertryck varningar och informationsmeddelanden"
+
+#: locale/programs/localedef.c:134
+msgid "Print more messages"
+msgstr "Skriv mer meddelanden"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
+msgid "Archive control:"
+msgstr "Arkivkontroll:"
+
+#: locale/programs/localedef.c:137
+msgid "Don't add new data to archive"
+msgstr "Lägg inte till nya data till arkivet"
+
+#: locale/programs/localedef.c:139
+msgid "Add locales named by parameters to archive"
+msgstr "Lägg till lokaler namngivna av parametrar till arkivet"
+
+#: locale/programs/localedef.c:140
+msgid "Replace existing archive content"
+msgstr "Ersätt befintligt arkivinnehåll"
+
+#: locale/programs/localedef.c:142
+msgid "Remove locales named by parameters from archive"
+msgstr "Ta bort lokaler namngivna av parametrar från arkivet"
+
+#: locale/programs/localedef.c:143
+msgid "List content of archive"
+msgstr "Visa innehållet i arkivet"
+
+#: locale/programs/localedef.c:145
+msgid "locale.alias file to consult when making archive"
+msgstr "locale.alias-fil som ska användas när arkivet skapas"
+
+#: locale/programs/localedef.c:150
+msgid "Compile locale specification"
+msgstr "Kompilera lokalspecifikation"
+
+#: locale/programs/localedef.c:153
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
+"--list-archive [FILE]"
+msgstr ""
+"NAMN\n"
+"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
+"--list-archive [FIL]"
+
+#: locale/programs/localedef.c:231
+#, c-format
+msgid "cannot create directory for output files"
+msgstr "kan inte skapa katalog för utfiler"
+
+#: locale/programs/localedef.c:242
+#, c-format
+msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""
+
+#: locale/programs/localedef.c:256 locale/programs/localedef.c:272
+#: locale/programs/localedef.c:598 locale/programs/localedef.c:618
+#, c-format
+msgid "cannot open locale definition file `%s'"
+msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
+
+#: locale/programs/localedef.c:284
+#, c-format
+msgid "cannot write output files to `%s'"
+msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""
+
+#: locale/programs/localedef.c:365
+#, c-format
+msgid ""
+"System's directory for character maps : %s\n"
+"                       repertoire maps: %s\n"
+"                       locale path    : %s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Systemets kataloger för teckentabeller: %s\n"
+"                     repertoartabeller: %s\n"
+"                       lokal-sökväg   : %s\n"
+"%s"
+
+#: locale/programs/localedef.c:566
+#, c-format
+msgid "circular dependencies between locale definitions"
+msgstr "cirkulärt beroende mellan lokaldefinitioner"
+
+#: locale/programs/localedef.c:572
+#, c-format
+msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
+msgstr "kan inte lägga till en redan inläst lokal \"%s\" en andra gång"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:87 locale/programs/locarchive.c:256
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file"
+msgstr "kan inte skapa temporärfil"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:116 locale/programs/locarchive.c:302
+#, c-format
+msgid "cannot initialize archive file"
+msgstr "kan inte initiera arkivfil"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:123 locale/programs/locarchive.c:309
+#, c-format
+msgid "cannot resize archive file"
+msgstr "kan inte byta storlek på arkivfil"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:132 locale/programs/locarchive.c:318
+#: locale/programs/locarchive.c:506
+#, c-format
+msgid "cannot map archive header"
+msgstr "kan inte läsa arkivhuvud med mmap"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:154
+#, c-format
+msgid "failed to create new locale archive"
+msgstr "misslyckades med att skapa nytt lokalarkiv"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:166
+#, c-format
+msgid "cannot change mode of new locale archive"
+msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på nytt lokalarkiv"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:250
+#, c-format
+msgid "cannot map locale archive file"
+msgstr "kan inte öppna lokalarkivfil med mmap"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:326
+#, c-format
+msgid "cannot lock new archive"
+msgstr "kan inte låsa nytt arkiv"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:375
+#, c-format
+msgid "cannot extend locale archive file"
+msgstr "kan inte utöka lokalarkivfil"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:384
+#, c-format
+msgid "cannot change mode of resized locale archive"
+msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på storleksändrat lokalarkiv"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:392
+#, c-format
+msgid "cannot rename new archive"
+msgstr "kan inte byta namn på nytt arkiv"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:445
+#, c-format
+msgid "cannot open locale archive \"%s\""
+msgstr "kan inte öppna lokalarkiv \"%s\""
+
+#: locale/programs/locarchive.c:450
+#, c-format
+msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
+msgstr "kan inte ta status på lokalarkiv \"%s\""
+
+#: locale/programs/locarchive.c:469
+#, c-format
+msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
+msgstr "kan inte låsa lokalarkiv \"%s\""
+
+#: locale/programs/locarchive.c:492
+#, c-format
+msgid "cannot read archive header"
+msgstr "kan inte läsa arkivhuvud"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:552
+#, c-format
+msgid "locale '%s' already exists"
+msgstr "lokal \"%s\" finns redan"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:783 locale/programs/locarchive.c:798
+#: locale/programs/locarchive.c:810 locale/programs/locarchive.c:822
+#: locale/programs/locfile.c:343
+#, c-format
+msgid "cannot add to locale archive"
+msgstr "kan inte lägga till till lokalarkiv"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:977
+#, c-format
+msgid "locale alias file `%s' not found"
+msgstr "fil \"%s\" för lokalalias hittas inte"
+
+#: locale/programs/locarchive.c:1121
+#, c-format
+msgid "Adding %s\n"
+msgstr "Lägger till %s\n"
 
-#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
-#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
-#. TRANS versa).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
-msgid "Bad file descriptor"
-msgstr "Felaktig filidentifierare"
+#: locale/programs/locarchive.c:1127
+#, c-format
+msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
+msgstr "ta status på \"%s\" misslyckades: %s: ignorerad"
 
-#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
-#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
-#. TRANS to manipulate.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
-msgid "No child processes"
-msgstr "Inga barnprocesser"
+#: locale/programs/locarchive.c:1133
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
+msgstr "\"%s\" är inte en katalog, ignorerad"
 
-#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
-#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
-#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
-#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
-msgid "Resource deadlock avoided"
-msgstr "Resursdödläge undveks"
+#: locale/programs/locarchive.c:1140
+#, c-format
+msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
+msgstr "kan inte öppna katalog \"%s\": %s: ignorerad"
 
-#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
-#. TRANS because its capacity is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr "Kan inte allokera minne"
+#: locale/programs/locarchive.c:1212
+#, c-format
+msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
+msgstr "ofullständig uppsättning av lokalfiler i \"%s\""
 
-#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
-#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:808
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Åtkomst nekas"
+#: locale/programs/locarchive.c:1276
+#, c-format
+msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
+msgstr "kan inte läsa alla filer i \"%s\": ignorerad"
 
-#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
-#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
-msgid "Bad address"
-msgstr "Felaktig adress"
+#: locale/programs/locarchive.c:1346
+#, c-format
+msgid "locale \"%s\" not in archive"
+msgstr "lokal \"%s\" finns inte i arkivet"
 
-#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
-#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
-#. TRANS system in Unix gives this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
-msgid "Block device required"
-msgstr "Blockspecialfil krävs"
+#: locale/programs/locfile.c:131
+#, c-format
+msgid "argument to `%s' must be a single character"
+msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
 
-#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
-#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
-#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
-msgid "Device or resource busy"
-msgstr "Enhet eller resurs upptagen"
+#: locale/programs/locfile.c:251
+msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
+msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokaldefinition"
 
-#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
-#. TRANS makes sense to specify a new file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
-msgid "File exists"
-msgstr "Filen existerar"
+#: locale/programs/locfile.c:625
+#, c-format
+msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
 
-#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
-#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
-#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
-msgid "Invalid cross-device link"
-msgstr "Ogiltig länk över skilda enheter"
+#: locale/programs/locfile.c:649
+#, c-format
+msgid "failure while writing data for category `%s'"
+msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""
 
-#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
-#. TRANS particular sort of device.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
-msgid "No such device"
-msgstr "Enheten finns inte"
+#: locale/programs/locfile.c:745
+#, c-format
+msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "kan inte skapa utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
 
-#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
-msgid "Not a directory"
-msgstr "Inte en katalog"
+#: locale/programs/locfile.c:781
+msgid "expect string argument for `copy'"
+msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""
 
-#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
-#. TRANS or create or remove hard links to it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
-msgid "Is a directory"
-msgstr "Är en katalog"
+#: locale/programs/locfile.c:785
+msgid "locale name should consist only of portable characters"
+msgstr "lokalnamn får endast bestå av portabla tecken"
 
-#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
-#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
-msgid "Invalid argument"
-msgstr "Ogiltigt argument"
+#: locale/programs/locfile.c:804
+msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
+msgstr "inget annat nyckelord får anges när \"copy\" används"
 
-#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
-#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
-#. TRANS
-#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
-#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
-#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
-#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
-msgid "Too many open files"
-msgstr "För många öppna filer"
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
+#, c-format
+msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
+msgstr "syntaxfel i repertoartabellsdefinition: %s"
 
-#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
-#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
-msgid "Too many open files in system"
-msgstr "För många öppna filer i systemet"
+#: locale/programs/repertoire.c:271
+msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
+msgstr "inget <Uxxxx> eller <Uxxxxxxxx> värde angivet"
 
-#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
-#. TRANS modes on an ordinary file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
-msgid "Inappropriate ioctl for device"
-msgstr "Olämplig \"ioctl\" för enhet"
+#: locale/programs/repertoire.c:331
+#, c-format
+msgid "cannot save new repertoire map"
+msgstr "kan inte spara ny repertoartabell"
 
-#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
-#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
-#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
-#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
-#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
-msgid "Text file busy"
-msgstr "Kodfil upptagen"
+#: locale/programs/repertoire.c:342
+#, c-format
+msgid "repertoire map file `%s' not found"
+msgstr "hittar inte repertoartabell \"%s\""
 
-#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
-msgid "File too large"
-msgstr "Fil för stor"
+#: locale/programs/repertoire.c:449
+#, c-format
+msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
+msgstr "<%s> och <%s> är ogiltiga namn för intervall"
 
-#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
-#. TRANS disk is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
-msgid "No space left on device"
-msgstr "Enheten är full"
+#: locale/programs/repertoire.c:456
+msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
+msgstr "övre gräns i intervall är inte mindre än undre gräns"
 
-#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
-msgid "Illegal seek"
-msgstr "Otillåten sökning"
+#: login/programs/pt_chown.c:74
+#, c-format
+msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
+msgstr "Sätt ägare, grupp och åtkomsträttigheter på slavpseudoterminalen som motsvaras av mästerpseudoterminalen given av filidentifierare \"%d\".  Detta är hjälpprogrammet för funktionen \"grantpt\".  Det är inte tänkt att köras direkt från kommandoraden.\n"
 
-#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
-msgid "Read-only file system"
-msgstr "Filsystemet endast läsbart"
+#: login/programs/pt_chown.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Ägaren sätts till nuvarande användare, gruppen sätts till \"%s\" och åtkomsträttigheter sätts till \"%o\".\n"
+"\n"
+"%s"
 
-#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
-#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
-#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
-msgid "Too many links"
-msgstr "För många länkar"
+#: login/programs/pt_chown.c:161
+#, c-format
+msgid "too many arguments"
+msgstr "för många argument"
 
-#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
-#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
-msgid "Numerical argument out of domain"
-msgstr "Numeriskt argument är utanför området"
+#: login/programs/pt_chown.c:169
+#, c-format
+msgid "needs to be installed setuid `root'"
+msgstr "behöver installeras \"setuid root\""
 
-#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
-#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
-msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "Numeriskt resultat är utanför giltigt område"
+#: malloc/mcheck.c:324
+msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
+msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt\n"
 
-#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
-#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
-#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
-#. TRANS
-#. TRANS This error can happen in a few different situations:
-#. TRANS
-#. TRANS @itemize @bullet
-#. TRANS @item
-#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
-#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
-#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
-#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
-#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
-#. TRANS
-#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
-#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
-#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
-#. TRANS check for both codes and treat them the same.
-#. TRANS
-#. TRANS @item
-#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
-#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
-#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
-#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
-#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
-#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
-#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
-#. TRANS and return to its command loop.
-#. TRANS @end itemize
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
-msgid "Resource temporarily unavailable"
-msgstr "Resursen tillfälligt otillgänglig"
+#: malloc/mcheck.c:327
+msgid "memory clobbered before allocated block\n"
+msgstr "minnet förstört före allokerat block\n"
 
-#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
-#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
-#. TRANS
-#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
-#. TRANS separate error code.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
-msgid "Operation would block"
-msgstr "Operationen skulle blockera"
+#: malloc/mcheck.c:330
+msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
+msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block\n"
 
-#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
-#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
-#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
-#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
-#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
-#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
-#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
-#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
-msgid "Operation now in progress"
-msgstr "Operationen pågår nu"
+#: malloc/mcheck.c:333
+msgid "block freed twice\n"
+msgstr "block frigjort två gånger\n"
 
-#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
-#. TRANS mode selected.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
-msgid "Operation already in progress"
-msgstr "Operationen pågår redan"
+#: malloc/mcheck.c:336
+msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
+msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt\n"
 
-#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
-msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Uttagsoperation på icke-uttag (socket)"
+#: malloc/memusage.sh:27
+msgid "Try `memusage --help' for more information."
+msgstr "Försök med \"memusage --help\" för mer information"
 
-#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
-#. TRANS maximum size.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
-msgid "Message too long"
-msgstr "Meddelandet för långt"
+#: malloc/memusage.sh:33
+msgid "memusage: option `$1' requires an argument"
+msgstr "memusage: flaggan \"$1\" behöver ett argument"
 
-#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
-msgid "Protocol wrong type for socket"
-msgstr "Fel protokolltyp för uttag (socket)"
+#: malloc/memusage.sh:39
+msgid ""
+"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
+"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
+"\n"
+"   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
+"   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
+"   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
+"   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
+"   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
+"      --no-timer          Don't collect additional information though timer\n"
+"   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Print this help and exit\n"
+"      --usage             Give a short usage message\n"
+"   -V,--version           Print version information and exit\n"
+"\n"
+" The following options only apply when generating graphical output:\n"
+"   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
+"   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
+"      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
+"   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
+"   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
+"\n"
+"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
+"short options.\n"
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+msgstr ""
+"UsageAnvändning: memusage [FLAGGA]... PROGRAM [PROGRAMFLAGGA]...\n"
+"Spåra minnesanvändning för PROGRAM.\n"
+"\n"
+"   -n,--progname=NAMN     Namn på program att spåra\n"
+"   -p,--png=FIL           Generera PNG-grafik och spara dem i FIL\n"
+"   -d,--data=FIL          Generera binärdata och spara det i FIL\n"
+"   -u,--unbuffered        Buffra inte utdata\n"
+"   -b,--buffer=ANTAL      Samla ANTAL poster innan de skrivs ut\n"
+"      --no-timer          Samla inte extra information med hjälp av tidur\n"
+"   -m,--mmap              Spåra även mmap och dess vänner\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Visa denna hjälptext och avsluta\n"
+"      --usage             Visa en kort hjälptext\n"
+"   -V,--version           Visa versionsinformation och avluta\n"
+"\n"
+" Följande flaggor gäller bara när grafik genereras:\n"
+"   -t,--time-based        Gör grafen linjär i tiden\n"
+"   -T,--total             Generera även en graf över totalt minnesutnyttjande\n"
+"      --title=STRÄNG      Använd STRÄNG som titel för grafen.\n"
+"   -x,--x-size=ANTAL      Gör grafiken ANTAL pixlar bred\n"
+"   -y,--y-size=ANTAL      Gör grafiken ANTAL pixlar hög\n"
+"\n"
+"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska  även för\n"
+"motsvarande korta.\n"
+"\n"
+"För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
 
-#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
-#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
-msgid "Protocol not available"
-msgstr "Protokollet inte tillgängligt"
+#: malloc/memusage.sh:90
+msgid ""
+"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
+"            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
+"            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
+msgstr ""
+"Syntax: memusage [--data=FIL] [--progname=NAMN] [--png=FIL] [--unbuffered]\n"
+"            [--buffer=ANTAL] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=STRÄNG] [--x-size=ANTAL] [--y-size=ANTAL]\n"
+"            PROGRAM [PROGRAMFLAGGA]..."
 
-#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
-#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
-#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
-msgid "Protocol not supported"
-msgstr "Protokollet stöds ej"
+#: malloc/memusage.sh:182
+msgid "memusage: option `${1##*=}' is ambiguous"
+msgstr "memusage: flaggan \"${1##*=}\" är tvetydig"
 
-#. TRANS The socket type is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Uttagstyp (socket) stöds ej"
+#: malloc/memusage.sh:191
+msgid "memusage: unrecognized option `$1'"
+msgstr "memusage: okänd flagga \"$1\""
 
-#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
-#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
-#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
-#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
-#. TRANS nothing to do for that call.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
-msgid "Operation not supported"
-msgstr "Operationen stöds ej"
+#: malloc/memusage.sh:204
+msgid "No program name given"
+msgstr "Inget programnamn givet"
 
-#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
-msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"
+#: malloc/memusagestat.c:53
+msgid "Name output file"
+msgstr "Namnresultatfil"
 
-#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
-#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
-msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollet"
+#: malloc/memusagestat.c:54
+msgid "Title string used in output graphic"
+msgstr "Titelsträng att använda i resultatgrafiken"
+
+#: malloc/memusagestat.c:55
+msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
+msgstr "Generera utdata linjär i tiden (standardvärde är linjär mot anta funktionsanrop)"
 
-#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
-msgid "Address already in use"
-msgstr "Adressen upptagen"
+#: malloc/memusagestat.c:57
+msgid "Also draw graph for total memory consumption"
+msgstr "Visa också en graf av totala minnesåtgången"
 
-#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
-#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
-#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
-msgid "Cannot assign requested address"
-msgstr "Kan inte tilldela begärd adress"
+#: malloc/memusagestat.c:58
+msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
+msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar bred"
 
-#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
-msgid "Network is down"
-msgstr "Nätverket är nere"
+#: malloc/memusagestat.c:59
+msgid "make output graphic VALUE pixel high"
+msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar hög"
 
-#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
-#. TRANS was unreachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
-msgid "Network is unreachable"
-msgstr "Nätverket kan inte nås"
+#: malloc/memusagestat.c:64
+msgid "Generate graphic from memory profiling data"
+msgstr "Generera grafik från data från minnesprofilering"
 
-#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
-msgid "Network dropped connection on reset"
-msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen vid omstart"
+#: malloc/memusagestat.c:67
+msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
+msgstr "DATAFIL [UTFIL]"
 
-#. TRANS A network connection was aborted locally.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
-msgid "Software caused connection abort"
-msgstr "Mjukvara orsakade förbindelsebrott"
+#: misc/error.c:118 timezone/zic.c:396
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Okänt systemfel"
 
-#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
-#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
-#. TRANS protocol violation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
-msgid "Connection reset by peer"
-msgstr "Förbindelse borttagen av partnern"
+#: nis/nis_callback.c:189
+msgid "unable to free arguments"
+msgstr "kan inte avallokera argument"
 
-#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
-#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
-#. TRANS other from network operations.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
-msgid "No buffer space available"
-msgstr "Ingen buffertplats tillgänglig"
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
+msgid "Success"
+msgstr "Lyckat"
 
-#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
-#. TRANS @xref{Connecting}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
-msgid "Transport endpoint is already connected"
-msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"
+#: nis/nis_error.h:2
+msgid "Probable success"
+msgstr "Troligtvis lyckat"
 
-#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
-#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
-#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
-#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
-msgid "Transport endpoint is not connected"
-msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"
+#: nis/nis_error.h:3
+msgid "Not found"
+msgstr "Inte funnet"
 
-#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
-#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
-#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
-msgid "Destination address required"
-msgstr "Destination krävs"
+#: nis/nis_error.h:4
+msgid "Probably not found"
+msgstr "Förmodligen inte funnen"
 
-#. TRANS The socket has already been shut down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
-msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
-msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten stängts"
+#: nis/nis_error.h:5
+msgid "Cache expired"
+msgstr "Cache gick ur tiden"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
-msgid "Too many references: cannot splice"
-msgstr "För många referenser: kan inte skarva"
+#: nis/nis_error.h:6
+msgid "NIS+ servers unreachable"
+msgstr "NIS+ servers kan inte nås"
 
-#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
-#. TRANS the timeout period.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
-msgid "Connection timed out"
-msgstr "Förbindelsen dog ut (timeout)"
+#: nis/nis_error.h:7
+msgid "Unknown object"
+msgstr "Okänt objekt"
 
-#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
-#. TRANS it is not running the requested service).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
-msgid "Connection refused"
-msgstr "Förbindelse vägras"
+#: nis/nis_error.h:8
+msgid "Server busy, try again"
+msgstr "Server upptagen, försök igen"
 
-#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
-#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
-msgid "Too many levels of symbolic links"
-msgstr "För många nivåer av symboliska länkar"
+#: nis/nis_error.h:9
+msgid "Generic system error"
+msgstr "Generiskt systemfel"
 
-#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
-#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
-#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
-msgid "File name too long"
-msgstr "Filnamn för långt"
+#: nis/nis_error.h:10
+msgid "First/next chain broken"
+msgstr "Första/Nästa-kedja bruten"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
-msgid "Host is down"
-msgstr "Värddator är nere"
+#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Åtkomst nekas"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
-msgid "No route to host"
-msgstr "Ingen väg till värd"
+#: nis/nis_error.h:12
+msgid "Not owner"
+msgstr "Inte ägare"
 
-#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
-#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
-msgid "Directory not empty"
-msgstr "Katalog inte tom"
+#: nis/nis_error.h:13
+msgid "Name not served by this server"
+msgstr "Namn hanteras inte av denna server"
 
-#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
-#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
-#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
-msgid "Too many processes"
-msgstr "För många processer"
+#: nis/nis_error.h:14
+msgid "Server out of memory"
+msgstr "Server har slut på minne"
 
-#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
-#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
-msgid "Too many users"
-msgstr "För många användare"
+#: nis/nis_error.h:15
+msgid "Object with same name exists"
+msgstr "Objekt med samma namn existerar"
 
-#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
-msgid "Disk quota exceeded"
-msgstr "Diskkvot överskriden"
+#: nis/nis_error.h:16
+msgid "Not master server for this domain"
+msgstr "Ingen huvudserver för denna domän"
 
-#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
-#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
-#. TRANS the NFS file system on the local host.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
-msgid "Stale NFS file handle"
-msgstr "Förlegat NFS-filhandtag"
+#: nis/nis_error.h:17
+msgid "Invalid object for operation"
+msgstr "Ogiltigt objekt för operationen"
 
-#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
-#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
-#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
-msgid "Object is remote"
-msgstr "Är ett fjärrobjekt"
+#: nis/nis_error.h:18
+msgid "Malformed name, or illegal name"
+msgstr "Felaktigt namn eller otillåtet namn"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
-msgid "RPC struct is bad"
-msgstr "RPC-struktur dålig"
+#: nis/nis_error.h:19
+msgid "Unable to create callback"
+msgstr "Kan inte skapa återanrop"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
-msgid "RPC version wrong"
-msgstr "RPC-version fel"
+#: nis/nis_error.h:20
+msgid "Results sent to callback proc"
+msgstr "Resultat är skickade till återanropsprocessen"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
-msgid "RPC program not available"
-msgstr "RPC-programmet inte tillgängligt"
+#: nis/nis_error.h:21
+msgid "Not found, no such name"
+msgstr "Inte hittad, inget sådant namn"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
-msgid "RPC program version wrong"
-msgstr "RPC-programversion fel"
+#: nis/nis_error.h:22
+msgid "Name/entry isn't unique"
+msgstr "Namn/post är inte unik"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
-msgid "RPC bad procedure for program"
-msgstr "RPC dålig procedur för program"
+#: nis/nis_error.h:23
+msgid "Modification failed"
+msgstr "Ändring misslyckades"
 
-#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
-#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
-#. TRANS operating system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
-msgid "No locks available"
-msgstr "Inga lås tillgängliga"
+#: nis/nis_error.h:24
+msgid "Database for table does not exist"
+msgstr "Databas för tabell existerar inte"
 
-#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
-#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
-#. TRANS
-#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
-#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
-msgid "Inappropriate file type or format"
-msgstr "Filtyp eller format olämplig"
+#: nis/nis_error.h:25
+msgid "Entry/table type mismatch"
+msgstr "Post/tabell-typer är inkompatibila"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
-msgid "Authentication error"
-msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"
+#: nis/nis_error.h:26
+msgid "Link points to illegal name"
+msgstr "Länk pekar på ett otillåtet namn"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
-msgid "Need authenticator"
-msgstr "Behöver äkthetsintygare"
+#: nis/nis_error.h:27
+msgid "Partial success"
+msgstr "Delvis lyckat"
 
-#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
-#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
-#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
-#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
-#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
-msgid "Function not implemented"
-msgstr "Funktion inte implementerad"
+#: nis/nis_error.h:28
+msgid "Too many attributes"
+msgstr "För många attribut"
 
-#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
-#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
-#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
-#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
-#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
-#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
-#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
-#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
-#. TRANS values.
-#. TRANS
-#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
-#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
-msgid "Not supported"
-msgstr "Stöds ej"
+#: nis/nis_error.h:29
+msgid "Error in RPC subsystem"
+msgstr "Fel i RPC-delsystem"
 
-#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
-#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
-msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte- eller brett tecken"
+#: nis/nis_error.h:30
+msgid "Missing or malformed attribute"
+msgstr "Saknat eller felaktigt attribut"
 
-#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
-#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
-#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
-#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
-#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
-#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
-msgid "Inappropriate operation for background process"
-msgstr "Operation för bakgrundsprocess olämplig"
+#: nis/nis_error.h:31
+msgid "Named object is not searchable"
+msgstr "Namngivet objekt är inte sökbart"
 
-#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
-#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
-#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
-msgid "Translator died"
-msgstr "Översättaren dog"
+#: nis/nis_error.h:32
+msgid "Error while talking to callback proc"
+msgstr "Fel vid kommunikation till återanropsprocess"
 
-#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
-#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
-#. TRANS @c Don't change it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#: nis/nis_error.h:33
+msgid "Non NIS+ namespace encountered"
+msgstr "Icke-NIS+ namnrymd påträffad"
 
-#. TRANS You did @strong{what}?
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
-msgid "You really blew it this time"
-msgstr "Du strulade till det den här gången"
+#: nis/nis_error.h:34
+msgid "Illegal object type for operation"
+msgstr "Otillåten objekttyp för operationen"
 
-#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
-msgid "Computer bought the farm"
-msgstr "Datorn packade ihop"
+#: nis/nis_error.h:35
+msgid "Passed object is not the same object on server"
+msgstr "Skickat objekt är inte samma objekt hos servern"
 
-#. TRANS This error code has no purpose.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
-msgid "Gratuitous error"
-msgstr "Omotiverat fel"
+#: nis/nis_error.h:36
+msgid "Modify operation failed"
+msgstr "Ändringsoperation misslyckades"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
-msgid "Bad message"
-msgstr "Felaktigt meddelande"
+#: nis/nis_error.h:37
+msgid "Query illegal for named table"
+msgstr "Fråga otillåten för namngiven tabell"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
-msgid "Identifier removed"
-msgstr "Identifierare borttagen"
+#: nis/nis_error.h:38
+msgid "Attempt to remove a non-empty table"
+msgstr "Försök att ta bort en tabell som inte är tom"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
-msgid "Multihop attempted"
-msgstr "Flerhopp försöktes"
+#: nis/nis_error.h:39
+msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
+msgstr "Fel vid läsande av NIS+ kallstartsfil.  Är NIS+ installerad?"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
-msgid "No data available"
-msgstr "Inga data tillgängliga"
+#: nis/nis_error.h:40
+msgid "Full resync required for directory"
+msgstr "Fullständig resynkronisering krävs för katalog"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
-msgid "Link has been severed"
-msgstr "Länken har brutits"
+#: nis/nis_error.h:41
+msgid "NIS+ operation failed"
+msgstr "NIS+ operation misslyckades"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
-msgid "No message of desired type"
-msgstr "Inget meddelande av önskad typ"
+#: nis/nis_error.h:42
+msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
+msgstr "NIS+-tjänst är otillgänglig eller inte installerad"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
-msgid "Out of streams resources"
-msgstr "Stream-resurserna är slut"
+#: nis/nis_error.h:43
+msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
+msgstr "Ja, meningen med livet är 42"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
-msgid "Device not a stream"
-msgstr "Enheten är inte en stream"
+#: nis/nis_error.h:44
+msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
+msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ server"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
-msgid "Value too large for defined data type"
-msgstr "Värdet för stort för definierad datatyp"
+#: nis/nis_error.h:45
+msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
+msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ klient"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
-msgid "Protocol error"
-msgstr "Protokollfel"
+#: nis/nis_error.h:46
+msgid "No file space on server"
+msgstr "Inget filutrymme hos servern"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
-msgid "Timer expired"
-msgstr "Klockan ringde"
+#: nis/nis_error.h:47
+msgid "Unable to create process on server"
+msgstr "Kan inte skapa process hos server"
 
-#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
-#. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
-#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
-#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
-msgid "Operation canceled"
-msgstr "Operationen avbruten"
+#: nis/nis_error.h:48
+msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
+msgstr "Huvudserver är upptagen, full dump omskedulerad."
+
+#: nis/nis_local_names.c:122
+#, c-format
+msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
+msgstr "LOCAL-post för UID %d i katalog %s är inte unik\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
-msgid "Interrupted system call should be restarted"
-msgstr "Avbrutet systemanrop borde omstartas"
+#: nis/nis_print.c:51
+msgid "UNKNOWN"
+msgstr "OKÄND"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
-msgid "Channel number out of range"
-msgstr "Kanalnummer utanför giltigt intervall"
+#: nis/nis_print.c:109
+msgid "BOGUS OBJECT\n"
+msgstr "SKENOBJEKT\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
-msgid "Level 2 not synchronized"
-msgstr "Nivå 2 inte synkroniserad"
+#: nis/nis_print.c:112
+msgid "NO OBJECT\n"
+msgstr "INGET OBJEKT\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
-msgid "Level 3 halted"
-msgstr "Nivå 3 stannad"
+#: nis/nis_print.c:115
+msgid "DIRECTORY\n"
+msgstr "KATALOG\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
-msgid "Level 3 reset"
-msgstr "Nivå 3 omstartad"
+#: nis/nis_print.c:118
+msgid "GROUP\n"
+msgstr "GRUPP\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
-msgid "Link number out of range"
-msgstr "Länkantal utanför giltigt område"
+#: nis/nis_print.c:121
+msgid "TABLE\n"
+msgstr "TABELL\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
-msgid "Protocol driver not attached"
-msgstr "Styrprogram för protokoll inte anslutet"
+#: nis/nis_print.c:124
+msgid "ENTRY\n"
+msgstr "POST\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
-msgid "No CSI structure available"
-msgstr "Inga CSI-strukturer tillgängliga"
+#: nis/nis_print.c:127
+msgid "LINK\n"
+msgstr "LÄNK\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
-msgid "Level 2 halted"
-msgstr "Nivå 2 stannad"
+#: nis/nis_print.c:130
+msgid "PRIVATE\n"
+msgstr "PRIVAT\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
-msgid "Invalid exchange"
-msgstr "Ogiltig växel"
+#: nis/nis_print.c:133
+msgid "(Unknown object)\n"
+msgstr "(Okänt objekt)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
-msgid "Invalid request descriptor"
-msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"
+#: nis/nis_print.c:167
+#, c-format
+msgid "Name : `%s'\n"
+msgstr "Namn: \"%s\"\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
-msgid "Exchange full"
-msgstr "Växeln full"
+#: nis/nis_print.c:168
+#, c-format
+msgid "Type : %s\n"
+msgstr "Typ: %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
-msgid "No anode"
-msgstr "Ingen anod"
+#: nis/nis_print.c:173
+msgid "Master Server :\n"
+msgstr "Huvudserver:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
-msgid "Invalid request code"
-msgstr "Ogiltig åtkomstkod"
+#: nis/nis_print.c:175
+msgid "Replicate :\n"
+msgstr "Replikerad:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
-msgid "Invalid slot"
-msgstr "Ogiltig plats"
+#: nis/nis_print.c:176
+#, c-format
+msgid "\tName       : %s\n"
+msgstr "\tNamn       : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
-msgid "File locking deadlock error"
-msgstr "Fillåsning gav dödläge"
+#: nis/nis_print.c:177
+msgid "\tPublic Key : "
+msgstr "\tPublik nyckel: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
-msgid "Bad font file format"
-msgstr "Felaktigt format på typsnittsfil"
+#: nis/nis_print.c:181
+msgid "None.\n"
+msgstr "Ingen.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
-msgid "Machine is not on the network"
-msgstr "Maskinen finns inte på nätverket"
+#: nis/nis_print.c:184
+#, c-format
+msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
+msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitar)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
-msgid "Package not installed"
-msgstr "Paketet är inte installerat"
+#: nis/nis_print.c:189
+#, c-format
+msgid "RSA (%d bits)\n"
+msgstr "RSA (%d bitar)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
-msgid "Advertise error"
-msgstr "Annonseringsfel"
+#: nis/nis_print.c:192
+msgid "Kerberos.\n"
+msgstr "Kerberos.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
-msgid "Srmount error"
-msgstr "Srmount-fel"
+#: nis/nis_print.c:195
+#, c-format
+msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
+msgstr "Okänd (typ = %d, bitar = %d)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
-msgid "Communication error on send"
-msgstr "Kommunikationsfel vid sändning"
+#: nis/nis_print.c:206
+#, c-format
+msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
+msgstr "\tUniversella adresser (%u)\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
-msgid "RFS specific error"
-msgstr "RFS-specifikt fel"
+#: nis/nis_print.c:228
+msgid "Time to live : "
+msgstr "Livslängd: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
-msgid "Name not unique on network"
-msgstr "Namnet inte unikt i nätverket"
+#: nis/nis_print.c:230
+msgid "Default Access rights :\n"
+msgstr "Standard åtkomsträttigheter:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
-msgid "File descriptor in bad state"
-msgstr "Filidentifierare i felaktigt tillstånd"
+#: nis/nis_print.c:239
+#, c-format
+msgid "\tType         : %s\n"
+msgstr "\tTyp          : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
-msgid "Remote address changed"
-msgstr "Fjärradress ändrades"
+#: nis/nis_print.c:240
+msgid "\tAccess rights: "
+msgstr "\tRättigheter  : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
-msgid "Can not access a needed shared library"
-msgstr "Kan inte komma åt ett nödvändigt delat bibliotek"
+#: nis/nis_print.c:254
+msgid "Group Flags :"
+msgstr "Gruppflaggor: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
-msgid "Accessing a corrupted shared library"
-msgstr "Öppnar ett korrupt delat bibliotek"
+#: nis/nis_print.c:257
+msgid ""
+"\n"
+"Group Members :\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Gruppmedlemmar:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
-msgid ".lib section in a.out corrupted"
-msgstr ".lib-sektion i a.out korrupt"
+#: nis/nis_print.c:269
+#, c-format
+msgid "Table Type          : %s\n"
+msgstr "Tabelltyp           : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
-msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
-msgstr "Försöker att länka in för många delade bibliotek"
+#: nis/nis_print.c:270
+#, c-format
+msgid "Number of Columns   : %d\n"
+msgstr "Antal kolumner      : %d\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
-msgid "Cannot exec a shared library directly"
-msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"
+#: nis/nis_print.c:271
+#, c-format
+msgid "Character Separator : %c\n"
+msgstr "Teckenseparator     : %c\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
-msgid "Streams pipe error"
-msgstr "Streams-rörfel"
+#: nis/nis_print.c:272
+#, c-format
+msgid "Search Path         : %s\n"
+msgstr "Sökväg              : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
-msgid "Structure needs cleaning"
-msgstr "Strukturen behöver städas"
+#: nis/nis_print.c:273
+msgid "Columns             :\n"
+msgstr "Kolumner            :\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
-msgid "Not a XENIX named type file"
-msgstr "Inte en XENIX-namngiven fil"
+#: nis/nis_print.c:276
+#, c-format
+msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
+msgstr "\t[%d]\tNamn          : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
-msgid "No XENIX semaphores available"
-msgstr "Inga XENIX-semaforer tillgängliga"
+#: nis/nis_print.c:278
+msgid "\t\tAttributes    : "
+msgstr "\t\tAttribut      : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
-msgid "Is a named type file"
-msgstr "Är av typ namnfil"
+#: nis/nis_print.c:280
+msgid "\t\tAccess Rights : "
+msgstr "\t\tRättigheter   : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
-msgid "Remote I/O error"
-msgstr "I/O-fel på fjärrmaskin"
+#: nis/nis_print.c:290
+msgid "Linked Object Type : "
+msgstr "Länkad objekttyp: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
-msgid "No medium found"
-msgstr "Inget medium funnet"
+#: nis/nis_print.c:292
+#, c-format
+msgid "Linked to : %s\n"
+msgstr "Länkad till: %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
-msgid "Wrong medium type"
-msgstr "Fel typ på mediet"
+#: nis/nis_print.c:302
+#, c-format
+msgid "\tEntry data of type %s\n"
+msgstr "\tPostdata av typ %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
-msgid "Signal 0"
-msgstr "Signal 0"
+#: nis/nis_print.c:305
+#, c-format
+msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
+msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
-msgid "IOT trap"
-msgstr "IOT-fälla"
+#: nis/nis_print.c:308
+msgid "Encrypted data\n"
+msgstr "Krypterat data\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
-msgid "Error 0"
-msgstr "Fel 0"
+#: nis/nis_print.c:310
+msgid "Binary data\n"
+msgstr "Binärdata\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
-#: nis/nis_error.c:40
-msgid "Not owner"
-msgstr "Inte ägare"
+#: nis/nis_print.c:326
+#, c-format
+msgid "Object Name   : %s\n"
+msgstr "Objektnamn    : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
-msgid "I/O error"
-msgstr "I/O-fel"
+#: nis/nis_print.c:327
+#, c-format
+msgid "Directory     : %s\n"
+msgstr "Katalog       : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
-msgid "Arg list too long"
-msgstr "Argumentlistan för lång"
+#: nis/nis_print.c:328
+#, c-format
+msgid "Owner         : %s\n"
+msgstr "Ägare         : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
-msgid "Bad file number"
-msgstr "Felaktig filidentifierare"
+#: nis/nis_print.c:329
+#, c-format
+msgid "Group         : %s\n"
+msgstr "Grupp         : %s\n"
+
+#: nis/nis_print.c:330
+msgid "Access Rights : "
+msgstr "Rättigheter   : "
+
+#: nis/nis_print.c:332
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Time to Live  : "
+msgstr ""
+"\n"
+"Livslängd     : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
-msgid "Not enough space"
-msgstr "Otillräckligt utrymme"
+#: nis/nis_print.c:335
+#, c-format
+msgid "Creation Time : %s"
+msgstr "Skapad        : %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
-msgid "Device busy"
-msgstr "Enhet upptagen"
+#: nis/nis_print.c:337
+#, c-format
+msgid "Mod. Time     : %s"
+msgstr "Ändr. tid     : %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
-msgid "Cross-device link"
-msgstr "Länk mellan åtskilda enheter"
+#: nis/nis_print.c:338
+msgid "Object Type   : "
+msgstr "Objekttyp     : "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
-msgid "File table overflow"
-msgstr "Filtabell flödade över"
+#: nis/nis_print.c:358
+#, c-format
+msgid "    Data Length = %u\n"
+msgstr "    Datalängd = %u\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
-msgid "Argument out of domain"
-msgstr "Argument utanför giltigt område"
+#: nis/nis_print.c:372
+#, c-format
+msgid "Status            : %s\n"
+msgstr "Status            : %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
-msgid "Result too large"
-msgstr "Resultat för stort"
+#: nis/nis_print.c:373
+#, c-format
+msgid "Number of objects : %u\n"
+msgstr "Antal objekt      : %u\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
-msgid "Deadlock situation detected/avoided"
-msgstr "Undvek/upptäckte dödlägessituation"
+#: nis/nis_print.c:377
+#, c-format
+msgid "Object #%d:\n"
+msgstr "Objekt #%d:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
-msgid "No record locks available"
-msgstr "Inga postlås tillgängliga"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:117
+#, c-format
+msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
+msgstr "Grupppost för \"%s.%s\" grupp:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
-msgid "Disc quota exceeded"
-msgstr "Diskkvot överskriden"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:125
+msgid "    Explicit members:\n"
+msgstr "    Explicita medlemmar:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
-msgid "Bad exchange descriptor"
-msgstr "Felaktig \"exchange\"-deskriptor"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:130
+msgid "    No explicit members\n"
+msgstr "    Inga explicita medlemmar\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
-msgid "Bad request descriptor"
-msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:133
+msgid "    Implicit members:\n"
+msgstr "    Implicita medlemmar:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
-msgid "Message tables full"
-msgstr "Meddelandetabell full"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:138
+msgid "    No implicit members\n"
+msgstr "    Inga implicita medlemmar\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
-msgid "Anode table overflow"
-msgstr "\"Anode\"-tabell flödar över"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:141
+msgid "    Recursive members:\n"
+msgstr "    Rekursiva medlemmar:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
-msgid "Bad request code"
-msgstr "Ogiltig åtkomstkod"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:146
+msgid "    No recursive members\n"
+msgstr "    Inga rekursiva medlemmar\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
-msgid "File locking deadlock"
-msgstr "Fillåsning gav dödläge"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:149 nis/nis_print_group_entry.c:165
+msgid "    Explicit nonmembers:\n"
+msgstr "    Explicit icke-medlemmar:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
-msgid "Error 58"
-msgstr "Fel 58"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:154
+msgid "    No explicit nonmembers\n"
+msgstr "    Inga explicita icke-medlemmar\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
-msgid "Error 59"
-msgstr "Fel 59"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:157
+msgid "    Implicit nonmembers:\n"
+msgstr "    Implicita icke-medlemmar:\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
-msgid "Not a stream device"
-msgstr "Inte en \"stream\"-enhet"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:162
+msgid "    No implicit nonmembers\n"
+msgstr "    Inga implicita icke-medlemmar\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
-msgid "Out of stream resources"
-msgstr "Stream-resurserna är slut"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:170
+msgid "    No recursive nonmembers\n"
+msgstr "    Inga rekursiva icke-medlemmar\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
-msgid "Error 72"
-msgstr "Fel 72"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
+#, c-format
+msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
+msgstr "DES-post för nätnamn %s är inte unikt\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
-msgid "Error 73"
-msgstr "Fel 73"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
+#, c-format
+msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
+msgstr "netname2user: gruppid-lista saknas i \"%s\"."
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
-msgid "Error 75"
-msgstr "Fel 75"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
+#, c-format
+msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
+msgstr "netname2user: (nis+ uppslagning) %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
-msgid "Error 76"
-msgstr "Fel 76"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
+#, c-format
+msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: DES-post för %s i katalog %s är inte unik"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
-msgid "Not a data message"
-msgstr "Inte ett datameddelande"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
+#, c-format
+msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
+msgstr "netname2user: principalnamn \"%s\" för långt"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
-msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
-msgstr "Försök att länka in fler delade bibliotek än systemgränsen"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
+#, c-format
+msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: LOCAL-post för %s i katalog %s är inte unik"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
-msgid "Can not exec a shared library directly"
-msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
+msgid "netname2user: should not have uid 0"
+msgstr "netname2user: borde inte ha uid 0"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
-msgid "Illegal byte sequence"
-msgstr "Otillåten bytesekvens"
+#: nis/ypclnt.c:825
+msgid "Request arguments bad"
+msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
-msgid "Operation not applicable"
-msgstr "Operationen inte tilllämpbar"
+#: nis/ypclnt.c:828
+msgid "RPC failure on NIS operation"
+msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
-msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
-msgstr "Antal symboliska länkar påträffade vid sökvägsupplösning översteg MAXSYMLINKS"
+#: nis/ypclnt.c:831
+msgid "Can't bind to server which serves this domain"
+msgstr "Kan inte ansluta till servern som betjänar denna domän"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
-msgid "Error 91"
-msgstr "Fel 91"
+#: nis/ypclnt.c:834
+msgid "No such map in server's domain"
+msgstr "Ingen sådan tabell i serverns domän"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
-msgid "Error 92"
-msgstr "Fel 92"
+#: nis/ypclnt.c:837
+msgid "No such key in map"
+msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
-msgid "Option not supported by protocol"
-msgstr "Valet stöds inte av protokollet"
+#: nis/ypclnt.c:840
+msgid "Internal NIS error"
+msgstr "Internt NIS-fel"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
-msgid "Error 100"
-msgstr "Fel 100"
+#: nis/ypclnt.c:843
+msgid "Local resource allocation failure"
+msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
-msgid "Error 101"
-msgstr "Fel 101"
+#: nis/ypclnt.c:846
+msgid "No more records in map database"
+msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
-msgid "Error 102"
-msgstr "Fel 102"
+#: nis/ypclnt.c:849
+msgid "Can't communicate with portmapper"
+msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
-msgid "Error 103"
-msgstr "Fel 103"
+#: nis/ypclnt.c:852
+msgid "Can't communicate with ypbind"
+msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
-msgid "Error 104"
-msgstr "Fel 104"
+#: nis/ypclnt.c:855
+msgid "Can't communicate with ypserv"
+msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
-msgid "Error 105"
-msgstr "Fel 105"
+#: nis/ypclnt.c:858
+msgid "Local domain name not set"
+msgstr "Lokalt domännamn inte satt"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
-msgid "Error 106"
-msgstr "Fel 106"
+#: nis/ypclnt.c:861
+msgid "NIS map database is bad"
+msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
-msgid "Error 107"
-msgstr "Fel 107"
+#: nis/ypclnt.c:864
+msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
+msgstr "NIS versionsskillnad klient/server - kan inte betjäna"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
-msgid "Error 108"
-msgstr "Fel 108"
+#: nis/ypclnt.c:870
+msgid "Database is busy"
+msgstr "Databasen är upptagen"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
-msgid "Error 109"
-msgstr "Fel 109"
+#: nis/ypclnt.c:873
+msgid "Unknown NIS error code"
+msgstr "Okänd NIS-felkod"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
-msgid "Error 110"
-msgstr "Fel 110"
+#: nis/ypclnt.c:913
+msgid "Internal ypbind error"
+msgstr "Internt ypbind-fel"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
-msgid "Error 111"
-msgstr "Fel 111"
+#: nis/ypclnt.c:916
+msgid "Domain not bound"
+msgstr "Domän inte bunden"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
-msgid "Error 112"
-msgstr "Fel 112"
+#: nis/ypclnt.c:919
+msgid "System resource allocation failure"
+msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
-msgid "Error 113"
-msgstr "Fel 113"
+#: nis/ypclnt.c:922
+msgid "Unknown ypbind error"
+msgstr "Okänt ypbind-fel"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
-msgid "Error 114"
-msgstr "Fel 114"
+#: nis/ypclnt.c:963
+msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
+msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
-msgid "Error 115"
-msgstr "Fel 115"
+#: nis/ypclnt.c:981
+msgid "yp_update: cannot get server address\n"
+msgstr "yp_update: kan inte hämta serveradress\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
-msgid "Error 116"
-msgstr "Fel 116"
+#: nscd/aicache.c:76 nscd/hstcache.c:461
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "Hittar inte \"%s\" i värdcache!"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
-msgid "Error 117"
-msgstr "Fel 117"
+#: nscd/aicache.c:78 nscd/hstcache.c:463
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "Omladdar \"%s\" i värdcache!"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
-msgid "Error 118"
-msgstr "Fel 118"
+#: nscd/cache.c:126
+#, c-format
+msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
+msgstr "lägg till ny post \"%s\" av typen %s för %s till cache%s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
-msgid "Error 119"
-msgstr "Fel 119"
+#: nscd/cache.c:233 nscd/connections.c:750
+#, c-format
+msgid "cannot stat() file `%s': %s"
+msgstr "kan inte ta status på fil \"%s\": %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
-msgid "Operation not supported on transport endpoint"
-msgstr "Operationen stöds inte på transportslutpunkt"
+#: nscd/cache.c:262
+#, c-format
+msgid "pruning %s cache; time %ld"
+msgstr "beskär %s cache; tid %ld"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
-msgid "Address family not supported by protocol family"
-msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollfamiljen"
+#: nscd/cache.c:289
+#, c-format
+msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
+msgstr "överväger %s post \"%s\", tidsgräns %<PRIu64>"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
-msgid "Network dropped connection because of reset"
-msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen p.g.a. omstart"
+#: nscd/connections.c:469 nscd/connections.c:481 nscd/connections.c:493
+#: nscd/connections.c:512
+#, c-format
+msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
+msgstr "ogiltig persistent databasfil \"%s\": %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
-msgid "Error 136"
-msgstr "Fel 136"
+#: nscd/connections.c:483
+msgid "header size does not match"
+msgstr "huvudstorlek stämmer inte"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
-msgid "Not a name file"
-msgstr "Inte en namnfil"
+#: nscd/connections.c:495
+msgid "file size does not match"
+msgstr "filstorlek stämmer inte"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
-msgid "Not available"
-msgstr "Inte tillgänglig"
+#: nscd/connections.c:514
+msgid "verification failed"
+msgstr "verifikation misslyckades"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
-msgid "Is a name file"
-msgstr "Är en namnfil"
+#: nscd/connections.c:528
+#, c-format
+msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
+msgstr "föreslagen storlek på tabellen för databas %s är större än den persistenta databasens tabell"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
-msgid "Reserved for future use"
-msgstr "Reserverad för framtida användning"
+#: nscd/connections.c:538 nscd/connections.c:619
+#, c-format
+msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
+msgstr "kan inte skapa läsbar filidentifierare för \"%s\", ingen mmap"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
-msgid "Error 142"
-msgstr "Fel 142"
+#: nscd/connections.c:598
+#, c-format
+msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
+msgstr "databas för %s korrupt eller använd av flera samtidigt; ta bort %s manuellt om det behövs och starta om"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
-msgid "Cannot send after socket shutdown"
-msgstr "Kan inte skicka efter att uttaget (socket) stängts"
+#: nscd/connections.c:605
+#, c-format
+msgid "cannot create %s; no persistent database used"
+msgstr "kan inte skapa %s; ingen persistent databas används"
 
-#: stdio-common/psignal.c:63
+#: nscd/connections.c:608
 #, c-format
-msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
-msgstr "%s%sOkänd signal %d\n"
+msgid "cannot create %s; no sharing possible"
+msgstr "kan inte skapa %s; ingen delning möjlig"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:51
-msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
-msgstr "RTLD_SELF används i kod som inte är dynamiskt laddad"
+#: nscd/connections.c:679
+#, c-format
+msgid "cannot write to database file %s: %s"
+msgstr "kan inte skriva till databasfil %s: %s"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:61
-msgid "unsupported dlinfo request"
-msgstr "dlinfo-begäran som inte stöds"
+#: nscd/connections.c:713
+#, c-format
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan inte sätta uttag (socket) att stängas vid programstart: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: malloc/mcheck.c:346
-msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
-msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt\n"
+#: nscd/connections.c:763
+#, c-format
+msgid "cannot open socket: %s"
+msgstr "kan inte öppna uttag (socket): %s"
 
-#: malloc/mcheck.c:349
-msgid "memory clobbered before allocated block\n"
-msgstr "minnet förstört före allokerat block\n"
+#: nscd/connections.c:780
+#, c-format
+msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
+msgstr "kan inte ändra uttag (socket) till icke-blockerande: %s"
 
-#: malloc/mcheck.c:352
-msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
-msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block\n"
+#: nscd/connections.c:788
+#, c-format
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
+msgstr "kan inte sätta uttag (socket) att stängas vid programstart: %s"
 
-#: malloc/mcheck.c:355
-msgid "block freed twice\n"
-msgstr "block frigjort två gånger\n"
+#: nscd/connections.c:799
+#, c-format
+msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
+msgstr "kan inte få uttag (socket) att acceptera förbindelser: %s"
 
-#: malloc/mcheck.c:358
-msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
-msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt\n"
+#: nscd/connections.c:892
+#, c-format
+msgid "provide access to FD %d, for %s"
+msgstr "ge åtkomst till FD %d, för %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:53
-msgid "Name output file"
-msgstr "Namnresultatfil"
+#: nscd/connections.c:904
+#, c-format
+msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
+msgstr "Kan inte hantera äldre förfrågansversion %d, nuvarande version är %d"
 
-#: malloc/memusagestat.c:54
-msgid "Title string used in output graphic"
-msgstr "Titelsträng att använda i resultatgrafiken"
+#: nscd/connections.c:954 nscd/connections.c:1007
+#, c-format
+msgid "cannot write result: %s"
+msgstr "kan inte skriva resultat: %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:55
-msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
-msgstr "Generera utdata linjär i tiden (standardvärde är linjär mot anta funktionsanrop)"
+#: nscd/connections.c:1082
+#, c-format
+msgid "error getting caller's id: %s"
+msgstr "kunde inte hämta anropandes identitet: %s"
 
-#: malloc/memusagestat.c:57
-msgid "Also draw graph for total memory consumption"
-msgstr "Visa också en graf av totala minnesåtgången"
+#: nscd/connections.c:1140 nscd/connections.c:1154
+#, c-format
+msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan inte öppna /proc/slef/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
 
-#: malloc/memusagestat.c:58
-msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
-msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar bred"
+#: nscd/connections.c:1194
+#, c-format
+msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan inte byta till föregående UID: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: malloc/memusagestat.c:59
-msgid "make output graphic VALUE pixel high"
-msgstr "gör resultatgrafiken VALUE pixlar hög"
+#: nscd/connections.c:1204
+#, c-format
+msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan inte byta till föregående GID: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: malloc/memusagestat.c:64
-msgid "Generate graphic from memory profiling data"
-msgstr "Generera grafik från data från minnesprofilering"
+#: nscd/connections.c:1217
+#, c-format
+msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan inte byta till föregående arbetskatalog: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: malloc/memusagestat.c:67
-msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
-msgstr "DATAFIL [UTFIL]"
+#: nscd/connections.c:1245
+#, c-format
+msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "återstart misslyckades: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: string/strerror.c:43 posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Okänt fel"
+#: nscd/connections.c:1254
+#, c-format
+msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
+msgstr "kan inte byta aktuell katalog to \"/\": %s"
 
-#: string/strsignal.c:69
+#: nscd/connections.c:1372
 #, c-format
-msgid "Real-time signal %d"
-msgstr "Realtidssignal %d"
+msgid "short read while reading request: %s"
+msgstr "fattas data vid läsning av begäran: %s"
 
-#: string/strsignal.c:73
+#: nscd/connections.c:1404
 #, c-format
-msgid "Unknown signal %d"
-msgstr "Okänd signal %d"
+msgid "key length in request too long: %d"
+msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"
 
-#: timezone/zdump.c:176
+#: nscd/connections.c:1417
 #, c-format
-msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
-msgstr "%s: användning är %s [ --version ] [ -v ] [ -c gräns ] zonnamn ...\n"
+msgid "short read while reading request key: %s"
+msgstr "fattas data vid läsning av begäransnyckel: %s"
 
-#: timezone/zdump.c:269
-msgid "Error writing to standard output"
-msgstr "Fel vid skrivning till standard ut"
+#: nscd/connections.c:1426
+#, c-format
+msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
+msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d) från PID %ld"
 
-#: timezone/zic.c:361
+#: nscd/connections.c:1431
 #, c-format
-msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
-msgstr "%s: Minnet slut: %s\n"
+msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
+msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d)"
 
-#: timezone/zic.c:386 misc/error.c:129 misc/error.c:157
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Okänt systemfel"
+#: nscd/connections.c:1792
+#, c-format
+msgid "could only start %d threads; terminating"
+msgstr "kunde bara starta %d trådar; avslutar"
 
-#: timezone/zic.c:420
+#: nscd/connections.c:1840 nscd/connections.c:1841 nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1867 nscd/connections.c:1885 nscd/connections.c:1896
+#: nscd/connections.c:1907
 #, c-format
-msgid "\"%s\", line %d: %s"
-msgstr "\"%s\", rad %d: %s"
+msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
+msgstr "Misslyckades att köra nscd som användare \"%s\""
 
-#: timezone/zic.c:423
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
-msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
-msgstr " (regel från \"%s\", rad %d)"
+msgid "initial getgrouplist failed"
+msgstr "första getgrouplist misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:435
-msgid "warning: "
-msgstr "varning: "
+#: nscd/connections.c:1868
+#, c-format
+msgid "getgrouplist failed"
+msgstr "getgrouplist misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:445
+#: nscd/connections.c:1886
 #, c-format
-msgid ""
-"%s: usage is %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
-"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
-msgstr ""
-"%s: användning är %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] \\\n"
-"\t[ -d katalog ] [ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
+msgid "setgroups failed"
+msgstr "setgroups misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:492
+#: nscd/grpcache.c:400 nscd/hstcache.c:411 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/pwdcache.c:395
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -d option specified\n"
-msgstr "%s: Flaggan -d given mer än en gång\n"
+msgid "short write in %s: %s"
+msgstr "ofullständig skrivning i %s: %s"
 
-#: timezone/zic.c:502
+#: nscd/grpcache.c:443 nscd/initgrcache.c:77
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -l option specified\n"
-msgstr "%s: Flaggan -l given mer än en gång\n"
+msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
+msgstr "Hittar inte \"%s\" i gruppcache!"
 
-#: timezone/zic.c:512
+#: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:79
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -p option specified\n"
-msgstr "%s: Flaggan -p given mer än en gång\n"
+msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
+msgstr "Omladdar \"%s\" i gruppcache!"
 
-#: timezone/zic.c:522
+#: nscd/grpcache.c:536
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -y option specified\n"
-msgstr "%s: Flaggan -y given mer än en gång\n"
+msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
+msgstr "Ogiltigt numeriskt gruppid (gid) \"%s\"!"
 
-#: timezone/zic.c:532
+#: nscd/mem.c:382
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -L option specified\n"
-msgstr "%s: Flaggan -L given mer än en gång\n"
+msgid "freed %zu bytes in %s cache"
+msgstr "frigorde %zu byte i %s cache"
 
-#: timezone/zic.c:639
+#: nscd/mem.c:511
 #, c-format
-msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan inte ta bort (unlink) %s: %s\n"
+msgid "no more memory for database '%s'"
+msgstr "inget mer minne för databas \"%s\""
 
-#: timezone/zic.c:646
-msgid "hard link failed, symbolic link used"
-msgstr "hård länk misslyckades, använder symbolisk länk"
+#: nscd/nscd.c:97
+msgid "Read configuration data from NAME"
+msgstr "Läs konfigurationsdata från NAMN"
 
-#: timezone/zic.c:654
-#, c-format
-msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan inte länka från %s till %s: %s\n"
+#: nscd/nscd.c:99
+msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
+msgstr "Skapa inte barnprocess, visa meddelanden på nuvarande tty"
 
-#: timezone/zic.c:752 timezone/zic.c:754
-msgid "same rule name in multiple files"
-msgstr "samma regel i flera filer"
+#: nscd/nscd.c:100
+msgid "NUMBER"
+msgstr "ANTAL"
 
-#: timezone/zic.c:795
-msgid "unruly zone"
-msgstr "besvärlig zon"
+#: nscd/nscd.c:100
+msgid "Start NUMBER threads"
+msgstr "Starta ANTAL trådar"
 
-#: timezone/zic.c:802
-#, c-format
-msgid "%s in ruleless zone"
-msgstr "%s i zon utan regler"
+#: nscd/nscd.c:101
+msgid "Shut the server down"
+msgstr "Avsluta servern"
 
-#: timezone/zic.c:823
-msgid "standard input"
-msgstr "standard in"
+#: nscd/nscd.c:102
+msgid "Print current configuration statistic"
+msgstr "Skriv ut nuvarande konfigurationsstatistik"
 
-#: timezone/zic.c:828
-#, c-format
-msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"
+#: nscd/nscd.c:103
+msgid "TABLE"
+msgstr "TABELL"
 
-#: timezone/zic.c:839
-msgid "line too long"
-msgstr "för lång rad"
+#: nscd/nscd.c:104
+msgid "Invalidate the specified cache"
+msgstr "Invalidera den angivna cachen"
 
-#: timezone/zic.c:859
-msgid "input line of unknown type"
-msgstr "inrad av okänd typ"
+#: nscd/nscd.c:105
+msgid "TABLE,yes"
+msgstr "TABELL,yes"
 
-#: timezone/zic.c:875
-#, c-format
-msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
-msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"
+#: nscd/nscd.c:106
+msgid "Use separate cache for each user"
+msgstr "Använd separat cache för varje användare"
 
-#: timezone/zic.c:882 timezone/zic.c:1297 timezone/zic.c:1322
-#, c-format
-msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
-msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"
+#: nscd/nscd.c:111
+msgid "Name Service Cache Daemon."
+msgstr "Namntjänst cache-demon"
 
-#: timezone/zic.c:890
+#: nscd/nscd.c:143 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
 #, c-format
-msgid "%s: Error reading %s\n"
-msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"
+msgid "wrong number of arguments"
+msgstr "fel antal argument"
 
-#: timezone/zic.c:897
+#: nscd/nscd.c:153
 #, c-format
-msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-msgstr "%s: Fel vid stängning av %s: %s\n"
+msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
+msgstr "kan inte läsa konfigurationsdata, detta är fatalt"
 
-#: timezone/zic.c:902
-msgid "expected continuation line not found"
-msgstr "förväntad fortsättningsrad inte funnen"
-
-#: timezone/zic.c:958
-msgid "wrong number of fields on Rule line"
-msgstr "fel antal fält på \"Rule\"-rad"
+#: nscd/nscd.c:162
+#, c-format
+msgid "already running"
+msgstr "kör redan"
 
-#: timezone/zic.c:962
-msgid "nameless rule"
-msgstr "namnlös regel"
+#: nscd/nscd.c:177 nscd/nscd.c:232
+#, c-format
+msgid "cannot fork"
+msgstr "kan inte skapa barnprocess"
 
-#: timezone/zic.c:967
-msgid "invalid saved time"
-msgstr "ogiltigt sparad tid"
+#: nscd/nscd.c:240
+#, c-format
+msgid "cannot change current working directory to \"/\""
+msgstr "kan inte byta aktuell katalog till \"/\""
 
-#: timezone/zic.c:986
-msgid "wrong number of fields on Zone line"
-msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-rad"
+#: nscd/nscd.c:248
+msgid "Could not create log file"
+msgstr "Kunde inte skapa loggfil"
 
-#: timezone/zic.c:992
+#: nscd/nscd.c:301 nscd/nscd.c:326 nscd/nscd_stat.c:172
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
-msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
+msgid "Only root is allowed to use this option!"
+msgstr "Bara root har tillåtelse att använda denna operation!"
 
-#: timezone/zic.c:1000
+#: nscd/nscd.c:359 nscd/nscd_stat.c:191
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
-msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -p är ömsesidigt uteslutande"
+msgid "write incomplete"
+msgstr "ofullständing skrivning"
 
-#: timezone/zic.c:1012
+#: nscd/nscd.c:370
 #, c-format
-msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
-msgstr "dubblerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"
-
-#: timezone/zic.c:1028
-msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
-msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-fortsättningsrad"
+msgid "cannot read invalidate ACK"
+msgstr "kan inte läsa ogiltigförklarings-ACK"
 
-#: timezone/zic.c:1068
-msgid "invalid UTC offset"
-msgstr "ogiltigt UTC-tillägg"
-
-#: timezone/zic.c:1071
-msgid "invalid abbreviation format"
-msgstr "ogiltigt förkortningsformat"
+#: nscd/nscd.c:376
+#, c-format
+msgid "invalidation failed"
+msgstr "ogiltigförklaring misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:1097
-msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
-msgstr "Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"
+#: nscd/nscd.c:386
+#, c-format
+msgid "secure services not implemented anymore"
+msgstr "säkra tjänster är inte implementerade längre"
 
-#: timezone/zic.c:1124
-msgid "wrong number of fields on Leap line"
-msgstr "fel antal fält på \"Leap\"-rad"
+#: nscd/nscd_conf.c:55
+#, c-format
+msgid "database %s is not supported\n"
+msgstr "databas \"%s\" stöds ej\n"
 
-#: timezone/zic.c:1133
-msgid "invalid leaping year"
-msgstr "ogiltigt skottår"
+#: nscd/nscd_conf.c:106
+#, c-format
+msgid "Parse error: %s"
+msgstr "Parsfel: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1148 timezone/zic.c:1252
-msgid "invalid month name"
-msgstr "ogiltigt månadsnamn"
+#: nscd/nscd_conf.c:191
+#, c-format
+msgid "Must specify user name for server-user option"
+msgstr "Användarnamn krävs för \"server-user\"-flaggan"
 
-#: timezone/zic.c:1161 timezone/zic.c:1374 timezone/zic.c:1388
-msgid "invalid day of month"
-msgstr "ogiltig dag i månaden"
+#: nscd/nscd_conf.c:198
+#, c-format
+msgid "Must specify user name for stat-user option"
+msgstr "Användarnamn krävs för \"stat-user\"-flaggan"
 
-#: timezone/zic.c:1166
-msgid "time before zero"
-msgstr "tid före noll"
+#: nscd/nscd_conf.c:242
+#, c-format
+msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
+msgstr "ogiltigt värde för \"reload-count\": %u"
 
-#: timezone/zic.c:1170
-msgid "time too small"
-msgstr "tid för kort"
+#: nscd/nscd_conf.c:257
+#, c-format
+msgid "Must specify value for restart-interval option"
+msgstr "Måste ge värde för \"restart-interval\"-flaggan"
 
-#: timezone/zic.c:1174
-msgid "time too large"
-msgstr "tid för lång"
+#: nscd/nscd_conf.c:271
+#, c-format
+msgid "Unknown option: %s %s %s"
+msgstr "Okänd flagga: %s %s %s"
 
-#: timezone/zic.c:1178 timezone/zic.c:1281
-msgid "invalid time of day"
-msgstr "ogiltig tid på dagen"
+#: nscd/nscd_conf.c:284
+#, c-format
+msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan inte hämta aktuell katalog: %s; kopplar ut paranoialäge"
 
-#: timezone/zic.c:1197
-msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
-msgstr "otillåtet \"CORRECTION\"-fält på \"Leap\"-rad"
+#: nscd/nscd_conf.c:304
+#, c-format
+msgid "maximum file size for %s database too small"
+msgstr "maximal filstorlek för \"%s\"-databasen är för liten"
 
-#: timezone/zic.c:1201
-msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
-msgstr "otillåtet \"Rolling/Stationary\"-fält på \"Leap\"-rad"
+#: nscd/nscd_stat.c:141
+#, c-format
+msgid "cannot write statistics: %s"
+msgstr "kan inte skriva statistik: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1216
-msgid "wrong number of fields on Link line"
-msgstr "fel antal fält på \"Link\"-rad"
+#: nscd/nscd_stat.c:156
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: timezone/zic.c:1220
-msgid "blank FROM field on Link line"
-msgstr "tomt \"FROM\"-fält på \"Link\"-rad"
+#: nscd/nscd_stat.c:157
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: timezone/zic.c:1224
-msgid "blank TO field on Link line"
-msgstr "tomt \"TO\"-fält på \"Link\"-rad"
+#: nscd/nscd_stat.c:168
+#, c-format
+msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
+msgstr "Bara root eller %s har tillåtelse att använda denna operation!"
 
-#: timezone/zic.c:1301
-msgid "invalid starting year"
-msgstr "ogiltigt startår"
+#: nscd/nscd_stat.c:179
+#, c-format
+msgid "nscd not running!\n"
+msgstr "nscd kör inte!\n"
 
-#: timezone/zic.c:1305
-msgid "starting year too low to be represented"
-msgstr "startår för litet för att kunna representeras"
+#: nscd/nscd_stat.c:203
+#, c-format
+msgid "cannot read statistics data"
+msgstr "kan inte läsa statistikdata"
 
-#: timezone/zic.c:1307
-msgid "starting year too high to be represented"
-msgstr "startår för stort för att kunna representeras"
+#: nscd/nscd_stat.c:206
+#, c-format
+msgid ""
+"nscd configuration:\n"
+"\n"
+"%15d  server debug level\n"
+msgstr ""
+"nscd konfiguration:\n"
+"\n"
+"%15d  servers felsökningsläge\n"
 
-#: timezone/zic.c:1326
-msgid "invalid ending year"
-msgstr "ogiltigt slutår"
+#: nscd/nscd_stat.c:230
+#, c-format
+msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  servers körtid\n"
 
-#: timezone/zic.c:1330
-msgid "ending year too low to be represented"
-msgstr "slutår för litet för att kunna representeras"
+#: nscd/nscd_stat.c:233
+#, c-format
+msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "    %2uh %2um %2lus  servers körtid\n"
 
-#: timezone/zic.c:1332
-msgid "ending year too high to be represented"
-msgstr "slutår för stort för att kunna representeras"
+#: nscd/nscd_stat.c:235
+#, c-format
+msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "        %2um %2lus  servers körtid\n"
 
-#: timezone/zic.c:1335
-msgid "starting year greater than ending year"
-msgstr "startår är större än slutår"
+#: nscd/nscd_stat.c:237
+#, c-format
+msgid "            %2lus  server runtime\n"
+msgstr "            %2lus  servers körtid\n"
 
-#: timezone/zic.c:1342
-msgid "typed single year"
-msgstr "satte typ på endast ett år"
+#: nscd/nscd_stat.c:239
+#, c-format
+msgid ""
+"%15d  current number of threads\n"
+"%15d  maximum number of threads\n"
+"%15lu  number of times clients had to wait\n"
+"%15s  paranoia mode enabled\n"
+"%15lu  restart internal\n"
+msgstr ""
+"%15d  nuvarande antal trådar\n"
+"%15d  maximalt antal trådar\n"
+"%15lu  antal gånger en klient behövde vänta\n"
+"%15s  paranoialäge påslagen\n"
+"%15lu  omstart internt\n"
 
-#: timezone/zic.c:1379
-msgid "invalid weekday name"
-msgstr "ogiltigt veckodagsnamn"
+#: nscd/nscd_stat.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache is enabled\n"
+"%15s  cache is persistent\n"
+"%15s  cache is shared\n"
+"%15zu  suggested size\n"
+"%15zu  total data pool size\n"
+"%15zu  used data pool size\n"
+"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
+"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache hits on positive entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache hits on negative entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache misses on positive entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache misses on negative entries\n"
+"%15lu%% cache hit rate\n"
+"%15zu  current number of cached values\n"
+"%15zu  maximum number of cached values\n"
+"%15zu  maximum chain length searched\n"
+"%15<PRIuMAX>  number of delays on rdlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  number of delays on wrlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  memory allocations failed\n"
+"%15s  check /etc/%s for changes\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache är påslagen\n"
+"%15s  cache är persistent\n"
+"%15s  cache är delad\n"
+"%15zu  föreslagen storlek\n"
+"%15zu  total datapoolstorlek\n"
+"%15zu  använd datapoolstorlek\n"
+"%15lu  livslängd i sekunder för positiva poster\n"
+"%15lu  livslängd i sekunder för negativa poster\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache-träffar för positiva poster\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache-träffar för negativa poster\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache-missar för positiva poster\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache-missar för negativa poster\n"
+"%15lu%% cache träffprocent\n"
+"%15zu  nuvarande antal värden i cache\n"
+"%15zu  maximalt antal värden i cache\n"
+"%15zu  maximal kedjelängd som söks\n"
+"%15<PRIuMAX>  antal väntan på läslås\n"
+"%15<PRIuMAX>  antal väntan på skrivlås\n"
+"%15<PRIuMAX>  antal misslyckade minnesallokeringar\n"
+"%15s  kontrollera /etc/%s för ändringar\n"
+
+#: nscd/pwdcache.c:438
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+msgstr "Hittar inte \"%s\" i lösenordscache!"
 
-#: timezone/zic.c:1494
+#: nscd/pwdcache.c:440
 #, c-format
-msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan inte ta bort %s: %s\n"
+msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
+msgstr "Omladdar \"%s\" i lösenordscache!"
 
-#: timezone/zic.c:1504
+#: nscd/pwdcache.c:532
 #, c-format
-msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan inte skapa %s: %s\n"
+msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
+msgstr "Ogiltigt numeriskt användarid (uid) \"%s\"!"
 
-#: timezone/zic.c:1570
+#: nscd/selinux.c:151
 #, c-format
-msgid "%s: Error writing %s\n"
-msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"
+msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
+msgstr "Misslyckades med att öppna en förbindelse till undersystemet för granskning (audit): %m"
 
-#: timezone/zic.c:1760
-msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
-msgstr "kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"
+#: nscd/selinux.c:172
+msgid "Failed to set keep-capabilities"
+msgstr "Misslyckades med att sätta \"keep\"-kapabiliteter"
 
-#: timezone/zic.c:1803
-msgid "too many transitions?!"
-msgstr "för många övergångar?!"
+#: nscd/selinux.c:173 nscd/selinux.c:232
+#, c-format
+msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
+msgstr "prctl(KEEPCAPS) misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:1822
-msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig isdst"
+#: nscd/selinux.c:187
+msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
+msgstr "Misslyckades med att initiera borttagning av kapabiliteter"
 
-#: timezone/zic.c:1826
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisstd"
+#: nscd/selinux.c:188
+#, c-format
+msgid "cap_init failed"
+msgstr "cap_init misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:1830
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisgmt"
+#: nscd/selinux.c:205
+msgid "Failed to drop capabilities\n"
+msgstr "Misslyckades med att ta bort kapabiliteter\n"
 
-#: timezone/zic.c:1849
-msgid "too many local time types"
-msgstr "för många lokala tidstyper"
+#: nscd/selinux.c:206 nscd/selinux.c:223
+#, c-format
+msgid "cap_set_proc failed"
+msgstr "cap_set_proc misslyckades"
 
-#: timezone/zic.c:1877
-msgid "too many leap seconds"
-msgstr "för många skottsekunder"
+#: nscd/selinux.c:222
+msgid "Failed to drop capabilities"
+msgstr "Misslyckades med att ta bort kapabiliteter"
 
-#: timezone/zic.c:1883
-msgid "repeated leap second moment"
-msgstr "upprepat skottsekundstillfälle"
+#: nscd/selinux.c:231
+msgid "Failed to unset keep-capabilities"
+msgstr "Misslyckades med att ta bort \"keep\"-kapabiliteter"
 
-#: timezone/zic.c:1935
-msgid "Wild result from command execution"
-msgstr "Vilt resultat från kommandokörning"
+#: nscd/selinux.c:247
+msgid "Failed to determine if kernel supports SELinux"
+msgstr "Misslyckades med att ta reda på om kärnan stödjer SELinux"
 
-#: timezone/zic.c:1936
+#: nscd/selinux.c:262
 #, c-format
-msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
-msgstr "%s: kommandot var \"%s\", resultatet blev %d\n"
+msgid "Failed to start AVC thread"
+msgstr "Misslyckades med att starta AVC-tråd"
 
-#: timezone/zic.c:2031
-msgid "Odd number of quotation marks"
-msgstr "Ojämnt antal citationstecken"
+#: nscd/selinux.c:284
+#, c-format
+msgid "Failed to create AVC lock"
+msgstr "Misslyckade med att skapa AVC-lås"
 
-#: timezone/zic.c:2051 timezone/zic.c:2070
-msgid "time overflow"
-msgstr "för stort tidsvärde"
+#: nscd/selinux.c:324
+#, c-format
+msgid "Failed to start AVC"
+msgstr "Misslyckades med att starta AVC"
 
-#: timezone/zic.c:2117
-msgid "use of 2/29 in non leap-year"
-msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"
+#: nscd/selinux.c:326
+msgid "Access Vector Cache (AVC) started"
+msgstr "Access Vector Cache (AVC) startad"
 
-#: timezone/zic.c:2151
-msgid "no day in month matches rule"
-msgstr "ingen dag i månaden matchar regeln"
+#: nscd/selinux.c:347
+msgid "Error getting context of socket peer"
+msgstr "Kunde inte hämta kontext för uttagsparter (socket peer)"
 
-#: timezone/zic.c:2175
-msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
-msgstr "för många eller för långa tidszonförkortningar"
+#: nscd/selinux.c:352
+msgid "Error getting context of nscd"
+msgstr "Kunde inte hämta kontext för nscd"
 
-#: timezone/zic.c:2216
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"
+#: nscd/selinux.c:358
+msgid "Error getting sid from context"
+msgstr "Kunde inte hämta \"sid\" från kontext"
 
-#: timezone/zic.c:2238
+#: nscd/selinux.c:390
 #, c-format
-msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
-msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"
+msgid ""
+"\n"
+"SELinux AVC Statistics:\n"
+"\n"
+"%15u  entry lookups\n"
+"%15u  entry hits\n"
+"%15u  entry misses\n"
+"%15u  entry discards\n"
+"%15u  CAV lookups\n"
+"%15u  CAV hits\n"
+"%15u  CAV probes\n"
+"%15u  CAV misses\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"SELinux AVC Statistik:\n"
+"\n"
+"%15u  postsökingar\n"
+"%15u  postträffar\n"
+"%15u  postmissar\n"
+"%15u  bortkastade poster\n"
+"%15u  CAV-sökningar\n"
+"%15u  CAV-träffar\n"
+"%15u  CAV-sonderingar\n"
+"%15u  CAV-missar\n"
+
+#: nss/getent.c:52
+msgid "database [key ...]"
+msgstr "databas [nyckel ...]"
 
-#: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1797
-msgid "parameter null or not set"
-msgstr "parameter är tom eller inte satt"
+#: nss/getent.c:57
+msgid "Service configuration to be used"
+msgstr "Tjänstekonfiguration som ska användas"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
-msgid "Address family for hostname not supported"
-msgstr "Adressfamilj för värdnamn stöds ej"
+#: nss/getent.c:62
+msgid ""
+"Get entries from administrative database.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Hämta poster från den administrativa databasen\vFör felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
-msgid "Temporary failure in name resolution"
-msgstr "Namnuppslagning misslyckades temporärt"
+#: nss/getent.c:145 nss/getent.c:394
+#, c-format
+msgid "Enumeration not supported on %s\n"
+msgstr "Uppräkning stöds inte på %s\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
-msgid "Bad value for ai_flags"
-msgstr "Otillåtet värde för ai_flags"
+#: nss/getent.c:782
+#, c-format
+msgid "Unknown database name"
+msgstr "Okänt databasnamn"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
-msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
-msgstr "Oreparerbart fel i namnuppslagning"
+#: nss/getent.c:808
+msgid "Supported databases:\n"
+msgstr "Databaser som stöds:\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
-msgid "ai_family not supported"
-msgstr "ai_family stöds ej"
+#: nss/getent.c:868
+#, c-format
+msgid "Unknown database: %s\n"
+msgstr "Okänd databas: %s\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
-msgid "Memory allocation failure"
-msgstr "Minnesallokeringsfel"
+#: nss/makedb.c:60
+msgid "Convert key to lower case"
+msgstr "Konvertera nyckel till gemener"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
-msgid "No address associated with hostname"
-msgstr "Ingen adress associerad med värdnamn"
+#: nss/makedb.c:63
+msgid "Do not print messages while building database"
+msgstr "Skriv inte meddelanden medans databasen byggs"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
-msgid "Name or service not known"
-msgstr "Namn eller tjänst okänd"
+#: nss/makedb.c:65
+msgid "Print content of database file, one entry a line"
+msgstr "Skriv ut innehållet i databasen, en post per rad"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
-msgid "Servname not supported for ai_socktype"
-msgstr "Servname stöds inte för ai_socktype"
+#: nss/makedb.c:70
+msgid "Create simple DB database from textual input."
+msgstr "Skapa en enkel databas från textuell indata"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
-msgid "ai_socktype not supported"
-msgstr "ai_socktype stöds ej"
+#: nss/makedb.c:73
+msgid ""
+"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
+"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
+"-u INPUT-FILE"
+msgstr ""
+"INFIL UTFIL\n"
+"-o UTFIL INFIL\n"
+"-u INFIL"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
-msgid "System error"
-msgstr "Systemfel"
+#: nss/makedb.c:142
+#, c-format
+msgid "No usable database library found."
+msgstr "Inget användbart databasbibliotek hittades"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
-msgid "Processing request in progress"
-msgstr "Behandling av begäran pågår"
+#: nss/makedb.c:149
+#, c-format
+msgid "cannot open database file `%s': %s"
+msgstr "kan inte öppna databasfil \"%s\": %s"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
-msgid "Request canceled"
-msgstr "Begäran avbruten"
+#: nss/makedb.c:151
+msgid "incorrectly formatted file"
+msgstr "inkorrekt formaterad fil"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
-msgid "Request not canceled"
-msgstr "Begäran inte avbruten"
+#: nss/makedb.c:331
+msgid "duplicate key"
+msgstr "duplicerad nyckel"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
-msgid "All requests done"
-msgstr "Alla begäran utförda"
+#: nss/makedb.c:337
+#, c-format
+msgid "while writing database file"
+msgstr "när databasfilen skrevs"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
-msgid "Interrupted by a signal"
-msgstr "Avbruten av en signal"
+#: nss/makedb.c:348
+#, c-format
+msgid "problems while reading `%s'"
+msgstr "problem när \"%s\" lästes"
+
+#: nss/makedb.c:368 nss/makedb.c:385
+#, c-format
+msgid "while reading database"
+msgstr "när databasen lästes"
 
-#: posix/getconf.c:892
+#: posix/getconf.c:940
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Användning: %s [-v specifikation] variabelnamn [sökväg]\n"
+msgstr "Användning: %s [-v specifikation] variabelnamn [sökväg]\n"
+
+#: posix/getconf.c:943
+#, c-format
+msgid "       %s -a [pathname]\n"
+msgstr "       %s -a [sökväg]\n"
 
-#: posix/getconf.c:950
+#: posix/getconf.c:1062
 #, c-format
 msgid "unknown specification \"%s\""
-msgstr "okänd specifikation \"%s\""
+msgstr "okänd specifikation \"%s\""
+
+#: posix/getconf.c:1090
+#, c-format
+msgid "Couldn't execute %s"
+msgstr "Kunde inte exekvera %s"
 
-#: posix/getconf.c:979 posix/getconf.c:995
+#: posix/getconf.c:1130 posix/getconf.c:1146
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
-#: posix/getconf.c:1017
+#: posix/getconf.c:1168
 #, c-format
 msgid "Unrecognized variable `%s'"
-msgstr "Okänd variabel \"%s\""
+msgstr "Okänd variabel \"%s\""
 
-#: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:711
+#: posix/getopt.c:571 posix/getopt.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
 
-#: posix/getopt.c:744 posix/getopt.c:748
+#: posix/getopt.c:620 posix/getopt.c:624
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:757 posix/getopt.c:762
+#: posix/getopt.c:633 posix/getopt.c:638
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:807 posix/getopt.c:829 posix/getopt.c:1159
-#: posix/getopt.c:1181
+#: posix/getopt.c:681 posix/getopt.c:700 posix/getopt.c:1016
+#: posix/getopt.c:1035
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:867 posix/getopt.c:870
+#: posix/getopt.c:738 posix/getopt.c:741
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
 
-#: posix/getopt.c:878 posix/getopt.c:881
+#: posix/getopt.c:749 posix/getopt.c:752
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
 
-#: posix/getopt.c:936 posix/getopt.c:939
+#: posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:807
 #, c-format
 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
+msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:945 posix/getopt.c:948
+#: posix/getopt.c:813 posix/getopt.c:816
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
 msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:1003 posix/getopt.c:1022 posix/getopt.c:1234
-#: posix/getopt.c:1255
+#: posix/getopt.c:868 posix/getopt.c:884 posix/getopt.c:1088
+#: posix/getopt.c:1106
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"
+msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:1074 posix/getopt.c:1093
+#: posix/getopt.c:937 posix/getopt.c:953
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
 
-#: posix/getopt.c:1117 posix/getopt.c:1138
+#: posix/getopt.c:977 posix/getopt.c:995
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"
 
-#: posix/regcomp.c:150
+#: posix/regcomp.c:135
 msgid "No match"
-msgstr "Ingen träff"
+msgstr "Ingen träff"
 
-#: posix/regcomp.c:153
+#: posix/regcomp.c:138
 msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"
+msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"
 
-#: posix/regcomp.c:156
+#: posix/regcomp.c:141
 msgid "Invalid collation character"
 msgstr "Ogiltigt kollationeringstecken"
 
-#: posix/regcomp.c:159
+#: posix/regcomp.c:144
 msgid "Invalid character class name"
 msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"
 
-#: posix/regcomp.c:162
+#: posix/regcomp.c:147
 msgid "Trailing backslash"
-msgstr "Avslutande omvänt snedstreck"
+msgstr "Avslutande omvänt snedstreck"
 
-#: posix/regcomp.c:165
+#: posix/regcomp.c:150
 msgid "Invalid back reference"
-msgstr "Ogiltig bakåtreferens"
+msgstr "Ogiltig bakåtreferens"
 
-#: posix/regcomp.c:168
+#: posix/regcomp.c:153
 msgid "Unmatched [ or [^"
 msgstr "Obalanserade [ eller [^"
 
-#: posix/regcomp.c:171
+#: posix/regcomp.c:156
 msgid "Unmatched ( or \\("
 msgstr "Obalanserade ( eller \\("
 
-#: posix/regcomp.c:174
+#: posix/regcomp.c:159
 msgid "Unmatched \\{"
 msgstr "Obalanserad \\{"
 
-#: posix/regcomp.c:177
+#: posix/regcomp.c:162
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
-msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"
+msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"
 
-#: posix/regcomp.c:180
+#: posix/regcomp.c:165
 msgid "Invalid range end"
 msgstr "Ogiltigt intervallslut"
 
-#: posix/regcomp.c:183
+#: posix/regcomp.c:168
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Minnet slut"
 
-#: posix/regcomp.c:186
+#: posix/regcomp.c:171
 msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"
+msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"
 
-#: posix/regcomp.c:189
+#: posix/regcomp.c:174
 msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"
+msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"
 
-#: posix/regcomp.c:192
+#: posix/regcomp.c:177
 msgid "Regular expression too big"
-msgstr "Reguljärt uttryck för stort"
+msgstr "Reguljärt uttryck för stort"
 
-#: posix/regcomp.c:195
+#: posix/regcomp.c:180
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Obalanserade ) eller \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:661
+#: posix/regcomp.c:660
 msgid "No previous regular expression"
-msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"
-
-#: argp/argp-help.c:224
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: parameter till ARGP_HELP_FMT kräver ett värde"
-
-#: argp/argp-help.c:233
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Parameter till ARGP_HELP_FMT okänd"
-
-#: argp/argp-help.c:245
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Skräp i ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: argp/argp-help.c:1205
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska repektive valfria även för korta."
-
-#: argp/argp-help.c:1592
-msgid "Usage:"
-msgstr "Användning:"
-
-#: argp/argp-help.c:1596
-msgid "  or: "
-msgstr "  eller: "
-
-#: argp/argp-help.c:1608
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [FLAGGA...]"
-
-#: argp/argp-help.c:1635
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Försök med \"%s --help\" eller \"%s --usage\" för mer information\n"
-
-#: argp/argp-help.c:1663
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Rapportera fel till %s.\n"
-
-#: argp/argp-parse.c:115
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Skriv denna hjälplista"
-
-#: argp/argp-parse.c:116
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Ge ett kort hjälpmeddelande"
-
-#: argp/argp-parse.c:117
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Sätt programnamnet"
-
-#: argp/argp-parse.c:119
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Vänta i SEK sekunder (standardvärde 3600)"
-
-#: argp/argp-parse.c:180
-msgid "Print program version"
-msgstr "Skriv programversion"
-
-#: argp/argp-parse.c:196
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(PROGRAMFEL) Ingen version känd!?"
-
-#: argp/argp-parse.c:672
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: För många argument\n"
+msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"
 
-#: argp/argp-parse.c:813
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(PROGRAMFEL) Flagga skulle känts igen!?"
+#: posix/wordexp.c:1798
+msgid "parameter null or not set"
+msgstr "parameter är tom eller inte satt"
 
 #: resolv/herror.c:68
 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
@@ -3720,335 +4452,207 @@ msgstr "Resolver-fel 0 (inget fel)"
 
 #: resolv/herror.c:69
 msgid "Unknown host"
-msgstr "Okänd värd"
+msgstr "Okänd värd"
 
 #: resolv/herror.c:70
 msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "Uppslagning av värdnamn misslyckades"
+msgstr "Uppslagning av värdnamn misslyckades"
 
 #: resolv/herror.c:71
 msgid "Unknown server error"
-msgstr "Okänt fel hos server"
+msgstr "Okänt fel hos server"
 
 #: resolv/herror.c:72
 msgid "No address associated with name"
 msgstr "Ingen adress associerad med namnet"
 
-#: resolv/herror.c:108
+#: resolv/herror.c:107
 msgid "Resolver internal error"
-msgstr "Internt fel i namnlösare (resolver)"
+msgstr "Internt fel i namnlösare (resolver)"
 
-#: resolv/herror.c:111
+#: resolv/herror.c:110
 msgid "Unknown resolver error"
-msgstr "Okänt fel hos namnlösare (resolver)"
-
-#: resolv/res_hconf.c:147
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
-msgstr "%s: rad %d: förväntade tjänst, hittade \"%s\"\n"
-
-#: resolv/res_hconf.c:165
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
-msgstr "%s: rad %d: kan inte ange fler än %d tjänster"
-
-#: resolv/res_hconf.c:191
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
-msgstr "%s: rad %d: listavskiljare följs inte av nyckelord"
+msgstr "Okänt fel hos namnlösare (resolver)"
 
-#: resolv/res_hconf.c:231
+#: resolv/res_hconf.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
-msgstr "%s: rad %d: kan inte ange fler än %d filterdomäner"
+msgstr "%s: rad %d: kan inte ange fler än %d filterdomäner"
 
-#: resolv/res_hconf.c:256
+#: resolv/res_hconf.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
-msgstr "%s: rad %d: listavskiljare följs inte av domän"
+msgstr "%s: rad %d: listavskiljare följs inte av domän"
 
-#: resolv/res_hconf.c:319
+#: resolv/res_hconf.c:204
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
-msgstr "%s: rad %d: förväntade \"on\" eller \"off\", hittade \"%s\"\n"
+msgstr "%s: rad %d: förväntade \"on\" eller \"off\", hittade \"%s\"\n"
 
-#: resolv/res_hconf.c:366
+#: resolv/res_hconf.c:247
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
-msgstr "%s: rad %d: okänt kommando \"%s\"\n"
+msgstr "%s: rad %d: okänt kommando \"%s\"\n"
 
-#: resolv/res_hconf.c:395
+#: resolv/res_hconf.c:282
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
-msgstr "%s: rad %d: ignorerar avslutande skräp \"%s\"\n"
-
-#: nss/getent.c:51
-msgid "database [key ...]"
-msgstr "databas [nyckel ...]"
-
-#: nss/getent.c:56
-msgid "Service configuration to be used"
-msgstr "Tjänstekonfiguration som ska användas"
-
-#: nss/getent.c:136 nss/getent.c:375
-#, c-format
-msgid "Enumeration not supported on %s\n"
-msgstr "Uppräkning stöds inte på %s\n"
-
-#: nss/getent.c:800
-msgid "getent - get entries from administrative database."
-msgstr "getent - hämta poster från administrativ databas"
-
-#: nss/getent.c:801
-msgid "Supported databases:"
-msgstr "Databaser som stöds:"
-
-#: nss/getent.c:858 nscd/nscd.c:131 nscd/nscd_nischeck.c:64
-msgid "wrong number of arguments"
-msgstr "fel antal argument"
-
-#: nss/getent.c:868
-#, c-format
-msgid "Unknown database: %s\n"
-msgstr "Okänd databas: %s\n"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:52
-msgid "Don't buffer output"
-msgstr "Buffra inte resultatet"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:57
-msgid "Dump information generated by PC profiling."
-msgstr "Visa information genererad av PC-profilering."
-
-#: debug/pcprofiledump.c:60
-msgid "[FILE]"
-msgstr "[FIL]"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:100
-msgid "cannot open input file"
-msgstr "kan inte öppna infil"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:106
-msgid "cannot read header"
-msgstr "kan inte läsa huvud"
-
-#: debug/pcprofiledump.c:170
-msgid "invalid pointer size"
-msgstr "ogiltig pekarstorlek"
-
-#: inet/rcmd.c:163 inet/rcmd.c:166
-msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
-msgstr "rcmd: Kan inte allokera minne\n"
-
-#: inet/rcmd.c:185 inet/rcmd.c:188
-msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
-msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"
-
-#: inet/rcmd.c:222
-#, c-format
-msgid "connect to address %s: "
-msgstr "anslut till adress %s: "
-
-#: inet/rcmd.c:240
-#, c-format
-msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "Provar %s...\n"
-
-#: inet/rcmd.c:289
-#, c-format
-msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"
-
-#: inet/rcmd.c:310
-#, c-format
-msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: poll (sätter upp standard fel): %m\n"
-
-#: inet/rcmd.c:313
-msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "poll: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
-
-#: inet/rcmd.c:358
-msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
-
-#: inet/rcmd.c:387
-#, c-format
-msgid "rcmd: %s: short read"
-msgstr "rcmd: %s: läsning gav för lite data"
-
-#: inet/rcmd.c:549
-msgid "lstat failed"
-msgstr "misslyckades ta status (lstat)"
-
-#: inet/rcmd.c:551
-msgid "not regular file"
-msgstr "inte en normal fil"
+msgstr "%s: rad %d: ignorerar avslutande skräp \"%s\"\n"
 
-#: inet/rcmd.c:556
-msgid "cannot open"
-msgstr "kan inte öppna"
-
-#: inet/rcmd.c:558
-msgid "fstat failed"
-msgstr "misslyckades ta status (fstat)"
-
-#: inet/rcmd.c:560
-msgid "bad owner"
-msgstr "olämplig ägare"
-
-#: inet/rcmd.c:562
-msgid "writeable by other than owner"
-msgstr "skrivbar för andra än ägaren"
+#: stdio-common/psignal.c:51
+#, c-format
+msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
+msgstr "%s%sOkänd signal %d\n"
 
-#: inet/rcmd.c:564
-msgid "hard linked somewhere"
-msgstr "hårdlänkad någonstans"
+#: stdio-common/psignal.c:52
+msgid "Unknown signal"
+msgstr "Okänd signal"
 
-#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
-msgid "out of memory"
-msgstr "minnet slut"
+#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:87
+msgid "Unknown error "
+msgstr "Okänt fel "
 
-#: inet/ruserpass.c:184
-msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."
+#: string/strerror.c:43
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Okänt fel"
 
-#: inet/ruserpass.c:185
-msgid "Remove password or make file unreadable by others."
-msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"
+#: string/strsignal.c:65
+#, c-format
+msgid "Real-time signal %d"
+msgstr "Realtidssignal %d"
 
-#: inet/ruserpass.c:277
+#: string/strsignal.c:69
 #, c-format
-msgid "Unknown .netrc keyword %s"
-msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"
+msgid "Unknown signal %d"
+msgstr "Okänd signal %d"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:115 sunrpc/auth_unix.c:118
+#: sunrpc/auth_unix.c:114
 msgid "authunix_create: out of memory\n"
 msgstr "authunix_create: minnet slut\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:318
+#: sunrpc/auth_unix.c:350
 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_none.c - Fatalt kodningsproblem"
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
 #, c-format
 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
-msgstr "; undre version = %lu, övre version = %lu"
+msgstr "; undre version = %lu, övre version = %lu"
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
 msgid "; why = "
-msgstr "; varför = "
+msgstr "; varför = "
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:132
 #, c-format
 msgid "(unknown authentication error - %d)"
-msgstr "(okänt fel vid äkthetskontroll - %d)"
+msgstr "(okänt fel vid äkthetskontroll - %d)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:177
+#: sunrpc/clnt_perr.c:172
 msgid "RPC: Success"
 msgstr "RPC: Lyckat"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:180
+#: sunrpc/clnt_perr.c:175
 msgid "RPC: Can't encode arguments"
 msgstr "RPC: Kan inte koda argumentet"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:184
+#: sunrpc/clnt_perr.c:179
 msgid "RPC: Can't decode result"
 msgstr "RPC: Kan inte avkoda resultatet"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:188
+#: sunrpc/clnt_perr.c:183
 msgid "RPC: Unable to send"
 msgstr "RPC: Kan inte skicka"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:192
+#: sunrpc/clnt_perr.c:187
 msgid "RPC: Unable to receive"
 msgstr "RPC: Kan inte ta emot"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:196
+#: sunrpc/clnt_perr.c:191
 msgid "RPC: Timed out"
-msgstr "RPC: Tiden löpte ut"
+msgstr "RPC: Tiden löpte ut"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:200
+#: sunrpc/clnt_perr.c:195
 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
 msgstr "RPC: Inkompatibla versioner av RPC"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:204
+#: sunrpc/clnt_perr.c:199
 msgid "RPC: Authentication error"
-msgstr "RPC: Fel vid äkthetskontroll"
+msgstr "RPC: Fel vid äkthetskontroll"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:208
+#: sunrpc/clnt_perr.c:203
 msgid "RPC: Program unavailable"
-msgstr "RPC: Programmet otillgängligt"
+msgstr "RPC: Programmet otillgängligt"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:212
+#: sunrpc/clnt_perr.c:207
 msgid "RPC: Program/version mismatch"
 msgstr "RPC: Program/version-inkompatibilitet"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:216
+#: sunrpc/clnt_perr.c:211
 msgid "RPC: Procedure unavailable"
-msgstr "RPC: Procedur inte tillgänglig"
+msgstr "RPC: Procedur inte tillgänglig"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:220
+#: sunrpc/clnt_perr.c:215
 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
 msgstr "RPC: Server kan inte avkoda argumenten"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:224
+#: sunrpc/clnt_perr.c:219
 msgid "RPC: Remote system error"
-msgstr "RPC: Fjärrsystemsfel"
+msgstr "RPC: Fjärrsystemsfel"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:228
+#: sunrpc/clnt_perr.c:223
 msgid "RPC: Unknown host"
-msgstr "RPC: Okänd värdmaskin"
+msgstr "RPC: Okänd värdmaskin"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:232
+#: sunrpc/clnt_perr.c:227
 msgid "RPC: Unknown protocol"
-msgstr "RPC: Okänt protokoll"
+msgstr "RPC: Okänt protokoll"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:236
+#: sunrpc/clnt_perr.c:231
 msgid "RPC: Port mapper failure"
-msgstr "RPC: Fel i portöversättare"
+msgstr "RPC: Fel i portöversättare"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:240
+#: sunrpc/clnt_perr.c:235
 msgid "RPC: Program not registered"
 msgstr "RPC: Programmet inte registrerat"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:244
+#: sunrpc/clnt_perr.c:239
 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
 msgstr "RPC: Misslyckades (ospecificerat fel)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:285
+#: sunrpc/clnt_perr.c:280
 msgid "RPC: (unknown error code)"
-msgstr "RPC: (okänd felkod)"
+msgstr "RPC: (okänd felkod)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:357
+#: sunrpc/clnt_perr.c:342
 msgid "Authentication OK"
-msgstr "Äkthetskontroll OK"
+msgstr "Äkthetskontroll OK"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:360
+#: sunrpc/clnt_perr.c:345
 msgid "Invalid client credential"
 msgstr "Ogiltiga klientreferenser"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:364
+#: sunrpc/clnt_perr.c:349
 msgid "Server rejected credential"
-msgstr "Server förkastade kreditiv"
+msgstr "Server förkastade kreditiv"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:368
+#: sunrpc/clnt_perr.c:353
 msgid "Invalid client verifier"
 msgstr "Ogiltig klientverifierare"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:372
+#: sunrpc/clnt_perr.c:357
 msgid "Server rejected verifier"
-msgstr "Server förkastade verifierare"
+msgstr "Server förkastade verifierare"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:376
+#: sunrpc/clnt_perr.c:361
 msgid "Client credential too weak"
-msgstr "Klientens referenser är för svaga"
+msgstr "Klientens referenser är för svaga"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:380
+#: sunrpc/clnt_perr.c:365
 msgid "Invalid server verifier"
 msgstr "Ogiltig serververifierare"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:384
+#: sunrpc/clnt_perr.c:369
 msgid "Failed (unspecified error)"
 msgstr "Misslyckades (ospecificerat fel)"
 
@@ -4056,211 +4660,195 @@ msgstr "Misslyckades (ospecificerat fel)"
 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
 msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisering"
 
-#: sunrpc/clnt_tcp.c:134 sunrpc/clnt_tcp.c:137
+#: sunrpc/clnt_tcp.c:131
 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
 msgstr "clnttcp_create: minnet slut\n"
 
-#: sunrpc/clnt_udp.c:141 sunrpc/clnt_udp.c:144
+#: sunrpc/clnt_udp.c:139
 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
 msgstr "clntudp_create: minnet slut\n"
 
-#: sunrpc/clnt_unix.c:131 sunrpc/clnt_unix.c:134
+#: sunrpc/clnt_unix.c:128
 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
 msgstr "clntunix_create: minnet slut\n"
 
-#: sunrpc/get_myaddr.c:78
-msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"
-
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:74
+#: sunrpc/pm_getmaps.c:83
 msgid "pmap_getmaps rpc problem"
 msgstr "pmap_getmaps rpc problem"
 
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:72
-msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "__get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"
-
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:137
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:129
 msgid "Cannot register service"
-msgstr "Kan inte registrera tjänst"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:190
-msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"
+msgstr "Kan inte registrera tjänst"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:199
-msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
-msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittsflaggor)"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:269
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:248
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
-msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"
+msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:276
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket option) SO_BROADCAST"
+msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket option) SO_BROADCAST"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:307
 msgid "Cannot send broadcast packet"
-msgstr "Kan inte skicka utsändningspaket"
+msgstr "Kan inte skicka utsändningspaket"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:353
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:332
 msgid "Broadcast poll problem"
-msgstr "Problem med poll vid utsändning"
+msgstr "Problem med poll vid utsändning"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:366
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:345
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
-msgstr "Kan inte ta emot svar på utsändning"
+msgstr "Kan inte ta emot svar på utsändning"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:288
+#: sunrpc/rpc_main.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
-msgstr "%s: utdata skulle skriva över %s\n"
+msgstr "%s: utdata skulle skriva över %s\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:295
+#: sunrpc/rpc_main.c:293
 #, c-format
 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
-msgstr "%s: kan inte öppna %s: %m\n"
+msgstr "%s: kan inte öppna %s: %m\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:307
+#: sunrpc/rpc_main.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: while writing output %s: %m"
-msgstr "%s: när resultatet %s skrevs: %m"
+msgstr "%s: när resultatet %s skrevs: %m"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:342
+#: sunrpc/rpc_main.c:340
 #, c-format
 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
 msgstr "kan inte hitta C preprocessor: %s \n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:350
+#: sunrpc/rpc_main.c:348
 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "kan inte hitta någon C preprocessor (cpp)\n"
+msgstr "kan inte hitta någon C preprocessor (cpp)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:419
+#: sunrpc/rpc_main.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
 msgstr "%s: C preprocessorn avslutades med signal %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:422
+#: sunrpc/rpc_main.c:420
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
-msgstr "%s: C preprocessorn avslutades med kod %d\n"
+msgstr "%s: C preprocessorn avslutades med slutstatus %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:462
+#: sunrpc/rpc_main.c:460
 #, c-format
 msgid "illegal nettype :`%s'\n"
-msgstr "otillåten nättyp: \"%s\"\n"
+msgstr "otillåten nättyp: \"%s\"\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1104
+#: sunrpc/rpc_main.c:1122
 #, c-format
 msgid "rpcgen: too many defines\n"
-msgstr "rpcgen: för många \"define\"\n"
+msgstr "rpcgen: för många \"define\"\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1116
+#: sunrpc/rpc_main.c:1134
 #, c-format
 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
 msgstr "rpcgen: arglist kodningsfel\n"
 
 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
 #. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1149
+#: sunrpc/rpc_main.c:1167
 #, c-format
 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
-msgstr "fil \"%s\" finns redan och kan bli överskriven\n"
+msgstr "fil \"%s\" finns redan och kan bli överskriven\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1194
+#: sunrpc/rpc_main.c:1212
 #, c-format
 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
-msgstr "Kan inte ange mer än en infil!\n"
+msgstr "Kan inte ange mer än en infil!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1364
+#: sunrpc/rpc_main.c:1382
 msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
-msgstr "Denna implementation stödjer inte \"newstyle\" eller trådsäker kod!\n"
+msgstr "Denna implementation stödjer inte \"newstyle\" eller trådsäker kod!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1373
+#: sunrpc/rpc_main.c:1391
 #, c-format
 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
 msgstr "Kan inte ange netid-flaggan tillsammans med inetd-flaggan!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1385
+#: sunrpc/rpc_main.c:1403
 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
 msgstr "Kan inte ange netid-flaggan utan TIRPC!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1392
+#: sunrpc/rpc_main.c:1410
 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
 msgstr "Kan inte ange tabellflaggor med ny stil\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1411
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
 #, c-format
 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
-msgstr "\"infil\" är obligatorisk för mallgenereringsflaggor.\n"
+msgstr "\"infil\" är obligatorisk för mallgenereringsflaggor.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1416
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
 #, c-format
 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
-msgstr "Kan inte ha mer än en filgenereringsflagga!\n"
+msgstr "Kan inte ha mer än en filgenereringsflagga!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
+#: sunrpc/rpc_main.c:1443
 #, c-format
 msgid "usage: %s infile\n"
-msgstr "användning:  %s infil\n"
+msgstr "användning:  %s infil\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
+#: sunrpc/rpc_main.c:1444
 #, c-format
 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
-msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dnamn[=värde]] [-i storlek] [-I [-K sekunder]] [-Y sökväg] infil\n"
+msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dnamn[=värde]] [-i storlek] [-I [-K sekunder]] [-Y sökväg] infil\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
+#: sunrpc/rpc_main.c:1446
 #, c-format
 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o utfil] [infil]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
+#: sunrpc/rpc_main.c:1448
 #, c-format
 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-s nättyp]* [-o utfil] [infil]\n"
+msgstr "\t%s [-s nättyp]* [-o utfil] [infil]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
+#: sunrpc/rpc_main.c:1449
 #, c-format
 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-n nätid]* [-o utfil] [infil]\n"
+msgstr "\t%s [-n nätid]* [-o utfil] [infil]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:116
+#: sunrpc/rpc_scan.c:114
 msgid "constant or identifier expected"
-msgstr "konstant eller identifierare förväntad"
+msgstr "konstant eller identifierare förväntad"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:312
+#: sunrpc/rpc_scan.c:310
 msgid "illegal character in file: "
-msgstr "otillåtet tecken i fil: "
+msgstr "otillåtet tecken i fil: "
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:351 sunrpc/rpc_scan.c:377
+#: sunrpc/rpc_scan.c:349 sunrpc/rpc_scan.c:375
 msgid "unterminated string constant"
-msgstr "oavslutad strängkonstant"
+msgstr "oavslutad strängkonstant"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:383
+#: sunrpc/rpc_scan.c:381
 msgid "empty char string"
-msgstr "tom teckensträng"
+msgstr "tom teckensträng"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:525 sunrpc/rpc_scan.c:535
+#: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
 msgid "preprocessor error"
 msgstr "preprocessorfel"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:237 sunrpc/rpcinfo.c:383
 #, c-format
 msgid "program %lu is not available\n"
-msgstr "program %lu är inte tillgängligt\n"
+msgstr "program %lu är inte tillgängligt\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:264 sunrpc/rpcinfo.c:310 sunrpc/rpcinfo.c:333
 #: sunrpc/rpcinfo.c:407 sunrpc/rpcinfo.c:453 sunrpc/rpcinfo.c:476
 #: sunrpc/rpcinfo.c:510
 #, c-format
 msgid "program %lu version %lu is not available\n"
-msgstr "program %lu version %lu är inte tillgängligt\n"
+msgstr "program %lu version %lu är inte tillgängligt\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:515
 #, c-format
 msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
-msgstr "program %lu version %lu redo och väntar\n"
+msgstr "program %lu version %lu redo och väntar\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
 msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
@@ -4268,7 +4856,7 @@ msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
 msgid "No remote programs registered.\n"
-msgstr "Inga fjärrprogram registrerade.\n"
+msgstr "Inga fjärrprogram registrerade.\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
 msgid "   program vers proto   port\n"
@@ -4276,16 +4864,16 @@ msgstr "   program vers proto   port\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
 msgid "(unknown)"
-msgstr "(okänt)"
+msgstr "(okänt)"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:637
 #, c-format
 msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-msgstr "rpcinfo: utsändning misslyckades: %s\n"
+msgstr "rpcinfo: utsändning misslyckades: %s\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
 msgid "Sorry. You are not root\n"
-msgstr "Tyvärr, du är inte root\n"
+msgstr "Tyvärr, du är inte root\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:665
 #, c-format
@@ -4294,15 +4882,15 @@ msgstr "rpcinfo: Kunde inte ta bort registrering av prog %s version %s\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "Användning: rpcinfo [ -n portnr ] -u värd prognr [ versnr ]\n"
+msgstr "Användning: rpcinfo [ -n portnr ] -u värd prognr [ versnr ]\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "       rpcinfo [ -n portnr ] -t värd prognr [ versnr ]\n"
+msgstr "       rpcinfo [ -n portnr ] -t värd prognr [ versnr ]\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
-msgstr "       rpcinfo -p [ värd ]\n"
+msgstr "       rpcinfo -p [ värd ]\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
@@ -4312,1693 +4900,1612 @@ msgstr "       rpcinfo -b prognr versnr\n"
 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
 msgstr "       rpcinfo -d prognr versnr\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:695
-#, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
-msgstr "rpcinfo: %s är en okänd tjänst\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:732
-#, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-msgstr "rpcinfo: %s är en okänd värd\n"
-
-#: sunrpc/svc_run.c:76
-msgid "svc_run: - poll failed"
-msgstr "svc_run: - poll misslyckades"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:87
-#, c-format
-msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
-msgstr "kan inte ändra procedurnummer %ld\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:96
-msgid "couldn't create an rpc server\n"
-msgstr "kunde inte skapa en rpc-server\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:104
-#, c-format
-msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
-msgstr "kunde inte registrera prog %ld vers %ld\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:111
-msgid "registerrpc: out of memory\n"
-msgstr "registerrpc: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:175
-#, c-format
-msgid "trouble replying to prog %d\n"
-msgstr "problem att svara till prog %d\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:183
-#, c-format
-msgid "never registered prog %d\n"
-msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"
-
-#: sunrpc/svc_tcp.c:155
-msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
-msgstr "svc_tcp.c - problem att skapa tcp-uttag (socket)"
-
-#: sunrpc/svc_tcp.c:170
-msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_tcp.c - kan inte anropa getsockname eller listen"
-
-#: sunrpc/svc_tcp.c:181 sunrpc/svc_tcp.c:184
-msgid "svctcp_create: out of memory\n"
-msgstr "svctcp_create: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/svc_tcp.c:225 sunrpc/svc_tcp.c:228
-msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
-msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:128
-msgid "svcudp_create: socket creation problem"
-msgstr "svcudp_create: problem att skapa uttag (socket)"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:142
-msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
-msgstr "svcudp_create - kan inte anropa getsockname"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:154 sunrpc/svc_udp.c:157
-msgid "svcudp_create: out of memory\n"
-msgstr "svcudb_create: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:182 sunrpc/svc_udp.c:185
-msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
-msgstr "svcudp_create: xp_pad är för liten för IP_PKTINFO\n"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:493
-msgid "enablecache: cache already enabled"
-msgstr "enablecache: cache redan påslagen"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:499
-msgid "enablecache: could not allocate cache"
-msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:507
-msgid "enablecache: could not allocate cache data"
-msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-data"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:514
-msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
-msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-fifo"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:550
-msgid "cache_set: victim not found"
-msgstr "cache_set: offer hittades inte"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:561
-msgid "cache_set: victim alloc failed"
-msgstr "cache_set: offerallokering misslyckades"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:567
-msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
-msgstr "cache_set: kunde inte allokera ny rpc-buffert"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:150
-msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
-msgstr "svc_unix.c - problem att skapa AF_UNIX uttag (socket)"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:166
-msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_unix.c - kan inte anropa getsockname eller listen"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:178 sunrpc/svc_unix.c:181
-msgid "svcunix_create: out of memory\n"
-msgstr "svcunix_create: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:222 sunrpc/svc_unix.c:225
-msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
-msgstr "svc_unix: makefd_xprt: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/xdr.c:570 sunrpc/xdr.c:573
-msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
-msgstr "xdr_bytes: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/xdr.c:728 sunrpc/xdr.c:731
-msgid "xdr_string: out of memory\n"
-msgstr "xdr_string: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/xdr_array.c:111 sunrpc/xdr_array.c:114
-msgid "xdr_array: out of memory\n"
-msgstr "xdr_array: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/xdr_rec.c:158 sunrpc/xdr_rec.c:161
-msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
-msgstr "xdrrec_create: minnet slut\n"
-
-#: sunrpc/xdr_ref.c:88 sunrpc/xdr_ref.c:91
-msgid "xdr_reference: out of memory\n"
-msgstr "xdr_reference: minnet slut\n"
-
-#: nis/nis_callback.c:189
-msgid "unable to free arguments"
-msgstr "kan inte avallokera argument"
-
-#: nis/nis_error.c:30
-msgid "Probable success"
-msgstr "Troligtvis lyckat"
-
-#: nis/nis_error.c:31
-msgid "Not found"
-msgstr "Inte funnet"
-
-#: nis/nis_error.c:32
-msgid "Probably not found"
-msgstr "Förmodligen inte funnen"
-
-#: nis/nis_error.c:33
-msgid "Cache expired"
-msgstr "Cache gick ur tiden"
-
-#: nis/nis_error.c:34
-msgid "NIS+ servers unreachable"
-msgstr "NIS+ servers kan inte nås"
-
-#: nis/nis_error.c:35
-msgid "Unknown object"
-msgstr "Okänt objekt"
-
-#: nis/nis_error.c:36
-msgid "Server busy, try again"
-msgstr "Server upptagen, försök igen"
-
-#: nis/nis_error.c:37
-msgid "Generic system error"
-msgstr "Generiskt systemfel"
-
-#: nis/nis_error.c:38
-msgid "First/next chain broken"
-msgstr "Första/Nästa-kedja bruten"
-
-#: nis/nis_error.c:41
-msgid "Name not served by this server"
-msgstr "Namn hanteras inte av denna server"
-
-#: nis/nis_error.c:42
-msgid "Server out of memory"
-msgstr "Server har slut på minne"
-
-#: nis/nis_error.c:43
-msgid "Object with same name exists"
-msgstr "Objekt med samma namn existerar"
-
-#: nis/nis_error.c:44
-msgid "Not master server for this domain"
-msgstr "Ingen huvudserver för denna domän"
-
-#: nis/nis_error.c:45
-msgid "Invalid object for operation"
-msgstr "Ogiltigt objekt för operationen"
-
-#: nis/nis_error.c:46
-msgid "Malformed name, or illegal name"
-msgstr "Felaktigt namn eller otillåtet namn"
-
-#: nis/nis_error.c:47
-msgid "Unable to create callback"
-msgstr "Kan inte skapa återanrop"
-
-#: nis/nis_error.c:48
-msgid "Results sent to callback proc"
-msgstr "Resultat är skickade till återanropsprocessen"
-
-#: nis/nis_error.c:49
-msgid "Not found, no such name"
-msgstr "Inte hittad, inget sådant namn"
-
-#: nis/nis_error.c:50
-msgid "Name/entry isn't unique"
-msgstr "Namn/post är inte unik"
-
-#: nis/nis_error.c:51
-msgid "Modification failed"
-msgstr "Ändring misslyckades"
-
-#: nis/nis_error.c:52
-msgid "Database for table does not exist"
-msgstr "Databas för tabell existerar inte"
-
-#: nis/nis_error.c:53
-msgid "Entry/table type mismatch"
-msgstr "Post/tabell-typer är inkompatibila"
-
-#: nis/nis_error.c:54
-msgid "Link points to illegal name"
-msgstr "Länk pekar på ett otillåtet namn"
-
-#: nis/nis_error.c:55
-msgid "Partial success"
-msgstr "Delvis lyckat"
-
-#: nis/nis_error.c:56
-msgid "Too many attributes"
-msgstr "För många attribut"
-
-#: nis/nis_error.c:57
-msgid "Error in RPC subsystem"
-msgstr "Fel i RPC-delsystem"
-
-#: nis/nis_error.c:58
-msgid "Missing or malformed attribute"
-msgstr "Saknat eller felaktigt attribut"
-
-#: nis/nis_error.c:59
-msgid "Named object is not searchable"
-msgstr "Namngivet objekt är inte sökbart"
-
-#: nis/nis_error.c:60
-msgid "Error while talking to callback proc"
-msgstr "Fel vid kommunikation till återanropsprocess"
-
-#: nis/nis_error.c:61
-msgid "Non NIS+ namespace encountered"
-msgstr "Icke-NIS+ namnrymd påträffad"
-
-#: nis/nis_error.c:62
-msgid "Illegal object type for operation"
-msgstr "Otillåten objekttyp för operationen"
-
-#: nis/nis_error.c:63
-msgid "Passed object is not the same object on server"
-msgstr "Skickat objekt är inte samma objekt hos servern"
-
-#: nis/nis_error.c:64
-msgid "Modify operation failed"
-msgstr "Ändringsoperation misslyckades"
-
-#: nis/nis_error.c:65
-msgid "Query illegal for named table"
-msgstr "Fråga otillåten för namngiven tabell"
-
-#: nis/nis_error.c:66
-msgid "Attempt to remove a non-empty table"
-msgstr "Försök att ta bort en tabell som inte är tom"
-
-#: nis/nis_error.c:67
-msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
-msgstr "Fel vid läsande av NIS+ kallstartsfil.  Är NIS+ installerad?"
-
-#: nis/nis_error.c:68
-msgid "Full resync required for directory"
-msgstr "Fullständig resynkronisering krävs för katalog"
-
-#: nis/nis_error.c:69
-msgid "NIS+ operation failed"
-msgstr "NIS+ operation misslyckades"
-
-#: nis/nis_error.c:70
-msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
-msgstr "NIS+-tjänst är otillgänglig eller inte installerad"
-
-#: nis/nis_error.c:71
-msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
-msgstr "Ja, meningen med livet är 42"
-
-#: nis/nis_error.c:72
-msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
-msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ server"
-
-#: nis/nis_error.c:73
-msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
-msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ klient"
-
-#: nis/nis_error.c:74
-msgid "No file space on server"
-msgstr "Inget filutrymme hos servern"
-
-#: nis/nis_error.c:75
-msgid "Unable to create process on server"
-msgstr "Kan inte skapa process hos server"
-
-#: nis/nis_error.c:76
-msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
-msgstr "Huvudserver är upptagen, full dump omskedulerad."
-
-#: nis/nis_local_names.c:126
-#, c-format
-msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
-msgstr "LOCAL-post för UID %d i katalog %s är inte unik\n"
-
-#: nis/nis_print.c:51
-msgid "UNKNOWN"
-msgstr "OKÄND"
-
-#: nis/nis_print.c:109
-msgid "BOGUS OBJECT\n"
-msgstr "SKENOBJEKT\n"
-
-#: nis/nis_print.c:112
-msgid "NO OBJECT\n"
-msgstr "INGET OBJEKT\n"
-
-#: nis/nis_print.c:115
-msgid "DIRECTORY\n"
-msgstr "KATALOG\n"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:695
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
+msgstr "rpcinfo: %s är en okänd tjänst\n"
 
-#: nis/nis_print.c:118
-msgid "GROUP\n"
-msgstr "GRUPP\n"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:732
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
+msgstr "rpcinfo: %s är en okänd värd\n"
 
-#: nis/nis_print.c:121
-msgid "TABLE\n"
-msgstr "TABELL\n"
+#: sunrpc/svc_run.c:76
+msgid "svc_run: - poll failed"
+msgstr "svc_run: - poll misslyckades"
 
-#: nis/nis_print.c:124
-msgid "ENTRY\n"
-msgstr "POST\n"
+#: sunrpc/svc_simple.c:87
+#, c-format
+msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
+msgstr "kan inte ändra procedurnummer %ld\n"
 
-#: nis/nis_print.c:127
-msgid "LINK\n"
-msgstr "LÄNK\n"
+#: sunrpc/svc_simple.c:97
+msgid "couldn't create an rpc server\n"
+msgstr "kunde inte skapa en rpc-server\n"
 
-#: nis/nis_print.c:130
-msgid "PRIVATE\n"
-msgstr "PRIVAT\n"
+#: sunrpc/svc_simple.c:105
+#, c-format
+msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
+msgstr "kunde inte registrera prog %ld vers %ld\n"
 
-#: nis/nis_print.c:133
-msgid "(Unknown object)\n"
-msgstr "(Okänt objekt)\n"
+#: sunrpc/svc_simple.c:113
+msgid "registerrpc: out of memory\n"
+msgstr "registerrpc: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:166
+#: sunrpc/svc_simple.c:173
 #, c-format
-msgid "Name : `%s'\n"
-msgstr "Namn: \"%s\"\n"
+msgid "trouble replying to prog %d\n"
+msgstr "problem att svara till prog %d\n"
 
-#: nis/nis_print.c:167
+#: sunrpc/svc_simple.c:182
 #, c-format
-msgid "Type : %s\n"
-msgstr "Typ: %s\n"
+msgid "never registered prog %d\n"
+msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"
 
-#: nis/nis_print.c:172
-msgid "Master Server :\n"
-msgstr "Huvudserver:\n"
+#: sunrpc/svc_tcp.c:155
+msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
+msgstr "svc_tcp.c - problem att skapa tcp-uttag (socket)"
 
-#: nis/nis_print.c:174
-msgid "Replicate :\n"
-msgstr "Replikerad:\n"
+#: sunrpc/svc_tcp.c:170
+msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
+msgstr "svc_tcp.c - kan inte anropa getsockname eller listen"
 
-#: nis/nis_print.c:175
-#, c-format
-msgid "\tName       : %s\n"
-msgstr "\tNamn       : %s\n"
+#: sunrpc/svc_tcp.c:179
+msgid "svctcp_create: out of memory\n"
+msgstr "svctcp_create: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:176
-msgid "\tPublic Key : "
-msgstr "\tPublik nyckel: "
+#: sunrpc/svc_tcp.c:218
+msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
+msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:180
-msgid "None.\n"
-msgstr "Ingen.\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:128
+msgid "svcudp_create: socket creation problem"
+msgstr "svcudp_create: problem att skapa uttag (socket)"
 
-#: nis/nis_print.c:183
-#, c-format
-msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
-msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitar)\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:142
+msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
+msgstr "svcudp_create - kan inte anropa getsockname"
 
-#: nis/nis_print.c:188
-#, c-format
-msgid "RSA (%d bits)\n"
-msgstr "RSA (%d bitar)\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:152
+msgid "svcudp_create: out of memory\n"
+msgstr "svcudb_create: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:191
-msgid "Kerberos.\n"
-msgstr "Kerberos.\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:174
+msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
+msgstr "svcudp_create: xp_pad är för liten för IP_PKTINFO\n"
 
-#: nis/nis_print.c:194
-#, c-format
-msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
-msgstr "Okänd (typ = %d, bitar = %d)\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:474
+msgid "enablecache: cache already enabled"
+msgstr "enablecache: cache redan påslagen"
 
-#: nis/nis_print.c:205
-#, c-format
-msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
-msgstr "\tUniversella adresser (%u)\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:480
+msgid "enablecache: could not allocate cache"
+msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache"
 
-#: nis/nis_print.c:227
-msgid "Time to live : "
-msgstr "Livslängd: "
+#: sunrpc/svc_udp.c:489
+msgid "enablecache: could not allocate cache data"
+msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-data"
 
-#: nis/nis_print.c:229
-msgid "Default Access rights :\n"
-msgstr "Standard åtkomsträttigheter:\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:497
+msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
+msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-fifo"
 
-#: nis/nis_print.c:238
-#, c-format
-msgid "\tType         : %s\n"
-msgstr "\tTyp          : %s\n"
+#: sunrpc/svc_udp.c:532
+msgid "cache_set: victim not found"
+msgstr "cache_set: offer hittades inte"
 
-#: nis/nis_print.c:239
-msgid "\tAccess rights: "
-msgstr "\tRättigheter  : "
+#: sunrpc/svc_udp.c:543
+msgid "cache_set: victim alloc failed"
+msgstr "cache_set: offerallokering misslyckades"
 
-#: nis/nis_print.c:252
-msgid "Group Flags :"
-msgstr "Gruppflaggor: "
+#: sunrpc/svc_udp.c:550
+msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
+msgstr "cache_set: kunde inte allokera ny rpc-buffert"
 
-#: nis/nis_print.c:255
-msgid ""
-"\n"
-"Group Members :\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Gruppmedlemmar:\n"
+#: sunrpc/svc_unix.c:150
+msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
+msgstr "svc_unix.c - problem att skapa AF_UNIX uttag (socket)"
 
-#: nis/nis_print.c:266
-#, c-format
-msgid "Table Type          : %s\n"
-msgstr "Tabelltyp           : %s\n"
+#: sunrpc/svc_unix.c:166
+msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
+msgstr "svc_unix.c - kan inte anropa getsockname eller listen"
 
-#: nis/nis_print.c:267
-#, c-format
-msgid "Number of Columns   : %d\n"
-msgstr "Antal kolumner      : %d\n"
+#: sunrpc/svc_unix.c:176
+msgid "svcunix_create: out of memory\n"
+msgstr "svcunix_create: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:268
-#, c-format
-msgid "Character Separator : %c\n"
-msgstr "Teckenseparator     : %c\n"
+#: sunrpc/svc_unix.c:215
+msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
+msgstr "svc_unix: makefd_xprt: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:269
-#, c-format
-msgid "Search Path         : %s\n"
-msgstr "Sökväg              : %s\n"
+#: sunrpc/xdr.c:566
+msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
+msgstr "xdr_bytes: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:270
-msgid "Columns             :\n"
-msgstr "Kolumner            :\n"
+#: sunrpc/xdr.c:718
+msgid "xdr_string: out of memory\n"
+msgstr "xdr_string: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:273
-#, c-format
-msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
-msgstr "\t[%d]\tNamn          : %s\n"
+#: sunrpc/xdr_array.c:106
+msgid "xdr_array: out of memory\n"
+msgstr "xdr_array: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:275
-msgid "\t\tAttributes    : "
-msgstr "\t\tAttribut      : "
+#: sunrpc/xdr_rec.c:156
+msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
+msgstr "xdrrec_create: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:277
-msgid "\t\tAccess Rights : "
-msgstr "\t\tRättigheter   : "
+#: sunrpc/xdr_ref.c:86
+msgid "xdr_reference: out of memory\n"
+msgstr "xdr_reference: minnet slut\n"
 
-#: nis/nis_print.c:286
-msgid "Linked Object Type : "
-msgstr "Länkad objekttyp: "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:29 sysdeps/unix/siglist.c:27
+msgid "Hangup"
+msgstr "Avringd"
 
-#: nis/nis_print.c:288
-#, c-format
-msgid "Linked to : %s\n"
-msgstr "Länkad till: %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:30 sysdeps/unix/siglist.c:28
+msgid "Interrupt"
+msgstr "Avbruten (SIGINT)"
 
-#: nis/nis_print.c:297
-#, c-format
-msgid "\tEntry data of type %s\n"
-msgstr "\tPostdata av typ %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:31 sysdeps/unix/siglist.c:29
+msgid "Quit"
+msgstr "Lämnad"
 
-#: nis/nis_print.c:300
-#, c-format
-msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
-msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:32 sysdeps/unix/siglist.c:30
+msgid "Illegal instruction"
+msgstr "Otillåten instruktion"
 
-#: nis/nis_print.c:303
-msgid "Encrypted data\n"
-msgstr "Krypterat data\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:33 sysdeps/unix/siglist.c:31
+msgid "Trace/breakpoint trap"
+msgstr "Spårningsfälla"
 
-#: nis/nis_print.c:305
-msgid "Binary data\n"
-msgstr "Binärdata\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34
+msgid "Aborted"
+msgstr "Avbruten (SIGABRT)"
 
-#: nis/nis_print.c:320
-#, c-format
-msgid "Object Name   : %s\n"
-msgstr "Objektnamn    : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:35 sysdeps/unix/siglist.c:34
+msgid "Floating point exception"
+msgstr "Aritmetiskt fel"
 
-#: nis/nis_print.c:321
-#, c-format
-msgid "Directory     : %s\n"
-msgstr "Katalog       : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:36 sysdeps/unix/siglist.c:35
+msgid "Killed"
+msgstr "Dödad"
 
-#: nis/nis_print.c:322
-#, c-format
-msgid "Owner         : %s\n"
-msgstr "Ägare         : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:37 sysdeps/unix/siglist.c:36
+msgid "Bus error"
+msgstr "Bussfel"
 
-#: nis/nis_print.c:323
-#, c-format
-msgid "Group         : %s\n"
-msgstr "Grupp         : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/unix/siglist.c:37
+msgid "Segmentation fault"
+msgstr "Segmenteringsfel"
 
-#: nis/nis_print.c:324
-msgid "Access Rights : "
-msgstr "Rättigheter   : "
+#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
+#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
+#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
+#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/errlist.c:359
+#: sysdeps/unix/siglist.c:39
+msgid "Broken pipe"
+msgstr "Brutet rör"
 
-#: nis/nis_print.c:326
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Time to Live  : "
-msgstr ""
-"\n"
-"Livslängd     : "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/unix/siglist.c:40
+msgid "Alarm clock"
+msgstr "Alarmklocka"
 
-#: nis/nis_print.c:329
-#, c-format
-msgid "Creation Time : %s"
-msgstr "Skapad        : %s"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:41 sysdeps/unix/siglist.c:41
+msgid "Terminated"
+msgstr "Avslutad"
 
-#: nis/nis_print.c:331
-#, c-format
-msgid "Mod. Time     : %s"
-msgstr "Ändr. tid     : %s"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:42 sysdeps/unix/siglist.c:42
+msgid "Urgent I/O condition"
+msgstr "Akut I/O-tillstånd"
 
-#: nis/nis_print.c:332
-msgid "Object Type   : "
-msgstr "Objekttyp     : "
+#: sysdeps/generic/siglist.h:43 sysdeps/unix/siglist.c:43
+msgid "Stopped (signal)"
+msgstr "Stoppad (signal)"
 
-#: nis/nis_print.c:352
-#, c-format
-msgid "    Data Length = %u\n"
-msgstr "    Datalängd = %u\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:44 sysdeps/unix/siglist.c:44
+msgid "Stopped"
+msgstr "Stoppad"
 
-#: nis/nis_print.c:365
-#, c-format
-msgid "Status            : %s\n"
-msgstr "Status            : %s\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:45 sysdeps/unix/siglist.c:45
+msgid "Continued"
+msgstr "Återupptagen"
 
-#: nis/nis_print.c:366
-#, c-format
-msgid "Number of objects : %u\n"
-msgstr "Antal objekt      : %u\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:46 sysdeps/unix/siglist.c:46
+msgid "Child exited"
+msgstr "Barnprocess avslutad"
 
-#: nis/nis_print.c:370
-#, c-format
-msgid "Object #%d:\n"
-msgstr "Objekt #%d:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:47 sysdeps/unix/siglist.c:47
+msgid "Stopped (tty input)"
+msgstr "Stoppad (terminalläsning)"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:48 sysdeps/unix/siglist.c:48
+msgid "Stopped (tty output)"
+msgstr "Stoppad (terminalskrivning)"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:49 sysdeps/unix/siglist.c:49
+msgid "I/O possible"
+msgstr "I/O möjligt"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:115
-#, c-format
-msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
-msgstr "Grupppost för \"%s.%s\" grupp:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:50 sysdeps/unix/siglist.c:50
+msgid "CPU time limit exceeded"
+msgstr "Begränsning av CPU-tid överskriden"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:123
-msgid "    Explicit members:\n"
-msgstr "    Explicita medlemmar:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:51 sysdeps/unix/siglist.c:51
+msgid "File size limit exceeded"
+msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:128
-msgid "    No explicit members\n"
-msgstr "    Inga explicita medlemmar\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:52 sysdeps/unix/siglist.c:52
+msgid "Virtual timer expired"
+msgstr "Alarmklocka - virtuell tid"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:131
-msgid "    Implicit members:\n"
-msgstr "    Implicita medlemmar:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:53 sysdeps/unix/siglist.c:53
+msgid "Profiling timer expired"
+msgstr "Profileringsklocka"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:136
-msgid "    No implicit members\n"
-msgstr "    Inga implicita medlemmar\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:54 sysdeps/unix/siglist.c:54
+msgid "Window changed"
+msgstr "Ändrat fönster"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:139
-msgid "    Recursive members:\n"
-msgstr "    Rekursiva medlemmar:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:55 sysdeps/unix/siglist.c:56
+msgid "User defined signal 1"
+msgstr "Användarsignal 1"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:144
-msgid "    No recursive members\n"
-msgstr "    Inga rekursiva medlemmar\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:56 sysdeps/unix/siglist.c:57
+msgid "User defined signal 2"
+msgstr "Användarsignal 2"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:147 nis/nis_print_group_entry.c:163
-msgid "    Explicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Explicit icke-medlemmar:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:60 sysdeps/unix/siglist.c:33
+msgid "EMT trap"
+msgstr "Emulatorfälla"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:152
-msgid "    No explicit nonmembers\n"
-msgstr "    Inga explicita icke-medlemmar\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:63 sysdeps/unix/siglist.c:38
+msgid "Bad system call"
+msgstr "Felaktigt systemanrop"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:155
-msgid "    Implicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Implicita icke-medlemmar:\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:66
+msgid "Stack fault"
+msgstr "Stackfel"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:160
-msgid "    No implicit nonmembers\n"
-msgstr "    Inga implicita icke-medlemmar\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69
+msgid "Information request"
+msgstr "Informationsbegäran"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:168
-msgid "    No recursive nonmembers\n"
-msgstr "    Inga rekursiva icke-medlemmar\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:71
+msgid "Power failure"
+msgstr "Strömavbrott"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
-#, c-format
-msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
-msgstr "DES-post för nätnamn %s är inte unikt\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:74 sysdeps/unix/siglist.c:55
+msgid "Resource lost"
+msgstr "Förlorad resurs"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:218
-#, c-format
-msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
-msgstr "netname2user: gruppid-lista saknas i \"%s\"."
+#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:25
+msgid "Operation not permitted"
+msgstr "Operationen inte tillåten"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:300
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:306
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:370
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:379
-#, c-format
-msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
-msgstr "netname2user: (nis+ uppslagning) %s\n"
+#. TRANS No process matches the specified process ID.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:45
+msgid "No such process"
+msgstr "Processen finns inte"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:319
-#, c-format
-msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: DES-post för %s i katalog %s är inte unik"
+#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
+#. TRANS again.
+#. TRANS
+#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
+#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
+#. TRANS Primitives}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:60
+msgid "Interrupted system call"
+msgstr "Avbrutet systemanrop"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:337
-#, c-format
-msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
-msgstr "netname2user: principalnamn \"%s\" för långt"
+#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:69
+msgid "Input/output error"
+msgstr "In/ut-fel"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:392
-#, c-format
-msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: LOCAL-post för %s i katalog %s är inte unik"
+#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
+#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
+#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
+#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
+#. TRANS computer.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:82
+msgid "No such device or address"
+msgstr "Enheten eller adressen finns inte"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:399
-msgid "netname2user: should not have uid 0"
-msgstr "netname2user: borde inte ha uid 0"
+#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
+#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
+#. TRANS GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:94
+msgid "Argument list too long"
+msgstr "Argumentlistan för lång"
 
-#: nis/ypclnt.c:171
-#, c-format
-msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
-msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
+#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:104
+msgid "Exec format error"
+msgstr "Formatfel på körbar fil"
 
-#: nis/ypclnt.c:780
-msgid "Request arguments bad"
-msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"
+#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
+#. TRANS versa).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:115
+msgid "Bad file descriptor"
+msgstr "Felaktig filidentifierare"
 
-#: nis/ypclnt.c:782
-msgid "RPC failure on NIS operation"
-msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"
+#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
+#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
+#. TRANS to manipulate.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:126
+msgid "No child processes"
+msgstr "Inga barnprocesser"
 
-#: nis/ypclnt.c:784
-msgid "Can't bind to server which serves this domain"
-msgstr "Kan inte ansluta till servern som betjänar denna domän"
+#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
+#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
+#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:138
+msgid "Resource deadlock avoided"
+msgstr "Resursdödläge undveks"
 
-#: nis/ypclnt.c:786
-msgid "No such map in server's domain"
-msgstr "Ingen sådan tabell i serverns domän"
+#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS because its capacity is full.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:148
+msgid "Cannot allocate memory"
+msgstr "Kan inte allokera minne"
 
-#: nis/ypclnt.c:788
-msgid "No such key in map"
-msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"
+#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:167
+msgid "Bad address"
+msgstr "Felaktig adress"
 
-#: nis/ypclnt.c:790
-msgid "Internal NIS error"
-msgstr "Internt NIS-fel"
+#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
+#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
+#. TRANS system in Unix gives this error.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:178
+msgid "Block device required"
+msgstr "Blockspecialfil krävs"
 
-#: nis/ypclnt.c:792
-msgid "Local resource allocation failure"
-msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"
+#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
+#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:189
+msgid "Device or resource busy"
+msgstr "Enhet eller resurs upptagen"
 
-#: nis/ypclnt.c:794
-msgid "No more records in map database"
-msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"
+#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS makes sense to specify a new file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:199
+msgid "File exists"
+msgstr "Filen existerar"
 
-#: nis/ypclnt.c:796
-msgid "Can't communicate with portmapper"
-msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"
+#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
+#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
+#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:210
+msgid "Invalid cross-device link"
+msgstr "Ogiltig länk över skilda enheter"
 
-#: nis/ypclnt.c:798
-msgid "Can't communicate with ypbind"
-msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"
+#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
+#. TRANS particular sort of device.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:220
+msgid "No such device"
+msgstr "Enheten finns inte"
 
-#: nis/ypclnt.c:800
-msgid "Can't communicate with ypserv"
-msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"
+#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:229
+msgid "Not a directory"
+msgstr "Inte en katalog"
 
-#: nis/ypclnt.c:802
-msgid "Local domain name not set"
-msgstr "Lokalt domännamn inte satt"
+#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
+#. TRANS or create or remove hard links to it.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:239
+msgid "Is a directory"
+msgstr "Är en katalog"
 
-#: nis/ypclnt.c:804
-msgid "NIS map database is bad"
-msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"
+#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:249
+msgid "Invalid argument"
+msgstr "Ogiltigt argument"
 
-#: nis/ypclnt.c:806
-msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
-msgstr "NIS versionsskillnad klient/server - kan inte betjäna"
+#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
+#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
+#. TRANS
+#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
+#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
+#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
+#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:264
+msgid "Too many open files"
+msgstr "För många öppna filer"
 
-#: nis/ypclnt.c:810
-msgid "Database is busy"
-msgstr "Databasen är upptagen"
+#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
+#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
+#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:275
+msgid "Too many open files in system"
+msgstr "För många öppna filer i systemet"
 
-#: nis/ypclnt.c:812
-msgid "Unknown NIS error code"
-msgstr "Okänd NIS-felkod"
+#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
+#. TRANS modes on an ordinary file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:285
+msgid "Inappropriate ioctl for device"
+msgstr "Olämplig \"ioctl\" för enhet"
 
-#: nis/ypclnt.c:854
-msgid "Internal ypbind error"
-msgstr "Internt ypbind-fel"
+#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
+#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
+#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
+#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
+#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:298
+msgid "Text file busy"
+msgstr "Kodfil upptagen"
 
-#: nis/ypclnt.c:856
-msgid "Domain not bound"
-msgstr "Domän inte bunden"
+#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:307
+msgid "File too large"
+msgstr "Fil för stor"
 
-#: nis/ypclnt.c:858
-msgid "System resource allocation failure"
-msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"
+#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
+#. TRANS disk is full.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:317
+msgid "No space left on device"
+msgstr "Enheten är full"
 
-#: nis/ypclnt.c:860
-msgid "Unknown ypbind error"
-msgstr "Okänt ypbind-fel"
+#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:326
+msgid "Illegal seek"
+msgstr "Otillåten sökning"
 
-#: nis/ypclnt.c:899
-msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
-msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"
+#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:335
+msgid "Read-only file system"
+msgstr "Filsystemet endast läsbart"
 
-#: nis/ypclnt.c:911
-msgid "yp_update: cannot get server address\n"
-msgstr "yp_update: kan inte hämta serveradress\n"
+#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
+#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
+#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:346
+msgid "Too many links"
+msgstr "För många länkar"
+
+#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:369
+msgid "Numerical argument out of domain"
+msgstr "Numeriskt argument är utanför området"
 
-#: nscd/cache.c:94
-msgid "while allocating hash table entry"
-msgstr "när hashtabellspost allokerades"
+#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:379
+msgid "Numerical result out of range"
+msgstr "Numeriskt resultat är utanför giltigt område"
 
-#: nscd/cache.c:162 nscd/connections.c:184
-#, c-format
-msgid "cannot stat() file `%s': %s"
-msgstr "kan inte ta status på fil \"%s\": %s"
+#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
+#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
+#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
+#. TRANS
+#. TRANS This error can happen in a few different situations:
+#. TRANS
+#. TRANS @itemize @bullet
+#. TRANS @item
+#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
+#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
+#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
+#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
+#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
+#. TRANS
+#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
+#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
+#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
+#. TRANS check for both codes and treat them the same.
+#. TRANS
+#. TRANS @item
+#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
+#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
+#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
+#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
+#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
+#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
+#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
+#. TRANS and return to its command loop.
+#. TRANS @end itemize
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:416
+msgid "Resource temporarily unavailable"
+msgstr "Resursen tillfälligt otillgänglig"
 
-#: nscd/connections.c:150
-msgid "Cannot run nscd in secure mode as unprivileged user"
-msgstr "Kan inte köra nscd i säkert läge som opriviligierad användare"
+#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
+#. TRANS
+#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
+#. TRANS separate error code.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:429
+msgid "Operation would block"
+msgstr "Operationen skulle blockera"
 
-#: nscd/connections.c:172
-#, c-format
-msgid "while allocating cache: %s"
-msgstr "när cache-post allokerades: %s"
+#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
+#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
+#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
+#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
+#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
+#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
+#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
+#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:445
+msgid "Operation now in progress"
+msgstr "Operationen pågår nu"
 
-#: nscd/connections.c:197
-#, c-format
-msgid "cannot open socket: %s"
-msgstr "kan inte öppna uttag (socket): %s"
+#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
+#. TRANS mode selected.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:455
+msgid "Operation already in progress"
+msgstr "Operationen pågår redan"
 
-#: nscd/connections.c:215
-#, c-format
-msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
-msgstr "kan inte få uttag (socket) att acceptera förbindelser: %s"
+#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:464
+msgid "Socket operation on non-socket"
+msgstr "Uttagsoperation på icke-uttag (socket)"
 
-#: nscd/connections.c:260
-#, c-format
-msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
-msgstr "Kan inte hantera äldre förfrågansversion %d, nuvarande version är %d"
+#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
+#. TRANS maximum size.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:474
+msgid "Message too long"
+msgstr "Meddelandet för långt"
 
-#: nscd/connections.c:298 nscd/connections.c:324
-#, c-format
-msgid "cannot write result: %s"
-msgstr "kan inte skriva resultat: %s"
+#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:483
+msgid "Protocol wrong type for socket"
+msgstr "Fel protokolltyp för uttag (socket)"
 
-#: nscd/connections.c:392 nscd/connections.c:514
-#, c-format
-msgid "error getting caller's id: %s"
-msgstr "kunde inte hämta anropandes identitet: %s"
+#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
+#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:493
+msgid "Protocol not available"
+msgstr "Protokollet inte tillgängligt"
 
-#: nscd/connections.c:485
-#, c-format
-msgid "while accepting connection: %s"
-msgstr "när förbindelse accepterades: %s"
+#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
+#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
+#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:504
+msgid "Protocol not supported"
+msgstr "Protokollet stöds ej"
 
-#: nscd/connections.c:498
-#, c-format
-msgid "short read while reading request: %s"
-msgstr "fattas data vid läsning av begäran: %s"
+#. TRANS The socket type is not supported.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:513
+msgid "Socket type not supported"
+msgstr "Uttagstyp (socket) stöds ej"
 
-#: nscd/connections.c:542
-#, c-format
-msgid "key length in request too long: %d"
-msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"
+#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
+#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
+#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
+#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
+#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
+#. TRANS nothing to do for that call.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:527
+msgid "Operation not supported"
+msgstr "Operationen stöds ej"
 
-#: nscd/connections.c:556
-#, c-format
-msgid "short read while reading request key: %s"
-msgstr "fattas data vid läsning av begäransnyckel: %s"
+#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:536
+msgid "Protocol family not supported"
+msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"
 
-#: nscd/connections.c:566
-#, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
-msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d) från PID %ld"
+#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
+#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:546
+msgid "Address family not supported by protocol"
+msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollet"
 
-#: nscd/connections.c:571
-#, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d)"
+#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:555
+msgid "Address already in use"
+msgstr "Adressen upptagen"
 
-#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:655
-#: nscd/connections.c:668 nscd/connections.c:674 nscd/connections.c:681
-#, c-format
-msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
-msgstr "Misslyckades att köra nscd som användare \"%s\""
+#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
+#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
+#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:566
+msgid "Cannot assign requested address"
+msgstr "Kan inte tilldela begärd adress"
 
-#: nscd/connections.c:656
-msgid "getgrouplist failed"
-msgstr "getgrouplist misslyckades"
+#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:575
+msgid "Network is down"
+msgstr "Nätverket är nere"
 
-#: nscd/connections.c:669
-msgid "setgroups failed"
-msgstr "setgroups misslyckades"
+#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
+#. TRANS was unreachable.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:585
+msgid "Network is unreachable"
+msgstr "Nätverket kan inte nås"
 
-#: nscd/grpcache.c:103 nscd/hstcache.c:111 nscd/pwdcache.c:109
-msgid "while allocating key copy"
-msgstr "när nyckelkopia allokerades"
+#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:594
+msgid "Network dropped connection on reset"
+msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen vid omstart"
 
-#: nscd/grpcache.c:153 nscd/hstcache.c:168 nscd/pwdcache.c:146
-msgid "while allocating cache entry"
-msgstr "när cache-post allokerades"
+#. TRANS A network connection was aborted locally.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:603
+msgid "Software caused connection abort"
+msgstr "Mjukvara orsakade förbindelsebrott"
 
-#: nscd/grpcache.c:197 nscd/hstcache.c:283 nscd/pwdcache.c:193
-#, c-format
-msgid "short write in %s: %s"
-msgstr "ofullständig skrivning i %s: %s"
+#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
+#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
+#. TRANS protocol violation.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:614
+msgid "Connection reset by peer"
+msgstr "Förbindelse borttagen av partnern"
 
-#: nscd/grpcache.c:219
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgstr "Hittar inte \"%s\" i gruppcache!"
+#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
+#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
+#. TRANS other from network operations.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:625
+msgid "No buffer space available"
+msgstr "Ingen buffertplats tillgänglig"
 
-#: nscd/grpcache.c:285
-#, c-format
-msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
-msgstr "Ogiltigt numeriskt gruppid (gid) \"%s\"!"
+#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
+#. TRANS @xref{Connecting}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:635
+msgid "Transport endpoint is already connected"
+msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"
 
-#: nscd/grpcache.c:292
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
-msgstr "Hittar inte \"%d\" i gruppcache!"
+#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
+#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
+#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
+#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:647
+msgid "Transport endpoint is not connected"
+msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"
 
-#: nscd/hstcache.c:305 nscd/hstcache.c:371 nscd/hstcache.c:436
-#: nscd/hstcache.c:501
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "Hittar inte \"%s\" i värdcache!"
+#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
+#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
+#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:658
+msgid "Destination address required"
+msgstr "Destination krävs"
 
-#: nscd/nscd.c:89
-msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Läs konfigurationsdata från NAMN"
+#. TRANS The socket has already been shut down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:667
+msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
+msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten stängts"
 
-#: nscd/nscd.c:91
-msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
-msgstr "Skapa inte barnprocess, visa meddelanden på nuvarande tty"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:676
+msgid "Too many references: cannot splice"
+msgstr "För många referenser: kan inte skarva"
 
-#: nscd/nscd.c:92
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ANTAL"
+#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
+#. TRANS the timeout period.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:686
+msgid "Connection timed out"
+msgstr "Förbindelsen dog ut (timeout)"
 
-#: nscd/nscd.c:92
-msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Starta ANTAL trådar"
+#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
+#. TRANS it is not running the requested service).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:696
+msgid "Connection refused"
+msgstr "Förbindelse vägras"
 
-#: nscd/nscd.c:93
-msgid "Shut the server down"
-msgstr "Avsluta servern"
+#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
+#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:706
+msgid "Too many levels of symbolic links"
+msgstr "För många nivåer av symboliska länkar"
 
-#: nscd/nscd.c:94
-msgid "Print current configuration statistic"
-msgstr "Skriv ut nuvarande konfigurationsstatistik"
+#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
+#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
+#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:717
+msgid "File name too long"
+msgstr "Filnamn för långt"
 
-#: nscd/nscd.c:95
-msgid "TABLE"
-msgstr "TABELL"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:726
+msgid "Host is down"
+msgstr "Värddator är nere"
 
-#: nscd/nscd.c:96
-msgid "Invalidate the specified cache"
-msgstr "Invalidera den angivna cachen"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:735
+msgid "No route to host"
+msgstr "Ingen väg till värd"
 
-#: nscd/nscd.c:97
-msgid "TABLE,yes"
-msgstr "TABELL,yes"
+#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
+#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:745
+msgid "Directory not empty"
+msgstr "Katalog inte tom"
 
-#: nscd/nscd.c:97
-msgid "Use separate cache for each user"
-msgstr "Använd separat cache för varje användare"
+#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
+#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
+#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:756
+msgid "Too many processes"
+msgstr "För många processer"
 
-#: nscd/nscd.c:102
-msgid "Name Service Cache Daemon."
-msgstr "Namntjänst cache-demon"
+#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
+#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:766
+msgid "Too many users"
+msgstr "För många användare"
 
-#: nscd/nscd.c:141
-msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
-msgstr "kan inte läsa konfigurationsdata, detta är fatalt"
+#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:775
+msgid "Disk quota exceeded"
+msgstr "Diskkvot överskriden"
 
-#: nscd/nscd.c:152
-msgid "already running"
-msgstr "kör redan"
+#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
+#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
+#. TRANS the NFS file system on the local host.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:787
+msgid "Stale NFS file handle"
+msgstr "Förlegat NFS-filhandtag"
 
-#: nscd/nscd.c:270 nscd/nscd.c:294 nscd/nscd_stat.c:132
-msgid "Only root is allowed to use this option!"
-msgstr "Bara root har tillåtelse att använda denna operation!"
+#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
+#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
+#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
+#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:799
+msgid "Object is remote"
+msgstr "Är ett fjärrobjekt"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:88
-#, c-format
-msgid "Parse error: %s"
-msgstr "Parsfel: %s"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
+msgid "RPC struct is bad"
+msgstr "RPC-struktur dålig"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:171
-#, c-format
-msgid "Could not create log file \"%s\""
-msgstr "Kunde inte skapa loggfil \"%s\""
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:817
+msgid "RPC version wrong"
+msgstr "RPC-version fel"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:187
-msgid "Must specify user name for server-user option"
-msgstr "Användarnamn krävs för \"server-user\"-flaggan"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:826
+msgid "RPC program not available"
+msgstr "RPC-programmet inte tillgängligt"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:194
-msgid "Must specify user name for stat-user option"
-msgstr "Användarnamn krävs för \"stat-user\"-flaggan"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:835
+msgid "RPC program version wrong"
+msgstr "RPC-programversion fel"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:205
-#, c-format
-msgid "Unknown option: %s %s %s"
-msgstr "Okänd flagga: %s %s %s"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:844
+msgid "RPC bad procedure for program"
+msgstr "RPC dålig procedur för program"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:103
-#, c-format
-msgid "cannot write statistics: %s"
-msgstr "kan inte skriva statistik: %s"
+#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
+#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
+#. TRANS operating system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:856
+msgid "No locks available"
+msgstr "Inga lås tillgängliga"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:128
-#, c-format
-msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
-msgstr "Bara root eller %s har tillåtelse att använda denna operation!"
+#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
+#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
+#. TRANS
+#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
+#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:869
+msgid "Inappropriate file type or format"
+msgstr "Filtyp eller format olämplig"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:139
-msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "nscd kör inte!\n"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:878
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:150
-msgid "write incomplete"
-msgstr "ofullständing skrivning"
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:887
+msgid "Need authenticator"
+msgstr "Behöver äkthetsintygare"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:162
-msgid "cannot read statistics data"
-msgstr "kan inte läsa statistikdata"
+#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
+#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
+#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
+#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
+#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:900
+msgid "Function not implemented"
+msgstr "Funktion inte implementerad"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"nscd configuration:\n"
-"\n"
-"%15d  server debug level\n"
-msgstr ""
-"nscd konfiguration:\n"
-"\n"
-"%15d  servers felsökningsläge\n"
+#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
+#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
+#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
+#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
+#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
+#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
+#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
+#. TRANS values.
+#. TRANS
+#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
+#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:920
+msgid "Not supported"
+msgstr "Stöds ej"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:189
-#, c-format
-msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  servers körtid\n"
+#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
+#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:930
+msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
+msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte- eller brett tecken"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:192
-#, c-format
-msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "    %2uh %2um %2lus  servers körtid\n"
+#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
+#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
+#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
+#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
+#. TRANS for information on process groups and these signals.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:944
+msgid "Inappropriate operation for background process"
+msgstr "Operation för bakgrundsprocess olämplig"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:194
-#, c-format
-msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "        %2um %2lus  servers körtid\n"
+#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
+#. TRANS up, before it has connected to the file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:955
+msgid "Translator died"
+msgstr "Översättaren dog"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:196
-#, c-format
-msgid "            %2lus  server runtime\n"
-msgstr "            %2lus  servers körtid\n"
+#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
+#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
+#. TRANS @c Don't change it.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:966
+msgid "?"
+msgstr "?"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:198
-#, c-format
-msgid "%15lu  number of times clients had to wait\n"
-msgstr "%15lu  antal gånger klienter behövt vänta\n"
+#. TRANS You did @strong{what}?
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:975
+msgid "You really blew it this time"
+msgstr "Du strulade till det den här gången"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:213 nscd/nscd_stat.c:215
-msgid "      no"
-msgstr "      nej"
+#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:984
+msgid "Computer bought the farm"
+msgstr "Datorn packade ihop"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:213 nscd/nscd_stat.c:215
-msgid "     yes"
-msgstr "     ja"
+#. TRANS This error code has no purpose.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:993
+msgid "Gratuitous error"
+msgstr "Omotiverat fel"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:221
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache is enabled\n"
-"%15Zu  suggested size\n"
-"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
-"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
-"%15lu  cache hits on positive entries\n"
-"%15lu  cache hits on negative entries\n"
-"%15lu  cache misses on positive entries\n"
-"%15lu  cache misses on negative entries\n"
-"%15lu%% cache hit rate\n"
-"%15lu  current number of cached values\n"
-"%15lu  maximum number of cached values\n"
-"%15lu  maximum chain length searched\n"
-"%15lu  number of delays on rdlock\n"
-"%15lu  number of delays on wrlock\n"
-"%15s  check /etc/%s for changes\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache är påslagen\n"
-"%15Zu  föreslagen storlek\n"
-"%15lu  livslängd i sekunder för positiva poster\n"
-"%15lu  livslängd i sekunder för negativa poster\n"
-"%15lu  cache-träffar för positiva poster\n"
-"%15lu  cache-träffar för negativa poster\n"
-"%15lu  cache-missar för positiva poster\n"
-"%15lu  cache-missar för negativa poster\n"
-"%15lu%% cache träffprocent\n"
-"%15lu  nuvarande antal värden i cache\n"
-"%15lu  maximalt antal värden i cache\n"
-"%15lu  maximal kedjelängd som söks\n"
-"%15lu  antal väntan på läslås\n"
-"%15lu  antal väntan på skrivlås\n"
-"%15s  kontrollera /etc/%s för ändringar\n"
-
-#: nscd/pwdcache.c:215
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-msgstr "Hittar inte \"%s\" i lösenordscache!"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1001
+msgid "Bad message"
+msgstr "Felaktigt meddelande"
 
-#: nscd/pwdcache.c:281
-#, c-format
-msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
-msgstr "Ogiltigt numeriskt användarid (uid) \"%s\"!"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1009
+msgid "Identifier removed"
+msgstr "Identifierare borttagen"
 
-#: nscd/pwdcache.c:288
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
-msgstr "Hittar inte \"%d\" i lösenordscache!"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1017
+msgid "Multihop attempted"
+msgstr "Flerhopp försöktes"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/dl-sysdep.c:422
-msgid "cannot create capability list"
-msgstr "kan inte skapa egenskapslista"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1025
+msgid "No data available"
+msgstr "Inga data tillgängliga"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:35
-#, c-format
-msgid "file %s is truncated\n"
-msgstr "fil %s är trunkerad\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1033
+msgid "Link has been severed"
+msgstr "Länken har brutits"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
-#, c-format
-msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
-msgstr "%s är en 32-bitars ELF-fil.\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1041
+msgid "No message of desired type"
+msgstr "Inget meddelande av önskad typ"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
-#, c-format
-msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
-msgstr "%s är en 64-bitars ELF-fil.\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1049
+msgid "Out of streams resources"
+msgstr "Stream-resurserna är slut"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:71
-#, c-format
-msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
-msgstr "Okänd ELFCLASS in fil %s.\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1057
+msgid "Device not a stream"
+msgstr "Enheten är inte en stream"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:78
-#, c-format
-msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
-msgstr "%s är inte en delad objektfil (typ: %d).\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1065
+msgid "Value too large for defined data type"
+msgstr "Värdet för stort för definierad datatyp"
 
-#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:109
-msgid "more than one dynamic segment\n"
-msgstr "fler än ett dynamiskt segment\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1073
+msgid "Protocol error"
+msgstr "Protokollfel"
 
-#: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
-#, c-format
-msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
-msgstr "%s är för en okänd maskin %d.\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1081
+msgid "Timer expired"
+msgstr "Klockan ringde"
 
-#: elf/cache.c:70
-msgid "unknown"
-msgstr "okänt"
+#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
+#. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
+#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
+#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1093
+msgid "Operation canceled"
+msgstr "Operationen avbruten"
 
-#: elf/cache.c:111
-msgid "Unknown OS"
-msgstr "Okänt OS"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1101
+msgid "Interrupted system call should be restarted"
+msgstr "Avbrutet systemanrop borde omstartas"
 
-#: elf/cache.c:116
-#, c-format
-msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
-msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1109
+msgid "Channel number out of range"
+msgstr "Kanalnummer utanför giltigt intervall"
 
-#: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1078
-#, c-format
-msgid "Can't open cache file %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna cache-fil \"%s\"\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1117
+msgid "Level 2 not synchronized"
+msgstr "Nivå 2 inte synkroniserad"
 
-#: elf/cache.c:154
-msgid "mmap of cache file failed.\n"
-msgstr "minnesmappning av cache-fil misslyckades.\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1125
+msgid "Level 3 halted"
+msgstr "Nivå 3 stannad"
 
-#: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
-msgid "File is not a cache file.\n"
-msgstr "Filen är inte en cache-fil.\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1133
+msgid "Level 3 reset"
+msgstr "Nivå 3 omstartad"
 
-#: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
-#, c-format
-msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
-msgstr "%d bibliotek hittades i cache \"%s\"\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1141
+msgid "Link number out of range"
+msgstr "Länkantal utanför giltigt område"
 
-#: elf/cache.c:410
-#, c-format
-msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
-msgstr "Kan inte ta bort gammal temporär cache-fil %s"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1149
+msgid "Protocol driver not attached"
+msgstr "Styrprogram för protokoll inte anslutet"
 
-#: elf/cache.c:417
-#, c-format
-msgid "Can't create temporary cache file %s"
-msgstr "Kan inte skapa temporär cache-fil \"%s\""
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1157
+msgid "No CSI structure available"
+msgstr "Inga CSI-strukturer tillgängliga"
 
-#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:434 elf/cache.c:438
-msgid "Writing of cache data failed"
-msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1165
+msgid "Level 2 halted"
+msgstr "Nivå 2 stannad"
 
-#: elf/cache.c:442
-msgid "Writing of cache data failed."
-msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades."
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1173
+msgid "Invalid exchange"
+msgstr "Ogiltig växel"
 
-#: elf/cache.c:449
-#, c-format
-msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
-msgstr "Misslyckades med att byta åtkomsträttigheter för %s till %#o"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1181
+msgid "Invalid request descriptor"
+msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"
 
-#: elf/cache.c:454
-#, c-format
-msgid "Renaming of %s to %s failed"
-msgstr "Namnbyte på %s till %s misslyckades"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1189
+msgid "Exchange full"
+msgstr "Växeln full"
 
-#: elf/dl-close.c:128
-msgid "shared object not open"
-msgstr "delat objekt är inte öppnat"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1197
+msgid "No anode"
+msgstr "Ingen anod"
 
-#: elf/dl-close.c:531 elf/dl-open.c:454
-msgid "TLS generation counter wrapped!  Please send report with the 'glibcbug' script."
-msgstr ""
-"Generationsräknare för TLS slog runt!  Var snäll och skicka felrapport med\n"
-"\"glibcbug\"-skriptet"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1205
+msgid "Invalid request code"
+msgstr "Ogiltig åtkomstkod"
 
-#: elf/dl-deps.c:111 elf/dl-open.c:183
-msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
-msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID-program"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1213
+msgid "Invalid slot"
+msgstr "Ogiltig plats"
 
-#: elf/dl-deps.c:124
-msgid "empty dynamics string token substitution"
-msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1221
+msgid "File locking deadlock error"
+msgstr "Fillåsning gav dödläge"
 
-#: elf/dl-deps.c:130
-#, c-format
-msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
-msgstr ""
-"kan ite ladda extra \"%s\" på grund av att substitution av\n"
-"\"dynamic string token\" är tom\n"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1229
+msgid "Bad font file format"
+msgstr "Felaktigt format på typsnittsfil"
 
-#: elf/dl-deps.c:461
-msgid "cannot allocate dependency list"
-msgstr "kan inte allokera beroendelista"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1237
+msgid "Machine is not on the network"
+msgstr "Maskinen finns inte på nätverket"
 
-#: elf/dl-deps.c:494 elf/dl-deps.c:549
-msgid "cannot allocate symbol search list"
-msgstr "kan inte allokera söklista för symboler"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1245
+msgid "Package not installed"
+msgstr "Paketet är inte installerat"
 
-#: elf/dl-deps.c:534
-msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
-msgstr "Filter stöds ej med LD_TRACE_PRELINKING"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1253
+msgid "Advertise error"
+msgstr "Annonseringsfel"
 
-#: elf/dl-error.c:75
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1261
+msgid "Srmount error"
+msgstr "Srmount-fel"
 
-#: elf/dl-error.c:108
-msgid "error while loading shared libraries"
-msgstr "fel när delade bibliotek laddades"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1269
+msgid "Communication error on send"
+msgstr "Kommunikationsfel vid sändning"
 
-#: elf/dl-load.c:347
-msgid "cannot allocate name record"
-msgstr "kan inte allokera namnpost"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1277
+msgid "RFS specific error"
+msgstr "RFS-specifikt fel"
 
-#: elf/dl-load.c:449 elf/dl-load.c:528 elf/dl-load.c:648 elf/dl-load.c:743
-msgid "cannot create cache for search path"
-msgstr "kan inte skapa cache för sökväg"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1285
+msgid "Name not unique on network"
+msgstr "Namnet inte unikt i nätverket"
 
-#: elf/dl-load.c:551
-msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
-msgstr "kan inte skapa kopia av RUNPATH/RPATH"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1293
+msgid "File descriptor in bad state"
+msgstr "Filidentifierare i felaktigt tillstånd"
 
-#: elf/dl-load.c:634
-msgid "cannot create search path array"
-msgstr "kan inte skapa säkvägslista"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1301
+msgid "Remote address changed"
+msgstr "Fjärradress ändrades"
 
-#: elf/dl-load.c:830
-msgid "cannot stat shared object"
-msgstr "kan inte ta status på delat objekt"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1309
+msgid "Can not access a needed shared library"
+msgstr "Kan inte komma åt ett nödvändigt delat bibliotek"
 
-#: elf/dl-load.c:874
-msgid "cannot open zero fill device"
-msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1317
+msgid "Accessing a corrupted shared library"
+msgstr "Öppnar ett korrupt delat bibliotek"
 
-#: elf/dl-load.c:883 elf/dl-load.c:1929
-msgid "cannot create shared object descriptor"
-msgstr "kan inte skapa delad objektdeskriptor"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1325
+msgid ".lib section in a.out corrupted"
+msgstr ".lib-sektion i a.out korrupt"
 
-#: elf/dl-load.c:902 elf/dl-load.c:1470 elf/dl-load.c:1553
-msgid "cannot read file data"
-msgstr "kan inte läsa fildata"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1333
+msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
+msgstr "Försöker att länka in för många delade bibliotek"
 
-#: elf/dl-load.c:946
-msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
-msgstr "ELF-laddkommando är inte på sidgräns"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1341
+msgid "Cannot exec a shared library directly"
+msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"
 
-#: elf/dl-load.c:953
-msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
-msgstr "Address/position för ELF-laddkommando är inte på rätt bytegräns"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1349
+msgid "Streams pipe error"
+msgstr "Streams-rörfel"
 
-#: elf/dl-load.c:1037
-msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
-msgstr "kan inte skapa TLS-datastrukturer för första tråden"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1357
+msgid "Structure needs cleaning"
+msgstr "Strukturen behöver städas"
 
-#: elf/dl-load.c:1061
-msgid "cannot handle TLS data"
-msgstr "kan inte hantera TLS-data"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1365
+msgid "Not a XENIX named type file"
+msgstr "Inte en XENIX-namngiven fil"
 
-#: elf/dl-load.c:1075
-msgid "object file has no loadable segments"
-msgstr "objektfilen har inga laddbara segment"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1373
+msgid "No XENIX semaphores available"
+msgstr "Inga XENIX-semaforer tillgängliga"
 
-#: elf/dl-load.c:1110
-msgid "failed to map segment from shared object"
-msgstr "misslyckades att mappa segment från delat objekt"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1381
+msgid "Is a named type file"
+msgstr "Är av typ namnfil"
 
-#: elf/dl-load.c:1135
-msgid "cannot dynamically load executable"
-msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1389
+msgid "Remote I/O error"
+msgstr "I/O-fel på fjärrmaskin"
 
-#: elf/dl-load.c:1191
-msgid "cannot change memory protections"
-msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1397
+msgid "No medium found"
+msgstr "Inget medium funnet"
 
-#: elf/dl-load.c:1210
-msgid "cannot map zero-fill pages"
-msgstr "kan inte mappa nollfyllda sidor"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1405
+msgid "Wrong medium type"
+msgstr "Fel typ på mediet"
 
-#: elf/dl-load.c:1228
-msgid "cannot allocate memory for program header"
-msgstr "Kan inte allokera minne för programhuvud"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1413
+msgid "Required key not available"
+msgstr "Obligatorisk nyckel inte tillgänglig"
 
-#: elf/dl-load.c:1259
-msgid "object file has no dynamic section"
-msgstr "objektfilen har ingen dynamisk sektion"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1421
+msgid "Key has expired"
+msgstr "Nyckeln har gått ut"
 
-#: elf/dl-load.c:1299
-msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
-msgstr "delat objekt kan inte göras dlopen() på"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1429
+msgid "Key has been revoked"
+msgstr "Nyckeln har återkallats"
 
-#: elf/dl-load.c:1322
-msgid "cannot create searchlist"
-msgstr "kan inte skapa söklista"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1437
+msgid "Key was rejected by service"
+msgstr "Nyckeln accepterades inte av tjänsten"
 
-#: elf/dl-load.c:1352
-msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
-msgstr "kan inte skapa exekverbar stack som delat objekt kräver"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1445
+msgid "Owner died"
+msgstr "Ägaren dog"
 
-#: elf/dl-load.c:1470
-msgid "file too short"
-msgstr "fil för kort"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1453
+msgid "State not recoverable"
+msgstr "Tillståndet kan inte återskapas"
 
-#: elf/dl-load.c:1493
-msgid "invalid ELF header"
-msgstr "ogiltigt ELF-huvud"
+#: sysdeps/mach/_strerror.c:57
+msgid "Error in unknown error system: "
+msgstr "Fel i okänt felsystem: "
 
-#: elf/dl-load.c:1502
-msgid "ELF file data encoding not big-endian"
-msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte \"big-endian\""
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:1
+msgid "Address family for hostname not supported"
+msgstr "Adressfamilj för värdnamn stöds ej"
 
-#: elf/dl-load.c:1504
-msgid "ELF file data encoding not little-endian"
-msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte \"little-endian\""
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:2
+msgid "Temporary failure in name resolution"
+msgstr "Namnuppslagning misslyckades temporärt"
 
-#: elf/dl-load.c:1508
-msgid "ELF file version ident does not match current one"
-msgstr "ELF-filens versionsidentitet stämmer inte med nuvarande"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:3
+msgid "Bad value for ai_flags"
+msgstr "Otillåtet värde för ai_flags"
 
-#: elf/dl-load.c:1512
-msgid "ELF file OS ABI invalid"
-msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:4
+msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
+msgstr "Oreparerbart fel i namnuppslagning"
 
-#: elf/dl-load.c:1514
-msgid "ELF file ABI version invalid"
-msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:5
+msgid "ai_family not supported"
+msgstr "ai_family stöds ej"
 
-#: elf/dl-load.c:1517
-msgid "internal error"
-msgstr "internt fel"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:6
+msgid "Memory allocation failure"
+msgstr "Minnesallokeringsfel"
 
-#: elf/dl-load.c:1524
-msgid "ELF file version does not match current one"
-msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:7
+msgid "No address associated with hostname"
+msgstr "Ingen adress associerad med värdnamn"
 
-#: elf/dl-load.c:1532
-msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
-msgstr "ELF-filens värde på \"phentsize\" är inte den förväntade"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:8
+msgid "Name or service not known"
+msgstr "Namn eller tjänst okänd"
 
-#: elf/dl-load.c:1538
-msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
-msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:9
+msgid "Servname not supported for ai_socktype"
+msgstr "Servname stöds inte för ai_socktype"
 
-#: elf/dl-load.c:1944
-msgid "cannot open shared object file"
-msgstr "kan inte öppna delad objektfil"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:10
+msgid "ai_socktype not supported"
+msgstr "ai_socktype stöds ej"
 
-#: elf/dl-lookup.c:265 elf/dl-lookup.c:443
-msgid "relocation error"
-msgstr "fel vid relokering"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:11
+msgid "System error"
+msgstr "Systemfel"
 
-#: elf/dl-open.c:111
-msgid "cannot extend global scope"
-msgstr "kan inte utöka globalt område"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:12
+msgid "Processing request in progress"
+msgstr "Behandling av begäran pågår"
 
-#: elf/dl-open.c:214
-msgid "empty dynamic string token substitution"
-msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:13
+msgid "Request canceled"
+msgstr "Begäran avbruten"
 
-#: elf/dl-open.c:361 elf/dl-open.c:372
-msgid "cannot create scope list"
-msgstr "kan inte skapa omfångslista"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:14
+msgid "Request not canceled"
+msgstr "Begäran inte avbruten"
+
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:15
+msgid "All requests done"
+msgstr "Alla begäran utförda"
+
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:16
+msgid "Interrupted by a signal"
+msgstr "Avbruten av en signal"
 
-#: elf/dl-open.c:434
-msgid "cannot create TLS data structures"
-msgstr "kan inte skapa datastrukturer för TLS"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:17
+msgid "Parameter string not correctly encoded"
+msgstr "Parametersträng felaktigt kodad"
 
-#: elf/dl-open.c:496
-msgid "invalid mode for dlopen()"
-msgstr "ogiltiga flaggor för dlopen()"
+#: sysdeps/unix/siglist.c:26
+msgid "Signal 0"
+msgstr "Signal 0"
 
-#: elf/dl-reloc.c:57
-msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
-msgstr "kan inte allokera minne i statiskt TLS-block"
+#: sysdeps/unix/siglist.c:32
+msgid "IOT trap"
+msgstr "IOT-fälla"
 
-#: elf/dl-reloc.c:176
-msgid "cannot make segment writable for relocation"
-msgstr "kan inte göra segment skrivbart för relokering"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
+#, c-format
+msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
+msgstr "%s är för en okänd maskin %d.\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
 #, c-format
-msgid "%s: profiler found no PLTREL in object %s\n"
-msgstr "%s: profileraren hittade inga PLTREL i objekt %s\n"
+msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
+msgstr "makecontext: kan inte hantera mer än 8 argument\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:289
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
 #, c-format
-msgid "%s: profiler out of memory shadowing PLTREL of %s\n"
-msgstr "%s: profileraren fick slut minne för kopiering av PLTREL i %s\n"
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\""
 
-#: elf/dl-reloc.c:304
-msgid "cannot restore segment prot after reloc"
-msgstr "kan inte återställa segmenträttigheter efter relokering"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#, c-format
+msgid "cannot read header from `%s'"
+msgstr "kan inte läsa huvud från \"%s\""
 
-#: elf/dl-sym.c:74 elf/dl-sym.c:145
-msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
-msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"
+#: timezone/zdump.c:215
+msgid "lacks alphabetic at start"
+msgstr "saknar alfabetiskt tecken i början"
 
-#: elf/dl-version.c:303
-msgid "cannot allocate version reference table"
-msgstr "kan inte allokera tabell för versionsreferenser"
+#: timezone/zdump.c:217
+msgid "has fewer than 3 alphabetics"
+msgstr "har färre än 3 alfabetiska tecken"
 
-#: elf/ldconfig.c:122
-msgid "Print cache"
-msgstr "Visa cache"
+#: timezone/zdump.c:219
+msgid "has more than 6 alphabetics"
+msgstr "har fler än 6 alfabetiska tecken"
 
-#: elf/ldconfig.c:123
-msgid "Generate verbose messages"
-msgstr "Använd utförligare meddelanden"
+#: timezone/zdump.c:227
+msgid "differs from POSIX standard"
+msgstr "skiljer sig från POSIX-standard"
 
-#: elf/ldconfig.c:124
-msgid "Don't build cache"
-msgstr "Bygg inte cache"
+#: timezone/zdump.c:233
+#, c-format
+msgid "%s: warning: zone \"%s\" abbreviation \"%s\" %s\n"
+msgstr "%s: varning: zon \"%s\" förkortning \"%s\": %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:125
-msgid "Don't generate links"
-msgstr "Generera inte länkar"
+#: timezone/zdump.c:284
+#, c-format
+msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: användning är %s [ --version ] [ -v ] [ -c [startår,}slutår ] zonnamn ...\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:126
-msgid "Change to and use ROOT as root directory"
-msgstr "Byt till och använd ROOT som rotkatalog"
+#: timezone/zdump.c:301
+#, c-format
+msgid "%s: wild -c argument %s\n"
+msgstr "%s: flaggan -c har okänt argument %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:127
-msgid "Use CACHE as cache file"
-msgstr "Använd CACHE som cache-fil"
+#: timezone/zdump.c:392
+msgid "Error writing to standard output"
+msgstr "Fel vid skrivning till standard ut"
 
-#: elf/ldconfig.c:128
-msgid "Use CONF as configuration file"
-msgstr "Använd CONF som konfigurationsfil"
+#: timezone/zdump.c:415
+#, c-format
+msgid "%s: use of -v on system with floating time_t other than float or double\n"
+msgstr "%s: använder -v på ett system där time_t är ett annat flyttal än \"float\" eller \"double\"\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:129
-msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
-msgstr "Behandla endast kataloger givna som argument.  Bygg inte cache."
+#: timezone/zic.c:371
+#, c-format
+msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
+msgstr "%s: Minnet slut: %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:130
-msgid "Manually link individual libraries."
-msgstr "Länka enskilda bibliotek manuellt."
+#: timezone/zic.c:430
+#, c-format
+msgid "\"%s\", line %d: %s"
+msgstr "\"%s\", rad %d: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:131
-msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
-msgstr "Format att använda: \"new\", \"old\" eller \"compat\" (standardvärde)"
+#: timezone/zic.c:433
+#, c-format
+msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+msgstr " (regel från \"%s\", rad %d)"
 
-#: elf/ldconfig.c:139
-msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
-msgstr "Konfigurera bindningar för den dynamiska länkaren."
+#: timezone/zic.c:445
+msgid "warning: "
+msgstr "varning: "
 
-#: elf/ldconfig.c:297
+#: timezone/zic.c:455
 #, c-format
-msgid "Path `%s' given more than once"
-msgstr "Sökväg \"%s\" given mer än en gång"
+msgid ""
+"%s: usage is %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
+"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
+msgstr ""
+"%s: användning är %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] \\\n"
+"\t[ -d katalog ] [ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:341
+#: timezone/zic.c:503
 #, c-format
-msgid "%s is not a known library type"
-msgstr "%s är inte en känd bibliotekstyp"
+msgid "%s: More than one -d option specified\n"
+msgstr "%s: Flaggan -d given mer än en gång\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:361
+#: timezone/zic.c:513
 #, c-format
-msgid "Can't stat %s"
-msgstr "Kan inte ta status på %s"
+msgid "%s: More than one -l option specified\n"
+msgstr "%s: Flaggan -l given mer än en gång\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:431
+#: timezone/zic.c:523
 #, c-format
-msgid "Can't stat %s\n"
-msgstr "Kan inte ta status på %s\n"
+msgid "%s: More than one -p option specified\n"
+msgstr "%s: Flaggan -p given mer än en gång\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:441
+#: timezone/zic.c:533
 #, c-format
-msgid "%s is not a symbolic link\n"
-msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"
+msgid "%s: More than one -y option specified\n"
+msgstr "%s: Flaggan -y given mer än en gång\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:460
+#: timezone/zic.c:543
 #, c-format
-msgid "Can't unlink %s"
-msgstr "Kan inte ta bort (unlink) %s"
+msgid "%s: More than one -L option specified\n"
+msgstr "%s: Flaggan -L given mer än en gång\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:466
+#: timezone/zic.c:592
+msgid "link to link"
+msgstr "länk till länk"
+
+#: timezone/zic.c:657
+msgid "hard link failed, symbolic link used"
+msgstr "hård länk misslyckades, använder symbolisk länk"
+
+#: timezone/zic.c:665
 #, c-format
-msgid "Can't link %s to %s"
-msgstr "Kan inte länka %s till %s"
+msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan inte länka från %s till %s: %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:472
-msgid " (changed)\n"
-msgstr " (ändrad)\n"
+#: timezone/zic.c:774 timezone/zic.c:776
+msgid "same rule name in multiple files"
+msgstr "samma regel i flera filer"
 
-#: elf/ldconfig.c:474
-msgid " (SKIPPED)\n"
-msgstr " (HOPPAR ÖVER)\n"
+#: timezone/zic.c:817
+msgid "unruly zone"
+msgstr "besvärlig zon"
 
-#: elf/ldconfig.c:529
+#: timezone/zic.c:824
 #, c-format
-msgid "Can't find %s"
-msgstr "Kan inte hitta %s"
+msgid "%s in ruleless zone"
+msgstr "%s i zon utan regler"
 
-#: elf/ldconfig.c:545
-#, c-format
-msgid "Can't lstat %s"
-msgstr "Kan inte ta länkstatus på %s"
+#: timezone/zic.c:845
+msgid "standard input"
+msgstr "standard in"
 
-#: elf/ldconfig.c:552
+#: timezone/zic.c:850
 #, c-format
-msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
-msgstr "Ignorerar fil %s eftersom den inte är en vanlig fil"
+msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:560
-#, c-format
-msgid "No link created since soname could not be found for %s"
-msgstr "Ingen länk skapad eftersom \"soname\" inte hittades för %s"
+#: timezone/zic.c:861
+msgid "line too long"
+msgstr "för lång rad"
 
-#: elf/ldconfig.c:651
-#, c-format
-msgid "Can't open directory %s"
-msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
+#: timezone/zic.c:881
+msgid "input line of unknown type"
+msgstr "inrad av okänd typ"
 
-#: elf/ldconfig.c:706 elf/ldconfig.c:753
+#: timezone/zic.c:897
 #, c-format
-msgid "Cannot lstat %s"
-msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
+msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:718
+#: timezone/zic.c:904 timezone/zic.c:1325 timezone/zic.c:1350
 #, c-format
-msgid "Cannot stat %s"
-msgstr "Kan inte ta status på %s"
+msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
+msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:775 elf/readlib.c:92
+#: timezone/zic.c:912
 #, c-format
-msgid "Input file %s not found.\n"
-msgstr "Hittar inte infil %s.\n"
+msgid "%s: Error reading %s\n"
+msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:826
+#: timezone/zic.c:919
 #, c-format
-msgid "libc5 library %s in wrong directory"
-msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"
+msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
+msgstr "%s: Fel vid stängning av %s: %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:829
-#, c-format
-msgid "libc6 library %s in wrong directory"
-msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"
+#: timezone/zic.c:924
+msgid "expected continuation line not found"
+msgstr "förväntad fortsättningsrad inte funnen"
 
-#: elf/ldconfig.c:832
-#, c-format
-msgid "libc4 library %s in wrong directory"
-msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"
+#: timezone/zic.c:968
+msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
+msgstr "24:00 hanteras inte av zic-versioner före 1998"
 
-#: elf/ldconfig.c:859
-#, c-format
-msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
-msgstr "bibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ."
+#: timezone/zic.c:982
+msgid "wrong number of fields on Rule line"
+msgstr "fel antal fält på \"Rule\"-rad"
 
-#: elf/ldconfig.c:962
-#, c-format
-msgid "Can't open configuration file %s"
-msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfil \"%s\""
+#: timezone/zic.c:986
+msgid "nameless rule"
+msgstr "namnlös regel"
 
-#: elf/ldconfig.c:1033
-#, c-format
-msgid "relative path `%s' used to build cache"
-msgstr "relativ sökväg \"%s\" använd för att bygga cache"
+#: timezone/zic.c:991
+msgid "invalid saved time"
+msgstr "ogiltigt sparad tid"
 
-#: elf/ldconfig.c:1057
-msgid "Can't chdir to /"
-msgstr "Kan inte byta katalog till /"
+#: timezone/zic.c:1010
+msgid "wrong number of fields on Zone line"
+msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-rad"
 
-#: elf/ldconfig.c:1099
+#: timezone/zic.c:1016
 #, c-format
-msgid "Can't open cache file directory %s\n"
-msgstr "Kan inte läsa cache-filkatalog \"%s\"\n"
+msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
+msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: elf/readlib.c:98
+#: timezone/zic.c:1024
 #, c-format
-msgid "Cannot fstat file %s.\n"
-msgstr "Kan inte ta status (fstat) på fil %s.\n"
+msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
+msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -p är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: elf/readlib.c:108
+#: timezone/zic.c:1036
 #, c-format
-msgid "File %s is too small, not checked."
-msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad."
+msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+msgstr "dubblerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"
 
-#: elf/readlib.c:117
-#, c-format
-msgid "Cannot mmap file %s.\n"
-msgstr "Kan inte minnesmappa (mmap) fil %s.\n"
+#: timezone/zic.c:1052
+msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
+msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-fortsättningsrad"
 
-#: elf/readlib.c:155
-#, c-format
-msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
-msgstr "%s är inte en ELF-fil, den har inte rätt magiskt tal i början.\n"
+#: timezone/zic.c:1092
+msgid "invalid UTC offset"
+msgstr "ogiltigt UTC-tillägg"
 
-#: elf/sprof.c:72
-msgid "Output selection:"
-msgstr "Välj utdata:"
+#: timezone/zic.c:1095
+msgid "invalid abbreviation format"
+msgstr "ogiltigt förkortningsformat"
 
-#: elf/sprof.c:74
-msgid "print list of count paths and their number of use"
-msgstr "skriv lista med räknade vägar och antal användningar"
+#: timezone/zic.c:1122
+msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
+msgstr "Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"
 
-#: elf/sprof.c:76
-msgid "generate flat profile with counts and ticks"
-msgstr "generera platt profil med antal och tider"
+#: timezone/zic.c:1150
+msgid "wrong number of fields on Leap line"
+msgstr "fel antal fält på \"Leap\"-rad"
 
-#: elf/sprof.c:77
-msgid "generate call graph"
-msgstr "generera anropsgraf"
+#: timezone/zic.c:1159
+msgid "invalid leaping year"
+msgstr "ogiltigt skottår"
 
-#: elf/sprof.c:84
-msgid "Read and display shared object profiling data"
-msgstr "Läs och visa profildata för delat objekt"
+#: timezone/zic.c:1174 timezone/zic.c:1280
+msgid "invalid month name"
+msgstr "ogiltigt månadsnamn"
 
-#: elf/sprof.c:87
-msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
-msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
+#: timezone/zic.c:1187 timezone/zic.c:1402 timezone/zic.c:1416
+msgid "invalid day of month"
+msgstr "ogiltig dag i månaden"
+
+#: timezone/zic.c:1192
+msgid "time before zero"
+msgstr "tid före noll"
+
+#: timezone/zic.c:1196
+msgid "time too small"
+msgstr "tid för kort"
+
+#: timezone/zic.c:1200
+msgid "time too large"
+msgstr "tid för lång"
+
+#: timezone/zic.c:1204 timezone/zic.c:1309
+msgid "invalid time of day"
+msgstr "ogiltig tid på dagen"
+
+#: timezone/zic.c:1223
+msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
+msgstr "otillåtet \"CORRECTION\"-fält på \"Leap\"-rad"
+
+#: timezone/zic.c:1228
+msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
+msgstr "otillåtet \"Rolling/Stationary\"-fält på \"Leap\"-rad"
+
+#: timezone/zic.c:1244
+msgid "wrong number of fields on Link line"
+msgstr "fel antal fält på \"Link\"-rad"
+
+#: timezone/zic.c:1248
+msgid "blank FROM field on Link line"
+msgstr "tomt \"FROM\"-fält på \"Link\"-rad"
+
+#: timezone/zic.c:1252
+msgid "blank TO field on Link line"
+msgstr "tomt \"TO\"-fält på \"Link\"-rad"
+
+#: timezone/zic.c:1329
+msgid "invalid starting year"
+msgstr "ogiltigt startår"
+
+#: timezone/zic.c:1333
+msgid "starting year too low to be represented"
+msgstr "startår för litet för att kunna representeras"
+
+#: timezone/zic.c:1335
+msgid "starting year too high to be represented"
+msgstr "startår för stort för att kunna representeras"
+
+#: timezone/zic.c:1354
+msgid "invalid ending year"
+msgstr "ogiltigt slutår"
+
+#: timezone/zic.c:1358
+msgid "ending year too low to be represented"
+msgstr "slutår för litet för att kunna representeras"
+
+#: timezone/zic.c:1360
+msgid "ending year too high to be represented"
+msgstr "slutår för stort för att kunna representeras"
+
+#: timezone/zic.c:1363
+msgid "starting year greater than ending year"
+msgstr "startår är större än slutår"
+
+#: timezone/zic.c:1370
+msgid "typed single year"
+msgstr "satte typ på endast ett år"
+
+#: timezone/zic.c:1407
+msgid "invalid weekday name"
+msgstr "ogiltigt veckodagsnamn"
 
-#: elf/sprof.c:398
+#: timezone/zic.c:1521
 #, c-format
-msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgstr "misslyckades med att ladda delat objekt \"%s\""
+msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan inte ta bort %s: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:407
-msgid "cannot create internal descriptors"
-msgstr "kan inte skapa interna deskriptorer"
+#: timezone/zic.c:1531
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan inte skapa %s: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:526
+#: timezone/zic.c:1598
 #, c-format
-msgid "Reopening shared object `%s' failed"
-msgstr "Öppna delat object \"%s\" igen misslyckades"
+msgid "%s: Error writing %s\n"
+msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:534
-msgid "mapping of section headers failed"
-msgstr "mappning av sektionshuvud misslyckades"
+#: timezone/zic.c:1789
+msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
+msgstr "kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"
 
-#: elf/sprof.c:544
-msgid "mapping of section header string table failed"
-msgstr "mappning av sektionshuvuds strängtabell misslyckades"
+#: timezone/zic.c:1832
+msgid "too many transitions?!"
+msgstr "för många övergångar?!"
 
-#: elf/sprof.c:564
-#, c-format
-msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
-msgstr "*** Filen \"%s\" är strippad: ingen detaljerad analys är möjlig\n"
+#: timezone/zic.c:1851
+msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
+msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig isdst"
 
-#: elf/sprof.c:594
-msgid "failed to load symbol data"
-msgstr "misslyckades att ladda symboldata"
+#: timezone/zic.c:1855
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
+msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisstd"
 
-#: elf/sprof.c:664
-msgid "cannot load profiling data"
-msgstr "kan inte läsa profildata"
+#: timezone/zic.c:1859
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
+msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisgmt"
 
-#: elf/sprof.c:673
-msgid "while stat'ing profiling data file"
-msgstr "när status togs på profildatafilen"
+#: timezone/zic.c:1878
+msgid "too many local time types"
+msgstr "för många lokala tidstyper"
+
+#: timezone/zic.c:1906
+msgid "too many leap seconds"
+msgstr "för många skottsekunder"
+
+#: timezone/zic.c:1912
+msgid "repeated leap second moment"
+msgstr "upprepat skottsekundstillfälle"
+
+#: timezone/zic.c:1964
+msgid "Wild result from command execution"
+msgstr "Vilt resultat från kommandokörning"
 
-#: elf/sprof.c:681
+#: timezone/zic.c:1965
 #, c-format
-msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
-msgstr "profildatafil \"%s\" stämmer inte för delat objekt \"%s\""
+msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
+msgstr "%s: kommandot var \"%s\", resultatet blev %d\n"
 
-#: elf/sprof.c:692
-msgid "failed to mmap the profiling data file"
-msgstr "misslyckades att mappa (mmap) profildatafilen"
+#: timezone/zic.c:2062
+msgid "Odd number of quotation marks"
+msgstr "Ojämnt antal citationstecken"
 
-#: elf/sprof.c:700
-msgid "error while closing the profiling data file"
-msgstr "fel vid stängning av profildatafilen"
+#: timezone/zic.c:2083 timezone/zic.c:2102
+msgid "time overflow"
+msgstr "för stort tidsvärde"
 
-#: elf/sprof.c:709 elf/sprof.c:779
-msgid "cannot create internal descriptor"
-msgstr "kan inte skapa intern deskriptor"
+#: timezone/zic.c:2149
+msgid "use of 2/29 in non leap-year"
+msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"
 
-#: elf/sprof.c:755
+#: timezone/zic.c:2184
+msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
+msgstr "regeln går utanför start/slut på månad, fungerar inte på zic-versioner före 2004"
+
+#: timezone/zic.c:2218
+msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
+msgstr "tidszonsförkortning saknar alfabetiskt tecken i början"
+
+#: timezone/zic.c:2220
+msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
+msgstr "tidszonsförkortning har fler än 3 alafabetiska tecken"
+
+#: timezone/zic.c:2222
+msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
+msgstr "tidszonsförkortning har för många alabetiska tecken"
+
+#: timezone/zic.c:2232
+msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
+msgstr "tidszonsförkortning skiljer sig från POSIX-standarden"
+
+#: timezone/zic.c:2244
+msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
+msgstr "för många eller för långa tidszonförkortningar"
+
+#: timezone/zic.c:2285
 #, c-format
-msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
-msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
+msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:936 elf/sprof.c:988
-msgid "cannot allocate symbol data"
-msgstr "kan inte allokera symboldata"
+#: timezone/zic.c:2307
+#, c-format
+msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
+msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"