Update.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / stdio-common / tst-unbputc.c
2000-07-03 drepperTest program for putc on unbuffered stream.