Test for cpXXXX conversion.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / iconvdata / testdata / CP1251..UTF8
1    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
2  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
3  @ A B C D E F G H I J K L M N O
4  P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
5  ` a b c d e f g h i j k l m n o
6  p q r s t u v w x y z { | } ~ \7f
7  Ђ Ѓ ‚ ѓ „ … † ‡   ‰ Љ ‹ Њ Ќ Ћ Џ
8  ђ ‘ ’ “ ” • – —   ™ љ › њ ќ ћ џ
9    Ў ў Ј ¤ Ґ ¦ § Ё © Є « ¬ ­ ® Ї
10  ° ± І і ґ µ ¶ · ё № є » ј Ѕ ѕ ї
11  А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
12  Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
13  а б в г д е ж з и й к л м н о п
14  р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я