Data to test netdb.h.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / conform / data / stdlib.h-data
2000-02-27 drepperCorrect various bugs.
2000-02-23 drepperTest data for stdlib.h conformance checks.