a4899f7555a76c55e55ad560aaf09b27f890778c
[public/pyceo-broken.git] / src / ceoc.c
1 #include <string.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <getopt.h>
5 #include <libgen.h>
6
7 #include "util.h"
8 #include "net.h"
9 #include "gss.h"
10 #include "ops.h"
11 #include "config.h"
12
13 char *prog = NULL;
14
15 static struct option opts[] = {
16     { NULL, 0, NULL, '\0' },
17 };
18
19 static void usage() {
20     fprintf(stderr, "Usage: %s op\n", prog);
21     exit(2);
22 }
23
24 static void send_gss_token(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, gss_buffer_t token) {
25     OM_uint32 maj_stat, min_stat;
26
27     if (sctp_sendmsg(sock, token->value, token->length,
28                      addr, addrlen, MSG_AUTH, 0, 0, 0, 0) < 0)
29         fatalpe("sctp_sendmsg");
30
31     maj_stat = gss_release_buffer(&min_stat, token);
32     if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE)
33         gss_fatal("gss_release_buffer", maj_stat, min_stat);
34 }
35
36 static void client_gss_auth(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen) {
37     gss_buffer_desc incoming_tok, outgoing_tok;
38     struct sctp_meta msg_meta;
39     struct strbuf msg = STRBUF_INIT;
40     int complete;
41
42     complete = initial_client_token(&outgoing_tok);
43
44     for (;;) {
45         if (outgoing_tok.length)
46             send_gss_token(sock, addr, addrlen, &outgoing_tok);
47         else if (!complete)
48             fatal("no token to send during auth");
49
50         if (complete)
51             break;
52
53         if (!receive_one_message(sock, &msg_meta, &msg))
54             fatal("connection closed during auth");
55
56         if (msg_meta.sinfo.sinfo_ppid != MSG_AUTH)
57             fatal("unexpected message type 0x%x", msg_meta.sinfo.sinfo_ppid);
58
59         incoming_tok.value = msg.buf;
60         incoming_tok.length = msg.len;
61
62         complete = process_client_token(&incoming_tok, &outgoing_tok);
63     }
64
65     strbuf_release(&msg);
66 }
67
68 void run_remote(struct op *op, struct strbuf *in, struct strbuf *out) {
69     const char *hostname = op->hostname;
70     int sock = socket(PF_INET, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP);
71     struct sockaddr_in addr;
72     struct sctp_meta response_meta;
73
74     if (!in->len)
75         fatal("no data to send");
76
77     memset(&addr, 0, sizeof(addr));
78     addr.sin_family = AF_INET;
79     addr.sin_port = htons(9987);
80     addr.sin_addr = op->addr;
81
82     struct sctp_event_subscribe events;
83     memset(&events, 0, sizeof(events));
84     events.sctp_data_io_event = 1;
85     events.sctp_association_event = 1;
86     events.sctp_address_event = 1;
87     events.sctp_send_failure_event = 1;
88     events.sctp_peer_error_event = 1;
89     events.sctp_shutdown_event = 1;
90     events.sctp_partial_delivery_event = 1;
91     events.sctp_adaptation_layer_event = 1;
92
93     if (setsockopt(sock, IPPROTO_SCTP, SCTP_EVENTS, &events, sizeof(events)))
94         fatalpe("setsockopt");
95
96     client_acquire_creds("ceod", hostname);
97     client_gss_auth(sock, (sa *)&addr, sizeof(addr));
98
99     if (sctp_sendmsg(sock, in->buf, in->len, (struct sockaddr *)&addr,
100                      sizeof(addr), op->id, 0, 0, 0, 0) < 0)
101         fatalpe("sctp_sendmsg");
102
103     if (!receive_one_message(sock, &response_meta, out))
104         fatal("no response received for op %s", op->name);
105
106     if (response_meta.sinfo.sinfo_ppid != op->id)
107         fatal("wrong ppid from server: expected %d got %d", op->id, response_meta.sinfo.sinfo_ppid);
108
109     if (sctp_sendmsg(sock, NULL, 0, (struct sockaddr *)&addr,
110                 sizeof(addr), 0, SCTP_EOF, 0, 0 ,0) < 0)
111         fatalpe("sctp_sendmsg");
112 }
113
114 int client_main(char *op_name) {
115     struct op *op = find_op(op_name);
116
117     if (!op)
118         fatal("no such op: %s", op_name);
119
120     struct strbuf in = STRBUF_INIT;
121     struct strbuf out = STRBUF_INIT;
122
123     if (strbuf_read(&in, STDIN_FILENO, 0) < 0)
124         fatalpe("read");
125
126     run_remote(op, &in, &out);
127
128     if (strbuf_write(&out, STDOUT_FILENO) < 0)
129         fatalpe("write");
130
131     strbuf_release(&in);
132     strbuf_release(&out);
133
134     return 0;
135 }
136
137 int main(int argc, char *argv[]) {
138     int opt;
139     char *op;
140
141     prog = basename(argv[0]);
142     init_log(prog, 0, LOG_USER);
143
144     configure();
145     setup_ops();
146
147     while ((opt = getopt_long(argc, argv, "", opts, NULL)) != -1) {
148         switch (opt) {
149             case '?':
150                 usage();
151                 break;
152             default:
153                 fatal("error parsing arguments");
154         }
155     }
156
157     if (argc - optind != 1)
158         usage();
159
160     op = argv[optind++];
161
162     return client_main(op);
163 }