kopensolaris-gnu/glibc.git
2002-08-03 drepper(__rawmemchr): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__mempcpy): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__stpncpy): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__rawmemchr): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__libc_write): Add libc_hidden_weak. Remove undef...
2002-08-03 drepper(__sched_setscheduler): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__libc_read): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__profile_frequency): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__open64): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__open): Remove undef.
2002-08-03 drepper(__mempcpy): Remove undef.
2002-08-03 drepper(__getpid): Add libc_hidden_def. Remove undef and...
2002-08-03 drepper(__getpgid): Add libc_hidden_def. Remove undef and...
2002-08-03 drepper(__fcntl): Remove undef. Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__pwrite64): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__getpagesize): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__strcasecmp): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__stpncpy): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__statfs): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__sigsuspend): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__sigaction): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__setpgid): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__send): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__select): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__sbrk): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__rawmemchr): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__pipe): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__dup2): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__close): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__chown): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__stpncpy): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__rawmemchr): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__printf_fp): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__secure_getenv): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__printf_fp): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(NSS_attribute_hidden): Remove.
2002-08-03 drepper(__res_ninit, __res_randomid): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__getpgid_internal): Remove.
2002-08-03 drepper(__nss_database_lookup, __nss_next): Add libc_hiden_proto.
2002-08-03 drepper(__nss_database_lookup, __nss_next): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__nss_hosts_lookup): Remove INTDEF.
2002-08-03 drepper(NSS_attribute_hidden): Remove.
2002-08-03 drepper(NSS_attribute_hidden): Remove.
2002-08-03 drepper(DB_LOOKUP_FCT): Add libc_hidden_proto and libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__libc_freeres): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__woverflow): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(libc_hidden_proto, libc_hidden_def, libc_hidden_weak...
2002-08-03 drepperRemove libio.h include.
2002-08-03 drepper(_IO_fcntl): Remove INTUSE from __fcntl.
2002-08-03 drepper(__overflow): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(DB_LOOKUP_FCT): Remove INTUSE.
2002-08-03 drepper(NSS_attribute_hidden): Remove.
2002-08-03 drepper(__statfs): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__send): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__select): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__poll): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__mbrtowc_internal, __mbrlen_internal): Remove.
2002-08-03 drepper (__pwrite64, __libc_read, __pipe, __chown, __dup2,
2002-08-03 drepper(__mempcpy, __stpncpy, __rawmemchr, __strcasecmp):...
2002-08-03 drepper(__secure_getenv): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__sigaction, __sigsuspend): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__sched_setscheduler): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__res_ninit, __res_randomid): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__printf_fp): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(hidden_proto, hidden_def, hidden_weak, hidden_ver...
2002-08-03 drepper(__libc_freeres, __profile_frequency): Add libc_hidden_...
2002-08-03 drepper(__open64, __libc_open, __libc_fcntl, __open,
2002-08-03 drepper(__assert_fail_internal): Remove.
2002-08-03 drepper(__profile_frequency): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__assert_fail): Replace INTDEF with libc_hidden_weak.
2002-08-03 drepper(__open_catalog): Add libc_hidden_def.
2002-08-03 drepper(__open_catalog): Add libc_hidden_proto.
2002-08-03 drepper(__assert): Remove INTUSE.
2002-08-03 drepperRegenerated.
2002-08-03 drepper(HAVE_BROKEN_VISIBILITY_ATTRIBUTE): Add check for broke...
2002-08-03 drepper(HAVE_BROKEN_ALIAS_ATTRIBUTE): Add.
2002-08-03 roland.
2002-08-03 roland2002-08-02 Roland McGrath <roland@redhat.com>
2002-08-03 drepperUpdate.
2002-08-03 drepperTypo.
2002-08-03 drepperDeclare _errno, _h_errno, and _res unless we use TLS...
2002-08-03 roland.
2002-08-03 roland2002-08-02 Roland McGrath <roland@redhat.com>
2002-08-03 roland.
2002-08-03 roland2002-08-02 Roland McGrath <roland@redhat.com>
2002-08-03 rolandRevert unintended bogons in last commit.
2002-08-03 drepper(__assert_fail): Fix typo in comment.
2002-08-03 drepperUpdate.
2002-08-03 drepper(__pthread_perform_cleanup) [USE_TLS && HAVE___THREAD...
2002-08-03 drepperDeclare __libc_tsd_RPC_VARS if USE_TLS && HAVE___THREAD.
2002-08-03 drepperDon't define __libc_tsd_RPC_VARS as static.
2002-08-03 drepper[libc] (GLIBC_PRIVATE): Export __libc_tsd_RPC_VARS.
2002-08-03 drepper(_nss_dns_gethostbyaddr_r): Shut the compiler up.
2002-08-03 drepper(gethostbyaddr): Shut up the compiler.
2002-08-02 roland.
2002-08-02 roland2002-08-02 Roland McGrath <roland@frob.com>
2002-08-02 roland.
2002-08-02 roland2002-08-02 Roland McGrath <roland@redhat.com>
2002-08-02 roland.
2002-08-02 roland2002-08-02 Roland McGrath <roland@redhat.com>
next