Add Debian directory
[mspang/vmailman.git] / debian / po / cs.po
1 #
2 #    Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
3 #    documentation is worth reading, especially sections dedicated to
4 #    this format, e.g. by running:
5 #         info -n '(gettext)PO Files'
6 #         info -n '(gettext)Header Entry'
7 #
8 #    Some information specific to po-debconf are available at
9 #            /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
10 #         or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
11 #
12 #    Developers do not need to manually edit POT or PO files.
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: mailman\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mailman-hackers@lists.alioth.debian.org\n"
18 "POT-Creation-Date: 2006-10-06 16:25+0200\n"
19 "PO-Revision-Date: 2006-10-06 17:28+0200\n"
20 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
21 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
26 #. Type: multiselect
27 #. Choices
28 #: ../templates:1001
29 msgid "ar (Arabic)"
30 msgstr "ar (arabština)"
31
32 #. Type: multiselect
33 #. Choices
34 #: ../templates:1001
35 msgid "ca (Catalan)"
36 msgstr "ca (katalánština)"
37
38 #. Type: multiselect
39 #. Choices
40 #: ../templates:1001
41 msgid "cs (Czech)"
42 msgstr "cs (čeština)"
43
44 #. Type: multiselect
45 #. Choices
46 #: ../templates:1001
47 msgid "da (Danish)"
48 msgstr "da (dánština)"
49
50 #. Type: multiselect
51 #. Choices
52 #: ../templates:1001
53 msgid "de (German)"
54 msgstr "de (němčina)"
55
56 #. Type: multiselect
57 #. Choices
58 #: ../templates:1001
59 msgid "en (English)"
60 msgstr "en (angličtina)"
61
62 #. Type: multiselect
63 #. Choices
64 #: ../templates:1001
65 msgid "es (Spanish)"
66 msgstr "es (španělština)"
67
68 #. Type: multiselect
69 #. Choices
70 #: ../templates:1001
71 msgid "et (Estonian)"
72 msgstr "et (estonština)"
73
74 #. Type: multiselect
75 #. Choices
76 #: ../templates:1001
77 msgid "eu (Basque)"
78 msgstr "eu (baskičtina)"
79
80 #. Type: multiselect
81 #. Choices
82 #: ../templates:1001
83 msgid "fi (Finnish)"
84 msgstr "fi (finština)"
85
86 #. Type: multiselect
87 #. Choices
88 #: ../templates:1001
89 msgid "fr (French)"
90 msgstr "fr (francouzština)"
91
92 #. Type: multiselect
93 #. Choices
94 #: ../templates:1001
95 msgid "hr (Croatian)"
96 msgstr "hr (chorvatština)"
97
98 #. Type: multiselect
99 #. Choices
100 #: ../templates:1001
101 msgid "hu (Hungarian)"
102 msgstr "hu (maďarština)"
103
104 #. Type: multiselect
105 #. Choices
106 #: ../templates:1001
107 msgid "ia (Interlingua)"
108 msgstr "ia (interlingua)"
109
110 #. Type: multiselect
111 #. Choices
112 #: ../templates:1001
113 msgid "it (Italian)"
114 msgstr "it (italština)"
115
116 #. Type: multiselect
117 #. Choices
118 #: ../templates:1001
119 msgid "ja (Japanese)"
120 msgstr "ja (japonština)"
121
122 #. Type: multiselect
123 #. Choices
124 #: ../templates:1001
125 msgid "ko (Korean)"
126 msgstr "ko (korejština)"
127
128 #. Type: multiselect
129 #. Choices
130 #: ../templates:1001
131 msgid "lt (Lithuanian)"
132 msgstr "lt (litevština)"
133
134 #. Type: multiselect
135 #. Choices
136 #: ../templates:1001
137 msgid "nl (Dutch)"
138 msgstr "nl (nizozemština)"
139
140 #. Type: multiselect
141 #. Choices
142 #: ../templates:1001
143 msgid "no (Norwegian)"
144 msgstr "no (norština)"
145
146 #. Type: multiselect
147 #. Choices
148 #: ../templates:1001
149 msgid "pl (Polish)"
150 msgstr "pl (polština)"
151
152 #. Type: multiselect
153 #. Choices
154 #: ../templates:1001
155 msgid "pt (Portuguese)"
156 msgstr "pt (portugalština)"
157
158 #. Type: multiselect
159 #. Choices
160 #: ../templates:1001
161 msgid "pt_BR (Brasilian Portuguese)"
162 msgstr "pt_BR (brazilská portugalština)"
163
164 #. Type: multiselect
165 #. Choices
166 #: ../templates:1001
167 msgid "ro (Romanian)"
168 msgstr "ro (rumunština)"
169
170 #. Type: multiselect
171 #. Choices
172 #: ../templates:1001
173 msgid "ru (Russian)"
174 msgstr "ru (ruština)"
175
176 #. Type: multiselect
177 #. Choices
178 #: ../templates:1001
179 msgid "sl (Slovenian)"
180 msgstr "sl (slovinština)"
181
182 #. Type: multiselect
183 #. Choices
184 #: ../templates:1001
185 msgid "sr (Serbian)"
186 msgstr "sr (srbština)"
187
188 #. Type: multiselect
189 #. Choices
190 #: ../templates:1001
191 msgid "sv (Swedish)"
192 msgstr "sv (švédština)"
193
194 #. Type: multiselect
195 #. Choices
196 #: ../templates:1001
197 msgid "tr (Turkish)"
198 msgstr "tr (turečtina)"
199
200 #. Type: multiselect
201 #. Choices
202 #: ../templates:1001
203 msgid "uk (Ukrainian)"
204 msgstr "uk (ukrajinština)"
205
206 #. Type: multiselect
207 #. Choices
208 #: ../templates:1001
209 msgid "vi (Vietnamese)"
210 msgstr "vi (vietnamština)"
211
212 #. Type: multiselect
213 #. Choices
214 #: ../templates:1001
215 msgid "zh_CN (Chinese - China)"
216 msgstr "zh_CN (čínština - Čína)"
217
218 #. Type: multiselect
219 #. Choices
220 #: ../templates:1001
221 msgid "zh_TW (Chinese - Taiwan)"
222 msgstr "zh_TW (Čínština - Tchai-wan)"
223
224 #. Type: multiselect
225 #. DefaultChoice
226 #. You must NOT translate this string, but you can change its value.
227 #. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
228 #. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
229 #. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
230 #. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "nl (Dutch)".
231 #. Type: select
232 #. DefaultChoice
233 #. You must NOT translate this string, but you can change its value.
234 #. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
235 #. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
236 #. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
237 #. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "nl (Dutch)".
238 #: ../templates:1002 ../templates:5001
239 msgid "en (English)[ default language ]"
240 msgstr "cs (Czech)"
241
242 #. Type: multiselect
243 #. Description
244 #: ../templates:1003
245 msgid "Languages to support:"
246 msgstr "Podporovat jazyky:"
247
248 #. Type: multiselect
249 #. Description
250 #: ../templates:1003
251 msgid ""
252 "For each supported language, Mailman stores default language specific texts "
253 "in /etc/mailman/LANG/ giving them conffile like treatment with the help of "
254 "ucf.  This means approximately 150kB for each supported language on the root "
255 "file system."
256 msgstr ""
257 "Pro každý podporovaný jazyk uchovává Mailman překlady v /etc/mailman/JAZYK/ "
258 "a s pomocí ucf se o ně stará jako o konfigurační soubory. To mimo jiné "
259 "znamená zhruba 150kB zabraného místa na kořenovém souborovém systému za "
260 "každý podporovaný jazyk."
261
262 #. Type: multiselect
263 #. Description
264 #: ../templates:1003
265 msgid ""
266 "If you need a different set of languages at a later time, just run dpkg-"
267 "reconfigure mailman."
268 msgstr ""
269 "Budete-li chtít později změnit seznam podporovaných jazyků, jednoduše "
270 "spusťte \"dpkg-reconfigure mailman\"."
271
272 #. Type: multiselect
273 #. Description
274 #: ../templates:1003
275 msgid ""
276 "NOTE: Languages enabled on existing mailing lists are forcibly re-enabled "
277 "when deselected and mailman needs at least one language for displaying its "
278 "messages."
279 msgstr ""
280 "POZNÁMKA: Jazyky povolené pro stávající poštovní diskuse budou povoleny "
281 "vždy. Pokud tyto jazyky ze seznamu odeberete, budou v případě potřeby zase "
282 "přidány. Mailman totiž potřebuje mít povolen alespoň jeden jazyk, ve kterém "
283 "má zobrazovat hlášky."
284
285 #. Type: boolean
286 #. Description
287 #: ../templates:3001
288 msgid "Gate news to mail?"
289 msgstr "Brána z news do pošty?"
290
291 #. Type: boolean
292 #. Description
293 #: ../templates:3001
294 msgid ""
295 "Mailman allows to gate news to mail, that is, send all the messages which "
296 "appear in a Usenet newsgroup to a mailing list."
297 msgstr ""
298 "Mailman může sloužit jako brána mezi news a poštou. To znamená, že může "
299 "posílat všechny příspěvky, které se objeví v newsové skupině, do poštovní "
300 "konference."
301
302 #. Type: boolean
303 #. Description
304 #: ../templates:3001
305 msgid "Most people won't need this."
306 msgstr "Většina lidí toto nepotřebuje."
307
308 #. Type: note
309 #. Description
310 #: ../templates:4001
311 msgid "Missing site list"
312 msgstr "Chybějící administrativní konference"
313
314 #. Type: note
315 #. Description
316 #: ../templates:4001
317 msgid ""
318 "Mailman needs a so-called \"site list\", which is the list from which "
319 "password reminders and such are sent out from.  This list needs to be "
320 "created before mailman will start."
321 msgstr ""
322 "Mailman potřebuje takzvanou \"administrativní adresu\", což je adresa, ze "
323 "které posílá například upomínání hesel a podobně. Tato adresa musí být "
324 "vytvořena před startem mailmanu."
325
326 #. Type: note
327 #. Description
328 #: ../templates:4001
329 msgid ""
330 "To create the list, run \"newlist mailman\" and follow the instructions on-"
331 "screen.  Note that you also need to start mailman after that, using /etc/"
332 "init.d/mailman start."
333 msgstr ""
334 "Pro vytvoření adresy spusťte \"newlist mailman\" a následujte instrukce na "
335 "obrazovce. Poté musíte mailman spustit příkazem /etc/init.d/mailman start."
336
337 #. Type: select
338 #. Description
339 #: ../templates:5002
340 msgid "Default language for Mailman:"
341 msgstr "Výchozí jazyk pro Mailman:"
342
343 #. Type: select
344 #. Description
345 #: ../templates:5002
346 msgid ""
347 "The web page will be shown in this language, and in general, Mailman will "
348 "use this language to communicate with the user."
349 msgstr ""
350 "V zadaném jazyce bude zobrazena webová stránka a dále bude Mailman tento "
351 "jazyk používat pro komunikaci s uživatelem."
352
353 #. Type: note
354 #. Description
355 #: ../templates:6001
356 msgid "Old queue files present"
357 msgstr "Ve frontě jsou přítomny staré soubory"
358
359 #. Type: note
360 #. Description
361 #: ../templates:6001
362 msgid ""
363 "The directory /var/lib/mailman/qfiles contains files. It needs to be empty "
364 "for the upgrade to work properly. You can try to handle them by:\n"
365 " - Stop new messages from coming in (at the MTA level).\n"
366 " - Start a mailman queue runner: /etc/init.d/mailman start\n"
367 " - Let it run until all messages are handled.\n"
368 "   If they don't all get handled in a timely manner, look at the logs\n"
369 "   to try to understand why and solve the cause.\n"
370 " - Stop it: /etc/init.d/mailman stop\n"
371 " - Retry the upgrade.\n"
372 " - Let messages come in again.\n"
373 "You can also decide to simply remove the files, which will make Mailman "
374 "forget about (and lose) the corresponding emails."
375 msgstr ""
376 "Adresář /var/lib/mailman/qfiles obsahuje soubory. Aby aktualizace proběhla "
377 "správně, musí být tento adresář prázdný. Jestliže se jedná o platné zprávy, "
378 "které zatím nebyly doručeny, můžete je zpracovat následovně:\n"
379 " - Zastavte přísun nových zpráv do fronty na úrovni poštovního\n"
380 "   serveru (MTA).\n"
381 " - Spusťte mailmanovu správu fronty: /etc/init.d/mailman start.\n"
382 " - Nechte ji běžet, dokud nezpracuje všechny zprávy.\n"
383 "   Pokud doručování neskončí v rozumném čase, prozkoumejte logy\n"
384 "   a zkuste zjistit a odstranit příčinu.\n"
385 " - Zastavte mailman: /etc/init.d/mailman stop.\n"
386 " - Pokuste se o novou aktualizaci.\n"
387 " - Poté opět nechte proudit zprávy do fronty.\n"
388 "Jinou možností je soubory jednoduše smazat, což způsobí, že na ně Mailman "
389 "zapomene, ovšem také už nikdy nedoručí."
390
391 #. Type: note
392 #. Description
393 #: ../templates:6001
394 msgid ""
395 "If these files correspond to shunted messages, you have to either delete "
396 "them or unshunt them (with /var/lib/mailman/bin/unshunt). Shunted messages "
397 "are messages on which Mailman has already abandoned any further processing "
398 "because of an error condition, but that are kept for admin review. You can "
399 "use /var/lib/mailman/bin/show_qfiles to examine the contents of the queues."
400 msgstr ""
401 "Pokud tyto soubory odpovídají odsunutým zprávám, musíte je buď smazat, nebo "
402 "znovu zapojit do zpracování (příkazem /var/lib/mailman/bin/unshunt). "
403 "Odsunuté zprávy jsou zprávy, u kterých již Mailman upustil od dalšího "
404 "zpracovávání, protože se v nich vyskytla chyba, ale které jsou ponechány ve "
405 "frontě administrátorovi k nahlédnutí. Obsah fronty můžete prozkoumat "
406 "příkazem /var/lib/mailman/bin/show_qfiles."