* sysdeps/unix/sysv/linux/alpha/kernel_stat.h (kernel_stat64): New.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / sysdeps / unix / sysv / linux / alpha / kernel_stat.h
index 75540c0..a1d012a 100644 (file)
@@ -18,6 +18,31 @@ struct kernel_stat
     unsigned int st_gen;
   };
 
+/* Definition of `struct stat64' used in the kernel.  */
+struct kernel_stat64
+  {
+    unsigned long   st_dev;
+    unsigned long   st_ino;
+    unsigned long   st_rdev;
+    long            st_size;
+    unsigned long   st_blocks;
+
+    unsigned int    st_mode;
+    unsigned int    st_uid;
+    unsigned int    st_gid;
+    unsigned int    st_blksize;
+    unsigned int    st_nlink;
+    unsigned int    __pad0;
+
+    unsigned long   st_atime;
+    unsigned long   st_atimensec; 
+    unsigned long   st_mtime;
+    unsigned long   st_mtimensec;
+    unsigned long   st_ctime;
+    unsigned long   st_ctimensec;
+    long            __unused[3];
+  };
+
 /* Definition of `struct stat' used by glibc 2.0.  */
 struct glibc2_stat
   {
@@ -38,4 +63,26 @@ struct glibc2_stat
     unsigned int st_gen;
   };
 
+/* Definition of `struct stat' used by glibc 2.1.  */
+struct glibc21_stat
+  {
+    __dev_t st_dev;
+    __ino64_t st_ino;
+    __mode_t st_mode;
+    __nlink_t st_nlink;
+    __uid_t st_uid;
+    __gid_t st_gid;
+    __dev_t st_rdev;
+    __off_t st_size;
+    __time_t st_atime;
+    __time_t st_mtime;
+    __time_t st_ctime;
+    __blkcnt64_t st_blocks;
+    __blksize_t st_blksize;
+    unsigned int st_flags;
+    unsigned int st_gen;
+    int __pad3;
+    long __unused[4];
+  };
+
 #define XSTAT_IS_XSTAT64 1