cs_CZ test data for locale tests.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / localedata / cs_CZ.in
1 a
2 a
3 a
4 a-
5 á
6 â
7 a-b
8 a-b-
9 ABC
10 abc
11 abc frézaøe
12 ABC nástrojáøe
13 abc nástrojáøe
14 absentérovì
15 absentérovou
16 absentérovu
17 absentérovy
18 a-c
19 ádo
20 agent
21 agenta
22 agente
23 agentech
24 agentem
25 agenti
26 agentka
27 auto
28 bdìlé
29 bdìlej¹ími
30 bdìlej¹ímu
31 bdìlém
32 Bdìlost
33 bdìlost
34 bdìlosti
35 Cecilie
36 cenných
37 cenným
38 cenou
39 cvrèek
40 Èecilie
41 deltì
42 deltou
43 deltu
44 delty
45 draci
46 dráèek
47 draèí
48 dub
49 du belaby
50 dubský
51 gram
52 gramá¾
53 hru¹ka
54 chøestý¹ùm
55 chøipka
56 chøipkou
57 chøipkové
58 chøipky
59
60 jabloò
61 Jana
62 k
63 Kalamajka
64 kalamáø
65 kalamitu
66 kalous
67 kalového
68 kalový
69 kalových
70 koèár
71 lalálá
72 lálalá
73 lasák
74 las casas
75 la¹ek
76 Martin
77 meruòka
78 motorka
79 na&diva
80 nad&iva
81 nadi&va
82 nadívá
83 nádiva
84 nevím
85 plagiát
86 plachta
87 plánì
88 Plánièka
89 plánièka
90 plaòka
91 plaòka
92 plankton
93 plṻ
94 plat
95 plat
96 plát
97 platno
98 plátno
99 plátno
100 platnost
101 poèítaè
102 proudìní
103 proud støídvý
104 slovníkáøství
105 slovník jazykový
106 sténá
107 stìna
108 stroj
109 stroj
110 strom
111 svoboda
112 úsvit
113 Vladimír
114 Zbynìk
115 zeleò
116 ZZ
117 Z-2
118 ®
119 ®luva
120 ¾luva
121 1
122 3
123 3N
124 3no
125 5A
126 8
127
128 .
129 ,
130 ;
131 ?
132 !
133 !
134 :
135 "
136 '
137 `
138 -
139 |
140 /
141 \
142 (
143 )
144 [
145 ]
146 <
147 >
148 {
149 }
150 &
151 %
152 $
153 $
154 @
155 _
156 =
157 ^
158 +
159 *
160 #
161 #
162 ~