Rename sys/kernel_termios.h to kernel_termios.h.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / o-iterator.mk
1995-03-17 rolandtypo
1995-03-17 rolandNew files.