Test for cpXXXX conversion.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / iconvdata / testdata / CP1250..UTF8
1    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
2  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
3  @ A B C D E F G H I J K L M N O
4  P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
5  ` a b c d e f g h i j k l m n o
6  p q r s t u v w x y z { | } ~ \7f
7      ‚   „ … † ‡   ‰ Š ‹ Ś Ť Ž Ź
8    ‘ ’ “ ” • – —   ™ š › ś ť ž ź
9    ˇ ˘ Ł ¤ Ą ¦ § ¨ © Ş « ¬ ­ ® Ż
10  ° ± ˛ ł ´ µ ¶ · ¸ ą ş » Ľ ˝ ľ ż
11  Ŕ Á Â Ă Ä Ĺ Ć Ç Č É Ę Ë Ě Í Î Ď
12  Đ Ń Ň Ó Ô Ő Ö × Ř Ů Ú Ű Ü Ý Ţ ß
13  ŕ á â ă ä ĺ ć ç č é ę ë ě í î ď
14  đ ń ň ó ô ő ö ÷ ř ů ú ű ü ý ţ ˙