kopensolaris-gnu/glibc.git
1993-06-30 rolandAvoid @c after @table; makeinfo is buggy.
1993-06-29 rmsRecognize -sysv* after -sysvr4.
1993-06-29 rolandRestore correct number of newlines after @items.
1993-06-29 rolandRestore correct number of newlines after @items.
1993-06-29 rolandRestore correct number of newlines after @items.
1993-06-29 rolandRestore correct number of newlines after @items.
1993-06-29 rolandRestore correct number of newlines after @items.
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/uname.c.~2~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/sync.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/setlogin.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/sethostnam.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/sethostid.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/setgroups.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/reboot.c.~2~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/getlogin.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/gethostid.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/fchdir.c.~6~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/defs.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/chroot.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/_exit.c.~7~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__write.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__wait4.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__setsid.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__setpgrp.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__setgid.c.~6~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__readlink.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__read.c.~8~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__kill.c.~7~
1993-06-29 rolandFormerly sysdeps/mach/hurd/__ioctl.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__gethstnm.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__getgrps.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__getgid.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__getuid.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__getgid.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__geteuid.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__getegid.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__getdtsz.c.~3~
1993-06-29 rolandFormerly ../hurd/dtable.c.~12~
1993-06-29 rolandFormerly ../hurd/hurd.h.~34~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__fcntl.c.~5~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__execve.c.~10~
1993-06-29 rolandFormerly ../hurd/hurdinit.c.~6~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__dup2.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__close.c.~6~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__chdir.c.~7~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/__access.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly ../hurd/hurdid.c.~4~
1993-06-29 rolandFormerly ../mach/mach.h.~2~
1993-06-29 rolandFormerly ../hurd/hurdsig.c.~26~
1993-06-29 rolandFormerly mach/hurd/start.c.~20~
1993-06-29 rolandFormerly ../hurd/Makefile.~25~
1993-06-29 rolandentered into RCS
1993-06-28 brendanFormerly posix/pipestream.c.~9~
1993-06-28 rolandFormerly ../stdio/internals.c.~45~
1993-06-28 rolandentered into RCS
1993-06-28 rolandFormerly ../math/Makefile.~31~
1993-06-28 rolandentered into RCS
1993-06-28 rolandentered into RCS
1993-06-28 rolandentered into RCS
1993-06-28 rolandFormerly unix/bsd/m68k/sysdep.S.~2~
1993-06-28 rolandentered into RCS
1993-06-27 rmsCanonicalize -sco4 and -sco3.2.4 to -sco3.2v4.
1993-06-25 rolandFormerly ../time/__tzset.c.~22~
1993-06-25 rmsConvert ...-sysvr4 into ...-sysv4.
1993-06-25 rolandFormerly time/time.h.~16~
1993-06-25 rolandFormerly ../time/Makefile.~40~
1993-06-25 rolandFormerly ../time/__tzset.c.~21~
1993-06-25 rolandentered into RCS
1993-06-25 rolandFormerly unix/sysv/sco3.2.4/__sysconf.S.~3~
1993-06-25 rolandentered into RCS
1993-06-25 rolandRestore correct number of newlines after @item.
1993-06-25 rootRemove some spaces after @items.
1993-06-25 mycroftRemove some extraneous spaces after @items.
1993-06-24 mycroftOnly one newline after @item in summary.texi.
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/start.c.~19~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/openport.c.~5~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/__open.c.~5~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/__pipe.c.~6~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/accept.c.~5~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/dtable.c.~11~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/hurd.h.~33~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/socket.c.~4~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/accept.c.~4~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/socket.c.~3~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/__pid2task.c.~5~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/__pid2task.c.~4~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/__task2pid.c.~4~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/hurdpid.c.~7~
1993-06-23 rolandentered into RCS
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/__getppid.c.~2~
1993-06-23 rolandFormerly mach/hurd/__getpgrp.c.~5~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/__setauth.c.~10~
1993-06-23 rolandFormerly ../hurd/hurdports.c.~11~
1993-06-23 rolandFormerly unix/sysv/sco3.2.4/Dist.~2~
1993-06-23 rolandentered into RCS
1993-06-22 rolandInitial revision
1993-06-22 rolandFormerly unix/sysv/sco3.2.4/Makefile.~3~
1993-06-22 rolandFormerly sysdeps/unix/sysv/sysv4/Dist.~6~
1993-06-22 rolandentered into RCS
1993-06-22 rolandFormerly unix/sysv/sysv4/__getpgrp.c.~2~
next