Module for tst-dlinfo test.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / dlfcn / modstatic.c
2001-12-28 ajAdd prototype to avoid warning.
2001-08-04 drepperTest module for test of dlopen in static application.