Translate /config/locales/en.yml in cs (#2522)

translation completed for the source file '/config/locales/en.yml'
on the 'cs' language.

Co-authored-by: transifex-integration[bot] <43880903+transifex-integration[bot]@users.noreply.github.com>
v2
transifex-integration[bot] 2 years ago committed by GitHub
parent 3155e8a2e5
commit c738bb44ea
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 13
      config/locales/cs.yml

@ -69,6 +69,10 @@ cs:
regular: Hlavní barva
lighten: Světlá barva
darken: Tmavá barva
email_mapping:
info: "Přiřaď uživateli roli podle e-mailu. Musí být ve formátu: email1=role1,email2=role2"
title: Mapování rolí podle e-mailu
update:
log_level:
title: Úroveň logování
information: "Změní úroveň pro celý server "
@ -90,7 +94,7 @@ cs:
title: Informace o údržbě
display: Nastavit
clear: Vyčistit
time: "Příklad: Údržba systému je naplánovaná na 13. prosince ve 23:00.\nUživatelé mohou mít potíže s přihlášením do systému."
time: "Příklad: Údržba systému je naplánovaná na 13. prosince ve 23:00.\nUživatelé mohou mít potíže s přihlášením do systému."
preupload:
info: "Uživatelé mohou nahrát prezentaci, která bude použita jako výchozí prezentace pro vybranou místnost."
title: Povolit uživatelům nahrát výchozí prezentaci
@ -111,6 +115,7 @@ cs:
tabs:
appearance: Vzhled
administration: Administrace
registration: Registrace
settings: Nastavení
title: Nastavení serveru
flash:
@ -133,8 +138,10 @@ cs:
settings: Nastavení serveru úspěšně změněno
unauthorized: Nemáte dostatečná oprávnění k provedení akce.
recordings:
latest: Poslední nahrávky
title: Uložené nahrávky
no_recordings: Na serveru dosud nejsou uloženy žádné nahrávky
search_info: Vložte uživatelův e-mail nebo identifikátor místnosti
roles:
appear_in_share_list: Uživatelé s touto rolí mohou sdílet místnost.
can_create_rooms: Uživatel může vytvářet místnosti
@ -472,6 +479,7 @@ cs:
office365: Office 365
twitter: Twitter
ldap: LDAP
openid_connect: OpenID Connect
recaptcha:
errors:
recaptcha_unreachable: Nepodařilo se nám ověřit Vaši odpověď na reCAPTCHA. Zkuste to prosím znovu.
@ -517,6 +525,7 @@ cs:
remove: Odstranit
rename: Přejmenovat
reset_password:
captcha: "Ověření reCAPTCHA selhalo, zkuste to prosím znovu."
invalid_token: Token resetu hesla je neplatný. Prosím proveďte reset svého hesla ještě jednou.
subtitle: Resetovat heslo
password: Nové heslo
@ -543,7 +552,7 @@ cs:
fail: "Nepodařilo se smazat místnost (%{error})"
enter_the_access_code: Vložte přístupový kód do místnosti
invalid_provider: Vložili jste neplatné url. Prosím zkontrolujte url a zkuste to znovu.
invitation_description: "Byl jste pozván na videokonferenci%{name} v BigBlueButton. K připojení do místnosti klikněte na odkaz výše a zadejte svoje jméno."
invitation_description: "Byl jste pozván na videokonferenci%{name} v BigBlueButton. K připojení do místnosti klikněte na odkaz výše a zadejte svoje jméno."
invited: Byl jste pozván na konferenci v místnosti
recording_present: Souhlasím s nahráváním sezení v místnosti včetně mého hlasu a web kamery pokud jsou zapnuté.
invite_participants: Pozvánka pro účastníky