Apply 79_archiver_slash.patch
[mspang/vmailman.git] / templates / fi / help.txt
1 Käyttöohje postituslistalle %(listname)s :
2
3 Tämä on sähköpostipohjainen opastus version %(version)s "Mailman"
4 postituslistapalvelimen ylläpitäjälle. Seuraavassa kuvataan
5 komennot jotka voit lähettää sähköpostilla saadaksesi tietoja
6 postituslistasta tai ohjataksesi listalle liittymiskomentoja.
7
8 Komennot voivat olla joko viestin otsikossa tai tekstikentässä.
9
10 Huomioi, että voit tehdä saman myös www-sivun kautta:
11
12     %(listinfo_url)s
13
14 Etenkin kun haluat saada unohtamasi listan salasanan voit käyttää
15 www-sivua salasanan lähettämiseen sähköpostiisi.
16
17 Postituslistakohtaiset komennot (subscribe, who, jne) pitäisi lähettää
18 listan *-request -alkuiseen osoitteeseen. Esim. jos listan nimi on
19 'mailman' niin käytä osoitetta 'mailman-request@...'.
20
21 Allaolevassa kuvauksessa - sanat jotka ovat "<>" -merkkien sisällä
22 ovat PAKOLLISIA ja sanat "[]" -merkkien sisällä ovat VALINNAISIA.
23 Älä laita sanojen ympärille ohjeissa olevia "<>" tai "[]" -merkkejä
24 kun käytät komentoja.
25
26 Seuraavassa käytettävät komennot:
27
28     subscribe [password] [digest-option] [address=<address>]
29         Postituslistalle liittyminen. Anna haluamasi salasana. 
30         Salasanaa tarvitset listalta erotessasi tai muuttaessasi
31         määrityksiäsi listalla. Kun olet liittynyt listalle, 
32         sinulle lähetetään säännöllisesti muistutus salasanastasi.
33         'digest-määre' voi olla joko: 'nodigest' tai 'digest' 
34         (ilman heittomerkkejä). Jos haluat liittyä listalle
35         muusta sähköpostiosoitteesta kuin tästä mistä lähetät
36         pyynnön niin määrittele liitettävä sähköpostiosoitteesi
37         määreellä "address=<sähköpostiosoite>" (ilman
38         lainausmerkkejä!)
39
40     unsubscribe <password> [address]
41         Postituslistalta eroaminen. Sinun täytyy antaa saamasi 
42         salasana erotessasi listalta. Jos yrität erota listalta
43         toisesta sähköpostiosoitteesta niin sinun täytyy käyttää
44         'address' -määrettä.
45
46     who
47         Näyttää listalle liittyneet.
48
49     info
50         Näyttää listan esittelyn.
51
52     lists
53         Näyttää tällä postituslistapalvelimella olevat sähköpostilistat.
54
55     help
56         Näyttää tämän ohjetiedoston.
57
58     set <option> <on|off> <password> 
59         Laittaa päälle(on) tai pois(off) lisämääreitä. Käytössä 
60         olevat lisämääreet ovat:
61
62         ack:
63             Laita tämä päälle(on) saadaksesi kuittauksen listalle 
64             lähettämästäsi viestistä.
65
66         digest:
67             Vastaanota posti koottuna pakettina yksittäisten viestien
68             sijaan.
69             
70         plain:
71             Get plain-text, not MIME-compliant, digests (only if
72             digest is set)
73
74         nomail:
75             Pysäyttää viestien tulon listalta. Hyödyllinen esimerkiksi
76             lomien aikana.
77             
78
79         norcv:
80             Laita tämä päälle(on) estääksesi itse listalle lähettämäsi 
81             postin tulo sinulle itselle (kopion tulo). 
82             Määre ei toimi, jos 'digest' -määre on päällä.
83
84         hide:
85             Piilottaa sinun sähköpostiosoitteesi postituslistalle
86             liittyneiden joukosta.
87             
88
89     options
90         Näyttää voimassa olevat lista-asetuksesi.
91
92     password <oldpassword> <newpassword> 
93         Vaihtaa listan salasanasi.
94     
95     end tai --
96        Pysäyttää komentojen käsittelyn. (hyvä jos sinulla on esimerkiksi
97        allekirjoitus viestissäsi tai automaattinen allekirjoituksen lisäys)
98        automatically adds a signature file - it'll save you from a lot
99        of cruft).
100
101
102 Ohjauskomennot tulee lähettää osoitteeseen %(requestaddr)s 
103
104 Henkilökohtaiset yhteydenotot listan ylläpitäjiin sähköpostitse
105 osoitteeseen:
106
107     %(adminaddr)s